Lemurische Sterrenzaad Bijeenkomst. 1: Het Nieuwe Lemurie

Live Kryon Channeling
Lemurische Sterrenzaad Bijeenkomst. 1  

Lee Carroll / 24 oktober 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het Nieuwe Lemurie

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Voor degenen die naar deze channeling luisteren en geen enkele voorkennis hebben: jullie zijn je onbewust van hetgeen hier in werkelijkheid gebeurt. Mij partner zit voor het eerst in de stoel voor mensen die hier zijn gekomen in een aantal van vijftig omdat meer mensen een aantal maanden lang niet is toegestaan. Dit is niet het echte nieuws maar het nieuws is dat allen die in de stoelen zitten hier doelbewust zijn gekomen. Het doel waarvoor zij komen kan verschillen door waar zij vandaan komen, uit vele verschillende landen en vele regio’s, zelfs van dit land. Maar er is iets, lieve mensen, dat zich nu naar buiten wil drukken, in dit nieuwe normaal in dit 2020. Het is een bepaalde druk, lieve mensen, en deze druk wil zich bekend maken….voor het eerst….als het Nieuwe Lemurie. Deze druk veroorzaakt een ontwaken van kern-informatie.

Deze kerninformatie werd schijnbaar al zo lang geleden gegeven en toch is de Akasha, de herinneringen en de energieën van de levens van de mens, niet lineair. Jullie zeggen: “Hoe kunnen wij ons in vredesnaam iets herinneren van zo lang geleden? Hoe is dit mogelijk?” De lineariteit van de mens besluit dat dit moeilijk is omdat jullie je dingen van zo lang geleden niet kunnen herinneren. (Kryon lacht)

Lieve mensen, de Akasha werkt niet op die manier. Het was voor sommigen van jullie gisteren….en niet alleen dat….degenen die hier in de stoelen zitten en later luisteren zal ik zeggen: “Zijn jullie je niet van bewust van de Opwaardering die aan de gang is….in jullie….om jullie heen? Is het niet zo dat sommigen van jullie diep in de nacht wakker worden en je opeens de vraag stellen: “Waarvoor ben ik hier?” alsof dit iets nieuws is en jullie iets voelden wat anders is dan een paar maanden geleden, of zelfs nog minder dan dat.

Er zijn generaties lichtwerkers met esoterisch en bovennatuurlijk geloof….generaties, die hebben gewacht op deze ascensie. Dit lijkt ook overal aanwezig te zijn in de spirituele systemen. Zelfs zij wachten ergens op….een demarcatiepunt waar meesters terugkomen en de lichten aan gaan en mensen ascenderen, of wat dan ook! De boven-natuurlijken staan hier niet alleen in…zij hebben dit verwacht. “Wanneer hebben wij een geascendeerde Aarde?” vragen zij. Laat mij jullie op een praktische manier vertellen wat dit betekent: waar jullie allemaal op hebben gewacht – ongeacht je geloofssysteem – het zit in alle geloofssystemen en jullie weten dat er een kern van waarheid in zit. Waar wachten jullie op? Het antwoord is: NU! NU, en sommigen van jullie beginnen dit te voelen. Dit is geen tijd waarin duizenden, zo niet tienduizenden mensen, zullen verdwijnen in de hemel….dit verdwijnen is oud bewustzijn. Opgebrand, zou je kunnen zeggen door de pieken en Dalen, omdat het bewustzijn ontwaakt voor nieuwe dimensies….een nieuwe manier van denken, compassie, vriendelijkheid, andere manieren om dingen samen te brengen.

Jullie hebben een verkiezing die eraan komt. Zet je schrap. Jullie denken dat het nu allemaal gekkenwerk is? Hmm. Wat zich zal vertonen is disfunctie…zelfs meer dan er ooit is geweest. Hoe ver kunnen jullie dingen uiteen drijven, lieve mensen, en niet zien dat zij disfunctioneel zijn? Dit is wat er aan de hand is, zelfs in jullie congres. Hoe ver kunnen jullie gaan? Hoeveel en hoe vaak kunnen zij elkaar uitschelden? Hoe vaak kunnen zij de kamer uitlopen omdat de ander een andere mening heeft? Dit is niet wat jullie voorvaderen planden voor dit land.

Dit ontwaken, dit Nieuw Lemurie, begon in deze tijd met de precessie van de equinoxen en dit zal later worden uitgelegd. Er zijn nog een paar jaar over waarin veel dingen kunnen worden bereikt tijdens dit ontwaken. Dit ontwaken haalt mensen niet uit hun geloofssysteem….het zal de geloofssystemen verhogen! Geloven jullie in God? Wat als God groter is dan jullie is verteld? Zullen jullie hier bezwaar tegen hebben? Sommigen zullen dit hebben. Sommigen zullen zeggen: “Ik wil de God hebben waarover mij is verteld! Disfunctioneel, maar dit is mijn God!” Dit is alleen wat hen is geleerd en waar zij zich aan vasthouden en zich prettig bij voelen. Er is geen oordeel over, lieve mensen, omdat er geen oordeel is. Er is alleen liefde….alleen liefde! Iedereen in deze zaal zal uiteindelijk dezelfde ervaring hebben bij het passeren van de sluier, weer, naar een plaats waarvan jullie zeggen: “Laat geen enkele chirurg mij weer terugbrengen. Houd de medische apparatuur, de defibrillators, bij mijn hart vandaan. Ik wil hier zijn en dit “hier” is niet op Aarde!” Het is op die multidimensionale plaats die jullie AL noemen en waar jullie thuis zijn. Jullie zullen zelfs dan ook een ontwaken hebben dat zegt. Jullie kunnen dit nog niet want jullie hebben nog werk te doen op de planeet want deze planeet begint te ontwaken voor een hogere waarheid en hogere dimensies waarin, ja, zelfs jullie politiek zal veranderen.

Het is de manier waarop mensen elkaar behandelen die gaat veranderen, maar voordat dit gebeurt zullen alle donkere dingen onder alle tegels vandaan kruipen, uit kamers en kasten waarvan jullie altijd al wisten dat zij daar waren maar waar niemand aandacht aan schonk….de handelingen, de acties, de systemen die voor jullie verborgen werden gehouden. Het verzamelen van jonge meisjes voor seksuele slavernij….er zijn boerderijen….boerderijen waar zij baby’s hebben, alleen maar voor deze doelen! Kunnen jullie je iets voorstellen dat van een lager bewustzijn is dan dit, lieve mensen? Het gebeurt vlak voor jullie neus en het is al heel lange tijd aan de gang. Ik zeg het nogmaals: het zal allemaal naar buiten komen en jullie zullen het zien. Sommigen zullen zeggen: “Zien jullie waar de Aarde naartoe gaat? Dit is afschuwelijk” terwijl zij niet begrijpen dat dit nu naar voren komt zodat jullie het kunnen gaan opruimen.

Er valt veel schoon te maken voordat het ontwaken zich op de manier zal vertonen zoals jullie het willen….op een manier die logisch is. Er zijn mensen die, zelfs in een religieus systeem, voelen dat er op een hoorn zal worden geblazen en alles in een oogwenk zal veranderen. Dit is nooit de manier geweest waarop het op deze planeet heeft gewerkt, lieve mensen. Soms zijn er generaties nodig om bewustzijn of vooroordelen te veranderen. Heel vaak! Dit is een nieuw normaal waarin er een versnelling van veranderingen en gedrag zal zijn, ook bij mensen waarvan jullie dit niet verwachtten dat zij de middelen en de volwassenheid zouden hebben van een oude ziel en zouden zeggen: “Misschien, heel misschien, is mij niet alles verteld en is er een grotere waarheid….misschien!”

Wat zou deze grotere waarheid zijn? Hier gaat het goed worden! De kernwaarheid van de Schepper….hoeveel er van jullie wordt gehouden….hoe geweldig jullie zijn in de ogen van God, waren de oorspronkelijke leringen op deze planeet zoals die werden gebracht in Lemurie en op andere plaatsen. Lemurie was specialer omdat dit geïsoleerd was en er geen bevolking was die maar bleef groeien en er waren ook geen interventies van buitenaf. Deze waarheden die werden verteld klonken zuiver, puur en waren bijna als een lanceerplatform voor Lemuriers die nooit meer in dit gebied zouden incarneren. Het was een oefenterrein zou je kunnen zeggen….een puur oefenterrein dat kernwaarheden en -processen en energieën gaf die God had geïmplanteerd in de mensen, maar met name in degenen die als eersten werden geboren uit de sterrenmoeders….en het plan? Luister: Als jullie jezelf in deze beschaving niet zouden vernietigen rond het jaar 2000 zouden er dingen gaan veranderen. Kijk naar jullie geschriften….wanneer was dit richtpunt waarop jullie problemen zouden hebben? 2000! Maar twaalf jaar voor de Opwaardering van 2012 maar wel in de 36-jarige periode van de precessie van de equinoxen. Dit zal later uitgelegd worden. De profetie van de Maya’s vertelde hetzelfde. Als de mensheid zichzelf niet zou hebben vernietigd op het moment van de precessie van de equinoxen op 21 december 2012, er dingen zouden gaan veranderen. Jeremias zei hetzelfde: Als de mensheid zichzelf niet zou hebben vernietigd bij die precessie van de equinoxen op 21 december 2012 zouden de dingen gaan veranderen. Zij zouden de oude kalender laten vallen en een nieuwe maken omdat dit het einde zou zijn van een oud tijdperk….een cyclus van 25.000 tot 26.000 jaar!

De Inheemsen wisten dit. Het is begonnen! Het Nieuwe Lemurie is begonnen. Deze bijeenkomst is niet het begin hiervan want het begint als mensen zich gaan afvragen wat er aan de hand is en of er meer is. Kan het zijn dat Covid hier een onderdeel van is? Natuurlijk is dit zo. Wij hebben dit eerder gezegd: Wat gebeurt er als alles opeens stopt en jullie je gaan afvragen wat jullie doen met je leven? Wat gebeurt er als sommigen van jullie een tijdje de deur niet uit kunnen? Wat gebeurt er als families gedwongen samen thuis moeten zitten terwijl dit niet de normale gang van zaken is en dit alleen nog alles is wat er is? Wat gebeurt er met relaties als jullie al op het randje zitten en opeens gedwongen samen moeten zijn….al die tijd?

Wat gebeurt er met de mensheid als alles stopt? Dit is een tijd voor zelfonderzoek. Dit is een tijd waarvan jullie je altijd zullen herinneren waar jullie waren in 2020 toen jullie niet naar buiten konden gaan of….waarin het Nieuwe Lemurie begon!

“Kryon, kun jij iets meer vertellen over de timing hiervan en over hetgeen het betekent?” Ik zou dit graag willen doen maar de manier waarop het werkt is dat jullie altijd compleet en totaal vrije keuze hebben. Jullie kunnen zo snel of langzaam gaan als jullie willen.

Hoe lang zal de bevolking van dit land beslissen om in reactie of tegenwerking te gaan in plaats van oplossingen te zoeken? Dit is onbekend, maar de tegenstand en het reageren zijn op een bepaalde manier frustraties. Allen van jullie die kinderen hebben, hebben de frustratie gezien toen iets wat zij graag wilden veranderen niet lukte. Zij stampvoetten en huilden. Dat was de frustratie! Dit is er nu ook bij de bevolking omdat zij beter weten en er verandering kan komen en dan willen zij niet terug naar het oude, lieve mensen. Zij willen NU verandering en dus zal het inderdaad gaan bewegen naar een cyclus van verandering in plaats van een slapende cyclus waarin alles gewoon weer terugkomt. Dat is een grote verandering.

Jullie krijgen al snel een verkiezing. (Kryon lacht) Ik blijf zeggen dat dit ook een katalyserende vorm heeft….welke partij er ook wint….er zal verandering zijn! Ik wil dat jullie weten….iets wat ik later ook nog zal zeggen als mij om commentaar wordt gevraagd op toekomstige bijeenkomsten. Politiek….het gaat niet uitmaken wie er aan de leiding komt of wie jullie denken dat de leiding zal krijgen. Denk dan niet dat jullie weten wat er beter gaat werken dan voorheen want er zal verandering komen door onverwachte dingen, op onverwachte plaatsen, door onverwachte mensen….dezelfde soort verandering als waar ik jullie jaren geleden over vertelde…dat jullie snel een nieuwe paus zouden hebben en heel veel mensen vroegen: “Waarom,? Hij is niet ziek! Hoe kan dat dan?” Hij is nog steeds niet ziek genoeg om te sterven. Er kwam een “Joker”…..iets wat niemand had verwacht. Er kwamen verandering die niemand had verwacht en er kwam een ander om het Nieuwe Lemurie te laten beginnen en wat hij ook heeft gedaan. Hij heeft veranderingen aangebracht in zijn organisatie en al zitten jullie niet bij deze organisatie, kijk toch eens. Hij begon ermee om disfunctie te identificeren. Hij begon de dingen te doen waarover ik sprak in de stoel omdat hij wist dat zijn kerk zou moeten veranderen om terug te keren naar de basis en naar de dingen die iets betekenden.

God moest wel een beetje groter zijn. En dit is de beschrijving…Wat is het Nieuwe Lemurie? Wat is de nieuwe verhoging van jullie in dit Universum, in dit mekwegstelsel, op deze planeet….een bespeuren van de pracht die vandaag van jullie is en het verlaten….voor het eerst op deze planeet….van de geloofssystemen die vertellen dat jullie slachtoffers zijn op deze planeet en dat jullie de liefde van God niet verdienen.

Dit is het begin van het Nieuwe Lemurie. Dit is wat er aan de hand is, zelfs in deze zaal, nu vele mensen zich gaan realiseren dat deze dingen groter zijn dan zij denken. Jullie denken dat jullie naar een bijenkomst komen maar het is groter dan dat omdat jullie “Aha-ervaringen” zullen hebben. Dit zijn geen dingen waarvoor jullie getraind kunnen worden. Dit zijn onthullingen voor jullie om te onthouden. Er zullen mensen zijn die op deze twee dagen dingen zullen zien en horen en die zeggen: “Op de een of andere manier wist ik dit al. Ik voel dat dit waar is en op de een of andere manier wist ik dit al!” Welkom, sterrenzaad, bij het begin van herinneren van dat wat Lemurie was. Kennen jullie deze informatie alleen maar als Lemuriers? Nee, deze kennis komt jullie toe als oude zielen. Als jullie in Lemurie waren hebben jullie dit in je Akasha omdat jullie daar leefden. Als jullie niet uit Lemurie komen, zelfs als jullie veel later voor het eerst naar de planeet kwamen, zal ik jullie iets vertellen: Wat nu aan het ontwaken is, is dezelfde kernwaarheid omdat die innerlijk aangeboren is. Het is binnenin en is klaar voor jullie, oude zielen. Gebruik dus jullie volwassenheid, openheid, bereidheid om te kijken en te veranderen. Het is nodig. Het is noodzakelijk. Sta open voor het idee dat de realiteit waarin jullie leven een zeer klein gedeelte is van een veel grotere realiteit die veel echter is dan de 4D waarin jullie leven met de dingen die jullie kunnen aanraken en waarvan jullie denken dat dit jullie realiteit is en die jullie niet willen kwijtraken….het spul dat jullie niet willen kwijtraken, maar ik zeg jullie dat dit niet echt is.

Nogmaals….vraag een natuurkundige eens hoeveel dimensies er zijn. Het aantal is jaarlijks toegenomen omdat er steeds meer ontdekkingen werden gedaan over de manier waarop de dingen werken.

Laat mij jullie vertellen hoe de dingen werken. (Kryon lacht) Dimensionaliteit is bijna zonder limiet, bijna oneindig, zelfs in zijn beschrijving en definities. Ook al zouden er maar een paar honderd zijn….in hoeveel daarvan bevinden jullie je? Vier!

Is het mogelijk dat jullie nog steeds zwart/wit zien in een wereld van kleuren? Het antwoord is: Oh, ja! Dat is de schoonheid van het Nieuwe Lemurie. Ontwaken voor kleuren is het ontwaken voor een nieuwe planeet die een tijdje rond zal draaien terwijl jullie het niet begrijpen….maar sommigen van jullie zullen de trend zien die gaat naar volwassenheid. Een trend die van de disfunctie vandaan gaat en van de horror van bepaalde dingen die eonenlang op deze planeet gebeurden in de oude energie.

WELKOM IN HET NIEUWE LEMURIE!

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon