Kryon tijdens de Patagonia Kundalini Cruise: De herijking van “zou moeten.”

Kryon tijdens de Patagonia Kundalini Cruise:

De herijking van “zou moeten.”

Lee Carroll / 26 januari 2012
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Hebben jullie het al gevoeld? Er is een verschil in jullie zienswijze dat het voor jullie makkelijker maakt om naar mij te komen op een kwantumplaats.

Het schip (het cruiseschip) isoleert jullie net genoeg van het land om de realiteit van alle dag opzij te schuiven. Tegen de tijd dat jullie deze cruise beëindigen zullen jullie met de familie verbonden zijn met een energie van vreugde. Er zullen enige oplossingen aankomen, er zullen een paar goddelijke openbaringen zijn en op dit moment zijn er de potentiëlen voor drie genezingen. Voor sommigen zal er vrede worden gebracht in plaats van angst. Er zal ook wat helderheid komen over bepaalde plannen voor de toekomst en dat allemaal omdat jullie hier vandaag met mij samenkwamen..

Jullie bereidheid om dit te doen schept een staat van een andere tijdgeest, een andere manier van zijn, een toestaan van helderder denken. Hoe vaker jullie dit doen, hoe vaker jullie de opwaardering zullen voelen. Ik wil dus dat jullie genieten van dit moment en je ontspannen en weten dat het inderdaad veilig en gepast en duidelijk is. Geliefden, open vandaag jullie harten. Jullie hebben vandaag vele dingen met je hart gedaan (tijdens de bijeenkomst) laten wij nu dan enige oefeningen in spirituele logica doen.

Dit zal geen lange channeling worden maar ik zal enige informatie naar jullie toesturen. Ik noem het de ‘Herijking van ‘zou moeten.’’ – dingen waarvan jullie voelen dat je ze wel of niet zou moeten van degenen die de leiding hebben. “De leiding over wat?” zouden jullie kunnen vragen. Wel, zij zijn degenen die de leiding hebben over ‘zou moeten’ en jullie weten wie ik daarmee bedoel. Het zijn traditie, spirituele autoriteit, geschiedenis en het leren van het verleden. De informatie die ik geef is specifiek voor elke ‘zou moeten’ maar is niet noodzakelijk hetzelfde als wat jullie is geleerd. Dingen veranderen en door de herijking van de energie van de planeet begint de puzzel waar jullie als lichtwerkers al zolang aan gewerkt hebben ook te verhogen.

Er zijn vandaag maar een paar vragen over ‘zou moeten’ te behandelen maar het zullen vragen zijn die makkelijk te beantwoorden zijn maar toch vaak gesteld worden. Zij behelzen vele verschillende soorten onderwerpen.

Aanbidden.

Laten wij met een spirituele beginnen: God is de schepper van de wereld, nietwaar? Inderdaad, dat is Hij. Zij. Zou de schepper dus niet aanbeden moeten worden? De hele mensheid heeft dit feit gezien en heeft daardoor vanaf het begin het idee van God in vele vormen aanbeden. In de esoterische beweging van de nieuwe tijd is er geen aanbidding. Daar zijn echt geen grote altaren of gebouwen. Er is geen plaats om voor God te knielen en ergens voor te bedanken.

Sommigen zullen hier hun gezicht wegdraaien en hun vinger opsteken en zeggen: “Jij aanbidt niet zoals het zou moeten.” Wat is hierop het antwoord? En wat zouden jullie zeggen?

Ik heb de metafoor eerder gebruikt: Geloven jullie dat je een stukje van de Schepper bent? De meesters die op Aarde rondliepen hebben gezegd dat jullie dat zijn. Een van de meest recente, Christus, identificeerde zichzelf en zei: “Ik Ben de zoon van God.” en toen keek hij omhoog en zei: “En dat zijn jullie ook.” Het is dus de grote “IK Ben” in jullie maar dit is moeilijk te zien en te begrijpen want mensen zoeken naar grootsheid in goddelijkheid. Zij kijken naar wat zij verwachten, een God in de lucht, maar zij zien niet het attribuut in zichzelf.

Laten wij het “Ik Ben” herdefiniëren. Laten wij eens kijken wat de Zoon van God terminologie betekent. Het betekent dat jullie een relatie hebben met de Schepper. Het betekent dat de Schepper best een familielid zou kunnen zijn. Het betekent dat jullie informatie en begrip van binnen hebben dat jullie inderdaad een familielid zijn. Jullie hebben rust, afwezigheid van drama en veiligheid als jullie denken aan wat er binnenin jullie zit.

Wat dus in ieder mens zit wordt niet noodzakelijkerwijs gevoeld als de grootsheid van de Schepper maar als familie van de Schepper. Nu vraag ik jullie, hoe behandelen jullie je biologische familie? Welk familielid hebben jullie onlangs nog aanbeden? Moeder? Vader? Zus? Broer? En jullie zouden zeggen: “Nee, wij aanbidden elkaar niet. Wij respecteren elkaar. Wij kijken ernaar uit om bij bepaalde familieleden te zijn. Zussen en broers. Er is geen drama maar er is eerder een verwachting van vreugde en plezier. Wij geven om elkaar. Wij houden van elkaar.” En dat, mensen is het antwoord op het ‘zou moeten.’

In plaats van aanbidden is er waardering, kennis, ceremonie als dank en liefde. Dat is een groot verschil met ‘op je knieën liggen’ nietwaar? Waarom niet de woorden van de Meester gebruiken? Als jullie een zoon van God zijn aanbid God dan niet en wees in plaats daarvan een deel van de familie. Aanvaard wat er binnenin zit. Voel de Schepper dichtbij je als je in de stoel zit en maak niet iets groter dat niet groter hoeft te zijn maar houd van datgene waarvan gehouden zou moeten worden.

In commune leven voor kracht.

Hier is er nog een: Sommigen van jullie is verteld dat het logischer is voor lichtwerkers om samen te klonten omdat dit meer licht zou scheppen. Het zou logischer zijn omdat lichtwerkers met dezelfde geest samenkomen en leven als een groep. Zij zouden als groep beter die stad kunnen op de heuvel kunnen bouwen die het licht op de heuvel heet. Als toevoeging: in groepen samenkomen schept betere communicatie, leren en een betere bescherming tegen de oude energieën van de Aarde en tegen de dingen die in de weg zouden kunnen staan van degenen die het pad bewandelen van een echte lichtwerker. Is daar iets mis mee? Ik zal jullie nu zeggen dat degenen die dit tegen jullie zeggen in een oude lineaire tijdgeest zijn. Zij kijken naar dingen waarvan zij voelen dat die een grootser leven zullen bouwen maar zij hebben het zicht verloren op wat een lichtwerker echt doet.

Jullie zijn aan het leren om een genoegzame schepper van leven te zijn. Jullie zouden de wildernis in kunnen gaan en toch alles bevatten wat is. Dat is de kern van de stelling: “Ik Ben Die Ik Ben“ de stelling is niet ”Ik Ben Die Ik Ben zolang als zij Zijn wat zij Zijn.” Zie je? Jullie zijn genoegzame vuurtorens! Wat was de laatste keer dat jullie een groep vuurtorens op dezelfde rots zagen staan? Zij hebben elkaar niet nodig! Wanneer zagen jullie voor het laatst een bijeenkomst van vuurtorens?

“Dat is raar.” zouden jullie kunnen zeggen “Vuurtorens zijn allemaal verankerd op een rots. Zij kunnen niet bij elkaar op bezoek gaan, nietwaar? Dat is waar een vuurtoren voor gemaakt is. Misschien kunnen lichtwerkers op een kwantummanier met elkaar verweven zijn en dan doet afstand er niet toe? Misschien is het tijd om jullie model te veranderen over hoe jullie jezelf zien op de planeet. Hebben jullie bescherming nodig? Is jullie licht in gevaar?

Als jullie deze plaats verlaten en de boot waarop jullie varen voor de laatste keer in deze cruise een haven aandoet, zullen jullie allemaal uiteen gaan. Jullie zullen over de hele wereld gaan en sommigen van jullie zullen dat ongaarne doen, met tranen in de ogen en zeggen: “Ik vond dit leuk. Ik zou dit willen blijven doen.” Maar ik kan jullie zeggen dat jullie naar een oud model kijken om sowieso zorgen te hebben. Als jullie de harten van elkaar hebben geraakt is dat voor het leven als jullie dat willen.

Jullie kunnen in verbinding komen en blijven als jullie dat willen. Jullie ontmoeting hier kan een netwerk van licht scheppen als jullie terugkeren naar die plaatsen waar jullie jezelf ankeren aan je eigen rots en helemaal zelf licht scheppen op een donkere plaats waar jullie zouden kunnen leven. Begrijpen jullie dat?

Er is geen ‘zou moeten’ leven als een groep. Als jullie zoiets zouden doen laten jullie de rest van de Aarde in het donker! Het is ongelooflijk zelfdienend en doet niets voor iemand buiten de groep. Degenen die het goed doen willen zich gewoon goed voelen onder elkaar en dat helpt de planeet niet. Dat was de tweede ‘zou moeten.’

Spiritueel voedsel – welk voedsel?

Laat ons van onderwerp veranderen. “Kryon, wat zou ik als lichtwerker moeten eten? Ik heb er veel over gehoord. Er zijn mensen die vlees eten en mensen die dat niet doen, mensen die nooit geprepareerd voedsel eten en mensen die dat wel doen. Er zijn zelfs mensen die niets eten en van de lucht leven! Wat zou ik moeten doen om God en mijn lichaam te eren door het voedsel wat ik eet.

Direct zijn er mensen die verwijzen naar vele spirituele geschriften en zeggen: “Dit zou je moeten doen.” Anderen, minder spiritueel, kunnen jullie pure chemie geven voor schoonmaak en dieet en gezondheid. Ook zullen er nog velen zijn die vasthouden aan de traditie van hun familie of nadenken over de integriteit van het eten van vlees van een dier. Waar ligt de waarheid hierin? Het schijnt een bepaalde logica te hebben voor en het lijkt juist voor velen.

Geliefden, wat is het doel? Is het gezond te zijn en tegelijkertijd God te eren? De meesten zouden zeggen: “Ja”. Goed, het is tijd voor wat spirituele logica. Vraag: Waar hebben wij gezegd waar God is? Antwoord: De Schepper is in jullie. Hoe eer je nu dat goddelijk plan dat in jullie is? Het antwoord is: zolang leven als je kunt! Om je licht hoog te houden op de planeet zolang je kunt. Hoe kan ik dus een ‘zou moeten’ aan jullie geven terwijl jullie allemaal uniek en verschillend zijn? Hoe kan iemand hierbij een algemene instructie geven voor een ‘correct’ dieet aan zo’n veelheid aan verschillende menselijke lichamen? Toch doen zij dat!

Hier is het antwoord: Binnen elk van jullie is er iets dat aangeboren is. Aangeboren is ‘lichaamsintelligentie’. Het is de energie van lichaamsbewustzijn die jullie gebruiken als jullie je ’spieren testen’. Het aangeborene weet wat er gebeurt op het cellulaire niveau van jullie eigen lichaam en wat jullie niet weten. Het aangeborene is het bewustzijn van jullie DNA zelf. Het is de ultieme bron voor jullie eigen ’lichaamsbewustzijn’.

Het aangeborene weet over iets wat de Akasha-erfenis heet. Dat is de kennis van wie jullie waren in vorige levens. Alles wat jullie nodig hebben voor een dieet om in gezondheid langer te leven is gebaseerd op een cellulaire structuur die weet wat het wil en nodig heeft en het heeft ‘nodig’ waar het aan gewend is, geliefden.

Het maakt niet uit wie je bent of waar je woont. Je bent op de planeet gekomen vanuit een ander leven in India en je zult willen eten als een Indiër – zelfs als je in Montana bent! Als je levens hebt gehad in Azië en vandaag in Brooklyn bent, kan het zijn dat je nog steeds wilt eten als een Aziaat. Jullie chemie ‘herinnert’ zich en hunkert naar wat het voelt dat hem efficiënte spijsvertering en gezondheid zal schenken.

Jullie Akasha-erfenis is veel sterker dan jullie denken. Vorige levens zijn niet in het verleden! Zij zijn kwantumenergie van jullie eigen huidige spirituele samenstelling en iets wat jullie meedragen als een deel van jullie huidige “hele Zelf“. Zij hebben invloed op jullie!

Het lichaam zal jullie dat vertellen als jullie erom vragen. Jullie cellulaire structuur zal het uitschreeuwen om dingen te krijgen waaraan het gewend is en die het lichaam zich laat ontspannen en zich lekker laat voelen met die chemie waaraan het is gewend. Als jullie nieuw zijn in deze cultuur en de laatste vijf levens in een andere cultuur waren wees dan niet verrast als jullie verlangen naar het dieet uit die cultuur. Het vegetarische dieet zal iets zijn dat hen dient omdat zij in verbinding staan met hun Akasha. Zij eten wat hun cellulaire structuur hen vraagt om te eten, niet wat iemand hen vertelde wat zij zouden moeten eten om hen meer spiritueel te maken.

Schenk aandacht aan jullie lichaamsintelligentie want het zal jullie veel vertellen over wie jullie zijn geweest. Er is geen ‘zou moeten’ behalve in leven blijven en gezond zijn. Luister naar jullie cellulaire structuur en het zal jullie vertellen wat jullie zouden moeten eten. Is dit geen spirituele logica voor jullie? Probeer niet een ander na te doen met een ‘correcte’ manier van eten. Eer het Akashasysteem en realiseer je dat wat jullie is aangeboren veel beter dan jullie weet wat er voor jullie zal werken. Mijn partner is momenteel bezig met een glutenvrij dieet. (Kryonhumor)

Zou ik doktoren en medicijnen nodig hebben om gezond te worden, of spirituele methoden? 

“Lieve Kryon, ik heb gehoord dat je natuurlijk zou moeten blijven en niet de wetenschap van de planeet zou moeten gebruiken voor genezing. Het eert God niet om naar een dokter te gaan. Zeg jij trouwens ook niet dat wij met onze geest kunnen genezen? Waarom zouden wij dus ooit naar een dokter gaan als wij het zelf kunnen. Niet alleen dat, mijn dokter is niet verlicht dus heeft hij geen idee van wat mij aangeboren is en wat mijn spirituele lichaam nodig heeft. Wat zou ik moeten doen?”

Allereerst, mensen, waarom willen jullie zoveel dingen in dozen stoppen? Jullie gaan maar door en ja- of nee-antwoorden te willen hebben voor complexe situaties in jullie lineaire 3D kijk op bijna alles. Leer om buiten de 3D-doos te denken! Kijk naar het opschrift hierboven. Het vraagt wat iemand zou moeten doen. Het gaat er al vanuit dat jullie het niet allebei kunnen doen omdat dat tegengesteld lijkt te zijn.

Laten wij wat spirituele logica gebruiken: Hier is een hypothetisch antwoord: “Ga niet naar een dokter want jullie kunnen jezelf genezen met jullie geest.” Dus wil ik nu vragen: Hoeveel van jullie in de zaal kunnen dat nu doen? Hoeveel lezers kunnen dat op een efficiënte manier doen? Jullie zijn allemaal oude zielen, maar zijn jullie er echt klaar voor om dat te doen? Weten jullie dat? Hebben jullie er echt goede resultaten mee? Kunnen jullie je nu ontdoen van ziekte en chemische onbalans met jullie geest?

Ik zal jullie een waarheid geven of jullie die willen zien of niet. Jullie zijn daar nog niet klaar voor. Jullie zijn nog niet voorbereid op de taak van volledige genezing door jullie spirituele gereedschappen te gebruiken. Lemuriers zouden het kunnen doen omdat de Pleiadiers hen hadden geleerd! Het is een van de beloften van God dat er een dag zal komen waarop jullie DNA zo efficiënt zal werken dat jullie in staat zullen zijn om voor altijd weg te lopen van de chemische medicijnen en de medische industrie want dan hebben jullie de energie van de Schepper voor de volle honderd procent aan het werk; iets wat jullie ook zagen bij de grote meesters die op Aarde rondwandelden.

Dit zal mogelijk zijn bij een geascendeerde Aarde die jullie in het verschiet hebben, geliefden. Hebben jullie het nieuws onlangs gezien? Kijk uit het raam. Is dat waar jullie nu zijn? Wij zeggen jullie dat de energie die kant op gaat, maar jullie zijn er nog niet.

Laat degenen die voelen dat zij zichzelf kunnen genezen aan het leerproces daarvan beginnen. Velen zullen het feit waarderen dat jullie hiervoor een paar geschenken hebben gekregen. Laat het proces beginnen maar denk geen moment dat jullie op een plaats zijn gekomen waar elke genezingsonderwerp genezen kan worden met jullie eigen kracht. Jullie zijn studenten van een groots proces dat uiteindelijk van jullie zal zijn als jullie willen beginnen met het kwantumproces van spreken met jullie eigen cellen. Sommigen zullen hier goed in zijnen anderen zullen alleen maar de zaadjes hiervoor planten.

Nu wil ik jullie vertellen over de manier waarop Spirit werkt en over de potentiëlen van wat er gaat gebeuren in de komende jaren. Wij zullen de doktoren op de planeet nieuwe uitvindingen en nieuwe wetenschap geven. Dit zullen grote ontdekkingen zijn over het menselijk lichaam en de kwantumattributen daarin.

Kijk naar wat er al is gebeurd want een deel van deze wetenschap is jullie al gegeven en jullie gebruiken het al. Stel je een wetenschap voor die jullie in staat stelt een hart te transplanteren omdat het hart dat jullie hebben niet goed werkt. Natuurlijk! Het is een operatie die meerdere keren per maand op de Aarde plaatsvindt. Die informatie kwam van de Schepper, hebben jullie je dat gerealiseerd? Het kwam niet zomaar van de plank af vallen uit een of andere donkere bibliotheek om op kwaadaardige wijze te worden gebruikt.

Als jullie dus een nieuw hart nodig hebben zouden jullie naar de dokter moeten gaan of een nieuw hart moeten scheppen met jullie geest. Totdat jullie helemaal zelf een hart kunnen vervangen zouden jullie moeten overwegen om de door God gegeven informatie te gebruiken die in de handen van de chirurg ligt. Het zal jullie leven redden en een situatie scheppen waarin jullie je licht kunnen blijven sturen naar de Aarde! Snappen jullie wat wij willen zeggen?

Jullie kunnen ook van medicijnen gaan veranderen en een proces beginnen dat spectaculair in zijn ontwerp is, maar niet erg 3D. Ik daag jullie uit om te beginnen met het gebruik van wat ik het homeopathische principe zou willen noemen bij de belangrijke medicijnen. Als jullie belangrijke medicijnen nemen om jullie chemie te veranderen zodat jullie beter of langer kunnen leven kunnen jullie voelen dat je geen keus hebt.

“Wel, dat houdt mij in leven “ zouden jullie kunnen zeggen. “Ik heb niet de mogelijkheid om dat met mijn bewustzijn te doen, daarom neem ik medicijnen.”

In deze nieuwe energie is er iets anders wat jullie kunnen proberen. Doe het volgende met veiligheid, intelligentie, gezond verstand en logica. Hier is de uitdaging: Het principe van homeopathie is dat een bijna onzichtbare tinctuur van een substantie is opgenomen in het lichaam en wordt gezien door jullie aangeboren natuur. Dat ‘ziet’ wat jullie proberen te doen en past dan de chemie van het lichaam daarop aan. Daarom zouden jullie kunnen zeggen dat jullie het lichaam een signaal sturen voor balans. De tinctuur is niet sterk genoeg om iets op een chemische manier te beïnvloeden – en toch werkt het!

Het lichaam ziet wat jullie proberen te doen en werkt dan mee. Op een bepaalde manier zouden jullie kunnen zeggen dat het lichaam zichzelf geneest omdat jullie in staat zijn om het instructies te geven door de homeopathische substantie die zegt wat het moet doen. Dus waarom dit niet doen met een belangrijk medicijn. Begin de dosering te verminderen en ga spreken met je cellen en kijk wat er gebeurt. Als je geen succes hebt, stop dan met het verminderen. Toch kunnen jullie, tot je eigen verbazing, vaak succesvol zijn na verloop van tijd.

Jullie zouden in staat kunnen zijn om de dosis waaraan jullie gewend waren met minstens 25% te verlagen. Het is het homeopathische principe en het stelt jullie in staat om het doel van het medicijn te behouden maar het te verlagen tot een fractie van een gewone 3D-dosering. Jullie nemen het nog steeds inwendig in maar nu geeft het ook toegevoegde signalen aan jullie chemie om te werken. Het signaal is verzonden, het lichaam werkt mee en jullie verminderen de kans op bijwerkingen.

Jullie kunnen dingen in dozen stoppen of niet van dat grootse systeem van Spirit betreft. Jullie kunnen in plaats daarvan spirituele logica gebruiken en dingen zien die God jullie op de planeet heeft gegeven via uitvindingen en processen. Onderga een operatie, red je leven en zeg: “Dank U, God, hiervoor en voor het feit dat ik ben geboren en dat deze dingen mogelijk zijn.” Het is een gecompliceerd onderwerp, nietwaar? Elk van jullie is zo verschillend! Jullie zullen weten wat jullie moeten doen, geliefden.

Heb nooit stress over die beslissing omdat jullie lichaam zal zeggen wat voor jullie geschikt is, als jullie willen luisteren.

Er is geen nieuwe tijd. God verandert niet. Blijf bij tradities.

Laten wij kijken naar de laatste. Er zijn mensen die jullie zullen vertellen dat God gisteren, vandaag en morgen dezelfde zal zijn. Zij zeggen dat jullie je niet zouden moeten aansluiten bij een nieuwe tijdsbeweging omdat God nooit zal veranderen en de energie van God altijd hetzelfde zal zijn. Daarom zijn jullie ideeën over opwaardering van energie en een veranderende God onzin. Dan zullen zij jullie waarschuwen en zeggen: “Blijf weg van de nieuwe tijd en ga terug naar de tradities en de systemen van religies en spirituele leringen die er zijn en een geschiedenis hebben met miljarden mensen op Aarde.”

Dit hele bovenstaande argument is gebaseerd op een misverstand, geliefden. Hier is een stelling: God is gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde. Het is prachtig want God de Schepper zal nooit veranderen. Wat er echter verandert is de relatie van de mens met een onveranderlijke God. Wat er verandert is de mogelijkheid van de mens om verder te gaan dan een oudere energie en de Schepper binnenin ontmoeten.

Het is de mens die verandert en niet God.

De hele omgeving van jullie werkt met jullie mee (Gaia) om een beter begrip te krijgen van een God die gisteren hetzelfde was en ook vandaag en altijd! De nieuwe tijd gaat over mensen die het kennen dat hun relatie met Spirit verandert en reëler wordt in hun leven. Dit betekent dat mensen nu kunnen beginnen de Schepper van binnen te zien en te voelen op een nieuwe, diepgaande manier. Nieuwe spirituele gereedschappen zijn beschikbaar en het bewustzijn van het zelf neemt langzaamaan toe. De mensen veranderen, God blijft hetzelfde.

Houd je verre van tradities want die dienen alleen maar om jullie in een gevangenis van eigen makelij te houden waarin jullie mythologie vasthouden en nooit de pracht van jullie eigen ziel zien.

De enige ‘zou moeten’

Je zou kunnen zeggen dat er maar een ‘zou moeten’ is. Jullie zouden jezelf spiritueel onderscheidingsvermogen moeten toestaan bij alle dingen. Verdeel de energieën om jullie heen niet – iets wat jullie lineaire geest wel graag wil doen. Smelt in plaats daarvan deze dingen tot een soep van spirituele logica die zinvol is voor jullie leven. Laat jullie regels niet afhangen van anderen maar zoek zelf uit wat voor jullie werkt en vier dat als jullie gezonder worden.

Geliefden, ik ben de broer/zus Kryon. Ik ken jullie. Het maakt in deze groep niet uit of jullie jong of oud zijn. Jullie zijn allemaal zielen die heel lang bij elkaar zullen zijn. Onthoud dit: De eerste maand van 2012. Het begin van vele nieuwe dingen.

En zo is het.

KRYON

The information below is free and available for you to print out, copy and distribute as you wish. The Copyright, however, prohibits sale in any form except by the publisher