Kryon: Zomerlicht conferentie Sedona. 3.1 – Het 24e paar.

Kryon:
Zomerlicht conferentie Sedona. 3.1

2 juni 2023 / Geplaatst 12 november 2023
Vertaald vanaf de video door Henk Steur

Het 24e paar.

Gegroet, lieve mensen. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Er zijn vele dingen die plaatsvinden tijdens wat jullie de Opwaardering noemen en veel van de leringen van de laatste jaren gingen over juist deze tijd waarin jullie zitten.

Gisteren refereerde ik aan het feit dat het geen toeval is dat jullie in deze tijd op de planeet zijn….allemaal volwassen, zou ik willen zeggen. Velen van jullie zijn geslaagd ten opzichte van je Akasha en de moeilijkheden van de planeet zodat jullie op een plaats kunnen zitten waar meesterschap beschikbaar is.

De soort meesterschap die een mens kan hebben….de soort die jullie is geleerd, door meerdere leraren en met alle moeilijkheden van dien om zo vele redenen. Toen jullie de informatie van de afgelopen twee dagen in je opnamen, hadden jullie misschien de indruk dat er een gevecht aan de gang is dat gevoerd wordt in je onderbewustzijn, je bewustzijn en jullie Pracht die alle samen vechten. Er is jullie verteld dat er een ding aan de hand kan zijn en jullie het andere voelen.

Ik wil het daarover hebben en ik wil dit op een esoterische manier doen die wij al vaak hebben gebruikt, maar ik moet bij het begin beginnen omdat sommige dingen voor velen nog steeds ongelooflijk zijn.

ER IS HULP. Er zijn gereedschappen die zich nu voordoen voor jullie allemaal. Ik wil iedereen die hier later naar luistert de waarheid van deze dingen laten voelen. Luister: Jullie zouden niet in deze omstandigheden op de planeet geplaatst zijn en ik zal jullie vertellen wat ik met omstandigheden bedoel. Toen jullie je leven begonnen leerden jullie wat je onderbewustzijn je vertelde, wat je ouders je vertelden en wat iedereen jullie vertelde….dat is de conditie, de omstandigheden waarin jullie verkeren, maar jullie zouden hier niet zijn gebracht zonder spullen waarmee jullie kunnen werken.

Als ik jullie vertel dat jullie helemaal geen mens waren….zonder lichaam….200.000 jaar of zoiets geleden…werd jullie DNA veranderd. Dit is bewijsbaar. Er zijn boeken over geschreven en om een of andere reden gingen jullie van de verwachte 24 paar menselijke chromosomen naar 23 paar chromosomen. Dit is apart want 23 is niet volgens het op 4 gebaseerde Universum. Alles wat jullie vinden is herleidbaar naar 4. Mijn partner zal jullie hier meer over vertellen, maar dit is de manier waarop het is, en jullie kregen er 23! Er gebeurde toen iets. Heel doelgericht veranderden jullie van 24 naar 23 paar chromosomen. Er werden ook een paar dingen veranderd….sommige dingen werden verplaats en herverdeeld. Kijk naar wat er gebeurde met chromosoom nummer 2…samengaan van onderdelen en dit was doelbewust. Dit gebeurt niet bij een biologische evolutie. De intentie was dat 24 veranderde in 23 en dat er meer zou gaan gebeuren.

Jullie kregen een paar dat jullie niet hebben verwacht….van degenen die jullie zaaiden….van de Pleiadiers. En hier zitten jullie dan met ongelooflijke informatie waarvan je ogen gaan rollen en waarvan mijn partner zou zeggen: Zeer bijzondere informatie!

Jullie hebben er 24….en een paar….het paar dat multidimensionaal is was altijd slapend en heeft gewacht tot het moment waarop jullie de Opwaardering zouden scheppen. Het was er steeds klaar voor om zich te openen en degenen die dachten dat jullie er 23 hadden, hadden het mis. Het waren er 24 en dit 24e paar behoort jullie niet toe. Het behoort iedereen toe, maar met name degenen die jullie zaaiden. Jullie zijn niet volledig mens! En degenen die jullie zaaiden hadden meesterschap; zij kwamen van een planeet die was geascendeerd, zij begonnen kerninformatie te onderwijzen. Lieve mensen, het is tijd voor die delen en deeltjes van jullie, voor die twee delen om te gaan verbinden en samen te gaan werken met de andere 23, samen te gaan werken en iets te scheppen dat jullie wanhopig nodig hebben.

Wij hebben al eerder over onderdelen hiervan gesproken, maar voor ik naar het volgende deel ga wil ik er zeker van zijn dat jullie in je opnemen wat ik jullie vertel.

Jullie hadden 24 paar chromosomen terwijl jullie er onder de microscope maar 23 konden zien. Al die paren in het DNA…maar er is meer. De reden waarom de wetenschap niet in staat was om dit paar te zien is vanwege de status van dimensionaliteit ervan.

Ik kan jullie dit nu vertellen maar 30 jaar geleden zou erom gelachen worden. Multidimensionale dingen zijn niet altijd dingen die jullie kunnen zien en er zijn er nu veel daarvan die ontdekt kunnen worden. Multidimensionale dingen zijn altijd op de planeet geweest. Zij zijn echt maar jullie vinden hen heel gewoon. Er is geen echte verklaring voor zwaartekracht. De formule voor het scheppen van zwaartekracht….waar is die? Het is een multidimensionale kracht die gebaseerd is op de op 12 gebaseerde formule die jullie niet hebben. Dit geldt ook voor het 24e paar dat jullie niet kunnen zien maar dat er altijd is geweest….wachtend….zorgvuldig wachtend…vanaf degenen die jullie zaaiden en die wisten dat deze dag zou gaan komen.

Wordt vervolgd.