Live Channeling: Kryon in Egypte. 2 – Eendimensionale Geschiedenis

Live Kryon Channeling:

Kryon in Egypte. 2

6 maart 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 30 augustus  2022
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Eendimensionale Geschiedenis

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De channeling van vandaag zal controversieel zijn. Ik weet dat jullie daarvan houden. Ik noem dit “eendimensionale geschiedenis”. Ik wil jullie even mee terug in de tijd nemen…naar niet al te lang geleden. Mijn partner die hier in de stoel zit bevond zich in Bolivia en hij bevond zich in een groep die veel op deze leek, een kleinere groep, in een architectonisch gebouw op een heuvel. Er zeer belangrijk gebouw dat Tiwanaku wordt genoemd en hij luisterde naar de gidsen toen zij over de geschiedenis ervan spraken, wat zij wisten van de architectuur en wat zij verder hadden ontdekt. Het lijkt veel op hier, maar er was niet zoveel tijd om het te bestuderen, maar het had zeker dezelfde leeftijd in jaren.

Tiwanaku werd onderzocht met de koolstofmethode die aangaf dat het drieduizend jaar oud is en er hing een mysterie omheen. Men had in de grond gegraven en ontdekte iets dat nergens op leek te slaan. Dingen die daar niet zouden moeten zijn, samen met andere voorwerpen die daar ook niet zouden moeten zijn maar die uit een andere eeuw kwamen. Zij waren zeer verward omdat zij hen in dezelfde grondlaag vonden. In de archeologie is het gebruikelijk dat hoe dieper men gaat, hoe ouder de ontdekkingen zullen zijn. Zij hadden dus op dezelfde plek dingen gevonden die niet bij elkaar hoorden, en dit werd een van de grootste mysteries van Tiwanaku.

Mijn partner ging zitten om te channelen en tot afschuw van de gidsen legde hij uit waarom dit zo was….Kryon lacht….omdat dit niet HUN geschiedenis was, en zij vonden het niet leuk. Wat ik toen in die channeling vertelde, en ik zeg het vandaag weer, dat degenen die nu historici zijn geen geloof hechten aan de historici die voor hen kwamen. Maar deze mensen hadden wel genoeg intellect om een museum te bouwen. Wat zij ontdekten….was een museum! Een museum dat misschien tweeduizend jaar oud was waarin een verzameling voorwerpen was die van hun voorvaderen was geweest en misschien zelfs nog degenen die er daarvoor waren.

Eendimensionale geschiedenis gelooft degenen die voor hen waren niet, ook al waren zij net zo ontwikkeld. Zij hadden hun eigen museums en verzorgden spullen van hun voorouders.

Wij zitten hier in een groots land. Er zijn hier vele dingen verborgen. Er zijn vele mysteries, maar er is nog steeds de gedachte dat jullie ontwikkeld genoeg zijn om interesse te hebben in jullie verleden, en dat zij dit niet hadden. Jullie kijken niet naar hun museums, maar waarom geven jullie hen niet wat zij verdienen? Zij hadden het intellect om bepaalde dingen te doen die jullie ook doen. Dit zou de manier waarop jullie denken kunnen veranderen.

Stel je even voor dat de Egyptenaren uit een bepaalde tijd in het zand groeven en bepaalde dingen vonden die achthonderd jaar oud waren. Enkele van hun voorouders hadden dingen gebouwd die verbazingwekkend waren. Zij deden wat jullie doen en legden alles bloot. Maar wat zij deden was zeer Egyptisch…zij schreven de dingen van hun tijd ook op en ook de dingen die zij bestudeerden en zij schiepen dus ook een mysterie…hoe kwamen deze dingen bij elkaar? Historici van vandaag houden er gewoon geen rekening mee dat de oude Egyptenaren ook lagen hadden die misschien acht- of negenhonderd jaar later werden ontdekt na een drieduizend jaar oude geschiedenis. Dit gebeurde twee of drie keer. Wat als sommige dingen die jullie de laatste tijd hebben ontdekt, al twee of drie keer eerder zijn ontdekt door anderen, zichtbaar door inscripties en andere zaken. Zouden jullie kunnen verklaren waarom daar dingen zijn die daar niet zouden moeten zijn? Er wordt gewoon niet aan gedacht.

Ik zal jullie nu een paar controversiële “wat als-en” geven. Ik heb nooit, en zal nooit, geheimen hierover prijs geven omdat het aan jullie is om die te ontdekken….dingen die in jullie onderbewustzijn zijn verborgen en die voor jullie zijn verborgen en die jullie de glorie van God zouden kunnen tonen. De reden waarom ik jullie hier dingen vertel is dat het gaat om jullie spirituele groei. Ik zal jullie een paar “wat als-en” geven over wat jullie vandaag hebben gezien en wat er in dit grootse land is gebeurd.

Jullie beperken het intellect van de Ouden Jullie maken hen kleiner in jullie zienswijze van hoe jullie zijn en hoe zij moeten zijn geweest. Wat als jullie kijken naar een samenleving die echt ontwikkeld was? Maar jullie hebben geen bewijzen gevonden van deze dingen en jullie denken dat dit wel zo zou moeten zijn, hoewel jullie het op de muren hebben zien staan, getekend en wel. Laat mij jullie nu een grote “wat-als” geven. Waar haalden de Egyptenaren de tekeningen voor hun tempels vandaan, en wat werd er geacht dat zij IN hun tempels zouden moeten leggen?

Hier zijn de antwoorden die jullie gidsen jullie zullen vertellen: De Egyptenaren kregen hun tekeningen van God, van waar God leeft, en zij bouwden hun tempels voor God die in hun leeft. Zij zagen allemaal hetzelfde en zij hadden ook hetzelfde doel. Dat was het plan voor God…Van God….goddelijk!

Wat vinden jullie in Egypte dat eeuwen en eeuwen bleef bestaan? Tempels en graven….tempels en graven! Hier is de wat-als: Wat als zij slim waren? Als zij inderdaad het op twaalf gebaseerde stelsel hadden zoals mijn partner jullie dit heeft beschreven, hadden zij een voorsprong op jullie. Denken jullie dat zij hebben gemist – compleet gemist – dat er bepaalde optilsystemen waren? Jullie denken gewoon niet dat zij dit konden. De hijskranen die jullie vandaag hebben, hadden zij ook…en beter. Denken jullie dat zij met hun intellect hun op 12 gebaseerde meetkunde  hydraulica gemist zouden hebben? Jullie zouden zeggen: “Wacht even, daar heb je ook elektriciteit voor nodig!” Nee, dat is niet zo. Jullie hebben iets nodig dat pompt en dat flexibel is.

Hebben ooit van olie gehoord? Dat hadden zij. Wat weten jullie van de viscositeit van modder. Denken jullie dat zij modder hadden? Hebben jullie een egyptoloog weleens gevraagd of hij/zij weleens een sarcofaag heeft geopend en daar een gloeiende substantie in aantrof? Dit gebeurt af en toe als er een hydraulisch lek is…dan gaat het gloeien.

Ik wil dat jullie over deze dingen nadenken. Een egyptoloog zal zeggen: “Nee, nee, nee…want wij hebben er nooit een tekening van gevonden. Wij vonden nooit gereedschap…dat ontbrak gewoon….compleet.

Hier is nog zo’n speciale eendimensionale vraag: Kijk naar de afwezigheid van bepaalde dingen om een verhaal samen te stellen. Niet naar wat jullie vinden maar naar wat jullie niet vinden. Waar zijn de tekeningen voor de piramiden? Deze gebouwen waren hoe dan ook graftombes. Wat als de heiligheid van deze dingen zat in de gereedschappen die zij gebruikten om hen te bouwen? Heilig op een manier  dat zij hen nooit lieten zien. Zij waren er niet voor het gewone volk. Zij waren er voor de architecten die hen geheim hielden. Zij werden natuurlijk op die plaatsen gebruikt waar het gewone volk hen niet kon gebruiken. Zij stelden het gewoon niet ter beschikking zodat niemand hen kon gebruiken omdat zij geheiligd waren. Jullie hebben hen nooit gezien. Er waren nergens tekeningen van….nergens….terwijl jullie alle bewijzen hadden dat zij hen gebruikten. (Kryon lacht)

Eendimensionale geschiedenis…het is altijd een mysterie geweest. Altijd!

Wat als zij dit soort dingen hadden en die nooit aan jullie zouden laten zien? Maar jullie zien wel alles wat zij hebben gebouwd met deze geheime gereedschappen….door God gegeven. Is het voor jullie te moeilijk om te begrijpen hoeveel het leven na de dood voor hen betekende? Hoeveel de tempels waarin God leefde voor hen betekenden? Misschien zou het nooit ontdekt worden hoe zij dit deden. Maar wat als de manier waarop zij dit deden dezelfde manier is als waarop jullie dit vandaag doen…hydraulica, trekkers, intelligentie?

Lieve mensen, er zijn hier veel meer dingen dan het oog kan zien.

Ik wil deze channeling sluiten met de mededeling dat wij een serie channelings gaan houden. Het zullen er een paar zijn en zij heten: Het ontdekken van het Zelf, en zij zullen metaforisch zijn voor het land waarin jullie je nu bevinden.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid en ik vraag jullie om buiten de doos van jullie eigen zienswijze te denken.

En zo is het.

Kryon