Kryon: Wie jij werkelijk bent

Kryon: Wie jij werkelijk bent.

Doorgegeven via Lee Carroll

1 Augustus 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Sommigen van jullie hebben een andere stem verwacht, nietwaar? Die op papier misschien, die natuurlijk van jou is! Hoeveel van jullie begrijpen en realiseren zich dat als je de berichten van Kryon leest, je hardop en met nadruk leest met je Hoger Zelf? Het Hoger Zelf van ieder mens weet wat ik weet. Het is het Hoger Zelf waaraan wij hebben gevraagd om hier samen te komen en vanavond met mij te channelen.

Als je deze woorden van Kryon leest, lees je niets nieuws. Niets is nieuw en toch is alles mogelijk om te ontdekken voor degenen zonder volledige kennis. Als je de woorden van Kryon leest lees je de waarheid die wordt gegeven door iemand die een verwantschap met jullie heeft waar ik vanavond over ga spreken.

Ik zal het de verborgen relatie noemen. Het is een relatie die zo sterk is dat jouw Hoger Zelf tegelijk met mij channeld omdat het weet wat ik ga zeggen. Als je de boeken leest, lees je samen met jouw Hoger Zelf. Dat is de stem die je hoort. Het is een goddelijke stem; hij is prachtig en hij is van jou.

Jullie allen in de zaal kunnen een tijdje gewend raken aan deze stem….de menselijke stem die de Magnetische Meester van de Grote Centrale Zon vertegenwoordigt. “Kryon, wat is de grote centrale zon precies?” Wij zullen het je zeggen. Het antwoord is: ja! Dat is alles wat ik je kan zeggen. De Grote Centrale Zon is helemaal geen plaats. Het is een metafoor en het is het enige ding wat wij kunnen beschrijven over wat de centrale kern van de Liefde van God is. Jullie weten het heel goed. Het is geen plaats van oorsprong maar eerder een conditie, een voorwaarde. Meer dan dat, het beschrijft de relatie tussen ons. Oh, er is zoveel verborgen voor jullie directe bewustzijn als jullie hier op Aarde zijn!

Zelfs verborgen voor degenen die de deur willen openen en de Akasha van de Aarde willen onthullen en die dan in staat zijn om in het DNA te kijken en alle voorbije levens te zien. Zelfs degenen die niet wisten wat ik jullie vandaag ga vertellen want wat ik jullie ga vertellen is niet opgenomen in jullie Akasha kroniek. Het is niet in de Aarde, Gaia heeft het ook niet. Het zit zelfs niet in jullie DNA.

Jullie DNA en de Akasha kroniek van de planeet, die energie die jullie letterlijk laat bewegen naar de ascensie status, gaan niet verder dan het eerste ding dat voor jullie gebeurde op Gaia. Nou, dit is heel wat! Maar daar stopt het ook. Jullie DNA en de Akasha kroniek kunnen jullie alleen informatie geven over de afgelopen engel/menselijke uitdrukkingen. (levens) Wij hebben jullie heel vaak verteld wie jullie zijn en wij gaan jullie dat vanavond weer vertellen, maar op een andere manier…..op een verbeterde manier. Zie je, er is veel meer dan jullie denken.

De groep die hier aankomt zal jullie verrassen. Het is niet wat jullie denken. Jullie zien het niet. Het is de duidelijke aanwezige groep om Kryon, wat dat ook voor jullie moge betekenen. Het zijn degenen die komen om jullie voeten te wassen.. Maar er zijn er veel meer. Sommigen van jullie zullen er iets mee hebben, anderen niet. Lieve mensen, al degenen waarvan jullie hebben gehouden en die jullie zijn verloren in dit leven op deze planeet, zijn nu in de zaal.

Er zijn kinderen in de zaal en jullie weten over wie ik het heb, nietwaar? Broers en zusters, moeders en vaders, oom en tantes. De zaal is gevuld met menselijke familie die sommigen van jullie in de grond hebben begraven en gedag hebben gezegd. Zij zijn hier.

Sommigen zouden kunnen zeggen: “Waarom is dat? Waarom zouden zij juist vandaag komen? Zij ‘komen’ niet alleen vandaag. Lieve mensen, wij hebben het zo vaak verteld maar jullie willen hen niet zien. Zij zijn verticaal en jullie zien horizontaal. Zij zijn niet in jullie blikveld. Jullie geloofssysteem ondersteunt de informatie niet dat deze vertrokken geliefden nog steeds bij jullie zijn en deel uitmaken van jullie geleidestructuur en je hele leven bij jullie zullen zijn. Wisten jullie dat? Het is onderdeel van het systeem…..een goed verborgen systeem.

Wisten jullie dat er een overeenkomst is tussen wat jullie zielen noemen? Oh, jullie zijn zo lineair en zo enkelvoudig! Jullie kijken in de spiegel en daar is maar een mens. Er is een Hoger Zelf. Er is een ziel en dat is wat jullie met je mee lijken te dragen. Wat een concept! Wel, het is fout! Er is hier veel meer te zien. Jullie zijn op veel plaatsen tegelijk. Ik ga nu een onderwerp aansnijden dat jullie niet zullen gaan begrijpen. Op dit punt wordt het menselijk intellect beledigd en schreeuwt: “Vertel het ons toch maar. Wij zijn intelligent genoeg om alles te begrijpen.” Het gaat niet om intelligentie, geliefden, maar eerder over jullie getrainde zienswijze in een dimensie die gelimiteerd is. Zelfs de meest intelligente mens kan niet reageren op wat hij niet ziet of waarneemt.

Wist jij dat er velen van jou aan de andere kant van de sluier zijn? Velen van jou! Zij zijn energetisch….maar evengoed velen. Denk jij, engel, dat jij alle kracht meenam toen je hier kwam? Nee, die zou niet in jouw lichaam passen. Dus wat liet je achter? Hoe denk je dat medescheppen werkt? Als je iets voor jezelf mede-schept en je in een samenleving met anderen bent, wat dan met die andere mensen? Ram jij met jouw intentie gewoon rechtdoor hun levens in? Als dat zo is, had je daarvoor toestemming? Zo niet, waar is dan de integriteit van jouw mede-schepping? Het je daaraan ooit gedacht? Als je ooit hebt gevraagd om uit een bepaalde situatie te geraken of ergens anders naartoe, wat dan met degenen die betrokken waren bij die gebeurtenis van jou?

Ben je gewoon als een stoomwals over hen heengegaan? Ik heb nieuws! Elke keer als je mede-schept vervul je de mede-schepping van iemand anders. Elke keer als je succesvol mede-schept is er een complexe planning gaande. Wist je dat? Het is een systeem, weet je?

Het Hoger Zelf – een deel van jou aan de andere kant van de sluier -doet werk wat jij je niet kunt voorstellen. Noem het een grote planning-sessie, steeds als je bidt, als je beweegt, als je licht uitzendt. Maar de sessie betreft ook vele anderen. Het betreft de Hoger Zelven van degenen waarmee je in contact bent en zij werken samen om te scheppen wat jullie aan het doen zijn op de planeet omdat het hen ook betreft. Het is zeer gecompliceerd. Wanneer en als jullie intentie, jullie creatie zich uiteindelijk manifesteert is het een win-win-oplossing voor jullie allemaal,die is bereikt met toestemming en bestemming. Hoe denken jullie dat dit werkt? Niet uit te leggen en moeilijk te geloven, nietwaar?

Ik zei net dat jullie geliefde die is overgegaan een gids is, een van de velen. En jullie? Zou het kunnen, zoals mijn partner zegt, dat jullie iemand anders’ gids zijn? Het antwoord is: Ja. Misschien zijn zij nog steeds hier en leven? Wat denk je van die puzzel? Hoe voelt het om meervoudig te zijn? Dat betekent dat jullie op twee plaatsen tegelijk zijn. Hoe voelt dat? Het is waar, weet je en als het eens gaat overpeinzen zal dat veel verklaren.

Hebben jullie je dat ooit afgevraagd toen jullie op de planeet kwamen met psychologische attributen die niet verklaard kunnen worden? Angsten, herinneringen, dingen die wel of niet werken, plaatsen waar je naartoe wilt, presenteren zich alsof je eerder hebt geleefd. Er is een verbinding met Gaia en andere mensen. Er is een daadwerkelijke verbinding binnen alles wat verborgen is. Jullie zij hier op de planeet de gids van iemand anders! Niet jullie allen, omdat deze informatie heel specifiek is. Het hangt ervan af hoe oud je bent. Hoe jonger je bent, hoe meer het zo, om duidelijke redenen, kan zijn. Het is ingewikkeld maar er is meer aan de hand dan jullie weten. En er is een nog groter onderwerp, een relatie waar jullie niet vanaf weten en waar ik het zo over zal hebben.

Eerst wil ik een van mijn favoriete dingen doen. Ik wil jullie mee terug nemen naar de wind der geboorte en ik wil jullie voor de eerste keer vragen dit met mij samen te visualiseren op een 4D manier. Ik zal jullie er een beschrijving van geven zodat jullie weten waar ik het over heb en het samen met mij kunnen bezien omdat ik daar samen met jullie was. Dat ben ik nog steeds. Ik zal jullie iets vertellen over Kryon wat jullie nog niet wisten. Wie denk je dat ik echt ben? Engel? Ja! Dat zijn jullie ook. Leverancier van magnetisme voor de planeet? Ja. Dat zijn jullie ook. Weten jullie hoe groot de groep was die mij hielp om de rasters op hun plaats te krijgen? Het waren er meer dan een triljard van jullie. Elk persoon die op deze planeet rondloopt en in de toekomst van de Aarde geboren zal worden hielp om de rasters van de planeet op hun plaats te krijgen. Jullie waren daar en hielpen het te in te wijden. Een deel van de relatie is dat jullie met de energie van de planeet om zouden gaan.
Daarna gingen de meesten van jullie weer naar een andere plaats en daar zal ik het zo over hebben.

De wind der geboorte is de plaats en de tijd in 4D waar jullie arriveren als jullie van een voorgaand leven naar de Aarde gaan. Eerstkomers komen er en oude zielen komen er. Stel je eens iets heel groots voor, zoiets als een stadion. Nu ga ik jullie een metafoor geven omdat dit gedeeltelijk in 4D is en gedeeltelijk in veelvoudig-D. Jullie kunnen het licht niet horen zoals ik dat kan maar jullie kunnen gedeelten ervan zien. Denk aan dit object ter grootte van een stadion als een reusachtige bodemloze put.

Je bent in een andere dimensie en staat op het punt om 4D binnen te gaan, en je valt schijnbaar in die put maar er is een stroom die uit die put stroomt als een cycloon. Het is een stille en hij gaat omhoog.

Hij is veelkleurig, sprankelt en heeft lichten die overal naartoe gaan, maar het stroomt van beneden naar boven. Als je tegen die wind in zou kunnen leunen zou die jouw energetisch gewicht ondersteunen totdat je jezelf letterlijk verwijdert van de hoek. Dan, op de geschikte tijd, val je in wat wij het geboortekanaal noemen. Het volgende wat je zou voelen is de hand van de dokter en hoor je jouw stem voor het eerst in het nieuwe leven dat Aarde heet.

Denk er niet teveel over na want de onvermijdelijke lineaire vraag zal opkomen: “wiens ziel was er in de foetus toen die groeide? Als ik geboren word, waar begint het menselijk leven dan echt?” Ik heb jullie eerder gezegd – misschien een onderwerp voor later – dat menselijk leven in feite begint met de toestemming om het te scheppen, door beide ouders en het kind. Het is een spirituele gebeurtenis en geen fysieke. Het wordt alleen gemanifesteerd door de biologie van de twee geslachten. De tijd die door een ziel wordt doorgebracht in de baarmoeder is niet zo belangrijk als jullie die hebben gemaakt want de echte engelenreis van een mens begint bij de feitelijke geboorte. Het ‘levensproces’ wordt door God echter gezien als kostbaar, vanaf het begin tot het eind…..vanaf de spirituele toestemming tot het doodsbed. De mensheid wil het in stukken verdelen en spirituele aspecten tot individuele delen maken, in plaats van het gehele spirituele proces te bezien.

Ik wil die wind der geboorte even onderzoeken. Het is een poort en ik ben daar altijd. Ik ben daar nu ook. Ik ben elke dag met duizenden die iedere dag nadenken en het proces beginnen om terug te gaan naar de Aarde. Het zijn delen van God die onderzoeken wat zij doen en samenwerken met alle werkers, deze veelvoudige delen van henzelf (moeilijk te beschrijven) voordat zij het grootste deel van zichzelf afscheiden en de Aarde binnenkomen. Ik was erbij toen jullie binnenkwamen. Ik ga het daar zo over hebben. Ik ben daar nu ook. Ik praat met allemaal net zoals ik dat nu doe. “Kryon, hoe kun je dat doen”? Je bent hier bij de channeling?” Oh, als je denkt dat dit vreemd is zal ik je iets anders geven om over na te denken.

Ik ben ook in de Hal van Eer. Ik groet allen die ik gedag zei in de wind der geboorte! Voor mij zijn zij in een oogwenk terug! En wij vieren alles wat er gebeurde. Moeilijk te geloven, nietwaar? Het is een systeem, weet je? Het is groter dan je denkt. Wacht maar tot jullie weten wie jullie zijn. De reden waarom jullie het moeilijk hebben met mijn entiteit die op vele plaatsen tegelijk aanwezig is, is vanwege jullie klok. Die staat maar een ding tegelijk toe. Ik heb geen klok en jullie ook niet als jullie hier zijn.

Wie zijn jullie?

Dus zijn jullie nu op deze planeet. Biologische wezens hebben niet totaal het engelendeel vergeten wat zij waren voordat zij hier kwamen. Sommigen van jullie zijn erop afgestemd en in feite genoeg om delen van de Akasha te lezen. Die zal je vertellen over wie je bent geweest en over delen van voorbije levens die je hebt ervaren. Die kroniek zal je een indicatie geven van enkele van de redenen waarom jij je voelt zoals jij je deze keer voelt.

Het verklaart veel over je huidige leven als je weet hoe je was. Maar wie ben je echt? Ik zal het je vertellen. Ik heb je hierover al een paar dingen verteld maar ik ga het nogmaals doen.

Het eerste is dat je een stukje van God bent en dat betekent dat je altijd was en altijd zal zijn – vandaag en altijd. Als je uit 4D gaat en tijd verdwijnt is dat heel begrijpelijk voor je en is het een normale staat van zijn. Er is geen begin en geen eind. Het is in een cirkel. Laat mij een voorbeeld geven van hoe ik de dingen zie. Wat ga je morgen doen? Dat weet je niet omdat het jouw toekomst is. Er kan van alles gebeuren omdat het in de toekomst is. Je kunt het niet weten voordat het is gebeurd.

Als morgen komt is dat het heden en zul je het manifesteren. Op een bepaalde manier heb je net de toekomst ingevuld. (zoals je die gisteren zag) Als morgen voorbij is, is het verleden geworden. Alles wat voor de toekomst nodig was, was een dag om onbekend, bekend en het verleden te zijn. Het ene wordt het andere. Op welk punt gaat het van de onbekende toekomst naar het bekende verleden? Het antwoord is: Als jij het leeft! In mijn zienswijze heb je het al geleefd! Ik zie hen allemaal als een. Tegen jou zeg ik: Leef het dagelijks. Daarom scheppen jullie altijd de toekomst.

“Wacht even, Kryon, Hoe kun jij dat zeggen? Jij zei dat je ook niet weet wat er gaat gebeuren omdat wij vrije keuze hebben.” Correct. Ik weet niet wat jij gaat doen maar ik ken alle potentiëlen die mogelijk zijn over wat jij zou kunnen gaan doen en zij liggen voor mij als een landkaart. Elk potentieel ding wat jij zou kunnen gaan doen is daar. Welk spoor je gaat nemen is onbekend en zal zich manifesteren door jouw vrije keuze, maar ik zie alle potentiëlen. Daarom weet ik al van de dingen die jij gaat doen. Dit is het NU en het is heel moeilijk uit te leggen als je bestaat op een lineaire tijdlijn.

“Ik begrijp het niet,” zou je kunnen zeggen. Dat doet het wel als je niet op Aarde bent, geliefde. Wij zien de potentiëlen van de planeet en hebben dat altijd gedaan. Waarom denk je dat er aan onze kant zoveel opwinding is? Het komt omdat wij het potentieel voor de Aarde zien. – alle potentiëlen samen – en wij zien wat jullie ermee doen. Jullie nemen het mee naar het midden van het Nieuwe Jeruzalem. Jullie gaan de grot in die totaal donker is en er ligt een grote opwaardering voor jullie en jullie gaan erin met zoveel moed! En jullie vragen je af waarom wij zoveel van jullie houden?

Toen jullie werden tegengehouden door de wind der geboorte vroegen wij jullie of je dit echt weer wilde doen en jullie zeiden “ja” en jullie deden het! Wie zijn jullie echt? Uit de oudheid? Jullie gaan allemaal verder dan dat. Jullie hebben allemaal geen begin maar sommigen van jullie zijn zeer oud op deze planeet. Jullie zijn hier 50.000 jaar geweest, sommigen. Voor jullie is dat een lange tijd. Dat is het niet echt als je eraan denkt wat voor tijd het was toen jullie het raster samen met mij plaatsten zo’n 50.000 jaar geleden, maar een fractie van een seconde op de wereldklok. 50.000 jaar geleden waren enkelen van jullie Lemuriër, sommigen Sumeriër en werden later Egyptenaar. Jullie kozen enkele van de hoogste technologische samenlevingen die ooit bekend zijn geweest op deze Aarde, niet uitgedrukt door machines maar door bewustzijn.

Zie je, dat is jullie zienswijze. Het is eigenlijk een culturele kruk! Denken jullie, hoe hoger de technologie, hoe beter de machines moeten zijn. Dat is zo grappig!

Hoge technologie: Laat mij beschrijven wat hoge technologie echt betekent. Hoge technologie is top-wetenschap die intuïtief bij de mensen bekend is en elke dag in praktijk wordt gebracht omdat zij meesterschap hebben over dimensionale zienswijze. Het kan niet beter dan dat! Zij hebben geen computers nodig. Hoe kan het dat zowel de Lemuriërs als de Sumeriërs alles wisten over het zonnestelsel? Hoe kun je astrologie bedrijven zonder kennis over de planeten en toch is het de oudste wetenschap op Aarde!

Hoe kun je van astronomie weten zonder telescopen? Hoe kun je weten van de bewegingen van de planeten en toch was deze kennis heel bekend, allang voordat er telescopen waren. Denk daar eens aan. Er is meer dan het oog ontmoet. (Kryon-humor)

Dat is wie jullie zijn. Jullie zijn uit de oudheid. Sommigen van jullie zijn vertrouwd met deze omgeving. Dat is wat ik bedoel. Jullie waren de eersten die juist hier voet op de Aarde hebben gezet. Wil je dat ik het bewijs? Dat kan ik niet, maar jij wel, in jouw eigen bewustzijn. Als je denkt dat jij een van degenen bent die verbonden is met de Aarde, een die echt verbonden is met het land en de dieren die hier zijn, daag ik je uit om naar het museum te gaan en daar het aardewerk te gaan bekijken dat jij hebt gemaakt! Je zult het voelen. Ik heb dat eerder gezegd. Dat is wie jij bent, oude ziel.

Nieuwe zielen komen naar de Aarde.

“Wel, Kryon, er is mij iets niet helemaal duidelijk. Jij zegt dat wij komen en gaan maar de Aarde heeft vandaag de dag meer mensen, twee keer zoveel als toen ik werd geboren. Et lijkt niet logisch dat dezelfde entiteiten steeds maar weer komen en gaan. Er moeten ook steeds nieuwe komen.” Hoe opmerkzaam. Dus jij wilt weten waar je vandaan komt? Sommigen van jullie gaan dit antwoord niet leuk vinden, maar ik zal het vertellen. Wees alsjeblieft geduldig bij mijn lange antwoord. Als je aan de andere zijde van de sluier bent, mens….hoe zal ik dit zeggen? Er is zoveel opwinding, als ik dat woord mag gebruiken, er is zoveel energie, er is zoveel enthousiasme over wie jullie werkelijk zijn.

Lichtwerker, als ik jou vraag: “Wie ben jij?” zou je zeggen: “Ik ben moe.” Dat is het antwoord dat wij steeds horen. Het beantwoordt de vraag helemaal niet maar het is wat jullie het meest bezighoudt. En hoe voel jij je vandaag, vragen wij vaak. “Ik ben moe.” is het antwoord. Je bent moe als je wakker wordt en je bent moe als je gaat slapen en dat komt omdat veel van jullie het zware werk doen. Je bent zo moe dat jij je spiritueel uitgewrongen voelt.

Hoeveel van jullie zijn ervan overtuigd dat het jullie laatste keer op Aarde is? (veel opgestoken handen) Wel, raad eens? Jullie hebben het mis! “Kryon, dat wil ik niet horen. Ik heb mijn deel hier gedaan. Dit is een zeer vermoeiend iets….komen en werken op Gaia. Ik wil dit niet nog een keer doen. Ik heb wel wat rust verdiend.” Maar als ik jou zie in de Hal van Eer kun je niet wachten om terug te gaan door de wind der geboorte! Dat is wat jij de laatste keer zei, ook tijdens de laatste incarnatie! Dat is wat de mens in biologie ervaart, geliefde. Jij bent zo moe omdat jij put uit spirituele energie die echt de Aarde verandert.

Je gaat van de andere kant van de sluier naar de Aarde en het komt niet in je op om aan die echte relatie te denken en ik zal jou zeggen waarom, omdat je hier specialist in bent.

Ik heb de vraag niet beantwoord, nietwaar? Waar komen jullie vandaan? Er komen steeds nieuwe zielen. Waar komen zij vandaan? Dit is het gedeelte dat sommigen van jullie niet leuk zullen vinden. Jullie komen van dezelfde soort test uit andere dimensies, van andere plaatsen en situaties die geen Aarde heten, maar er erg veel op lijken. Deze test gaat altijd door en dat is niet wat jullie wilden horen. Het gaat door binnen multi-dimensionale universa en er zijn meer van deze tests tegelijkertijd.

Er kan er maar een in dit universum zijn maar er zijn andere die plaatsvinden in alternatieve universa en dat is wat jullie doen….komen en gaan bij deze tests als specialisten.

Er is een naam voor jullie specialiteit die ik jullie niet kan geven omdat die alleen ontvankelijk is aan mijn kant van de sluier. Het is een naam die jullie goed kennen en die is op jullie geplakt omdat dat is wat jullie doen. Jullie komen dus van een andere testplaats waar aan de test ja of nee was voldaan. Als je aankomt kies je om naar deze Aardse test te komen. Het is zeker niet de eerste keer dat jullie hier zijn. Jullie hebben het op een bepaalde manier gedaan al voordat er een begin was. Nu, dat zal jullie iets vertellen als je daar nog niet over had nagedacht. Er zit een veel groter verhaal achter. Er is een systeem. Denk hier eens aan: Als er een systeem is dat veelvoudige tests behelst en jullie dat altijd hebben gedaan, moet dat betekenen dat er een machine van doorgaande creatie is door juist jullie bestaan op deze planeet. Hebben jullie je ooit iets afgevraagd over echte creatie? Zouden jullie een deel kunnen zijn van iets dat veel groter is? En als je dat denkt is het antwoord: Ja. Er is een veel groter beeld dan jullie weten over als jullie hier niet zijn.

Ik ken jullie allemaal heel goed….jullie allemaal. Er is geen enkele entiteit die niet de naam herkent van jullie specialiteit. “Wel, Kryon, deze informatie maakt mij al moe als ik eraan denk.” En dat is de menselijke reactie die wij hadden verwacht, geliefden. Ik zal jullie zeggen wat onze reactie is als wij eraan denken. Het is glorieus; het is spectaculair. Jullie specialiteit is bekend bij alle engelen. Jullie dragen de kleuren en de emblemen van waar jullie zijn geweest en wat jullie overal waar jullie zijn geweest, hebben gedaan.

Dit verandert met elk leven. Sprekend over levens, zij gaan snel, weet je? Jullie komen en gaan heel snel…..zeer snel. Dat is wie jullie zijn – specialisten in universeel scheppen.

Soorten van komen en gaan.

Het is interessant hoe dit voor jullie werkt. Velen van jullie hebben deze dingen gezien maar weten het niet. De eersteling. Een eersteling is degene die voor het eerst in deze cyclus naar de Aarde komt. Hij komt van andere biologieën, andere universa, andere Aardes (als je dat wilt zeggen), maar niet precies. Deze test die jullie Aarde noemen is geen duplicaat van wat eerder gebeurt of nu plaatsvindt. Het gaat niet over afwisselende zelven. Nee. Deze test is uniek en alle testplaatsen zijn uniek. Zij gaan allemaal over vrije keuze en wat het specifiek schept binnen de beperking van een enkelvoudig universum. Wij kennen jullie potentiëlen maar wat jullie echt doen wordt bewerkstelligd door vrije keuze.

De eersteling: Je kunt ze vinden – onschuldig als zij zijn -compleet onschuldig en toch verwoestend voor de mensheid in het algemeen. De eersteling zal direct de natuur intrekken omdat hij mensen niet kan uitstaan. “Dit werkt voor mij niet.” zeggen zij. In een normale conversatie zeggen zij “A’ en krijgen “B’ terug. In hun zienswijze is converseren heel moeilijk. Zij kijken je vaak niet in de ogen of reageren niet op de manier waarop je verwachtte. Zij begrijpen ook niet waarom mensen drama scheppen. “Waarom doen mensen dat?” zeggen zij.”Ik vind het hier niet leuk,” zeggen zij. “Ik zal wel met de dieren praten.” Dat is een eersteling – zeer verward over de echte relatie tussen mens en mens.. Zij moeten dat leren en dat doen zij altijd.

Een eersteling is degene die niet helemaal spoort. Sommigen zeggen dat zij een beetje bizar zijn en dat komt alleen maar omdat zij zo verbijsterd zijn over de Aarde en de mensheid. Jullie hebben hen gezien. Jullie weten wie zij zijn en zij zijn aardig en kostbaar…..kostbare zielen. Maar zij lijken buiten de maatschappij te staan, zo eerlijk, terwijl zij leren hoe het allemaal werkt.

Dan is er het tegendeel – de oude zielen. Sommigen van jullie zijn 50.000 jaar oud en niets verrast jullie meer. Jullie “zijn er geweest en hebben het gedaan.” Jullie hebben alle rollen gespeeld binnen beide seksen vaak gespeeld en jullie doen er nu weer een ….en jullie zijn moe. Jullie zijn zo moe! Maar voor degenen die ervan zijn overtuigd dat dit de laatste keer is heb ik nieuws. Je doet dat wel! Oh, ja, dat doe je wel! (Kryon-glimlach)

Dan is er de komediant. Dat is er echt een! Hij is snel en gemakkelijk de grote spirituele Piet. Is dat niet het doel van jullie allen? De komediant gaat naar wat jullie allemaal gemeen hebben omdat dat iets is wat hij begrijpt, en van binnen verbergt terwijl hij doet alsof hij een oude ziel is. Je zou het niet weten, behalve dan dat ene ding dat hem verraadt. Hebben jullie ooit de uitdrukking ”te spiritueel om goed voor deze Aarde te zijn.” gehoord? Als dat zo is, is hij of zij mogelijk een komediant. Het zijn zwevers – zwevers in de realiteit. Zij willen niets met de echte wereld te maken hebben. Dit zijn degenen die je zult vinden in de communes. “Er moet een betere manier zijn.” zeggen zij en dus omringen zij zich met spiritualiteit en proberen hun eigen realiteit te vormen. Zij willen ook ascenderen en ‘hier vandaan gaan.’ Zij houden ervan om te zijn als de profeet Elia….spiritueel genoeg zijn om eenvoudigweg te verdwijnen! Dat is hun doel. Zij willen eruit en hebben dus niets meer van doen met andere mensen behalve degenen die net zo denken als zij. Zij zijn net zo kostbaar als de oudere ziel, maar op een andere manier want zij kunnen zien dat goddelijkheid echt is. Zij proberen op de rug van de wind der geboorte te kruipen om het te vinden maar zij zien de mensheid of de test die voor hun ligt, nooit als geheiligd.

“Wel, Kryon, als dat zo is, wat is dan het doel van de mensheid in het algemeen? Ik begrijp dat wij helpen om te scheppen maar wanneer zijn wij daarmee klaar? “ Inderdaad, ik dacht dat je het nooit zou vragen! (glimlach) Het doel? Ik weet niet zeker of je deze uitleg ook leuk zult vinden. Het doel is om ”Het te doen totdat je ermee klaar bent.” Op dit moment ben je erg moe. Maar geliefde, vraag de soldaat die elke dag slag levert: “Ben je moe?” Je kent het antwoord al. Oh, maar het is zo groots wat jullie op dit moment aan het doen zijn! Kon je het systeem maar zien. Kon je alleen de relatie maar zien! Je zou dit voor eeuwig kunnen doen. Ben je al moe?

Niet-menselijke uitdrukkingen uit het verleden op Aarde.

Oh, er is hier zoveel liefde! Het systeem zorgt daarvoor. Weten jullie waarom je dit doet? Omdat jullie verliefd zijn op het systeem. Het systeem ben jij en het is ook God (in jullie visie) en het is ook de natuur. (in jullie ogen) Jullie zijn verliefd op Gaia! Wat een prachtige energie. Hoeveel van jullie waren je ervan bewust dat je voorgaande levens had zonder mens te zijn? Ah, nu wordt het griezelig. Durf je eraan te denken? Hoe kan dat zijn? Wat denken jullie van een leven in Gaia? Wat denk je van het zijn van een echt deel van de Aarde voor zo’n honderd jaar en dan terugkomen? Wat denk je van het deel uitmaken van de rotsen, van planten of bomen? Wat denk je deel uitmaken van het leven in de lucht – inter-dimensionaal leven in de lucht?

Wist je dat dit de manier is? Als je dit begrijpt zullen wij je nog iets vertellen.. Jullie niet-menselijke levens werden niet opgeslagen in de Akaska-kroniek. Er zijn spirituele lezers die zouden zeggen: “Ik lees jouw Akasha-kroniek en het lijkt erop alsof jij een paar honderd jaar was verdwenen , iets anders deed en toen terugkwam. Ik kan niet zeggen waar je was of wat je deed.” Ik zal je zeggen waar je was – je was in de Aarde in een energetische vorm! Jullie “lezers” kunnen alleen lezen wat er binnen de reikwijdte van jullie menselijkheid is want dat is alles wat er voor hen te zien is.

Als er geen energie-stempel is om te lezen binnen jullie inter-dimensionale DNA, kan geen lezer of ziener weten “waar “ jij bent of “wanneer” jij was. Daarom is de veronderstelling lineair: Als je niet als mens naar de Aarde was gekomen was je zeker ergens aan de andere kant van de sluier aan het rusten en je aan het voorbereiden op de volgende incarnatie.

Sommigen van jullie zien jullie ziel-zelven in engelachtige schommelstoelen zitten en engelenvoedsel eten (waarschijnlijk chocolade) op een uitgebreide universele vakantie – de hele dag door de hemel zwevend. (Kryon-glimlach)

Oh, geliefde, luister: Het is een veel groter systeem dan jullie weten. Jullie lineariteit geef jullie zulke pasklare en eenvoudige antwoorden op zulke complexe dingen die gaande zijn.

Hoe kan zoiets bestaan, zullen sommigen vragen. Om jullie een idee te geven, laat mij dit vragen: Waarom heeft de energie van Gaia bewustzijn? Het antwoord is omdat het een deel is van wie jullie zijn.

Voelt het vreemd, als “thuis?” Dat zou zo moeten zijn. Het is een goddelijke energie en nu gaan wij, denk ik, voor sommige mensen wat te snel. (Kryon weet dat er mensen onder de toehoorders zijn die niet zo spiritueel zijn maar toch aandachtig luisteren) Jullie doel is om door vrije keuze de vibratie van deze planeet te veranderen en die zo hoog mogelijk te maken. Want aan het eind van deze test (wanneer jij ervoor kiest dat die voorbij is) zal de energie worden gemeten en worden toegevoegd aan iets anders binnen het universum wat jullie nu niet kunnen begrijpen. Dan zal daardoor het universum verhoogd worden, daarbij gebruik makend van hetgeen er is gemeten wat jullie hebben geschapen.

Het is de machine van creatie zelf. Het is wat dingen laat werken. Het is voor ons even belangrijk als voedsel voor jullie hier op deze planeet is. Waar jullie inter-dimensionaal en universeel aan meedoen is diepgaand. Het is belangrijk en jullie weten er niets van zolang je op Aarde bent. Dat kunnen jullie niet want waar zou de test van energie blijven? Maar er is een doel voor dat alles…..en jullie vragen je af waarom wij zo van jullie houden?

Ik ben bijna klaar. Nu wil ik jullie meenemen naar de wind der geboorte. Ik wil jullie nu meenemen naar jullie eigen entree naar de Aarde. Ik was erbij, weet je? Jullie natuurlijk ook. Tijd is zo’n bedrieger. Alleen op late leeftijd beginnen jullie je de grap van de lineaire tijd te realiseren, als je op alles kunt terugkijken in een ogenblik en jullie je beginnen te realiseren dat het allemaal in een ogenblik gebeurde. Tijd is een constructie die het systeem toestaat om uitgelegd te worden in eenvoud en onderhand wordt bereikt met complexiteit.

Mijn partner stelde jullie eerder deze vraag: “Hebben jullie er ooit aan gedacht waarom jullie hebben besloten om hier nu te zijn? Jullie zitten op het snijpunt van het grote probleem op Aarde. Jullie zijn hier tijdens de vernieuwing van de energie van de planeet, waar de test moeilijk wordt.” Nu zal ik jullie iets vertellen: Een van de makkelijkste dingen die jullie hadden kunnen doen was om door Armageddon heen te gaan.

Er is niets aan: Je gaat gewoon dood. Jullie hebben dat eerder gedaan, vaak! Bijna iedereen hier is ooit levend verbrand. Hoe vind je dat? Het is bijna een eerste vereiste voor spiritueel ontwaken zoals dit werd gebracht door jullie religieuze geschiedenis. Wisten jullie dat? Het zou makkelijk zijn geweest voor jullie. Jullie hebben dat ervaren en het is in een seconde over….net als een opwaardering van energie. Maar jullie deden dat niet.

In plaats daarvan zeiden jullie: “Laten wij doorgaan en het grote probleem oplossen en iets doen wat wij hebben geoefend en waarvoor wij getraind zijn. Laten wij de zachtmoedige zijn die de Aarde erven. Laten wij de huidige vibratie van de Aarde veranderen. Laten wij de veldslag aller veldslagen hebben die wordt uitgevochten in de loopgraven van onze eigen culturele veranderingen, dag na dag. Laten wij beginnen aan het moeilijke werk.”

In de wind der geboorte hield ik jullie engelenhand vast en keek naar jullie met mijn energetische blik – jullie waren half engel en half mens. Jullie hadden een voet in 4D en de andere in wat wij veelvoudig-D noemen. Het is heel anders dan jullie je zouden voorstellen. Ik herinnerde jullie eraan dat dit een stap zou zijn die wij nog nooit hebben gezet. Ik herinnerde jullie eraan dat wij op het punt stonden om terug te gaan naar de planeet van vrij keuze zonder enige kennis van jullie grootsheid of jullie doel van de relatie. Ieder van jullie in deze zaal en die dit leest werd geboren in een tijd waarin de profetie voor de Aarde anders was dan vandaag. En ik zei tegen jullie: “Meen je het? Waarom weer gaan? Waarom nu?” En ik kende het antwoord maar ik wilde de strijders voor het licht die jullie zijn, het opnieuw horen claimen. Kunnen engelen tegen elkaar lachen? Oh ja, zij doen het met lichtenergie die op een prachtige manier is verstrengeld met heerlijke kleuren. En jullie zeiden tegen mij, ieder van jullie: “Ik weet wat ik doe. Ik heb veel tijd doorgebracht met helpen om de Aarde naar deze plaats te gaan en nu ga ik weer om een verschil te maken.” En nu zitten jullie hier omdat jullie deden wat jullie wilden doen.

Ik weet niet wat dat voor jullie betekent als je opstaat en hier vanavond weggaat naar jullie auto’s of het boek neerlegt en een maaltijd gaat bereiden. Ik weet niet of dat iets voor jullie betekent. Ik zal jullie wel vertellen wat het voor mij betekent, grootheden! Jullie veranderden het universum! Dat is wat er op Aarde gebeurde….en jullie weten het zelfs niet. Er zijn hier zelfs enkelen die het helemaal niet geloven. Zij zijn ongeduldig en kunnen niet wachten tot ik afsluit. Zij hebben honger en willen dat ik ga stoppen.

Dus zeg ik tegen hen: is het niet vreemd dat geen van de voorspellingen over Armageddon is uitgekomen?

Is het niet interessant dat er niets is te vinden van de dingen die in de beschrijvingen staan van de 400 jaar oude priester? (Nostradamus) Is het niet interessant dat jullie in plaats daarvan, en zullen dat blijven doen, gebeurtenissen hebben die de wereldgeschiedenis zullen veranderen maar die nooit werden gezien op het ‘radarscherm’ van de beste spirituele zieners uit het verleden?

Dit zijn gebeurtenissen die nooit zijn voorspeld en nu zijn zelfs deze ‘spelers’ van de oude profetieën weg uit jullie realiteit. Kan dat voor jullie inhouden dat er in plaats daarvan iets anders is gebeurd? Ik zal het jou vertellen, twijfelaar, wat het grootste onderwerp is: Het is dat toen ik jou onlangs zag, jij een van degenen was die mij zeiden dat zij naar de Aarde wilden gaan om de energie te veranderen….en vandaag zit jij tussen anderen die geloven dat zij dat hebben gedaan.

Wat een toeval! (Kryon-glimlach) Ik zal jou nog iets vertellen, twijfelaar: Jij bent net zo geliefd door God als ieder ander op deze planeet en er zal niet worden geoordeeld over jouw ongeloof. Jij houdt in feite een plaats vast voor degenen naast jou en stelt hen in staat om licht te sturen naar waar dat nodig is. Daarom, misschien…..heel misschien, doe jij waarvoor je hier gekomen bent, maar nu verlaag je het alleen maar tot gekkigheid. Zo werken die dingen vaak. Zij bent voor mij net zo dierbaar als alle anderen.

De relatie.

Tot besluit vertel ik jullie dat deze relatie waarvan jullie niet afweten, een diepgaande is. Als jullie deze planeet verlaten en ik jullie in de hal van Eer zie, ontstaat er magie. Een inter-dimensionale opwaardering vindt er plaats en de gehele energie van jullie wezens keert terug naar wie jullie zijn, en doet met mij mee. Luister naar en lees deze woorden….Doet met mij mee omdat ik een deel van jullie ben. Ik weet niet of jullie dat wilden horen of niet. Er is een relatie tussen ons die veel verder gaat dan broer of zus of engelenpartners want dit zijn lineaire en eenvoudige aardse termen. Nee, in plaats daarvan ontvang je een stukje van God. Heb je dat ooit gevoeld….onze relatie?

Wij hebben jullie eerder over de soepanalogie verteld. Het is de beste metafoor die wij hebben voor iets dat buiten jullie begripsvermogen ligt. Je kijkt naar een schaal met soep en je ziet soep. Je ziet niet de moleculen ervan. Je ziet ook de smaken niet die erin zitten en ook het zout en de peper en de andere ingrediënten niet. Als je over God spreekt, stel jij je God voor….een enkelvoudige energie die liefde voor jou vertegenwoordigt, of misschien autoriteit.

Het is geen belediging wat ik nu zeg, alleen maar realiteit. Jullie zienswijze over wat God werkelijk is is vergelijkbaar met wat jullie huisdier over jullie denkt. Jullie huisdier ziet het ‘grote plaatje’ niet. Dat kan het niet omdat het een gelimiteerd intellect heeft. Jullie limitatie is net zoiets. Jullie willen graag denken dat jullie een hoog intellect hebben maar jullie intellect is waarlijk gelimiteerd door jullie dimensionale zienswijze. Het is zo ontworpen.

De waarheid is dat als jullie God zouden onderzoeken en in staat waren om verder te denken dan de ‘doos’ waar jullie in zitten, jullie daar jullie namen zouden ontdekken! En ik ben daar met jullie….en ook de meesters die op de Aarde liepen, jullie vrienden en alle ouden. De relatie is dat ik jullie ben en jullie mij zijn als jullie niet hier zijn. Wij zijn een soep en horen bij elkaar op een manier die aan niemand van jullie kan worden uitgelegd. Daarom kan het zijn dat als je deze pagina’s leest, je iets zou kunnen voelen omdat het deel van ’jou’ is dat momenteel deze channeling geeft omdat ook zij een deel van mij zijn. Wat denken jullie daarvan?

Er zit meer vast dan jullie denken over het zijn van een stukje goddelijkheid dat jullie zijn. God zegene jullie allen voor het werk wat jullie doen! Oh, de ongelovige is nog steeds hier. Ik ken jou. Er is niets dat zegt dat je door het bezoeken van deze bijeenkomst vreemd zal worden. Vrees alsjeblieft de liefde van God niet. Misschien denk je dat je dit leven kunt uitzitten en alleen maar een verbroken verbinding hebt met al deze spirituele gesprekken? Goed, maar wat bracht jou dan hier? Denk daar eens aan. Het is echt een beetje humoristisch.

En daarom wassen wij jouw voeten, mens….elke voet die hier is. Op de een of andere manier ben jij in het duister maar met een enorm spotlight dat erop wacht om zich te ontwikkelen als jij dat wenst. En dat is wie jij bent. Het zou een goede tijd voor healing zijn, weet je? Iedereen kan daarvoor komen?

Nu zou het een goede tijd daarvoor zijn. Lezer, ‘luister’ jij? (Kryon-glimlach) Claim die connectie op jouw eigen manier. Open de deur als je alleen bent. Zeg met pure intentie: “Lieve Spirit, lieve Bron van liefde, lieve God….zeg mij wat ik moet weten.” Wil je de volgende stap doen of niet? Sommigen wel en anderen niet. Er is helemaal geen oordeel….alleen eerbetoon voor de reis.

Jij bent een deel van de familie. Deel van God ben je. Ga anders heen dan je kwam. Sommigen van jullie gaan vannacht niet zo slapen als je zou willen. Zaadjes van kennis en doel zijn geplant die jullie toestaan om het ongelooflijke te overpeinzen. Misschien heb je een beslissing genomen? Misschien gaat het over jouw lichaam of over jouw eigenwaarde? Tijd voor de opwaardering, nietwaar? Daarom ben jij hier. Ik beloof jou dat als je deze opwaardering zal hebben, ik er zal zijn om jouw hand vast te houden en je er doorheen zal helpen. Niet als een engel maar als een deel van jouw eigen goddelijkheid. Ik daag jou uit: Ga voor de spiegel staan en open je ogen, kijk naar jezelf en zeg: “Ik Ben wie Ik Ben.” hetgeen betekent; Ik Ben God. Ga daarna weg. En dat is de waarheid. Wij zouden jullie deze dingen niet brengen als zij niet zo waren. Het plan hier is grootser dan jij denkt. Mooier dan jij je ooit kunt voorstellen, werker voor het licht, jullie allemaal. Jullie allemaal.

En zo is het.

Kryon.