Kryon. Waar is tante Martha?

Kryon. Waar is tante Martha?

Gechanneld door Lee Carroll / 22 April 2006
Vertaling Annelie v Eijk.

Om de lezer te helpen, is deze boodschap opnieuw gechanneld [door Lee en Kryon] en aangepast voor een beter begrip. Vaak bevat datgene wat er live in de zaal gebeurd een energie, die een soort van communicatie in zich draagt, die de gelezen tekst niet bevat. Geniet daarom van deze boodschap die gegeven werd op 22 April 2006.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gegroet geliefden, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. 

De boodschap voor vanavond gaat over een onderwerp dat sommigen wat morbide vinden, dus geven we er een andere draai aan. We geven het een leuke titel met een humoristisch tintje. De titel zal zijn, “Waar is Tante Martha?”

We gaan het hebben over de Menselijke dood, maar we zullen over deze dood praten op een manier zodat je begrijpt dat het geen einde is, maar eerder een overgang. We willen over de elementen ervan gaan praten en hoe het werkt, zodat je er comfortabeler mee zult zijn wanneer je het de volgende keer doet, en zodat je het eveneens beter begrijpt wanneer het zich in je omgeving voordoet bij een ander.

Van ons standpunt uit gezien, is “dood” datgene wat je doet wanneer je op Aarde bent. Ik weet dat dit vreemd klinkt, maar het is net als zeggen, “Waar is Tante Martha?” Wij zeggen, “Ze is in de andere kamer.” Jullie zeggen, “Ze is dood.” Onze gezichtspunten verschillen enorm. Voor jou, is ze ergens voor altijd weg. Voor mij is ze eenvoudig “in de andere kamer, zich aan het omkleden.”

Er is veel energie gemoeid met het gaan en komen van de mensheid. Neem bijvoorbeeld deze kamer eens. Ik zal hier een verklaring geven: Ik weet wie hier is. Twee van jullie zijn nieuwkomers op de planeet en de rest van jullie zijn oude zielen. Sommigen van jullie gaan terug tot aan Lemurië. Het merendeel van jullie zijn de ouden van deze planeet en zijn hier al vele, vele malen geweest.

De twee die splinternieuw zijn, die binnen gekomen zijn als nieuwkomers, bezitten attributen die de rest van jullie niet bezitten. Ik noem dit spirituele onschuld. Zie je, de rest van jullie heeft een Akashic Record ingebouwd. [DNA] Je hebt obstakels waar je doorheen moet en redenen waarom je niets kunt doen zonder met de energie van de Akasha te maken te krijgen. [Dit is Kryon’s manier om te zeggen dat, wanneer je een heel verleden van levens hebt op Aarde, ze alles beïnvloeden wat je doet en alles wat je bent op dit moment. Je arriveert niet met een “schone lei.”]

De nieuwkomers? Nou, die hebben een schone lei. Wees niet verbaasd als het een nieuwkomer is die naar voren racet en degene is die het snelst de wonderen volbrengt. Ze weten niet beter! Ze betalen er ook wel voor, gezien ze vaak de buitenbeentjes van de maatschappij zijn, uitzoekend hoe het allemaal werkt. Maar het is de oude ziel die de wijsheid en de gematigdheid bezit om langzaam te gaan en veel voor elkaar te krijgen.

Je komt en je gaat. Het is een cirkel van leven. Dit is de manier waarop de dingen werken, maar vaak zie je het alleen als duisternis. Het Menselijk Wezen is erop gebouwd om het leven te respecteren en te eren en het Menselijk Wezen is erop gebouwd om degenen om hem heen lief te hebben. Het is deel van een overlevingssysteem en het werkt heel goed. We zouden er niets aan willen veranderen. Het is correct, het is gepast, en, inderdaad, je mist degene die je verloren hebt heel erg. We nemen je niet mee naar de diepten van compassie voor degenen die je verloren hebt, want we willen dat je begrijpt dat de overgang precies dát is. Het is een energieverschuiving van het ene attribuut naar het andere, en een dimensionale ook. Maar toch, wanneer ze weg zijn, zijn ze weg. Het is ’t definitieve ervan, of niet? Er zal nooit meer een zelfde zijn zoals hen.

De leegheid ervan, voor diegenen onder jullie die een partner verloren hebben, weten waar ik het over heb. Ik weet wie hier is, weet je nog? Ik weet ook wie er leest. Want het leven is weg en plotseling is er een leegte waar zij eens waren, en niets zal dat ooit opvullen. Dat is de waarneming.

De waarheid is dat de leegte bestaat binnenin de geest van de achtergebleven persoon, en erom smeekt om gevuld te worden – niet door de levende, ademende Mens – maar door de dierbare entiteiten die achtergebleven zijn en die bereid zijn om binnen te komen en het op te vullen en om de rest van je leven samen te leven. Wist je dit allemaal? Al het verdriet en de leegheid heeft een ingebouwde oplossing na verloop van tijd……. de compassie van God is compleet, en je kunt je levenservaring uitbreiden door gebruik te maken van datgene wat om je heen is, als je er toestemming voor geeft. Maar velen doen dat nooit……ze wentelen zich in het verdriet totdat ze zelf de overgang maken.

We gaan het nu dus hebben over het proces van transitie, van de overgang, die jullie dood noemen, maar op een manier zoals we nog niet eerder gedaan hebben in de hoop jullie wat verlichtende ideeën te kunnen geven.

Dus waar is Tante Martha nu precies?
Tante Martha stierf. Ze is weg…..of niet?

Laten we jullie eens meenemen naar haar overgang, zodat je een beter begrip krijgt van hoe de dingen werken, en zodat je niet angstig zult zijn. Laten we het ook hebben over “waar” ze is, zelfs na haar dood.

Dit is goede informatie en jullie hebben dit bijna allemaal al meegemaakt, maar weten dit natuurlijk niet meer. De Dood is inderdaad een zogenaamde papieren tijger. Jullie hebben het zo vaak gedaan, en iedereen zal het nog eens doen…… zonder uitzonderingen. Toch, wanneer het nadert, kun je je niet herinneren wat er nu werkelijk gaat gebeuren en daarom ben je er bang voor. Dit is dualiteit op z’n best, en dat zal zo blijven. Tot aan het einde toe zal jullie dualiteit je blijven vertellen dat de dood het einde van alles betekent.

Van ons standpunt uit gezien, is het eenvoudig het einde van deze aardse expressie, en we zien het geheel anders dan jullie dat doen. Je gaat oftewel, omdat je lichaam biologisch op zijn einde is, of omdat je spiritueel op een doodlopend punt zit. Zou het inderdaad, niet veel productiever zijn wanneer je zou reïncarneren en opnieuw beginnen met een jong lichaam? Dat is het beste gebruik maken van je licht. Het gaat om het feit dat jeugdigheid, inderdaad, energie bevat.

Vele keren is de dood het resultaat van een overeenkomst, ook al is dat zelfmoord, of de dood van een jong kind….. dit alles wordt gezien als toepasselijk binnen het schema van waarom je werkelijk hier bent. Maar iedere keer draagt het verborgen, wijze energie in zich voor de Mensen die achterblijven. Heb je daar al eens aan gedacht? Het gaat niet om jouw dood, maar eerder om degenen die achterblijven wanneer je gaat.

Maar wat gebeurt er wanneer de overgang zich voordoet? Laat me dat vertellen. Ten eerste, je vertrekt niet meteen. Eigenlijk weten jullie dit. Als ik het magische gordijn zou mogen openen en jullie alles zou mogen laten zien wat er al zo vaak met jullie gebeurd is, dan zou ik alle regels overtreden die ik voor me heb. De angst voor de dood weerhoudt jullie er namelijk van om er regelrecht in te lopen. Als je er over zou weten, dan zou je er niet bang voor zijn. Echter, zelfs wanneer je er niet bang voor bent, dan nóg houdt de verantwoordelijkheid die je voelt voor de Mensen om je heen, je tegen.

Het eerste wat er gebeurt in de dood, is dat het bewustzijn van het fysieke wordt verwijderd, en op een bepaalde manier sta je naast je 3D lichaam en kijkt er naar. Op dat moment is er al een zeker begrip.

Soms bestaat er wat verwarring, afhankelijk van de soort dood. Maar daar sta je dan, kijkend naar jezelf. Een deel van jezelf zegt, “Ik herinner me dit.” Het andere deel is zo dankbaar dat er geen werkelijke dood bestaat dat de angst onmiddellijk verdwijnt en daarvoor in de plaats komt nieuwsgierigheid. Er is geen pijn nadat je van het fysieke verwijderd bent. Je spirit is verwijderd van je lichaam, dat nu moet sterven. En sterven heeft in werkelijkheid te maken met DNA.

We hebben je al verteld dat je DNA goddelijk is, en dat er inter-dimensionale stukjes en deeltjes van bestaan. We vertelden al dat sommige deeltjes, goddelijke deeltjes zijn. Sommigen daarvan hebben jouw naam op zich geschreven staan en je kunt niet overgaan voordat zij biologisch dood zijn.

Nu, bij een normale dood, sterft het fysieke lichaam langzamer dan het bewustzijn. Dat ding wat je de ziel noemt is slechts een deel van jou. We hebben het daar ook in de vorige channeling over gehad genaamd “De Vele Jij’s”.

Er bestaan vele inter-dimensionale delen van jou. Er is de ene hier op de planeet en er is het Hoger Zelf. Dan zijn er de delen die nooit naar de planeet komen. Er bevinden zich delen van jou in, wat jullie de kwantumstaat noemen die overal in het Universum te vinden zijn en die in werkelijkheid betrokken zijn bij hogere zaken, al die tijd dat je hier bent. Dus binnenin het lichaam waarin je rondloopt, bevindt zich maar een klein deel van je heelheid. Ik vertel je dit, omdat een deel van de dood daarom eigenlijk een reünie is! Het is één van die weinige keren dat het gehele zelf daar is. Zoveel van je stervenservaring bestaat uit de vreugde van de reünie. Jij met jij. Het is een heel moeilijk concept, maar wel een dat we willen vermelden. Het verklaart eveneens waarom er een ceremonie is.

Maar er bestaat een overgangsperiode waarin allerlei dingen plaatsvinden en waar attributen omheen bestaan die van invloed zijn op de vraag, “Waar is Tante Martha?”

Op het moment, staat Tante Martha naast haar lichaam. Dus laten we even zeggen dat Tante Martha vredig is gestorven in het ziekenhuis. Daar is ze nu, kijkend naar haar lichaam, en ze moet daar blijven totdat het hele lichaam gestorven is. Dit kan uren duren, afhankelijk van de temperatuur in de kamer, maar het kan ook dagen duren. Maar, zoals je ziet, Tante Martha’s ziel kan het niet schelen., want het bevindt zich onmiddellijk in een inter-dimensionale staat waar tijd geen rol speelt. Ook afstand niet. Ze is tijdelijk geschorst, zou je kunnen zeggen, op een plek waar ze heel geduldig is, en in de overgang.

Dagen voor jou, kunnen voor haar een momentje zijn. En daar is ze nu. Haar essentie blijft totdat het DNA sterft en geen leven meer bevat. En het DNA wacht daarom, tot het moment waarop de voeding stopt en ook totdat het afval zich ophoopt en het de cellen doodt. Dat is alleen biologie, en wanneer dat klaar is, kan ze verder gaan. Maar hier komen nu zoveel vragen over omhoog, of niet?

Comateuze Staat.

Velen wensen Spirit voor de gek te houden. Het is net alsof ze denken dat Spirit een aantal regels heeft waar we niet onderuit kunnen, en dat we verward en beetgenomen worden door vragen rondom deze regels. Ik zal je er twee geven: Een vrouw zegt, “Hoe zit het met een comateuze staat, waarbij de Mens nog leeft, maar het brein dood is? Waar is het bewustzijn?” En ik zeg je: het bewustzijn staat naast het lichaam, en het zal daar net zolang zijn als het Menselijk lichaam is. Ook al zeg je dat het “hersendood” is, het DNA is zeer spiritueel, zeer actief en heel erg levend. Dus ook al is het Menselijk bewustzijn er niet, het zielenbewustzijn blijft en is niet ongeduldig……het geeft er niets om. Het vervult een verplichting om bij het DNA te blijven zolang als dit leeft en het voelt zich daar goed bij. Het Hoger Zelf is nog steeds actief en doet veel dingen. Verwar dit niet met het Menselijk bewustzijn. De Mens is weg, maar de ziel is actief.

Rouw niet om de ziel! Hij zit niet vast, en voelt geen pijn. Het is een inter-dimensionale vorm, en net als de engelen die je hele leven met je meelopen en die nooit aangesproken worden, zo is het eenvoudig deel van het proces en het geeft geen verdriet en dergelijke. Ze zijn geduldig, omdat ze weten wie je bent en ze zijn verliefd op de aanblik van degene met wie ze verbonden zijn. Het is eveneens deel van “het systeem van het leven.”

Dus, waar is Tante Martha nu? Nou, ze staat nog steeds naast haar lichaam te wachten totdat het gestorven is…….gedeeltelijk in jullie tijd en gedeeltelijk in engelentijd. En dit is een magische tijd voor haar, want Tante Martha is half hier en half ergens anders.

En nu is het belangrijk dat je even goed luistert.

Er is een energie rondom de overgang die geweldig is, want die energie maakt een inprenting van zichzelf….. op het kwantumgebied daaromheen. De overgang is een unieke “energiestempel” die zeer diepgaand is op Gaia. Meer hierover volgt.

Transplantaties.

Hier komt een andere vraag. “Nou, Kryon, hoe zit het met harttransplantaties? Wanneer binnen in jou het hart klopt van een ander die dood is, en je hebt net verteld dat men moet wachten totdat alles gestorven is, betekent dat dan dat de twee individuen op een bepaalde manier samensmelten en ze een dubbele ziel hebben?”

Dit soort vragen zijn zeer grappig voor Spirit. Ze zijn afkomstig van het intellectuele Menselijke verstand dat zichzelf verdeelt in een scala van scenario’s of mogelijkheden, waarvan de meeste intelligent design negeren. Dus ik antwoord: Denk je dat God in het donker zit, zich niet bewust is van dit alles? Jij denkt dat op de een of andere manier dat hart wakker wordt en zegt, “Oh mijn goedheid! Ik zit in een ander Menselijk lichaam! Ik kan het maar beter meteen tegen God gaan vertellen!”

Nee, hier is een prachtig voorbeeld van een synchronisatie-planning, of co-creatie. Dit was gepland. Denk je dat het per ongeluk is, dat het ene hart zich in een ander Mens bevindt? Dat was niet per ongeluk. Synchroniciteit is vaak, waar het ene leven gebruikt wordt om het andere te helpen. Het is prachtig, vreugdevol en gekend door God. De overgang kan plaatsvinden, zelfs met het ene hart in het andere lichaam. De nieuwe eigenaar van het hart hoeft er niet mee “in te stemmen” en te blijven. Het komt omdat deze dingen “gekend zijn door God” en deel zijn van het plan. Ze worden gezien als toepasselijk.

Maar laat me nu iets vertellen waar niemand aan gedacht heeft. Laat me iets vertellen wat nog niet gechanneld is. Er bestaat zoiets als weefselafstoting, en je denkt dat dit iets chemisch is, of niet? Het ene hart kan niet wennen in andermans lichaam. Het donorhart bevindt zich nu in de borstkas van de ontvanger. De ontvanger moet zich voorzien van bepaalde medicijnen, die afstoting tegengaan. Afstoting. Dat is het woord wat jullie daarvoor gebruiken, en het is een goed woord, want de afstoting is vanwege een verkeerde DNA combinatie in de inter-dimensionale lagen. Je hebt het DNA van het ene Akashic Record en de spiritualiteit van die ene, in een ander geplant! En ze combineren niet samen. Vandaar, de weefsels weten dit en de weefsels begrijpen dat ze niet bij elkaar horen.

Ondanks het universele spirituele plan, moet deze biologie dus verdoofd worden en voor de gek gehouden worden door middel van chemicaliën zodat men kan overleven. Er is een oplossing voor dit, en ik wil die graag vertellen. De Lemurianen wisten hiervan; ze wisten hoe het DNA te herprogrammeren door middel van magnetisme. Het ene hart is al klaargemaakt en voorbereid via de heilige keuze. Het belandt in een ander Mens – niet per ongeluk dat dit degene is die gekozen is om dat Mensenleven te redden met een harttransplantatie en daar binnen een gewijd scenario.

Nu…. voltooi de gewijdheid. Het wordt tijd dat jullie leren hoe het DNA in dat hart te herprogrammeren, zodat het nu dit offer zal accepteren. Dit is hetzelfde proces wat werd gedaan in de Tempels van Verjonging in de Lemurische tijd, waar jullie eigenlijk werkten met magnetische patronen van het DNA.

Herprogrammering kan met verschillende attributen plaatsvinden – sommigen vragen alleen energiewerk en sommigen hebben machines nodig. Er zijn diverse manieren om dit te doen en nu willen we diegenen die luisteren en lezen uitdagen, om te experimenteren met magnetisme op het gebied van medische weefsel-afstoting. Het is een methode waar gewoon niet aan gedacht is, en er zijn nog geen echte experimenten mee gedaan. Wanneer je hiermee begint, zul je zien wat we bedoelen.

Terug naar Tante Martha

Nou, Tante Martha is bijna klaar om over te gaan. Haar ziel voelt zich ook aardig goed. Ze heeft voldoende ervaring om zich te herinneren waar ze is. En nu gebeurt er iets magisch en dat is heel erg moeilijk om uit te leggen. We hebben het er al even over gehad. Mensen Wezen, luister: Energie is geen verf! Spirituele energie is niet in 3D. Je “schildert geen spirituele energie af op een situatie of een Mens.” In plaats daarvan, bevindt energie zich in een kwantumstaat, vooral zielenenergie. Vandaar dat je zou kunnen zeggen dat het zichzelf inprent op de Aarde, op het Universum, in een tijdloze vorm, en niet op een bepaalde locatie, zoals jullie dat denken.

Martha’s overgangsmomenten zijn daarom ingeprent in de ethers van dezelfde lucht die je inademt. En ze zijn niet plaatsgebonden, omdat ze niet als verf zijn wanneer je ze betrekt op iets of iemand. Het wordt niet ingeprent op de plaats waar ze stierf. Het is overal. En dus vertellen we je het volgende: Iedere Menselijke overgang op deze planeet bezit een wonderbaarlijk attribuut wat de overgangsinprenting genoemd wordt. Op het moment van overgang, wanneer men wacht tot het lichaam gestorven is, wordt een kristallijn markeerpunt opgewekt door de planeet. Of dit nu een snelle of langzame dood is….. rustig of gewelddadig, deze tijdloze energie wordt rechtstreeks in de energie van de planeet ingeprent! Het wordt daar ingeprent omdat het een kostbaar moment is van diepzinnigheid.

Waar is Tante Martha? Nou, ze staat op het punt om reünie mee te maken. Wij noemen het de Menselijke overstap. Ze staat op het punt de overstap te maken en wanneer ze dat doet, zal er een reünie plaatsvinden, met de rest van Tante Martha. Kun je het nog volgen? Ik kan het niet beschrijven. Het is ceremonieel, buiten de 3D tijd, buiten de ruimte. Het is een samenkomst van energieën, zo diepgaand, dat de reünie een markering maakt op de energie van het Universum.

We omschreven dit voorheen als de Hal van Eer. Maar voordat ze daar naar toe kan, moet ze nog naar een andere plaats, de plaats van “zielentelling” van de planeet. Het is de Grot van Creatie – een plek waar de inprentingen in kristallijnen vorm zich bevinden, van alle actieve zielen die zich op de planeet Aarde bevinden. Ze moet daar de energie van haar ene kristal met haar naam erop verwijderen. Dat wordt voor haar gedaan terwijl ze toekijkt. Ze hoeft niet te weten wat te doen, maar het is een tweede natuur, want Tante Martha heeft dit al vele malen gedaan. En wat is er in de Hal van Eer? Daar is de reünieceremonie van alle delen van Tante Martha, plus iets wat jullie intuïtief verwachten……. een reünie van allen die je op Aarde verloren hebt, ook wanneer ze al weer teruggekeerd zijn naar de aarde en in een andere Menselijke expressie leven. Ben je al in de war?

Je staat nu overigens op het punt om Tante Martha voorgoed te verliezen. En ik zal je vertellen hoe en waarom, want wanneer de elementen van goddelijkheid, die ééns Tante Martha waren, samenkomen, houdt ze op in 3 D-vorm te bestaan en wordt ze de engel die ze altijd al was. Onthoud, de naam Martha was haar Menselijke geboortenaam alleen bedoeld voor haar huidige bezoek.

Een deel van het definitieve wat je voelt over haar verlies, is dat de Menselijke combinatie van biologie en spirit nooit meer herhaald zal worden. Ze wordt nu groter – veel groter – en dat gebeurt terwijl er allerlei andere zaken plaatsvinden.

Onthoud dit: Het enige wat achterblijft van de ‘oude’ Tante Martha, Mens op aarde, is de inprenting die ze achterliet. Onthoud dit vanwege hetgeen er nu komen gaat.

Deze ‘oude’ Tante Martha – om het gemakkelijk te houden nu de Engel Martha – begint onmiddellijk met de planningssessie om weer terug te komen. Ja, wacht nu eens even,” zul je misschien zeggen, “Tante Martha vertelde ons dat ze niet meer terug zou komen.” Oh jawel, dat doet ze wel! En ik zeg het nogmaals. Mensen zien niet het hele beeld en vanwege hun constante inspanningen van het leven, komen ze vaak samen, feliciteren zichzelf met de geslaagde job en hebben het gevoel dat ze gepromoveerd zijn in een zielenvorm die zich nu terug kan trekken omdat ze dat verdiend hebben. Nou, dat is heel grappig in onze ogen! Want jullie hele universele doel is om steeds weer terug te komen!

Wanneer je naar de andere kant komt, en het majestueuze en de pracht en de herinnering aan wie je bent en waarom je kwam je weer bekend is, en waar het aardse scenario werkelijk om gaat (wat niemand van jullie werkelijk weet), staan jullie in de rij (metaforisch gesproken) om weer terug te komen! En op dat moment worden de nieuwe ouders geselecteerd, en de karmische groep weer onthuld. De kansen zijn zeer groot, dat je opnieuw geboren zult worden bij een familie van iemand die je op Aarde gekend hebt, of bij een familielid waarmee je close was. Op die manier werkt het.

Karmische groepen worden samen gehouden zodat ze kunnen werken met de karmische attributen die ze verondersteld zijn tegen te komen, als dit van toepassing is. Dit zijn geen lessen, maar eerder hun bekrachtigingen. Bijvoorbeeld, wanneer je een karmische verbinding hebt met een andere persoon, kan het de karma van liefde of partnerschap zijn. Het gaat er niet om wie iemand wat aandeed zodat ze gelijk kunnen komen te staan, zoals sommigen je vertellen waar karma over gaat. Dat is het niet. Karma is een dans van energie en een puzzel die je leven verrijkt, en niet iets dat het moeilijker maakt.

Laten we nu weer teruggaan naar de inprenting die Martha achterliet. Dit is de drijfveer achter zoveel van wat je tegenwoordig ziet, echter weet je niet wat het is. “Is het mogelijk, Kryon, dat psychische energie in contact kan komen met Tante Martha?” Absoluut. Het wordt elke dag gedaan, maar hier wordt het gecompliceerd. Zet jezelf schrap voor een hersenkraker.

Ten eerste, zodra Tante Martha transcendeerde, zelfs toen ze nog stond te wachten tot haar lichaam zou sterven, werd ze inter-dimensionaal. En toen ze inter-dimensionaal werd, leefde Tante Martha al haar vorige levens tegelijk. Het moment dat ze over de sluier stapte, was ze “ze allemaal”. Terwijl Tante Martha daar stond, begon ze te begrijpen dat ze eveneens 30 of 40 Mensen meer was….. die allemaal eerder geleefd hebben op de aarde met haar “kernziel” als het bewustzijn.

Wanneer je buiten de lineaire tijd komt, zullen alle lagen die je als vorige levens ziet, geactiveerd en wezenlijk worden. Daarom is de grote vraag niet, “Waar is Tante Martha?” maar nu is dat, “WIE is Tante Martha?”

Je staat voor een grote puzzel: Wanneer je een medium bent en je wilt met haar in contact komen, dan zul je haar moeten isoleren van al die anderen die haar ziel delen, en van diegenen die misschien tijdelijk terug zijn op Aarde die het delen als de al gereïncarneerde Tante Martha. Begin je nu het complexe te zien van dit alles?

Daar sta je nu met het medium en je wenst in contact te komen met Tante Martha aan de andere kant van de sluier, alsof die helemaal is gebleven zoals ze was als Mens, en die nu in een schommelstoel in de hemel zit, genietend van een koud drankje en zo voor altijd zal blijven. Op dat moment komt de overgangsinprenting – waar we over vertelden – in beeld. Ieder van haar overgegane levens liet een inprenting achter.

Dus, de mediums met de mogelijkheid om contact te maken met de doden, zullen Tante Martha’s zielexpressies moeten sorteren. Dan zullen ze uitdrukkelijk tegen de Tante Martha expressie moeten spreken (een van velen). En wanneer ze dat doen, praten ze alleen tegen de ingeprente energie ten tijde van de overgang. Ook al wens je nog zo graag om met de eigenlijke Tante Martha te spreken aan de andere kant van de sluier, dat kun je niet, want die is daar geen. Maar er is er nog steeds eentje op Aarde…… de energie van de overgang, verankerd in Gaia.

“Kryon, zou iemand die met de doden kan praten, kunnen ontdekken waar de schat begraven is?” Ja! Want zie je, de Tante Martha inprenting is eeuwigdurend, het bewustzijn behoudend van wie ze was, en het bevat nog steeds alle informatie als haar zieleninprenting. Het is er nog allemaal. Ze bezit nog steeds het bewustzijn van alles wat ze op aarde heeft gedaan als Tante Martha en mocht ze geheimen hebben over waar de schat verborgen is, dan is het mogelijk dat het medium de informatie krijgt.

Die inprenting is eeuwig. Je kunt ermee praten wanneer je maar wilt, afhankelijk van het talent en hoe inter-dimensionaal het medium is. Maar het is belangrijk je te realiseren dat je alleen maar communiceert met de inprenting van Martha’s overgang. De volgende keer dat je dit ziet gebeuren – het zogenaamde praten met de doden – observeer dan de antwoorden die het medium ontvangt, want ze lijken op elkaar.

“Tante Martha, hoe gaat het met je?”

“Ik voel me vreugdevol,” zegt Tante Martha.

“Hoe is het daar aan de andere zijde, Tante Martha?”

“Ik leer dingen,” zegt ze.

“Beschrijf je omgeving eens”

“Het is donker, maar ik ben niet bang.”

“Tante Martha, kun je ons vertellen waar de schat is?”

“Natuurlijk. Hij is begraven in de achtertuin onder de Eikenboom.”

Ze heeft al de aardse informatie die ze moet hebben, maar als je wilt weten hoe het met haar is, zal ze misschien zeggen, “Ik hou van jou” want dit is nog steeds in haar herinnering tijdens haar overgangsstadium…….voor eeuwig ingeprent in deze planeet. Ze kan je ook niet vertellen waar ze is, want het is geen realiteit waar zij (of jij) iets van begrijpt. Velen die dit hoorden betrokken dat onmiddellijk op de 3D perceptie en zeiden, “Tante Martha zit vast! Laten we een gebedsgroep samenstellen en haar helpen loskomen!”

Nogmaals, wanneer je de verf van 3D hierop toepast, zul je maar een beperkt begrip hierover hebben.

Weet ook dat, welke laag van haar overgangsinprenting ook door mag komen bij het medium, dit weer een ander antwoord kan geven dan bij de vorige communicatie. Het is geen verf die wordt gebruikt en gedroogd en wordt bekeken. In plaats daarvan is het een dynamische energie, die voelt alsof het zich in de huidige tijd bevind (of niet?), en die vele lagen van realiteit bevat. Ik zeg je dat alleen haar aardse deel overblijft. En dat is het deel waar het medium mee praat. Voor het medium voelt het alsof alle communicatie ‘nu’ is. Maar de inprenting zal altijd als ‘nu’ aanvoelen. Het bevindt zich in een tijdloze, inter-dimensionale staat.

Laat me iets over de inprenting vertellen die je moet weten.

Wanneer iemand in de familie verdrietig genoeg was om die inprenting binnen te laten in het bewustzijn en het hart, dan zal die het verschrikkelijke verdriet van haar dood voor lange tijd met zich meedragen. En de inprenting zal net zolang bij hen blijven zolang die gevoed wordt. Deel van die inprenting kan opgepikt worden als angst, verdriet, teleurstelling en boosheid door ieder individu die dat als zodanig wil absorberen. Of, het kan genomen worden als liefde, loslating, vrede en oplossing. De overgangsinprenting is flexibel omdat die zich in een kwantumstaat bevind.

Begrijp je wat ik hier vertel? Hoevelen onder jullie dragen het residu van iemands overgangsinprenting mee in de vorm van eeuwigdurend verdriet? Het lijkt maar te blijven en te blijven en de persoon kan maar niet over de dood van iemand heenkomen. Zo krachtig is nu de overgangservaring, want zij kan je leven voor lange tijd beïnvloeden, bijna net alsof het een energie betreft met “een eigen leven.”

Laat me nog iets uitleggen over iets wat voor velen verschrikkelijke en zeer angstige dingen zijn: Het gaat over de energie die jullie geesten noemen. Geesten zijn vaak het resultaat van deze stervensovergang. Maar onthoud…… het is geen verf. Dus het is niet noodzakelijk plaatsgebonden. Je gedachten willen geloven dat het 3D is, dus een “geesten energie” blijft op een bepaalde plaats, maar dat is niet zo. Het is waar dan ook je maar wilt op Aarde toegankelijk.

Een familie kan in een huis trekken, en daar een verschrikkelijke inprenting van een dood voelen, en ze zijn zeer bang. Dus verhuizen ze naar een ander huis. Vreemd genoeg, lijkt de geest (inprenting) met hen mee te verhuizen! Dit komt omdat ze er actief aan deelnamen en er angst omheen vormden. Ze voedden het.

Angst is een zeer krachtige energie die allerlei dingen aan kan trekken, en in dit geval, was het zo krachtig dat het de inprenting toestond om een deel te worden van het leven van die familie. Het zal overal met ze meegaan totdat ze de angstband ermee doorbreken……. want ze hebben het geaccepteerd in hun midden.

Exorcisten hebben niet te maken met kwade entiteiten (ook al denken ze van wel). Ze hebben te maken met Aardse ingeprente energieën die zich manifesteren in datgene wat de exorcist maar wenst te “zien en geloven.” Een werkelijke exorcist is iemand die gespecialiseerd is in het elimineren van angst.

Deze inprentingen zijn geen verf. Ze geven ook niet af. Het is energie die eenvoudig blijft, maar het is inter-dimensionaal en dus gedraagt het zich vreemd in jou ogen, en lijkt het occult voor diegenen die dat wensen. De overgangsinprenting is een krachtig en mooi deel van de planeet, want het is als een herinnering van ieder Mens die ooit met je gewandeld heeft, en het is nodig voor de vibratie van de planeet. Angst of vreugde is in het oog van de creator (jij), en net als zoveel inter-dimensionale dingen, kan het geliefd (engelen) of gevreesd (geesten) worden, maar de eigenlijke energie tussen de twee is gelijk.

Ik zou jullie dit niet vertellen als dit niet zo was. Deze informatie wordt aan jullie gegeven zodat jullie de schoonheid van het systeem begrijpen. Voel je vreugdevol dat een deel van al het leven hier blijft en dat ermee gepraat kan worden. Ook al lijkt de inprenting op een “bandje” dat afgespeeld wordt wanneer er contact gemaakt wordt, toch is het dat helemaal niet. Het is eigenlijk Tante Martha, non-actief in tijd, in een inter-dimensionale staat, ingeprent in de kristallijnen herinnering van de planeet. Ze zit ook niet “vast”, zoals sommigen jullie willen laten geloven. Dit systeem is prachtig, diepgaand en een puzzel voor jullie lineaire, 3D perceptie. Maar net zoals jullie geloven dat God op vele plaatsen tegelijk kan zijn, denk aan Tante Martha als van dezelfde energie zijnde …..voor altijd deel van de Aarde.

Kan een medium contact maken met een Mens die vermoord is en vragen wat er gebeurd is? Ja. Het is hetzelfde, maar ze hebben alleen toegang tot de Mens in de overgang en ze zullen alleen datgene te horen krijgen wat de Mens op dat moment wist.

Dit alles komt samen onder de categorie van begrip over het inter-dimensionale zelf. Want ieder van jullie heeft eveneens hun eigen inprentingen op Aarde. Het lijkt misschien moeilijk, maar je kunt er ook contact mee maken, en zelfs van hen wat van de wijsheid en talenten nemen die je toen had, en ze gebruiken in dit huidige leven. Ik zal dit “in de Akasha dopen” noemen. Het zal je toestaan om anders over de dood te gaan denken, maar vooral zal het je anders over het leven laten denken. Het is een deel van het systeem dat het Menselijke leven verrijkt. Het is een deel van het systeem dat gebouwd is om vrede te geven en geen verdriet. Het is een deel van het systeem dat is gebouwd om je goddelijkheid te eren en iets te creëren waarvan je niet wist dat het bestond.

Dus waar is Tante Martha? Zoveel ze maar kan zijn is ze hier, voor altijd deel van de Aarde, en beschikbaar. Dit is ook zo met al jullie levens, want de Menselijke vibratie is de drijfveer van alle dingen op deze planeet, en is verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt……de mogelijkheid om vrede te creëren op Aarde en te bewegen naar de 2012 renaissance met Lichtwerkers die de kennis bevatten, onbevreesd en wijs zijn in de dingen van de Aarde, zowel 3D als inter-dimensionaal.

Weet je, het is een gewijde plaats hier. We zeggen dat niet altijd. Een gewijde plaats. En ik wil niet gaan. Maar ik zie jullie snel weer. Dat doe ik altijd.

En zo is het.

Kryon