Kryon: Waarneming van meesterschap. 2.

Kryon: Waarneming van meesterschap. 2.

Doorgegeven via Lee Carroll / 11 september 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, IK BEN Kryon van de magnetische dienst. 

Wij zouden dit graag willen uitroepen tot een heiligdom, een toevluchtsoord. Er is veel activiteit om jullie heen tijdens deze ervaring die jullie een cruise noemen. Keer je even met ons naar binnen.

Beginnen jullie je familie al te voelen? Beginnen jullie al te begrijpen dat de mensen die naast jullie zitten – wie het ook zijn en waar zij ook vandaan komen – iets met jullie gemeen hebben?

Lang geleden kwamen alle hier aanwezigen samen in een vorm – op een manier die jullie je zelfs niet kunnen voorstellen – waarbij tijd niet bestond. Dat is interessant, nietwaar, dat jullie planningsessies houden voordat jullie hier komen? Dat klinkt logisch in 3D, nietwaar? Maar wie van jullie zou er denken aan een “planningssessie” voor wat er al is gebeurd? Laat dat jullie hersenen duizelen? Ik kan dat begrijpen.

Laten wij het dus eenvoudig houden. Hoeveel van jullie begrijpen dat er nu planningssessies zijn voor jullie volgende incarnaties?

Jullie zouden kunnen antwoorden: “Wacht even, Kryon, Ik heb die keuze nog niet gemaakt! Ik ben er echt nog niet zeker van of ik zal terugkomen. Wij moeten hier niet de huid verkopen voordat de beer geschoten is.”

Echt? Hoe weten jullie dat? Hoe weten jullie dat jullie niet een almaar doorgaande planningssessie zitten?

Vrije keuze is hier koning maar jullie zijn zo lineair dat jullie altijd denken dat God ook lineair is, maar het is een feit dat het deel van God dat jullie zijn in de ‘nu-tijd’ is. Denken jullie misschien dat je werk op Aarde klaar is? Dan denken jullie ook te weten waar dat werk uit bestaat! Je compleet voelen is iets heel anders dan je vermoeid voelen, weet je? Moe zijn is een zeer lineair menselijk attribuut! (glimlach) Op Aarde klaar met je werk zijn is een speciaal attribuut. De meesten van jullie die dit horen of lezen zullen op zeker weer terugkomen! Wat maakt het uit als deze vrije keuze ’vrije keuze van moment tot moment’ was in plaats van ‘vrije keuze vooruit?’ Zijn jullie al in verwarring?

Inter-dimensionale verwarring.

Laat mij jullie dit voorbeeld geven: Alle dingen zijn bekend als potentiëlen in het “Nu”. Toch worden potentiëlen ook gezien als alles dat tegelijkertijd al is gemanifesteerd. Dit is voor jullie niet makkelijk te begrijpen. Kunnen jullie je een cirkel van invloeden voorstellen, misschien zoals de binnenkant van een ballon, waarbij jullie in het midden zitten? Om je heen kunnen jullie aan de binnenkant ervan alle potentiëlen zien van alle dingen die er ooit waren, of zouden kunnen zijn. De potentiëlen van het verleden zijn daar inderdaad ook en als wij ‘potentiëlen uit het verleden’ zeggen, is dat geen vergissing want wat is het verleden meer dan een illusie die jullie de zienswijze geeft van waar jullie in het heden zijn? DE reden waarom het in een cirkel is die het allemaal oneindig combineert op alle onderdelen….nooit eindigend…..en zonder punt van begin of einde.

“Kryon, het verleden is geen illusie….het is gebeurd!” zouden jullie kunnen zeggen. Wij zeggen dit: Als het verleden ‘gebeurde,’ waar waren jullie dan? Het antwoord is dat jullie op dezelfde plaats waren als waar jullie nu zijn. Er is maar een moment van echte realiteit – het moment waarop jullie ogen nu op deze woorden zijn gericht. Voor jullie zijn de woorden die jullie net op de vorige regel hebben gelezen, geen realiteit meer. Zij zijn in het verleden. De woorden in het volgende hoofdstuk zijn voor jullie ook geen realiteit. Zij zijn toekomst. Maar zij bestaan beide, nietwaar?

De waarheid is deze: Jullie ‘actuele’ realiteit zijn alle woorden die jullie zojuist hebben gelezen, degene die jullie nu lezen en degene die nog gaan komen. Als dat zo is zijn zij allemaal gelijk in jullie leeservaring en hielpen de woorden van een paar zinnen geleden om de opzet te vormen voor wat jullie nu lezen en nog gaan lezen. Het is een cirkel van logica en een die buiten jullie lineaire ‘tijd’ ligt. Dus ondanks dat iets feitelijk ‘gebeurde’ in jullie cirkel van realiteit’ is het nog steeds actief in jullie invloedsfeer van controle, hoe jullie je erover voelen en wat jullie gaan doen met dit gevoel als basis. Het is daardoor een deel van jullie medeschepping. Het verleden is niet in cement gegoten. In plaats daarvan is het een opzet die jullie brengt naar waar jullie nu zijn en het blijft een onderdeel van de ‘nu’ ervaring. Als jullie je NU veranderen, veranderen jullie ook die opzet….het verleden.

Laten wij bijvoorbeeld zeggen dat jullie zojuist iets alarmerends en van streek maakt hebben gelezen in de voorgaande woorden. Het kan niet ongedaan gemaakt worden. Het gebeurde. Jullie hebben de woorden feitelijk gelezen. Het ‘lezen van de woorden’ is het feitelijke lineaire verleden. Later, in de komende hoofdstukken, is er een verklaring die jullie vertelt wat er echt gebeurde aangaande de opwindende informatie. Jullie ontspannen. “Oh…..nu begrijp ik het“, en jullie glimlachen. Het is niet langer opwindend: dis, hebben jullie het verleden veranderd! Het is een feit dat het lezen van de woorden niet werd veranderd maar jullie ‘nu’ houding over hen veranderde wel. Dit is een armzalige lineaire metafoor voor een inter-dimensionaal concept maar het is beste wat wij kunnen doen om jullie te helpen begrijpen dat jullie hele realiteit steeds veranderd kan worden als jullie dat willen.

Lieve familie, wij zitten allemaal in die ballon en kijken naar de potentiëlen…..wij allemaal, inclusief jullie supportersgroep. Wat jullie niet begrijpen is dat een deel van ‘jullie’ nog steeds bij ons is! Wij zijn meer dan broers en zusters. Wij zijn ‘verliefd’ op elkaar en met elkaar verbonden op manieren die alleen God kan begrijpen.

Waar zijn jullie echt? Welk deel van meesterschap ontvangen jullie, lieve mensen? Begrijpen jullie dat alleen maar een deel van jullie op de planeet is en het werk doet? De andere delen zijn nog steeds in de bobbel, met alle rest van jullie en …..medescheppen, plannen en voegen de instructies in van de energie van de baas – het deel van jullie dat op Aarde rondwandelt in de dualiteit.

De polariteitssplitsing

Hier is een stelling (een spirituele regel): Er is geen ander mens op de planeet die jullie waarheden of jullie spirituele pad kan beïnvloeden als jullie dat zelf niet willen.

Dit zijn uitdagende tijden voor mensen. Jaren geleden zeiden wij dat het een begin was van een tijd waarin velen hun echte zelven zouden laten zien. Wij zeiden dat zij van de bank zouden gaan opstaan en niet langer in staat zouden zijn om te verstoppen wat zij echt voelen en denken. Er zouden nieuwe samenwerkingsverbanden komen en vele andere zouden worden afgebroken. Dit zou allemaal gepast zijn door de energie die zichzelf verdeelt en doordat de polariteit zich gaat tonen. Wij vertelden jullie dat dit zou gaan gebeuren in de zakenwereld, de politiek, in regeringen, religies en op het persoonlijke vlak. Veel ervan zou komen door integriteit, iets dat zich begint te tonen in een nieuwe vergelijking van de realiteit in het menselijk bewustzijn.

Wat wij bedoelen is dat het makkelijk zal zijn om neutraal te blijven met betrekking tot de energie van jullie realiteit. De vraag is: Wat ga ik doen met de engel in mij? Ik voel dingen die ik nooit eerder heb gevoeld over wat waar is en wat niet. Ik begin het ‘waarde-loze’ te zien in veel dingen die ik doe. Ik begin te voelen dat integriteit in alle dingen het belangrijkste attribuut in het leven is.

Ik begin het te verwachten in anderen! Ik moet beslissen of dit voor mij een nieuwe realiteit is, en als dat zo is, wat ik daar dan mee moet doen.

Degenen die ontkennen dat dit gebeurt zullen zichzelf in de maling nemen. Het zal duidelijk zijn als hun levens op een dramatische manier reageren op deze nieuwe energie op Aarde. Degenen die hun charisma en hun wil altijd voor zich lieten werken zullen opeens vrienden kwijtraken. Het zal niet langer meer werken. Degenen die altijd ‘geluk’ hadden zullen ook tegenslagen krijgen in het paradigma dat zij verwachten. In beide gevallen zullen zij moeten onderzoeken wie zij zijn om verder te kunnen gaan.

Degenen die willen wachten en nadenken: “is dit echt” zullen het moeilijker krijgen om beslissingen te nemen. Waar wij jullie vertelden dat God langzaam werkt en dat jullie meer dan genoeg tijd hebben om dit of dat te doen, geldt dit niet voor hetgeen er nu aan de hand is, zelfs niet in deze zaal…..zelfs niet als je leest. Maar jullie staan hierin niet alleen. Hebben jullie in de gaten dat regeringen met hetzelfde onderwerp worstelen? Dat geldt ook voor grote bedrijven. Dat geldt tevens voor de georganiseerde religies op Aarde! Het is overal om jullie heen en op een bepaald moment moet je het wel in de gaten hebben en kun je de puntjes verbinden.

Sommigen vragen: “Wat moet ik met deze vraag doen?” Als het waar is dat jullie oneindig zijn en alleen maar hier voor een korte tijd zijn, verstopt in de dualiteit, bestaat de echte test eruit om uit te vinden of het echt zo is. Dat is een goede start. Jammer genoeg zal er voor jullie geen ondervindelijk bewijs zijn net zoals de 4D-wetenschap met vragen zit. In plaats daarvan zal er inter-dimensionaal bewijs zijn…..allemaal om jullie heen. Zullen jullie je cellen hierover laten spreken? Zij weten het. Zullen jullie je emotionele zelf laten trouwen met je intellectuele zelf en die je het antwoord laten geven? Het vereist dat jullie de oude tijdgeest laten varen en God vragen: “Vertel mij alstublieft wat ik moet weten.” Dan hangt het, binnen vrije keuze, van jullie af om te beslissen of dit wel of geen spirituele feiten zijn.

Waarneming van meesterschap II.

Wij gaan nu door met de waarnemingen van meesterschap. Twee dagen geleden gaven wij jullie zeven attributen en houdingen van degenen die meesterschap bezitten. Alleen de mens kan naar deze dingen kijken en erover rapporteren, niet Spirit. Wij rapporteren dus alleen wat mensen zeggen en wat zij doen. Dit is een eerbetoon aan het proces van menselijk meesterschap.

Menselijke ascensie is ook zo: Het is een menselijk attribuut, uniek in het universum en het kan alleen in de dualiteit bereikt worden. Jullie zouden kunnen zeggen: “Het is makkelijk om een engel te zijn maar het is moeilijk om een mens te zijn.” Ja, dat is ook de manier waarop wij dat zien en daarom wassen wij jullie de voeten. Er zijn hier enkele mensen die een heel verschillende afstamming hebben dan de anderen. Denk aan je eigen geboorteland; denk aan de landen die vertegenwoordigd worden door de lezers. Denk aan waar jullie landen doorheen zijn gegaan in hun geschiedenis. Denk aan wat jullie ertoe bracht om hier te komen of dit te lezen en wat je nu in het leven aan het doen bent. Vermenigvuldig nu de complexiteit hiervan tiendduizendvoudig. Dat is jullie spirituele afstamming. Laat mij jullie iets heel groots geven om over na te denken: Is het mogelijk dat dit ‘nog een keer’ is in een vier miljard jarenproject? Het antwoord kan je verbazen, engel.

Hier zijn nog enkele meesterschapsbijdragen, meer esoterische misschien, maar in enkele gevallen meer gegrond. Wij stellen de vraag: “Hoe denkt de meester over deze dingen? Als de mens in ascensiestatus naar deze dingen kijkt, wat zegt hij dan? Wat zegt en denkt hij? En zo zullen wij jullie, door de ogen van de meester, nog meer geven om te overdenken. DE reden? Het helpt je als je vooruit kijkt en meer begrijpt over hoe de meesters van de Aarde zijn en wat hun leringen zijn over wat jullie zouden kunnen worden. Denk daar even aan……en vier dan de nieuwe energie om jullie heen.

Ego.

Wat is de houding van de meester ten opzichte van het ego? Jullie hebben dit al je hele leven gehoord; het onderdrukken van het ego om je spiritualiteit te laten groeien. Wat is dat ego? Wat is egoïstisch gedrag en wat niet? Wat is gepast en wat niet? Er zijn hieromtrent vele tegengestelde leringen.

Misschien hebben jullie sommige dingen in je leven gevoeld…..reacties op uitdagingen of levenssituaties en vroeg je jezelf af: “Is dit ego, of niet?” Is het gepast , of niet. Kan een meester een ego hebben? Laten wij duidelijk zijn. Er is een groot verschil tussen ego en beheer. Ego is ijdelheid. Beheer is energie in spirituele passie. Laat ons een voorbeeld geven: Als je een waarheid hebt die je is gegeven in alle gepastheid, een waarvan je voelt dat die goddelijk is, en iemand die met voeten treedt, of zegt dat zijn waarheid hoger is dan de jouwe, zou je kunnen reageren. Anderen om je heen zouden kunnen zeggen dat je een uitbarsting van het ego hebt. Zij nemen aan dat jouw reactie vanuit ijdelheid komt. Maar meesters doen dat niet. Zij wegen alles gepast af en reageren niet vanuit het ego maar met de autoriteit van beheer. Zij weten wat voor hen waar is. Zij weten dat er geen ander menselijk wezen op Aarde is dat hun waarheid kan raken.

De meester heeft waarlijk geen ‘egoknoppen’ meer over. Vaak is de passende actie ‘helemaal niets.’ of soms alleen maar een ‘wetende’ glimlach. Dit is wat bekend was als: de andere wang toekeren. Deze zin ging nooit over een persoon die zichzelf toestaat om herhaaldelijk geslagen te worden in de naam van God, kruipend in het stof en niet opkomend voor de waarheid. In plaats daarvan betekende het ’weten wat belangrijk was om op te reageren.’ Je kunt er de hele dag staan terwijl de hele mensheid naar je schreeuwt en toch verandert jouw waarheid niet. Daarom, wiens probleem is het? Dat zou duidelijk moeten zijn. Het is het probleem van de schreeuwer, niet het jouwe. Zij zijn degenen die opgewonden zijn. In die situatie, als er helemaal niets te zeggen is, zou de meester kunnen zeggen: “Ik vind het jammer dat jij zo’n slechte dag hebt.” Wat kan ik jou aanbieden?” Begrijpen jullie dit? De andere wang toekeren’ is een stelling die gerelateerd is aan het hebben van wijsheid over de energie die voor je ligt. Het is geen uitnodiging om misbruik van je te maken.

Jouw waarheid beheren is iets anders. Als een mens met een lagere vibratie naar jou toekomt en op een bepaalde manier ingaat tegen wat jij gelooft, of tegen jouw heilige huisje ingaat, zou je in actie kunnen komen. Als je dat doet is het de actie van de integriteit van jouw beheer. In plaats van kwaadheid is er teleurstelling . In plaats van ijdelheid is er zelfverzekerdheid. Als je dus zelfverzekerde meester- lichtwerkers ziet, verwar dat dan niet met ego. Kijk naar hen en naar wat zij doen. Lichtwerkers zullen hun posities niet verdedigen. Dat hoeven zij niet. Lichtwerkers zullen de energie laten gaan en keren vaak de andere wang toe als zij weten dat hun waarheid recht overeind blijft staan en dat niets van wat de ander zegt hen kan raken.

Waarheid zoekt naar het hoogste niveau. Sommige van deze dingen zijn moeilijk uit te leggen, maar kijk naar de meester als hij er behoefte aan heeft om de waarheid te laten gelden. Kijk naar liefde aan het werk, zelfs naar liefde voor de aanvaller. Kunnen jullie dat? Als er mensen zijn die jullie verraden op manieren waar jullie alleen vanaf weten, wat is dan jullie eerste reactie? Als jullie je waarheid beheren, is er geen ego. Jullie zullen achteruit stappen en weten dat hetgeen je in het verleden zou verwonden, gewoon terugketst met liefde. Kunnen jullie van de verrader houden? Ja, dat kunnen jullie. Het is een studie, nietwaar, die buiten de doos van de menselijke natuur gaat. En dat, mijn lieve mensen, is waar ascensie allemaal over gaat.

Voordat wij dit onderwerp achter ons laten, moet ik dit vragen: In het verleden zouden jullie anders op uitdagingen hebben kunnen reageren. Nu is jullie reactie veel meer in balans. Dus….veranderde het verleden? Het heden? Wat denken jullie van de toekomst? Het antwoord is: Dat deden zij allemaal.

Competitie.

Hier is een ongewone waar wij het al eerder over hebben gehad: competitie. Jullie zouden kunnen dekenaat competitie iets is dat alleen in de westerse economische structuur bestaat. Dat is niet zo. Want hebben jullie geen competitie over energieën? Hebben jullie geen competitie over gunsten? Hebben jullie geen competitie over financiën? Laten wij een van de belangrijkste bij de horens vatten, de competitie voor gunsten en energie, een algemeen verbreid menselijk attribuut.

Jullie willen aardig gevonden worden, nietwaar? Jullie willen belangrijk zijn, niet op een egomanier, maar belangrijk op een aardse manier. Jullie willen een belangrijk deel zijn van Al wat Is. Maar vaak is er het gevoel dat in de tijdgeest van jullie cultuur allen het belangrijk zijn geldt! Het zou onmogelijk zijn als jullie allemaal belangrijk willen zijn. In jullie realiteit moeten er mensen zijn die belangrijk zijn en mensen die dat niet zijn…..alleen maar een persoon wint de race, Er zijn zoveel gunsten te verdelen en niet iedereen krijgt die.

Kijk nu een naar de dwaasheid hierin! Ieder van jullie is een spiritueel wezen…..een oude ziel die vaak in expressie (incarnaties) is geweest en aan wie gevraagd wordt om de realiteit van de Aarde zelf te veranderen! Jullie zijn allen gekend door God. Toch is het menselijke natuur, nietwaar, om jullie realiteit verschillend te zien en om dingen te strijden?

Laat mij jullie zeggen wat de meester doet. Met een groep mensen om zich heen waarbij niemand de ander kent en waarbij zij allen proberen om de ander te overtroeven met interessante en belangrijke gesprekken, zal de meester binnenkomen en alleen luisteren. Hij neemt de verhalen in zich op, soms voelt hij de vreugde in hun vieringen en hun humor. Soms luistert hij naar hun problemen en voelt hun frustraties. De meester neemt het allemaal in zich op en wel op een manier die jullie voorheen niet hebben gekend. De energie van het moment ‘past’ niet bij zijn persoonlijkheid. In plaats daarvan gaat het naar een plaats waar het wordt weerkaatst. Sommigen kunnen die energie zien.

Als jullie een van hen zouden zijn, zouden jullie kunnen zien dat de energie van de meester er een was van de reflectie van genezing. Mijn partner (Lee) ondersteunt de informatie dat menselijk bewustzijn energie en zelfs materie verandert.

Hij kijkt steeds naar jullie 4D -wetenschap om op de hoogte te blijven, en uiteindelijk gebeurt het. Zo velen van jullie kunnen nu beter begrijpen hoe de meester zijn focus legt op terugkaatsen op een helende manier….een die beschikbaar wordt voor de aanwezigen in de kamer.

Juist de aanwezigheid van de meester neigt naar het veranderen van het vertellen van de verhalen! Zien jullie, je kunt belangrijk genoeg zijn! Dus vraag ik jullie: Wie is in dit scenario de belangrijke persoon? Degene op het podium die de aandacht van de anderen vasthoudt of degene die zit in wijsheid en de energie weerspiegelt die de mensen die praten en luisteren het beste kan helpen? De meester begrijpt dit en die uitnodiging is er voor jullie ook. De meester forceert geen enkele energie naar iemand toe. Hij plaatst die gewoon in de zaal zodat allen ermee kunnen doen wat zij willen. Sommigen zullen het in zich opnemen en anderen zullen het afwijzen. Dat is vrije keuze. Als je een kamer binnenkomt waar er water voor je is zullen sommigen ervan drinken en anderen het laten staan. Het gaat over jullie eigen dorst en over de gepastheid van wat je nodig hebt. Maar het water wordt niet verontwaardigd omdat je het niet hebt gedronken, nietwaar? Het achtervolgt je niet naar huis en eist dat je het zult proeven. Nee. Het is er gewoon als voeding voor wie het wil hebben. Dat is de manier waarop het werkt, zelfs als het over het water des levens gaat.

Misschien willen jullie het woord competitie toevoegen aan jullie economische structuur? Ik zal jullie dit zeggen: Het is dwaasheid voor jullie om te denken dat je een bepaalde portie van het marktaandeel moeten vergaren. Er is genoeg om jullie heen. Jullie begrijpen vaak de principes van je eigen economie niet! Jullie beperken jezelf. Als jullie je op een ding focussen en zeggen: “Ik moet dit of dat laten gebeuren.” voor je succes, is er om de hoek een heel andere successtructuur verborgen waar jullie niet eens aan gedacht hebben.

Een perfect uitgebalanceerde economische structuur is er een waarbij iedereen wint. In deze ‘race’ kan iedereen winnen! Degenen die hebben betaald ontvangen en houden van wat zij hebben gekocht. Degenen die het product hebben gemaakt of een dienst hebben betoond zijn gepast gecompenseerd en zij houden van hetgeen zij hebben verkocht. Tussen deze twee scenario’s zitten degenen die worstelen met het proces die nooit begrijpen of weten dat er zelfs in competitie goddelijkheid zit. Dus zeggen wij tegen jullie: wedijveraars, kunnen jullie degene zegenen die met jullie wedijvert? Als je dat kunt heb je een van de attributen van de meester. Kun jij je ontspannen en geen zorgen maken, wetend dat alle dingen zullen samenkomen en dat de waarheid altijd het hoogste niveau zoekt als je in integriteit werkt? Voelen jullie dat degene die een lineaire race won automatisch de anderen tot verliezers maakt? Of begrijp je, zoals de meester, dat degenen die aan die race meededen allemaal inter-dimensionale winnaars zijn? Hoe kan dat? Omdat de meester het hele plaatje kent….de potentiëlen van de winnaars van de volgende race en de energieën van de race zelf.

De meester kan naar een feest gaan en geen woord zeggen…..nooit belangrijk zijn en toch zeer gezegend naar buiten komen!

Het is moeilijk voor jullie om dit allemaal te begrijpen in een competitieve wereld. De volgende keer als jullie bij een groep mensen komen en je je heel klein voelt, heb je misschien de neiging om te spreken en belangrijk te zijn. Stop in plaats daarvan even. Begrijp dat alleen al jouw aanwezigheid hen verhoogt. Glimlach en voel jouw eigen goddelijkheid, en denk: Ik ga gewoon stil zijn en luisteren. Ik zal de vreugden in mij opnemen van wat zij hebben te zeggen. Ik zal een beter mens zijn door hun ervaringen aan te horen, zelfs als ik er zelf geen een vertel. De meester weet dat. Het is een deel van een nieuwe tijdgeest….stille wijsheid.

DE bestuurder of de katalysator van dit nieuwe competitieve begrip is integriteit. Zijn de woorden big business en integriteit tegengestelden in jullie geest? Dat was wel zo! Kijk naar deze verandering op Aarde. Er kan een dag komen dat winsten worden toegekend aan aandeelhouders op basis van een integriteitsfactor van de structuur van het bedrijf. Dit is zo nieuw dat de meesten van jullie geen concept hebben van zo’n regeling. Geloof mij, het zit in de potentiële structuur in die ‘bel’ van het NU. Denken jullie dat dit verbazingwekkend is? Wacht totdat jullie het zien wat er in de politiek kan gebeuren! Kunnen jullie je een politieke situatie voorstellen waarbij de integriteit van wat er tijdens de campagne wel of niet wordt gedaan feitelijk de gekozenen zou kunnen helpen? Een droom? Kijk maar!

De Aarde.

Hoe denkt de meester in deze nieuwe energie over de Aarde? Oh, er is nu veel gaande en de meester weet dat ook. De meester begrijpt dat de Aarde tot leven komt. Inter-dimensionaal gezien ontwaakt de Aarde. Er is in de menselijke geschiedenis nooit een betere tijd geweest om de Aarde te helen. Als je in een land leeft dat oorlog na oorlog heeft doorstaan, leef je in een gestapelde energie. Het is een gewond land. Toch, met al het uitdagende dat je op Aarde om je heen kunt zien is er nooit een tijd zoals deze geweest om dat op te lossen.

De meester weet dit maar jullie weten het niet. Luister: Alles wat je voor een ander doet schoont het land onder jouw voeten. Schijnbaar niet te helen wonden door de heksenketel van de menselijke ervaringen – oorlog na oorlog – kunnen nu worden geheeld. Het is onderdeel van waarom jullie hier zijn om dit te horen en te lezen. Maar jullie weten dat, nietwaar? Niet lang geleden zaten wij hier en vertelden dat er wezens zijn die – inter-dimensionaal – uit de Aarde zouden komen. Zij zullen jullie hun energie toedienen, als jullie dat willen. Noem het misschien een partnerschap in energie. Zij hebben allen gewacht tot de dispensatie van acht (sprekend over het cijfer 8 dat staat voor de energie van nieuwe dispensatie) als het kristallijnen raster zich op een grootsere manier op de planeet gaat vertonen.

Het was maar een paar maanden geleden dat wij jullie vertelden dat er wezens zouden zijn die leven rondom de plaats die jullie Mount Shasta noemen en die vrij zijn om te komen en te gaan. Velen van hen hielden en ankerden een energie, zelfs zonder het te weten en hielpen een gebied te beheren zodat dat zijn spirituele oorsprong kon behouden. In jullie eigen termen betekent dit dat zijn een plaats vrij hielden tegen de zich ontwikkelende invloed van grote hotels. Het is een van de weinige plaatsen, weet je? Kijk naar de andere portalen en spiralen boven de planeet waarvan men weet dat zij spirituele attributen hebben en je zult er hotels, golfbanen en tennisvelden tegenkomen. Niet rond Mount Shasta.

Dit was geen toeval en wij vertelden jullie dat deze mensen de beheerders van het land waren. Wij zullen jullie nu meer informatie over hen geven – velen van hen zijn kluizenaars – velen van hen zijn moeilijk om mee om te gaan! Zie je, de meesten van hen zijn van de energie van kristallijnen kracht en het is alleen maar logisch dat zij zo zijn. (deze informatie past bij de studie over kleuren en energieën waarover werd verteld tijdens de cruise waarin ook deze channelings wordt gegeven) . De meester weet van de Aarde en de veranderingen die zich voordoen. Hij weet ook van de inter-dimensionale steden van levenskracht die nu worden opengesteld om zich uit te spreiden over het menselijk bewustzijn.

Twee dagen geleden hadden wij het over de drakenenergie. Denk bij dit woord aan Koninklijke energie. Denk aan de meesters met drakenenergie als aan aardse vorstelijke personen. Zij zijn inter-dimensionaal gezien de koningen en de koninginnen die het stof der Aarde schiepen op een manier die evenredig is aan de mensheid. Jullie zijn hen dank verschuldigd want toen jullie de dispensatie van 8 binnengingen was de Aarde klaar voor jullie. Maar de grootse informatie is dat in het stof der Aarde zich meer koninginnenenergie zal ontwikkelen om te helpen de planeet in balans te krijgen. Dit is een kristallijnen functie en die is onderdeel van het herschrijven waar wij al meer dan een jaar over spreken. Het is tijd om de vrouwelijke en mannelijke energieën van de planeet in balans te brengen.

Stroom van energie/Medescheppen.

Nummer vier en vijf gaan samen. Dit is moeilijk te beschrijven omdat zij interactief zijn. Nummer vier is de stroom van energie en nummer vijf is medescheppen. Hoe ziet de meester hen? Vandaag, in de dispensatie van acht, zullen wij jullie een korte terugblik geven en dan weer een metafoor.

Er was een tijd voor veel spirituele mensen in een oudere energie, waarin medescheppen als volgt ging: Je ging mediteren en vroeg God om antwoorden. Dan kon je naar plaatsen, bepaalde portalen, gaan. Daar konden jullie energie vergaren als je dat kon. Als dit was gedaan kon je energie en informatie krijgen en hen bewaren tot de juiste tijd en hen dan gebruiken. Dit schiep een situatie waarbij meditatie heel anders dan nu was en waarbij de actuele stroom van energie in de mens voor doelen van medescheppen heel, heel anders was. Wij noemen dit de vergaarmethode. Jullie deden je best om de voor de betreffende taak benodigde energie te vergaren.

In deze oudere energie was de dualiteit zo sterk dat je letterlijk moet denken aan een pakhuis. Jullie moesten het halen. Of het nu op de vloer was in de lotushouding of op een speciale plaats op de planeet , je moest ernaar toegaan om het te verzamelen. Pas als je deze dingen had gedaan kon je je voldaan voelen of denken dat je de antwoorden had gevonden. Lieve mensen, dit is wat velen van jullie al je levens hebben gedaan.

Laat mij jullie zeggen wat de meester denkt en wij zullen daarbij een metafoor gebruiken. Op dit grote schip (in de kombuis van het schip) zijn er minstens twee mensen wier werk het is om magie te vinden in een blok ijs.

Misschien hebben jullie hun handwerk gezien? Het is op de grote eetzaal, een proces waar mensen van houden. Het zijn de ijssculpturen in de eetzalen.

Laat mij jullie vertellen wat de beeldhouwer ziet. Het blok ijs weegt honderden ponden en is waarschijnlijk moeilijk op zijn plaats te krijgen en te bewerken. Deze meester in de architectuur, de beeldhouwer ziet eerder dan de taak die voor hem ligt, het totaalbeeld van het meesterwerk dat nog in het ijs verborgen is voor zich alsof het al klaar is. Het is delicaat en prachtig. Nu is het zijn werk om weg te halen wat er niet thuishoort. Voor jullie zou het gewoon een heel zwaar, koud blok ijs zijn; misschien iets dat je zo snel mogelijk weg wilt hebben voordat het gaat smelten en de vloer vol water komt te liggen. Voor hem is het al een afwerkt kunststuk. Dan begint hij. Hij hakt nauwgezet alles weg dat niet bij het beeld hoort. Let op dat hij schept, hij haalt weg. Dit kan voor jullie tegen-intuïtief zijn. Hoe kun je iets manifesteren door iets anders weg te halen?

Deze nieuwe energie is exact zo. Jullie lopen rond en denken dat dingen gewoon zijn. Toch zijn de wonderen van medeschepping verscholen in het gewone. Wat jullie moeten leren is het weghakken van de dingen die er niet bij horen. En hoe doen jullie dat? Het antwoord is dit: Je moet je afstemmen op het beeld. Jullie stemmen de af op jullie medeschepping. Jullie zien passende energieën als ijsdelen die er niet thuishoren en leggen die weg.

Vraag in jullie meditaties in plaats van antwoorden om balans. Dat zal jullie de stukjes laten zien die jullie moeten weghalen. In plaats van te vragen of God de beeldhouwer van jullie realiteit wil zijn worden jullie de beeldhouwers en worden getraind als de artiest. Zijn er momenteel moeilijkheden in jullie leven die jullie niet begrijpen? Vraag om inzicht. Jullie hebben het geschenk om het gepaste te zien, gekregen. Voor sommigen betekent dit dat er uitdagingen zijn. Wat gaan jullie daarmee doen? Velen wentelen zich erin rond in plaats van het weg te hakken! Dat is vrije keuze, weet je? In plaats van te zien wat gepast is en wat niet ziet de mens uit de oude energie het allemaal als iets dat moet blijven en waar je mee moet omgaan. Schijnbaar is het hun eigen realiteit en daarom blijft het voor altijd onveranderbaar.

De meester ziet het leven als perfect. Hij schept wat hij wil door constant te beslissen welke energie verplaatst moet worden. Soms gaat dat met zijn geest. Soms gaat het met echte actie. De meester doet het met beide. De meester loopt dus op de perfecte plaats, zelfs met stervende kinderen om zich heen, zelfs met misdaad, zelfs met degenen die anderen kwaad doen. Het lijden van een ander, boosheid, drama of zelfs onbalans verandert nooit de waarheid…..het perfecte beeldhouwwerk binnen de realiteit van de meester.

Het geheim van jullie medeschepping is je af te stemmen op het koor. Wij gaven jullie deze metafoor al eerder. Het beeldhouwwerk zingt tegen jullie vanuit het ijsblok dat realiteit heet en zegt: “Ik ben hier, kom en pak mij.” Hoe dichter je erbij komt en hoe meer je weg hakt wat niet in je leven past, hoe duidelijk is de toon die je kunt horen en hoe perfecter het beeldhouwwerk is. Als jullie dan uiteindelijk dezelfde toon gaan zingen die de perfectie binnen het beeldhouwwerk is, krijgen jullie manifestatie. De sleutel is luisteren!Jullie kunnen dat proces starten door integriteit te claimen.

Levenskracht.

Nummer zes is levenskracht. Wij gaan jullie informatie geven die wij op deze manier nog nooit hebben gegeven. Er is iets nieuws met jullie biologie (lichaam) aan de hand. De meester ziet een nieuwe levenskracht. Er is hierover veel te vertellen. Hebben jullie relatieproblemen? Misschien tussen broer en zus, zus met zus, man met vrouw? Misschien moeder en vader, moeder en zus, vriend met vriend? Hoe gaat het op de zaak?

Steeds als een goddelijk mens, met name degene die op een hoger niveau vibreert, een band van liefde of partnerschap schept met een ander mens, wordt er een derde energie geschapen die de attributen van beide heeft. Deze derde energie die is geschapen kan een entiteit worden genoemd als je dat wilt. Jullie kunnen hem zelfs een naam geven! Hij is er en wacht tot hij gevoed wordt. Deze entiteit heeft de attributen van een mensenkind. Hij moet omzichtig behandeld worden als waardevol.

Luister: Man en vrouw, behandel hem met zachtheid – hij is waardevol! Wat gaan jullie tegen dat kind zeggen? Gaan jullie het vertroetelen of gaan jullie het negeren? Als jullie met die derde energie gaan werken, het kind, stroomt er een nieuwe levenskracht tussen jullie als nooit tevoren. Het is een verborgen attribuut en toch hebben jullie altijd daarvan afgeweten. Alle partnerschappen zullen voordeel hebben van dit nieuwe bewustzijn.

Er is meer. Biologische gezien is er een nieuwe levenskracht beschikbaar, met name voor degenen die hoger vibreren. Het is tijd om iets te wekken dat er al die tijd al is geweest – iets waar jullie al enkellang mee gespeeld hebben. Wij noemen het cellulaire intelligentie. De cellulaire structuur van het menselijk lichaam is ontworpen om zich te verbinden met de levenskracht van de Aarde. Denk aan de tijden waarin jullie dingen gebruikten als kinesiologie. (spieren testen) Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe het menselijk lichaam meer weet dan jullie? Dingen die jullie niet weten, weten jullie cellen wel. Klinkt dat logisch voor jullie? Wat als jullie een brug zouden kunnen bouwen tussen wat het lichaam weet en wat jullie bewuste geest weet?

Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe homeopathie werkt? Als een tinctuur met minder dan een miljoen van een bepaalde substantie in je lichaam komt, hoe kunnen jullie cellen het dan ‘zien’ als moderne analytische machines het zelfs niet kunnen opsporen? De waarheid? Het menselijk lichaam herkent de intentie van de maker van de kuur. Zou het niet geweldig zijn om een brug te bouwen vanaf jullie bewuste geest naar het deel van jullie cellulaire structuur dat de meester/chemicus is?

Hebben jullie ooit een pendel gebruikt? Hebben jullie je ooit afgevraagd boe de spieren van je hand buiten jullie controle om een ja of nee antwoord geven aangaande jullie gezondheid of de energie om je heen? Het is cellulaire intelligentie en het is tijd dat jullie hiermee samensmelten. Het is tijd voor een huwelijk tussen het intellect, de intuïtie en de cellulaire intelligentie.

De meester weet wat zijn elleboog doet. De meester heeft elke dag een ontmoeting met zijn cellen. De meester kan je vertellen hoe zijn teen zich – spiritueel – voelt. Het lichaam is EEN. De meester leeft niet in zijn hoofd. In plaats daarvan leeft hij als een verenigde entiteit, van hoofd tot voeten. Hij ziet zijn lichaam als een cel met intelligentie. De meester weet wat biologisch goed voor hem is en wat niet, zelfs zonder zijn spieren te testen. De meester heeft een samenwerkingsverband met de intelligentie binnenin – een DNA-attribuut dat er altijd al is geweest. Het jullie ooit de term: “Ontwaakt DNA” gehoord? Dat is gedeeltelijk waar dit alles over gaat.

Er is nog meer: Apothese (?) is een biologische term die gebruikt wordt om een menselijk cellulair systeem te beschrijven dat is ontworpen om ongepastheden en zelfvernietiging in het lichaam te ontdekken. Dat werkt niet echt goed, nietwaar? Waar is het bij tuberculose. Waar is het bij kanker? Waar is het bij AIDS? Je zou alle ziekten kunnen noemen die al heel lang dit natuurlijke lichaamsproces in de maling nemen. Het werkt niet echt goed, nietwaar? Er is een nieuwe levenskracht voorhanden die ook dit zal veranderen – een beschikbare kracht voor jullie allemaal om mee te werken op de daarvoor ontworpen manier.

De enige ziekte in het lichaam van een meester is die welke hij door vrije keuze toestaat als het gepast is. De nieuwe levenskracht op deze planeet zal jullie mogelijkheid verhogen om controle te hebben over jullie eigen cellulaire structuur. Hebben de goeroes jullie dat niet al jarenlang laten zien? Nu zijn jullie aan de beurt.

Focus op het moment.

Wij zullen besluiten met nummer zeven. Misschien zouden jullie de meester willen vragen: “Geliefde meester, wat zou onze focus als mens op Aarde op dit moment moeten zijn? Er lijkt zoveel vijandigheid te zijn! Waarheen zouden wij ons licht moeten sturen en wat zouden wij moeten doen? Wat is de sleutel? Waar ligt onze focus?” De dispensatie van acht is er een van verantwoordelijkheid. Binnen de eerste twee weken van november 2003 zullen jullie een kans krijgen om samen met de grote entourage die jullie je Hoger Zelf noemen een beslissing te nemen over de belangrijkste dingen op Aarde. (Harmonische Concordantie)

Er zal een vraag gesteld worden zoals bij de 11:11 (de Harmonische Convergentie). De vraag zal deze zijn: Zijn jullie er klaar voor om spiritueel en biologisch zo samen te smelten zodat de levenskracht zal ontstaan, zodat het ego zal worden wat ik beschreef, zodat medescheppen zal worden zoals ik beschreef, zodat jullie je DNA kunnen verhogen? Zijn jullie er klaar voor om het mannelijke en het vrouwelijk uiteindelijk gelijkwaardig te laten zijn? Het is een belangrijke tijd voor de planeet. Degene die dit lezen nadat het heeft plaatsgevonden moeten weten dat het niet minder diepgaand is alleen maar omdat het pas gisteren gebeurde. De studie over gisteren is de wijsheid van morgen.

Wat is de focus? Er is nooit een tijd op Aarde geweest waarin jullie gedachten en acties als energie meer diepgaand meetbaar waren. De focus is naar binnen gericht. De eerste parabel die jullie ooit door Kryon is gegeven was die over de teermijn, meer dan tien jaar geleden. Het was een metafoor, een parabel, waarin een mens iets ontdekte dat hem hielp. Er was niemand anders bij betrokken. Hij ontdekte iets persoonlijks en implementeerde dat. (nam het in zich op) Hij gebruikte het alleen voor zichzelf en schreeuwde het niet van de daken. Hij ging door met zijn zaken zonder er iets over te zeggen en had plezier van zijn nieuwe ontdekking en toch had iedereen in de gaten wat hij had gedaan. Door wat er om hem heen gebeurde.

Dit is wat er gebeurt als je jezelf in balans brengt. Een mens die zich afstemt op het koor en het beeld in het ijsblok ontdekt zal alle andere anderen beïnvloeden. Hij geeft hen iets te zien. Dat geeft meer te kiezen dan de anderen om hem heen voorheen hadden gehad. Het ontsteekt feitelijk een licht voor anderen om hem te zien in een duistere plaats.

Niet allen die deze vooruitgang zien zullen het waarderen. Sommigen zullen naar jullie kijken en de andere kant oprennen. Sommigen zullen kijken en jullie haten. Sommigen van hen zullen jullie verraden. Lieve mensen, dit is niets nieuws. De medicijnman leefde alleen, zelfs zonder maatje om zich heen, aan de rand van het dorp. Toch was hij de genezer voor hen allen als zij in moeilijkheden zaten. Klinkt dat logisch? Omdat hij hoog vibreerde en ongebruikelijke informatie had, die zij raar vonden, bezochten zij hem alleen als zij niet anders konden.

Zo zal deze overdracht van het focussen op het Zelf werken als het aankomt op beslissingen over energieën. Er zullen mensen zijn die niet willen hebben wat jullie hebben. Zij zijn nog niet klaar voor wat jullie hebben. Zonder een woord te zeggen en zonder evangelisch te zijn over wat jullie hebben ontdekt zullen de dingen voor zichzelf zorgen. De voorspelling? Zorg goed voor jezelf. Wat is de focus? Op het zelf! Niet het ego….maar zelfbalans en te toon vinden. Laat anderen zelf beslissen of zij ja of nee willen meedoen met de ‘nieuwe jij.’

Dat is hun zaak. Beheer jouw waarheid en laat geen mens je weghouden van de liefde van God.

Zoals het binnen is zal het uiteindelijk ook buiten worden. Het menselijk bewustzijn is het derde raster. Daarom zullen jullie misschien begrijpen dat het magnetische is geheeld, dat er aan het kristallijnen wordt gewerkt en ga dan naar binnen in het proces van het derde raster, dat de top van de driehoek van menselijk bewustzijn is. Pak alles samen en je zult het potentieel zien van het Nieuwe Jeruzalem. Zoals jullie zijn, is de Aarde. Als jullie voor jezelf zorgen zal de Aarde reageren.

Lieve mensen, de historici zullen naar deze tijd wijzen en zeggen: “Hier is het begonnen.” Toen de mensheid de beslissing dat zij een planeet zou scheppen die zichzelf uit het duister zou trekken begonnen zij het proces naar te begrijpen, de wijsheid van handel en waren zij niet meer bang voor andere culturen. Zij begrepen dat iedereen elkaar nodig had en dat zij op de een of andere manier allemaal verbonden waren. Hoe wij dit weten? Wij zien het in de bel van de ballon die alles in het NU bevat dat ooit gebeurde, gebeurt of nog kan gebeuren. Het is in jullie potentieel geschreven! Het is feitelijk in jullie DNA geschreven!

Gezegend is de mens die het geheel overziet – de compleetheid van de planeet. Gezegend is de mens die de Aarde ziet als het ijsblok dat een prachtig beeld bevat dat “vrede op Aarde” heet.

En zo is het.

Kryon