Kryon: Wat is er aan de hand?

Kryon: Wat is er aan de hand?

Doorgegeven via Lee Carroll / 23 november 2002
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Wat een vreugde dat jullie zoiets als vanavond toestaan, geliefden! Wij begrijpen jullie dualiteit. Wij begrijpen dat velen van jullie zich nog steeds afvragen of dit echt kan zijn. Sommigen zullen erdoor geraakt worden. Sommigen zullen dingen ruiken die hier niet zouden kunnen zijn. Sommigen zullen kleuren zien in de zaal en dat is allemaal om dezelfde reden: zodat jullie de waarde kunnen zien van wat jullie hier vandaag hebben geschapen.

Deze bijeenkomst en de boodschap zijn geschapen omdat jullie hier zijn. Dit gebeurt niet in een vacuüm. Als hier niemand zou zitten zou er geen channeling zijn. Het is dus een prettige plek, een die geschapen is door de mensen die hier voor mij zitten en door de duizenden die dit op enig moment lezen.

Ieder van jullie is oneindig en dat geldt niet voor alle leven in het universum. Er is op deze planeet geen test, alleen uitdagingen door energie. Geen van jullie ontbreekt de mogelijkheid om deze uitdagingen te ontvangen en te verdragen. Jullie kwamen allemaal op Aarde met die kennis om alles te laten plaatsvinden op je juiste manier. Wij zeggen jullie dit nogmaals: Elk van jullie is meervoudig! Jullie denken dat jullie ‘ Een ding’ zijn? Dat is niet correct. Jij kijkt in de spiegel en ziet een vierdimensionaal schepsel met een huid en een lichaam en een naam die je hardop kunt uitspreken. Je hebt echter geen idee wie je in de spiegel ziet. Elk van jullie is een groep. Ondanks dat dit gek klinkt hebben jullie alle kennis als je zegt dat je een hoger deel van jezelf hebt en veel van jullie doen hun voordeel met deze hogere delen. Toch zien en voelen zij evengoed de verdeeldheid. Veel van jullie verlangen om deel te zijn van dat andere deel maar jullie scheppen de verdeeldheid op natuurlijke wijze binnen jullie realiteit in plaats van jezelf te zien als een deel van het grote IK BEN.

De grote profeten liepen op de Aarde als mensen. Jullie zagen hen als verschillend en vreemd, geheiligd, goddelijk en krachtig. Zij zagen er net zo uit als jullie allemaal. Wat maakte hen dan verschillend? Ik zal het jullie zeggen: Deze mensen waren in staat om de dualiteit te ontpellen en een wonder te scheppen.

Zij deden niet mee aan de verdeeldheid van het menselijk Zelf en het Hoger Zelf. Velen volgen deze specialisten omdat zij de vreugde en de kracht in hun leven zagen. Je dient jezelf dus af te vragen wat het verschil is tussen een gewoon mens en de meesters waaraan jullie eer bewijzen – degenen wiens levens aan velen door de geschiedenis heen, bekend zijn.

Hier gaat het goed worden. Toen de meesters op de Aarde rondliepen met een lichtere dualiteit deden zij dat in de mogelijkheid om het grotere plaatje te zien. Zij waren niet zo betrokken als jullie. Zij hadden minder duisternis waar zij liepen en zij konden helderder zien. Toen jullie op deze planeet werden geboren was er een sterke dualiteit maar voor de meesters was die spiritueel lichter en dat maakte hen ‘verschillend’.

Dat was hetgeen wat jij zag en zo abnormaal was. De profeten en de meesters uit oude tijden waren in staat om de groep te integreren!

Geliefden, jullie zitten in een energie die wij twaalf jaar geleden al voorspeld hebben. Het is een energie die veel stabieler zal zijn dan voorheen maar daar gaan wij het direct over hebben. Wat wij jullie willen vertellen is dit: De attributen van de meesters hebben jullie ook! Waar gaat dit allemaal over, vraag je? Het gaat over veranderen van de mensheid en een veranderende spiritualiteit. De sluier wordt een beetje opgetild zodat jullie door de schemering dingen kunnen zien die je daarvoor nooit kon zien. Sommigen hebben gevraagd: “Kan dit echt waar zijn? Kan ik echt mijn leven veranderen?” Het antwoord is: Ja. Je komt in deze ervaring met wat een contract wordt genoemd. Dat zal altijd zo zijn en een deel van je brein zal zeggen: “Dit is mijn contract. Het zal zo zijn.” Heel veel mensen zullen nooit de waarheid hier omheen begrijpen.

Met deze contracten heb jij ingestemd als ‘start-energieën’ Zij houden jou aan de gang. Geen engel of profeet heeft jou ooit verteld dat het voor altijd zou zijn. Het voelt alleen maar zo. Je moest ergens beginnen en jullie contract is een goed iets om mee te beginnen. Het is een simpele overeenkomst. Het vertegenwoordigt onafgemaakte zaken, overblijfselen van ervaringen uit het verleden, de keuze van ouders, de plaats op de planeet, ras, angsten en vreugden.

Wat vaak niet wordt gezien is dat de mens complete en totaal vrije keus heeft om naar welke richting dan ook te gaan….en ja, dat betekent ook dat hij buiten het startcontact om kan gaan!

Zonder te ontwaken voor dat feit en zonder te weten van die mogelijkheden, wordt het startcontract vaak tot het einde toe gevolgd. Hoeveel van jullie vragen zich wel eens iets af over dat contract? Over het biologisch contract? Gaat dat ook over wat er met jouw broer en zuster en jou gaat gebeuren?

Voel jij je voorbestemd als je op jouw biologische pad loopt. Wel, geliefd mens, misschien is het tijd om de mantel van de meester aan te trekken – de meester met jouw naam, met de lagen van wie jij bent. Als je dat doet zal de genetica in jouw lichaam luisteren naar de mantel van de meester. En als jij tegen jezelf spreekt en zegt: “Het is tijd voor verandering” heb jij een nieuw contract. Jouw cellen veranderen! Zij zeggen: “Wij willen dat jij vreugdevol bent en geniet van de liefde van Spirit. Wij willen onze cellulaire structuur veranderen, onze genetische make-up. Wij willen duidelijk maken dat onze intentie dezelfde is als die van de meester.” Begrijp jij wat wij zeggen? Begrijp jij hoe diepgaand dat is?

Neem een momentje en denk aan wat de meesters in staat waren te doen toen zij op deze planeet rondliepen. Zij gingen heen en lieten velen achter die werden genezen en die dankbaar waren en vol vreugde. Zij brachten voorspellingen en wijsheid en zij hielpen iedereen die zij raakten. Zij brachten stammen bijeen en beïnvloedden naties. Zij verenigden en verdeelden. Zij brachten tijdgeesten die zo verschillend waren dat zij daarvoor vaak hun leven moesten geven. Nu……hier….bezoekt deze energie jullie! Waarom neem je niet even een moment en vier je wat je hebt geschapen?

Wij zijn hier nu op deze plaats en wij zijn er klaar voor. Wij nemen onze plaatsen rondom jullie in, boven, onder en naast jullie. Inter-dimensionaal gezien is er geen limiet aan waar wij kunnen zitten of staan of zijn. Ieder van jullie is omringd door een eigen groep. – een die precies weet waar jij doorheen bent gegaan – die jouw zwakheden kent en jouw vele vragen. Het is een groep die er klaar voor is om jouw hand vast te pakken en jou te geleiden naar de ene weg of de andere, als jij ooit aankomt op de plaats waar je dat zou toestaan…..of herkennen dat jij de keus hebt om erom te vragen.

Sommigen van jullie hebben contact met die groep en anderen zijn er bang voor. Bang zijn is heel natuurlijk in deze speciale tijd. Zelfs vandaag zijn er onuitgesproken vragen gevraagd en wij zullen er een paar van behandelen. Daarna geven wij natuurlijk wat meer wetenschap.

De vraag is gesteld: “Wat gebeurt er nu? Kryon jij het het gehad over het raster en over het feit dat de toevoegingen daarbij aan hun einde komen. Wat zal dat voor ons betekenen?”

Wij hebben al uitgelegd waar het raster voor is. Het gaat om het verhogen van de menselijke biologie en het bewustzijn.

Als wij het hebben over biologie bedoelen wij ook jullie spirituele biologie want die zitten ineen gestrengeld. Het spreekt allemaal tegen zichzelf op dezelfde tijd en de ‘lagen’ zingen elkaar toe. Hier is wat er gebeurt: Zoals je weet is het raster verplaatst. Het zal nog enige tijd bewegen maar de spirituele belijning – het deel ervan dat de sluier optilt – zal tot een einde komen in december van dit jaar. (2002) Er zijn sommigen van jullie die jaren bezig zijn geweest met het zoeken van dit bewegende doel – dit veranderende raster. Nu zitten jullie hier met nog een attribuut om mee om te gaan. Als het raster uiteindelijk stopt zal er enige stabiliteit zijn en daarin zit ook verandering.

Er zijn mensen die zouden kunnen zeggen: “Nou, dat werd tijd ook!” Maar laat je niet bedotten. Er zijn er ook onder jullie die aan de beweging gewend zijn geraakt als op een bewegend dek van een schip. Als het stopt zullen jullie het weten!

Tot een einde komen en stoppen heeft ook zijn eigen attributen. Hier is ons advies: Je hoeft er niet meer op te jagen. Het zit aan jouw voeten. Je bent gewend geraakt aan bepaalde soorten van bewegen en dat heeft ongeveer tien jaar geduurd. Er zijn mensen onder jullie die blij zullen zijn dat het is gestabiliseerd.

Maar er zijn er ook die ook aan de beweging zijn gewend en er nu aan moeten wennen dat het op zijn plaats is. Sommigen zullen zelfs de beweging voelen terwijl het al is gestopt!

Wat betekent dit voor jullie? Niets van dit alles gaat ineens of in een nachtje gebeuren. Er is een restant waar wij eerder over hebben gesproken, informatie die een jaar oud is. Het restant van de verandering van het rooster zal op zijn hoogst drie maanden duren. God doet de dingen niet snel, zoals jullie weten. Daarom zeggen wij dit: Het gestabiliseerde raster zal inderdaad in zijn uiteindelijke positie komen aan het eind van dit jaar; het stopt langzaam. Het restant is ontworpen voor jullie gemak zodat er geen snelle stop is.

Maar wat een blijdschap nu de groep bijna klaar is met jullie geschenk.

De mensheid voelt dat. Wij hebben eerder verteld dat dit spoor dat jullie voor jezelf hebben geschapen, uniek is. Het is nooit eerder belopen en daarom ligt er niets verderop het nieuwe spoor. Jullie scheppen het terwijl jullie erop lopen. Dit alleen veroorzaakt onrust. Er zijn mensen die voor Spirit gaan zitten en smeken om de toekomst te kennen. “Waar gaan wij naartoe? Wat doen wij? Wat gaat er gebeuren?” Met vreugde zeggen wij dit: Dat weet niemand! Wij kunnen echter wel de richting aangeven die jullie opgaan. Wij kunnen jullie de snelheid vertellen waarmee de verandering plaatsvindt en dat is diepgaand…..onverwacht. Wil jij daar bewijs van hebben? Zoek maar eens naar welke profetie dan ook over wat er in deze tijd gebeurt. Alle ouden in hun wijsheid – de meester-zieners van hun tijd – konden niet voorspellen wat jullie ascenderende Aarde doet. Dat is wat er nu gebeurt.

En jullie deel? Het is jullie energie. Hoeveel van jullie begrijpen dat jullie een nieuw contract voor je hebben liggen? Het is een contract waarin staat dat wij willen dat jullie hier langer blijven. Het opent een geheel nieuwe tijdgeest van levensverlenging. En als jij dat niet ziet zullen jouw kinderen dat wel doen. Het is niet alleen maar medische wetenschap en niet alleen fysica. Het heeft te maken met wat de mens doet voor de mens.

Zij zijn van plan om hier een hele lange tijd te blijven en zij weten hoe. Het is intuïtief. Terwijl jullie hier zitten en je afvragen of het waar zou kunnen zijn dat jullie je biologie kunnen veranderen, doen zij het al! “Doet niet iedereen dat” zullen zij zeggen. Velen komen hier met de intuïtieve kennis van wat wij jullie nu leren. “Natuurlijk beheersen wij de materie” zullen zij op een dag zeggen. De dingen die jullie je hebben afgevraagd met jullie intellect en jullie logica zullen op een bepaald moment in de tijd een tweede natuur worden voor de mensheid. Dat is wat er nu gebeurt.

Waar gaat de rastergroep naartoe?

En deze rastergroep – waar gaan zij naartoe? Moeten wij daarom bedroefd zijn? Gaan zij terug naar huis? Hier is het antwoord: Nee en nee. De rastergroep die al die jaren bij mij is geweest, die het speciale magnetisme van de planeet heeft verplaatst om jullie DNA te scheppen gaat terug naar wat jullie andere karweien noemen.

Het blijft en handhaaft zich. Het verspreidt zich maar het is een onderdeel van de Aarde zelf. Sommigen van jullie hebben herkend dat Gaia leeft. De inheemsen geloofden dat de modder van de Aarde zelf een deel van een entiteit was. Zij zagen dit in het oosten, het westen, het zuiden en het noorden. En wij zeggen jullie dit: een deel van de magnetische rastergroep zal blijven zal blijven samenwerken met Gaia. Deze groep is hier altijd geweest en zal hier altijd zijn.

Het heeft te maken met de levenskracht van de planeet. Het heeft te maken met het steunen van de mensen die hier zijn. Waar gaat de rastergroep naartoe? Zij blijven hier. Bekijk het als een wisseling van werk, als je dat wilt. Dat is wat er gebeurt. Wat voor werk gaan zij doen? Dat vertellen wij jullie in de volgende maand. (december)

Er is hier ook nog een andere vraag gesteld en het is er een die wij vanavond nog willen beantwoorden.

Hoe komt het dat door het verhogen van het raster en daardoor het optillen van de sluier wat weer zorgt voor groter spiritueel inzicht, wijsheid en vreugde…..de donkere kant zo dramatisch gaat toenemen?

Dachten jullie dat wij dat niet in de gaten hadden? Ik zal jullie informatie geven die ongelooflijk lijkt. Ik zeg het nogmaals en er zullen mensen zijn die het er niet mee eens zijn, maar ik zal jullie de waarheid vertellen, geliefde. Er bestaat niet zoiets als de donkere kant.

Luister hiernaar. Begrijp dit. Ik neem jullie niet in de maling als ik dit vertel. Ik geef jullie intuïtieve kennis. Vraag jouw Hoger Zelf om de integriteit van dit antwoord. Er is geen groep entiteiten die deel van jullie ter ziel gaan is. Er is geen groep die jullie de duistere kant zouden noemen en die jullie naar donkere plaatsen wil brengen. Er is geen groep entiteiten die verantwoordelijk is voor het wegtrekken van jullie bij het licht vandaan of jullie ziel wil bezitten. En dat is de waarheid.

Jullie zouden kunnen zeggen: “Waarom lijkt het daar dan wel op?”

Dit is moeilijk te behappen en misschien zullen sommigen het niet begrijpen.

Laat mij jou vertellen, krachtig mens: Als jij eenvoudigweg langs water loopt…..met zijn moleculaire waarden binnen zijn verandering, wat kun je dan vertellen over jouw invloed daarop?

Zou het kunnen zijn dat jullie veel krachtiger zijn dan een ‘gewoon’ mens, meer dan jullie ooit gedacht hebben?

Kan het zijn dat jullie niet zo gewoon zijn als jullie dachten? Inderdaad, dat is het geval. Luister: De mens die zich op het duister richt zal duister krijgen! En het zal krachtig duister zijn. De mens die zich richt op licht zal licht brengen. En het zal krachtig licht zijn! Vaak hebben zij jullie het verschil gegeven tussen deze attributen want licht is actief en donker is passief. Dat is oude informatie maar hier is wat het betekent: Als ergens duisternis is en jij kiest voor het licht zal een donkere plek die aan dat licht wordt blootgesteld, verlicht worden. Het duister lijkt de verdwijnen. Het gaat letterlijk niet van donker naar licht, maar het is een alchemie van ‘het licht aandoen’. Het gebeurt opeens. Het gaat niet langzaam en als het licht is ingeschakeld zijn alle dingen die voor jullie in het donker waren verborgen, zichtbaar.

Het punt is dit: De mens die begint naar het licht toe te gaan beweegt een energiestructuur.

Deze structuur is een beperkte ruimte die menselijk bewustzijn wordt genoemd. Als je naar het licht toegaat laat je wat van het donker achter je. Je kunt daar alleen maar een bepaalde hoeveelheid energie bevatten. Daarom gaat er als jij voor het licht kiest, een stukje donker weg naar jouw dualiteit van het verleden en wordt afgebroken – afgehakt – achtergelaten. Denk hieraan: Jouw persoonlijke blik is altijd vol energie. Het is gevuld met een combinatie van donker en licht. Als jij ervoor kiest om licht toe te voegen zal het oudere donker over de rand vallen en verdwijnen.

Wat denken jullie dat het donkere deel met jullie zal doen? Het gaat smeken: “Laat mij niet alleen! Wij zijn al zolang een deel van jullie geweest! Leven na leven hebben jullie ons omarmd en nu gooien jullie ons weg! Doe het niet!” Dit aparte deel wil overleven en smeekt om niet in de steek te worden gelaten. Door dit smeken zal het er voor jullie op lijken of er een legioen – een leger -je bij het licht vandaan wil trekken. Veel zal er gewerkt worden met angst. Laat mij jullie dit vragen: Wie weet dat beter dan jullie? Hoe weet het donker van al jullie ‘zwakheden’? Hoe kent het jullie zo goed? Het antwoord? Het is Jij die tegen jou praat! Het is het krachtige deel van jou dat heeft besloten om dat af te hakken en achter te laten. Het is een actuele inter-dimensionale laag van jouw DNA die verantwoordelijk is voor de balans tussen licht en donker. Noem het jouw dualiteit-energie! Dit is nieuwe informatie.

“Kryon,” zou je kunnen zeggen, “Ik geloof het niet.” Okay, nu dan een intellectueel bewijs? Laat mij jou dit vragen: Is het waar, geliefde, dat er legioenen van het duister zijn die proberen jou van jouw weg af te houden – als er entiteiten zijn op die donkere plaatsen met horens op hun hoofd, die jou proberen te verleiden om naar het donker te gaan, als zij zo onderdanig doen? “Wat betekent dat?” zou je kunnen vragen. Waarom is het zo dat als je ze recht in hun gezicht kijkt en zegt en NEE tegen ze zegt dat zij dan weglopen, de andere kant op? Wat voor soort leger van de duisternis is dat? Wat voor kracht is dat? Heb jij daar ooit wel eens aan gedacht?

Jij hebt de controle en dat is altijd zo geweest. De meesters die op Aarde rondliepen wisten dat. Zij keken naar de energiebalans in jullie en zij keken er dagelijks naar. Het verschil? Hun verlichting toonde hen dat zij de controle hadden en de fantoomlegers van het duister verschrompelden voor hen. Jullie zijn niet anders! Deze donkere delen zullen jullie ook achterlaten……en dat is de waarheid! Het vecht tegen jullie en als jullie je cellulaire structuur informeren over jullie intentie, moet het gehoorzamen.

Deze informatie is voor degenen die deze bladzijde lezen. In een NU dat wij zien, zien wij de lezer. Wij zien jullie ogen en jullie geest. Wij zien vreugde in deze informatie. Dus luister en lees: Er is geen samenzwering om jullie achterwaarts te trekken anders dan wat jullie scheppen om te overleven in wat jullie je realiteit noemen.

Dit is Jij met Jij. Het is de reusachtige ‘HET’ uit de parabel van de thuisreis. (Kryon boek vijf). Ken jezelf. Het is tijd om daarnaar te kijken en te zeggen: “Ik begrijp wat er gebeurt.”Je kunt zelfs zeggen: “Ik eer het donkerste deel van mij dat heel lang bij mij is geweest en dat ik nu loslaat.” Dat is wat er gebeurt!

Oh, er zijn er ook die het ermee oneens zijn. Zij zullen tegen jullie zeggen dat Kryon jullie probeert een poets te bakken met het licht. “Geen duistere kant?’ zullen zij zeggen. “Dat is dwaas.” “Dat is het bewijs dat Kryon slecht is.” Jullie hoeven mij niet te geloven maar ga naar jouw eigen licht en beveel het duister weg te gaan. Als het dan voor jou verschrompelt, vier dan de waarheid van God….dat jij een deel bent van het geheel….heilig, krachtig, eeuwig en in controle. Gezegend zijn die mensen die controle hebben over zichzelf en over de nieuw geschapen goddelijke kracht die de hunne is!

Dit zijn uitdagende tijden, nietwaar? Misschien kijken jullie naar de huidige gebeurtenissen. “Lieve Kryon, wat gebeurt er op Aarde?” Ik zal jullie zeggen wat er op Aarde gebeurt: Het mag er niet zo op lijken, maar jullie lossen de grootste zaak voor ons op. Collectief gezien ben ik hier bij jullie. Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Ik kwam hier om het raster van de Aarde op zijn plaats te zetten en ik zal niet vertrekken totdat de laatste mens van de Aarde is vertrokken. De groep kan komen en gaan, het raster kan op een dag misschien weer zijn veranderd maar Kryon blijft. Zo is het dus een feit dat ik samen met de mensheid die zijn werk doet, in de reddingboot zit. Zo komt het dat ik jullie steun en ik weet wat er gebeurt. Zo komt het ook dat mijn leringen toenemen.

Jullie hebben een woord voor wat er gebeurt en het heet ‘domino-effect’. Soms is dat niet plezierig. Misschien zul jij het betwisten. Je zou kunnen zeggen: “Kryon, alles wat ik om mij heen zie, is slecht. Er is overal duisternis! Laten wij eens naar enkele veranderingen kijken: Als ik jullie tien jaar geleden had verteld dat jullie grootste bedrijf (Enron) in dit grootse land zou vallen over onderwerpen van integriteit, zouden jullie mij dan geloofd hebben? Als ik jullie de profetie had gegeven dat een van de grootste religieuze organisaties op Aarde op de knieën zou worden gebracht vanwege integriteit, zouden jullie mij dan geloofd hebben? Het antwoord is nee. Die dingen werden als onmogelijk gezien. Het grote geld en de grote religies waren onaantastbaar. Kijk nu eens uit het raam en lees het nieuws. Het heet : domino-effect. Land na land, geloofssysteem na geloofssysteem, de vonken zullen er vanaf vliegen.

Wij zeiden jullie dat twaalf jaar geleden. Wij zeiden dat velen de Aarde zouden moeten verlaten in deze nieuwe omstandigheden. Oh, je kunt rouwen om degenen die zijn overgegaan omdat jij een deel van de mensheid bent. Dat is normaal en natuurlijk, want je houdt van de mensheid. Er zijn er echter ook die hebben besloten om hier te blijven en iedereen te helpen. Dat is wat er gebeurt.

De Aarde heeft dus een domino-effect en in dat proces schept het heel langzaam iets: Het schept het begin van het Nieuwe Jeruzalem. Nu weet je dat deze frase geen metafoor is, nietwaar? Het is wat wij al die jaren al bedoelen. Het is echt Jeruzalem. Het is het toppunt van de problemen – het ding dat de Aarde op zijn knieën heeft gekregen – de bron – schijnbaar – van het streven in jullie tijd.

Het Nieuwe Jeruzalem refereert ook aan een groep mensen die een generatie van mensen vertegenwoordigt die hebben besloten om Armageddon naar de ‘toekomst’ toe te schuiven. Zij zijn degenen die het onoplosbare zullen oplossen en een proces van vrede zullen beginnen op deze planeet.

Ik ben Kryon en ik draag alleen maar een stukje van de puzzel. Jullie zien niet wat ik zie. Wij zeggen jullie dit: Kijk om je heen. Er zijn vele anderen die vele boodschappen hebben. Bestudeer die goed vergelijk ze. Luister naar de channeling. Luister naar de wijzen. Maak onderscheid tussen wat goed voelt en wat niet. Is de informatie op angst gebaseerd of op liefde? Zoek degenen die resoneren met jouw hart en die ook geloofwaardig zijn. Dat is vrije keuze. Zie het grotere plaatje door ze met elkaar te verbinden. Kijk rond en zie God in jou!

Er is veel eerbetoon rond deze channeling. God houdt van jullie, dat is wat er gebeurt.

Wetenschap.

Het kan tegenstrijdig lijken om van dit bericht over liefde naar wetenschap te gaan, maar ik ben tenslotte de magnetische meester en ik houd ervan om over deze dingen te spreken. Niet allen zullen begrijpen wat er nu volgt.

Om deze channeling compleet te maken zullen wij het even hebben over iets waar wij pas twee keer eerder over hebben gesproken. Wij vragen nu aan de energie van Metatron om naar voren te komen.

Metatron en Kryon zijn van dezelfde familie…..die van Aartsengel Michael. Dit is de familie van spirituele natuurkunde en die is zeer verstrengeld. Zodoende zijn de energieën van alle drie hier aanwezig. Een van hen is mijn partner (Lee Carroll) die doorgeeft en natuurlijk ook de combinatie verzorgt tussen Kryon en Metatron die het over natuurkunde zal hebben. Wij willen het over iets hebben dat de wetenschappers na aan het hart ligt. Wij gaan het hebben over vrije energie. Het zal niet door iedereen begrepen worden maar sommige lezers zullen dat wel doen en dit geldt ook voor sommige toehoorders hier. Ik vraag mijn partner nu om zo helder mogelijk te zijn en langzaam te spreken als dat nodig is. Dit kan worden gemanifesteerd!

Voordat wij beginnen moet je dit begrijpen. De mensheid is er al een tijdje van overtuigd dat er iets zou kunnen zijn dat vrije energie wordt genoemd. Dit zou kunnen worden gemanifesteerd in een toestel dat dit kan opwekken schijnbaar zonder brandstof te gebruiken. De vraag is, is dat mogelijk? Het antwoord is: Ja, dat is altijd zo geweest.

Sommigen zullen begrijpen hoe dit zou kunnen werken want er is op een diepgaande manier magnetisme bij betrokken. En er zullen inderdaad mensen zijn die dit op macroniveau zullen ontdekken, maar dat zal niet erg efficiënt zijn. Wat wij willen doen is jullie enkele antwoorden geven die jullie zullen verrassen maar die jullie het doel van vrije energie eerder en gemakkelijker zullen laten bereiken.

Laten wij even terugkijken. Als kind waren jullie misschien verbaasd over iets – statische magneten die je in jouw hand hield en die gelijke polen van andere magneten sterk afstootten. Misschien vond je het leuk als je merkte hoeveel kracht je nodig had om gelijke polen tegen elkaar aan te drukken! En hoe groter de magneet, hoe groter de tegenwerking tussen de beide magneten.

Sommige van jullie kinderen groeiden op en wilden wetenschapper worden en vroegen jullie over natuurkunde en over de natuur. “Wat voor kracht is dit, die tegenhoudt?” Waarom kan een mens bij wijze van spreken zijn hele gewicht in de schaal leggen en nog niet dat stukje metaal op zijn plaats krijgen? Wat gebeurt hier? Wat is dit voor proces? Kan ik dit in een richting sturen die ik wil?”

De natuurkundigen vonden natuurlijk wel antwoorden over deze gevangen energie en noemden dit Kinetica. Er is tegenwoordig heel veel geschreven om uit te leggen waarom er een kracht in metaal kan zitten die terug duwt. Geen een ervan is correct! Er is iets met magnetisme aan de hand dat nog ontdekt zal worden. Het heeft een laag van inter-dimensionaliteit die jullie juist nu aansnijden; het is niet te beschrijven in jullie vier dimensies. (jullie realiteit) De ware reden waarom het terug duwt is niet eens een deel van jullie vierdimensionale natuurkunde. Jullie hebben het een naam gegeven maar jullie begrijpen het niet.

Sommige wetenschappers vroegen zich af: “Wat zou er gebeuren als wij magneten tegen magneten zouden laten duwen? Als wij iets slims ontwerpen kunnen de magneten misschien tegen zichzelf drukken en kunnen wij deze energie in een cirkel gebruiken – in een machine – magneten tegen magneten. Wij kunnen deze ongelooflijke magnetische drukkracht gebruiken en dan hebben wij een machine die zichzelf van brandstof voorziet!”

Dit is de simpele uitleg over hoe de wetenschap begon te denken over vrije energie. Als je vandaag met een wetenschapper daarover zou praat zou jij vertellen dat het niet mogelijk is. Hij zou je vertellen dat er altijd een soort van verlies is. Je kunt niet iets voor niets krijgen. Er is altijd iets dat er tussenkomt bij vrije energie, zeggen zij. Hebben zij gelijk?

JA! Maar laat mij jou zeggen wat dat ‘iets’ is: Het is 4D-natuurkunde. De restricties die ervoor zijn – de reden waarom het niet werkt….is jullie eigen dimensionale realiteit. Dat is het antwoord.

Nu ken je de puzzel en hopelijk hebben wij het op een begrijpelijke manier uitgelegd. De wetenschapper heeft gelijk als hij jou vertelt dat je niets voor niets kunt krijgen. Nu moeten wij jou over ware natuurkunde vertellen. Nu je dit allemaal weet, zal dit ooit werken? Het antwoord: JA. Deze magnetische machine werkt heel goed! Maar niet op de manier die jullie denken.

Om het nieuwe onderwerp aan te snijden moeten wij eerst dit zeggen: De natuurkunde waar jullie zo gek op zijn en waar jullie over opscheppen, is constant. Dat gebeurt als je een stelling vindt die zich voor 100% van de tijd in jullie 4D-wereld, bewijst. Als dat gebeurt hebben jullie de neiging je daar goed over te voelen. Dan gaan jullie die regel toepassen op het hele universum. Daarom zijn Newtoniaanse, Einsteiniaanse en Euclidische natuurkunde – de regels die alles in het universum lijken te besturen – voor jullie absoluut. Als je ze in jullie realiteit ontdekt zetten jullie ze als het ware in cement vast voor alle realiteiten. En dat is niet zo! Laat mij jou dit vragen, wetenschapper: Heb jij deze natuurkunde geprobeerd in alle vormen waarin het zou kunnen voorkomen? Of heb jij maar iets verondersteld?

In het verleden gaven wij jullie aanwijzingen. Kryon gaf jullie formules die aangaven dat er ontbrekende stukjes waren in de natuurkundige basisconcepten die jullie nog steeds niet begrepen. Zie je, natuurkunde is variabel …..en soms is dat geen goed nieuws. Wat is de grootste variabele in de natuurkunde? Maat? De ratio van attributen tussen massa, magnetisme en graviteit verandert met de grootte?

Wij gaan deze variabele benoemen en hem ‘het kwantummembraan’ noemen. Het is een membraan van attributen. Hier is er een die je op een kwantumniveau tegenkomt, waar de natuurkunde verandert. Deze dingen zijn al eerder gezien maar tot nu toe hebben degenen die ze hebben bestudeerd ze als kwanten betiteld. Sommigen hebben hierover geargumenteerd en vroegen zich af dit membraan van attributen kon bestaan. Ja, dat doet het. Als je door dit niveau heengaat, vinden vele vreemde dingen plaats – dingen die in feite de weg vrij kunnen maken voor vrije energie.

Laat mij nog duidelijker zijn. Het is in feite een membraan van dimensionaliteit – wat je zou kunnen noemen van de vierde naar de vijfde gaan. Natuurlijk is het verkeerd om dit te zeggen want als je van de vier dimensies naar de vijfde gaat is er geen lineariteit meer omdat jullie tijd is veranderd. Zonder lineariteit kunnen jullie niet tellen, nietwaar? Dus wordt de vijfde echt onmogelijk. Laten wij gewoon zeggen dat jullie uit jullie dimensie gaan.

Luister. Ik ga jullie informatie geven die jullie wetenschappers binnenkort zullen bevestigen. Laat mij jullie dit vragen: Kunnen dingen binnen jullie natuurkunde op dezelfde plaats bestaan op dezelfde tijd? Dan zouden jullie kunnen zeggen: zeker weten van niet! Dat is onmogelijk. Laat mij de vraag dan anders stellen. Wat als twee dingen echt twee keer hetzelfde zijn op dezelfde tijd? Jullie zouden kunnen zeggen: “Daar hebben wij nooit van gehoord” Inderdaad! Dat is wat er gebeurt als materie door het kwantummembraan gaat! Hetzelfde deeltje bestaat tegelijkertijd in twee dimensionale attributen.

Luister, partner (Lee Carroll) dit is belangrijk . Het is belangrijk dat jij dit goed weergeeft. Het is de eerste uitleg die hierover ooit is gegeven en Metatron en Kryon zullen die jullie geven op een manier die de lezers zullen begrijpen.

Als materie door het membraan gaat is er een directe, zeer kleine hoeveelheid tijd waar de materie feitelijk inzit en die beide polariteiten bevat, positieve en negatieve. Het lijkt erop dat de beide deeltjes op dezelfde tijd op dezelfde plaats zijn. Dat is bijna wat je een uitwisseling van antimaterie kunt noemen.

Door het membraan is er een momentje van zeer kleine onbalans van wat wij het kosmische raster hebben genoemd. Op dat moment wordt er energie geschapen, schijnbaar uit het niets. Maar het komt niet uit het niets, maar uit het alles! Het kosmische raster vertegenwoordigt alle energie van het universum in een gebalanceerde ‘nul-staat’ en wacht erop om afgetapt te worden. Wij hebben het hier eerder over gehad. Wat is het geheim om die af te tappen?

Het geheim van vrije energie ligt het klein worden……zeer klein. Het geheim van vrije energie is zeer klein magnetisme dat door het membraan gaat en dat is een inter-dimensionale kracht aan het werk. Het is de kwantumsprong -het ding dat de brug lijkt te zijn naar het onoverbrugbare, waar deeltjes van de ene plaats naar de andere kunnen gaan en toch steeds op dezelfde plaats schijnen te zijn. Wat als die deeltjes echt nooit ‘reizen?’ Wat als zij op een andere dimensie stoten omdat zij daartoe worden gedwongen door een situatie waarin zij dezelfde ruimte bezetten op dezelfde tijd?

Het geheim van vrije energie is een zeer, zeer kleine machinerie…..heel veel ervan werken samen. Als jullie machientjes kunnen maken die klein genoeg zijn om ze voor gewone doelen te gebruiken kunnen jullie je voordeel doen met wat ik hier heb gezegd. Als je om kunt gaan met magnetisme op moleculair niveau zullen jullie gaan ontdekken dat het verschillend handelt. Vrije energie is vandaag verkrijgbaar door grote reeksen van zeer kleine apparaatjes. Denk klein…..zeer klein. Vrije energie is niet alleen mogelijk, het ligt daar te wachten. Het is ook niet gratis. Het is geen creatie vanuit het niets. In plaats daarvan is het het aftappen van het raster waar bergen energie voorhanden zijn.

Hier is nog iets wat jullie zullen ontdekken en het is heel grappig voor de mathematicus: De grote reeks moleculaire apparaatjes zal in totaal een kracht leveren die meer is dan de som van de delen! Dit alleen al zou de aanwijzing moeten zijn voor aanwezige, onzichtbare ‘verborgen’ energie die aan het werk is.

De laatste nieuwe aanwijzing in dit scenario van gratis energieadvies die wij jullie zullen geven is deze: Omdat er zeer klein magnetisme nodig is om dit te doen, zullen jullie zeer kleine polariteiten nodig hebben om dit te doen.. Hoe? Vergeet niet dat jullie bepaalde soorten gas kunnen magnetiseren.

Metatron en Kryon willen jullie ook informatie geven over materie en antimaterie. Er zijn mensen in de wetenschap die geloven het universum ook een antiuniversum moet bevatten om een bepaalde vorm van balans te hebben, hetgeen de mathematica van de fysica vereist. Toch is het interessante dat ondanks het feit dat positieve materie overal om je heen is (degene die jij kunt zien) het tegendeel daarvan onvindbaar is. Daarom kan de wetenschapper zich afvragen: “Waar is de antimaterie? Is er evenveel van als bij materie? Het antwoord is Ja.

Waar is de antimaterie? Het rust op het ‘attribuut kwantummembraan’. Het is ook in een enigszins verschillend tijdraam. Als je de mogelijkheden binnen begint te begrijpen om de tijdraam-realiteit te veranderen, zal alle antimaterie zich aan jullie presenteren. En dit is de reden: Het moet dat zijn voor balans! En dit is een grap. Een grote, kosmische grap. Dit fenomeen antimaterie dat rust in een enigszins ander tijdraam is verantwoordelijk voor wat jullie ten onrechte hebben betiteld als de ‘Big Bang.’

Luister wetenschapper, en schort jouw 4D-vooroordeel even op. Materie komt overal tevoorschijn. Allemaal ineens. Er was geen explosie. Het membraan veranderde en het universum was geschapen. Oh, niet hetgeen wat je vandaag ziet, maar een beginnend universum. En het resterende van die membraan opwaardering is overal waar jij kijkt en je zult nooit een punt vinden waarop een ‘Big Bang’ heeft plaatsgevonden.

Dat komt omdat alle realiteit op hetzelfde moment realiteit werd. Als jij uitvindt dat deze realiteit waarheid is, zul je ook het geheim vinden over directe communicatie over grote afstanden…..door inter-dimensionale attributen die alle regels over tijd en plaats opschorten.

Metatron verlaat ons nu……maar hij komt terug. Er zit hier zoveel eerbetoon in!

Wij sluiten af met dit: Hoevelen van jullie zijn er bang voor verandering? Zijn jullie bang dat de bliksem van de dualiteit verlies van familie en vrienden zal scheppen?

Misschien zul jij zeggen: “Ik zal metafysica gebruiken, Kryon, en zij niet. Ik wil dat niet want ik houd van mijn vrienden en mijn familie. Ik wil van hen geen buitenstaander maken, geen eenzame. Ik wil niet verbannen worden. Gaat het veranderende raster dat met mij doen?”

Oh, geliefde, ik denk dat je dit niet helemaal door hebt. Wat gebeurt er als je de mantel van de meester aantrekt…..de meester van binnen? Wat gebeurt er als je de mantel van liefde aantrekt? Wat gebeurt er als jij de ascensiestatus aanneemt en wijzer wordt? Wat gebeurt er als je vredelievender wordt? Wat gebeurt er als jij teveel glimlacht? Ik zal het zeggen: Het is het tegenoverstelde van waar jij bang voor bent. Mensen willen bij jou zijn omdat jij bent veranderd.

Jij verandert in iets wat mensen bewonderen en waartoe zij zich aangetrokken voelen. Zij zien dat jij het op de een of andere manier voor elkaar hebt gekregen en zij niet en daarom willen zij bij jou zijn. Het maakt dat mensen op jou verliefd worden. Het schept banden die onverbreekbaar zijn. Het is het tegenovergestelde van waar jij bang voor bent! Verandering? Ja! Heb jij daar ooit aan gedacht? Heb jij je ooit afgevraagd waarom de meesters die op Aarde rondliepen zo geliefd waren…..zo gewild….zo vredelievend?

Claim dit meesterschap en kijk hoe degenen waar je van houdt en die jij aanbidt nog dichterbij jou komen!

En nu gaat de groep die hier vrijwillig kwam en jullie hand vast wilde houden en een deel van jullie ervaring wil zijn, vertrekken. Maar zij zijn niet verdrietig. Zij gaan met vreugde omdat er hier mensen aanwezig zijn die hebben besloten om ‘naar het licht’ te gaan.

En zo is het.

Kryon