Channeling 173: Laguna Hills, Californië./ Het Veld. Deel – 1.3

Live Kryon Channeling 173:
Laguna Hills, Californië.

Het Veld. Deel – 1.3

3 juli 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk

Het gebruiken van Het Veld

Ik wil jullie vertellen waarom ik hierover spreek. Lieve mensen, er zijn er velen van jullie die zitten en zeggen: “Wel, wij hebben het geprobeerd en geprobeerd. Ik ga hier naartoe, daar naartoe, en ik kan die sweet spot echt niet vinden. Ik kan die plaats niet vinden die harmonieus is en die vibreert met de Creatieve Bron.”

Lieve mensen, Het Veld werd voor jullie geschapen in deze nieuwe energie, voor oude zielen. Het wacht er letterlijk op als een resonerende frequentie van jullie bewustzijn om geactiveerd te worden.

“Kryon, jij spreekt in cirkels.” Lieve mensen, het is moeilijk om jullie dit soort boodschappen te brengen over een realiteit die jullie nog nooit hebben gezien en die niet past in jullie geloofssysteem.

Klinkt het niet logisch dat, met name in deze nieuwe energie, Spirit, de Creatieve Bron, de natuurkunde welwillend en hulpvaardig laat zijn? Klinkt het niet logisch dat er vele dingen zijn waarvan jullie de logica nog kunnen ontdekken en die oplossingen scheppen?

Mijn partner spreekt over zijn ervaring met het scheppen van synchroniciteit en verandering van wat jullie de geluksfactor noemen. Het wordt gedaan met Het Veld. Als hij uit een vliegtuig moet stappen dat is teruggegaan door mechanische problemen, verwacht hij hulp en resoneert hij met Het Veld. Dit is wat hem aanzet tot een harmonische oplossing waar hij nooit aan zou hebben gedacht. Je kunt het verhoogde intuïtie noemen als jullie willen. Het Veld is wat degenen helpt die ermee in contact staan en het coördineert dingen. Het voegt dingen samen. Het zorgt ervoor dat verschillende dingen in harmonie komen en vibreren op dezelfde frequentie. Laten wij het zien als een harmonisatie en een leven dat hout snijdt. Het is een energie die problemen beantwoordt waarvan jullie dachten dat er helemaal geen antwoord op bestond!

Er is een snel-spoor-systeem om jullie te helpen in contact te komen met Het Veld. Jullie kunnen gemediteerd hebben, jullie kunnen erom hebben gevraagd, jullie hebben er misschien om gebeden en dus wil ik jullie een beetje helpen. Weten jullie wat innerlijk aangeboren is? Het innerlijk aangeborene is het slimme lichaam van de mens genoemd. Bijna als een lichaamsgevoeligheid die verder gaat dan jullie en die in jullie zit; het is het deel van jullie dat jullie de spiertest noemen (kinesiologie). Wisten jullie dat jullie je lichaam op een bepaalde manier vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen krijgen die jullie bewustzijn niet kent? Dat is het slimme lichaam. Het is het deel van het lichaam dat meer weet dan jullie en dat het innerlijk aangeborene wordt genoemd.

Een deel van de nieuwe energie is een attribuut dat bruggen begint te bouwen tussen jullie en het innerlijk aangeborene. Als de brug uiteindelijk is gebouwd zullen jullie allemaal je eigen medische intuïtie hebben! Op dit moment hebben jullie die niet. Hoe dan ook is het innerlijk aangeborene het geheim en het antwoord op het gebruiken van Het Veld. Het innerlijk aangeborene is al verbonden met Het Veld. Dit betekent dat JULLIE al zijn verbonden met Het Veld.

Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe homeopathie werkt? Jullie stoppen een pilletje onder je tong dat zo weinig deeltjes op een miljoen heeft dat het voor de wetenschap bijna onmeetbaar is. Het pilletje is ontworpen als een “intentieprogramma” dat er klaar voor is om het lichaam te vertellen wat jullie willen dat het doet.

Het geeft instructies met nietige chemie die veel te klein is om een reactie teweeg te brengen, en toch ziet jullie lichaam dit onmiddellijk. Homeopathie is de gang van zaken in vele landen en toch kan het wetenschappelijk niet bewezen worden. Het innerlijk aangeborene ziet de instructies onder de tong en geeft direct instructies door aan het lichaam.

Het slimme lichaam is zeer slim. Het is verantwoordelijk voor het zien van de boodschappen en vervolgens te handelen om jullie te verbinden met Het Veld.

Wordt vervolgd