Kryon: Verpakkende channelings.

Kryon: Verpakkende channelings.

Door Lee Carroll / 1 Augustus 1999
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij houden de energie van dierbaarheid onder ons allen terwijl de groep energie naar deze plaats brengt omdat jullie daarom hebben gevraagd. Er is een energie die alleen maar kan worden gevoeld door de intentie van mensen op een tijd zoals deze. Er is een proces van liefde die in jullie lichamen stroomt dat allen kan worden gevoeld door de pure intentie van de mens die dat zelf ook wil. Het is nu tijd dat ik iets ga uitleggen dat ik maar aan een paar anderen eerder heb verteld. De Kryon-groet is niet wat jullie denken. Het is tijd voor jullie om te begrijpen dat als ik hier kom en zeg: “Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst“ er meer aan de hand is dan jullie ooit zouden denken. Elke keer als jullie horen “Ik Ben” is het op zichzelf een frase. De Ik Ben is een uitdrukking voor familie en daarom is het steeds als jullie Ik Ben horen dat ik zeg dat ik familie ben, dat ik een stukje goddelijkheid ben, een stukje van het geheel, en een stukje van JULLIE. Daarom is de feitelijke begroeting deze: “Gegroet, geliefden, en dan komt het persoonlijke “Ik Ben”. De Ik Ben zegt familie. Het zegt dat ik een stukje goddelijkheid ben, net als jullie! Daarna voeg ik toe: Kryon.

O, er zijn mensen die zullen zeggen dat zoiets niet kan – door de sluier heengaan en de stem door een mens te horen spreken – de stem van een wezen dat niet op de Aarde woont en dat zegt familie te zijn..

Laat het bewijs daarvoor in de liefde zitten die nu deze kamer instroomt.

Het maakt niet uit of je in het NU luistert of dit in het NU leest, het blijft voor ons hetzelfde. Laat het bewijs voor dit fenomeen liggen in de samenstelling van de liefde waar mijn partner zojuist over heeft gesproken en die zachtjes druk uitoefent om jou en je stoel heen. Sommigen zullen het weten door de druk die zij voelen. Sommigen in deze kamer of die dit lezen zullen de berichten beginnen te begrijpen waarvoor zij in de eerste plaats zijn gekomen.

Dit is de energie die jullie verwachtten. Het is dus zo. Er is een liefhebbende entiteit en een groep die doordringen en die jullie bij naam kennen. Deze groep kent jullie bij een naam die nooit uitgesproken kan worden in het Engels. Die groep die nu tussen de gangpaden tussen jullie in loopt, achter je of voor je, of naast de stoel van de lezer heeft verwacht dat je precies daar zou zitten waar je nu zit en is er al dagen om te anticiperen op het potentieel van dit moment!

De enige reden dat deze groep hier is, is om dit met jullie te ervaren – deze reünie – vanwege de eer van jullie intentie. De intentie van de mens is de energie die deze ontmoeting heeft veroorzaakt. Het is de ‘machine’ die zoiets laat gebeuren. De intentie van de mens is de energie die de liefde van God toestaat hier naartoe te stromen en jullie persoonlijk aan te raken, om zijn armen om jullie heen te slaan en te zeggen: “Herinner jij je ons? Herinner jij je het gevoel van thuis?” Dat is de energie die nu deze kamer instroomt

Laat nu degenen die dat willen deze energie ontvangen. Want degenen die hier vanavond naartoe zijn gekomen in de hoop dat dit een verschil voor ze zou gaan maken zijn misschien echt op de juiste en hun juiste tijd. Misschien moet je deze woorden lezen of horen. Wij weten waar je doorheen bent gegaan – van de ontsteltenis – van alle veranderingen. Denk je dat wij hier niet de hele tijd hebben gestaan? Er is de hele tijd een grote viering geweest, zelfs als jullie in de diepste zorgen zaten! Denk je dat de groep niet hier was? Weet, er is geen enkele situatie waarbij wij niet aanwezig zijn, lieve familie. Lief mens, jij bent deel van een groep. Lief mens, de dualiteit wil jou laten geloven dat je alleen bent, levend in een rechte lijk, maar dat is niet zo. Jij bent deel van een groep, en deze groep – net als je leven – zit in een cirkel.

Deze groep is altijd bij je en wij gaan daar nu even over praten.

Er zijn mensen in deze kamer die dit niet meer hoeven te horen. De parabel die nu volgt is misschien niet voor jou bedoeld maar weet dat jullie verderop andere dingen worden gegeven. Deze individuele channeling waarover wij praten is vermomd als de ‘derde taal’. Hij is beschikbaar voor degenen die nu in deze kamer zitten.

En de rest van jullie? De energie die over jullie heen zal stromen is de energie waarom jullie gevraagd hebben en niet meer dan dat. En degenen die voor de heling zijn gekomen? Laten wij nu beginnen.

Denken jullie dat wij niet weten wie hier zijn? Denken jullie dat wij niet weten wiens ogen nu op deze boodschap gericht zijn? De situatie waar jullie op wachten is die van vrede, nietwaar? Doe nu eens iets voor ons. Doe iets voor jezelf: Het is tijd om de dingen die jullie van je volle realisatie afhouden op de grond te gooien. Het wordt tijd om je te ontdoen van die dingen die jou tegenhouden om een verlicht mens te worden en te weten wie je bent. Het zal jullie totaal geen schade toebrengen om die dingen achter te laten terwijl jullie erboven uitstijgen en de energie voelen die hier aanwezig is.

De groep is hier en hij is compleet. De groep zit bij jullie, staat naast jullie en omarmt jullie de komende minuten terwijl wij het over een parabel hebben. Weet dat de bedoeling is dat dit bericht ook wordt opgeschreven. Het is in de stijl van de NU-energie. Deze Nu-energie van de channeling van Kryon is waar wij NU over praten tegen de lezers van deze boodschap want wij weten ook wie jullie zijn. Alle potentiëlen van de ogen die lezen wat er nu wordt gesproken, net zoals de oren die dit horen, zijn ons bekend. Lieve familie die deze woorden hoort terwijl jullie naar de parabel luisteren, begrijp dat er ook een groep is die hun ogen richt op de woorden die jullie nu horen. Dit is de realiteit van Spirit, dat alle potentiëlen van goddelijke realisatie, van de herkenning van de goddelijkheid binnenin, tegelijk op een plaats zijn.

Het zit in het centrum en wij zien het als openbaring in jullie, in de lezers en in degenen die dit later zullen horen of lezen. Voor ons gebeurt het tegelijkertijd. Voor ons is het een energiestempel van de Aarde die zo verschillend is van toen jullie hiermee begonnen, geliefden. Toen jullie ermee begonnen konden wij niet op de manier spreken zoals nu. Wij konden toen lang niet dezelfde energie in deze kamer laten stromen als nu! De dingen waren toen anders. Jullie begonnen toen net te ontwaken.

Er zijn er een paar in deze kamer die bang beginnen te worden dat de energie echt is, maar meer dan angst is er liefde hier! De liefde die je hier voelt kan aangemerkt worden als alles wat je wilt zijn, maar het is de liefde van God en het komt van thuis en vertegenwoordigt een familie die hier bij je is.

Wij willen dat jullie weten dat zelfs als je opstaat en hier weggaat er een familie is die vanavond met je meegaat. Zij zijn er zo vaak als jullie ze bevestigen want jullie worden echt geëerd.

De parabel van Wo en de koffer.

Wij brengen jullie een parabel. Er zal plezier in zitten maar ook onderwijs. Dat is de reden waarom wij dit ook op schrift willen hebben want binnen parabels zijn er altijd bedoelingen binnen de bedoelingen en er zijn diepere bedoelingen dan oren kunnen horen en ogen kunnen zien. In deze parabel zullen wij een figuur opvoeren dat wij al eerder hebben gebruikt. Het figuur het Wo. Nee, Wo is geen man en geen vrouw. Wij gaan Wo in de parabel een ‘hij’ noemen, maar zie je, Wo is echt een Wo-Man.

Wij zien Wo voor ons staan met vele koffers. Hij is klaar voor de millenniumwissel en hij is klaar om de brug over te gaan van de oude energie naar de nieuwe. Wo wordt beschouwd als een verlicht mens op het ascensiepad. Dat wil zeggen: het attribuut in het leven van Wo is zijn trillende intentie. Wo beschouwt zichzelf dus als een lichtwerker en hij pakte zijn koffers om die brug over te gaan. Wo’s intentie is om een mens te worden dat zijn leven gaat veranderen. Hij gaat een nieuwe energie binnen en iets heel nieuws worden dan wat hij nu is. Wo is in transformatie en in verjonging en hij weet dit: Hij is in renovatie en hij voelt dat ook. Maar er is nog iets. Hij heeft zijn koffers gepakt en is klaar om te gaan, maar Wo moet een engel bezoeken voordat hij over de brug van intentie van de nieuwe energie die hij verlangt, gaat.

Het is een prachtige engel die hij gaat ontmoeten en die de parabel leuker maakt. Hij gaat de ‘pakjesengel’ ontmoeten. Dit is de engel die gaat inspecteren.

Wo is intelligent. Hij is een spiritueel mens en hij voelt zich klaar voor de reis. Hij heeft veel dingen in zijn koffers gedaan waarvan hij weet dat hij ze nodig heeft om het nieuwe, onontdekte gebied in zijn leven binnen te gaan. Hij groet de grote Pakjesengel die hem advies zal geven over wat hij kan verwachten en wat hij mee zou moeten nemen en wat hij Niet mee moet nemen. Wo is absoluut zeker dat hij alles correct heeft gedaan en hij voelt dat zijn bagage heel goed ‘spiritueel is samengesteld’.

Hij heeft een reden voor alles wat hij meeneemt. Hij is er klaar voor!

Wo groet de Pakjesengel met een prachtige, liefdevolle omhelzing.

‘Fijn om je te zien” zegt Wo tegen de Pakjesengel.

“En jou ook” zegt de pakjesengel. “Je wordt verwacht”.

“Ik ben klaar om te gaan en dit is de laatste halte voordat ik in de ascensiestaat zal gaan. Mijn intentie is om aan een nieuw pad te beginnen”. Wo zwelt op van verwachting. “Inspecteer alsjeblieft mijn bezittingen”

De koffer met kleren – Voorbereid zijn.

“Laten wij eens naar de eerste koffer kijken, Wo’ zei de engel met een glimlach.

Wo opende de eerste koffer en haalde er kleren uit – niet zomaar wat , maar veel! Er waren kleren voor alle weerstypen en in geen enkele volgorde. De grote engel zei niets tegen Wo over het feit dat niets bij elkaar paste.

“Wo, wat betekenen al die kleren?” vroeg de grote pakjesengel.

“Ik wil overal op voorbereid zijn” zei Wo “en ik ga gebieden in waarvan zelfs Spirit zegt dat niemand weet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet hoe het weer zal zijn en dus heb ik alles meegenomen wat ik nodig mocht hebben. Een slimme meid is op de toekomst voorbereid!” Wo glimlachte maar werd even later met afschuw vervuld toen de Pakjesengel alle kleren uit de koffer nam en ze zachtjes op de grond legde.

“Ik denk dat jij geen van deze dingen nodig zult hebben. Wo” zei de Pakjesengel en zie: “Gezegend is de mens die begrijpt dat als hij de nieuwe energie binnengaat, zelfs zonder te weten wat er gaat gebeuren, een begeleiding om zich heen heeft die dat wel weet. Gezegend is de mens die deze begeleiding vertrouwt en ervan houdt! Het enige wat een mens daar nodig heeft is zijn figuurlijk gesproken de kleren op zijn rug.” Dat is een metafoor om te zeggen dat de mens compleet is zoals hij is.

Het onzekere te eren is wat deze metafoor zegt.” De engel ging verder: “Gezegend is de mens die weet dat voor de onzekerheid wordt gezorgd terwijl hij op zijn pad loopt – dat de voorbereidingen die zij hebben getroffen nu niet nodig zijn. Zij hoeven geen kleren mee te nemen want alle veranderingen zullen worden herkend en opgelost als zij zich voordoen”

Deze engel bracht een boodschap van onpeilbare diepte naar Wo, geliefden. Begrijp dat de mens die hier zit of die leest met de pure intentie om de nieuwe energie binnen te gaan zich geen zorgen hoeft te maken over voorbereidingen voor het onbekende. Weten jullie nog wat ik zei? Er is een begeleiding om je heen. Je bent nooit alleen, geliefden, sta rechtop. Je hebt niet al die bagage nodig. Voorbereiding is een ding van de oude energie. Kennis en vrede over het onbekende en de mogelijkheid ermee om te gaan zijn de dingen van de nieuwe tijd.

De koffer met boeken – Spiritueel naslagwerk.

De engel opende de volgende koffer. Het was de zwaarste van allemaal en er zaten boeken in. Hij keek naar Wo en vroeg hem weer: “Wat ga je met al die boeken doen?”

“Wel, prachtige Pakjesengel, dit zijn al mijn spirituele boeken. Ik zal ze nodig hebben bij mijn wandeling op het spirituele pad. Zoals je ziet gaan zij allemaal over God. Ik houd ze omdat ze vol zitteen met spirituele informatie. Zij zorgen ervoor dat ik mij goed voel en ik kan nooit alles onthouden wat erin staat en dus neem ik ze mee naar mijn nieuwe spirituele leven” De engel keek naar de boeken, draaide zich om naar Wo en glimlachte en keek toen weer naar de boeken. Weer was Wo verrast toen de engel de boeken uit de koffer haalde en hen op de vloer naast de kleren legde.

“Je zult die ook niet nodig hebben” zei hij. Wo was teleurgesteld en in de war. De engel legde uit: “Wo, neem het meest spirituele boek uit deze koffer en laten wij daar eens naar kijken”. Wo bukte zich en vond het boek waarvan hij vond dat dat het meest spiritueel was en hield het voor zich met een buiging.

“Dit is het” zei Wo tegen de engel. De engel herkende het.

“Wo, het is verouderd! Laat mij je dit vragen: Zou je een wetenschappelijke zakcomputer meenemen die 150 jaar oud is, of een geschreven boek dat over wetenschap gaat maar dat 2.000 jaar oud is?

“Natuurlijk niet” zei Wo “Omdat wij steeds nieuwe ontdekkingen doen over hoe dingen werken.”

“Precies” zei de engel. “Spiritueel gezien verandert de Aarde groot en groots” Wat je gisteren nog niet kon, kun je vandaag. Wat voor gisteren gold, geldt niet meer voor vandaag. Wat jullie werd verteld als sjamaan over spirituele energie die gisteren werkte, gaat morgen niet meer werken omdat de energie verhoogd en verfijnd wordt. Jij staat in die verhoging en moet met de stroom van nieuwe kracht meegaan. Wo, jij gaat jouw eigen boek schrijven als je gaat en het is het enige wat je nodig hebt.

“Met alle respect, Mr. Pakjesengel,” (Wo maakte zich op om een punt te scoren), “Wat gebeurde er met de frase: Hetzelfde gisteren, vandaag en eeuwig? Is dat niet het gezegde over de vaste kijk van God”? Hoe is dat verouderd?”

“Inderdaad, het gaat over God” antwoordde de engel, “Maar het vertelt je over de attributen van God, niet over de relatie van de mensen met God. Al jullie boeken en instructiesets zijn geschreven door mensen over hoe te communiceren, dichterbij te komen en hoe door het leven te gaan met God. God is altijd dezelfde. Familie is altijd hetzelfde. De mens is degene die verandert en de boeken gaan over de relatie van de mensen met God. Daarom is het boek verouderd.

Wo begreep het. Natuurlijk! Waarom had hij dat niet eerder gezien? Hij was een compleet stukje goddelijkheid. Hij droeg alle boodschappen en lessen van binnen. Als hij informatie nodig had zouden de groep en zijn Hoger Zelf ze ogenblikkelijk hebben. Wo was zich erg bewust dat de dingen op een grootse manier veranderden op een spirituele manier. Dat was ook de reden dat hij daar stond. Zijn relatie met God was inderdaad erg verschillend!

“ik heb deze boeken niet nodig” riep Wo uit. “Wat was er met mij aan de hand? “Ik ben je erg dankbaar, lieve Pakjesengel. Dank je omdat je mij dit hebt openbaart! Kan ik nu gaan?”

“Nog niet” zei de engel met een knipoog. “’Wat zit hierin verstopt? Het lijkt wel op een landkaart” De engel trok een lange rol perkament onder de boeken vandaan die hij uitpakte.

De landkaart – Richting.

“Natuurlijk moet ik een landkaart hebben om te weten waar ik naartoe ga! Deze landkaart is aan mij gegeven door een spirituele leider, daarom vond ik die geschikt om in deze spirituele koffer te liggen. Hij werd mij gegeven door een Sjamaan van de hoogste orde.” Dit leek logisch. Natuurlijk gunde de engel hem wel een landkaart om het nieuwe land mee in te gaan…..helemaal een spirituele kaart.

“Wij zullen zien” merkte de engel op. “Laten wij die map eens bekijken, Wo.”

Wo pakte de map van de engel met een zwaai. Hij was trots op zijn aanwinst en hij voelde dat hij stevig stond in zijn verzoek om hem mee te nemen. Hij ontvouwde hem en legde hem op de vloer in al zijn grootheid om hem aan de engel te laten zien. De map kaart was helemaal blanco! De engel glimlachte. Wo was geschokt.

“Ah, ja, ik denk dat ik die Sjamaan ken” peinsde de engel. “Hij is inderdaad wijs. Doe de map maar weg, Wo. Je zult hem niet nodig hebben” Wo begreep het niet.

“Waarom zou een sjamaan mij een blanco landkaart meegeven terwijl hij wist dat ik naar schijnbaar onontdekt gebied zou gaan? Een gebied waarin alleen een sjamaan in staat is om mij te begeleiden.”

“Laten wij het verhaal even stoppen…..

Ik denk dat sommigen van jullie die luisteren of lezen het antwoord op deze onpeilbaar diepe vraag al weten. De les is als volgt, geliefden De landkaart is een metafoor voor jullie pad. Visualiseer jouw pad voor mij. Zoals wij al eerder zeiden zie je het zich uitstrekken in een rechte, nauwe lijn, schijnbaar de oneindigheid in. Jouw pad is niet het mysterie dat je denkt. Jouw pad loopt niet tot in de eeuwigheid – het is een spiraal, een cirkel.

Wij hebben het met jullie gehad over de gelijktijdige gebeurtenissen op jouw pad dat een cirkel is. Vele delen van de andere familieleden lopen ook op hun pad met pure intentie, in concentrische cirkels boven en onder jou. Sommigen bevinden zich binnen jouw cirkel en sommige zijn eronder – alle cirkels draaien in een verschillende richting. Dit is de complexiteit van medescheppen en synchroniciteit. Wij hebben het er ook over gehad dat het pad een gesloten pad is en over de liefde en de eer die erin zitten. Zie je, dit spirituele pad is veel korter dan je denkt en je blijft op dezelfde grond lopen.

Daarom begint het comfortabel te voelen en familiair voor de wijzen in verlichting. Het pad is geen mysterie en de landkaart is niet nodig want jullie blijven bewegen op dezelfde spirituele grond, maar het is grond die alleen te belopen is voor degenen die op dezelfde hoogte trillen. Daar komt de vrede vandaan, begrijp je? Vertrouwdheid zegt: Ik ben hier al eens geweest. Ik heb dit al eerder gedaan en het voelt vertrouwd en goed en ik weet wat ik moet doen.

In Wo’s eigen woorden zei hij: “Waarom zou een sjamaan mij een blanco landkaart meegeven terwijl hij wist dat ik naar schijnbaar onontdekt gebied zou gaan? Een gebied waarin alleen een sjamaan in staat is om mij te begeleiden.” De nieuwe sjamaan is met de perfecte eeuwige map is Wo! Hij heeft gelijk. Alleen een sjamaan kan hem begeleiden en hij werd geduwd en voorgeschreven door zijn pure intentie om in zijn perfecte spirituele zelf te gaan. Hij is zijn eigen landkaart.

De koffer met gereedschap -Angst.

“Wat is deze zeer zware en vreemd uitziende koffer, Wo?” De engel tilde hem op om hem te openen. “Wat zit erin?”

“”Wel, Mr. Engel, dat is mijn gereedschap” Wo begon zich een beetje schaapachtig te voelen over bijna alles wat hij had meegenomen maar hij moest samen met de engel door de hele set bagage heen die hij had meegenomen en hij wist dat. Het werd zo langzamerhand een controle-inspectie bij de douane van een voor hem nieuw land.

“Jouw gereedschap”?” vroeg de engel.

“Ja” zei Wo zachtjes. Uit de tas die de engel had geopend stak een grote schep.

“Wo, wat ga je met die schep doen?” De engel wachtte even terwijl Wo zich herpakte en probeerde het uit te leggen.

“Wel…..” Wo wist dat hij hiermee in de penarie zat maar hij schraapte zijn keel en ging verder: “Ik eh… – ik weet van de aardeveranderingen die eraan komen en ik wil in staat zijn om mijzelf uit te graven.” Hij keek naar de engel als een kind dat was betrapt met zijn hand nog in de koektrommel.

Hij vervolgde: “Er komt een grote aardeverandering aan. Ik weet niet wat er gaat gebeuren maar de mensen zeggen dat de Aarde gaat schudden en ik moet erop voorbereid zijn met mijn “schep en het andere gereedschap. Kun jij mij dat kwalijk nemen? Dit zijn spirituele gebeurtenissen op Aarde en daarom heb ik mijn schep nodig.”

Wo wist dat zijn uitleg niet goed werd ontvangen maar de engel knikte alleen maar naar Wo en leegde de tas met de zware gereedschappen – dingen die worden gebruikt bij het graven en goed zouden zijn geweest voor het graven van een graf. Wo zei niets. Hij wist dat de engel gelijk had. Het had te maken met angst en dat is geen attribuut van een ascenderende mens.

Laten wij het verhaal weer even stoppen…..

Discussie over het eclipsraam en wat het betekent (deze channeling werd een week voor de gebeurtenis gegeven) Geliefden, Laten wij eens praten over wat er volgende week gaat gebeuren en laten wij dit raam vieren! Het raam begint op 8-11-1999. Wat weten jullie over de numerologie van het raam? Laten wij het hebben over waar jullie misschien niet aan hebben gedacht. Wat is de energie van Kryon? Wat is het nummer dat jullie tien jaar geleden is gegeven? Het is goed nieuws, deze energie gaat over completering, over liefde en een boodschap voor de hele mensheid.

De energie die aan jullie is uitgelegd als een ‘meesternummer’ van Kryon’ is 11. Er is ook een relatie met 11:11. Dat was de tijd waarop aan de mensheid werd gevraagd of het nu geschikt was op Aarde om een evolutie van jullie menselijk DNA toe te staan – iets dat al eonen lang niet meer was gebeurd.

Als je aan jouw nieuwe belofte denkt, heeft die het meesternummer 11door alles heen. Daarom correspondeert mijn nummer met jullie 11:11- toestemming.

Nu wil ik dat jullie goed naar iets kijken. Het beginnende raam start met een eclips op 8 november 1999 en kan gezien worden op een ander deel van de wereld. Dan hier (Amerika, waar de channeling gehouden wordt)

Deze eclips heeft een prachtige energie in zich die ook een raam begint van de op een lijn staande planeten. Laten wij kijken naar lijnen van het raam volgens de numerologie.. De zon is in een 11-jarige cyclus. Wisten jullie dat? Vraag maar aan jullie wetenschappers. Het is een 11-jarige cyclus die te maken heeft met de straling en de lichtgevendheid en is juist nu op zijn hoogste schittering. Deze energie piekt maar eenmaal per 11 jaar. Dat is eerste 11.

Het gaat gebeuren op de 11e dag van de maand. Dat is de tweede 11. Nu dagen wij jullie uit om de numerologie van de hele datum toe te voegen en denk eraan dat je nooit een meestergetal samentelt. Tel 1-9-9-9 + (11) + 8 en als je het totaal (47) dan optelt krijg je een 11. Dat is de derde 11. Er zijn dus drie elven op een rij en jullie zouden dit moeten vieren. Geen scheppen meer in de tassen! In tegendeel. Het is tijd voor een feest!

Het is tijd voor de nieuwe energie om afgeleverd te worden aan de planeet. De laatste keer dat dit gebeurde was toen de komeet Hale-Bopp voorbij kwam. De berekende numerologie van die datum waarop hij het dichtst bij de Aarde was, is een heilige 7 en toch waren er velen die angstig waren, sidderden en op de heuvels gingen zitten. Nu is het hetzelfde. Wo heeft die schep niet nodig en jullie ook niet. Vier deze astronomie! Vier dit op een lijn staan. – zelfs degenen die met een angstvolle profetie ermee zijn verbonden. Niet alles is wat het lijkt.

En over de energie die wordt afgeleverd op 8-11-99? Het zal het begin zijn van de levering van vrouwelijke energie die de planeet wanhopig nodig heeft om degenen die hier zijn in balans te krijgen en energie te geven aan de kinderen die hier kwamen met de attributen van de menselijke spirituele evolutie in zich. Attributen waarvoor jullie op de datum 11:11 toestemming gaven.

De koffer met geschenken – Agenda.

“Wat zit er in de volgende koffer?” De Pakjesengel was nu om zo te zeggen, op dreef. Wo had een pauze nodig door het duidelijke, zachte pak slaag dat hij had gehad doordat al zijn dingen waren afgewezen. Deze koffer was echter anders en hij voelde dat die goed zou zijn. Wat in deze koffer zat toonde zijn liefde voor anderen, tenminste dat is wat hij dacht.

“Dit is een geëerde koffer” Wo voelde zich gerechtvaardigd. “Het zijn geschenken voor mijn vrienden – degenen die ik zal ontmoeten en die mijn vrienden zullen worden in die Nu-tijdraam waarover jij steeds spreekt. Ik bereid mij daarom voor op GEVEN aan anderen”Wo voelde zich goed, maar niet zo lang!

“Wo” zei de Pakjesengel langzaam. “Denk jij dat als jij ze geschenken geeft zij je beter zullen behandelen? Wo voelde de hamer van schuld aankomen.

“Wel, ja” zei Wo. “Zo heeft het altijd gewerkt. Ik bedoel eh…..” Wo begon zijn argument te verliezen en wist dat. “Het is een soort van protocol om geschenken te geven. Het is een teken van respect en mensen behandelen je daardoor beter.”ik denk dat wij ons beter van die geschenken kunnen ontdoen” zie de engel en zij voegden ze toe aan de groeiende stapel op de vloer. Wo keek naar de steeds groeiende stapel en zag dat de engel zich steeds meer amuseerde.

Geliefden, de geschenken die in Wo’s koffer zaten hebben van doen met agenda. Jullie hebben je hele leven geleefd in de verwachting dat mensen op een bepaalde manier reageren. Soms zit een cultuurvooroordeel in de weg van een spiritueel doel. Nu sluiten jullie je er op dezelfde manier bij aan. Ik zeg je, zij doen dat. Als jij ze dit geeft, doen zij dat voor jou. Dat is agenda. Gezegend is de geascendeerde mens die begrijpt dat het grootste geschenk dat je in elke situatie kunt inbrengen, eerlijkheid is en integriteit en zijn spirituele licht hoog te houden! Er is geen groter geschenk dan dat van de ene mens aan de andere. Zonder agenda’s – zonder geschenken die materieel zijn – de verlichte mens geeft het grootste geschenk van alles en dat is onvoorwaardelijke liefde. Wo heeft de koffer met kleinoden niet meer nodig want waar hij ook gaat, hij staat rechtop. Hij heeft gezegende goddelijkheid – een vonk van God waar een immens licht in zit. Dat is zijn geschenk en hij hoeft dat niet in een tas te dragen.

De kleine techniekkoffer – Veiligheid.

De engel kwam bij de laatste koffers en Wo was blij. De Pakjesengel nam een klein koffertje op en vroeg: “Wo, dit volgende koffertje is erg klein en heeft iets van techniek in zich. Wat is het?”

“Wel, heer, dat is mijn telefoon.” Alles was rustig toen de engel intens naar Wo keek, en Wo keek terug. Een volle minuut ging er voorbij en de engel kon zijn vrolijkheid niet verbergen. Hoe hield hij van die mens voor hem!

“Wo, waarom heb jij een telefoon nodig?” vroeg de zeer liefhebbende en aardige engel. Wo wist dat ook deze uitleg vreemd zou klinken, maar hij begon er toch aan.

“Je weet dat er soms problemen zijn op de weg. Jij hebt zelf gezegd, engel, dat in het spirituele koninkrijk niet alle dingen geweldig gaan. Ik ga een uitdaging krijgen, nietwaar?” Wo ging achterover zitten, blij dat de engel nu eens moest antwoorden.

“Ja, dat is waar. Wo” antwoordde de engel kort. Er was een pijnlijke stilte.

“Wel, in tijd van nood heb ik mijn telefoon nodig om mensen om hulp te vragen! Zou je mij de mogelijkheid om hulp te vragen willen ontnemen als ik dat nodig heb?” De engel nam het kleine pakje zachtjes op en legde het bij de kleren, de boeken, de landkaart, het gereedschap en de geschenken. Wo wist dat hij afscheid nam van zijn valse veiligheid.

“Wo, het is tijd om jouw telefoon uit de bagage te laten” zei de engel terwijl hij Wo serieus aankeek en hem uitlegde: “Gezegend is de mens op het pad van ascensie want hij weet dat hij NOOIT alleen is” De engel stopte even om te kijken of Wo het echt begreep. “De mens die vibreert op een hoger niveau heeft de zekerheid van een leger. Een leger van engelen die familie worden genoemd. Deze familie is altijd bereikbaar, nooit onbereikbaar, heeft geen nummer nodig om in contact te komen en is wakker als de mens dat niet is. Meer dan dat, zij zijn familie. Dat betekent dat zij van JOU houden, WO!”

Wo begon zich goed te voelen met deze ervaring. Hij had heel veel geleerd van de Pakjesengel en hij wist dat er nog meer zou komen. De engel ging weer naar zijn bagage toe en pakte nog een koffer die alleen lag tussen de afgedankte bagage en persoonlijke dingen die Wo achter zich zou gaan laten. Hij vroeg zich af of deze wel goedgekeurd zou worden.

De koffer met vitaminen – Gezondheid.

“Wat voor koffer is dit? Hij rammelt als ik hem oppak?”vroeg de engel.

“Lieve Pakjesengel, dit zijn mijn vitaminen en kruiden. Ik heb ze nodig om gezond en in balans te blijven op mijn weg naar de nieuwe energie. Ik voel mij soms breekbaar en omdat jij alles over mij weet, weet je ook dat ik gevoelig ben voor bepaalde substanties en voedsel. Daarom heb ik die kruiden en vitaminen nodig om mij te steunen en mij sterk te houden op deze reis.”

Wo voelde dat hij zichzelf over dit onderwerp goed had gehouden en was nerveus omdat de engel deze ook weg zou kunnen nemen. Hij voelde dat hij ze nodig had. Er was een pauze.

“Neem je mijn vitaminen en kruiden ook?” Wo keek naar de engel met de uitdrukking van een gewonde jonge hond op zijn gezicht.

“Nee, Wo. Dat ga ik niet dien, maar misschien ga jij dat zelf wel doen.” antwoordde de engel. Terwijl je wandelt en wandelt en jij jouw potentieel als geascendeerd mens realiseert zul je langzamerhand begrijpen dat jouw DNA is veranderd. Jouw immuunsysteem is gewijzigd en versterkt met energie van de sterren.

Boodschappen en instructiesets zullen aan jouw cellen geleverd worden door de speciale kristallijnen structuur van de Aarde en je zult er absoluut zeker van zijn dat deze supplementen – ofschoon zij tot nu toe waardevol voor jou waren – weg zullen vallen als jij je steeds beter gaat voelen. Geen aardse energie of attribuut zal in staat zijn om jou eronder te krijgen. Geen substantie of voedsel kan dat beter voor jou doen. Naast het meer sensitief worden met verlichting zul je een versterking voelen van jouw systeem op zo’n manier dat niets in staat zal zijn om het licht dat jij draagt, binnen te dringen.

Langzaam aan zul je in staat zijn om alle schijnbare afhankelijkheid van chemicaliën die je meeneemt op je reis, achterwege te laten. In plaats daarvan zul je nieuwe supplementen, nieuwe energieën en voorzieningen en nieuwe wegen vinden om jouw lichaam te voeden. Wees niet verrast als je erachter komt dat jouw NIEUWE lichaam en biologie een nieuwe balans nodig heeft. Nee, Wo. Je kunt jouw vitaminen en kruiden houden maar er zal een dag komen waarop jouw lichaam ze niet langer zal willen hebben. Dan zul je weten waarover ik spreek.”

Dit was een overwinning voor Wo. Niet alleen kon hij iets behouden (eindelijk), maar het was ook de laatste koffer. Hij was blij en hij was er klaar voor om door de deur de nieuwe wereld in te gaan – een waarin het leven meer in het NU was – een leven waarin hij meer in het licht zou zijn en iets kon betekenen voor de Aarde en de mensheid om hem heen. Hij was erg opgewonden.

“Lieve engel, dank je voor alle hulp,” zei Wo terwijl hij de koffer sloot.

“Wij zijn nog niet klaar” zei de engel en hij opende de koffer opnieuw.

‘Wat bedoel je?” vroeg Wo nerveus. De engel liet zijn hand wat zakken en bewoog hem een beetje. Wo wist wat hij deed.

“Er is daar iets verstopt, Wo” De engel pakte een klein zwart tasje op dat slim verstopt zat tussen de vitaminen en de kruiden in de koffer.

Het geheime tasje – Drama.

Wo beefde. Hij sloeg zijn ogen neer. Hij wilde ergens anders zijn en hij wilde niet dat bekend zou worden wat er in het tasje met de ritssluiting zat. De engel respecteerde dat en stond daar eenvoudig met het ongeopende tasje in zijn grote hand. Hij wachtte tot Wo iets zou zeggen.

“Alsjeblieft, niet doen,” zei Wo op een vragende manier.

“Ik zal het niet openen” zei de engel, “Omdat ik van je houd, Wo en je nooit opzettelijk ongemakkelijk wil laten voelen…..maar je kunt dit ook niet met je meenemen , en jij weet dat ook.”

Nu, geliefden, wat denken jullie dat er in dat zwarte kleine tasje zat? Wij stoppen het verhaal weer om de metafoor helemaal duidelijk voor jullie te maken. Het antwoord is het antwoord dat jullie mij in gedachten zullen geven als ik jou, de luisteraar en jou, de lezer deze vraag stel: Met wie zou je nooit in je leven meer willen spreken? Wie is het, geliefde ascensiekandidaat, wie je in dit leven niet vergeven hebt?

Met wie voer je een drama op die jouw liefde niet weer kan winnen? Wie heeft jou bedrogen? Wie staat in jouw menselijke geest op de zwarte lijst?

Dat is de energie die in het zwarte tasje zit dat de engel in zijn handen heeft. Het is lelijk. Het gaat niet samen met een hogere vibratie. Het gaat niet samen met de pure intentie van een individu dat ervoor klaar is om een nieuw pad van hogere vibratie te bewandelen. Zo iemand kan geen geheim handhaven.

Geldt dat ook voor jou? Als dat zo is laat mij je dan een ander tasje geven dat de goddelijke menselijke ziel wordt genoemd. Het is de kracht en de sterkte om achter het drama te komen dat wordt gehouden in de donkerste gedeelten van je geest. Het is LICHT dat op elke situatie kan schijnen. Het is de kern van vergevingsgezindheid, van volwassenheid en van wijsheid. Het personifieert het zalven van de mensheid. Het is de realisatie van het feit dat jullie een stukje van God zijn en de familie om jullie heen, die ook stukjes van God zijn, heeft zijn werk gedaan.

Wat zij ook deden, wie zij ook zijn en waar zij ook zijn (zelfs in de dood), zij worden nu gezien als gelijke spelers in een groot spel dat jullie beiden hebben gecreëerd. Zie je het grotere plaatje? Kun je zien dat er TWEE voor nodig zijn om de energie die je in het kleine tasje hebt zitten te creëren? Kun jij het ze vergeven en van ze houden? Dat kun jij! Dat is het wonder van het nieuwe mens-betrokken bewustzijn waar jullie om kunnen vragen. Dat is de kracht van de geascendeerde mens!

“Neem het tasje alsjeblieft” zei Wo met tranen in zijn ogen. “Leg het maar bij de andere spullen op de vloer, waar het thuishoort.”

“Welk tasje?” vroeg de engel. “Het verdween een moment geleden door jouw intentie van vergeving en door de wijsheid die jij hebt, mijn geliefd mens. Gefeliciteerd met jouw begrip. Gefeliciteerd met het behalen van jouw examen” Gefeliciteerd, Wo met het vibreren op een hoger niveau.

Wo zei de engel gedag en omhelsde hem weer. Met een kleine tas verdween hij door de deur die de metafoor is voor het menselijke verlangen een land binnen te gaan waar niets hetzelfde is als het was – een land vol belofte en liefde en ook een land van grote spirituele uitdagingen. Wo voegde zich in een land van lichtwerkers die de energie vasthielden van een nieuwe Aarde in haar wedergeboorte.

Wo voelde zich licht, vol vrede en zeer geliefd toen hij uit het zicht verdween.

Geliefden, deze parabel gaat over JULLIE. Wat is jullie kijk op hoger vibreren en het dragen van ascensie-energie? Is het iets wat je tussen neus en lippen door doet? Als dat zo is, begrijp je niet wat het is. Dit is niet iets wat je doet. Het is iets dat je leeft.

Wat voor jullie ligt is de meest onpeilbare en gewijzigde spirituele energie van alle in de menselijke geschiedenis. Wat voor jullie ligt is jullie mogelijkheid om de kern van je bestaan te veranderen – om langer te leven, een meer vredevol en vreugdevol leven te leiden en de kracht te hebben om de Aarde onder je voeten te veranderen. In dat proces kun je leren, leren en leren. In dat proces wordt er mateloos van je gehouden en begin je familie te voelen die spiritueel gezien maar een stap van je verwijderd is. Dit zijn NIET de eindtijden. Dit is, in plaats daarvan, een nieuw begin.

Er is een familie die naast jouw stoel staat.

In die familie is ook Kryon, die al eonen-lang bestaat om nu van jullie te houden en te informeren…..nooit vragend……geen agenda……nooit vragend. Ik blijf jullie vriend en familie. Ik blijf naar jullie kijken in liefde terwijl jullie iets doen dat niemand verwachtte – het universum zelf veranderen. Ik blijf op Aarde tot dat gebeurd is. En dat, mijn geliefde familie zal een hele lange tijd duren.

Wij vertrekken nu met dezelfde liefde als die waarmee wij zijn gekomen en inderdaad, wij zullen terugkomen. Laat de luisteraar en de lezer weten dat zij erg geliefd zijn!

Laat de nieuwe Aarde beginnen met degenen die ontwaken naar hun kracht – zij die deze woorden horen en lezen. Jullie.

In liefde,

Kryon