Lemurische Sterrenzaad Bijeenkomst. 3: Pleidooi voor Wetenschappers

Live Kryon Channeling
Lemurische Sterrenzaad Bijeenkomst. 3  

Lee Carroll / 24 oktober 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Pleidooi voor Wetenschappers

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Er worden bij elke channeling vragen gesteld. “Is de entiteit, Kryon, zich bewust genoeg? Weet Spirit wat er aan de hand is? Of is er een verbroken verbinding als jij op de een of andere manier van de achterkant van de sluier komt, is er dan een soort bubbel?” Dit komt van misinformatie over de manier waarop jullie denken dat God, of Spirit, jullie ziet, want de Schepper ziet jullie, welke naam jullie hem ook geven.

De prachtige, geweldige waarheid over jullie is bij God bekend op een manier die jullie je echt niet kunnen voorstellen. Gekend zijn door God betekent alle dingen waar jullie doorheen zijn gegaan en het gaat niet alleen over moeilijkheden, lieve mensen, Spirit is er niet om jullie door moeilijkheden heen te helpen waardoor zij weer weggaan zodat jullie plezier kunnen hebben. Spirit is hier om samen met jullie te vieren, te voelen en te weten dat het tijd is om te lachen.

Realiseren jullie je hoe helend dit is en hoeveel opluchting dit brengt? Voelen jullie de Schepperenergie niet van vader/moeder die bij jullie is als jullie lachen? Als jullie iets moois vieren voor jezelf en voor anderen en in die ruimte zijn waarin jullie je ontspannen en zeggen: “Dit is goed…ik zal mij dit blijven herinneren!” dan staat Spirit vlak naast jullie. Het is dus niet een wel of niet mooi weer-Spirit….het is 24/7, dag en nacht door, en in de tijden waarin jullie hulp nodig hebben is die uitgestrekte hand daar zodat jullie die kunnen pakken….dat is de vrije wil waarover wij het altijd hebben. Er zijn vele mensen die zijn getraind om die vrije wil niet te hebben. Zij moeten bepaalde stappen zetten, bepaalde trappen beklimmen en/of dingen doen of bepaalde dingen geloven voor dat de Schepper het zal horen en aandacht zal schenken.

Dit werd totaal en compleet door mensen bedacht. Het lijkt op een kantoor en hoeveel pionnen je voorbij moet voordat je met de baas kunt spreken want de baas wordt beschermd. Dit is niet de manier waarop het bij Spirit werkt….er is geen hiërarchie. Deze Creatieve Bron die het Universum schiep, alles wat jullie bewonderen, alles wat jullie zien in de natuur, kent jullie namen.

Er gebeurt iets op deze planeet en wij hebben het eerder gezegd: wij hebben de opening naar verhoogde kennis gebracht en een deel van deze opening waarover ik vandaag kort over wil spreken is de acceptatie of de onthulling van multidimensionaliteit. Je zou dit zelfs het multidimensionale effect kunnen noemen. Ik zal op deze manier beginnen. De mensheid denkt op een bepaalde manier en vaak gaat dit om bescherming. Dit is onbewust en dit betekent dat er verborgen vooroordelen zijn, zelfs bij degenen die zeggen dat zij onbevooroordeeld zijn en dit gebeurt door training of door degenen die jullie bepaalde dingen hebben verteld of om dingen die jullie respecteren….misschien zelfs waar jullie van houden. Als deze dingen worden onthuld als een beetje anders willen jullie helemaal niet naar het verschil gaan. Jullie willen blijven bij hetgeen jullie werd verteld omdat anders handelen bijna als verraad zou worden gezien want er zijn vele verborgen vooroordelen in vele dingen….met name in de wetenschap.

Ik wil jullie graag introduceren bij de in balans zijnde wetenschapper. Zij die uit de “hoge” natuurkunde komen weten direct vanaf het begin dat er zoveel meer is dat nog niet duidelijk is maar dat er wel moet zijn. Zij zien reacties die zij niet begrijpen, zelfs bij de opleidingen in de natuurkunde. Zij zien de dubbele experimenten met licht dat op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Dit is iets wat zij leerden in hun eerste cursussen. Dit opent een deur die zegt dat zij niet alles weten en wat hen wordt geleerd is hetgeen bekend is terwijl een in balans zijnde natuurkundige zal zeggen dat er heel veel is wat wij niet weten. Zij hebben veel interesse in de dingen die zij zien en niet uit kunnen leggen en daarin is er de herkenning dat er zoveel meer is dat zij niet weten.

Je zou kunnen zeggen dat dit een goed ding is voor hoge wetenschappers zoals natuurkundigen, maar zelfs met dit gedrag is er iets waar zij bezwaar tegen hebben. Knoei niet met de wetten. Met andere woorden: heb respect voor de dingen die zij hebben geleerd zoals kernenergie. Er zijn dingen ontdekt door Newton en Keppler die werken en die al jaren, tientallen jaren werken in sommige van de hoogste wetenschappen in de wereld. Deze wetten hebben jullie in staat gesteld om op de maan en op asteroïden te landen. Dit is Newton en dit is Keppler en het verandert nooit en het werkt! En dan komt er iemand langs die zegt dat hij een andere wet heeft die heel anders is dan wat Newton vertelde. Je zou denken dat een natuurkundige zou zeggen: “Wow, vertel mij meer!” Dit doen zij niet. Wat zij doen is de deur dichtslaan. Aan de ene kant zeggen zij dus: “Vertel mij meer want ik ken de antwoorden niet” en aan de andere kant zeggen zij dat er wetten zijn die zij al zolang zien werken dat er verder niets anders dan deze wetten kan zijn.

Dit is klassiek en het is algemeen. Wat jullie op school is verteld, natuurkundigen, doctors, is wat jullie kennen en je hele leven met je meedragen, en dit gaat veranderen. Mijn advies aan elke man of vrouw van de wetenschap is dit: De wetten die jullie hebben geleerd, de dingen die jullie weten…zie hen als de basis. Als bepaalde andere dingen worden onthuld hoeven zij niet te negeren wat jullie hebben geleerd….zij verhogen het! Zij maken het groter, diepgaander en eleganter dan zij waren.

Wat als de wetten van Newton en Keppler basiswetten waren die jullie bestuderen en gebruiken? Ik heb het eerder gezegd….Wat als er iets wordt uitgevonden dat hen kan veranderen, zouden jullie dan bewaar hebben of zouden jullie die wet veranderen en groter maken? Zullen er ontdekkingen komen die nemen wat er nu bekend is door Newton en Keppler en dan naar de volgende stap gaan? Misschien zijn er multidimensionale energieën die intact laten wat jullie hebben maar het verhogen en groter maken. Jullie denken dat alle wetenschappers zouden zeggen: “Wij begrijpen dit!” maar de processen met vooroordelen houden jullie tegen om daar naartoe te gaan en JA te zeggen.

Eenendertig jaar geleden toen ik hier kwam en begon met channelen presenteerde ik iets dat jullie zouden moeten weten….en ik ben daarmee doorgegaan en begon het te verhogen. Die lering is deze: Jullie leven in een realiteit die niet echt is, maar jullie denken dat dit wel zo is. ”Echt” zou een allesomvattende realiteit zijn die alle dimensies die er zijn moet omvatten en dat is dan echt. Dit moet dan ook de dingen bevatten waar jullie nu nog niet van afweten en de dingen die jullie nog niet kennen beginnen nu onthuld te worden….langzaam maar zeker! Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de onthulling van andere dimensies in elke tak van wetenschap. Ik heb jullie ooit een stelling verteld waarover van veel mensen weerstand kwam. Ik vertelde dat de rotsen leven! De elementen en de elementalen die daarin leven, in het rastersysteem hebben een feitelijk bewustzijn dat jullie kent. Jullie noemen dit: Moeder Natuur!

De rotsen leven! Heel veel mensen zullen zeggen: “Nu ben je te ver gegaan, Kryon, want wij hen getest en er zit niets in de rotsen.” Wat jullie deden was hen testen met tests uit 4D want dat is alles wat jullie hebben en weten.

Kan je vele kleuren testen met een zwart/wit tester? Wel, jullie doen dit vaak en krijgen dan resultaten van zwart/witte tests en zeggen dat het dat niet kan zijn en testen kleuren terwijl jullie dit niet eens weten. Jullie kunnen niet zien wat jullie niet zien en niet weten wat jullie nog niet ontdekt hebben. Als dit dan wel gaat gebeuren….wat doen jullie dan? Dit is het begin van nieuwe debatten in de wetenschap, zou ik willen zeggen, maar zouden jullie in staat zijn om dingen toe te voegen aan wat de Heilige Graal is geweest, om het maar zo uit te drukken, van jullie speciale protocol…..doctors, medici, wetenschappers, natuurkundigen, ruimtereizigers…kunnen jullie even buiten de box denken? Jullie staan op het punt om uit te vinden dat de heersende stroming gaat ontdekken dat er meer is dan jullie verwachtten.

Ik zal jullie laten zien hoe bevooroordeeld de mensheid is omdat dingen die zich maar honderd of tweehonderd jaar geleden lieten zien en die multidimensionaal waren toen als hekserij werden betiteld.

Jullie hebben dus een realiteit die jullie niet begrijpen en noemen die dan kwaadaardig. Dit is er trouwens nog steeds bij jullie. Ik zal daar niet veel meer over vertellen maar dat is een deel van het probleem: als dingen die multidimensionaal zijn zich vertonen zijn er nog steeds mensen die zeggen dat zij niet passen bij de liefde van God en brandmerken zij hen als kwaadaardig terwijl zij niet begrijpen dat zij een deel van hun eigen pracht zien.

Wat een wereld waarin jullie leven! (Kryon lacht) Jaren geleden gingen doctoren kijken naar onderzoeken en zij gingen anders naar het DNA kijken. Zie je, natuurkunde en biologie werden meestal niet samen bestudeerd. In de grote universiteitsgebouwen zie te tot op de dag van vandaag nog steeds een scheiding hiertussen. Aardewetenschappers worden gescheiden van natuurkundigen en van biologie en medicijnleer. Maar dit gaat veranderen….zelfs bij de beschrijvingen over wat mensen doen en dit geeft een hint over wat hun protocollen zullen worden….jullie gaan een samenwerken zien tussen natuurkunde en geneeskunde en een deel van deze samenwerking komt door wat er is ontdekt. Hier komt de “grote!” HET LICHAAM HEEFT EEN MULTIDIMENSIONALE COMPONENT!

Jaren geleden….meer dan dertig jaar geleden liet ik het al zien. Licht staat bekend als zijnde multidimensionaal en dat het op twee plaatsten tegelijk kan zijn en als jullie experimenten doen met licht en DNA zullen jullie iets ontdekken….dat de delen van het DNA….porties daarvan, zich zullen presenteren als delen van een multidimensionaal scenario en systeem. Het lichaam heeft een multidimensionale component. Hoeveel medici en leraren zullen daarmee bezig zijn? Hoeveel leraren en professoren zullen zeggen: “Vertel mij hier meer over want hier hebben wij op gewacht!” De medische wereld is tot op de dag van vandaag de standaard, zo gecompliceerd en goed en elegant als jullie denken dat het is….het is de standaard. Jullie drukken ergens en op een andere plaats komt er een reactie, en om iets te genezen drukken jullie ergens op en nemen een chemisch middel dat dit en dat doet en het kan inderdaad tegen de ziekte helpen, maar ongelukkigerwijs is er dan ook iets dat ergens anders een reactie geeft. Het is geen goed systeem, maar het is het enige….tot nu toe!

Als jullie de multidimensionaliteit van het lichaam gaan begrijpen realiseren jullie dat heel veel daarvan heeft te maken met bewustzijn.

Hoe lang hebben jullie al homeopathie? Homeopathie werd over het algemeen afgewezen door Amerikaanse medische verenigingen. “Het werkt niet. Het kan niet werken. Er zijn te weinig deeltjes op een miljoen, er kan geen reactie zijn” en daarom werd het afgewezen. En toch….eeuwenlang in de westerse geschiedenis….werkt het! Waarom zou het werken? Het werkt omdat het signalen afgeeft naar de multidimensionale deeltjes van je lichaam, naar het DNA en zelfs naar het bloed! Het is er allemaal zodat het gezien kan worden en ermee gewerkt kan worden. Het innerlijk aangeborene van jullie lichaam is een multidimensionaal proces waarop de spierentest losgelaten kan worden….er kan met het bewustzijn tegen gesproken worden en al deze dingen zullen gezien en gebruikt gaan worden….gebruikt en getest, maar er is meer. Wat als er in de dimensionaliteit van jullie DNA implantaten zijn die een verhaal vertellen? Dit is het moment waarop interdimensionalteit zich compleet afkeert van de dualiteit. Het is niet gewoon zomaar een andere component, niet gewoon een ander lineair deel….het is kostbaar…het vertelt verhalen, het heeft patronen….het heeft geheimen en waarheden in zich – alle multidimensionaliteit heeft dit in zich. Het is moeilijk uit te leggen…het is als een bibliotheek, een sjabloon, het vertelt een verhaal dat meer is dan dat van de cellen alleen. Het vertelt een verhaal over de manier waarop het op het lichaam reageert. Het kan het verhaal vertellen over jullie afstamming, zelfs over jullie schepping.

Dit zijn de dingen die zullen beginnen in het Nieuwe Lemurie en jullie zullen hen eerst gaan zien in de medische wereld. De dokter die jullie gaan ontmoeten in een druk ziekenhuis in een drukke stad heeft deze onthullingen gekregen en als jullie hem vragen wat er met zijn training is gebeurd zal hij zeggen dat zijn training goed was maar dat hetgeen er daarna is gebeurd, alles heeft verhoogd en hij daarna verder kan gaan als een bouwsteen die is uitgebreid, veranderd en verhoogd van zwart/wit naar kleuren. (Kryon lacht) En dat is een metafoor!

Dit zijn de dingen die ik jullie vertel om naar uit te kijken. Vele vrouwen en mannen van de wetenschap kunnen jullie dit vertellen. Sta open voor dingen die je niet verwacht. Er is meer dan jullie weten. Houd je niet vast aan wat jullie is verteld als het absolute over alles en voor altijd want deze dingen zullen niet weggeschoven of weggedaan worden want het zijn gewoon de bouwblokken voor veel meer en waarvoor jullie het protocol veel moeten bestuderen.

Sta open voor de rest van het verhaal en als jullie dit doen zullen jullie merken dat jullie je zelf in het midden ervan bevindt…..en dat is de schoonheid van een Nieuw Lemurie!

En zo is het.

Kryon