Kryon´s channeling inzake de ramp in Japan

Kryon´s channeling inzake de ramp in Japan

Lee Carroll / 18 maart 2011.
Nederlandse vertaling door  Anne Helena.

Lieve mensen stop met het opwekken van kernenergie en ga over op aardeverwarming en getijdenkrachtstroom……… 

Gegroet geliefden, Ik ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Er hangt deze tijd veel angst in de lucht en ik wil jullie deze boodschap van hoop geven.. In januari heb ik jullie verteld dat de numerologie van dit jaar een vier is. (4) Dit is het Gaia-getal…. Van alle dingen die met de Aarde te maken hebben. Ik heb jullie er ook aan herinnerd dat het gewicht van het water, van het ijs van de poolkappen naar de oceanen als het ijs blijft smelten, opnieuw wordt verdeeld. Dit zou resulteren in meer aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. 

Hier is ook een citaat van die channeling:

“Nu zeggen we zeggen het weer. Dit is geen straf voor de mensheid. De dingen die vandaag de dag op de planeet gebeuren zijn niet bedoeld als een laatste stap van Gaia om de menselijke beschaving uit te moorden. Ik zeg dit, omdat juist nu deze boodschap van de lippen komt van hen die u willen doen opschrikken, schrikken en bang maken..Dat is niet hetgeen er aan de hand is. Wat er gaande is op deze planeet is een verschuiving, die een planeet zal creëren die nog lang zal voortbestaan, jullie toestaand, wat jullie nodig hebben.

Nu is plotseling de maand van de drie (3) maart daar. De drie vertegenwoordigt de katalysator. Een katalysator is iets dat opkomt, die iets anders kan veranderen. Iedereen die iets met numerologie doet zal iets hebben verwacht in deze maand, evenals in de maand van de 5e (mei) die later komt.

Degenen in het zoete land (Japan) die deze ramp hebben ondergaan zijn niet het doel van God geweest. Ze bevinden zich simpelweg op een plaats die altijd rijp is geweest voor veranderingen van Gaia en gevoelig is voor aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Net zoals hun tegenhangers in Zuid Amerika. Dit is waar zij verkozen te leven. Het mededogen dat door deze gebeurtenis is gegenereerd, is aanzienlijk en ik heb onlangs ook doorgegeven dat het mededogen is dat aanzienlijke veranderingen op de planeet creëert, en jullie zullen het gaan zien.
1. Laat ons een moment uittrekken om jullie er ook aan te herinneren dat Geest net zo min als jullie weet wanneer deze gebeurtenissen zich gaan voordoen. Alles wat we hebben zijn de potenties gebaseerd op het menselijk bewustzijn en de energetische tekenen om hen heen. We wisten dat de Aardbeving van Zuid Amerika spoedig zou komen en hebben degenen in Chili een jaar voor de gebeurtenis hierover verteld. De Japanse aardbeving was gelijkwaardig, in die zin dat het potentieel daarvoor was aanwezig en ook de numerologie. Maar de details over deze zaken worden absoluut niet gekend door Geest en het had jaren geleden op deze wijze kunnen gebeuren of helemaal niet . Daarom hebben we de mensheid het hulpmiddel van bewustzijn over de materie gegeven. Jullie verschuiving bepaalt alles.

Geliefde, zend volop energie van mededogen naar hen in deze natie van eilanden, en stuur hen de kracht en de oplossing een grootsere natie dan tot nu toe naar voren te brengen. Help hen zich te verenigen in liefde en familie terwijl zij het hoofd bieden aan het verlies en de scheiding. ‘’WEES’’ hun familie in deze tijd.

Weet dat iedereen die is overgegaan gedurende de laatste paar dagen er op het niveau van de Akasha absoluut van op de hoogte was, dat er een potentieel zou zijn, die zij niet voorbij 2011 konden doorstaan. We hebben hier vele malen eerder over gesproken. Bij de geboorte worden de potentiëlen gekend van hetgeen de mensen op Aarde zouden willen doen. Dit is geen fortuin telling, maar eerder een meting van het potentieel. Aangezien dit het sterkste potentieel was, kwamen deze mooie aspecten van God (mensen) hoe dan ook naar deze planeet als een spirituele familie, klaar om deel te nemen aan een van de grootste rampen van jullie eeuw. Zij wisten dat het veel zou veranderen en dat zal het.

Vier hun levens en weet dat ze allemaal ALLEMAAL thuis zijn. Stuur nu energie naar hen die zijn achtergebleven, opdat zij vrede mogen vinden in het feit dat degenen die zij verloren hebben iets verbazingwekkends voor de planeet hebben gedaan. Zij hebben het niveau van mededogen van het kristallijnen raster verhoogd. Zij hebben hun deel gedaan en aan jullie gelaten wat jullie hebben te doen.

2. Zijn jullie je nu bewust geworden van hetgeen ik jullie meer dan tien jaar lang heb verteld over de vervangende manieren voor het creëren van elektriciteit. Deze enkele gebeurtenis zal jullie nucleaire programma’s voor jaren stil leggen. Dus het is nu tijd om hetgeen wij hebben gezegd nog eens te bezien.

Geest veroordeelt de mensheid niet. De mensheid is vrij om te doen wat zij verkiezen te doen, gebaseerd op het bewustzijn dat is ontwikkeld door hun eigen vibraties. Jarenlang hebben wij jullie echter verteld over zeer haalbare alternatieve manieren om krachtstroom te creëren voor al jullie steden. We hebben dat keer op keer weer gedaan en je kunt deze channelings door mijn hele werk heen vinden. Nu begrijpen jullie misschien waarom wij ons geconcentreerd hebben op dit thema, want deze ene aardbeving laat het gevaar zien dat wereldwijd dreigt als wordt doorgegaan op de nucleaire weg. Luister, Jullie hebben deze techniek NIET langer Nodig . Het zal jullie niet goed dienen.

Nucleaire stroom is een erg dure en gevaarlijke manier om een stoommachine te creëren. Dat is alles wat een Nucleaire installatie is…..een manier om stoom te creëren. Weer vertellen we jullie dat jullie de fondsen die een Nucleaire installatie in het leven roept, beter kunnen aanwenden om veel betere manieren te onderzoeken om elektriciteit te maken die niet gevaarlijk is en zo goed als in het geheel geen milieuschadelijke invloed heeft.

A.
 Thermische Aarde Energie; Warmte is in overvloed onder jullie voeten aanwezig. Jullie kunnen voor altijd zoveel stoom creëren als jullie maar willen. Onthoudt dat er enkele nieuwe exotische vloeistoffen zijn die veel sneller koken dan water, dus de warmte hoeft niet te zijn wat jullie denken. Als deze ramp een Thermische Aarde Energie Installatie had getroffen, zou vernietiging ervan het ergste zijn geweest dat kon gebeuren. En dan bouwen jullie weer een andere.

B.
 Duizenden tonnen aan duw/trek energie per uur, op een constante vaste tijdlijn (de getijden) zijn beschikbaar op jullie kustlijnen. Deze natie van eilanden is uitermate geschikt voor getijden en golf gegenereerde stroom. En weer zou het ergste dat deze installaties had kunnen overkomen de noodzaak zijn, dat ze herbouwd hadden moeten worden. Geen enkel gevaar voor hen die in de omgeving leven.

Gaan jullie deze wereld veranderende gebeurtenis gebruiken om eindelijk deze opties als reëel en waardevol te gaan bekijken? De Nucleaire ramp is voor jullie gecreëerd om te stoppen en van richting te veranderen. Slechts de tijd zal kunnen aangeven of het ‘t waard was. Maar meestal moeten eerst rampen optreden, voordat de mensheid ziet wat er altijd vlak voor haar aanwezig was….. de belofte van iets beters.

De grootste steden der aarde liggen aan de oceaan, perfect voor deze stroom genererende optie. Maar het mocht niet zo zijn, noch zijn de potentiëlen gerealiseerd. Denk groots. Neem de fijnste denkvermogens en creëer nieuwe scenario’s om dat wat Gaia je heeft gegeven, gebruiksklaar te maken……de kracht van getijden en de oceanen voor altijd. Precies waar je het ‘t meest nodig hebt.

De tijd is aan jullie om de volgende stap te creëren…..

In liefde gegeven… zoals altijd,

KRYON