Kryon: Waarneming van meesterschap 1

Kryon: Waarneming van meesterschap 1.

Doorgegeven via Lee Carroll / 8 september 2003
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De focus in deze nieuwe tijd ligt op de ontdekking van de goddelijkheid binnenin de mens. Dat is ook onze focus bij onze boodschappen. Dus de focus van de leraar die voor jullie zit en Kryon heet, ligt nu op jullie. Laat daarom de entiteiten die ik heb meegenomen en die hier al dagen zijn met hun werk beginnen. Laat hen beginnen zichzelf op vele manieren te tonen., wegen waarbij jullie ze kunnen ruiken of voelen.

Dan zullen jullie misschien begrijpen dat dit inderdaad een tijd is waarin de mens een stukje van de andere kant van de inter-dimensionale sluier aanraakt.

Ook al zijn wij geen mensen, wij zijn wel familie en ons zeer bewust van jullie menselijkheid. Wij zijn ons heel goed bewust van jullie biologie, van waar jullie nu doorheen gaan en dat wij ons ‘een’ met jullie voelen. Dat is waarom de groep hier komt, een energie die helemaal voor jullie gespecialiseerd is en die naast jullie zit…..zowel voor de luisteraar als voor de lezer.

Er is niets onbekend voor ons. Zelfs de dingen die om jullie heen gebeuren en die jullie niet kunnen zien, zijn bekend voor ons. Jullie potentiëlen zijn voor ons realiteit, maar nog niet voor jullie. En dat, lieve mensen, is wat jullie de verandering van de inter-dimensionale landkaart noemen. Het is er een die jullie in een ogenblik kunnen veranderen en daardoor de profetieën onmogelijk maken en jullie levensperspectieven op het moment zo interessant maken.

Wij bevinden ons nu allen op de golven nietwaar? Oh, als jullie enig idee zouden hebben van wat er op het land onder die golven gebeurt! Jullie zitten hier nu op een hoge plaats en kijken naar het water dat de diepten verbergt en toch is er zoveel onder hen dat ook betrekking heeft op jullie en dat de basis vormt voor een planeet in een andere tijd.

De meester Makua, die een grootste afstamming heeft, gaf jullie onlangs informatie (sprekend over de Hawaiiaanse “grootvader” die de Kryon groep de vorige dag op een geheiligde tour had geleid op het grote eiland Hawaï) Zij afstamming is die van spirituals en historicus. Hij kent de grote geheimen van zijn eigen volk en de grootsheid van zijn voorouders. Je zou kunnen zeggen: “Wel, Makua’s houding moet bevoordeeld zijn ten opzichte van zijn eigen ras over wat zij hebben gezegd en gedaan.” Toch heeft Makua geen vooroordeel. Hij begrijpt de grote waarheden van de Aarde. Alle anderen van andere rassen die ook “grootvaders “ worden genoemd, weten die waarheden ook. Als zij samenkomen realiseren zij zich dat hun waarheden niet alleen dezelfde zijn, maar zelfs bijna identiek.

Zo kwam het dus dat Makua, de Polynesiër, de Hawaiiaan, Lemurie onder jullie aandacht bracht en jullie de volgende vraag stelde: “Wie zijn jullie?” Dat was de vraag van alle spirituele leringen van gisteren, nietwaar? Wie zijn jullie? Wat de meester Makua jullie vroeg om te doen was boven jezelf uit te stijgen. Kan het zijn dat jullie spirituele afstamming hetzelfde is? Begrijpen jullie dat zijn vraag niet alleen gaat over wie jullie zijn, maar ook over wie jullie waren? Begrijpen jullie dat het verleden nu het heden is?

Wat voelden jullie toen jullie een voet op deze eilanden zetten die uit de oceaan oprijzen (Hawaï), de delen die nooit onder water werden gedompeld als de rest van Lemurie? Voelen jullie de energie? Toen Makua jullie bij zijn voorouders introduceerde op de rand van de vulkaan, voelden jullie toen de drang? Voelden jullie zijn liefde? Makua gaf jullie een uitnodiging om te begrijpen dat jullie feitelijk een deel van zijn eigen voorouders kunnen zijn. Hebben jullie dat? Kunnen jullie de diepte doorgronden van de informatie dat jullie inderdaad rondliepen op een deel van Lemurie dat nog steeds bestaat als de bergtop uit lang vervlogen tijden?

Als meester zijnde ziet Makua het allemaal in perspectief, zoals vele meesters dat doen. Hij ziet jullie als familie en nodigt jullie uit te onderzoeken wie jullie werkelijk zijn, binnen dit raamwerk van geschiedenis, zelfs die van hemzelf. Eigenlijk vraagt hij jullie je Lemurie te herinneren.

En zo is de basis gelegd voor de lering van vandaag, nietwaar? Mijn partner heeft aangegeven dat er geen gronding is als het aankomt op reizen op de oceaan. Er is geen verbinding met de Aarde als jullie over de golven varen. Toch betekent het feit dat jullie boven de grond dobberen waar jullie eens op liepen niet dat jullie er geen verbinding mee kunnen hebben. Het is alleen maar dat jullie erboven drijven.

Nu wij het over de grond hebben, laat ons iets vertellen dat daarin gebeurt. Als deze week vordert zullen jullie informatie krijgen (tijdens de cruise) aangaande het Kristallijnen Raster. Dat is speciale informatie die daar de partner van mijn partner gegeven zal worden. (Jan Tober). Maar wel gebaseerd op de dingen die wij jullie hebben verteld die er steeds op deze planeet plaatsvinden. Daarnaast zijn er ook nog andere dingen die ook moeten gebeuren.

Wij gaven jullie informatie dat het magnetische veld zijn aanpassing bereikte aan het einde van 2002. Wij zeiden dat het volgende raster dat aangepast zou gaan worden het raster van de Aarde is, het Kristallijnen Raster. Wij vertelden over de schepping daarvan en zelfs over enkele namen die eraan werden gegeven zoals Raster van Licht – het tweede raster voor verandering op de planeet. Wij vertelden dat het derde raster dat van het menselijk bewustzijn is, wat een kracht is en wel een die gelijktijdig samenwerkt met de andere twee als zij allen opwaarderen. Samen vormen zij een piramide van rasters als je naar hun vorm wilt kijken.

Toen gaven wij jullie informatie over degenen die hielpen om het Kristallijnen Raster te scheppen. Wij gaven jullie enkele woorden die jullie nooit eerder van Kryon hadden gehoord. Wij waarschuwden jullie ervoor deze woorden niet als een soort mythologie te gaan zien maar hen eerder te bezien op hun spirituele waarde. Wij vertelden jullie over de scheppers van het Kristallijnen Raster – van de drakenenergie en over edelmoedigheid – niet de mythologische drakenenergie uit jullie geschiedenis – het dier dat vernietigt. Nee. Het is de edelmoedigheid en de magie van schepping, de drakenenergie. Toen vertelden wij jullie dat deze drakenenergie ontwaakt en over wat er gebeurt met het Kristallijnen Raster – dat jullie de feitelijke kristallijnen structuur zien die zich ontwikkelt, zowel spiritueel als fysiek. Dat hebben wij jullie verteld.

Zelfs op basisniveau zullen diegenen van jullie die kristallen begrijpen, ook begrijpen dat er een modaliteit opgeslagen wordt. Kristallen slaan frequenties op en frequenties zijn een taal. Als frequenties op de juiste manier worden geordend zijn zij de taal van Spirit – cijfers en cycli. Zelfs het kosmische raster is helemaal van frequenties gemaakt. Let op, want dit is nieuwe informatie: De drakenenergie ontwaakt en de scheppers van het kristallijnen raster beginnen het met behulp van de mensheid te veranderen. Jullie herschrijven de informatie die is opgeslagen in de kristallijnen structuur van de planeet. Wat herschrijven jullie? Instructies, misschien? Nee. Jullie herschrijven de geschiedenis van de planeet.

In een dimensionaliteit die net van de derde, vierde of zelfs vijfde is, is er geen tijd zoals jullie die zien. Jullie zijn inter-dimensionale schepselen, allemaal engelen. Binnen het kristallijnen beginnen jullie een proces dat moeilijk uit te leggen is aan jullie want het gaat buiten het zichtveld van een structuur van lineaire tijd. Jullie herschrijven wat er op Aarde gebeurde. Het is een nieuwe planeet in een nieuwe energie.

Sommigen kunnen zeggen: “Wel, Kryon, je bent mij nu al kwijt omdat wat er is gebeurd, is gebeurd! De geschiedenis van de Aarde zit vol oorlogen, met veroveringen, met beschavingen. Dat kun je niet veranderen. Het is geschiedenis! Wat je dus ook wilt doen met het Kristallijnen Raster, al die geschiedenis zal hetzelfde blijven. Dat kun je niet veranderen!” Correct. Je kunt de feiten van wat er in het fysieke gebeurde niet veranderen maar jullie kunnen de hele DNA-geschiedenis om de geschiedenis heen die vandaag ‘leeft’ veranderen. Deze DNA-informatie zal stoppen met reageren op de ‘geschiedenislagen’ op de manier waarop het dat altijd heeft gedaan.

Jullie herschrijven de geschiedenis van het levende raster dat Menselijk Bewustzijn heet dat in de realiteit jullie ‘levende’ verleden is. Om echt het herschrijven te begrijpen gaan jullie een bepaalde plaats op de planeet bezoeken die heilig is, een waarvan wij jullie 13 jaar geleden al vertelden.

Er is een grot, een echte grot met de naam Grot van Schepping. In die grot, in vier dimensies (jullie realiteit) zouden jullie fysieke kristallijnen energie vinden – vele kristallen. De grot zal nooit ontdekt worden – zoals wij al eerder hebben gezegd. Hij is beschermd tegen ontdekking. Maar als hij zichtbaar zou zijn zouden de spirituele mensen ernaar kijken en zeggen: ”Is het geen grootse grot?” Is hij niet ongewoon…..met al deze kristallen?” Dat is alles wat zij zouden zien, maar hij lijkt veel op deze zaal – gevuld met entiteiten die inter-dimensionaal zijn en die jullie oude realiteit niet kan zien, maar wel kan aanvoelen en voelen. De Grot van Creatie is als de Akashakroniek van de mensheid op Aarde. Het is een complex systeem van het komen en gaan van alle engelen die mensen heten, van alle melkwegstelsel hiernaartoe, de enige planeet met vrije keuze. Jullie planeet is het draaipunt van de beslissing over de toekomst van bepaalde delen van het universum. Dat is het waar jullie wereld over gaat!

Zoals jullie je kunnen voorstellen is deze grot een actieve plaats! Er is veel komen en gaan. Oh, als jullie de registraties zouden kunnen zien die in de kristallen van de indigokinderen staan opgetekend – en over wie zij zijn geweest. Laat mij jullie iets vertellen. Er zijn er weinig die hier voor het eerst komen bij deze indigo-ervaring. Dit is voor jullie moeilijk te begrijpen helemaal als je de dynamiek van geometrische cijfers kent en het aantal mensen dat op Aarde wordt geboren. Maar laat mij jullie gewoon vertellen dat de meeste indigo’s die vandaag worden geboren al een geschiedenis op de planeet hebben.

Laat mij jullie nu een vraag stellen: Wat denken jullie dat er gebeurt binnen de Akashakroniek in het stof van de Aarde en er zodoende voor zorgt dat de indigo-ervaring in de kristallen kan worden opgeschreven? Ah, wij worden esoterisch, nietwaar? Wat gebeurt er als je deze planeet verlaat en weer terugkomdag een registratie die een bepaalde energie over zich heeft die in de Grot van Creatie aanwezig is?

Zijn jullie je ervan bewust dat jullie DNA-attributen erin staan afgedrukt als jullie komen en gaan? Er is een diepgaande relatie tussen de Akashakroniek en jullie DNA. De een is de meester-opslagplaats van alles en de andere is de huidige opslag van het actieve deel.

Laat mij jullie vertellen wat er gebeurt. De kristallen van de Akashakroniek worden geladen met drakenenergie. Binnen het herschrijven van het Kristallijnen Raster is er de herschrijving van het menselijk bewustzijn zoals dit momenteel op de planeet verandert.

Jullie worden bezield door (draken) edelmoedigheid en een diepgaande verandering in jullie relatie met de geschiedenis op de planeet. Het herschrijven zal feitelijk jullie kijk op wat er gebeurde veranderen, niet de feitelijke geschiedenis van wat er gebeurde. Was het drama of waren het lessen? Was het onderdeel van een plan of was het chaos? Schept het boosheid en haat of een model van wat je niet moet doen? Roept het op tot actie? Als dat zo is, bestaat die actie dan uit wraak of oplossing? Begrijpen jullie wat ‘herschrijven’ echt betekent? Het gebeurt nu in de heilige hallen van deze grot.

Meesterschap.

Laten wij nu even praktisch worden. Wij brengen jullie channelings na channelings over ‘meesterschap.’

Wat ziet de meester door zijn “ogen van ascensie?” Niet wat Kryon of een engelwezen ziet, maar wat ziet en voelt een mens die de ascensie-energie heeft?

Deze meester zijn niet de meesters uit oude tijden waar jullie over lazen. Nee. In plaats daarvan zijn jullie het, de mensen van jullie tijd die het meesterschap hebben aangenomen, degenen die hun derde DNA-laag hebben geactiveerd en alles over ascensie leren terwijl zij op de planeet blijven. War ervaren zij? Wat zijn hun waarnemingen over voor jullie gewone onderwerpen? Laat dit deel 1 zijn van twee channelings die beide heten: “Door de ogen van ascensie: Gewone gedachten.”Als wij hiermee klaar zijn kun je het verschil zien tussen een gedachte uit de oude energie en een uit de nieuwe energie, en waar dit gebeurt en wat er gebeurt. Er zijn er zeven. Laten wij het over nummer 1 hebben.

1. God.

Waaraan denkt de menselijke meester als hij door de ogen van ascensie luistert als je het woord God uitspreekt? Het kan anders zijn dan jullie denken. Zie je, de menselijke meester begrijpt het verschil tussen de oude menselijke zienswijze en de energie van waarheid. God is niet onderverdeeld in een systeem dat door mensen is gemaakt. Je zult de essentie van God vinden in het centrum van elk atoom van elke molecule die bestaat. Je zult de liefde van God vinden in elke biologische cel van het menselijk lichaam. God is niet afgezonderd zoals mensen denken dat God is. God is niet te definiëren. God kan niet in een aantal regels geplaatst worden. God kan ook niet in een enkele rechte lijn geplaatst worden. De focus van God is de mens. Het is geen geschiedenis. Het is geen doctrine. Het kan niet onderverdeeld worden.

Als de meester dus aan God denkt, is hij verliefd op de hele mensheid. God is alles wat er is en wordt gezien, gevoeld en ervaren zonder oordeel. Dit verschilt enorm van wat mensen altijd over God hebben gedacht. Mensen hebben geprobeerd God te definiëren, onder te verdelen, in een systeem onder te brengen, namen te geven en hem te aanbidden. En geen van deze dingen heeft ooit gewerkt, nietwaar? Elke groep claimt de definitie te hebben en zeggen dat anderen die niet hebben. Sommigen doden elkaar zelfs in de naam van God.

De meester zit rustig met een brede glimlach en ziet God in alle dingen. Alleen al de gedachte schept vrede in de geest van de meester die zich realiseert wat God is en wat niet. Menselijke systemen en doctrines vallen in het niet vergeleken met de pracht die de meester ziet. Er is hier sprake van een kosmische grap: Religieuze leiders op de planeet die claimen God te hebben, doen dat ook vaak! Want de genezingen gaan door…zelfs in de verdeelde dozen en de vele doctrines en de vele ‘gezichten’ van religie. Inderdaad, de vele genezingen gaan door en de liefde van God is daar – zelfs binnen de systemen die beperkt zijn en tegenovergesteld aan elkaar.

Zie je, omdat God overal is maakt het niet uit wat de naam van de organisatie of religie is. Als mensen God aanroepen, roepen zij een goddelijkheid aan die in elke cel aanwezig is. Daar is God…..waar mensen zijn en niet in de gebouwen. De meester lacht vol vreugde in de wetenschap dat God in ieder mens is. Het betekent ook dat geen mens ooit alleen is.

2. Kwaad.

Wat ziet de meester als hij het woord Kwaad hoort? Door de ogen van de geascendeerde meester gezien die zit en alles omvat, denkt en mediteert over woorden en concepten, hoe denkt de meester over kwaad? Dit is informatie die wij jullie laatst gaven en wij geven die nogmaals. Jullie zouden het steeds weer moeten horen.

Mensen, jullie zijn geïndoctrineerd met het idee dat de entiteiten om jullie heen op jullie ziel uitzijn. Zij willen jullie bewustzijn. Jullie zijn opgegroeid met de informatie die zei dat er kwade entiteiten zijn en goddelijke entiteiten en afhankelijk van wat jullie met je vrije keuze beslissen wint de ene of de andere kant. Het is of de duivels of de engelen. Hier zitten jullie dan op de wip en worden tussen die twee heen en weer getrokken. Jullie nemen aan dat zij machtig zijn en jullie niet. Je kunt je dus maar beter bij een van hen aansluiten zodat je tenminste een bepaalde richting hebt. Sommigen hebben deze situatie dualiteit genoemd.

Geliefden, dat is mythologie! Ik zal jullie de waarheid geven. Het donkerste ding dat jullie je op de planeet kunnen voorstellen dat ooit is gebeurd, of gebeurt, of ooit zou kunnen plaatsvinden, is mede geschapen en gemanifesteerd door een mens. Het kwaadste van het kwade, het donkerste van het donker is niet donkerder dan de donkerste plaats in de menselijke geest. Kwaad is geschapen door een mens, niet door een andere entiteit die naar de Aarde is gezonden om jullie in bezit te nemen. Mensen zijn machtig. Zij kunnen zowel donker als licht manifesteren. Het verklaart wat jullie zwarte magie noemen. Het zit in de mensen die -vreemd genoeg – de krachten van hun eigen goddelijkheid gebruiken (dit betekent dat het universum hoe dan ook reageert) om kwaad te scheppen. Het is de vrije keuze van de mens en zo is het altijd geweest.

Laat mij jullie nu de andere kant daarvan geven. Het meest hemelse ding dat jullie je kunnen voorstellen op deze planeet, het helderste licht, de grootste liefde ooit in de geschiedenis van de mensheid, zetelt ook in de mens. Wat wij jullie vertellen is dat het donker en het licht, van engelen of van duivels, zit in de machtsstructuur en het bereik van ieder mens op de planeet. En de meester weet dit.

De meester is niet bang om in het pentagram van de meest duistere ceremonies te staan want hij weet dat er niets meer is dan de mens. Er zijn geen kwade machten die hen kunnen vastpakken en hem waar dan ook naartoe kunnen brengen. Alleen de duistere kant van de mens.

Hier is nog iets wat de meester weet: Hij tij is aan het keren. Dat klinkt afgezaagd, nietwaar, om te zeggen dat jullie naar het licht toegaan. Wat anders kunnen wij jullie vertellen? Er is nu een hogere vibratie. Als jullie de resonantiefrequentie tussen het vuil der Aarde en de top van de ionosfeer meten (Schuman resonantie) zullen jullie een geologische meting krijgen die bijna is verdubbeld in de laatste tien jaar. Wat denken jullie daarvan? De Aarde antwoordt fysiek op een lichtkracht die is geschapen binnen het menselijk bewustzijn van de planeet. De meester weet dit en als hij het woord kwaad hoort begrijpt hij dat het iets is dat de mens schept. De meester is niet bang want de meester begrijpt ook dat de mens daardoor in staat is om te beheersen wat hij schept en er meesterschap over heeft.

Zo eenvoudig als het misschien klinkt zeggen wij jullie nogmaals dat licht actief is en donker passief. Als je in een donkere kamer staat en het licht aandoet, sluipt het donker niet naar buiten en gaat het niet ergens anders heen. Het is in plaats daarvan getransformeerd (omgezet) en dat is wat er op deze planeet is gebeurd. De balans tussen licht en donker is een meting van menselijk bewustzijn, geen legers demonen en engelen die met elkaar vechten zoals jullie misschien is verteld. Dit betekent dat de mensheid de macht over alle kwaad heeft en ook over alle goddelijkheid. Dit is een bekrachtigende boodschap. Wees niet verrast of geschokt als je hierop kritiek zult horen.

3. Dood.

Nummer drie is diepgaand en wij zullen er niet over uitweiden want hij hebben het al vaak verteld. Wat is de zienswijze van de meester als hij door de ogen van ascensie naar de menselijke dood kijkt? Wij hebben het hier vorige maand over gehad. Wij beschreven voor jullie wat de meester aangaande de dood met de derde laag doet, de ascensielaag.

Lieve mensen, jullie zijn allemaal ontworpen voor vrede op Aarde. Jullie zijn allemaal ontworpen om de vonk van liefde in elkaar te vinden. Wisten jullie dat je actief moet beslissen om het anders te doen? Dood is gepast binnen de balans van een groots systeem en dat hoeven wij jullie niet uit te leggen. Alle dood is gepast, zelfs als jullie denken dat het niet zo is. Laat mij jullie het grotere plaatje geven, want de meester heeft dit ook.

Er zijn extreem complexe overeenkomsten tussen jullie allemaal die de potentiëlen geven voor een spirituele cirkel op Aarde die menselijk leven heet. Het is inter-dimensionaal en het gaat verder dan alles wat jullie dachten over de cirkel van leven, dood, wedergeboorte en weer leven. Het is een systeem dat zo complex is in zijn diepgang dat het jullie zou verbazen. De reden? Omdat het jullie als “groep” ziet en niet lineair is. Jullie leven is lineair, maar de planning ervan is dat niet. Het heeft ook te maken met leven en dood van anderen om jullie heen en dat binnen de dynamiek van de vrije wil. Hebben jullie ooit overwogen dat er geen “vastgesteld contract’ zou kunnen zijn dat alleen voor een individu geldt. Wat als er een multi-contract is? In feite moeten jullie je afvragen: “Wie zijn jullie?”

“Jullie” zijn niet allemaal hier! Hoe zou dat kunnen als jullie een Hoger Zelf hebben? Wie is dat Hoger Zelf? Is het jou, of niet? Is het “zelf” of niet? Is het een actueel deel van jullie? En als het hier niet is, zijn jullie niet compleet, nietwaar? Het is aan de andere kant van de sluier. Hebben jullie daar wel eens aan gedacht? Dit opent een deur naar begrip om je ook te realiseren dat jullie misschien een spirituele groep zijn (meer dan twee), die feitelijk op vele plaatsen tegelijk zijn!

Het Hoger zelf van ieder mens is betrokken bij de Hoger Zelven van alle andere mensen. Hoe denken jullie dat medescheppen anders zou kunnen werken? Jullie medescheppen niet in een vacuüm, weet je? Steeds als jullie je realiteit veranderen en een situatie scheppen, raken jullie ook de realiteit van een ander. Wat voor soort vrije wil zou de mensheid hebben als alleen maar een paar mensen de energie voor velen in beweging zouden kunnen brengen? Er gebeurt veel buiten wat jullie je eigen bewustzijn zouden noemen, en dood – of het potentieel voor dood – is een van hen.

Wie jullie op deze planeet ook verliezen en jullie voelen dat het te vroeg is (misschien een ongeluk) of als jullie voelen dat het gepast is (op oudere leeftijd), een deel van hen (dat jullie nog niet begrijpen) wordt overgebracht naar jullie.

Daarom is wat jullie een enkele ziel noemen uitgespreid over jullie familie! Hoe kan dat? Is de menselijke ziel niet enkelvoudig? Nee, dat is hij niet. Als jullie een stukje van God zijn hebben jullie ook de attributen van God. Jullie hebben geen probleem met de gedachte dat God overal is en toch hikken jullie tegen de gedachte aan dat jullie hetzelfde zijn. Jullie denken dat jullie enkelvoudig zijn en dat God immens groot is. De waarheid? Jullie hebben de attributen van goddelijkheid, en dat is God.

Jullie voorouders zijn daarom nu bij jullie. Zij deinen door de inter-dimensionale delen van jullie DNA….enkele van de lagen die wij jullie uiteindelijk zullen beschrijven. Degene die het dichtst bij jullie staan zijn de meest recente. Zij zijn een deel van jullie en blijven tot de dood bij jullie. Zij kunnen tegen jullie spreken en jullie kunnen tegen hen spreken. Dit is de manier waarop ‘spreken tegen degenen aan de andere kant van de sluier’ werkt. Het is geen mystieke, griezelige ervaring – bij een seance of een talk-show in contact komen met je overleden grootmoeder. Het is een trip naar jullie eigen cellulaire structuur! Er is ook geen mysticus voor nodig om daarvoor te zorgen. Jullie kunnen het dagelijks en met vreugde doen….terwijl jullie doorlopen in een gewoon leven.

Als jullie overgaan blijft er een deel van jullie bij je familie. Luister….dit gaat buiten jullie tijdraam van begrip. Het is niet lineair. Zelfs als jullie gereïncarneerd zijn is er een deel van jullie dat nog steeds bij een levend persoon op de planeet is. Jullie kunnen reïncarneren naar een nieuwe uitdrukking (leven) en er is nog steeds een deel van jullie dat bij een ander mens is totdat die mens overgaat. Dit schept ook het systeem van karmische groepen. Hoe voelen jullie je als moeder of vader overlijdt? Zijn zij voor altijd verloren? Laat mij jullie iets vertellen. Moeder en vader zijn hier! Zij zullen bij jullie zijn totdat het jullie tijd is om te vertrekken, en als het jullie tijd is zullen jullie bij jullie kinderen blijven tot het hun tijd is en zij zullen weer bij hun kinderen blijven. Wat een systeem! Het is geschreven in jullie DNA. Jullie geloven het niet, nietwaar? Het is gewoon te ingewikkeld. Is het misschien te groots? Is het misschien te wonderlijk?

Wat gaan jullie met deze informatie doen? Dit is wat wij jullie vragen te doen: Waarom nemen jullie het niet aan en geloven het? Schuif, misschien voor heel even, je geloof over de dingen die je niet kunt zien, opzij en roep degene waarover wij het hadden, aan en vraag: “Zijn jullie hier? Waarom raken jullie mij niet aan zodat ik jullie kan voelen en weten dat jullie hier zijn?” Ga dan achteruit staan en voel de aanraking van je overleden ouders of misschien een ander die je ‘ongepast’ bent verloren. Jullie voelen dat zij te vroeg zijn overleden. Wel, zij zijn hier en het is allemaal onderdeel van een systeem binnen de liefde van God, waarbij jullie hebben geholpen om het samen te stellen. En de meester ziet het aan en glimlacht. De meester begrijpt dat dood een verandering van energie is en niet het einde van alles.

4. Anderen.

Hoe zien de meesters anderen? Hoe zien jullie anderen? De dualiteit wil dat jullie hen over allerlei dozen verdelen. Degenen die verlicht zijn. Degenen die dat niet zijn, degenen van jullie cultuur, degenen die dat niet zijn, degenen die jullie taal spreken, degenen die dat niet doen. Degenen die anders opgevoed zijn, degenen van jullie eigen sekse, degenen die dat niet zijn. Jullie hebben dus vele dozen waarin jullie ‘anderen’ plaatsen. Dat is wat mensen doen.

In een energie uit het verleden was dit een beschermend systeem. Het is te begrijpen. Mensen voelen zich aangetrokken tot degenen met dezelfde karakteristieken en ervaringen, dus daarom selecteren jullie. Vind degenen die jouw taal spreken of van hetzelfde ras zijn en jullie zullen iets gemeen hebben. Jullie zoeken hen dus uit voor bescherming van jullie cultuur. Dat is erg tribaal (stammengericht), nietwaar?Op de manier waarop de dingen nu werken is dit niet langer nodig.

Kijk naar iedereen op dit schip (het schip heeft 3.000 opvarenden) ….naar wie van hen dan ook. Hier is een uitdaging: Ik wil dat jullie de meest onwaarschijnlijke persoon vinden die jullie ooit wilden ontmoeten. Kijk naar de gezichten, de culturen en de rassen, waar zij voor staan, waar jullie voor staan – en ik wil jullie vragen naar hen te kijken…..en van hen te houden. Kunnen jullie achteruitstappen en geen oordeel hebben over de ‘doos’ waar je hen misschien hebben ingestopt en in plaats daarvan de engel binnenin zien? Kunnen jullie afstemmen op een radiostation en iemand horen die een doctrine verkondigt die niet de jouwe is en toch innig van hem houden? Kunnen jullie werkelijk van iemand houden die een tegenovergestelde politieke mening heeft? Kunnen jullie hun goddelijkheid binnenin zien? De meester doet dat. Wie de meester ook benadert, het eerste dat de meester ziet is de goddelijkheid binnenin. Voor de meester zijn er geen ‘anderen’. Het is allemaal familie.

5. Politiek.

Hier is een van de moeilijkste van allemaal: politiek. Hoe ziet de meester politiek? Jullie zouden kunnen zeggen: “Oh, daar gaan wij dan!” Kryon gaat ons vertellen waarop wij moeten stemmen. Is het niet groots dat hij ons dat gaat vertellen? Nee, dat gaat hij niet doen. Hij gaat alleen naar de troebele wateren van waar jullie denken dat jullie voor staan.

De meester begrijpt dat politiek de manier is waarop aardse systemen proberen om verandering en soms regeringen te scheppen. Als ik jullie enig advies mag geven, mensen, over waar jullie op zouden moeten stemmen, zou ik zeggen dat jullie het beste je integriteit kunnen volgen. Er zal een dag komen waarop jullie allen de energie van de systemen kunnen lezen. Sommigen van jullie zullen in staat zijn om de kleuren te zien. Maar tot het zover is: volg je integriteit.

Een groter beeld: Ga er even boven hangen. Boven alles. (het zogenaamde helikoptermodel) Stel je eens voor dat je voor het eerst op Aarde aankomt en je zonder vooroordeel rondkijkt. Dit zouden jullie zien: De planeet Aarde heeft haar toekomst veranderd in een ‘spel’ waarin engelen komen en gaan en acteren met verschillende gezichten en rassen. Tijdens dit spel acteren de engelen dat zij hebben besloten de toekomst te veranderen, om de afloop van het spel te herschrijven! Om dat te doen moest er een duidelijke en diepgaande verandering plaatsvinden binnen alle politiek op de planeet. Situaties die opstapjes waren voor het einde van de wereld (Armageddon) moesten heel snel ongedaan gemaakt worden. Waar er duizenden jaren voor nodig waren om het te scheppen moest het binnen tien jaar worden veranderd. Jullie zouden een Aarde vinden die door politieke omwentelingen heengaat, waarvan sommige zeer onverwacht.

Ik ga jullie enkele dingen vertellen waar jullie het wel of niet mee eens zullen zijn, maar het is de waarheid. Wat er op dit moment in het Midden Oosten gebeurt en gefaciliteerd wordt door een land dat Amerika heet, is waar jullie om vroegen om een snel spoor te krijgen naar een uiteindelijke opwaardering. Het lijkt erop dat er een reusachtige stok in de soep is gestopt die het Midden Oosten wordt genoemd en die klopt alles op. Waarom zou dit nodig zijn voor een opwaardering? De oude wegen die zorgden voor de opzet van Armageddon zijn zo oud dat zij nog tientallen jaren onveranderd zouden blijven. Onthoud het onderwerp hierboven over protectionisme (bescherming). Zonder die grote stok die erin rond roerde zou er nooit iets veranderen. Dus gaven jullie er allemaal toestemming voor om het te veranderen.

De ‘stok’ die deze dingen opporde zou nooit mogelijk zijn zonder de gebeurtenis die jullie 9/11 noemen. Het was een voorloper voor toestemming, mogelijk maken, en nog een opzet voor verandering…..een andere soort toestemming die door jullie werd gegeven. Historici zullen terugkijken en zeggen dat deze tijd het begin was van de grote opwaardering van verandering van de polarisatie van de planeet op politiek en cultureel gebied.

Goed of niet in jullie politieke ogen, kan het grotere overzicht een ander beeld geven. De meester ziet en begrijpt dit. Het is dus geen toeval dat het land dat jullie Amerika noemende enige supermacht van zijn tijd is en de enige die op de planeet bepaalde dingen voor elkaar kan krijgen die voor verandering zullen zorgen. In jullie politieke overzicht zou dat zorgen voor opschudding die niet goed bij een humanitair mens past.

De ‘stok’ zal doorgaan met oppoken, misschien ongepast in jullie ogen. Het zal het wespennest in vuur en vlam zetten totdat het nest zich realiseert dat het een keuze heeft. Wat er dan zal gebeuren zal geschiedenis worden voor de planeet als het Kristallijnen Raster wordt herschreven. Het verbreekt de ketting van haat die meer haat schept. Het stopt een oude geschiedenis die vastzit in manieren van wraak en oorlog.

Dat is wat de meester ziet. Hij ziet het overzicht over wat jullie persoonlijk over politiek denken. Dat geeft jullie iets om over na te denken, nietwaar? Jullie zijn humanisten, ieder van jullie. Geen van jullie wil ooit oorlog. Jullie zijn allemaal humanisten en jullie zijn vol van de liefde van Spirit. Alles wat jullie willen doen is genezen en helpen. Jullie zijn de voorlopers van de vreedzamen op de planeet die de beslissingen zullen nemen die de landen samen zullen brengen. Wij stonden in een plaats in Tel Aviv, nog niet lang geleden, en zeiden tegen lichtwerkers dat de tempel herbouwd zal gaan worden. Het is een tempel zonder muren. Maar om die tempel te herbouwen moest de oude eerst schoon geschraapt worden en moest de fundering schoongemaakt worden van alle vuil. Dit is wat jullie nu op het nieuws zien. Dit is geen steunbetuiging voor welke regering dan ook en ook geen kritiek. Het is gewoon de manifestatie van iets veel groters…..het begin van massieve verandering.

Je kunt het oude niet vermengen met het nieuwe. Het huis moet compleet herbouwd worden. Ja, dat betekent dat er nog meer moeilijkheden komen als je er op die manier naar wilt kijken. Dus, lichtwerker, wees niet bang voor wat jij schept. Lichtwerker, luister: Wees niet bang voor de liefde van God. Vraag om op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn – jullie allemaal. De meester doet dat. De meester is niet bang want de meester viert de opwaardering. Hij stuurt ook licht naar degenen die aan de macht zijn, dagelijks, zodat de tijd van de opwaardering kort zal zijn.

6. Informatie.

Nummer zes is informatie. Het lijkt erop dat er zoveel nieuwe informatie is! Hoe ziet de meester het feit dat er vandaag zoveel mensen zijn die nieuwe informatie brengen in dit nieuwe proces, nieuwe informatie, nieuwe genezing en nieuwe channelings? Hoe kan iemand zeggen of zij correct zijn of niet? Wat als het gewoon nep is? Erger nog, wat als het gewoon marketingschema’s zijn die nieuwe paden bewandelen. Wat als er enkelen frauduleus zijn? Het lijkt allemaal zo verwarrend. De meester doet een stap terug en weet iets. Zie je, de meester weet over een stelling: Waarheid zoekt zijn hoogste niveau.

Er is nog iets anders aan de hand op deze planeet. Het is een energie van medeschepping doe zorgt voor een versterking van die stelling. Dingen die niet gepast of nauwkeurig zijn zullen niet gesteund worden door de nieuwe energie. Uiteindelijk zullen zij op de grond vallen bij alle andere rommel en weggeveegd worden. Waarheid zoekt zijn hoogste niveau en die zienswijze wordt steeds breder verbreid. Het zou niet meer dan honderd jaar meer duren voordat een vals en ongepast systeem post zou kunnen vatten. Het zal nu minder dan een jaar duren….soms nog sneller. Die dingen die het ontbreekt aan integriteit kunnen niet staan in het licht van de nieuwe energie.

Niet alleen dat, maar de meester begrijpt dat het nieuwe inzicht ook is gegeven voor degenen die zichzelf geen meester noemen. Zij zullen in staat zijn om te ‘voelen’ of iets waar is of niet. Hoed je voor systemen die van je verlangen met hen mee te doen. Kijk in plaats daarvan naar nieuwe ideeën die weinig of geen organisatie om zich heen hebben. Dat zijn degenen die van de nieuwe energie zijn – die zorgen voor individuele groei binnen een non-systeem dat op de een of nadere manier alle attributen heeft van een organisatie zonder muren, regels of lidmaatschap.

Wij hebben jullie een tijdje geleden verteld dat er een tijd zou komen waarop de grootste religieuze leiders van jullie planeet niet langer het een zouden kunnen zeggen en toch het andere doen. Nu zien jullie dat ontluiken, nietwaar? Zelfs van een van de grootste religies op de planeet. Zo gaat het ook met de nieuwe informatie. Het zal opbloeien terwijl jullie dat zien gebeuren.

Enkele dingen van de nieuwe informatie zullen moeilijk te pakken zijn en het zal nodig zijn om je in te spannen om het te begrijpen.

Als jullie het bestuderen zal het jullie vinden en als de waarheid klinken. Jullie zullen je in een steile leercurve bevinden over hoe de nieuwe energie werkt en als je daarin een meester wilt worden zal er een tijd van aanpassing komen. Kijk naar nieuwe boeken en nieuwe natuurkunde. De opwaardering van de dimensies zal niet altijd intuïtief zijn totdat jullie in staat zijn te snappen wat er feitelijk gebeurt. Deze studies zullen jullie onmiddellijk resultaten brengen.

7. De mens.

Dit is nummer zeven. Oh, er zijn er veel meer dan deze zeven – schijnbaar gewone dingen om over na te denken door de ogen van ascensie. Maar voor nu is dit de laatste. Hoe denkt de meester over de kracht die binnenin een mens zit?

Laten wij kracht eens beschrijven. In de taal waarin dit wordt gepresenteerd (Engels) betekent kracht geen macht. Macht, zoals wij dat nu bedoelen, betekent machtigen, in staat stellen. Het is de mogelijkheid om verder te gaan dan voorheen gestelde grenzen. Dat is krachtig voor een mens, helemaal als de restrictie er een van menselijke makelij was…..wat is echt en wat is niet echt. Een bekrachtigd mens is dus iemand die in staat is om verder te denken dan zijn eigen realiteit voordien was en teken kan volbrengen die daarvoor onmogelijk leken te zijn.

Laten wij het even hebben over macht, of de machtiging van de mensheid. De meester heeft nu een brede grijns op zijn gelaat. Er is niet diepgaander op de planeet dan wat er plaatsvindt binnen de machtiging van de mensheid. Realiseren jullie je dat een deel van het oncomfortabele gevoel dat velen van jullie hebben gewoon komt door het feit dat jullie het gevoel hebben dat er geen toekomst voor jullie is? Toen jullie op de planeet arriveerden, lieve mensen, was de profetie heel anders, nietwaar? Maar kijk eens naar wat er is gebeurd. Jullie hebben die veranderd en hebben metaforisch gezien een ander spoor genomen met jullie menselijke trein. Daardoor zijn alle oude profetieën verdwenen (gebeurden niet) en zijn er nu nog geen nieuwe.

Er is geen profeet die op dit moment kan arriveren die jullie een absolute, empirische verklaring kan geven over wat er vanaf Donderdag de komende week gaat gebeuren! De reden? Er liggen geen rails voor de trein! Jullie scheppen een hele nieuwe planetaire energie terwijl jullie vooruitgaan en het spoor elke dag leggen.

Vorige maand (augustus) was er op het ‘radarscherm’ van enkele van jullie nieuwe profeten iets dat een uitdaging voor de Aarde genoemd kan worden. Er was iets aan bet broeien dat enkelen van jullie heel snel zou hebben weggehaald en het werd ‘gezien’ als een sterk potentieel. Was het echt? Net zoveel als andere dingen. Was het echt een voorspelling? Net zoals er vandaag zoveel kunnen zijn, ja. De profetie van vandaag is net als dit schip….net als bij die trein is er geen spoor. De boot kan direct overal op de oceaan naartoe varen. Als jullie opstaan en op de boeg gaan staan zien jullie misschien iets opkomen dat op een uitdaging lijkt maar als de kapitein een andere kant op stuurt wordt dit hele scenario ongedaan gemaakt. Zelfs als hij het roer maar een graad draait is de hele voorspelling verdwenen. Hij vervaagt omdat jullie een andere koers bevaren. Hij is verdwenen voordat je het weet.

Wat was een zwak potentieel dat compleet verdween? Ik wil jullie graag de informatie geven, lieve mensen, dat de ‘kapitein’ van jullie schip de koers steeds wijzigt. Deze ‘kapitein’ is een collectief bewustzijn van jullie Aarde. Het gebeurt dezer dagen constant. Ik hoop dat deze informatie jullie logische gedachten opschudt over wat jullie in staat zijn om vanaf nu te scheppen. Hoe vinden jullie het om een vredige planeet te hebben. Hoe zouden jullie het vinden om een veel langer leven te hebben, gewoon door het feit dat jullie nu ongelooflijke macht hebben om met je eigen cellen te spreken? Hoe zouden jullie het vinden om een prachtige gezondheid te hebben, ongeacht je leeftijd? Dit is allemaal bereikbaar. De meester weet dit.

Dit is het moment waarop de meester een beetje wil giechelen. Meester zijn geen droevige mensen want zij zien de macht van de mensheid het potentieel heeft voor vrede op Aarde. De mensheid is een hoek omgeslagen, weet je? Wij hebben het eerder gezegd: Het werk gaat nu beginnen. Er verandert zoveel! Kijk zorgvuldig naar samenwerking voordat jullie het weggooien want er zal een tendens bij jullie zijn om te zeggen: “Er is bij mij een opwaardering en niet bij hen. Daarom zal ik mijzelf van hen ontdoen.” Wij spreken over werkplek en ook over thuis. Er is een tijd waarop dingen aan de oppervlakte blijven en een tijd waarop zij zinken. Geef deze dingen dus de tijd die zij nodig hebben. Misschien is dit een pleidooi voor geduld, nietwaar? Maar dat hebben jullie niet zoveel, niet? (glimlach)

Door de ogen van de meester zijn alle levens die hij/zij heeft geleefd, NU levend. De culminatie (optelsom) van alles wat jullie zijn, is nu levend. Als jullie het concept van het verleden weggooien moeten jullie het feit omarmen dat alle expressies (voorbije levens) die jullie ooit waren nu op dit moment bij jullie zijn. Dus, wie zijn jullie? Dat is wie jullie zijn…..alles wat jullie ooit zijn geweest. Nu, is mij dat een groep?

En zo, lieve mensen, wisten wij van jullie komst. Wij wisten wie jullie waren. Wij weten wie jullie zijn. Het is geen toeval dat jullie hier zitten en deze woorden horen of deze bladzijden lezen. Wij zullen doorgaan met deze boodschap: “Waarneming van meesterschap” als wij hier weer bijeenkomen.

En zo is het.

Kryon