Kryon: Waarneming van meesterschap 3. “De overeenkomst”

Kryon: Waarneming van meesterschap 3.

“De overeenkomst”

Doorgegeven via Lee Carroll / 31 januari 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Oh, dit is een heerlijke plaats en ook een vreugdevolle plaats.

Laten wij even een moment nemen om de groep die hier ook aanwezig is te begroeten. Als het in je bewustzijn zit om Spirit jou te voelen wassen , laat het dan zo zijn, want. Lemuriër, daarom zijn wij hier. Wij wisten wie hier zouden zijnen wie deze pagina zouden lezen. Intentie is vandaag koning!

Voor degenen die op het laatst mogelijke moment hebben besloten op een plaats als deze te arriveren, wij kennen jullie potentieel. Voor degenen die terloops dit boek hebben opgepakt en het lezen, wij kennen jullie potentieel. Dus de samengaande energie van wat jullie meebrengen bij deze episode van het leven, in deze uren, in deze paar minuten, is inderdaad om jullie heen terwijl wij de andere helft meenemen. Het is geen algemene boodschap. Het is een boodschap die speciaal voor jullie is bedoeld omdat jullie er de helft van zijn! Het mag lijken op andere boodschappen maar wij spreken is speciaal voor jullie en het is geen toeval dat de menselijke stem van het kanaal, mijn partner, vandaag in jullie twee oren klinkt. Daarom zitten jullie in de stoel, lezende en luisterende Lemuriër!

Laten wij een moment nemen om deze plaats te eren (een zeer oud theater in Idaho). Er is hier veel gebeurd. Er is vreugde geweest en gelach. Sommigen hebben geschreeuwd van vreugde of werden tot tranen toe bewogen op dit toneel. Het gebouw heeft een geschiedenis. Het heeft ook als kerk gediend! Er hebben op dit toneel healings plaatsgevonden. Het is dus niet de eerste keer dat hier mensen komen om hun spirituele waarheid te zoeken en zij zaten in dezelfde stoelen als waar jullie nu in zitten. Laten wij zeggen dat dat de eerste keer was dat informatie zoals deze hier wordt gepresenteerd, toch is er hier een groep die pretendeert dat zij elkaar niet kennen.

Ondanks dat kwam deze groep intuïtief hier samen. Het is uniek hoe dit werkt. Je zou dus kunnen zeggen dat de energie van de oude energie en de energie van de nieuwe energie elkaar ontmoeten want over een paar momenten binnen jullie tijd zal alles wat wij deden weer voorbij zijn. Wij zien jullie deze plaats al verlaten en het boek neerleggen. Wij zien de potentiëlen al van wat wij gaan zeggen en hoe dat op jullie zal overkomen. Wij kennen jullie harten en wij kennen jullie bij naam.

Mijn partner sneed een onderwerp aan waarop wij even verder willen gaan voordat wij met de eigenlijke boodschap beginnen. Het heeft te maken met de liefde die jullie voelen voor de planeet. Oh, mensen, voor sommigen van jullie – en jullie weten wie jullie zijn – is het geen toeval dat jullie kwamen en jezelf omringd voelt door anderen die houden van de ‘eenzaamheid van de natuur.’ (sprekend over gebied in Idaho waar de bijeenkomst wordt gehouden). Toch zijn jullie niet alleen, nietwaar? Hoeveel van jullie groetten de wind? Hoeveel van jullie hebben de grond gegroet? Hoeveel van jullie bezitten het land onder jullie voeten en dat al eeuwenlang? Ik heb het niet over het stuk papier dat jullie eigenaarschap bevestigt. Ik heb het over de Akasha situatie die jullie met het land huwt.

Sommigen van jullie komen uit deze streek, en jullie weten het. Oh, het mag er wel niet zo op lijken als jullie in de spiegel kijken, maar het is zo! Dat is het attribuut van enkele van deze gebieden die nu veel mensen zien instromen. De grond waar jullie op lopen is dezelfde grond die er was toen jullie hier de vorige keer waren, en die keer daarvoor. Zo komt het dat de wind van plaats naar plaats waait maar dat de geur hetzelfde blijft en de attributen van geologie hetzelfde zijn, en hier zijn jullie dan weer!

Lezer, terwijl jij dit leest, eer deze familie waarvan jij gelooft dat die zich bevindt bij een ontmoeting in het verleden. Zij zitten hier bij jou want alles wat is overgebracht om jou deze woorden op deze pagina te brengen is maar een ogenblik van gefabriceerde tijd die alleen pretendeert jullie gescheiden te houden van degenen binnen jullie beperkte realiteit. Zij zijn hier nu bij jou!

Sommigen van jullie zullen deze plek verlaten en naar andere plaatsen rijden in een moderne auto in plaats van per paard te gaan, zoals je in het verleden eerder hebt gedaan! Weet je, hier horen jullie thuis. Het is een deel van de puzzel die sommigen van jullie ankers maakt en sommigen vagebonden….elk naar gelang zijn eigen energie.

Voor sommigen is dit geen heerlijke plek. Jullie horen hier thuis als dat nodig is! Sommigen hebben geprobeerd dat te forceren en zijn naar andere plaatsen gegaan waar je niet nodig was en toch werden jullie teruggetrokken naar huis. Het is moeilijk om tegen de draad in te gaan als je bent ontwaakt en de intentie hebt aangegeven om je taak te vervullen, nietwaar? Sommigen zullen weten waar ik het over heb en anderen weer niet.

Het dagelijkse leven.

Gezegend is de mens die weet wat overvloed is.! De Israëliërs in de woestijn wisten wat overvloed was. Alle stammen liepen meer dan 40 jaar in grote cirkels en werden elke dag gevoed. Sommigen hebben hierover gevraagd: “Kryon, is dat een metafoor binnen de Bijbelse geschiedenis of is dat wat er echt is gebeurd?” Het antwoord is dat het inderdaad zo is gebeurd. Zij werden elke dag gevoed. Zij noemden het voedsel uit de hemel. Er zijn wetenschappelijke redenen waarom het gebeurde en zelfs nadat zij de pelgrimstocht naar het beloofde land hadden afgelegd, gebeurde het nog zonder dat zij erbij waren! Dat hebben jullie nooit gehoord, niet? Maar het was een zeer echte gebeurtenis. Zij werden 40 jaar lang, elke dag gevoed.

Enkele van deze stamleden werden midden in de nacht wakker en maakten zich zorgen. “Wat als het morgen stopt? Oh, ik weet dat het al ons leven lang gebeurt, maar wat als het morgen stopt?” Zij wrongen hun handen en wekten vrienden en zeiden: “Weet je, het kan morgen wel ophouden. Wij weten dat het steeds is gebeurd, maar het kan morgen best afgelopen zijn.” Anderen wekten hun vrienden en zeiden hetzelfde. Als gauw was er een algemene overeenstemming van zorgen dat het morgen niet meer zou gaan gebeuren. Wat een zorgen! Zij zouden steeds worden gevoed en zij konden zich zorgen gaan maken over andere dingen.

Waar ging dit echt over? Het was zorgen voor de dagelijks benodigde voeding. Als je erop terugkijkt zou je kunnen zeggen dat de stammen van Israël 40 jaar lang overvloed hadden. Zij hoefden zich niet druk te maken over zaaien of het laten groeien van voedsel. Overal was voor gezorgd, genoeg voor elke dag. Dat is overvloed! Maar zij zagen dat pas achteraf in. Degenen die naar de toekomst keken zeiden: “Wat als het niet meer gebeurt?”

Wij snijden nu het onderwerp aan dat als je naar het verleden kijkt, je de waarheid ziet. Als je dat inter-dimensionaal doet heb je de mogelijkheid om door naar het verleden te kijken te weten wat de toekomst gaat brengen en te weten dat het allemaal goed zal zijn. Zo is de inter-dimensionale mens, weet je? Hij is in staat om in de toekomst te kijken en het verleden te zien en te begrijpen dat voeding overvloed is. Hij heeft de mogelijkheid om die dingen te zien die zullen gebeuren, net als de dingen die zijn gebeurd….en hem zelfs laten glimlachen voordat zij zijn gebeurd! Moeilijk? Een raadselachtige zaak? Een puzzel? Ik ga dit uitleggen.

Je geboorte herinneren.

Laat mij jullie meenemen op reis…een heerlijke reis en een die jullie je niet zullen herinneren. Daar waren jullie, vele jaren geleden, aan de andere kant van de sluier, net als ik, met familieleden, net als ik. Net als van een klif afspringen waren jullie klaar om naar de Aarde te gaan en te gaan ervaren wat jullie geboorte noemen. Je staat op het punt om te worden geboren bij de ouders die je hebt uitgekozen en zal het ras hebben wat je hebt uitgekozen alsook het land en de sekse.

Jullie lichaam werd voorbereid in de schoot van je moeder. Delen en stukjes van jouw ziel, of wat jullie de ziel noemen, werden in die tijd overgebracht. Er worden hierover altijd vragen gesteld: “Kryon, wanneer komt de ziel in het lichaam?” Ik zal jullie de waarheid vertellen. Onthoud dit: De ziel gaat het lichaam in als er een overeenkomst is over de conceptie, zelfs voordat de biologie erbij is betrokken.

Dat is geen voorbestemming maar aanleg. Je hebt de aanleg om geboren te worden, afhankelijk van het pad dat jouw ouders nemen uit vrije wil. Het is moeilijk te beschrijven omdat deze beslissing is genomen voordat jouw ouders elkaar op Aarde kenden en zelfs voordat zij werden geboren! Het is heel moeilijk om erover te praten op een manier waarop jullie het volledig kunnen begrijpen. Laten wij gewoon zeggen dat het leven veel eerder begint dan jullie denken en dat er vele wijzigingen kunnen komen voordat jullie hier komen, maar jij en anderen zijn bij hen allen betrokken.

Zie jezelf voorover leunen terwijl je de sprong gaat maken om naar de Aarde te gaan. Wat jou tegenhoudt is de ‘wind van geboorte’ die tegen je aan waait terwijl je voorover leunt. Het is een heerlijke, onschuldige wind die je al veel vaker hebt ervaren. Hij ruikt naar mogelijkheden, potentiëlen en kansen om het proces van de geboorte te completeren dat heeft plaatsgevonden (omdat jullie hier zijn).

Jullie adviseurs staan naast jullie en zijn klaar om met jullie mee te gaan……en spreken tegen jullie in de taal van het licht. Zij vragen je of je er helemaal zeker van bent en of alles is geregeld. Jij glimlacht naar hen en zegt dat alles in orde is. Zij herinneren jou eraan dat je naar de Aarde komt op een tijd waarin het einde van de planeet is voorspeld en dat er grote kans is dat je samen met jouw kinderen en vrienden een verschrikkelijke dood zal sterven. Je glimlacht nogmaals naar hen en zegt: “Alles is in orde.” Dan kijk je om je heen, zegt tegen de elementen en tegen degenen om je heen dat je ‘zo terug bent’ ….en je springt.

Nogmaals vraag ik jou dit, lichtwerker: Als je een engel aan de andere kant van de sluier bent, zou je dan geacht worden slimmer te zijn dan je hier bent? En als het antwoord ja is, zullen zij jou opnieuw vragen: Waarom ben je hier? Heb je het Armageddon niet gezien? Begreep je het potentieel niet van alles wat er op de planeet wordt gebrouwen toen jij hier kwam?

Ik zal jullie het antwoord geven en het verklaart waarom er van jullie gehouden wordt! Het verklaart waarom de groep begint te knielen en de voeten wast van degenen die hier zijn. Dat is waarom sommigen van jullie de druk van Spirit voelen en van het begin van kennis dat dit echt is. Het is niet iets dat in elkaar gedraaid is door een mens om vandaag een publiek te hebben. Nee. Deze energie is echt. Aan de andere kant van de sluier is er wijsheid die op het punt staat om in deze boodschap te stromen, maar niet voordat wij jou nogmaals feliciteren met het doen van iets waarvan je misschien zelf niet op de hoogte bent, Lemuriër: Jij kwam toch! En de reden ervan is dat jij echt slimmer bent aan de andere kant van de sluier! Jij wist wat intentie doet. Jij wist wat de essentie van een oude ziel is. Jij wist dat wanneer jij kwam er het potentieel zou zijn van ontwaken op deze planeet.

Sommigen van jullie ontwaakten bij de geboorte en ik bedoel dit spiritueel. Jij wilde niets doen met wat jouw ouders vertelden wat spiritueel is, nietwaar? Dat bracht jou ook in moeilijkheden, nietwaar? Je ziet dat wij weten wie hier is. Oude zielen zijn zo, weet je? Helemaal vanaf het begin geven zij problemen! (gelach) Dat is wat oude wijsheid zal doen als die niet schijnt te passen bij de ‘wijsheid’ van de dag.

Nou, hier zit je dan! Je wist voordat je ooit hier kwam, toen je tegen de wind der geboorte leunde, dat je deze planeet kon veranderen als er voldoende van jullie zouden zijn. Die waren er en jullie deden het. Laat het niet onopgemerkt zijn dat de Aarde verschilt van het moment waarop je hier kwam. Laat het niet onopgemerkt blijven dat de profetieën niet zijn uitgekomen. Laat het niet onopgemerkt blijven dat wij daarom van je houden! Jullie hebben geen idee van wat jullie hebben veranderd in een ander deel van het universum. Wat daar gebeurt zal heel veel bepalen, en het zal worden bemeten voor dat speciale doel.

Dit moet voor jullie als onzin klinken maar op een andere plaats in een andere tijd, zal het duidelijk zijn. Als ik jullie weer zie, zal het helder zijn. En als ik jullie op een dag aan de andere kant van de sluier zie, zullen jullie direct naar mij toekomen en vragen: “Hoe hebben wij het gedaan? Hoe is het nu? En ik zal dan heel helder zijn. Wat jullie doen in jullie gewone mensenleven verandert direct de structuur van de inter-dimensionaliteit van het hele universum. Wat jullie hier nu denken is biljoenen lichtjaren ver weg bekend.

Dat komt door wat jullie een kwantumstaat noemen waarin alles samen, direct gebeurt. Alle schepselen van het universum zijn zich bewust van wat er op de planeet Aarde op een bepaald niveau gebeurt – zelfs de soort werelden die niet hebben wat jullie hebben – het bewustzijn van goddelijkheid. Zelfs op hun niveau zullen zij zijn veranderd. Zoals de Aarde gaat, gaat er veel meer dan wij ooit verteld hebben. Nou, hoe gewoon voelen jullie je nu? Hoe definieer je ‘gewoon?’

Sommigen hebben gezegd: “Kryon, ik weet dat ik een soort van goddelijkheid in mij heb en ik weet dat wat jij zegt waar is, maar toch voel ik mij heel onbeduidend.” De senioren onder jullie zeggen: “Ik voel mij ook oud en moe!” Ik zal jullie iets vertellen. Jullie voelen je allemaal oud en moe! “Wat zou dat zijn?” zou je kunnen vragen. Ik zal het zeggen: Omdat de energie van de planeet in lijn komt met de energie van jullie en van waarom jullie kwamen, jullie zijn het die het zware werk doen. Vier het feit dat jullie een deel van het wonder zijn dat Aarde heet.

Laat de boodschap beginnen.

Lieve mensen, wij gaan het hebben over een vergevorderd spiritueel attribuut. Omdat het vergevorderd is, is het moeilijk om erover te praten en om het te begrijpen. “Lieve Kryon, ik ben naar plaatsen geweest waar degenen die mediteerden en baden zijn genezen en waar dat niet gebeurde met de mensen die vlak naast hen stonden. Volgens mij, Kryon, leken zij hetzelfde bewustzijn te hebben. Oude zielen kwamen tegelijkertijd naar de Aarde – zuster met zuster, broer met broer. Schijnbaar kregen zij dezelfde toestemming omdat zij alle goddelijke regels kenden over het ontwaken. Zij waren lichtwerkers die zij aan zij stonden en toch werd de een anders behandeld dan de ander. Ik begrijp dat niet. Hoe kan dat?”

Wij gaan hierover praten op een manier waarop wij dat zelden hebben gedaan. Alle afgelopen jaren zijn alle channeling-sessies om jullie heen geweest. Jullie met jullie. Het ontwaken van jullie met jullie; jullie en de Aarde; jullie en de energie van wat wij jullie ‘aardecontract’ noemen. Nu gaan wij beginnen met een diepgaande les. Wij gaan het hebben over jullie en de anderen in het universum. Ik wil het hebben over jullie met God. Ik wil met jullie praten over jullie met de Aarde op een manier die vele lagen heeft. Wij gaan binnen de boodschap van vandaag naar vele plaatsen.

De hoofd-vooropstelling.

Laat mij jullie een stelling geven. Hier is een regel van Spirit: Er is geen hogere kracht in het universum dan wat bestaat in de zetels voor mij (heeft het over het publiek). Mensen houden daar niet van, nietwaar? “Er moet iets zijn dat veel machtiger is dan ik, Kryon. Ik zie mijzelf in de spiegel. Ik weet wat ik zie!” Nee, dat weet je niet. Dit is de waarheid. Dit is een stelling en het is de manier waarop dingen werken. Er is geen hogere energie en macht op Aarde dan jij. Er is geen hogere kracht of energie in het universum dan wat bestaat en door jullie heen stroomt op een goddelijke manier.

Je zou iets op een tafeltje kunnen zetten en het aanbidden. Dat is alleen maar een oefening. Je kunt tot God willen bidden, denkend dat God een hogere autoriteit is – aan Spirit die van jullie houdt als een grootvader – als schatten bewaard – geëerd, en wijs. Toch kunnen jullie niet op die manier bidden omdat het niet de waarheid is.

“Maar Kryon, dat willen wij doen. Wij gaan naar kerken waar wij entiteiten en ideeën aanbidden die hoger zijn dan wij, symbolisch, lichamelijk en spiritueel.” Ja, dat doen jullie, maar de waarheid is de waarheid en wat jullie doen is niet accuraat. Er is niets hoger dan wat er door het bloed in jullie aderen circuleert en het bewustzijn wat jullie dragen. Het wordt beschermd door wat jullie de dualiteit hebben genoemd. Het is verdeeld naar een dimensie waar jullie alleen maar een deel van zien. De waarheid is dat jullie God zijn. Gezamenlijk zijn jullie zelf wat jullie dagelijks aanbidden. Apart gezien zijn jullie een integraal deeltje van Spirit dat uniek en nodig is om dit systeem te laten werken. Jullie zijn oneindig in beide richtingen. Dat waren jullie altijd en zullen het altijd zijn. Er was geen begin. Zo oud zijn jullie.

Waarom wij jullie dit vertellen? Door het volgende wat wij jullie willen presenteren en wat mijn partner al in eerder channeling heeft doorgegeven. Vandaag geven wij nog meer informatie zodat het nog completer zal zijn dan anders.

De overeenkomst – een inter-dimensionaal concept.

Wij willen het gaan hebben over iets wat wij zullen gaan identificeren als de Overeenkomst. Dat klinkt als Het Contract, nietwaar? Als je naar de Aarde komt, is er een overeenkomst. Stop nu even! Dit gaat niet over jullie. Dit gaat over het universum. Er is een overeenkomst die jullie hebben met het universum, dat familie is. Als jullie op de planeet komen is er een planetair contract waarover wij jullie hebben verteld en dat jullie hebben bestudeerd. Wij hebben jullie geleerd dat contracten alleen voorgenomen startplaatsen zijn. Alles in zo’n contract kan veranderd worden. Er is geen voorbestemming. Er is een energie van de planeet ontwikkeld die inter-dimensionaal is. Op de hele planeet ontwaken mensen. Dit is een energie die de Overeenkomst wordt genoemd en wij gaan nu uiteindelijk verder dan de beginlessen die wij meer dan tien jaar hebben gegeven en gaan sommige concepten aansnijden die niet gemakkelijk te begrijpen zijn, maar met goddelijke hulp zal het wel lukken.

De Overeenkomst is jullie met ons. Jullie contract op Aarde is jullie met de Aarde. Het ene is voor een leven lang, het andere is voor altijd. De Overeenkomst is jullie met de sterren die jullie nauwelijks kunnen zien met de beste telescoop die jullie hebben.

Het is een overeenkomst waar het hele universum vanaf weet en die jullie cellulaire structuur omcirkelt. Het beïnvloedt jullie menselijk contract, maar meer dan dat, is het de Overeenkomst. Het is goddelijk.

De Overeenkomst zit geplakt op de bovenste laag van jullie DNA waarvan wij de naam zullen onthullen op een volgende bijeenkomst. Het is een overeenkomst tussen het universum en jullie, niet met de Aarde en jullie. Het heeft te maken met waarvoor jullie hier kwamen en het betekent dat het het menselijk contract overkoepelt maar inter-dimensionaal gezien is het een kwantumgebeurtenis die heeft te maken met de energie van het bestaande huidige universum, dat altijd verandert.

De boodschap mag lijken op wat wij eerder hebben gezegd maar dat is hij niet. De Overeenkomst mag op jullie Aardecontract lijken, maar dat is niet zo. Hij gaat niet over de karmische attributen die jullie hebben als jullie hier komen, hoewel het er een deel van is. Het is een combinatie van alle afspraken van wat jullie je levens uit het verleden noemen en het universum. (dat altijd aanwezig is) De uitleg hiervan is een puzzel die verder gaat dan jullie redenering. Toch ga ik jullie erover vertellen.

Laat mij jullie allereerst de reacties op deze boodschap geven omdat wij al weten wat die zullen zijn. Ik ga jullie vertellen over het geschenk van de Overeenkomst. Ik ga jullie vertellen dat sinds de Harmonische Concordantie jullie de mogelijkheid hebben om deze overeenkomst te bereiken en te manipuleren. Lieven mensen, vat dit niet te licht op want het betekent langer leven en feitelijk meesterschap. Het zorgt voor zoveel van de dingen waarvan jullie tot nu toe alleen maar hebben kunnen dromen en die nu ter beschikking komen.

Het geschenk om in staat te zijn om te werken met deze Overeenkomst zit aan jullie voeten en wacht erop om geopend te worden. Het is de nieuwe dispensatie.

Vier reacties die mensen zullen hebben op dit soort spirituele dingen en met name op dit geschenk.

1. De eerste reactie, die het meest algemeen is: “Let maar niet op mij, het is dom, Ik wil daar niet heen. Ik wil er zelfs niet aan denken. Ik wil er niet over praten. Ik geloof het niet.” Geliefden, er is hier geen oordeel over deze reactie want de mensheid heeft vrije keuze om te doen wat zij wenst. En wij zijn niet allemaal Lemuriers. Het was jullie taak om te ontwaken en jullie hebben dat gedaan. De voorbestemming die in jullie DNA zit is dat jullie de koers van de planeet zouden wijzigen….en dat deden jullie. Het volgende potentieel is dat jullie in staat zullen zijn om jezelf te veranderen op manieren die diepgaand zijn, en veel van jullie zullen dat doen.

2. De tweede reactie van de mensheid is deze: Ik zie het! Het is glorieus. Ik wil het aanbidden. Waar is het? Plaats het ergens waar ik ervoor kan knielen. Laat mij buigen. Hoeveel buigingen zal ik maken? Welke kant moet ik uitkijken?” Deze reactie is heel algemeen, weet je? Als het spiritueel is, til het dan op en aanbid het! Er is geen eigenaarschap van wat het is en het is niets anders dan een voortzetting van een bewustzijn dat apart voelt van God.

3. De derde soort reactie is zeer interessant: Hij komt van de intellectuele Lemurier. Dit moet er een zijn die ervan houdt om God te intellectualiseren. “Oh, daar is het! Ik zie het. Wij hebben daarop gewacht. Is het niet prachtig? Ik denk dat ik daarover ga nadenken. Ik vraag mij af waarom het hier is. Ik vraag mij dingen af over God. Ik vraag mij dingen over mijzelf af. Ik vraag mij dingen af over het geschenk. Ik vraag mij af wat het allemaal betekent. Wat betekent het in relatie met andere geschenken? Hoe moet ik reageren? Ik denk helder, of moet ik er helemaal induiken?” Dit is de mens die alles intellectueel bekijkt. Hij vraagt zich de verschijning en het doel van alles af en dat doet hij zijn hele leven lang! Dit is een beschrijving van een lichtwerker die het licht nog niet ontstoken heeft! Deze vuurtoren geeft geen licht maar zit op de rotsen en laat alle schepen in moeilijkheden verkeren, terwijl hij de bedoeling van het leven onderzoekt.

4. De vierde reactie is er een van degenen die potentieel in deze zaal zitten of dit lezen. Jullie hebben de reis hierheen gemaakt. Jullie zitten in de stoelen en luisteren en lezen en dat is geen toeval. De reactie? “Ahhhh, Ik vroeg mij al af waar ik dat had gelaten. Ik vraag mij af waar ik het had neergezet – hier is het. Het is van mij, weet je. Ik zal het oppakken en het in mijn zak steken. Ik zal het met genoegen vasthouden omdat het van mij is.”

Dit zijn vier zeer verschillende reacties op deze boodschap. Laat mij jullie nu over de Overeenkomst vertellen. Wij zullen dit zo snel doen als wij kunnen want uitweiden hierover kunnen wij beter een andere keer doen.

De Overeenkomst.

Wij zullen de boodschap beginnen met dit te zeggen: Er zijn attributen binnen dit nieuwe proces waarbij je kunt werken met deze overeenkomst. Nogmaals, wij hebben het niet over jullie aardecontract. De overeenkomst is tussen jullie en het universum en het gaat over jullie leven op Aarde en de relatie met alle universele dingen.

De hele reden waarom deze boodschap wordt gegeven is om de meester-energie te verbeteren die jullie beginnen te ontvangen. Om ermee te werken, het te veranderen en levensbeslissingen te nemen die de kracht in zich hebben van goddelijkheid, daarom geven wij jullie deze attributen van begrip.

Partnerschap.

Het eerste attribuut is dat als jullie deze overeenkomst gaan veranderen, je het partnerschap van God moet begrijpen. Dit attribuut gaf ik jullie lang geleden en het is de vooropstelling dat jullie goddelijk zijn en dat wat jullie God noemen een partner is. Elk partnerschap moet worden begrepen, moet worden beklonken en het concept ervan moet eigen zijn gemaakt. Als je jezelf een concept hebt eigengemaakt is het alsof je het zelf hebt geschapen. Dat is hoe persoonlijk het moet voelen.

Hoogste macht.

Als je enig succes gaat hebben moet je ook begrijpen, en het er voor 100% mee eens zijn, dat jij de hoogste macht in het universum bent. Oh, niet alleen, maar met anderen samen en dat er samen niets sterker is dan jullie goddelijkheid en dat het vastzit aan een actueel scheppen.

Dat houdt ook de kennis in dat er geen enkele macht is die jullie kan verslaan. Er is geen macht die jullie iets kan doen. Er is geen macht in het universum bekend die hoger dan jullie is en die jullie een vloek kan opleggen, ziekte kan geven of jullie controleren. Er bestaat gewoonweg niets dat jullie kan beïnvloeden behalve als jullie dat toestaan binnen het grootse plan van jullie goddelijkheid. Vergis je niet, dit attribuut is vaak het moeilijkst van alle om je eigen te maken.

Angst.

Als je begint te werken met de Overeenkomst zul je angst moeten begrijpen. Ik zei niet verwijderen omdat je dat niet kunt doen. Dat is niet toegestaan. Zelfs de meesters hadden angst maar zij hadden die in balans. Zij zetten hem daar waar hij thuishoort. Zie je, angst zit op zo’n manier in een mens dat die niet verwijderd kan worden. Het moet er zijn zodat jullie je dualiteit kunnen hebben. Het is een deel van de test. Echter, je moet het achter je plaatsen. Alle dingen waarvoor je angst zou kunnen hebben – zelfs de heel subtiele – moeten worden geïdentificeerd, herkend en verdeeld worden als dat nodig is en verwezen naar een plaats achter de laag die goddelijk is.

Ik zal dit zo eenvoudig mogelijk zeggen, maar jullie zouden kunnen zeggen: “Wel, Kryon, dat heb ik gedaan. Ik heb geen angsten. Laten wij verdergaan.” Laat mij jou iets vragen, genezer, bescherm jij jezelf als je met mensen werkt die in moeilijkheden verkeren? Heb jij wat dan ook om je heen dat je zal helpen bij de energieën zodat degenen die jij geneest jou niet zullen beïnvloeden?

Misschien komt hun negatieve energie niet met de jouwe overeen? Misschien heb je iets wat jou daarbij helpt? Als je dat doet, is dat angst. Vertrouw jij niet op jouw licht? Hoe goddelijk moet je zijn om lagere energie te benaderen zonder dat het jou beïnvloedt? Jij bent een deel van God! Overal waar jij loopt draag jij een bel van goddelijkheid en de enige die door die bel heen kan prikken ben jij. In jouw ongeloof en jouw angst ontken jij jouw kracht.

Wij zijn niet hier om jou te veroordelen of te waarschuwen. Deze boodschappen zijn er alleen voor instructie die jou vertelt waar je jouw angst moet laten waar die hoort – achter je! Doe niets wat speciaal is ontworpen om je te beschermen tegen de energie van anderen want dat is niet nodig. Jij houdt alle licht vast. Als jij naar een plaats gaat en die doordrenkt met het helderst mogelijke licht doe je een stap terug en zegt: “Wel, weet je, het duister mag komen, en het zal het licht smoren.” Nee, dat zeg je niet omdat je de krachtige attributen van het licht wat jij draagt kent. Wees niet bang voor die dingen, hoe donker zij ook mogen zijn. Jouw licht zal ze omvormen.

Omarm de uitdagingen. Als er negativiteit is, verander het. Laat er liefde instromen en verzadig het met de goddelijke energie van God die jij op een onuitputtelijke manier in je draagt.

Toestemming voor een veranderde toekomst.

Hier is een grote: Laat het goed zijn dat dingen anders gaan dan jij wilt. Laat mij een verhaal vertellen over een vrouw die een verlangen had. Zij zei: “Ik begrijp al die dingen. Ik ben een vuurtoren; ik ben goddelijk. Ik ben een Lemurische; ik plaats angst achter mij. Ik plaats zelfs al mijn vorige levens achter mij. Ik leef precies zoals de leringen zeggen. Ik voel het. Ik ben verliefd op mijzelf en ik ben verliefd op God. Ik houd van mijzelf door mijn goddelijkheid maar ik wil heel graag een partner hebben. Ik wil iemand die van mij houdt. Ik weet dat het heel erg 4D van mij is maar ik wil dit heel, heel graag.”

En zo bad zij: “Lieve God, geef mij een partner. Geef mij een partner, Geef mij een partner. En als je de boodschap miste, God, ik wil het U nogmaals zeggen: Geef mij een partner!” Maar zij kreeg er maar geen een. Uiteindelijk zei zij: “Ik ga mijn kennis gebruiken om mijn eigen partner te scheppen. Ik ga een partner voor mijzelf maken! Kryon zei dat ik een groep ben en dus ga ik mijn mannelijke/vrouwelijke kant gebruiken om mijn eigen partner maken en gelukkig te zijn met mijzelf!”

En dat deed zij.

Zij werd nog verliefder op zichzelf dan zij al was – niet op een egoïstische manier maar op een goddelijke.

Het Ik Ben nam het over. Zij zag de goddelijkheid en de eenheid van alles en zei: “Ik heb niemand nodig.” Tot ongenoegen van haar vrienden hield zij een ceremonie waarbij zij met zichzelf trouwde! (gelach) Wat een verhaal! Daar was zij, heel tevreden. “Lieve Spirit” bad zij, “dank je wel dat je mij iets hebt laten zien wat ik niet verwachtte. Het is goed zo. Echt waar. Ik heb niemand nodig.”

Is het goed als het anders uitpakt dan je verwachtte? Dit was een situatie waar goddelijke wijsheid de uitkomst veranderde en een grote verwachting werd geschonken. Wat gebeurde er? De vrouw veranderde haar eigen toekomst en zelfs haar verlangen. Nu zouden wij dit verhaal kunnen verlaten maar het is nog niet af. Luister, want dit is belangrijk: In dit speciale geval plaveide deze vrouw de weg zo volledig voor een partner dat hij direct bij haar kwam nadat zij verliefd werd op zichzelf! Opeens, net toen zij begon te voelen dat zij niemand nodig had kwam er waarom zij zo wanhopig had gevraagd toen zij zo vertrouwde op haar verzoek.

In deze nieuwe relatie was er geen afhankelijkheid. In plaats daarvan was er ceremonie en glorieus samenzijn. Twee mensen werden verenigd, beiden verliefd op zichzelf en toch was er geen een afhankelijk van de ander, maar zij hielden zoveel van elkaar dat zij letterlijk samen het graf in gingen. Dat is liefde.

Begrijpen jullie wat ik hier zeg? Zogauw deze mens naar haar goddelijkheid reikte en die ontwikkelde, werd de hele toestand van haar benodigdheden ook veranderd. In haar geval kreeg zij van God niet wat zij wilde. Zij kreeg wat zij van zichzelf wilde.

Cellulaire communicaties.

Communiceren met de cellulaire structuur van je lichaam is iets wat wij al meer dan tien jaar leren. Jullie zullen een brug moeten gaan bouwen tussen wat jullie is verteld over wat jullie niet kunnen en wat onmogelijk is en wat nu zeer wel mogelijk is. Jullie gaan degene worden die weet hoe je met jouw cellulaire structuur moet spreken. Het is niet zo moeilijk. Een deel van het geschenk van de Overeenkomst is het geschenk van cellulaire communicatie.

Er zullen tijden komen waarop wij jullie meer inter-dimensionale informatie zullen verstrekken over de manier waarop dat werkt maar laten wij voor nu zeggen dat het op een duidelijke manier voor jullie zit. Het is alleen dat het leven in jullie realiteit je vertelt dat het niet mogelijk is.

Toch is het leven zo echt dat het in de andere dimensies het gelijktijdig, binnen jouw gebeden, voor jou mogelijk maakt om het te doen en tussen deze twee concepten moet er een brug worden overgegaan, een bruiloft. Iets ervan is al gegeven tijdens de eerste stappen waarover ik zojuist vertelde. Maak die kennis van jou, partner, geloof het, heb die intentie en de cellen zullen gaan luisteren.

Overdenken.

Wij hebben het al eerder gezegd. Denk niet teveel aan alles! Eer het. Bezit het. Denk er niet aan. Het menselijke gedachteproces en de logica daarin wordt zeer gerespecteerd en heeft jullie wat van jullie beste wetenschap bezorgd. Het houdt jullie echter ook tegen om de cellulaire communicatiebrug te betreden omdat hoe meer je eraan denkt, hoe verder het van jou weg zal gaan. Als je voedsel op die manier zou behandelen zou je vergaan van de honger! Denk je aan ademhalen en aan het zuurstofproces bij elke ademhaling? Nee! Misschien is het tijd om op dezelfde manier met jouw spiritualiteit om te gaan.

Sommigen hebben gevraagd: “Kryon, hoe kunnen wij buiten onze vierdimensionale realiteit denken?” Je zult dat moeten gaan toepassen. Meditatie is een van de sleutels. Zorg dat je in een staat van ‘on-denken’ komt die een toestaan is om even onlogisch te worden. (sommige van jullie beste wetenschappers doen dat geregeld om oplossingen voor problemen te vinden……uit de doos van de logica).

Sommigen hebben het een ‘droomstaat’ genoemd die zich voordoet terwijl jullie rondlopen. Dit gebeurt momenteel met enkelen van jullie en daardoor denken sommige vrienden dat jullie een beetje getikt zijn! Neem dus de controle erover want je zult het nodig hebben.

Breng het allemaal in je realiteit. Scheid de twee concepten niet….realiteit en veranderde realiteit. Denk eraan als dat zij een zijn maar wees je ervan bewust dat je zelfs in een meditatieve staat kan zijn terwijl jullie logica gebruiken. Begrijp hoe dat voelt en werk ermee op zo’n manier dat de ene de andere niet uitsluit.

Dat, mijn lieve vrienden, is waar alle meesters die op Aarde hebben rondgelopen toe in staat waren. Denk niet teveel aan de kracht van jullie inter-dimensionaliteit.

Toestemming om hetzelfde te blijven.

Dit is de moeilijkste van allemaal. Moeilijk aan te breken….moeilijk te beschrijven….moeilijk om over te spreken. Hier is een algemene vraag: “Lieve God, ik heb een uitdaging in mijn lichaam. Het kan een levenslange uitdaging zijn. Ik heb een neiging naar een ziekte en ik voel dat die eraan zit te komen. Lieve God, ik heb de ziekte! Nu is hij hier! Lieve God, ik wil genezing. Vertel mij alsjeblieft wat ik moet doen. Ik ben wanhopig. Wat moet ik doen?”

Nu zijn wij weer terug bij het begin, nietwaar? Waarom genezen sommigen en anderen niet? De reden: Het gaat niet om jou, geliefde. Het gaat om over de Overeenkomst. Ga terug en lees het verzoek hierboven. Het is een aards verzoek, geen universeel verzoek. De meesters zouden zichzelf afvragen: “Wat is het doel van de actie waarom ik vraag binnen het schema van het universele plan van waarom ik hier ben? Zou er misschien beter zijn om deze ziekte vast te houden…..hem mij zelfs te laten doden?”

Hoe zou jij je voelen als ik zou zeggen dat het beter zou zijn als je de ziekte zou houden en eerder doodgaan? Wat als ik je zou onthullen dat de planeet er feitelijk meer aan zou hebben als je dat deed? Zou je het doen De mens zou nee zeggen. De meester zou ja zeggen. Zie je, dat is goddelijke wijsheid en het gaat allemaal over het begrijpen en het werken met de Overeenkomst.

Denk jij dat de meesters geen intuïtie hadden omtrent hun eigen dood, zelfs voortijdige dood? O, dat hadden zij. Heb jij je ooit afgevraagd waarom zij zo bereidwillig hun dood tegemoet traden? Dat komt door de grootsheid van de Overeenkomst….een universeel attribuut dat al het aardse overtreft maar tegelijkertijd de Aarde en alles erop insluit. Wat als de Aarde en allen om jou heen voordeel zouden hebben van jouw dood?

Zou je het doen? Wat als degenen om jou heen zo groots zouden antwoorden op jouw dood dat het ze naar een plaats zou brengen waar zij anders nooit zouden zijn gekomen en zij daardoor dingen zouden gaan doen die verder dan hun voorstellingsvermogen zouden gaan? Zou je het doen?

Weet je, dat is het toonbeeld van de Overeenkomst. Het gaat tussen jou en het universum. Kun je dat aan? Kun jij het goede van de familie zien boven het goede van een leven? Kun jij je daar goed bij voelen? Het is complex, nietwaar? Het is ook mooi, nietwaar? Het is de reden waarom wij van jou houden.

Lieve mensen, hoeveel Strijders voor het Licht zien wij hun pad bewandelen met ziekte? Veel van hen. Hoeveel zitten er in rolstoelen? Veel van hen. Betekent dat gewoon dat zij hun werk met het communiceren met God niet goed hebben gedaan….of betekent het juist het tegenovergestelde? Hoeveel baby’s zijn er gestorven zodat hun ouders verlichting konden vinden? Veel van hen. Het gaat over de Overeenkomst. Hier is een waarschuwing: Denk niet teveel aan dit attribuut. Je kunt niet weten wat geschikt is voor God totdat je echt het pad beloopt. Beslis niet nu al over wat je zou kunnen doen, of over wie dan ook op Aarde.

Dit is geen oproep voor lichtwerkers van de Aarde om te lijden. Elk pad is uniek en elk is groots maar een meesterpad is er een dat verder denkt dan het menselijk lichaam en de kamer verlaat voor een groter beeld.

Timing.

“Hoe is het met timing, Kryon? Als wij dit allemaal echt begrijpen en eraan werken, hoelang duurt het dan om te gaan werken met deze overeenkomst? Hebben wij het over een maand, een jaar? Het antwoord is direct en nooit. Dat zouden jullie nu onderhand moeten weten. Wie zijn jullie echt? Hoe ziet jullie verleden eruit? Waarom kwam je hier echt? Op hoeveel mensen heb jij invloed? Wat is het beste voor allen? Dat is de Overeenkomst.

Eigenwaarde.

De laatste heeft te maken met de eerste. Als je iets van dit alles begint te begrijpen, zelfs maar een beetje, begin je eigenwaarde te krijgen. Hoe denk je over jezelf? Denk aan de vrouw die verliefd werd op zichzelf en met zichzelf trouwde. Zij begreep het helemaal. Dit is geen eigendunk of egoïsme. De mensen die eigenwaarde hebben worden verliefd op zichzelf. Zij gniffelen door het leven als zij in de spiegel van de dualiteit kijken en zien wat die heeft te bieden, maar zij weten beter. Zij zien de “Ik Ben -tegenwoordigheid “ in hun eigen ogen. Zij zien een oneindige ziel die er steeds weer anders uitziet als hij op de planeet komt.

Dat lijkt op partnerschap met God, nietwaar? Wij hebben jullie de attributen gegeven om je te helpen met je eigenwaarde en je kunt het in de laatste boodschappen vinden.

Zo, dat was de boodschap voor vandaag. Dat is het hoogtepunt over een onderwerp dat een van de meest belangrijke is waarover wij het ooit hebben gehad. Zie je, de meester die op de Aarde rondloopt kent zijn aandeel in de draagwijdte van het universum. De mens, zelfs de verlichte, gaat verder met het zoeken van zijn pad op Aarde. Zie je het verschil? Wij vragen jullie om je met universele dingen bezig te houden en inter-dimensionaal te worden. Wij vragen jullie om voor de eerste maal als groep te denken in plaats van als individu en verder te gaan dan de eenvoudige lessen uit het verleden en naar een op wijsheid gebaseerd begrip van de toekomst.

Dus, gezegend zijn de mensen die deze boodschap begrijpen en zichzelf anders beginnen te zien dan de manier waarop zij voorheen dachten. Gezegend is de mens die hier anders weggaat dan hij hier kwam. Er zullen hier mensen zijn, en die dit lezen, die verder zijn geraakt dan je zou kunnen denken.

Er zijn er ook in deze zaal die de kennis van wat ik jullie heb gegeven in de komende dagen zullen moeten gebruiken.

Als jij dat bent zal de groep die familie van God heet jou blij, graag en met liefde begeleiden. Als de groep deze plek gaat verlaten neemt zij een paar entiteiten met zich mee die hier al heel lang zijn geweest. (sprekend over een paar geesten uit het theater). Sommigen hebben gewacht op deze dag om hier weg te kunnen gaan.

Het zijn in feite energieën zonder levenskracht maar voor jullie, in jullie visie, lijken zij levenskracht te hebben. Het is een heel interessant iets voor jullie – het verschil tussen energie en het leven.

Zelfs dit moeten jullie aansnijden binnen jullie tijd van leven. De wetenschap zal op een dag moeten beslissen als zij leven vinden in lucht en water, of het echt leeft of niet. Dan zullen zij leven opnieuw moeten definiëren. Dat is inter-dimensionaal leven.

Inter-dimensionaal leven is vaak alleen maar energie die in een toestand is die een dimensionale opwaardering brengt. Ik verwacht niet dat jullie dit zullen begrijpen.

Laat de geschiedenis en de toekomst van deze plek nu samenkomen. Laat het gezien worden als gepast, als goddelijk en als gezegend. Moge het vermeerderen op manieren waar jullie nog niets vanaf weten. Moge degenen die deze boodschap vandaag hebben gelezen en gehoord worden bemoedigd, geliefd zijn en omarmd worden als zij deze keer afsluiten.

En zo is het’.

Kryon