Lemurische Sterrenzaad Bijeenkomst. 2: Herinneren van de Sterrenmoeders

Live Kryon Channeling
Lemurische Sterrenzaad Bijeenkomst. 2  

Lee Carroll / 24 oktober 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Herinneren van de Sterrenmoeders

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Ik Ben mij zeer bewust van de zienswijzen en visies van de mensheid. Ik Ben mij er zeer van bewust dat mensen die een boodschap als deze ontvangen, zeggen dat dit onwerkbaar is in vier dimensies omdat wij gaan spreken over sterrenmoeders. Toch zal het woord “sterrenmoeders” verschillende betekenissen en gevoelens oproepen in de komende jaren, want als het Nieuwe Lemurie zich begint te vormen, mensen zich gaan herinneren. Herinnering draagt ook een herkennen van waarheid in zich. Er worden dingen herinnerd die jullie waarlijk hebben ervaren, die jullie hebben geloofd. Jullie hoefden niet overtuigd te worden. Sommige dingen gaan op deze manier….een herinnering van “Ja, ik was hier en ik deed dat. Ik BEN dat! Ik hoor daarbij…dat is mijn afstamming.” Andere soorten herinneringen komen daarmee samen, bijvoorbeeld twijfel. En dan moet er iemand komen die vertelt hoe het werkt en dan wordt het onderwijzen en daar hebben wij het niet over. Wij hebben het niet over het overtuigen van wie dan ook, en in een vreemde, niet-reële ervaring te stappen die “een sterrenmoeder kennen” heet. Wij hebben het over een diepgaande herinnering die wie dan ook van jullie tegenwoordig heeft. Zie je, de volgende stap is je waarlijk te herinneren en de herinnering gaat dan verder dan een synaps of een gedachte of een eenvoudige herinnering, want deze herinnering…..zijn JULLIE met de STERRENMOEDERS die jullie nooit zullen vergeten.

Jullie zullen dit niet vergeten, lieve mensen. Als jullie eenmaal de herinnering hebben dat JULLIE de sterrenmoeders waren….wat ik met JULLIE bedoel is dat elke cel van jullie lichaam weerklinkt en vibreert – niet alleen met herinnering, maar met een “Oh, jee!” want dit is iets dat naar voren gaat komen: Hoeveel van jullie herinneren je je moeder….met name als zij er niet meer is vanaf je jeugd? Hoeveel van jullie herinneren je de manier waarop zij naar je keek, haar glimlach en hoe zij je vasthield en misschien een liedje voor je zong, en toen jullie een beetje ouder waren zij jullie apart nam een jullie enkele dingen leerde? Ik zal het jullie zeggen….niet zoveel! Als jullie volwassen zijn is het idee van je liefhebbende moeder een mooie gedachte, maar de feitelijke herinnering is vluchtig, jullie weten het, ook de mensen in de zaal….jullie weten het. Het is moeilijk want de herinneringen uit de kindertijd, zelfs de diepgaande, worden uiteindelijk bedekt door de andere herinneringen en het feit dat jullie jezelf worden. Maar niet met de Sterrenmoeders. Allereerst hebben wij het hier over multidimensionale wezens. Vijf van de hier aanwezigen vertegenwoordigen direct een sterrenmoeder, wij hebben jullie dit verteld en de herinnering die zij gaan hebben zijn procedures, processen, bewustzijns, wetenschap, maar hebben zij jullie al verteld wat er ook gebeurt? Sommige taken die ik heb benoemd voor enkele sterrenzaden…..zo ook Jahwee (Dr. Todd Ovokaytis. Henk)….en ik heb hem verteld zich het slaapliedje te herinneren dat zijn moeder voor hem zong en het duurde niet lang voordat hij het zich herinnerde, maar dit komt ook samen met andere dingen zoals verwarring, soms diepgaande dingen, omdat jullie dan even uit je realiteit stappen en dingen in werking zetten over de manier waarop het was om voor je moeder te zitten die een multidimensionaal wezen is van een ander sterrenstelsel.

Wat betekent dit? Allereerst: de moederliefde is misschien wel de grootste liefde op Aarde. Misschien gaat er niets boven deze liefde want de sterrenmoeder is iemand die begrijpt en herkent dat zij en haar metgezellen geboorte gaven aan een nieuw bewustzijn op de planeet….een verandering van het DNA en dat er, om zoiets te bereiken, opoffering moest zijn…..dat zij niet direct nooit meer naar huis zouden kunnen gaan maar zij wilden dit niet, en ik heb het hier eerder over gehad en ik vertel jullie nogmaals waarom zij niet naar huis wilden gaan. Ik hoop dat dit jullie echt duidelijk kan maken hoeveel liefde en compassie er waren, die alles te boven gaan…meer dan jullie ooit hebben ervaren.

Moeders, laat mij jullie iets vragen: Jullie hebben kinderen en zien hen opgroeien en ergens komt iemand vandaan die tegen je zegt: “Ik wil je ergens anders mee naartoe nemen…weg van deze planeet. Het is daar prachtig, je zult ervan houden en je zult daar lang blijven!” Jullie zouden hem aankijken en vragen: “Ben jij helemaal gek? Ik heb hier kinderen. Ik wil hen zien opgroeien. Ik hoor bij mij kinderen! Val mij niet lastig met die andere dingen!” Dit is wat een moeder zou doen….jullie weten het, moeders, omdat jullie zijn toegewijd aan je kinderen!

Ik zei het jullie al….deze sterrenmoeders….of jullie het nu weten of niet….jullie hebben allemaal HUN DNA en dit betekent dat jullie van hen afstammen. Er zijn een paar mensen onder jullie die hun stem in je geest hebben en jullie beginnen je dit te herinneren. Deze sterrenmoeders gingen niet naar huis omdat er een potentieel was over wat er vandaag gebeurt….een Nieuw Lemurie….een verandering….een gemeenschap van mensen, een samenleving die zichzelf, zoals voorspeld, zou vernietigen, maar die niet het voorspelde pad naar beneden bewandelde maar in plaats daarvan zichzelf reinigde ondanks dat dit zeer moeilijk was. De sterrenmoeders moesten hier blijven om dit te zien. Zij stelden systemen voor jullie samen die zich nu voor jullie gaan openen en morgen onthuld zullen worden. Systemen die hetgeen waarvoor zij bleven zullen versnellen. De moeders….”Hoe kan ik jullie verlaten?” Als er zoiets als acceptabele bewustzijn-trots zou zijn zouden zij dit hebben….kunnen jullie dit niet voelen….door wat jullie doen….door wat er nu gaat komen. Oh, er zal best iemand zijn die luistert en zegt: ”Hoezo, wat komt er nu?” Kijk eens rond op de wereld! Hoe vind je het tot nu toe? Zij hebben niet echt geluisterd want wat er nu gebeurt, nu, op deze planeet, is de versnelling van laag bewustzijn naar hoger bewustzijn….het is een herstart, het is een nieuw begin en jullie weten niet wat jullie niet weten en kunnen op dit moment niet omhoogkijken naar een hoger niveau. Jullie kunnen niet zien wat er voor jullie ligt, met name als dit een hogere manier van denken is. Ik zeg het nogmaals en nog eens: je kunt een blinde niet uitleggen hoe kleuren eruitzien. (Kryon lacht) Je kunt hen nauwelijks uitleggen hoe het is om te zien als zij nooit iets hebben gezien. Je kunt hen een miljoen verschillende kleuren niet beschrijven. Daar gaan jullie naartoe….langzaamaan, naar gebieden die jullie nu nog niet kennen. Maar heel veel mensen kijken hiernaar en zeggen: “Het lijkt erop dat wij naar beneden gaan” alleen maar omdat jullie dit nooit hebben gedaan. Jullie herkennen zelfs de trend naar volwassenheid niet….een afstand nemen van de disfunctie en het bewustzijn waarin jullie je eonenlang rondwentelden en wat nu begint te veranderen. De oude zielen, degenen die dit begrijpen en naar een ontmoeting als deze komen, zeggen: “Ja, wij voelen het….het is klein maar wij voelen het….het komt eraan!”

Ik zal jullie vertellen wat er nog meer komt….het is herinnering van de sterrenmoeders. Oh, die stem….wij hebben het eerder gezegd….die stem!!!

Vele tekeningen van buitenaardsen zijn echt leuk. (Kryon lacht) Zoveel planeten….zoveel leven, en jullie zullen op een dag lachen als jullie hen ontmoeten omdat zij hoofdzakelijk op jullie lijken. Zij hebben geen vier armen en drie ogen en zij doen niet wat jullie denken. Als jullie diegenen met een hoog bewustzijn ontmoeten….van dezelfde Schepper….gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis….jullie zullen hen zien….en zij hebben een hoog bewustzijn. Jullie zullen op een dag lachen…”Oh, wij hebben al die tekeningen gemaakt zoals wij dachten dat zij eruit zouden zien, maar nee, wij lijken gewoon op hen. Toch zijn de evolutionaire verschillen, de subtiele verschillen door het hoger bewustzijn of zelfs gewoon de manier waarop zij zich ontwikkelden om redenen waardoor hun planeet iets anders klinkende stemmen ontwikkelde, iets anders uitziende mensen, weet je. De sterrenmoeders waren behoorlijk groot, behoorlijk lang met een huid die er zeer ongebruikelijk uitziet. Je kunt er niet doorheen zien maar je denkt dat dit wel kan. Een stem waarmee zij twee tonen tegelijk kunnen zingen en twee tonen tegelijk kunnen spreken en het zijn stemmen die uniek zijn in dit melkwegstelsel en jullie zullen die nooit vergeten omdat dit de stem was die sommigen van jullie in slaap zong.

Oh, sommigen van jullie zullen deze stem horen in visioenen, tijdens de slaap, en het is heel gepast want zij zijn nog steeds hier. In welke vorm dan ook zijn zij nog steeds hier en zij willen dat jullie die stem horen, met je kind, zelfs als jullie schijnbaar zijn heengegaan….zouden jullie dit niet willen? Moeders, zouden jullie dit niet willen voor je kind…dat zij in hun slaap jullie stem zouden horen, de stem die voor hen zong toen zij klein waren? Dit is geen onzin want sommigen van jullie zullen deze dingen gaan horen….dit is het tijdperk van herinnering van de sterrenmoeders….meer dan alleen maar een populair esoterisch woord van sommige “bovennatuurlijke” mensen.

Wat als dit echter is dan jullie denken? De tijd zal het jullie laten zien. Er zal een tijd komen waarin jullie weer een Pleiadier zullen ontmoeten en het zal geen sterrenmoeder zijn….het zal een moderne vertegenwoordiger zijn die komt om jullie te groeten en zegt: “Kijk eens goed. Herkennen jullie iets?” Hij/zij zal zeggen: “Kijk, wij hebben ook 23 paar chromosomen, net zoals jullie. Betekent dit iets voor jullie?”(Kryon lacht)

Dit zal gebeuren op een moment waarop dit correct is voor de mensheid met een hoger bewustzijn….een mensheid die geen enkele natuurkundige ontdekking zal afwijzen. (Kryon lacht) Denken jullie dat dit ooit gebeurt? Het antwoord is: O, Ja! Zie je, het gebeurde op hun planeet ook. Wij hebben jullie verteld dat zij zelfs volledige volkerenmoord hebben ervaren die zij elkaar aandeden. Hebben jullie ook zoiets meegemaakt op deze planeet? Wat jullie hebben gedaan is net zo erg….en toch hebben zij zich hieraan ontworsteld, net zoals jullie en dit is wat liefde doet. Zo ziet een hoger bewustzijn eruit….het gaat zichzelf helen. Er hoeven geen engelen naar beneden te komen om jullie te trainen want jullie zijn al gedeeltelijk engelen. Jullie laten gewoon je oude huid van oude energie vallen en daaronder is er een herinnering van: “Gemaakt naar beeld en gelijkenis van de Schepper!” DAT IS WIE JULLIE ZIJN….GEWELDIG…PRACHTIG….en sommigen van jullie gaan beginnen met het horen van de Moeder. Er is niets zoals dit….jullie zullen het nooit vergeten. Het is beschikbaar voor degenen die dit willen. Jullie zouden er zelfs om kunnen vragen omdat het voor iedereen beschikbaar is, met name voor degenen die dit herkennen en zeggen: “Hier heb ik op gewacht. Nu weet ik wat dit geluid is, nu weet ik wat het ding achter de sluier is dat mij steeds probeert te bereiken. Nu kan ik door de mist gaan en ken ik het deel dat ik ben, mijn afstamming, mijn sterrenmoeder!”

Dit is waar deze speciale boodschap over gaat. Dit is wat er op de planeet gebeurt op een lager niveau maar met een promoveren naar een hoger niveau….een veel diepgaander niveau. Het gebeurt op de planeet in mindere mate, maar het promoveert naar een hoger niveau. Het bovennatuurlijke zal veranderen van wat het honderden, duizenden jaren is geweest om een herinnering te worden van oude zielen zoals degenen die hier nu voor mij zitten….zoals degenen die dit lezen of luisteren naar een boodschap als deze.

Mijn partner heeft nooit gedacht dat ik een boodschap als deze zou brengen. Stiekem hoopte hij dat ik het nooit over ET’s zou hebben. Maar wij hebben het nu niet over ET’s, lieve mensen, wij spreken over FAMILIE! (Kryon lacht) en dat is HEEL anders! HEEL ANDERS!!!

Neem deze dingen in je op in de mate die je zelf wilt, maar gooi hen niet weg omdat zij een beetje vreemd klinken. Laten zij bij jullie een belletje rinkelen? Zou het mogelijk kunnen zijn dat deze dingen de juiste weg zijn?

Ik Ben Kryon en Ik Ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon