Channeling 173: Laguna Hills, Californië. / Het Veld. Deel – 1.4

Live Kryon Channeling 173:
Laguna Hills, Californië.

Het Veld. Deel – 1.4

3 juli 2016 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Veld is een welwillend, harmonieus type natuurkunde om jullie heen dat heling bevordert, vrede schept, jullie in vreugde laat zijn en het is overal.

Soms zal Het Veld een andere naam hebben, maar nu vertel ik jullie dat dit het geheim is voor de nieuwe energie. Als jullie proberen om in contact te komen met Het Veld en hebben gemediteerd en gevraagd en gefrustreerd waren, is het tijd om je in plaats daarvan te verbinden met je innerlijk aangeborene. Het is daar al en het is in jullie lichaam opgebouwd.

Laten wij het er even over hebben hoe je in contact kan komen met het innerlijk aangeborene. Ik wil dat jullie begrijpen en gaan kijken naar wat wij jullie al drie jaar leren. Er zijn nieuwe, invloedrijke krachten waarvan jullie het bestaan nog niet kennen. Zij zijn in jullie lichaam en spreken luid tegen jullie innerlijk aangeborene. Het geeft jullie lichaam instructies, vertelt wat jullie willen dat het hoort. Het is krachtig en het is een geheel nieuwe toepassing van een oud uitgangspunt.

De grootste, de meest invloedrijke en op dit moment de nieuwste, is goed-geconstrueerde affirmatie. Een affirmatie die hardop wordt uitgesproken is een positieve, krachtige versterking van wie jullie zijn. Jullie vragen nergens om met een goede affirmatie. Jullie wensen ook helemaal niets. In plaats daarvan verklaren jullie dat iets van jullie is en het innerlijk aangeborene is de eerste om dit te horen en te reageren. Het innerlijk aangeborene luistert steeds! Jullie hebben spier-tests waar jullie dit al jaren bij gebruiken. Jullie homeopathie gebruikt dit al jaren! Het is daar aanwezig met een antenne die erop gericht is om te luisteren en er is geen grotere invloed dan jullie stem en jullie bewustzijn die hardop verklaren wat jullie zijn.

Jaren en Jaren geleden, in een oudere energie, werd Kryon gevraagd: “Is het nodig om hardop affirmaties uit te spreken, of kunnen wij hen in onszelf uitspreken?” Het antwoord was: “Zeg hen binnenin, omdat het geen verschil uitmaakt.” Nu, in deze verhoogde energie, verander ik mijn verhaal. In deze nieuwe energie is Het Veld toegenomen. Het is meer beschikbaar om te synchroniseren, te verstrengelen, dan ooit tevoren. Het is er klaar voor om dingen voor jullie samen te voegen, situationeel, biologisch en bewust. Het is er klaar voor om jullie voor te stellen aan jullie Hoger Zelf op een manier die jullie in het verleden alleen maar konden hopen.

Het belangrijkste gereedschap is dat jullie ermee praten en op dit moment is het de beste manier om dit te doen via het bewustzijn van hardop uitgesproken affirmatie.

Dit is de reden waarom jullie op de hele planeet een explosie gaan zien van mogelijke affirmaties. Zij zijn er al meer dan een eeuw, maar, lieve mensen, het is nu de tijd waarin zij tot bloei komen. De reden hiervoor is dat jullie nu in contact kunnen komen met hetgeen er in jullie slimme lichaam aanwezig is en dat reeds is verbonden met de welwillende natuurkunde die Het Veld heet.

Nu zijn er mensen die hier zitten en zeggen: “Wel, ik zou wensen dat ik weet wat Kryon heeft gezegd. Het is soms moeilijk om het uit te voeren.” Het is prachtig, nietwaar, dat jullie het niet hoeven te weten? Jullie hoeven het niet te weten!!!

Ik gaf jullie gereedschap dat praktisch is in 3D en ik heb jullie de werking ervan verteld, de bijzonderheden ervan en de redenen ervan. Toch kunnen jullie het alleen verifiëren. Alles wat ik jullie ga vertellen is: wees voorzichtig met wat je zegt. Houd in de gaten dat wat je zegt tegen je lichaam op een positieve manier gebeurt want dit is een statement over wie je bent.

Wees voorzichtig want er zijn mensen onder jullie die te lineair zijn om dit te doen. Jullie zijn ziek en hoesten en gaan affirmeren dat jullie beter zijn. Jullie kunnen dit zien en zeggen: “Hier zit ik dan en ik hoest en tegelijkertijd claim ik dat ik gezond ben?” Jullie kunnen zelfs niet de natuurkunde beginnen te begrijpen van een multidimensionale cirkel. Wat jullie doen is het verhogen van een tijddeel. Jullie scheppen dat wat er nog niet is (vanuit jullie denken), maar op de manier waarop wij het zien is het Veld er al en werkt het aan de oplossing. Het bestaat al!!!

Kunnen jullie het potentieel hiervan zien? Kunnen jullie het toepassen zonder dat je geest probeert om ongelijke dingen samen te voegen? De zieke kan hardop zeggen: “Ik ben gezond, ik ben heel, dank u!” En het volgende moment, hoesten zij. De persoon doe niet overvloedig is kan zeggen: “Ik heb overvloed voor mijn leven en ik hoef mij van dag tot dag geen zorgen te maken. Ik heb wat ik nodig het omdat ik het waard ben.”

Op hetzelfde moment hebben zij niets op hun bankrekening staan. De persoon die problemen heeft met situaties of relaties kan de totale overwinning claimen! “Ik ben vol vrede. Dank je. Spirit omdat jij mij door dit afschuwelijke ding heen hebt gehaald.” Dan als zij ontwaken uit deze affirmatie, zitten zij nog steeds in deze afschuwelijke situatie!

Zien jullie wat ik bedoel? Jullie beginnen te zeggen wie jullie zijn omdat dit is wie jullie gaan worden. In jullie lineaire tijd is het niet gebeurd, maar voor ons is dit wel zo!

Luister, iedereen die hiernaar luistert. Ik weet dat jullie iets hebben te zeggen tegen je lichaam; ik weet het. Het is tijd om je te verbinden met Het Veld!

Er zal meer komen want er is een deel twee onderweg!

Lieve mensen, jullie zijn er al voor uitgerust. Jullie verbinding met Het Veld is er al. Natuurkunde heeft zeker een houding en die houding is overvloedig met de handen uitgestrekt die zeggen: “Laten wij kijken hoe wij kunnen helpen.”

Dit is de pracht van de Schepper en van de huidige energie. Ik vraag jullie om te resoneren met iets moois en dan een stap achteruit te doen en te kijken hoe het werkt.

En zo is het.

KRYON