Lemurische Sterrenzaad Bijeenkomst. 4: De Kosmologie van de Universums

Live Kryon Channeling 212
Lemurische Sterrenzaad Bijeenkomst. 4  

Lee Carroll / 24 oktober 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Kosmologie van de Universums

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Waar ik nu ben, op deze dag, en van de dingen die er zijn gebeurd, ben ik mij bewust….van degenen in de stoelen en degenen die in de toekomst in de stoelen zullen luisteren. Ik heb het eerder gezegd….dit is hetzelfde.

Tijd is niet wat jullie denken, lieve mensen. Voor jullie is het lineair, voor ons is het allemaal tegelijk. Er is geen verschil tussen jullie, nu, terwijl jullie hier zitten, en jullie van duizend jaar geleden in een ander lichaam want wij zien je ziel als JIJ en de naam is van jou en de naam is wat wij in licht zingen omdat wij jou kennen. Jullie zijn delen van een familie die zoveel groter is dan degene waarvan jullie denken deel uit te maken. Ik wil een verhaal vertellen. Het zal het verhaal zijn over jullie, maar niet het verhaal dat jullie verwachten en ik heb het ook niet eerder op deze manier verteld. Een groots verhaal dat alleen staat in zijn puurheid, waarheid en nauwkeurigheid….maar geen wetenschapper zal ermee akkoord gaan.

Als jullie dingen willen weten over beginnen hebben jullie vandaag geen geluk, want weet je, er is geen begin! Dit is een gegeven wat de mensheid en de mens individueel niet kunnen bevatten. Geen begin en geen einde bestaat niet in jullie lineariteit. Mensen denken aan alles als een touw. Het is zo lang als jullie willen maar er is een begin en een einde aan en dit is de maner waarop over absoluut alles denken. Het leven: een begin en een einde. Alles waar jullie maar aan kunnen denken heeft een begin en een einde. Het Universum heeft een begin en een einde. Jullie denken op deze manier omdat jullie realiteit zo lijkt te zijn. Als jullie tijd zouden begrijpen, de multidimensionaliteit van de dingen waarover wij hebben gesproken, zouden jullie meer dan alleen maar een cirkel gaan begrijpen. Wat als ik jullie vertel dat dit touw geen begin en geen einde heeft? Dan zeggen jullie dat je het touw in een cirkel moet leggen. Oh, nee, dat is niet zo. Dit is alleen maar het beeld dat jullie willen hebben om zelf tevreden te zijn met dat concept. Wat als iets er al altijd was? Zouden jullie zeggen dat er een begin van God was? En opeens zeggen alle theologen. ‘Ja, want God WAS altijd!” Dan zeggen jullie: “Wel, als God altijd was, betekent het dan niet dat de scheppingen van God altijd waren? Dan gaan jullie het erover hebben wat God heeft geschapen.

Wat als de Schepper die er altijd was en nooit een begin had….altijd een Schepping had? Dit zou betekenen dat de Universums er al altijd waren? Ja, lieve mensen, er zijn multiversums….zelfs vandaag. Jullie denken dat jullie Universum onmetelijk is? Denk daar dan eens aan als dit vele malen vermenigvuldigd is.

Er zijn altijd multiversums geweest en er is een creatief systeem dat weer een ander universum schept op een reguliere basis. Hoe vinden jullie het tot dusver?

Er was geen “eerste Universum.” Het is een deel van God – het was altijd en het zal altijd zijn. Toch, binnen de bandbreedte van dit alles, zijn er zeker, nieuwe scheppingen van Universums. Een van deze scheppingen is jullie Universum dat werd geschapen vanuit andere Universums die er altijd waren.

“Kryon, ik weet dat dit semantisch is, maar is de schepping van een Universum geen begin?” Het is geen begin als het gewoon een toevoeging is aan wat altijd al was. Nogmaals, dit is jullie geest die poogt om alles te laten passen in de sporen van de “touw-zienswijze” die jullie hebben. Jullie Universum werd niet “geschapen.” Het werd manifest vanuit de vonk van wat er altijd al was.

Jullie zouden kunnen vragen: “Hoe kunnen Multiversums een nieuw Universum scheppen?” Dit idee is puur natuurkunde dat op een dag gezien zal worden en als waarheid herkend zal worden. Op dit moment is er zelfs discussie rondom het veranderen van jullie idee over de “Big Bang” gebaseerd op nieuwe informatie en, inderdaad, de wetenschap spreekt al over het potentieel van Multiversums. Het brengt zelfs de grootste geesten tot verwarring die geloofden in de theorie van de “Big Bang”’….dat jullie opeens alles zouden hebben ontvangen – alle materie in het Universum – vanuit het niets – dat op de een of andere manier explodeerde naar het alles.

Jullie Universum is het resultaat van andere Universums die in botsing kwamen, als jullie dit woord willen gebruiken….maar in feite botsten zij niet (straks meer HIEROVER). Denk eraan als een uitbreiding, een toevoeging, van energie die explodeerde naar meer van wat er al was, maar gewoon als een veranderde realiteit.

Er zijn vele soorten natuurkunde, ook al voelen jullie dat er gewoon maar een soort is. In andere melkwegstelsels, zelfs binnen jullie eigen Universum, is de natuurkunde een beetje anders. Dit komt vanwege de regels van de natuurkunde in een gesloten omgeving (een melkwegstelsel) waarbij het zich vormt naar de soort dingen die het heeft geschapen. “Kryon, jij spreekt in cirkels.” Zeker, zo moet het er voor jullie uitzien. Ik spreek in cirkels omdat jullie nog niet in staat zijn om de puntjes met de rechte lijnen te verbinden, die de cirkel vormen. Jullie weten gewoon nog niet wat dit allemaal betekent.

Er is iets dat ik zal beschrijven als een membraan. Het is een dimensioneel membraan dat een Universum omringt en dat het een Universum maakt. Als je echter meerdere Universums samen hebt – een Multiversum, kan er een situatie zijn waarbij die membranen elkaar raken.

Als deze multidimensionale membranen elkaar raken, lieve mensen, zijn er vonken. Ik ben nu metaforisch. Dit was het begin van jullie Universum dat feitelijk een uitbreiding was van een ander Universum. Wat denken jullie als een Big Bang voor een kind zelfs niet logisch klinkt?

Als een kind vraagt: “Waar komen wij vandaan?” en jullie zeggen: “In het begin was er niets en opeens was er alles?” Het kind kan daar even over nadenken en zeggen: “Maar wacht even, moet alles niet van iets vandaan komen als er niets was?” Dit is het moment waarop de natuurkundige even stopt en zegt: “Ga weg, kind!”

Zelfs het begin van jullie Universum, als je het zo wilt noemen, had iets speciaals. Het was geen materie die uit het niets werd geschapen, lieve mensen, het was materie die er altijd al was en die zich uitbreidde, of explodeerde, naar een dimensionaliteit die jullie kennen, vandaag, als jullie Universum, en zich daarna zelfs nog verder uitbreidde naar wat jullie vandaag aan de hemel zien.

De expansie werd langzaamaan een veelvoud van melkwegstelsels. De melkwegstelsels veranderden een beetje en toen, na een tijd, koelde de materie die in het begin zo’n beetje rondhing, af en kwam tot rust na een paar miljard jaren (en dit is het belangrijke deel) dezelfde processen die het leven op jullie planeet schiepen begonnen dit ook op vele andere planeten te doen.

Een Grootse, gezond-verstand-Waarheid (Het goede werk)

Alle leven is natuurlijk geschapen vanuit de processen en de elementen die jullie elke dag zien. Dezelfde periodieke tafel van elementen, plus of min degenen die jullie al wel of niet hebben ontdekt, zijn overal in jullie melkwegstelsel aanwezig. Hetzelfde ding dat jullie leven op Aarde schiep, schiep het leven overal. Jullie hebben dit gemeen met alle sterren en planeten.

De elementen zijn hetzelfde en de energiereacties in de wetenschap zijn hetzelfde. Als jullie hen samenvoegen met zonnen, zwaartekracht, atmosferische veranderingen en water is wat jullie krijgen….vele Aardes en leven.

Hoe zou het anders kunnen zijn, zou je kunnen zeggen. Hoe kunnen jullie naar de sterren kijken en zeggen dat jullie totaal en compleet alleen zijn omdat er nog nooit iemand is geweest die ”Hallo” zei?” Dit is tussen twee haakjes de algemene theorie: “Omdat er nog nooit iemand “Hallo” heeft gezegd bestaan zij ook niet.” Er is een theorie die wordt aangehangen door enkele zeer intelligente mensen: Er is een reden dat zij nog geen “Hallo” hebben gezegd, lieve mensen. Ik zal jullie die aan het einde van dit artikel vertellen…..als jullie het al niet weten.

Zij zijn daar, lieve mensen. Langzaam, terwijl het Universum afkoelde en de melkwegstelsels werden gevormd tot de manier waarop jullie hen nu kennen, begonnen de sterren en de planeten zich te ontwikkelen en binnen dit natuurlijk ontwikkelende scenario begon het schema en de ontwikkeling van het leven – overal. Om anders te denken zou tegen de manier van de natuurlijke weg van de dingen ingaan die jullie zelfs overal op Aarde zien.

De Vertraagde Aarde

Waar was de Aarde toen het leven op andere planeten in jullie melkwegstelsel begon? Het antwoord is dat zij in haar kindertijd was en dezelfde dingen deed als de rest omdat zij ongeveer dezelfde leeftijd had als de andere planeten. Toch is de natuurlijke en langzame vorming van leven vaak verschillend van de ene planeet ten opzichte van de anderen omdat de dingen niet altijd op dezelfde manier samenvallen. Het leven op Aarde heeft vijf starts gehad, lieve mensen. De beginnende microbiologische levenssoorten die het proces op alle planeten startten konden het hier niet volhouden omdat het systeem niet alle benodigde delen had om reeds te overleven.

Andere planeten hadden dezelfde soorten processen maar hadden wel de chemie die hen in staat stelde om veel eerder te overleven – en dus lagen zij ver op jullie voor. Miljoenen jaren voordat het leven hier feitelijk begon was er leven op andere plaatsen. Pas toen jullie elementen samenkwamen om fotosynthese te scheppen begon het leven hier te floreren.

De natuurlijke progressie van het leven zoals jullie dit kennen gebeurde overal totdat iets er klaar voor was om te veranderen….een spirituele tussenkomst op vele, vele werelden. Lieve mensen, vele planeten hebben hun eigen scheppingsverhaal waarbij goddelijke zielen werden gebracht in mensachtige lichamen en de vonk van goddelijkheid op hun werelden aankwam, net zoals bij jullie. In dit proces, net zoals bij jullie, werd hen vrije keuze gegeven om “de Schepper van het Leven te vinden….of niet.”

Intussen, terug op Aarde, hadden jullie weer een levenstest, en faalden daarbij.

Inderdaad gaven degenen die jullie engelen zouden noemen, of engelen leken te zijn, de vonk van het leven aan een planetaire samenleving en gaven hen de kennis van de kernwaarheid en hun eigen pracht. Zij waren gemaakt “Naar Beeld en Gelijkenis van de Schepper.” En precies zoals jullie begonnen hun beschavingen. Zij werden gemaakt in het beeld van liefde.

Deze beschavingen waren geen tests van de individuen en hun handelingen maar het waren eerder tests van de energie van licht en donker die zich in hun bewustzijn ontwikkelden. De test is altijd dezelfde:

Kunnen degenen die alleen gelaten zijn en die de vonk van goddelijkheid hebben, de Schepper vinden? Zullen zij (h)erkennen dat zij een ziel hebben…..meer dan alleen maar een lichaam? Zullen zij in de loop der tijd proberen om de beste delen van “het beeld van liefde” uit te stralen? Zullen zij met vrije keuze multidimensionaliteit ontdekken en ascenderen naar een hoger bewustzijn? Zullen zij God in zichzelf vinden zoals die daar is geplaatst zodat zij die kunnen ontdekken?

De bewoners van deze planeten werkten een grote hoeveelheid tijd (zoals jullie die meten) aan deze puzzel, en ja….sommigen van hen ascendeerden inderdaad. Zij vonden uit hoe multidimensionale dingen waren. Zij realiseerden zich de duisternis waarin zij zich bevonden en wisten zich daaraan te onttrekken. Er gingen duizenden jaren voorbij voordat zij zich realiseerden dat hun bewustzijn op hun planeet was veranderd en zelfs honderden jaren konden leven. Alleen met hun bewustzijn konden zij de natuurkunde van hun planeet veranderen. Sommigen ontwikkelden zich snel en anderen niet.

Intussen zag de Aarde uiteindelijk leven en begon te floreren.

Toen degenen die zich realiseerden dat de ziel binnenin werkelijk een deel van de Goddelijke Schepper was, kenden zij hun doel: Dit overbrengen naar een andere planeet (de bewoners daarvan) om hen dezelfde mogelijkheid te geven.

Toen het aldus tijd was en zij er klaar voor waren, keken zij om zich heen en zagen dat het goed was – en zij richtten hun ogen op een andere ver weg zijnde sterrengroep en zij vestigden zich op sommige van deze andere planeten om een andere reeks keuzen te beginnen….om te beginnen het samenstellen van een groep geascendeerde meesters en planeten die de vibratie van het Universum in de toekomst zouden veranderen – allemaal met vrije keuze.

Toen er uiteindelijk genoeg van hen in de ascensiestatus waren gegaan keken zij naar een andere sterrengroep en naar weer een andere en weer een andere, enzovoorts. Lieve mensen, dit ging een miljoen jaren, of meer, zo door!

Intussen bloeide de Aarde en waren er mensen. Het was tijd voor degenen die het dicht bij ascensie waren te bezoeken en hen te doordringen met de goddelijkheid die jullie verdienen, jullie die prachtige ziel te geven en jullie los te laten om te zien wat jullie daarmee zouden doen. Dit was jullie verhaal over Adam en Eva, net zoals zij dit zelf op andere planeten hadden gehad toen zij daar klaar voor waren.

De geascendeerden stonden het dichtst bij een engel die jullie zouden kunnen zien, en velen van hen werden en worden tot op de dag van vandaag in jullie geschiedenisboeken en archieven gezien als engelen.

Jullie zijn de “nieuwe kinderen in de buurt” lieve mensen. Geloof mij…nieuw….spiksplinternieuw, fris en zeer jong in jullie “humanisme.” Jullie waren er klaar voor. Jullie ontvingen je goddelijkheid vanuit de dichtstbijzijnde sterrengroep die deze energie had, en jullie begonnen het groeiproces en gingen door jullie beschavingsgroei en jullie oorlogen en ontdekkingen en werkten je door alle donkere energieën die ook de anderen hebben gehad als test op hun planeten.

Jullie waren de jongste groep mensen in het melkwegstelsel en jullie waren er klaar voor om aan de bewustzijnspuzzel te gaan werken, net zoals zij dit hadden gedaan.

Terwijl jullie dit deden waren er tientallen andere geascendeerde planeten die naar jullie keken en die wisten wie jullie waren. Zij keken wat er ging gebeuren met jullie vrije wil en keuze. Zij konden niet komen en gaan en zij konden jullie niet raken voor deze goddelijke test…..en alle anderen die tussenbeide zouden willen komen werden weggehouden, en dit is tussen twee haakjes nog steeds zo, zodat jullie met je vrije wil konden werken – ascensie of niet – jezelf zouden vernietigen of niet – omdat jullie vrije wil de beslissingen puur maakt.

Er zijn vragen gesteld: “Kryon, waarom doet God gewoon het licht niet aan en kan iedereen naar huis gaan?” Lieve mensen, dit komt omdat jullie met vrije wil de kans krijgen om het puur te maken. Jullie eigen menselijk bewustzijn beslist wat hier gebeurt. Zij kijken allemaal toe.

Jullie spirituele ouders van de Pleiadische sterrengroep, de negen sterren met vele planeten, brachten jullie het goddelijke “pakketje”….hetzelfde pakketje dat hen lang geleden ook werd gebracht. Jullie hebben een deel van hun DNA, lieve mensen. Wisten jullie dit? Vele wetenschappers beginnen dit te begrijpen: De Moderne Mens op de planeet ontwikkelde zich niet uit wat dan ook op Aarde biologisch gezien lager was. Jullie kwamen NIET van wat dan ook hier! Het ontbrekende stukje kwam van de STERREN!

De Pleiadiers die geboorte gaven aan jullie goddelijkheid gingen door hun eigen tests en toen zij op een zekere plaats waren aangekomen (ascensie), zeiden zij: “Het is goed” en kwamen zij hier. Wij vieren deze komst vandaag. Wij eren de weinigen die uit de gewone gang van zaken stapten om deze ongewone waarheid voor vandaag te claimen. Wat vandaag gekkenwerk lijkt wordt vaak de kernwaarheid van morgen en de geschiedenis heeft laten zien dat de manier is.

Wij vieren jullie en jullie pracht omdat jullie, op dit moment, juist een hoek zijn omgegaan en gaan beginnen aan hetgeen waar vele anderen op andere werelden op hebben gehoopt. Met vrije keuze is er nu een bal aan het rollen die niet gestopt kan worden. Het kan langzaam gaan en het kan snel gaan. Het kan een beetje smerig zijn voor een tijdje, maar het kan niet worden gestopt. Het is de rollende bal van het Nieuwe Lemurie….het is een ascensie-bal die in jullie tijd en jullie geschiedenis rolt en die zegt dat deze speciale planeet het heeft gered naar die interessante leerplaats die “de rest van het verhaal” is.

Het is een planeet die gaat van een oude naar een nieuwe energie en van een enkelvoudige dimensionaliteit naar een veelvoudige dimensionaliteit. Het is een lastige tijd die lijkt op jullie als jullie naar je kinderen kijken als zij gaan puberen en door de wentelingen van het opgroeien gaan en een beetje raar lijken en vreemd handelen. Maar dit is waar jullie je nu bevinden.

Oude zielen die hier zijn of later luisteren of lezen, de dingen die ik jullie zojuist heb verteld zijn waar!
De huidige groep wetenschappers die vandaag hun hoofd schudden over deze dingen zal op een dag ook aan deze puzzel moeten werken. Wat er anders is, is dat het niet alleen een spirituele puzzel is. Het is een natuurkundige puzzel want God is de grootste natuurkundige! Maar als zij deze onthulde waarheid niet willen zien en als zij koppig zijn en in hun eigen disfunctie willen blijven zullen zij geconfronteerd worden met een dilemma als zij van de sterren hieir landen en “Hallo” zeggen en spreken over de nieuwe natuurkunde – waarin elke wet en regel van de natuurkunde gewoon een uitnodiging is om hem aan te passen.

De Pleiadiers weten van deze ontmoeting en van deze sterrenzaden omdat dit een tijd is waarin jullie samenkomen en herkennen dat jullie intuïtief weten dat er een grotere familie is.

De Reden waarom jullie nog niet zijn begroet door de Sterrenfamilies.

Ik vertelde jullie dat er een reden was dat de sterrenfamilies jullie tot nu toe nog niet hebben bezocht. De reden is veelzijdig.

Nummer een:
 Jullie geloven niet in hen. Jullie zijn er niet klaar voor. Velen verwachten hen maar verwachten niet het bewustzijn dat zij hebben. De meeste mensen verwachten een veroverende ET omdat dit de heersende energie is van jullie eigen maatschappij en dit ook jullie geschiedenis is.

Nummer twee: Jullie zijn nog steeds van een oude energie en dus veel te gevaarlijk. Weten jullie wat er zou gebeuren als er een voertuig van welke vorm of energie dan ook, zou landen op het gazon van het Witte Huis? Moet ik jullie vertellen wat er zou gebeuren? Jullie zijn gevaarlijk. Jullie zijn er nog niet klaar voor.

Er zal een tijd komen waarin een hoger bewustzijn van de mensheid hen feitelijk zal verwachten.

Als sommigen van jullie je de slaapliedjes van jullie sterrenmoeders gaan horen en herinneren en je de realiteit van wat ik jullie heb verteld gaan herinneren, zullen zij komen. Als de liefde die in de creatie van een menselijke ziel is gegaan door de mensheid als waarheid wordt gezien…..zullen zij komen.

Zo boven, zo onder. Jullie zijn op het moment onder en jullie zullen een tijd hebben waarin jullie versmelten in het hogere. Als dit gebeurt zullen jullie niet eens in staat zijn om het verschil te vertellen. Dat is de belofte over wat op de planeet gaat komen. Niet nu, niet binnen honderd jaar, maar het komt eraan.

Het verschil tussen nu en over honderd jaar zal verbazingwekkend zijn en dit gaat niet alleen over hoge, technische uitvindingen. Het zullen inderdaad de resultaten zijn van hoog bewustzijn en er is een groot verschil. Dit is wat wij jullie leren.

Ik kwam hier in 1989. Ik was hier toen de precessie van de equinoxen in volle werking was en wist heel goed dat er in het Veld zat dat er een potentieel was dat jullie jezelf niet zouden vernietigen zoals de geschriften en ook de oude profeten jullie vertelden.

Jullie vernietigden jezelf niet, en dat, lieve mensen, laat zien dat er een beetje pracht en volwassenheid is verzameld en dat is de reden waarom ik hier ben en daarom zijn de sterrenzaden die jullie zijn hier deze twee dagen.

Jullie willen weten wie de sterrenzaden werkelijk zijn? Jullie zijn het allemaal. Het is tijd om het potentieel te begrijpen. Zou ik gelijk kunnen hebben? Zouden jullie echt van een andere plaats kunnen komen?

Om deze redenen Ben IK verliefd op de mensheid. De liefde van een ouder bloeit zelfs nog meer als de ouder het kind ziet groeien naar een puber en een volwassene die opeens zelfbewustzijn heeft en aan de ontdekkingsreis begint. Wie ben ik? Hoe ben ik hier werkelijk gekomen? En hoe gaat het verder? Deze vragen roepen om antwoorden en deze antwoorden zullen nieuwe, onthulde waarheid zijn.

Er is meer, maar voor nu en voor deze ontmoetingen en voor de onthullingen die in jullie toekomst gaan komen, zeg ik:

En zo is het.

Kryon