Channeling 173: Laguna Hills, Californië. / Het Veld. Deel – 1.2

Live Kryon Channeling 173:
Laguna Hills, Californië.

Het Veld. Deel – 1.2

3 juli 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Veld

Het zal niet lang duren voordat jullie wetenschappers gaan zien wat ik Het Veld noem! Het is op een lager niveau al gezien en het wordt onderwezen door grote metafysische leraren van vandaag. Het is er al, er wordt al naar gekeken en het wordt onderzocht. Hier is wat er wordt gezegd: Jullie hebben allemaal een “vibratie” van jezelf, zoals een snaar van een instrument vibreert. Als jullie licht verschillend vibreren kunnen jullie afgestemd zijn op de kosmos.

Zij gebruiken het voorbeeld van resonerende frequenties die elkaar beïnvloeden. Hebben jullie ooit onder de douche gezongen? Als jullie bepaalde noten of vibraties van muziek zingen zal de doucheruimte luider vibreren op deze noten. Het antwoord op het waarom hiervan is dat de toon die jullie zingen een frequentie is die resoneert op de ruimte van de douche.

Jullie hebben dus pas de resonerende frequentie van de douche ontdekt met je stem en die klinkt luider en helderder en het is veel leuker om daar te zingen.

De leraren zullen jullie vertellen dat als een snaar op een snaarinstrument hard genoeg wordt geplukt, die een ander snaarinstrument ernaast zal beïnvloeden, dat dezelfde toonaard van zijn snaar heeft. Het andere instrument zal ook licht gaan vibreren, zelfs zonder het aan te raken. Dit is ook het effect van resonerende frequenties.

Lieve mensen, de natuurkunde van de planeet zit vol met dit effect. Wat wij Het Veld noemen is de fysieke ruimte om jullie heen die kan resoneren met een andere bron. God heeft dit geschapen op een manier die in jullie voordeel is. Het is alsof jullie werden ontworpen om te resoneren met iets dat jullie onbekend is. Deze houding van resonantie is afgestemd op samenzijn en harmonie en beginnen nu gevraagd te worden om te weerklinken op het Veld.

Nu, dit heeft ook andere identificerende woorden, en sommigen van jullie kunnen daar al mee geëxperimenteerd hebben. Er zijn andere kanalen en anderen die hebben beschreven hoe zij naar een plaats gaan waar zij resoneren met hetgeen er om jullie heen is.

Dit is het Veld. Het Veld is een welwillende, harmonieuze vibratie en als jullie er naar toe zouden gaan en het laten resoneren met je bewustzijn, activeren jullie je cellulaire structuur en leven jullie langer.

Wisten jullie dat harmoniseren en resoneren met het Veld binnen je eigen bewustzijn op het juiste moment op de juiste plaats feitelijk een spontane vergeving kan veroorzaken?

Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe dit mogelijk is? Degenen die zich totaal en compleet in harmonie kunnen brengen met het Veld kunnen de bekende natuurkunde feitelijk controleren en veranderen. Hebben jullie in de geschiedenis ooit gehoord over meesters die controle over de natuurkunde leken te hebben? Velen van hen deden dit al. Er zijn er nu ook die op de planeet zijn en dit kunnen doen. Er is er pas geleden een overleden in India die dit kon.

Ik vertel jullie iets dat jullie moeten weten in deze nieuwe energie. Sinds 2012, is het Veld toegenomen in bewustzijn en steeds meer zielen zien dat zij zich in harmonie kunnen brengen en de bewustzijnsfrequenties kunnen vinden die in Het Veld zijn. Zoals wij zeiden begint jullie wetenschap hier namen aan te geven omdat zij dit bespeuren en het zien.

Het is buiten de lineariteit en zij noemen het kwantumverstrengeling. Er zijn vele woorden die gebruikt worden voor hetzelfde ding. De woorden betekenen: “dingen die samen willen werken op een vreemde, niet-lineaire manier en die welwillend en harmonieus zijn.”

Letterlijk: dingen die normaal gesproken niet samenwerken en dit wel doen als zij blootgesteld worden aan Het Veld. Het gebeurt steeds vaker.

Wordt vervolgd