Kryon: Wat gebeurt er?  2004

Kryon: Wat gebeurt er?  2004

Doorgegeven via Lee Carroll / 4 april 2004
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Laten wij doorgaan met de zoetheid van deze plaats te voelen. De groep die vanmorgen aankwam is hier – er zijn er veel meer dan jullie denken. Zij kwamen om hier te zitten en bij jullie te zijn en zij gaan veel verder dan de stoelen die hier staan.

Wij hebben al eerder gezegd dat in de tijd waaruit jullie constructie van realiteit komt, wij ook de lezer zien. Oh, het is een persoonlijke ervaring, nietwaar, lezer? Twee ogen op een pagina gericht, die daar alleen zitten. Jullie hebben geen idee van alle mensen die voor jullie zitten, nietwaar? Dat is de manier waarop wij het zien. Die gaat buiten de tijd (lineariteit) en wij zijn in staat om allen tegelijk te groeten.

Deze groep is veel groter dan jullie denken terwijl die hier binnen stroomt. Hij gaat door de beperkingen van de tijd naar de ogen en harten van alle lezers.

Velen van jullie voelen zich erg gewoon! Jullie denken dat je onderdeel bent van een grote massa mensen die voor God zonder gezicht blijft. Voor de luisteraars, jullie zien jezelf als deel van een groep biologische schepsels van een zekere leeftijd, met verschillende typen lichamen en van beide geslachten die hier in de maand april 2004 bij elkaar zit. Zo zouden jullie jezelf beschrijven en dat is niet wat wij zien. Wij zien een inter-dimensionale groep die ontelbaar is, groots, gevuld met de wijsheid van eeuwen die goddelijk is in het spel van het menselijk leven.

Wat als wij jullie zouden zeggen dat jullie als deeltjes van God een verborgen attribuut bezitten dat spectaculair en glorieus is. Zouden jullie dat geloven? Velen zouden zeggen: “Daar is geen bewijs voor.” Sommigen hebben ook nog deze vraag gesteld: “Wel, ik heb een Hoger Zelf en waarom kan ik dat niet zien? Waar is het als ik slaap? Wat gebeurt er met de gidsen als ik niet bij bewustzijn ben?” Al die onderverdeling!

Jullie kunnen jezelf nooit afscheiden van de liefde van God, nooit! Waarom blijven jullie dat proberen? Liggen jullie ‘s nachts in bed je druk te maken over wat je elleboog doet als je er niet naar kijkt? Jij zegt dat dit belachelijk is? Dat is vragen naar je goddelijkheid ook. Jullie kunnen je dagelijks bewustzijn niet afscheiden van de liefde van God! Maar jullie hebben de keuze om die te accepteren of hem te ontkennen. De groep om jullie heen zal altijd bij jullie zijn. Dat is een deel van een overeenkomst waar wij voorheen al vaak over hebben verteld.

Jullie lopen van plaats naar plaats en vragen je af of er iemand luistert. Jullie mediteren en bidden en vragen je af of er een entiteit jullie ooit wel gehoord heeft terwijl jullie niet weten dat jullie als deeltjes van God luid en duidelijk hebben gesproken tegen je familie en wel met elk woord wat jullie hebben geuit. Zij heeft vlak naast jullie gezeten in jullie donkerste uren: zij hebben gehuild toen jullie huilden en zij hebben gelachen toen jullie hebben gelachen. Als jullie uit je stoel opstaan kunnen jullie als je goed luistert misschien het ritselen van hun vleugels horen als zij tegelijk met jullie opstaan.

Er zijn er veel te veel om in jullie auto’s mee te kunnen rijden, zouden jullie kunnen denken, maar zij zijn ook hier!

Zij weten wie jullie zijn en zij kennen jullie namen. Zij zijn zich bewust van jullie startcontracten, jullie talenten, en zij weten wat er iedere dag met jullie gebeurt. Zij weten wanneer sommigen van jullie zijn opgegaan en zijn begonnen met jullie spirituele zoektocht. Zij weten dat de mensen die hier zitten zichzelf Lemuriers noemen. Zij kennen jullie afstamming en weten van de vele oude zielen die hier nu bij jullie zijn terwijl zij dit lezen. Zij weten zelfs wie hier voor het eerst op Aarde zijn en daarvan zijn er hier drie in het publiek.

Dit is interessant. Meestal zijn er bij deze bijeenkomsten oude zielen en degenen die een gewone energie voelen. Nu zijn er drie die hier nieuw zijn. Dit is een voorbeeld van de veranderende menselijke natuur. Meestal hebben de eerstelingen – zij die voor het eerst op Aarde zijn – minstens drie incarnaties nodig om te wennen aan de menselijke ervaringen. Opeens echter zijn er eerstelingen bij deze bijeenkomst. Zij zijn hier omdat er een energie onder jullie is die zij zich herinneren. Zelfs als zij geen afstamming op deze Aarde hebben (levens) die hen steunen zou in deze ervaring is er iets dat heel familiair voor hen is.

Misschien weten zij niet hoe het allemaal werkt op deze planeet en misschien zijn het, zoals vaak met eerstelingen gebeurt, buitenstaanders in jullie maatschappij, maar zij herinneren zich hoe het was aan de andere kant van de sluier. Zij zijn verwant aan de liefde van God. Zij zijn verwant aan jullie.

Jullie zouden kunnen vragen. : Wie ben ik dan wel dat ik zou kunnen denken dat ik waar dan ook iets zou kunnen veranderen?” Dit is de twijfelvraag die zit ingebakken in jullie DNA, oude ziel. Je vraagt het steeds weer als je op Aarde komt voor een nieuwe incarnatie. ‘Wie ben ik?’ zou je kunnen vragen en dat is de grote vraag, nietwaar? Het simpele antwoord is dat jij degene bent die op een grootse manier verandering schept op de planeet. Jij bent degene die de keuze heeft om te blijven zoals je bent of om het meesterschap binnen te stappen uit vrije wil. De vraag is uitgegroeid naar een oorlog tussen het oude en het nieuwe. Nu vraagt de Aarde zelf zich af: “Wie ben ik?”

Jullie zouden niet in deze zaal zitten als er niet iets in jullie ontwaakt zou zijn. Sommigen zouden zeggen: “Wel, dat is eigenlijk heel toevallig dat ik hier ben. Ik ben gewoon met een ander meegekomen.” of: “Ik lees deze pagina alleen maar omdat ik mij verveel.” Oh, echt? Laat mij jullie dit vragen: Denk je dat er voor jullie hier niets te halen is? Jullie kunnen de liefde die hier is niet voelen? Denken jullie echt dat alle energie buiten jullie om blijft? Denken jullie dat jullie deze zaal bij toeval binnenkwamen? Denken jullie dat God zich op dit moment niet van jullie bewust is? Nee. Spirit kent jullie en jullie zijn een deel van een grote potentiële ontdekking van jezelf! Doe deze synchroniciteit niet af alsof het niets is.

Is het mogelijk, hebben velen gevraagd, dat Spirit op deze manier tegen de mensheid spreekt? Vraag jij je iets af over channeling in het algemeen? Alweer zeggen wij dat het niet alleen mogelijk is maar dat het de manier is waarop God sinds het begin tegen de mensheid heeft gesproken. Elk woord in de Schrift van alle religies is gechanneld van Spirit naar de mensen. Heb je daar wel eens aan gedacht? Je zou kunnen vragen: “Wel, hoe ziet dat er voor jou uit, Kryon?” Ik zal het zeggen: Wij kijken ernaar uit! Soms is het de enige tijd waarop jullie toestaan dat wij jullie hand vasthouden! Wist je dat? Hoeveel van jullie houden diepgaande meditaties? Misschien is het nodig om bij familie te zitten om de liefde van familie te voelen? Wel, zit hier en wees geliefd.

Denk eens even hieraan: Velen die misschien vreemd voor je zijn, zitten hier naast jullie schijnbaar alleen maar omdat de rijen stoelen zo stonden opgesteld in deze zaal. Jij kent hen niet, nietwaar? Maar dat doe je wel! Als ik de sluier voor maar een ogenblik zou kunnen optillen zou er hier een grote reünie zijn. Jullie zouden de armen om elkaar heen slaan en zeggen: “Ik wist niet dat jij het was! Sorry, ik wist niet dat jij het was! Hoe gaat het sinds ik jou voor het laatst heb gezien? Hoeveel levens heb jij gehad? Ik wist niet eens dat jij ook een werker op deze planeet was! Het is goed om je hier te zien. Oh, had ik maar geweten dat jij het was dan zou ik veel eerder met jou gesproken hebben.”

Dat is het gevoel van familie en dat is wat er zo compleet verborgen is op deze planeet. Het is een gevoel van eenheid met de planeet zelf. Hoeveel van jullie lopen over de planeet zonder enig gevoel over wie daar is? Ik heb jullie verteld dat de planeet zoveel entiteiten in, op en om zich heeft en in zovele incarnaties jullie energiepartner was dat jullie het niet zullen geloven. De planeet heeft een bewustzijn waarmee gechanneld kan worden en degenen die met de energie van de planeet channelen, channelen een groepsenergie die ook een deel van jullie familie is.

Deze dingen vertegenwoordigen vele delen en stukjes van een grote, geheiligde puzzel die samenwerkt met deze energie en zorgt voor een mogelijkheid tot ontwaken voor allen. Dat is pas het begin. Hoe kunnen wij dit vertellen terwijl wij jullie vereren? Weten jullie waar het goede nieuws op de planeet is? Het zit hier voor mij! Dat is het goede nieuws van de planeet Aarde. Het goede nieuws van deze planeet huist in degenen die deze woorden nu lezen. Het is het potentieel van degenen die een opwaardering voelden – Vuurtorens – mensen die naar het werk op donkere plaatsen gaan en licht brengen.

Misschien willen zij dat wel niet en wachten zij zelfs even een tijdje maar toch weten zij dat zij het enige licht zijn dat bestaat in een scenario van duisternis – het enige licht. Dat heet werken.

Wat gebeurt er? 2004.

Elk jaar proberen wij jullie een channeling te geven die wij “Wat gebeurt er?’ zullen noemen. Wij zien tijd niet zoals jullie. Jullie verdelen hem maar omdat jullie zitten in een structuur die jullie zelf hebben gekozen, zullen wij die eerbiedigen. Wij begrijpen het ook en spreken dan ook over data en tijden. Er zijn een energie en een tijdverhoging in jullie zonnematrix, de galaxie waar jullie deel van uitmaken en het universum waar jullie in leven. De bewegingen van de planeten eren de tijd en hun posities scheppen energie, magnetisme en dynamische communicaties met onze enkele zon die het dan naar jullie stuurt via een inter-dimensionaal aspect van wat jullie de zonnewind noemen.

Dit zijn allemaal onderdelen van de puzzel die jullie astrologie noemen, de oudste wetenschap op de planeet. Wij zeggen dit allemaal, ondanks dat wij jullie leren over het NU, omdat het altijd in de constructie van jullie familiaire lineaire tijd zit. Jullie realiteit is ervan afhankelijk. Laten wij kort spreken over sommige van de dingen die er gebeuren in jullie tijdframe zodat jullie een beter idee zullen hebben van wat er wel en wat er niet gebeurt.

Angst.

Er zijn geen angstvolle discussies! Zij worden niet naar jullie gebracht om drama te scheppen of jullie te laten worstelen. Ik ga jullie informatie geven – gevorderde informatie voor de meesters die hier in de stoelen zitten en die deze woorden lezen. Er zal niet helemaal geen angst zijn. Zelfs geen geroddel! Als meesters samenkomen en de huidige situatie bespreken doen zij dat met het doel om de energieën te identificeren zodat zij zullen weten hoe ermee om te gaan om te scheppen. Dit is de manier waarop dingen aan jullie worden aangeboden. Deze informatie is al eerder aangeboden en is voor de raad van meesters die met betrekking tot dit bericht oren hebben om te horen en ogen om te zien.

De Verenigde Staten.

Wij beginnen met een terugblik. Ik spreek nu tegen de inwoners van Amerika. Ik herhaal voor jullie de dingen die ik al eerder heb verteld over de rol die het land nu speelt. Het is een rol waarvan jullie misschien nooit hebben gedacht die het zou gebeuren. Teleurstellend voor de een en bemoedigend voor de ander. Het is een heel ander rol dan er ooit eerder is gespeeld.

“Wat gaat er gebeuren, Kryon?” hebben sommigen gevraagd over de politieke situatie van dit land. De enen kant van het politieke spectrum pleit voor het ene en de andere kant pleit voor het andere. Er is een grote polarisatie van de publieke opinie en er zijn veel dichtwerkjes aan beide zijden. Dat komt omdat de menselijke politiek los staat van jullie spirituele zoektocht. Het is belangrijk om beide zaken gescheiden te houden en toch te behouden waar jij in gelooft. Toch is het advies hetzelfde: Ga boven het menselijke uit en bezie de dingen vanuit een spiritueel perspectief.

Met betrekking tot wat ju nu zien gebeuren: Historici zullen op de gebeurtenissen van deze tijd terugkijken en zeggen dar er maar een land in de wereld de macht, de wil en een reden had om met een grote stok in het Midden Oosten te roeren en dat zonder jullie president (Bush) de toekomstige dingen die in het Midden Oosten zullen gebeuren niet zouden zijn gebeurd.

De energieën in die oude landen zouden nog duizend jaar hetzelfde zijn gebleven. Kijk naar de energie daar. Die is uit oude tijden. Van stammen. Dingen veranderen er niet. Dingen bewegen er niet. Zij blijven hetzelfde. Er is een enorme ontreddering bij degenen die willen dat alles hetzelfde blijft en degenen die het willen veranderen. Het is bijna een oorlog tussen oude en nieuwe energie, nietwaar? (Dit is door Kryon sinds 1989 verteld)

Ondanks dat het voor velen van jullie moeilijk is om er ook maar iets van te begrijpen maar wij zeggen jullie dat het past binnen de profetieën (potentiëlen) die wij jullie jaren geleden gaven en het wordt sterker. Onthoud dat er soms overeenkomsten zijn aan de andere kant van de sluier om moeilijke en soms lelijke rollen te spelen op Aarde. Er zijn lichtwerkers die gestrest zijn die denken dat hun land een oorlog ging beginnen en toch zijn er ook anderen die voelen dat het een onderdeel is van een nieuwe energieveldslag….die helemaal afhangt van de politiek. Ons advies is om de politici jullie niet uiteen te laten drijven. Er zit een bestemming in alle dingen. Zend licht naar alle leiders zodat er wat integriteit in dit alles zal komen want dat zal spoedig nodig zijn.

Heel veel Amerikaanse lichtwerkers hebben gevraagd: “Wat gaat er gebeuren met onze verkiezing in 2004?” Dat hangt van jullie af maar laat mij jullie wat informatie geven die jullie wel prettig zullen vinden. Wat jullie ook doen, het zal geen enkel verschil maken! Zij (de kandidaten) zijn uit hetzelfde laken van oude energie gesneden. In 2000 was mijn partner in Tel Aviv, Israel, in de kern van het probleem. (het begin van de vijandelijkheden) en wij channelden naar degenen die bijeen gekomen waren (van Joodse afstamming) dat deze planeet geen enkele duidelijk aanwijzing zou zien voor vrede tot in 2008.

Er waren toen maar weinig personen die logisch dachten dat dit tijdraam correspondeerde met een andere verkiezing in jullie land. Jullie zouden dus kunnen zeggen: “Wel, hoe kan het, ondanks een nieuw leiderschap zijn dat er geen verandering komt?” Heeft ook maar iemand van jullie echt gekeken naar de mogelijkheden die jullie hebben? Waar is de spirituele integriteit van de nieuwe energie in elke keuze? Die bestaat niet. Heeft iemand van jullie zich afgevraagd waar de visionairs in jullie land zijn gebleven? Of waar degenen die spirituele visies hadden naartoe zijn gegaan? Ik zal het jullie zeggen. Zij zijn hier niet en is nog niet je juiste tijd. Sommigen van hen zijn jong en sommigen zijn indigo’s die wachten tot het juiste moment. Degenen die jullie leiders hadden kunnen zijn werden voorzichtig verwijderd en dat begon in 1960. Andere verwijderingen hebben zelfs de laatste tien jaar plaatsgevonden. Dat was volgens jullie ontwerp maar het liet een vacuüm achter in het politieke bewustzijn dat nu voor sommigen heel duidelijk is en verantwoordelijk is voor wat er nu gebeurt.

Wanhoop niet. Zie de gebeurtenissen vanaf een metafysisch niveau dat was voorbestemd om te gebeuren als jullie deze periode van menselijke ontwikkeling. Met de man met de helm (Bush) die wij de ‘Plaatshouder’ noemen, degene die moeilijke beslissingen zou nemen met betrekking tot de hinderlaag van 9/11 is veel profetie uitgekomen waarvan wij jullie de potentiëlen hebben gegeven.

Onthoud dat wij jullie al 15 jaar geleden hebben verteld over de eventuele oorlog tussen oud en nieuw. In 2000 wisten jullie nog niets van het potentieel van ‘Ground Zero’ in Manhattan, nietwaar? Jullie kunnen nu zien dat de energie van 9/11 de gebeurtenissen in de USA heeft voortgebracht.

Meer dan 10 jaar geleden zeiden wij jullie dat er een verandering van energie voor de Aarde zou gaan komen, er zou een oorlog tussen de oude en de nieuwe energie komen en dat de ‘Brug der Zwaarden’ zou bestaan. Dat zijn de metaforen die zich nu voor jullie ontvouwen. Ook zeiden wij dat de meeste oorlogen in de toekomst van de Aarde, stammenoorlogen zouden zijn. Beginnen jullie het te begrijpen? In 2001 verklaarden de Verenigde Staten de oorlog aan een stam! De ‘Brug der Zwaarden’ waar wij het zo vaak over hadden is een metafoor voor veldslagen, vrede en viering. De brug is een verbinding tussen het oude en het nieuwe. De zwaarden vertegenwoordigen vele functies, inclusief plechtigheid. De brug zal niet altijd blijven bestaan en alhoewel jullie het nu niet begrijpen zal die uiteindelijk worden verwijderd. En de afgrond tussen het oude en nieuwe zal voor altijd breder worden.

Begrijp het goede nieuws.

Wanhoop niet want wij vertellen jullie dat er ook goed nieuws tussen dit alles is. Het mag erop lijken dat de eentonigheid van de laatste 25 jaar begint te ontrafelen. Dat is ook zo. Wij zeiden jullie drie jaar geleden dat er een tijd zou komen waarop men zich niet langer kan verstoppen – dat er een enorme polariteit op de planeet zou komen op politiek en religieus gebied en dat die polariteiten verwijdering zouden scheppen.

Je zou dit kunnen zijn of dat, maar niet allebei. Het zou een begin zijn voor degenen die een heel helder licht op zich gericht kregen en die van onder de rotsen uit moeten kruipen. Kwaad zou zichtbaar worden op duistere plaatsen als zij werden verlicht door jullie licht. Religieuze leiders zouden het ene zeggen en het andere doen en dat zou zichtbaar zijn. Dat is wat er aan de hand is. Kunnen jullie dat niet zien? De Aarde wordt opnieuw geconstrueerd maar jullie zijn de constructeurs.

Internationaal.

Wij vertelden jullie dat de tempel in Israel herbouwd zou gaan worden. Dat is een metafoor maar in dat proces hebben wij ook verteld dat internationale verdragen zouden veranderen en zij zitten nu in dat proces.

Internationaal gezien zal er een vreemde herstructurering te zien zijn en een herschikking van Europese machten. Kijk naar de voormalige Oostbloklanden de op een positieve manier zullen opkomen. Het zal weinig met het verleden te maken hebben (zoals het de laatste 50 jaar wel deed) maar het zal hebben te maken met het NU. Wanhoop niet.

Lichtwerker, de vuurtoren maakt zich geen zorgen als er een storm aankomt. Weet je wat een vuurtoren denkt als een storm aankomt? Hij denkt: Daarvoor ben ik gebouwd! Ik ben op de juiste plaats op de juiste tijd. Laat ik het licht ontsteken en het hoog houden! De vuurtoren kruipt niet weg in het donker en zegt: “Ik hoop dat ik niet in gevaar kom! Ik ben bang! De vuurtoren weet wel beter. Dus, lichtwerkers, wat jullie ook om je heen zien, onthoud dat de dingen niet altijd zijn wat zij lijken te zijn. Ga door met het sturen van licht naar de duistere plaatsen, waar de planeet dat nodig heeft. Stuur licht, geen politiek. Stuur licht, niet jullie ideeën van wat er zou moeten gebeuren. Stuur de liefde van God, niet het intellect van een mens. Dat is jullie taak.

Israël.

Hoe zit het met Israël? Dat zullen wij nogmaals zeggen. Tot 2008 zal er niets gebeuren. Hebben jullie gemerkt dat er geen vredesplan is? Hebben jullie gemerkt dat ondanks alle opschudding op de Aarde en met het hoofddoel van vrede op de planeet voor ogen, met name voor Palestina en Israël, er geen vredesplan is? Hebben jullie in de gaten dat niemand ergens naartoe werkt? Het lijkt er zelfs op dat de leiders proberen het slechter te maken! Gaat dat niet tegen jullie gevoel in? Dat doet het, nietwaar? Zegt dat jullie iets? De energie van de vrede wacht erop dat de oude bewakers zullen doodgaan, en dat gaat gebeuren. Zij wacht op de jongeren; zij wacht op de Indigo’s!

Er is goed nieuws. Er komt een groep mensen aan in die geplaagde gebieden die een ander bewustzijn hebben. Het is nu nog subtiel omdat zij gevaar lopen als zij nu tevoorschijn komen. Maar zij zijn er en vertegenwoordigen een ander bewustzijn van mensen dat tegen het jaar 2012 in die gebieden naar boven zal komen en zal beginnen te zeggen: “Het kan ons niet schelen wat er in het verleden is gebeurd – wij willen het herschrijven!” Zij zullen alle redenen weggooien waarom zij elkaar zouden moeten haten en in plaats daarvan op de heilige grond staan die zij allen delen en zeggen: “Wij hebben iets gemeen – wij zijn broeders. Wij houden van dezelfde God. Wij hebben dezelfde stamboom. Wij zullen niet langer gedreven worden door haat over gebeurtenissen uit het verleden of door het drama of door wat ons wordt verteld. In plaats daarvan kiezen wij voor de logica van de vrede.”

Dat zal hun schreeuw naar de rest van hun gemeenschap zijn. Het zal niet makkelijk zijn en velen zullen omkomen maar zij zullen de vuurtorens zijn van Palestina en Israël. Zij zullen degenen zijn die het onoplosbare zullen oplossen en het begin van een overeenkomst brengen die misschien vele generaties nodig heeft om tot stand gebracht te worden….totdat er geen enkele Israëliër of Palestijn meer is die zich nog kan herinneren waarom zij geacht worden elkaar te haten. Onmogelijk, zeggen jullie? Als je dat zegt versterk je hun probleem. Stuur hen licht!!!!

Het is nog niet zover dus lijkt het erop dat er niets dan negatieve energie gebeurt. Misschien zien jullie nu wat een plaatshouder doet. Hij behoudt een plaats rond een gebied waar een oplossing zich eventueel kan manifesteren. Wanhoop niet! Stuur hen licht!!!!

Verandering.

Mensen, waarom zijn jullie zo bang voor verandering? Wanneer begrijpen jullie dat verandering als een verfrissende stroom bronwater is? Waarom zou dat vast moeten zitten aan een plaats? Heel veel lichtwerkers hebben gezegd: “Wel, ik ben in balans. Ik ben stabiel en dat kan niemand veranderen. Ik ben gegrond in mijn geloof en dat zal niet bewegen.” Dan ga je naar buiten en kijkt naar de natuur en die is helemaal niet stabiel! Die beweegt constant.

Leven herbalanceert zichzelf steeds weer. Het gaat altijd omhoog. Er is geen spirituele stelling die zegt dat jullie een niveau moeten bereiken en daar dan moeten blijven. Niets blijft hetzelfde om jullie heen. Zet iets buiten in weer en wind en kijk hoe snel het verandert. Zelfs grote beschavingen uit het verleden zijn snel begraven en zo goed verborgen dat zij nooit ontdekt zullen worden. De natuur neemt het landschap over omdat die altijd omhoog gaat en altijd verandert. Die is niet bang, zie je? Hij her-balanceert zichzelf steeds. Dit is een onderwerp waar wij het snel over gaan hebben: dat angst voor verandering een zeer oude energie tijdgeest is die herkend en overwonnen moet worden.

Waarom, mensen, hebben jullie hier weerstand tegen? Wat als de rups erover klaagt dat hij een vlinder gaat worden? Zou hij dat doen als hij weet dat hij gaat vliegen? Toch is dit wat er aan de hand is. Jullie zitten in een grote en massieve bewustzijnsverhoging en jullie zijn er bang voor. Waarom ga je er geen deel van uitmaken? Waarom sturen jullie geen licht en laten het gaan? Laat de Aarde veranderen zoals die gaat veranderen; laat jullie gemeenschappen veranderen zoals zij dat zullen doen en houd hen niet tegen met wat jullie denken dat een pleidooi is voor stabiliteit. Stabiliteit verandert omdat verandering de grote leraar van wijsheid is.

Stijg boven alle verwarring uit die je voor je ziet (door een hoger bewustzijn) en als Spirit zegt: “Ga hier of daar naartoe.” ga dan hier of daar naartoe. Als je voor iets bidt en God geeft jou iets anders, wat doe je er dan mee? Sommigen zullen klagen: “Lieve God, dat is niet waar ik om heb gevraagd.” Dan worden jullie gefrustreerd en zeggen tegen anderen: “Ik zit helemaal vast.”

Jullie hebben vaak niet in de gaten dat wat je hebt gekregen is waarom je hebt gevraagd….alleen anders dan wat je verwachtte en daarom zien jullie het geschenk niet. Jullie zitten vast in een situatie waarin je domweg niet begrijpt wat medescheppen betekent.

Medescheppen uitgelegd. (opnieuw)

Medescheppen: Sommigen van jullie voelen dat de definitie van medescheppen zo luidt: “Een spiritueel proces waarbij ik beslis wat ik nodig heb, ervoor bid en wat God mij geeft. Wij beiden schiepen aldus wat ik in mijn leven nodig heb. Ik ben een mens en daarom schep ik voorwaarden voor menselijke verlangens en Spirit schept dan de manier om die te laten verschijnen.”

Het bovenstaande is een echte 4D-benadering en die zal niet werken in de nieuwe energie. Denk ook eens aan deze definitie: Een natuurlijk proces waarbij een versmelting plaatsvindt tussen mens en goddelijk bewustzijn – een plan dat complex is, inter-dimensionaal, en dat boven de wijsheid van de individuele mens uitgaat maar dat door die goddelijke versmelting beschikbaar is voor de mens.

Het kan dan resulteren in een vreugdevol en vredig leven voor het individu dat doorgaat met veranderen en spiritueel groeien zolang de versmelting blijft bestaan.

Het is nu tijd om te bekijken hoe jullie bidden. Alweer, het gebed dat wij adviseren luidt: “Lieve God, toon mij wat ik moet weten.” Als dat dan gebeurt ontvang het dan in de wetenschap dat het perfect voor jou is. Denk vooraf niet over wie je bent, wat je hier komt doen, wat je zou moeten doen en wat de volgende stap zal zijn. Die benadering is zeer beperkend! Bedenk dat er een groter plan bekend is bij jouw Hoger Zelf en dit het doel is….iets dat jij niet kunt weten of zien, maar iets waar jij wel ‘bij kunt komen!’

Aardeveranderingen – Aardbevingen.

De volgende twee worden niet in angst gegeven maar zij vertegenwoordigen verandering. Willen jullie als vuurtorens niet weten van de naderende storm? Nogmaals, echte vuurtorens zullen weten dat zij gebouwd zijn om te werken in de storm. Als dat niet zo is zitten zij hier maar niets te doen, net als een glimmend, technisch gereedschap dat in de kist in het donker ligt. De vuurtoren wordt opgewonden als hij aan het werk gaat. De vuurtoren is voorbereid.

Er komen aardbevingen aan. Het is duidelijk dat er aardbevingen zullen komen op plaatsen waar dat eerder is gebeurd. De Aarde moet omhoog. Wanhoop niet! Hier zijn jullie instructies, lichtwerkers….

Vuurtorens, houd de Aarde niet tegen om omhoog te gaan. Bid niet om dit tegen te houden want dit is nodig als de Aarde zich op een normale manier ontwikkelt. Het is allemaal onderdeel van jullie partner. (Gaia). Als de storm aankomt gaat de vuurtoren niet proberen om de storm tegen te houden! In plaats daarvan probeert hij anderen op hun pad te helpen.

Jullie werk: Schep de plaatsen van de bewegingen vlak naast de bewoonde gebieden. Begrijpen jullie dat? Het hoeft niet precies op dezelfde plaats te gebeuren want het menselijk bewustzijn kan helpen om het bij te stellen. Deze plaatsen zijn erg reusachtig en onder de oppervlakte van de planeet, zelfs groter dan jullie denken. Jullie weten waar de oppervlaktelijnen lopen maar vele plaatsen ver onder de oppervlakte kunnen omhoog komen en zo bewegingen scheppen op heel andere plaatsen aan de oppervlakte dan jullie zouden verwachten, om de spanning te verlichten. Het zal evengoed de benodigde opwaardering bewerkstelligen en dat zonder zich voor te doen op precies dezelfde plaatsen die jullie hebben berekend.

Met andere woorden zeggen wij dit: Veranderingen komen er snel. Zij zijn klaar om te verschijnen op plaatsen waar zij vaker voorkomen. Als je daar woont en dat weet, stuur dan licht naar die plaatsen en dan naar de planeet en zie die beving op dusdanige wijze dat zij zich buiten de bewoonde gebieden voordoen. Nu vraag ik jullie om iets groots te manifesteren, nietwaar? Lezer, begrijp je dit echt? Er is een hele groep van jullie die dit nu lezen en deze taak op zich kunnen nemen.

Denk aan de geschriften die zeggen dat jullie bergen kunnen verzetten met je gedachten. Dit is het! Visualiseer het vrijkomen van die energie in totale eenheid met een groter plan en op gebieden die niet in het centrum liggen van de bevolking langs de kusten en waar de bevingen zich normaal gesproken voordoen en daarom veel minder schade kunnen berokkenen.

Als jullie dat doen, zullen zelfs jullie media het opmerken! Zij zullen zeggen hoeveel ‘geluk’ jullie allemaal hebben gehad….en dan kunnen jullie alleen maar glimlachen en zeggen: “Dank je, familie!”

Aardeveranderingen – Geothermisch.

Er worden krachten opgebouwd die geothermisch zijn. Dit is allemaal onderdeel van de veranderende planeet. Het is onderdeel van het veranderde weerssysteem wat jullie nog niet begrijpen. Geloof het of niet, het is onderdeel van de opwarmende oceanen waar wij het over hebben gehad en is weer onderdeel van de opwarming van de Aarde.

Er bouwt zich geothermale druk op in sommige gebieden waarvan dat bekend is. Dit is overduidelijk voor degenen die daarnaar kijken want de cyclische vrijlating van die energie is gestopt of onderbroken en er is grote zorg, sommige zijn zelfs onderdrukt!

Dit is dus wat ik tegen jullie zeg, meesters: Visualiseer het dusdanig dat het zich zodanig voordoet dat er geen verlies aan levens is. Wat het ook voor jullie betekent, laat de Aarde beslissen wat er zal gebeuren. Lijkt op medescheppen, nietwaar? Dat is het!

Meesters….Lemuriers. Ik vraag jullie om te beginnen om de planeet te veranderen zodat deze natuurlijke bewegingen geen menselijke rampen zullen veroorzaken. Ik hoop dat jullie dit begrijpen. Ik daag de heilige vuurtorens uit, de groep lezers en de toehoorders uit, om jullie licht te versterken en het naar de Aarde te sturen! Maak de planeet in deze dingen tot jullie partner en als deze dingen gebeuren zal ik vieren wat jullie hebben bereikt en realiseren dat het geen toeval was dat zij lichtelijk naast het centrum voorkwamen of wanneer de geologen jullie vertellen dat het ‘geluk’ was dat zij niet hier of daar voorkwamen. Dat kunnen jullie wel. Denken jullie dat jullie zo krachtig zijn? Dat zijn jullie.

Er meesters die op Aarde rondlopen die materie kunnen manifesteren met hun handen. Het lijkt erop dat zij controle hebben over materie maar dat is niet zo. Integendeel, zij hebben een partner bij hun schepping. Zij spreken met de zesde laag van hun DNA! Dat is de meester-laag. Dat kunnen jullie ook! Als je dat kunt, kun je ook spreken met de partner die jullie Aarde noemen en de bevingen aanvaardbaar maken voor de mensheid. Jullie hebben dit nog niet begrepen maar jullie kunnen dezelfde dingen doen bij stormen en je kunt hieraan denken als de volgende storm in je leven komt. Geloof mij, deze channeling gaat over een tijdje meer voor jullie betekenen.

Degenen die jullie gaan verlaten.

Laat mij jullie iets anders vertellen dat er ook gebeurt. Jullie verliezen veel mensen aan de dood waarvan jullie dat niet hadden verwacht. Ik heb het nu niet over aardeveranderingen maar over iets dat meer persoonlijk is voor elk van jullie. Het kan zelfs voorkomen als een ‘ongepaste dood.’ (een dood die buiten de schaal ligt van wat er zou moeten gebeuren). Voor sommigen gaat het over ‘degenen die te vroeg gestorven zijn.’ Voor jullie zou het erop lijken dat zij onafgemaakt werk achterlieten en dat hun dood daarom een totale spirituele verrassing is. Sommigen hebben gezegd: “Zij leken er zo klaar voor te zijn om als lichtwerker te gaan werken” of: Zij zaten middenin hun lichtwerk.” Sommigen waren genezers of meesters – in – opleiding, en toch zijn zij heengegaan. Het lijkt erop dat zij nog zoveel te geven hadden. Toch zijn zij opeens weggehaald….te vroeg! Dit is zorgwekkend en verwarrend voor velen.

Meer mensen dan normaal verlaten nu de planeet. Sommigen hebben het bemerkt en anderen niet maar velen zullen het nog merken. Wanhoop niet! Ik zal jullie wat advies geven: Als je dit ziet gebeuren in jouw leven wil ik de eerste reactie van een meester zien en niet die van een mens door je handen op te houden als je het nieuws hoort en te zeggen: “Dank je wel, lieve Spirit!” Wees de eerste om hun leven te vieren. Dank Spirit voor hun verlossing en vier hun levens. Rouw normaal maar blijf het overzicht houden. Begrijp dat deze dingen geen straffen zijn en ook zijn zij niet bedoeld als zorgelijke gebeurtenissen. Zij zijn ook niet ongepast.

Heeft iemand van jullie er misschien aan gedacht dat er wat anders aan de hand zou kunnen zijn? Wat als dit een beloning was? Hebben jullie daaraan gedacht? Wat als het een ziel betreft die het nodig heeft om snel weg te gaan en weer terug te komen om de planeet te veranderen? Wat als deze ziel het nodig had om de meesterschap energie te nemen en die in een nieuw lichaam wil stoppen? Wat als het een ziel is die het nodig heeft om naar Israël te gaan of een die het nodig heeft om de politiek van Amerika en Europa te kennen voor de toekomst? Wat als het een groots plan is dat de spirituele groei en wijsheid zal gebruiken van degenen waarvan jullie denken dat je ze ‘kent’ en bent ‘kwijtgeraakt’ om voor iets voor de nieuwe generatie te zorgen?

Ik hoop dat dit hout snijdt voor jullie. Het beeld is veel groter dan jullie je realiseren en het is allemaal passend. Het wordt tijd dat jullie beginnen te begrijpen hoe je de dood moet vieren in plaats van erom te rouwen. – hoe je een deel van de familie kunt zijn in plaats van er bang voor te zijn – hoe je niet boos op God kunt zijn als dingen niet lijken te gaan zoals jij dat had gewild en nooit de metafoor van de vuurtoren in de storm hebt begrepen.

De vuurtorenwachter schreeuwt tegen de golven: “Kom maar op! Dit is waarom ik besta! Jullie kunnen mijn licht niet onderdrukken!” Hij schreeuwt affirmaties als het water van zorgen en rouw tijdelijk over zijn fundament stroomt. Hij is wijs. Hij weet wie de vuurtoren heeft gebouwd en waarom hij op de planeet bestaat. Zijn tranen van zorgen zijn vermengd met het water van de planeet (de storm) maar tot aan het einde blijft zijn licht sterk totdat het ook voor hem tijd is om naar huis te gaan.

Moe!

Ik zal hiermee besluiten: Het is 2004 en velen van jullie zijn moe. Velen hebben tegen Spirit gezegd: “Zou het geen energie zijn die overeenkomt met wie ik ben? Is dit de nieuwe energie? Als dat zo is, waarom ben ik dan zo moe?”

Wij hebben dit al eerder beantwoord. Jullie zijn degenen die het zware werk doen, degenen die tijdens de orkaan overeind blijven en hun licht hoog houden. Dat maakt jullie moe! Maar laat mij jullie een ander attribuut geven dat begint te verschijnen, een dat wij niet helemaal aan jullie kunnen uitleggen maar dat synchroniseert met wat er nu gebeurt. Op bepaalde dagen zullen jullie niet alleen moe zijn maar uitgeput, abnormaal uitgeput. Dit zal geen patroon volgen behalve als je jouw vrienden roept. Er is iets aan de hand.

Kijk ernaar als naar een golf van verandering die een attribuut schept dat grote invloed heeft op de lichtwerker – speciaal op de lichtwerker! De lichtwerker is de soort mens die dit artikel zou lezen of in deze zaal zou kunnen zitten – de soort mens die zorgt voor deze planeet en die goddelijkheid ziet in zichzelf.

Dus als deze uitputting zich voordoet zeggen wij weer tegen jullie: Hebben jullie de moed, de kracht en de energie om dank je wel te zeggen? Als je dat doet koos je voor de wijsheid van Spirit. Dit is een aanwijzing voor Spirit dat jij buiten de doos van de mensheid kunt kijken en wie jij bent in het grote plan van het hele beeld.

Kun jij accepteren dat Spirit jou heeft uitgekozen voor het zware werk? Kun jij accepteren dat je God bent? Deze dingen veranderen de planeet, lieve mensen, op manieren die jullie je niet kunnen voorstellen. Dat is het goede nieuws wat jullie nog niet kunnen zien. Het is de grootsheid van wat er op Aarde gebeurt.

En zo is het.

Kryon