Kryon – Zomerlicht conferentie Sedona. 1- De parabel van Wo en het gat.


Kryon
Zomerlicht conferentie Sedona. 1

1 juni 2023 / Geplaatst 31 oktober 2023
Vertaald vanaf de video door Henk Steur

De parabel van Wo en het gat.

Gegroet, lieve mensen. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Wij hebben het al eerder gehad over het eren van de Inheemsen, de wijsheid van de Inheemsen van dit gebied, van de Ouden van dit gebied die nog steeds hier zijn.

Ik ga iets doen dat ik graag doe…steeds als ik op zo’n kostbaar land als dit ben. Ik vraag de voorouders van dit land om toestemming, de Ouden die in het stof van dit land zijn, wier wijsheid hier nog steeds leeft en beschikbaar is. Ik vraag toestemming om deze spirituele boodschap te brengen…hier…waar jullie zijn.

Het antwoord hierop is altijd JA en het lijkt er bijna op dat zij zeggen dat het tijd werd. Dit is altijd de manier geweest waarop het gaat.

Wat, lieve mensen, als de mens volledig is toegerust met alles wat nodig is voor meesterschap? Wat als het op een bepaalde manier binnenkomt om het te ontdekken in plaats van een paradigma dat jullie werd gegeven waarin jullie met niets beginnen en dingen moeten opbouwen, uitvinden en bewaren. Dat is het 3-dimensionale paradigma waarin jullie zitten. Wat als het tegenovergesteld zou zijn?

Jullie hebben het vaker gehoord – ik weet het – jullie komen hier met niets en jullie gaan weer met niets. Ik zou het graag anders willen zeggen…anders dan jullie is verteld, buiten het driedimensionale paradigma…naar een WAARHEID.

Jullie komen hier binnen met ALLES en gaan weer weg met ALLES! En tussen dit komen en gaan bevinden jullie je in de achtertuin om te graven naar de schatten waarvan jullie weten dat zij daar zijn, want op de een of andere manier omdat jullie weten dat er in jezelf een Pracht is!

Hebben jullie de leraar Matt gehoord tijdens zijn conversaties met de mensen die in tranen voor hem stonden toen hij hen vroeg om naar hun eigen Pracht te zoeken….dat zij geen schuld hadden en dat er binnen ieder van hen de macht was om elk probleem op te lossen en dat was zijn werk….te laten zien hoe dit moest.

Ik wil jullie vandaag een parabel geven. Het is weer een parabel over de man die Wo heet. Steeds als wij een parabel vertellen over een man die Wo heet is dit een verhaal, een allegorie, en het is nooit gebeurd. Het betekent iets anders. De naam Wo zou ook gender kunnen zijn want Wo zou een vrouw kunnen zijn, maar in deze situatie, in deze parabel, wordt Wo beschreven als een man.

Het is niet alleen een verhaal over WO maar het is een verhaal over wat er rondom Wo gebeurde. Het is een verhaal dat feitelijk voor zijn geboorte begon op een tijd waarop Wo zich bewust was van alles wat zou gaan gebeuren. Wij noemen het, en hebben het in het verleden genoemd, de Wind der Geboorte. Dit is een metafoor….een wind van spiritualiteit die jullie bij wijze van spreken direct uit de moederschoot blaast naar wat jullie de realiteit van je planeet noemen.

Toen wij vertelden dat er met jou anderen in de Wind der Geboorte stonden, betekende dit dat er allemaal overeenkomsten waren gemaakt en dat jullie er klaar voor waren om hier te komen.

In dit leven doet Wo het goed, jij is een doorsnee man in jullie cultuur en hij denkt wat zo velen van jullie denken. Hij is okay, hij deed het goed op school, zijn ouders hebben hem goed opgevoed en terwijl hij opgroeit in zijn leven wil hij weten wat het beste zou zijn als roeping door God. Wat moest hij doen? De wijsheid van zijn vader op dat punt in de tijd zou zeggen: “Wo, je hebt drie keuzen. Ik zal jou drie suggesties geven, Wo, want met deze drie banen zal je nooit zonder werk zitten. Dit waren zij: Accountant, loodgieter en predikant, dominee.”

Wo vroeg wat de logica hiervan was en zijn vader zei: “Omdat er bij alle drie altijd iets verkeerd gaat. Wo zei: “Ik begrijp het dominee-deel, ik begrijp het loodgietersdeel, maar hoe zit het met het accountantsdeel?”(Kryon lacht) En zijn vader zei: “Wel, dan kan jij tenminste mijn belastingaangiften doen!” (Publiek lacht!) Dat is het systeem.

Wo werd accountant. Hij zei dat dit makkelijker was dan de andere twee. Waarschijnlijk niet, maar hij was een lineaire man en was geboren voor de cijfers.

Wij zien Wo dus in een doorsnee leven, hij vermaakt zich, hij vond een mooie vrouw, zij hadden een zoon en hij is accountant.

Dit is het moment waarop wij de bladzijde omslaan en hebben het over wat degenen die met Wo kwamen, ervaren. Er is een groep engelen en gidsen. Je zou kunnen vragen waar zij zijn en het antwoord is: JA! In een multidimensionaal scenario kun je een plaats niet identificeren. Dit is zo on-lineair dat het verwarrend is voor velen. Het is prachtig en de bijeenkomst van de engelen en die gidsen die gelijk kwamen toen Wo hier binnenkwam. Het ging allemaal over wat er gebeurt en de vraag is of hij al iets gevraagd heeft, en het antwoord is: Nee. Zij zeggen: “Laten wij Wo nu vieren voor wat er vervolgens kan gebeuren. Laten wij Wo vieren zoals wij hem nog nooit gevierd hebben. Laten wij de Pracht vieren waarvan Wo niet weet dat hij die heeft. En dan zeggen zij weer: “Heeft hij al iets gevraagd?”

Zij wisten dat het niet zo was. De belofte is altijd de belofte geweest. Het spirituele meesterschap. De magie als je wilt, van wie jullie zijn, legt geen druk op jullie als jullie hier zijn. Met VRIJE KEUZE dient elk van jullie de vraag te stellen: “Is er meer? Mis ik soms iets? Is er iets groter dan mij werd verteld?” Er zijn er zoveel in deze groep die een samenhang scheppen. Een samenhang waar ik het morgen misschien over zal hebben. Het is prachtig en jullie zijn je daar niet van bewust. Als een groep als deze in samenhang is, wisten jullie dat jullie harten dan in lijn kloppen? Dat is wetenschap!

Wat denken jullie dat er gaande is tussen mens en mens als jullie doelbewust komen ….dat is wat er nu aan de gang is. Het maakt jullie meer ontvankelijk voor bepaalde dingen waar dit voorheen niet zo was. Het heeft effect op de liefde die over het publiek komt, ook voor degenen die hier wilden komen of hier misschien wel naartoe zijn gesleept! (Kryon lacht) Ja, die zijn er ook en er wordt net zoveel van hen gehouden.

Dit is wat er moet gebeuren: de mens moet erom vragen en er zal nooit druk op worden uitgeoefend. Nooit! Maar er zijn vaak aanwijzingen, numerologie soms, synchroniciteiten af en toe. Er is: “Hoe is dat nu mogelijk. Wat is daar? Wat gebeurde er? Wat betekent dit?” Vragen die vaak een bepaalde druk op mensen leggen om de vragen te stellen die zij vragen.

Zo is het ook in het leven van Wo. Hij is spiritueel tot op de hoogte die hij wil….de hoogte die zijn ouders hadden. Wo neemt zijn familie mee naar de kerk en zijn gevoel hierover is niet noodzakelijk spiritueel, het is meer lineair want hij telt de kerkbezoeken zodat die iets betekenen als hij overlijdt. Hij is een goede accountant! (publiek lacht)

Dit is de manier waarop hij dit allemaal ziet. Hij gelooft op dezelfde manier in God als de persoon die naast hem zit…misschien ook naast hem op zijn werk. Hij is blij met wat hij heeft en wat hij daar leerde. Maar er is werkelijk meer dan alleen maar op regelmatige basis te gaan en niet te leren wat er nog meer kan zijn.

Wat valt er nog meer te leren in Wo’s kerk en zovele andere kerken: LIEFDE!. Maar hij ontvangt die daar niet….hij telt alleen de kerkbezoeken. Geloof het of niet: er zijn wel enkele geloofsdiscussies geweest en zelfs op zijn accountantskantoor. Ze komen samen bij de water-cooler: “Vertel mij eens over jouw kerk.” “Ja, ja, ik ga regelmatig!”

Er was een groep jonge accountants waarvan Wo ontdekte dat zij ongebruikelijk waren. Zij spraken op een andere manier over God en zij hadden geen kerk. Wo dacht bij zichzelf: “Hoe kun je nu geen kerk hebben? Waar is de instructeur? Hoe kan je het aantal bezoeken tellen als er geen kerk is?” Hij wist dat zij een groep vreemde figuren waren maar zij vertelden hem dat God binnenin was en dat zij geen kerk nodig hadden. Wat hinderde Wo aan deze groep als zij hem een beetje teveel glimlachten? Zij waren een beetje te blij, en Wo dacht dat dit niet goed kon zijn. Hij had natuurlijk gelijk want hij hoorde via via dat een van hen een collectie eenhoorns had. (publiek lacht) Toen wist Wo het zeker….hij wilde met geen van hen iets te maken hebben. Niets voor hem!

De engelen om hem heen vroegen hem hierover: “Heb jij al verder gekeken?” en hij zei: “Nee, ik heb niet verder gekeken!” Is het mogelijk dat jullie pracht verborgen is achter een muur en dat jullie misschien zoeken naar een gat in de muur en dat dit precies is hoever jullie hebben gekeken, en dat ook voldoende vinden? Is het mogelijk dat er een groep engelen en gidsen is met jouw naam erop die bestaat? Jullie waren het ermee eens dat zij met je mee kwamen toen jullie in de Wind der Geboorte stonden. Is het mogelijk dat jullie dit alles zelf hebben bedacht? Maar jullie komen in een cultuur die jullie geleidt…wat jullie geloven….hoe jullie handelen en wat jullie wordt verteld? De uitdaging is om met vrije keuze: Kunnen jullie ontwaken voor wat daar allemaal is? Omdat dit vrije keuze voor jullie is dient er ook toestemming gegeven te worden aan die engelen en gidsen om jullie aanwijzingen, wenken, of wat dan ook te geven. Zij hebben het wel geprobeerd….zij probeerden het bij die mensen die teveel glimlachten!

Maar Wo had geen interesse. Hij wilde niet eens met hen praten.

Er was een auto-ongeluk en Wo zat in de auto en hij was alleen. Het was een ernstig ongeluk en hij lag in het ziekenhuis. Er waren enkele organen beschadigd en er was, zou ik zeggen, een mogelijkheid dat hij het niet zou halen. Wo werd in het ziekenhuis verschillende keren wakker en kwam uiteindelijk uit een kortstondig coma, realiseerde zich dat hij verwondingen had die levensbedreigend waren. Een van de dingen die hem dit heel duidelijk vertelde was de dominee van zijn kerk die kwam om hem te zien. Die deed dit niet zomaar….stond hij op het punt van overlijden? Wat zou er gaan gebeuren? Toen ging hij daarover nadenken. “Ben ik wel vaak genoeg naar de kerk gegaan?” (Kryon en publiek lachen) “Wordt er aan de andere kant ook geteld als ik daar ben? Wat zullen zij over mij zeggen? Wie ben ik? Is er iets dat groter is dan mij werd verteld? (Kryon lacht…herkennen jullie dit?)

De engelen aan de andere kant stroomden samen op dit nieuws…..er is een gat…een gat. Zij wisten van het ongeluk van Wo en kwamen samen, zij waren niet ergens anders….zij zijn een deel van Wo’s cellulaire structuur en een deel van wie hij is en wie hij altijd zal zijn. ER IS EEN GAT…en door dit gat lieten de engelen alleen maar liefde stromen…er was ruimte…zij lieten de liefde stromen en Wo voelde het. Er was iets dat ongebruikelijk was en hij voelde het terwijl hij in het ziekenhuis lag. Natuurlijk lineariseerde hij het allemaal…”Er is mij verteld dat deze dingen gebeuren als iemand overlijdt….een bepaalde hersenfunctie of zoiets…

Wat nou, als het iets anders is? Hij was heel alert. Het geheel is groter….groter dan …. denk verder! In Wo’s persoonlijkheid begon meesterschap zich in hem te vertonen. Was God groter dan hem was verteld? Was alles in zijn leven op de juiste manier verlopen? Was er meer?

Door de ervaring van het ongeluk kwam hij tot andere conclusies. Hij stapte uit de box waarin hij was geboren. De vragen moeten soms gesteld worden: Was dit ongeluk de bedoeling? Liet het ongeluk hem op die manier denken?

Ik zal jullie de informatie geven. Het ongeluk was er altijd al totdat Wo ervoor koos om daar doorheen te gaan. Dat is moeilijk te begrijpen, maar Wo ging er doorheen.

Het is een verhaal dat ook jullie had kunnen gebeuren. Het is het verhaal over de Pracht die jullie allemaal in je hebben en jullie hoeven dit niet in je achtertuin te zoeken…het hangt van jullie af.

Daarom zijn wij hier.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid.

 

En zo is het.

Kryon