Kryon ~ Wij zijn op weg naar onbekend gebied

Kryon ~ Wij zijn op weg naar onbekend gebied

Door Lee Carroll / 5 Mei 2022
via email Suzanne Maresca
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Er is een deur waarvan ik wil dat jullie er doorheen gaan en die niet leidt naar het theater, maar hij leidt naar een plaats waar jullie eerder zijn geweest. Jullie gaan die zaal binnen en er is een persoon, een persoon die jullie eerder hebben ontmoet. Dit betekent dat wij jullie, zoals eerder, jullie zienswijze tonen over hoe jullie denken dat een entiteit eruit zou moeten zien. Het is een persoon, jullie zullen hem menselijk maken, ook al is het een energie. Het moet een persoon zijn, met een persoonlijkheid en jullie gaan deze ene persoon ontmoeten. Een persoon….geen theater…en hij gaat jullie iets laten zien wat spectaculair is, absoluut spectaculair! (Muziek)

Dit is een entiteit, als jullie hem zo willen noemen, die wij misschien hebben ontmoet en misschien ook niet. Het hangt ervan af hoe jullie hem of haar noemen. Dit is een combinatie van een sterrenmeester en een tijdmeester. Er is een combinatie van overeenkomsten tussen die twee. Zij horen bij elkaar. Jullie hebben altijd gehoord over ruimte en tijd, maar vandaag gaat die sterrenmeester die jullie eerder hebben ontmoet, jullie mee terugnemen in de tijd en jullie de sterren tonen, en de sterren die hij of zij jullie gaat tonen – het hangt ervan af wie jullie vandaag hebben ontmoet – zijn jullie niet zelf. Jullie gaan de Aarde niet zien, maar in plaats daarvan gaan jullie de cyclus van de Aarde zien uit andere tijden en plaatsen in jullie eigen melkwegstelsel.

Vraag: Is het mogelijk dat waar jullie nu doorheen gaan op deze planeet….anderen dit eerder hebben meegemaakt? Of misschien zijn jullie er wel eerder doorheen gegaan als jullie geloven dat je ziel op andere planeten was. Als dit zo is en als het waar is en als jullie dit vandaag zien, betekent dit dat jullie je dit op een bepaald niveau herinneren, en dit geldt voor velen van jullie. Dit is een onderdeel van ontwaken, lieve mensen, een zeer, zeer subtiele herinnering van wat er op deze planeet gebeurt en waarvan jullie zeggen dat het tijd werd en dat jullie het hebben verwacht. (Muziek!

Ontmoet de sterrenmeester die ook tijdmeester is. Deze sterrenmeester neemt jullie ergens mee naartoe….ver, ver weg. In dit melkwegstelsel is er een groep planeten die jullie Orion noemen, en hij gaat jullie laten zien dat daar leven was, veel lijkend op dat van jullie. (muziek) Maar dit was niet in de echte tijd, dit was in het verleden, lieve mensen. In deze constellatie die jullie Orion noemen. Deze constellatie is niet waar wij het over hebben, het is de ster, het zijn de planeten om de ster heen, en er zijn er meer dan een, net zoals jullie eigen zonnestelsel. Dit is overal hetzelfde, door de hele Melkweg heen. Er is een zon, er zijn planeten. Wij nemen jullie mee naar een daarvan, en op die planeet die nu nog even geen naam heeft en die zoals wij het zeggen in de invloed van Orion is, zullen jullie een systeem zien, een cyclus, waar velen doormaken waar jullie nu doorheen gaan, als jullie naar hun geschiedenis kijken zouden jullie zien dat er oorlogen na oorlogen waren en nu niet meer.

Ik wil dat jullie even goed kijken omdat de sterrenmeester jullie iets laat zien. Hij versnelt de tijd om jullie te laten zien dat deze planeet naar een, wat wij noemen, ascensie-status ging. Dit betekent dat licht en donker zoveel veranderden dat er veel meer licht dan donker was en het bewustzijn omhoog ging. Zij groeiden verder en zij begonnen natuurkunde te begrijpen….dezelfde natuurkunde die de Schepper heeft….de soort natuurkunde die jullie in staat stelt om te reizen waarheen jullie maar willen met je bewustzijn in plaats van je lichaam. Wat zij daarmee deden is dat zij ergens anders naartoe gingen en de zaden die zij hadden, plantten.

Ik wil jullie meenemen naar de plaats waar zij hen plantten of waar de invloed is waar zij dit plantten. Ik wil jullie meenemen naar waar de Arcturiers leven.

Lieve mensen, er zijn veel mensen geweest die vertelden dat de mensen van Orion, de Arcturiers, de Siriers en vele anderen, allemaal iets gemeen hadden, en ik zal jullie vertellen wat zij daar deden. Er was een stukje DNA in hen allemaal, dat hetzelfde was, en op een dag, in de verre, verre toekomst, als jullie hen ontmoeten, zullen zij het jullie laten zien. Zij zullen glimlachen en jullie dit van jullie tonen, en zij zullen zeggen: “Dit is het deel dat wij allemaal hebben!” En degenen die de Octuriers heten zullen zeggen dat zij een vergelijkbare geschiedenis hadden en als jullie naar hen kijken en naar hetgeen daar gebeurde….de tijdmeesters manipuleren de tijd zodat jullie dit alles kunnen zien en van dichtbij kunnen zien. Jullie mond zal openvallen als jullie zien dat zij door hetzelfde heen gaan als waar jullie doorheen gaan…laag bewustzijn naar hoog bewustzijn (muziek) Ook al waren de zaden door dezelfde wezens geplant, moest men toch steeds door dezelfde dingen heen gaan om op te groeien, en dat deden zij ook. Jullie zullen ook zien waar zij naartoe gingen met de zaden die zij van Orion ontvingen, en waar zij op hun beurt weer naartoe gingen. Zij hadden weer invloed op de plaats waar zij naartoe gingen, heel dichtbij jullie, heel dichtbij, genaamd de Zeven Zusters….de Pleiadiers!

Als jullie naar hen willen kijken hebben wij jullie verteld dat zij verschillende bewoonbare planeten hadden en het een rotzooitje was. Er was horror en er was zelfs volkerenmoord. Zij kwamen van de meest donkere plaats en zij hebben het gered, tienduizenden jaren, zelfs al voordat er zelfs leven op jullie Aarde was, waren zij al in het proces van ascensie waar zij doorheen gingen.

Ik vertelde jullie al dat dit ongelooflijk zou zijn. Ik zei jullie dat dit esoterisch zou zijn!

Wij hebben het vandaag over timing. TIMING!

Toen de Pleiadiers dit punt bereikten van degenen die hen voor gingen en die weer daarvoor gingen, stuurden ook zij hun bewustzijn weer ergens anders heen, en wij noemen die plaats: Aarde! Jullie zitten in het proces van een cyclus die herhaaldelijk is voorgekomen in dit melkwegstelsel. Het is een cyclus van ontwaken voor de Creatieve Bron die jullie allemaal heeft geschapen.

Ik heb gezegd dat dit voor jullie moeilijk te begrijpen of te geloven zou zijn. Misschien rolden jullie met je ogen toen wij hierover begonnen, en zeiden dat jullie hier genoeg van hadden.

JULLIE DNA KOMT VAN DE STERREN!

Jullie waren hier niet toevallig. Jullie waren hier nooit bij toeval geschapen. Er was een invloed die jullie hier bracht, lieve mensen, en die jullie hier hield zodat jullie door de cyclus konden gaan als jullie daarvoor kozen. Toen de tijd daarvoor kwam deden jullie dit ook en dat is de cyclus waarin jullie nu zitten. Dit is de timing van deze planeet. Het is prachtig, en wij hebben het eerder gezegd: Jullie geschiedenis is niet meer wat jullie dachten…hij gaat zich niet weer herhalen. Jullie gaan naar onbekend gebied dat niemand op deze planeet ooit heeft gezien, maar het is wel gezien door jullie voorouders op de andere sterren. Er is dus een herinnering over wat jullie nu kunnen doen en wat er nu gebeurt.

Gezegend zijn de mensen die dit licht zien aan het einde van deze tunnel waar jullie nu doorheen gaan en waarin het zo donker lijkt, maar het heeft de zaden van grootsheid. Jullie toekomst is helder…dat is wat wij zien, net zoals wij dit zagen bij al die voorouders.

Gezegend zijn de mensen die het licht zien aan het einde van de tunnel waar jullie nu doorheen gaan en dat zo donker leek te zijn, maar het heeft de zaden van grootsheid in zich.

Jullie toekomst is briljant!

En zo is het.

Kryon.

Uittreksel gechanneld door Lee Carroll op 6 april 2022 tijdens Healing Wednesday