Kryon: Wat doet het?

Kryon: Wat doet het?

Doorgegeven via Lee Carroll /29 november 2009
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik zit hier bij een van de weinige soorten publiek waarbij ik niet hoef uit te leggen wie ik ben. Hier is er een consensus van geloof, van begrip dat de energie die de zaal vult, zo esoterisch als hij is, echt is. Er is hier begrip dat je het geloof niet los kunt laten als je voelt dat het hart wordt aangeraakt. Jullie kunnen je intellect niet zeggen om deze dingen te negeren als jullie de liefde van God op je schouder voelen.

Toch zijn er nog mensen die voelen dat het intellect en het emotionele hart niet bij elkaar horen, dat het ene de andere niet zou steunen. Zij zeggen dat jullie voor de ene of voor de andere moeten kiezen omdat zij met elkaar wedijveren. Dit is het resultaat van jullie enkelvoudige vooroordeel dat zegt dat alles moet gehoorzamen aan een enkelvoudig pad of richting voor gedachten en dat een samensmelting daarvan een compromis is. Maar het is juist dit compromis dat een mens in balans brengt. Juist degenen die uit de enkelvoudigheid zijn gestapt en die begrijpen dat het intellect en de emoties samen de gelovige scheppen. De intellectuele mens kan de liefde van God niet ontkennen. Hij kan thuis niet ontkennen. (de intuïtie dat de Schepper binnenin zit) Wat hij wel wil ontkennen is dat dit hier allemaal gebeurt in drie dimensies. Jullie zouden dus kunnen zeggen dat er een zichtbare slag gaande is tussen de 3D-geest die dingen in stukken wil verdelen in een bestaande enkelvoudige sleuf, en de kwantumgeest. Die in staat is om het menselijk vooroordeel en het rechtlijnig denken kan deconstrueren en laten samensmelten met al het andere.

Dit is daarom het onderwerp van de boodschap vandaag. Mijn partner is ongerust omdat wij hem vorig jaar vertelden dat er enkele channelings zouden komen waarin hij het onverklaarbare zou gaan verklaren. Dit is er een en hij voelt het al komen. Het is moeilijk en het vereist denken buiten de doos van zijn eigen realiteit en het vereist dat hij de channeling vertaalt door een filter dat van een andere tijdgeest komt, een kwantumtijdgeest.

Dus geven wij hem een mogelijkheid om anders te denken zodat hij daartoe in staat wordt gesteld. De reden van zijn onrust is dat hij zelfs de tijdgeest van de huidige metafysica (leer van het bovenzinnelijke) doorbreekt. De dingen waarvan jullie voelen dat zij “verder gaan dan fysica” hebben nog steeds te maken met een 3D-vooroordeel.

Lichtwerkers geloven dat zij bovenzinnelijke dingen begrijpen…..deze manier van denken kunnen omschrijven. Zij hebben het geankerd en hebben de attributen in dozen gedaan en gezegd: “Dit is wat ‘verder gaan dan natuurkunde’ betekent’ terwijl zij niet begrepen hebben dat de waarheid ervan veel verder gaat dan welke natuurkunde die zij kennen dan ook. Dat moet wel. In het dagelijks leven moet dat wel.

Afgelopen week opende ik de deur naar mogelijkheden om jullie te helpen het menselijk vooroordeel van enkelvoudigheid te zien. Ik deed verklaringen als deze: “Jullie kunnen niet naar de volgende portie van de opwaardering gaan binnen de energie die jullie nu ervaren.” Jullie kunnen het niet om reden dat de energie waar de meesten van jullie in bestaan in 3D en enkelvoudigheid is. Het is de manier waarop jullie denken en waarop alle mensen denken. Daar is niets mis mee en het is de manier waarop jullie hebben bestaan sinds jullie geboren zijn. Het is jullie overlevingsinstinct om zo te denken want het is geschikt voor jullie leefomgeving. Maar nu moeten jullie met je bewustzijn verder denken dan dat. De kwantummens zal in staat zijn om kwantumdelen van zijn DNA te activeren om effectiever te werken.

Wat wij jullie dus vragen is om de handschoen op te pakken en anders te gaan denken. Het is tijd om te beginnen om buiten de tijdgeest te gaan denken waarin jullie geboren zijn en dat is moeilijk! Voor sommigen van jullie is het onmogelijk.

Vorige week toonden wij jullie het vooroordeel in een boodschap over wetenschap. Wij gaan dit niet allemaal terughalen maar laten wij zeggen dat mensen in een enkelvoudige richting gaan en enkelvoudig gebaseerde schepsels zijn. In drie dimensies zijn zij per keer in een richting – vooruit.

Er is geen concept voor het bezoeken van het verleden. Mensen kunnen geloven dat zij altijd vooruit gaan maar zij hebben er geen moeite mee om wat gedachten aan het verleden te besteden want er moet toch een ‘begin’ zijn geweest. Dit is het vooroordeel dat alles op een enkel spoor zit en alleen maar vooruit gaat. Zij begrijpen het paradigma van de oude ziel niet omdat het is ongrijpbaars is en in het verleden is. Als jullie alleen vooruit kijken kunnen jullie niet naar een dimensionaliteit gaan die tijd naar alle richtingen kan laten gaan. Jullie zien er maar een.

Wij hebben al heel vaak gezegd dat het onlogische van de spirituele systemen die jullie op de planeet hebben duidelijk is als jullie daarnaar kijken door de ogen van een kwantumdenker. Jullie denken allemaal aan een leven na de dood zonder eerst een leven vooraf te hebben gedacht. Op de een of andere manier ‘arriveerde’ een ziel op de planeet zonder historie of energie van het verleden. Toch denken jullie daar helemaal niet aan omdat de trein voor jullie maar in een richting gaat en jullie de richting niet kunnen veranderen. .

De waarheid is dat deze ‘tijdtrein’ inderdaad de laatste jaren sneller is gegaan. Voelen jullie dat? De klokken bewegen niet anders dan zij ooit gedaan hebben en toch is dat wat jullie relatief noemen. Een van jullie beroemde wetenschappers heeft jullie hierover verteld en toch willen jullie dat voor jezelf niet bekennen, nietwaar? Jullie kijken in de spiegel en zien maar een mens. Jullie zien maar een ziel. Jullie praten over het Hoger Zelf als iets wat ver van jullie verwijderd, hoog in de wolken is. Het is niet bij jullie omdat jullie enkelvoudig zijn.

Mensen verdelen zelfs God. Er is maar een God en daarom is er maar een weg naar God. Er is maar een pad en velen vertellen jullie dat je dat pad maar beter op kunt gaan want als je dat niet doet en je dood gaat er geen reünie met de Schepper plaats zal vinden. Zien jullie het enkelvoudige vooroordeel? Jullie zijn samen op een ladder en klimmen naar God en zij zeggen dat jullie maar beter op die ladder kunnen zijn….. en er is er maar een.

Er is jullie verteld dat er een God is die jullie zal oordelen als jullie niet op die enkelvoudige, correcte ladder zitten. Dus als jullie doodgaan is er een ongelooflijk liefhebbende God, die een deel van jullie is, die jullie zal aankijken en zeggen: “Verkeerde ladder. Heel jammer.” Klinkt dat voor jullie als de liefde van God? Zie je, deze gedachte loopt mank en is een vooroordeel van de mens die al het enkelvoudige verbindt met een kwantumgod. Zo denken jullie. Nee, jullie zijn niet allemaal zo en dat weet ik. Maar als je wel zo denkt is er geen oordeel over want dit is jullie realiteit.

Deze boodschap is voor degenen die zich ten doel gesteld hebben om het vooroordeel te verwijderen en verder te denken dan de eenvoud die hen tegenhoudt om het kwantumplaatje te zien. Deze boodschap is voor lichtwerkers die voelen dat zij eruit zijn, dat zij er echt uit zijn in 3D…….en nu de rest willen!

Als jullie jezelf voor heel even in een metaforisch scenario willen plaatsen waarin jullie je bevinden bij een van jullie kermissen en er zijn eettentjes om jullie heen. Er is een numerologietent. Er is een bowlingtent. Er zijn musici. Er is een tent met vele stenen, inclusief kristallen. Er is een tent voor astrologie en een tent met een paranormaal begaafde. Nu ga ik hen samen met jullie bezoeken en jullie een vooroordeel laten zien bij elk van hen en daarbij ga ik jullie bijna allemaal beledigen! Dit is geen boodschap van kritiek maar eerder een vertoning over vooroordeel.

Eerst: Waarom gaan mensen, zelfs in een metaforische staat van tent naar tent en stellen zij dezelfde vragen als zij naar de nieuwste snufjes kijken? Het is een vraag die het vooroordeel aangeeft. Misschien is het een kristallen bol of een edelsteen; misschien is het iets wat gefabriceerd is. Misschien is het een systeem of een proces? Mensen kijken ernaar en vragen: “Wat doet het?”

De numerologietent.

Laat mij jullie meenemen naar de numerologietent. Er is een numerologe van wereldklasse in de tent en zij weet al waar ik heen ga voordat ik ga lopen. Numerologie lijkt een van de meest lineaire, esoterische wetenschappen te zijn die jullie kunnen hebben. Het brengt grote getallen terug tot een getal en identificeert het met een cijfer. Cijfers zijn heel lineair en zij staan op een rij zodat jullie zouden kunnen denken dat zij een meer lineaire en enkelvoudige realiteit vertegenwoordigen. Daar lijkt het op maar dat is niet wat er aan de hand is.

Laten wij eens plezier maken. Jullie komen in de numerologietent en er is een iemand die een systeem of een lezing uitvoert en die jullie het cijfer 1 geeft. Jullie kijken ernaar en zeggen: “Wat doet die?”

Wat jullie vragen is: Wat doet die energie voor mij? Wat doet een 1 in mijn doos van creatie? Hoe moet ik hem gebruiken?

Nu, vanuit een totaal bevooroordeeld gezichtspunt, is de 1 daar en kijkt naar jullie en de persoon in de tent legt uit: “Wel, het cijfer 1 betekent: een nieuw begin.”Jullie denken: “Bedankt, dus dat betekent het. Mooi. Dat is leuk. Ik kan uitkijken naar een nieuw begin op basis van deze reading.” Nu hebben jullie je lineaire antwoord gehad, nietwaar? Laten wij nu eens even naar een andere dimensie gaan. Wat denkt de 1 hiervan? Oh, heer, ik denk dat ik hier een paar van jullie ben kwijtgeraakt. Cijfers ‘denken’ niet Misschien niet in jullie dimensie maar zij hebben energie. Laten wij daar dus eens naar gaan kijken.

Dit cijfers was oorspronkelijk niet alleen geschapen maar jullie zien het alsof het alleen is. Denken jullie dat de mensheid de 1 schiep en dan een paar jaar wachtte en de 2 ontdekte? (gelach) Nee. Het was nooit alleen. Nooit. Het is altijd een onderdeel geweest van een cijfersysteem. Jullie kunnen de 1 niet in een doos stoppen maar dat deden jullie wel en jullie benoemden het en gebruikten die informatie voor een reading.

Waar gaat het denken over in jullie 3D-doos?

“Waar zijn mijn vrienden? Waar zijn de andere cijfers? Jullie kunnen mij niet in een doos stoppen!”

Nu opeens hebben wij te maken met kwantumdenken, niet met lineair denken. De 1 is eraan gewend om andere cijfers om zich heen te hebben. Wat zijn de attributen rondom de 1 in de context van de reading? Kennen jullie zijn geschiedenis? Was het een onderdeel van tellen? Dan moeten jullie je afvragen wat het effect is van de 0 en de 2 eromheen. Wat als het de resultaten waren van een optelling? Wat als het een onderdeel was van het getal pi? Heeft het dan een andere energie? Zie je, nu gaat het buiten de lineariteit……buiten al het enkelvoudige en het lineaire.

De mens kan zich niet afvragen: “Wat doet het?” of zelfs: “Wat betekent het?” Het cijfer doet zelf niets maar het behoeft verbinding met de kwantumenergie van de mens. Als de reader een wereldklassenreader is zal hij ook de geschiedenis van de 1 kennen en hoe die was gegenereerd en de implicatie van de cijfers die erom heen kunnen zitten, tegenwoordig en in het verleden.

Wat ik jullie zeg is dat numerologie kwantum is en jullie kunnen nooit naar een cijfer kijken en vragen wat het doet. De numero weet dat en zal zijn best doen om de cijfers samen te voegen met anderen zodat er een kwantumantwoord komt dat gegeven wordt in de lineariteit dat iets beschrijft wat jullie nodig hebben om te weten. Dit maakt van de numeroloog een kwantumvertaler.

“wat doet het?’ is dan de vraag van een kind over het woord ‘liefde’. Ik laat jullie het kind antwoorden. (Kryonglimlach)

Stel je eens voor dat jullie een letter uit het alfabet nemen en het apart houden van een systeem dat was ontworpen voor woorden en communicatie en dan zeggen: “Wat doet die letter?” Het antwoord zal zijn: niets zonder de andere letters! Zien jullie nu misschien dat cijfers ook een taal vormen? Dat zijn zij ook!

De Tarottent.

Er zijn heel lang kwantumwetenschap procedures en processen op de planeet geweest en toch neigen de mensen ernaar om ze allemaal te lineair te maken. Numerologie is daar een van. De tweede: Tarot. Hier zien wij een mens die een kaart wil pakken, welke kaart dan ook, en dus pakt hij er een in de tarottent.

Hij legt hem op de tafel en vraagt: Wel, wat betekent hij?” De tarotlezer zal naar de mens kijken en zeggen: ”Het betekent dat u niets over Tarot weet. De kaart op zichzelf zegt niets. U moet hem omringen met andere kaarten. Het hangt van de ligging af, het hangt af van de richting waarop de kaart ligt. Het geeft een boodschap omdat hij gecombineerd moet worden met de rest van de kaarten die willekeurig door de in kwestie mens zijn gekozen op een synchronische manier en die vraagt naar een bepaald attribuut.

Het vereist bewustzijn en een bepaalde spanning om de intentie over te brengen. Het antwoordt ook op de stemming van degene die de kaart uitzoekt. De mens, die niet echt luistert, gaat door en pakt nog een paar kaarten en opeens komt de kaart met de duivel erop naar voren en de mens tikt er even op en zegt: “dat is slecht , nietwaar? Wat betekent dat? Wat doet het?”

Deze reactie komt omdat jullie zo lineair zijn, weet je? Die is gebouwd in 3D bewustzijn. De tarotlezer zal proberen uit te leggen dat het de verzameling is van de willekeurige synchronische attributen van de kaart die aanwijzingen geeft over de verborgen energieën rondom een situatie – niet een kwaadaardige kaart – en hij zal de potentiële richting voor je kiezen. Zien jullie het verschil? De mens wil de enkelvoudigheid van een kaart nemen en die projecteren op een heel scenario daaromheen.

De paranormaal begaafde.

Een mens gaat naar een paranormaal begaafde en die zal hem een paranormale reading geven en de mens de mens zal de tent uitkomen en zeggen: “Dit gaat er met mij gebeuren.” en begrijpt helemaal niet dat alles een moment later kan veranderen! Een moment later kan er een gebeurtenis in zijn leven zijn die hem op de knieën brengt en zij hart opent en hij een beslissing neemt die compleet verandert wat hij in de reading heeft gehoord. Zie je? De meeste mensen denken niet op die manier. Zij zien alleen het lineaire spoor voor zich. Als iemand hen vertelt dat dit in hun toekomst ligt, is dat alles wat zij zien. Zij staan zichzelf geen enkel kwantumdenken toe of denken totaal niet aan de mogelijkheid om dat te veranderen. Wat is dus het nut van deze ‘toekomstvoorspelling?’

Een goede paranormaal begaafde zal uitleggen dat zij alleen de sterkste potentiëlen van dat moment kunnen zien. Omdat de mens geheel en al de leiding heeft over zijn eigen leven kan hij alles elk moment veranderen. Je zou dus kunnen zeggen dat de reading alleen maar goed is voor het NU. Er is in feite geen tijd voor potentiële gebeurtenissen in zo’n reading, alleen een momentopname van potentiëlen die zich wel of niet kunnen ontwikkelen.

Sommige mensen zullen beginnen op een enkelvoudig spoor en gaan helemaal tot het einde, tot aan hun laatste snik en denken dat dit de enige mogelijkheid was die zij hadden. Zij lopen al hun levens in een rechte lijn en begrijpen niet dat zij met een kwantumbewustzijn de trein zelfs kunnen laten stoppen als zij dat willen! Zij kunnen het tegenovergestelde doen als zij dat willen. Zij kunnen langer leven als zij dat willen. Al deze dingen zijn een resultaat van kwantumdenken.

Karma is een oud lineair systeem voor de mensheid en zorgt ervoor dat individuen dit of dat moeten doen of moeten zijn…..allemaal om een energie te bevredigen die tegen hen spreekt op een cellulaire manier en hen in een realiteitsgreppel duwt.

Nogmaals zeggen wij jullie dat deze oude karmische energie erop wacht om veranderd te worden in deze nieuwe opwaardering. Jullie kunnen er op elk moment uitstappen als jullie dat willen. Wij zeiden jullie dat voor het eerst in 1989 en jullie kunnen het lezen in het eerste boek van Kryon.

De tent met de zingende schalen.

Jullie gaan naar de volgende tent en zij glinsteren voor jullie, alle zingende schalen! Zij zijn prachtig en hebben verschillende kleuren. De menselijke geest is gevuld met lineair denken over het schouwspel……en stelt dezelfde vragen over deze prachtige creaties. “Kijk, iemand houdt van de groene schaal en vindt het geluid wat hij maakt prachtig als hij goed wordt bespeeld.

“Wat doet hij?”vraagt hij aan de schaalmeester.

De schaalmeester slikt even en probeert te denken over een lineair antwoord. “Wel, het is de F-toon in de muziek en het is de kleur van het hartchakra.

“Is het goed voor mijn hart?” vraagt de toeschouwer.

“Niet precies,” zegt de zeer geduldige schaalmeester. Er komt een lange pauze…..

“Heeft u er een voor mijn elleboog? Ik heb last van mijn elleboog.”

De schaalmeester probeert zich te verexcuseren.

Een andere persoon heeft alles gehoord en vraagt: “Ik ben tuinman, heeft u er ook een voor de grond?”

(gelach)

Hier is dus een kwantuminstrument en de mens wil elke vorm en kleur in een hokje stoppen en het ‘iets laten doen!’

Mensen denken op een enkelvoudige, rechtlijnige manier. Zij gaan recht naar het object en zeggen: “Welk enkelvoudig ding doet dit? Hoeveel ervan moet ik bespelen zodat ik mij volledig in balans voel? Hoeveel chakra’s, hoeveel noten, hoeveel kleuren? Wow, ik neem ze allemaal!”

Zien jullie wat ik bedoel? Laten wij nu even terugkijken want ik wil jullie een blik gunnen in wat de schaalmeester weet. Hij is een kwantumschepper. De schalen hebben verschillende kleuren, zijn gemaakt van verschillende materialen en hebben verschillende afmetingen en vormen. Als zij worden bespeeld (vibreren en een geluid maken), maken de trillingen in de lucht een verschil omdat de vibraties worden gehoord als de tonen in de muziek. De hoofdtoon heet de fundamenttoon omdat die degene is die het oor het hardst hoort. Om de fundamenttoon heen zijn boventonen en ondertonen en sommigen van hen gaan zelfs in beide richtingen verder dan het menselijk gehoor.

In deze prachtige kwantummuziek zijn er vibraties die energieën scheppen die letterlijk tegen de Akasha spreken en zullen samenkomen op een bepaalde manier om een taal van de ziel te scheppen…..en de mens zal vragen: “Wat doet dit?”

“Hier is een schaal die tegen je ziel kan spreken! De kwantumvibraties zullen je oren ingaan en een kwantumgebeurtenis scheppen in de lucht om jullie heen want de lucht weet wie jullie zijn. Het kent de schaal en de elementen in de schaal kennen jullie. Dit is een kwantumgebeurtenis. Als jullie ervoor kiezen om een schaal te bezitten, weet die dat. Als jullie ervoor kiezen om hem te bespelen in het donker zal hij jullie plezieren. Het gaat niet om jullie hart of om de groene kleur en ook niet om de F-toon. Dat is allemaal lineair het gaat echt om een kwantumintelligentie op zielenniveau. En hoe moet de schaalmeester dat nu uitleggen aan de mens die vraagt: “Wat doet hij?”

De speciale schaalmeester die hier vanavond is (William Jones) vindt in feite weer uit hoe je een kwantumschap moet stoppen in de kristallen tonen die er altijd zijn geweest en die de substanties op een unieke manier gebruikt om een kwantumgebeurtenis te scheppen. De essentie van wat er wordt geschapen met een zingende schaal is een minipoort en dat is de waarheid. Als jullie hem zouden horen spelen zouden jullie weten wat ik bedoel. Zij kalmeren inderdaad de ziel, nietwaar? Wat moet de schaalmeester nu zeggen tegen een persoon die voor hem staat en zegt: “Wat doet die schaal?”

Laten wij zeggen dat jullie een buitenaards wezen zijn en hier landen en nooit muziek hebben gehoord. Jullie komen op Aarde en jullie horen iets verbazingwekkends en vragen aan een mens: “Wat is dat?” Hij antwoordt: “Dat is muziek.” Dan vragen jullie: “Wat doet het?”

Muziek en kunst zijn kwantum.

Hoe moet iemand dat beantwoorden? Muziek en kunst zijn al kwantum. Jullie zitten voor een maestro en hij speelt de sonoriteiten die jullie vibraties en harmonie noemen en sommigen zullen glimlachen en anderen huilen. Jullie horen een lied dat is geschreven door een groot componist en jullie zitten voor het orkest dat allemaal samenspeelt en sommigen zullen glimlachen en anderen zullen huilen. Sommigen, die weten wie de componist was, zullen zijn essentie bezoeken die het stuk toen aan het schrijven was.! Dat is nu kwantum!

Zie je, dat is wat muziek doet en toch is er nog de mens die zal vragen: “Wat doet het? Ik wil iets voor het slapen. Ik wil iets voor mijn gezondheid, ik wil iets dat ik voor mijn planten kan spelen.” Dat is zo enkelvoudig! In het sonore van de akkoorden zit magie. Het is inderdaad kwantum. Wat als ik jullie zou vertellen dat een compositie jullie en je planten zou kunnen helpen? In een kwantumstaat reageert de levenskracht op precies dezelfde manier.

Velen zitten op de bank voor de prachtige schilderijen in het Louvre in Parijs . Sommigen zullen zitten en huilen en een uur lang naar een schilderij kijken en zij doen mee met elke penseelstreek van de schilder en kijken naar het geniale in de kleuren die samenkomen en op een manier zwemmen die een lied schept. Het vergde voor de artiest veel van zijn lineaire tijd om het te schilderen en toch kunnen jullie het ineens zien. Dat is kwantum! Kunnen jullie dat toevoegen in het dagelijks leven, mensen? Kunnen jullie dat toevoegen aan jullie enkelvoudigheid? Ik kom daar zo aan toe.

De edelstenentent.

Naar de volgende tent en jullie bezoeken de stenen en de edelstenen. Er is hier ook een stenenmeester. Hij weet wie hij is. Hij is ze toegedaan. Het bracht hem in dit beroep. Hij houdt van alle soorten stenen.

De toeschouwers kijken gefascineerd toe. Zij gaan van bak naar bak en lezen de labels: Deze is voor balans. Deze zorgt ervoor dat je een beetje zweeft. Deze is voor gezondheid. Deze is om je te gronden. Zij hoeven het niet eens te vragen omdat de stenen zijn gelabeld! Hoe enkelvoudig voor hen! Mensen houden daarvan, en de labels wekken hun interesse op.

Ik ga jullie iets vragen: Laten wij zeggen dat jullie de steen oppakken die voor balans is en die even vasthouden. Zijn jullie tevreden? Laten wij even kwantum gaan denken. Nu gaat het goed worden. Luister: Hoe weet de rots wie jullie zijn? Kan het zomaar in balans brengen? Wat als jullie een extra moeilijk geval zijn? Zie je, als hij wordt vastgehouden weet de steen wie jullie zijn! Als het er inderdaad een is die op bovennatuurlijke wijze voor balans zorgt is er een kwantumgebeurtenis aan de gang. Zien jullie dat.

Mensen realiseren zich dat niet. Zij hebben het niet gevolgd en door hun logica zijn zij zo enkelvoudig.

Zij stoppen het in hun broekzak. “Nu ben ik in balans.” Op een dag ontdekken zij het in hun broekzak. Dan zullen zij weten waarom hun leven zo slecht is. Zij vergeten de steen! Maar hun broekzak is echt in balans. (gelach)

Dat was nog een Kryongrap. Zien jullie de humor hierin? Het is grappig en lachwekkend om te kijken naar het vooroordeel. Jullie weten dat ik gelijk heb. Laat ons praten over de moeder van alle energetische stenen, het kristal. Nu kijken jullie er misschien naar en zeggen: “Oh, er zijn zoveel vlakken en kijk naar de insluitsels!” Het kristal is een kwantumsteen. Dat moet wel want het is de enig bekende steen, als je het zo zou willen noemen, die geheugen kan opslaan. Wij hebben gesproken over het kristallijnen raster en wij hebben het vaak gehad over de kristallen in de Grot van Creatie. Er is een reden waarom wij hen kristallijn noemen omdat zij een rol spelen op deze planeet.

Lang nadat jullie weg zijn, geliefden hebben zij nog steeds de herinnering van wie jullie waren en wie jullie zijn. Jullie zielenessentie blijft altijd op de Aarde.

Bij kristallen is er een interactie tussen de aardkunde en de mens. Die is diepgaand en kwantum. Aardkunde is zo en ik zal jullie de informatie geven die wij jullie al eerder hebben gegeven: juist omdat het maar een steen is wil dat nog niet zeggen dat die niet leeft. Er is leven in dingen die jullie onbezielde objecten noemen en die herinneringen vasthouden over jullie en jullie thuis. Er is hier een kwantumenergie der eeuwen en sommige van deze edelstenen kennen jullie omdat zij de oude zielen in jullie hebben gezien en antwoord geven aan de grond van de Aarde. Er is hier een cyclus en de mens pakt die gewoon op en stopt hem in zijn zak, gaat naar buiten en begrijpt niet dat die twee meedoen in een dans van een prachtige kwantumcyclus op deze planeet. Uit de grond van de Aarde kwamen jullie omhoog. Er is leven in de grond, er is leven in de stenen.

De astrologietent.

Laten wij naar de laatste tent gaan. Het wordt ingewikkeld. Hier is een van de oudste wetenschappen op de planeet – astrologie. Het kan misschien energiewerk genoemd worden want het was de eerste soort van systeem die een beschrijving gaf van een energie die mensen op de planeet beïnvloedt. Het was een systeem dat een beschrijving gaf van een specifieke, systeemafhankelijke energie die om de mens heen is en die dynamisch betrokken was bij het zonnesysteem van jullie oorsprong.

Ontwikkeld door het gebruik van een complexe set omstandigheden rondom de omloopbanen van de planeten beschrijft het werkelijk een prachtige kwantumgebeurtenis. Met de zon als het middelpunt van een magnetische zwaartekrachtbron (de motor) en de planeten die aan die kracht duwen en trekken is astrologie het effect van het attribuut van de zon dat die druk/trek “kwantuminformatie” naar de Aarde blaast door de zonnewind en aansluit op het magnetische raster van de Aarde en dan naar jullie DNA. Zie je, het is veel meer dan het lijkt.

Vele mensen trekken een kaart. Een kaart, een mens. De mens zal ernaar kijken en zeggen: “Wat betekent het, wat doet het, wat betekent dat voor mij? Is het iets dat mijn geluk voorspelt. Helpt het mij bij zaken? Helpt het bij de pijn in mijn elleboog?” (gelach)

Oh, wat enkelvoudig! (Kryonglimlach) Velen kijken naar deze dingen op een zeer enkelvoudige manier en begrijpen de diepgang ervan niet. Niet echt. Niet na wat ik jullie nu ga vertellen. Ik stel jullie een retorische vraag. Het is er een die jullie niet kunnen beantwoorden en toch zullen jullie het antwoord hebben in een kwantumstaat, intuïtief en het lineaire zal jullie hierbij niet storen.

Er is een astroloog van wereldklasse in de zaal en zij zal een van de eersten zijn om kwantumastrologie te ontwikkelen (spreekt over Michelle Karen). In het afgelopen jaar hebben wij jullie informatie gegeven over de Akasha en wat die voor jullie in een kwantumstaat betekent voor je DNA.

Er bestaat niet zoiets als een voorbij leven, nietwaar? Jullie kunnen niet zeggen dat jullie voorbije levens hebben want wat jullie met je meedragen is de optelsom van al je geleefde levens op de planeet tot en met nu, oude zielen. Jullie kunnen een achtergrond hebben als sjamaan wat ervoor zorgde dat jullie naar deze zaal kwamen en het is er nog steeds totdat jullie het terugvinden. De wijsheid die jullie in je hebben is een weergave van alle levens die jullie leefden. De Aarde weet dat en jullie weten het; de Grot van Creatie weet het; de engelen die met jullie meekwamen weten het. Dat is wat ervoor zorgt dat paranormaal begaafden zo makkelijk kunnen zien wie jullie zijn want jullie dragen een kwantumenergie die ‘gezien’ kan worden. Zij kunnen de levens zien, de energieën die jullie hadden, niet in volgorde, maar in een kwantumsoep die is wat jullie zijn: een collectie levens die als een worden gezien.

Ik heb een vraag voor jullie: Wat is je teken uit de dierenriem? Jullie zullen zeggen, “Laat mij eens kijken. Ik ben geboren in februari….” Nee, nee. Ik vraag niet wanneer je werd geboren. Ik wil weten welke astrologische energie er bij je hoort, oude ziel want als je een combinatie, een soep van levens bent ben je misschien wel geboren in elke maand en op elk uur wat bestaat. Denk daar eens over na. Wat is jouw astrologische teken? Misschien wel allemaal?

Is het de huidige? Is het degene die omhoog is gekomen uit je Akasha omdat dat degene is die jullie deze keer meenamen? Het is voor jullie mogelijk om je astrologische attributen te veranderen? Wisten jullie dat? Dat komt omdat jullie de meeste tekens al hebben gehad, oude ziel! Denk erover na. Wie zijn jullie werkelijk?

Nu, dat laat ik aan jullie over maar ik zal jullie zeggen dat er mensen in de zaal zijn die hun teken hebben veranderd. Het zal druk leggen op de astrologie om naar Akaha-attributen te kijken en dat kan alleen gedaan worden door degenen die het kunnen lezen. Het zal niet vreselijk moeilijk zijn om het te lezen want degenen van jullie die kwantum gaan worden zullen dit duidelijk laten zien. De oude ziel in jullie wordt zichtbaar voor degenen om jullie heen en velen zullen het zien in jullie ogen – de wijsheid van liefde. Ik heb alle specialiteiten opgenoemd maar ik heb er nog een.

Radiostralen.

Er is een genezingsenergie die de mogelijkheid heeft om te worden verzonden over lange afstanden. Er zijn er hier vier van jullie die dat kunnen. Een van hen doet dat radiografisch en de anderen doen het helemaal zelf. Laten wij het hier even hebben over want het lijkt enkelvoudig te zijn maar dat is het niet. Het toestel maakt een diagnose van jullie probleem en dat doet het op een passende manier in drie dimensies. Het rapporteert: “Dit is wat jullie chemie nodig heeft. Hier zijn de details.” De mens is daarmee tevreden omdat dat hetgeen is wat een dokter zou doen. Het is heel enkelvoudig, weet je? Maar het volgende is het verschil. Degene die de aanleg heeft gaat dan iets kwantum doen. Zelfs als jullie de deur uitlopen en naar huis gaan, waar dat ook mag zijn en in welk land dan ook, de bediener en het toestel samen zenden dan de energie van de oplossing die het toestel heeft gemeten naar jullie toe. Er is er hier maar een in de zaal die dit weet en zij is ‘degene met de machine.’ (Bea Wragee, die in het publiek zit)

Is dit mogelijk? Ja, dat is het omdat het een kwantumproces vertegenwoordigt. Laat mij jullie dit vragen? Hoe weet het waar jullie zijn? Zeven miljard mensen op Aarde en het gaat precies naar jullie huis en direct naar je lichaam? Hoe weet het waar jullie zijn? Dit is wat velen die paranormaal zijn een slechte naam heeft bezorgd want het lijkt gek en ongelooflijk. Als je dat weer eens denkt vraag dan eens een kwantumfysicus naar ingewikkelde relaties. Kwantumfysica vertegenwoordigt veel van waar wij het nu over hebben. Vinden jullie het echt zo ongewoon dat spiritualiteit deze dingen in zich heeft? Denk eens aan wat de schepperenergie vertegenwoordigt!

Er zijn genezers hier die jullie door de telefoon kunnen ‘lezen’ en genezing kunnen toesturen. Zij kunnen kijken naar de attributen in jullie ogen en genezing naar jullie toesturen…..en dit is echt waar. En hij weet wie hij is. (Keith Smith in het publiek) Als hij de energie de ether instuurt, hoe weet die dan waar jullie zijn? Het antwoord is prachtig en ik ga het jullie nu geven terwijl wij gaan sluiten.

Elke luchtmolecule weet wie jullie zijn. Elk stofdeeltje op de planeet weet wie jullie zijn. Het is allemaal onderdeel van een systeem dat jullie schiepen en het is een van ‘s levens krachten. Over de hele Aarde zijn alle dingen die erop zijn ontworpen door een schepper die in jullie DNA zit. De opwaardering die nu bezig is jullie daartoe aan het wekken en in dat proces worden jullie meer kwantum.

Is dit alleen maar anders denken? Nee. Het zijn jullie die feitelijk het aangezicht van de schepper in jullie cellulaire structuur aanraken. Kijk naar jezelf in de spiegel. Hoeveel van jullie kunnen dit zien? Het zijn er nog niet zoveel maar dat komt nog wel want in 3D kijken jullie gewoon naar een ouder wordende mens…..dat is alles wat jullie kunnen doen. Toch, gezegend is de mens die verder kan gaan dan dat. Ik daag jullie uit om in elkaars ogen in de spiegel te kijken. Doe het lang. Probeer wat te glimlachen. Probeer jezelf te feliciteren met het feit dat je hier bent. Probeer de enorme groep te zien die jij vertegenwoordigt in het universum, het stukje van de Schepper dat jij bent en misschien zelfs de grap dat je het niet kunt zien.

Ik geef jullie als deze dingen want zij zijn benodigd om te begrijpen waar jullie voor kwamen. Ik zeg jullie dat het een kwantumdenker is die naar mensen kan kijken en van hen kan houden, wat zij ook hebben gedaan, of degene die hen voor het eerst kan zien en weet dat zij een oude ziel zijn. Er is een kwantumdenker voor nodig om naar de mensheid in zijn algemeenheid te kijken en hen niet te veroordelen maar van hen te houden – te kijken naar oplossingen en niet naar problemen. Dat is een kwantumdenker. Deze mens zal de geschiedenis zien; hij zal de cyclus van het leven zien en de verbinding met de natuur. Hij zal de rol zien die de dieren spelen bij alle dingen en de rol die de lucht speelt, de rotsen, de energie, de systemen. Deze dingen zijn allemaal ontworpen om niet enkelvoudig te zijn.

“Wat doet het?”

Misschien zal het je afvragen van deze eenvoudige vraag, en het 3D-vooroordeel eromheen, jullie helpen ontwaken voor de potentiëlen die van jullie zijn en die voor jullie liggen. Jullie moeten kwantum gaan denken, gewoon een beetje, om deze gereedschappen op te pakken die buiten jullie directe gezichtsveld liggen. De acupuncturist die werkt met de 12 meridianen moet gaan kijken naar de meridianen die boven de meridianen liggen om wat jullie de esoterische meridianen noemen te steken op plaatsen die niet eens lijken te bestaan.

De wetenschap gaat hoe dan ook die richting op. Gaan jullie de natuurkunde maar door laten gaan en je lichaam vergeten? Elke molecule, elk atoom om jullie heen smeekt jullie om die kwantumsoep te vinden van de schepper binnenin. Er is hier een kwantumlijm. En het is wat uiteindelijk de planeet zal veranderen. Wij hebben er zelfs geen naam voor dus zullen wij zeggen dat het de evolutie van het menselijk bewustzijn is.

Dat is de boodschap van vandaag terwijl jullie hier zitten en wij jullie de voeten wassen en van jullie houden. Ik Ben Kryon en ik houd van de mensheid.

En zo is het.

KRYON