Kryon: Voorspellingen voor de nieuwe generatie. 2.

Kryon: Voorspellingen voor de nieuwe generatie. 2.

Doorgegeven via Lee Carroll / 13 december 2008
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Er zijn mensen die zeggen dat dit onmogelijk is. Er zijn er altijd die zeggen dat een mens nooit zoiets kan doen als waarvan jullie hier nu getuige zijn. Nogmaals zeg ik jullie dat degenen die de energie en de talenten hebben om de kleuren te zien zullen weten dat dit echt is. Bewijs leveren van het onzichtbare is moeilijk voor de 3D-geest want jullie verwachten 3D-dingen te zien om niet 3D-dingen te bewijzen, nietwaar? Dit is de stem die de hele dag al bij jullie is geweest en het is de stem van mijn partner. (Lee)

Hoewel het de stem van een mens is wordt het opeens verondersteld de stem van een wezen vanachter de sluier te zijn. Nogmaals zeggen wij dat het inderdaad zo is en niet iets geks of vreemds. Degenen onder jullie die de energie kunnen voelen weten dat die nu wordt verhoogd want dit is de stem van thuis. Het is een stem als geen andere want deze heeft een derde taal ermee verbonden. Deze spreekt tegen het menselijk hart, het Hoger Zelf van ieder van jullie.

Laat het bekend zijn dat er waarheid in deze woorden zit. Laat hen niet je oren en geest ontmoeten maar laat hen in jullie hart. Laat ze geïnterpreteerd worden door dat deel van jullie dat wij het Hoger Zelf noemen. Dan zullen jullie je prettig voelen bij deze dingen.

Ik ben Kryon en ik weet waar ik ben. Het is niet vreemd dat ik op deze manier tegen de mensheid spreek en ook is het niet vreemd dat ik op deze manier spreek tegen jullie die dit horen en lezen. Mijn woorden worden gelezen en ik weet wie ze leest. Deze boodschap is dus ook voor degenen die buiten het tijdraam zijn dan dat van degenen die hier luisteren met hun oren in 3D. Deze boodschap is tijdloos en het is een voortzetting van degene die wij eerder hadden. (in Laguna Hills, Californie) Twee weken geleden in jullie tijd gaven wij jullie een boodschap die ‘huidige gebeurtenissen’ heette. Wij spraken over wat jullie hebben gedaan en over de energie van het moment. Nu willen wij verdergaan en jullie de energie geven van wat kan zijn.

Wij gaan beginnen met de geschiedenis van wat er is geweest maar wij zijn nog niet klaar om met de les te beginnen. Er zijn hier mensen die niet geloven wat er hier gebeurt. “Dit is een mens die doet alsof.” zeggen zij. Hun geest zegt: “Dit is niets voor mij.” Zij kijken naar de klok. Zij vragen zich af wanneer de bijeenkomst is afgelopen. Ik weet wie jij bent, geliefde. Er wordt onmetelijk van jou gehouden, net als van alle anderen. Ik wil een boodschap speciaal voor jou geven: Als jij deze plaats in ongeloof verlaat zal hetzelfde aantal engelen met je meegaan als wanneer je met de genezer wegloopt! Begrijp jij mij? En de reden van jouw ongeloof, geliefde, is dat jij de kruik van spiritualiteit die jij met je meedraagt niet wilt openen omdat het de laatste keer dat jij dat deed niet gemakkelijk was. Het liep niet goed af, nietwaar?

Het is veel makkelijker om het deze keer te negeren maar je zit nu totaal ongelovig in een bijeenkomst. Wel, je kunt de aansluiten bij de rangen van mijn partner die als ongelovige bij ontelbare bijeenkomsten als deze is geweest – totdat de zaden van de waarheid voor hem zinvol begonnen te worden en vervolgens gingen groeien, in zijn eigen tijd, met zijn eigen logica, met zijn eigen hart.

Dit is de schoonheid van vrije keuze voor de mens, dat zij kunnen kiezen om de spirituele kruik te openen of niet. Gezegend ben jij, ongelovige, want ik ken jouw naam en die is prachtig en jij zult mij weerzien. Als dat zo is zal er geen oordeel zijn. Helemaal geen oordeel. Wij hebben jullie eerder verteld dat jullie op een plaats zitten die prachtig is in zijn schrijnend potentieel. De dingen die kunnen zijn, zijn! Laat mij jullie tonen wat er voor jullie is, nu!

Als jullie een kijkje nemen, een flits, naar waar de attributen van de planeet op zijn gebaseerd zouden jullie vinden dat zij precies zijn waar wij zeiden dat zij zouden zijn. Zij vertegenwoordigen een veranderde planeet want toen ik in 1989 arriveerde waren de magnetische attributen niet zoals zij nu zijn. Wij gaven jullie de potentiëlen voor de opwaardering en nu is die hier. Wij vertelden jullie dat het mogelijk was, inderdaad mogelijk, dat er een 12-jarige cyclus zou komen met een beweging van het magnetische raster, en die is er gekomen.

Het raster bewoog op een gepaste manier en niet omdat God dat zo oordeelde maar omdat de mensheid dat deed. Het was de Harmonische Convergentie die de Aarde een mandaat gaf om het magnetisme te bewegen en de menselijk bewustzijn bewoog daarbij mee. De mensheid verbindt deze aardeattributen met een of ander superwezen en begrijpt de kracht niet die zij collectief heeft. Zelfs als jullie hier zitten weten jullie niet dat jullie bergen kunnen verzetten en toch kunnen jullie dat.

Het magnetisme veranderde dus en jullie kunnen nu zien dat het perfect is gegaan. Dit is het attribuut dat spreekt tegen het DNA dat jullie in deze tijd nodig hebben. De gereedschappen die voorhanden zijn zijn heel, heel verschillend dan toen jullie werden geboren. Daarom zijn enkelen van jullie hier. Sommigen zeggen: Daarvoor ben ik gekomen. Dit is de energie waarop ik heb gewacht, en jullie hebben gelijk. Dat is zo. En als jullie verder bewijs willen hebben over het magnetisme, zeg ik jullie, ga het in de wetenschap zoeken. Kijk naar dingen en check de varianten van de laatste jaren. Jullie zullen zien dat waar ik jullie in 1989 over vertelde, er nu is.

De hemisfeer van de zon verandert. Wat doet die nu? Waar is die nu? Als jullie wat onderzoek doen zullen jullie geschokt zijn om te zien dat het op zijn laagste punt ooit is. De hemisfeer van de zon, dat wil zeggen, het magnetisme van de zon is op het laagste punt ooit op de planeet. Het is veel minder als toen jullie werden geboren en dat geldt ook voor het magnetische raster.

Als jullie het raster meten zullen jullie zien dat het verzwakt is. Het is meer eindig. Dat geldt ook voor de magnetische energie die door de zon wordt verstuurd. Er is een reden voor dit alles, mensen. Het komt omdat deze magnetische attributen op een elegante manier fijn zijn afgestemd om te spreken met jullie DNA, net zoals wij dat zeiden. Zoek het maar op. Jullie kunnen niet ontkennen dat wij vertelden dat dit zou gaan gebeuren. Jullie zouden kunnen zeggen dat dit onze erelijst van voorspellingen is. Het is echter echt een prestatie die jullie voor jezelf op deze planeet hebben geschapen.

Het is geweldig, nietwaar, om te zien wat de mensheid heeft gedaan voor de mensheid. En het begint met de vuurtorens zoals degenen in deze zaal en degenen die dit lezen en later horen. Jullie moeten begrijpen dat dit de dingen zijn waarover wij zeiden dat zij potentieel manifesteerbaar en doenbaar zijn door degenen die genoeg licht dragen om te schijnen op donkere plaatsen. Deze dingen werden jullie niet gegeven om iemand te bekeren tot jullie geloofsysteem zodat er mensen naar bijeenkomsten als deze komen om hier in de stoelen te zitten. Niet zodat er veel meer mensen deze woorden gaan lezen maar eerder zodat er wordt verspreid over de planeet zodat anderen het donker kunnen zien en ontdekken wat zij nodig hebben om te ontdekken.

Als jullie kijken naar het bewustzijn van de planeet en naar wat wij de indigokinderen hebben genoemd zijn zij kinderen van het nieuwe bewustzijn. Noem hen hoe jullie willen. Hoe verklaren jullie deze nieuwe mensen? Toen wij jullie vertelden dat het menselijk bewustzijn zou verhogen en dat er veel kinderen in verschillende landen verschillende talen spreken en die inderdaad heel anders zijn, wat zeggen jullie dan? Vraag het maar aan de ouders. Vraag het aan de leraren. Er doet zich een wereldwijd fenomeen voor. De kinderen zijn anders, geliefden, omdat zij dat moesten zijn om te scheppen wat er komt. Het is hier! De dingen waarvan wij jullie zeiden dat zij mogelijk zijn, zijn er nu.

Kijk naar wat jullie onlangs hebben gedaan. Ik spreek nu hoofdzakelijk tegen de Amerikanen die hier zitten, luisteren of lezen.

Nogmaals herinner ik jullie eraan dat jullie het onmogelijke hebben gedaan: Jullie hebben een indigoleider gekozen. Er kan dus anders denken komen – denken dat buiten de doos van de gewone politiek uitgaat zoals jullie dat verwachtten. Dit zou 20 jaar geleden onmogelijk zijn geweest. En dat hebben wij eerder gezegd. Jullie hebben gezorgd voor de potentiëlen van wat wij altijd al zagen aankomen. Laat mij jullie dit zeggen, geliefden, dat jullie nooit zouden kunnen slagen op plaatsen waar wij het over hadden, zonder de bijdrage van deze man. Hij kwam tevoorschijn op het juiste moment en jullie plaatsten hem op het juiste tijdstip in het Witte Huis en dat zagen wij aankomen.

Kijk naar wat wij gezegd hebben want jullie kunnen het vinden in de channeling van het woord van Kryon. Acht jaar geleden vertelden wij jullie dat er indigo-leiderschap zou komen en dat het potentieel daarvoor groot was. Zoek maar op! Dat laat zien dat het potentieel er was en dat jullie het deden. Wat wij willen zeggen is dat er zelfs acht jaar geleden de potentiëlen aanwezig van waar jullie naartoe gingen omdat die zo sterk waren. Terwijl er mensen waren die zeiden dat jullie nooit vrede op Aarde zouden kunnen hebben. Ik zeg jullie dat het potentieel daarvoor zeer sterk is! Waar men zei dat er nooit een gekleurde man president zou worden, hebben jullie dat wel gedaan!

Laat mij een beeld schetsen van de potentiëlen en jullie laten zien waar het heen gaat, want jullie hebben dat verdiend. Toen jullie op deze Aarde kwamen had ieder van jullie een karmische imprint. Het hoort bij het systeem. De Ouden die karma uitlegden waren accuraat, want het is inderdaad het systeem. Het is het systeem van onafgemaakte energiezaken en dat zal het altijd zijn. Maar in deze nieuwe energie, dat zeiden wij jullie 20 jaar geleden ook, kunnen jullie het volledig ongeldig verklaren. Het systeem blijft het systeem omdat de meerderheid van de mensheid wil dat het blijft. De meerderheid van de mensheid gebruikt het en zal daarmee doorgaan, maar dat hoeven jullie niet te doen.

Twintig jaar geleden werd er om het idee van verwijderen van je karmische imprint gelachen, gehoond. Twintig jaar geleden zeiden wij dat jullie je astrologische imprint konden veranderen. Zoek maar op. Zo krachtig is de mens binnen deze nieuwe energie. Deze dingen die over jullie persoonlijkheid gaan met attributen die schijnen te scheppen wie jullie allemaal zijn, zijn veranderbaar.

Dus de dingen van de boodschap van vandaag over spitten in je Akasha, dat wil zeggen, erheen gaan en de dingen nemen die je hebt verdiend in vorige levens, zijn doenbaar. Bedenk dat jullie niet altijd hetzelfde sterrenbeeld hebben gehad als wat jullie nu hebben. Hoe zouden jullie het vinden om datgene eruit te pikken wat jullie als lichtwerker past? Het is te doen! Het zit in jullie DNA sinds de Akasha in jullie DNA zit. Dit is het begin van de gereedschappen die wij hebben voorspeld. Dit zijn de dingen die velen van jullie beginnen te leren om ze in deze tijd te bereiken, dingen die alleen voor de geascendeerden waren, voor de meesters in de voorbije geschiedenis.

Hier zitten jullie dan in de nieuwe energie van opwaardering, met de mogelijkheid om die dingen te doen.

Wij hebben het in de afgelopen maanden vaak over dit nieuwe -gereedschap gehad. Mijn partner heeft dit op mijn verzoek samengesteld en zal dit verspreiden op een meer diepgaande en beperkte manier dan vandaag. Lichtwerkers moeten het weten. Uiteindelijk moeten jullie dit claimen. Ik zal jullie zeggen waarom. Omdat de lichtwerker deze gereedschappen nodig heeft om te overleven, om langer op de planeet te blijven, om uit angst en drama te blijven.

Nu wil ik jullie vertellen dat als jullie al die attributen zouden laten vallen, de dingen die jullie willen manifesteren, zullen verschijnen. Letterlijk is het de angst, de frustratie, de combinatie van wat jullie met je meenamen en jullie tegenhoudt om de deur te openen. (de spirituele deur naar je Hoger Zelf). Dat zijn juist de dingen die als je ze kwijtraakt, de dingen zullen manifesteren die jullie nodig hebben. Misschien heeft jullie idee van wat je nodig hebt met het werk te maken waarvan jullie denken dat je geacht wordt dat te doen? Het komt alleen als jullie veranderen en over verandering hebben wij het al gehad. Dit zijn de nieuwe gereedschappen in deze tijd waarover wij onderwijzen.

Ik zal jullie vertellen dat deze dingen lang zullen gaan duren omdat er velen zijn die dit nodig hebben en het is nodig dat zij het horen. Er zijn er die zeggen: “Waar gaat dit allemaal heen? Wat zijn de potentiëlen?” Deze dingen kunnen binnen zo’n 50 jaar plaatsvinden. Ik zal jullie enige potentiëlen geven die groots en groot opdoemen, want dat zijn zij.

Wat jullie ook denken dat er op deze planeet aan de hand is, het nieuwe bewustzijn op de planeet gaat een grote rol spelen in jullie toekomst. Denk hier eens aan: elk kind dat geboren wordt heeft een indigo (nieuwe energie) imprint. Het magnetische raster van de planeet zorgt daarvoor want het spreekt niet alleen tegen jullie DNA maar het zorgt ook voor de energie van degenen die worden geboren. Daarom verhoogde het magnetische raster. Miljoenen kinderen groeien op met een ander bewustzijn dan jullie hadden toen jullie werden geboren.

Als zij opgroeien en zichzelf beginnen te onderwijzen (indigo’s met indigo’s) gaan jullie een verhoging en een verandering zien. En het gaat er een worden die jullie kan interesseren. Het is niet wat jullie verwachten want er is een strijd onder hen dat zelfs zij het oneens zullen zijn over de juiste manier om compassie op de planeet te brengen.

Kunnen jullie je dat voorstellen? Onenigheden over de manier om passie te brengen op de planeet? Compassie-integriteit! Sommigen willen dat het sneller gaat. Sommigen zullen denken dat jullie het kunnen kopen. Wat wij willen zeggen is dit: Er zijn ook zaken die spelen tussen hen. Totdat dat is opgelost zal er veel statisch zijn. Is dat zo anders dan andere dingen die tot jullie komen? Het antwoord is nee.

Ik wil jullie eraan herinneren, lieve Lemuriers, hoe hoeveel tijd jullie nodig hadden om zelfs maar een begin te maken met het begrijpen van zaken als eerlijkheid en integriteit. Dat ging niet makkelijk. Dat is niet natuurlijk en moet ontwikkeld worden. Zij vertegenwoordigen de essentie van verantwoordelijkheid en delen van goddelijkheid in jullie DNA. Jullie beginnen niet met volwassenheid of cultuur of economie. Nee, jullie groeien daarin. Culturele attributen moeten geleerd worden en dat deden jullie. Het kostte veel tijd en toch zitten jullie hier nu in een volgende leerfase van evolutie.

Het gaat een tijdje duren voor de nieuwe energie de hoofdenergie is geworden. In dat proces zal het er niet altijd op lijken dat en synchroniciteit en gelijkheid, houding en/of gelijke gedachten zijn. Wees er niet door ontmoedigd. Laat het zich ontvouwen en de waarheid zal het hoogste niveau zoeken en de dingen die het belangrijkst zijn zullen dat ook zijn. Dat zal het grootste verschil zijn tussen nu en dan.

Laat mij jullie iets vertellen: Het eerste wat jullie de twee komende generaties zullen zien is verandering van dingen waarvan jullie dachten dat die nooit zouden gaan veranderen. Velen van jullie die dit horen zullen zeggen dat wat ik jullie ga vertellen onmogelijk is want wij spreken over verandering van de basis van de menselijke natuur. Hoe behandelen jullie elkaar? Hoe denken jullie over correct en goed? Wat is de eerste reactie op verandering? Drama, jaloezie? Er zal een afzwakken komen van dingen die in het leven ongepast zijn. Die dingen vertegenwoordigen dualiteit en die dualiteit is aan het veranderen.

Er zal binnen twee generaties een tijd komen waarin de dingen anders zullen zijn dan vandaag. Uiteindelijk zal dit ook uitgedragen worden door regeringsleiders. Leiders zullen worden gekozen om hun compassie voor degenen om hen heen en om hun goede ideeën voor hen en niet alleen maar omdat zij populair of charismatisch zijn. Kunnen jullie je zo’n verandering voorstellen?

Kunnen jullie je een verandering voorstellen in de algemene manier van denken? Jullie zeggen: “Wacht even, Kryon, de manier van denken is de manier van denken.” Nee, dat is het niet. De manier van denken is dynamisch: Het is gewoonweg jullie idee over wat natuurlijk werkt binnen een huidig bewustzijn. Wat gebeurt er als het bewustzijn verandert? Zo is dat ook met de algemene manier van denken. Ik zal jullie zeggen dat jullie binnen 50 jaar bijeenkomsten zullen zien over wat er dan gezien wordt als de algemene manier van denken en jullie zullen versteld staan.

Het zegt letterlijk dat wat jullie denken zal gebeuren. Kijk naar wat er gebeurde in de laatste 30 jaar in Amerika: Kijk naar wat jullie nu openlijk kunnen bediscussiëren, praten en veranderen. Kijk naar wat jullie met je land hebben gedaan, tegen alle van de ‘vroegere menselijke cultuur’ in. Doe dit gewoon nog eens! Ik zal jullie zeggen dat het hele idee over de menselijke natuur en algemeen gezond verstand gaat veranderen en dat geldt ook voor het doel van jullie bestaan.

Verwacht een langzame opwaardering die anders gaat dan jullie gewend zijn. Nu stellen jullie een doel dat jullie willen bereiken en dan wordt jullie verteld door de mensen van de zelfhulpindustrie dat als je daar wilt komen je jezelf daar moet visualiseren. Dat gaat veranderen. Jullie zouden kunnen zeggen: “Kryon, Hoe moet dat nu, als wij niet kunnen visualiseren waarheen wij willen gaan? Het moet wel zo zijn, hoe komen wij daar anders?” Wat als jullie dat niet visualiseren maar in plaats daarvan een concept visualiseren waar jullie geen idee van hebben? “Kryon, hoe kan dat nu werken? Visualiseren wat je niet weet? Hoe kan dat werken?”

Wat denken jullie van een samenleving die dit is geleerd: Het stellen van een doel is waar de mens voor zichzelf en andere mensen staat en zegt: “Ik wil dat maar mijn doel daar is waar het eindigt in het perfecte scenario van synchroniciteit, wat dat ook mag zijn, dat mij en degenen om mij heen verheft.” Kunnen jullie je voorstellen hoe dat past in een samenleving, in een cultuur? Doelstellen: Niet een scenario visualiseren maar een energie, de energie van gepastheid. Dat ligt er voor jullie klaar!

Kan het zijn dat mensen zich zover ontwikkelen? Oh, mensen, kijk naar wat jullie de laatste 30 jaar hebben gedaan. Bedenk eens wat jullie de komende 50 jaar zouden kunnen doen. Het bewustzijn verschuift snel. De menselijke natuur verheft zich. Het gezonde verstand verheft zich. Doelstellen verheft zich.

Laat mij jullie nog een potentieel geven: Tegen alles en duizenden jaren geschiedenis in zullen zelfs de spirituele attributen van wat jullie religie noemen gaan verheffen en zich temperen. Het is niet zo moeilijk om te zien dat de hoofdspelers op de planeet voor wat de georganiseerde religie heet, in moeilijkheden zijn. Dat komt omdat zij dingen onderwijzen die uit de oude energie zijn. Het past niet meer bij het echte leven zoals dat gezien wordt door de jongeren en daarom keren zij zich af van de rol van de kerken. Zij zien de realiteit van het leven daar niet in terug. Zij zien de doctrines niet als noodzakelijk of als waarheid voor hen. Zij zien dat als oud. Kijk er maar naar want het is overduidelijk.

Georganiseerde religies gaan zich beginnen te verheffen. Sommige zullen zich zelfs afwenden van de mythologie die zij duizenden jaren hebben verkondigd. In plaats daarvan gaan zij naar de kernonderwerpen en vinden de waarheid die de jongeren weer zal aantrekken.

Ideeën over God die hout snijden voor de nieuwe generatie zullen naar voren komen. Georganiseerde religies zullen gedijen maar wel met een doel dat veel meer integriteit heeft dan zij ooit hebben gehad. Velen van jullie wilden dit niet horen maar dit is de waarheid van de potentiëlen. Het is ook een gepast potentieel want het grootste deel van de planeet gelooft niet zoals jullie dat doen of lezen geen woorden zoals deze. Toch zoekt het grootste deel van de planeet God op zijn eigen manier en zij hebben hoop nodig binnen hun eigen geloof dat God tegenwoordig en wijs is. Het is een momentopname van twee generaties lang van allen op de planeet met betrekking tot hun eigen religies en van wat zij gepast en ongepast vinden. Dit gaat zich verheffen.

Ik heb het eerder gezegd. Kijk naar wat de nieuwe paus doet. “Kryon, er is geen nieuwe paus.”Oh, echt? Het hangt ervan af wanneer jullie dit lezen en als jullie dat doen en er is een nieuwe paus, let dan op. Deze man gaat een massieve verandering toepassen in het systeem om hun kerk te redden….en dat kan lukken. Als die man op die stoel zit is er een potentieel voor massieve verandering. Dat moet wel om het systeem te kunnen handhaven.

Dit is wat er voor jullie ligt. Het heeft te maken met het opschonen van de integriteit van alle dingen binnen jullie samenleving. Wat hebben jullie de laatste drie weken gezien? Hoeveel leiders zijn er ten val gebracht door hun eigen verborgen dingen? Hebben jullie het gezien? Is het besmettelijk bij integriteitsonderwerpen  Het antwoord is ja. Het wordt tijd en jullie weten het. Laat mij jullie zeggen dat er nog drie leiders staan te trillen als juffershondjes om het zo te zeggen. Jullie zullen het zien. Het is tijd om hen ter verantwoording te roepen over deze zaken, nietwaar? En jullie zijn daarmee bezig.

Ik zeg dit omdat er mensen zijn die het nodig hebben om dit te horen, luisteraars en lezers: Wees niet bang voor wat er in jullie land, Amerika, gebeurt. Ik garandeer jullie dat deze dingen zullen voorbijgaan en dat er een tijd zal zijn waarin jullie terugkijken en zeggen: “God zij dank dat wij hier doorheen zijn.”

Als er beslissingen op basis van integriteit zijn genomen die jullie kerneconomische zaken vertegenwoordigen zal er een economie groeien die zinvol is. Op dit moment veranderen jullie de regels op alle speelvelden, als jullie dat nog niet hebben opgemerkt. Dus waar het steeds slechter lijkt te gaan proberen jullie je te beraden over wat jullie van moment tot moment moeten doen om dit en dat te redden maar het zal zichzelf corrigeren als jullie integriteit gebruiken. Wat jullie doen laat jullie economie bloeien. Als die weer groeit zal hij veel sterker worden dan hij was.

Het systeem zal beter werken. Uiteindelijk zullen er meer banen dan ooit zijn. Het gaat werken! Willen jullie een moment nemen om je te herinneren dat dit het is wat wij zagen? Wij zeiden jullie dat het zou komen. Wij vertelden jullie zelfs over het eerste instituut dat zou vallen, en dat gebeurde ook! (Enron) Jullie kunnen het lezen in de gepubliceerde boeken van Kryon. Ik zeg het nogmaals, ik daag jullie uit om jullie recessie te vieren! Kunnen jullie dat? Jullie zullen er doorheen komen. De geschiedenis zal het behandelen als een economische wedergeboorte. Er zal een naam aan gegeven worden, nog niet gehoord, nog niet gegeven, maar de energie van dat idee is er.

Het is een wedergeboorte van de Amerikaanse economie – een herstart die zo duidelijk is dat het de manier zal vormen waarop jullie in de twee komende generaties zaken doen en een model scheppen als voorbeeld voor anderen.

Binnen twee generaties zal de grootste economie op Aarde een enorme economie van zichzelf hebben die kan wedijveren met China. Wat China ook doet, hoeveel mensen daar ook zijn – deze economie zal succesvol zijn want China gaat langzaam vooruit en moet ploegen door zijn eigen historisch bewustzijn om er te komen.

Er is een heel continent dat genezen moet worden. Het is op dit moment vol van oorlog en burgerlijke rivaliteit en dat is al vanaf dat jullie geboren zijn. Het is op dit moment ziek maar dat zal niet voor altijd zo blijven. Miljoenen en miljoenen mensen zijn erbij betrokken en zij weten het nog niet want zoals bij de meeste dingen gaat het tegen alles in.

Wat gebeurt er als een continent geneest? Jullie zullen het zien want het zal gaan genezen. Als die er is zullen anderen zien dat ook zij een evenzo goede economie kunnen opbouwen omdat jullie de standaard hebben gezet. Zij beginnen eraan door naar jullie te kijken. Wij hebben het over Afrika. Wij hebben het over het potentieel van een groep staten die uiteindelijk zal ontwikkelen tot de Afrikaanse Unie. (of zoiets) Het zal een groter conglomeraat worden dan de Verenigde Staten, maar opgezet volgens hetzelfde patroon, met een economie die op dezelfde manier is geschapen. Miljoenen zullen er direct bij betrokken zijn.

Wat jullie hier oplossen in jullie recessie zal voor hun het beginpunt zijn. Dit is anders dan bij andere ontwikkelende economieën. Velen ervan beginnen en moeten door alle kinderziekten heen worstelen tijdens die groei. De Afrikanen zullen niet zoals jullie door de omwentelingen van de laatste 200 jaar hoeven te gaan. Zij zullen Amerika zien en van jullie leren. Dit ‘genezen continent’ zal willen wat jullie hebben. Zij zullen hun eigen rijkdom willen hebben en hun eigen banksysteem dat vrij is van grote hebzucht. Zij zullen alle dingen willen hebben die een samenleving groot en groots maken en zij zullen er geen probleem mee hebben om die te vestigen.

Velen staan klaar om te helpen om een nieuwe gemeenschap te vestigen waar men kan lenen voor zaken en huizen. Als er miljoenen en miljoenen mensen zijn die niet meer bezig zijn om te overleven, zullen zij huizen willen, scholen, fabrieken en land. Let maar op. Het is overduidelijk. Het gaat al beginnen terwijl jullie nog hier zijn. Kijk wat er is gebeurd in China ondanks een niet-kapitalistische regering, pas dat idee nu eens toe op Afrika!

“Wel, Kryon, je hebt het nog niet over het ergste gehad, terrorisme.” Denken jullie dat Kryon niet weet dat dit er is? Ik zal jullie wat informatie geven die jullie niet hadden verwacht om te horen. Jullie zullen terrorisme nooit met terrorisme verslaan. Nooit. Jullie zullen een kracht van de oude energie niet met kracht kunnen verslaan. Dat werkt gewoon niet. Probeer het maar. Jullie zullen steeds weer falen. Als jullie het ene vuur hebben bedwongen laait er ergens anders weer een nieuw vuur op. Het is een herhaald falen.

Hier is hoe jullie het kunnen verslaan: Jullie gaan het verslaan met nieuw bewustzijn van de nieuwe mensheid. Er zal een tijd op deze planeet komen, niet al te lang van nu, waarin de mens juist het bewustzijn van het idee van terrorisme niet meer aangenaam vindt want hij weet wel beter. Hoe vaker het niet werkt, hoe minder mensen het zullen willen want het zal de gewenste resultaten niet meer behalen en dat is dan de algemene gang van zaken om het niet meer te doen. Het zal zelfs geen angst meer aanjagen! In plaats daarvan zal het afschuw opwekken, zelfs onder degenen die dachten dat het de enige manier was. Zien jullie wat ik zeg?

Er is ook een wedergeboorte in zeer oude oosterse religie en een respect als nooit tevoren. Er zal een tijd komen waarin het idee van ‘doden voor God’ als barbaars zal worden gezien. In plaats van de oosterse religie te willen laten overheersen bij degenen om hen heen met systemen die werken en ideeën die harmonie hebben geschapen en bekeerlingen aantrekken.

Tolerantie zal zich gaan vestigen onder hoofdzakelijk de jongeren en zij zullen de leiders worden en deze jongeren zullen een conceptueel plan hebben dat anders is dan in de oude energie. Zij zullen absoluut weten dat geweld geen vrede schept. Andere fundamentalisten van andere religies die zichzelf eerder kenbaar hebben gemaakt door hun gewelddadige manier van doen zullen ook gaan beginnen te vinden dat geweld geen nieuwe bekeerlingen zal aantrekken – alleen harmonie zal dat doen. Jullie denken dat dit gek is vanwege wat jullie hebben gezien, nietwaar? Het gaat veranderen. Geef het de tijd. Maar het gaat niet lukken zonder lichtwerkers, geliefden.

Wij zullen een uitdrukking uit jullie cultuur gebruiken die mijn partner mij heeft gegeven: “Niemand ziet wat er onder de hoed blijft.” Dat zijn jullie. Hoe meer licht jullie op deze planeet brengen met wat jullie weten, het Hoger Zelf aanraken, langer blijven, de Akasha oppakken, brengt licht op de planeet zodat de rest kan zien in het voormalige donker. Zo werkt het! Zo heeft het altijd gewerkt en nu beginnen jullie het te begrijpen. Nu zullen jullie dus begrijpen waarom jullie hier zijn.

Dit is het begin van een uitwisseling van energieën en jullie zitten daar recht voor, geliefden, en jullie zijn om die reden hier, elk van jullie. Luister: er zijn er in deze zaal en die lezen, die het afgelopen jaar door afgrijzen zijn gegaan. Ik wil jullie zeggen dat ik weet wie jullie zijn. Er is een uitdrukking “IJzer slijpt ijzer”. Net als de smid die een stuk ijzer smeedt als het roodheet is zodat het een gereedschap kan worden als het is gevormd en afgekoeld. Dan gaat dat gereedschap op zijn beurt andere gereedschappen maken en die maken weer andere gereedschappen. Wij weten waar jullie doorheen zijn gegaan en wij feliciteren jullie met het uit de andere zijde komen met een licht dat helderder is dan toen jullie begonnen.

Ik weet alles van mijn familie en zij zijn hier. Ik weet van de zaken die hier spelen en van de potentiëlen die hier zijn. Dus zeg ik jullie, geliefden die in 3D leven, neem al die nieuwe dimensies en vertrouw hen. Vertrouw het onzichtbare. Schilder niet zelf het plaatje van wat jullie denken dat het er is en wat gebaseerd is op alleen maar de drie dimensies waarin jullie zijn geboren. Begin nu met de energie van gepastheid en beweeg jezelf naar die puzzel van synchroniciteit terwijl jullie zeggen: “Waar ik ook uitkom, het zal goed zijn want het zal de planeet helpen.” Dat is wat de meesters deden en wat zij nog steeds doen.

Dat is de boodschap van vandaag. Ik kan niet vertrekken zonder jullie te zeggen dit voor jullie erg persoonlijk is. Als jullie duwen tegen de deur naar het Hoger Zelf, wat dat voor jullie ook moge betekenen, en jullie alleen zitten, zullen jullie een familie voelen die voor jullie verschijnt. Jullie zullen een familie in jullie leven voelen stromen die elk moment bij jullie zal zijn. Jullie zullen nooit, nooit alleen zijn en jullie zullen je ook nooit alleen voelen. In die familie hoor ik ook thuis, want ik ben jullie familie. .

En zo is het.

KRYON