Live channeling via Kryon: De kwantumfactor.

Live channeling via Kryon:

De kwantumfactor.

Doorgegeven via Lee Carroll / 10 april 2011
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij spreken nu over een vooropstelling waarover wij het nog nooit in detail hebben gehad. Misschien zal het dus een beetje ongeloofwaardig klinken. Het is een vooropstelling die heeft te maken met natuurkunde maar ook een beetje met jullie. Het is een vooropstelling die te maken heeft met de energie waar jullie nu in zitten.

Een paar momenten geleden toen wij de deur openden vroegen wij ”Doet die man in de stoel maar alsof?” (Lee, die channelde) Wij vroegen dat zodat jullie onderscheid zouden hebben en de waarheid leerden kennen want hier is een boodschap die naar het hart van de realiteit zal gaan. Hier is een boodschap die door zijn natuur voor sommigen ongelooflijk is. Wij brengen ook het praktische deel. Wij vullen een deel ervan met jullie wetenschap – dat driedimensionale aspect dat dingen zal ankeren die ongelooflijk kunnen klinken. Wij brengen jullie wat jullie wetenschappers op een dag zullen zien maar enkelen ervan beginnen het nu al te zien. Zij begrijpen niet helemaal wat het kan betekenen of hoe het werkt of wat er werkelijk aanwezig is in de kern van zijn betekenis. Maar jullie kunnen niet ontkennen dat het er is. Om dit goed te doen zullen wij het jullie in gedeelten presenteren.

Het overzicht.

Hier is een vooropstelling: Als jullie de deur naar begrip openen die in jullie wetenschap kwantum is, gaan jullie een nieuw soort natuurkunde ontdekken die altijd weldadig is in zijn attributen. Dat is te zeggen, jullie gaan een deur openen en naar iets kijken dat niet lineair is en een vooroordeel heeft – het vooroordeel van weldadigheid. Is het mogelijk dat er een feitelijke energie in de natuurkunde is die weldadig bevooroordeeld is – het vooroordeel van weldadigheid? Dit slaat werkelijk nergens op omdat natuurkunde wordt verondersteld een systeem te zijn van wetten, relaties en niet een systeem van wat voor soort bewustzijn dan ook.

De puzzel die voor jullie ligt is dus ingewikkeld maar het eerste wat jullie nu kunnen aannemen is dat de kwantumwereld een toegevoegd attribuut zou kunnen hebben dat verder gaat dan een ‘groep wetten.’ Hoe kan een systeem bevooroordeeld zijn? Dit gaat klinken als wetenschap maar het is helemaal niet de wetenschap die jullie verwachten. Wij willen jullie deze informatie geven omdat het verbonden is met de energie die jullie nu ervaren, geliefden.

Kwantumdefinitie.

Het is moeilijk om hiermee te beginnen en het uit te leggen op een manier die jullie zullen begrijpen. Laten wij er maar aan beginnen. Jullie wetenschap gelooft momenteel dat kwantumfysica te maken heeft met de manier waarop kleine deeltjes op elkaar reageren. Er zouden deeltjes zijn die zo klein zijn dat zij lijken op lichtdeeltjes, moleculen van DNA en andere deeltjes van de deeltjesgolftheorie. Zij zijn zo klein dat je er een elektronische microscoop voor nodig hebt om ze te zien. Dit noemen jullie kwantummechanica en het kan alleen gezien worden binnen het zeer kleine.

Hier is al een vraagstuk. Wisten jullie dat licht en andere materie regelmatig veranderen van golven naar deeltjes? Wisten jullie dat licht in deeltjes verandert als een mens ernaar kijkt? Hoe kan een meetkundig systeem ‘aanvoelen’ dat het wordt geobserveerd? Jullie weten al dat kwantumenergie heel anders kan reageren dan jullie hadden verwacht. Wat als het helemaal geen fysica is? Wat als kwantumenergie de ‘vingerafdruk’ van de Schepper is? Het zou natuurkunde zijn en ook bewustzijn hebben. Maar klinkt dit misschien niet te vreemd?

De grote kwantumenergie van het melkwegstelsel.

Ik ga jullie informatie geven om over na te denken. De kwantumenergie die jullie in het hele kleine zien komt ook voor in het hele grote. In feite zullen wij zelfs zover gaan om jullie te vertellen dat natuurkunde in feite verschillend is in verschillende delen van het universum, afhankelijk van wat er is in het centrum van elk melkwegstelsel. Laten wij met die vooropstelling beginnen – dat fysica niet een set van standaard – of universele regels is. Het varieert afhankelijk van de kwantumafdruk van de schepperenergie van elk. Sommige lijken erg op elkaar maar zij zijn allemaal een beetje anders. Als jullie het verschil zouden kennen zouden jullie je afvragen waarom, en dat heb ik jullie net verteld – het hangt ervan af wat er in het midden zit.

Omdat jullie natuurkunde hoofdzakelijk 3D is hebben jullie moeite met de manier waarop dingen echt werken. Kwantumfysica is de enige clue die jullie hebben naar een multi-versie en de mogelijkheid dat sommige wetten van massa en zwaartekracht zijn bepaald door wat er in het midden van elk melkwegstelsel gebeurt. De schepperenergie zit in het midden. Deze tweepolig energie die drukt en trekt en die wij de ‘tweeling’ hebben genoemd zit in het midden van jullie Melkweg. Jullie zien het in 3D als enkelvoudig – wat tussen twee haakjes onmogelijk is – maar het is echt een dubbel iets.

De wetenschap weet dit nog niet daarom geven wij dit aan jullie zodat jullie kunnen zeggen als zij het hebben ontdekt dat jullie het hier hebben gehoord. Het zal de geloofwaardigheid vergroten van hetgeen ik hier nog meer ga zeggen. Tussen twee haakjes, hoe kan het dat als alles in jullie natuurkunde in tweeën komt, zelfs in jullie huidige natuurkundige wetten, dat jullie een enkelvoudigheid scheppen in het centrum van het melkwegstelsel? Heeft iemand overwogen dat dit ook een paar kan zijn?

Laten wij beginnen met de astronoom en vragen: “Lieve astronoom, geloof jij in God?” De astronoom zal even denken en dan misschien zeggen: “Ik ben niet degene die goddelijkheid moet definiëren. Dat is niet mijn wetenschap. Ik zou in God kunnen geloven, maar daar heb ik niet voor gestudeerd want ik werk met de wetenschappelijke methode.” Dus zouden jullie hem kunnen vragen”Goed, wat vind jij van jouw wetenschappelijke interesse voor ons melkwegstelsel?” Hier kan de astronoom een beetje opgewonden raken en zeggen: “Goed, ik zal jullie vertellen wat voor ons zo interessant is. Wij hebben iets ontdekt wat wij niet begrijpen. Er zijn principes in de fysica bij grote dingen die niet overeenkomen met mechanische omloopbanen zoals jullie die hebben geleerd binnen de Newtoniaanse en Euclidiaanse natuurkunde. Het is voor ons vreemd dat het melkwegstelsel beweegt als een schaal waarop het lijkt dat de sterren op stenen lijken die erop zijn gelijmd. Het roteert allemaal. Er moet een soort energie zijn die dit bijeenhoudt want omloopkundige mechanieken zoals wij die kennen hebben te maken met zwaartekracht en massa en ronddraaiende objecten rondom een draaipunt, zoals onze zon, en het schept omloopbanen die allemaal verschillend zijn.

Alle objecten rondom een zwaartekrachtcentrum zoeken hun eigen omloopbaan gebaseerd op massa en snelheid. Daarom hebben alle planeten verschillende omloopbanen. Dat is de fysica die wij verwachtten. Dat is wat ons zonnestelsel doet.

Maar niet een melkwegstelsel. Melkwegstelsel hebben iets in het centrum dat op zwaartekracht moet zijn gebaseerd en toch beweegt alles om het centrum als Een. Er is daar een soort van aantrekkende kracht. Wij begrijpen het niet.”

Het ongelooflijke ontwerp – tegen alles in.

Maar dat is niet alles. Dan zullen zij jullie iets vertellen dat jullie niet willen geloven. Het heeft te maken met wat jullie op goed geluk noemen. Wij gaan deze channeling dus ”de kwantumfactor” noemen. Er is iets dat jullie niet verwachtten dat om jullie heen gebeurt. In jullie driedimensionale realiteit lijkt alles op Aarde op goed geluk te gebeuren. Dat wil zeggen: de realiteit beantwoordt binnen een verwachte klokvormige bocht. Gewone dingen gebeuren vaker dan ongewone dingen. De vreemde nemen een vorm aan van onverwachte toevalligheid. Als jullie meer dan duizenden keren een dobbelsteen zouden gooien zou je een bepaalde vastheid van toevalligheden zien in wat jullie de manier waarop dingen werken noemen. Dat is wat jullie verwachten. Er zit geen vooroordeel in.

Terug naar de astronoom. Hij zegt: “Overal waar wij kijken en onderzoeken wat jullie de ‘scheppende energie van het universum’ zouden noemen, zien wij ongelooflijke mathematische onwaarschijnlijkheden. Het lijkt alsof je de dobbelsteen gooit en je de zes gooit, en nogmaals, en nog een keer, duizenden keren. Het gaat verder dan de toestand van het toeval. Het laat zien dat er een intelligent ontwerp moet zijn geweest. Ik praat nu niet over een metafysisch (bovennatuurlijk. paranormaal) persoon. Ik heb het nu over een astronoom. Overal waar zij kijken – tegen alles in – is het universum weldadig ontworpen voor het leven. Zij hebben de term “intelligent ontwerp” gebruikt. Ik gebruik de term “weldadig ontwerp.” Ik zal jullie zeggen dat de energie die de zonnestelsels van jullie melkwegstelsel bindt, meer dan 100 miljard sterren, een reuzenhand is die over alle Melkwegstelsels hangt zoals de hand van God. Het is een kwantum, weldadige hand.

Hoe kan dit? Het is het eerste van vele voorbeelden die wij jullie gaan geven want dit is de kwantumfactor, de eigenste vingerafdruk van het universum. Het is voorgemagnetiseerd voor het leven, voor liefde en weldadigheid. En hier zitten jullie dan in een stoel op een Aarde die eigenlijk niet zou moeten bestaan want het enige wat haar toestaat te bestaan is een intelligent ontwerp.

Hoeveel tijd had de wetenschap nodig om zich dit te realiseren? Voor hen is het een puzzel, geen goddelijke verklaring. Het gaat buiten de statistische mogelijkheden en het lijkt alleen maar mogelijk te zijn door een ontwerp – een weldadigheid die de schepperenergie is van het universum. Denk daar eens aan. Wat betekent het voor jullie? Als er een weldadigheid is in de overall-creatie van het universum die leven toestaat, deze Aarde toestaat te bestaan, betekent het dat er ook andere Aardes bestaan. Er is overal leven! Dat hebben wij jullie al vaak verteld. Toch zitten wij op een speciale Aarde – de planeet is de enige planeet met vrije keuze. Er is er maar een in elk universum en er zijn andere planeten met vrije keuze geweest. Er zijn ook geslaagde planeten met vrije keuze die zorgen voor het zaad van het leven voor andere planeten die dan op hun beurt planeten met goddelijke vrije keuze worden.

Hier zitten jullie dan en de creatieve energie in jullie bezit de wijsheid der eeuwen. Het is de wijsheid van de eeuwen van jullie melkwegstelsel, niet van jullie Aarde. Anderen voor jullie in de miljarden jaren die dit melkwegstelsel bestaat hebben meegedaan aan andere bewustzijnstests. Zij zijn geslaagd voor nieuwe niveaus van weldadigheid en geven het door aan de volgende planeet. Het is een langdurende gebeurtenis en eventueel zullen jullie hetzelfde doen. Op deze manier bevolken jullie het melkwegstelsel met jullie eigen zaden en de zaden van degenen voor jullie – zaden voor het goddelijke doel.

Als jullie die weldadigheid doorgeven vormt het in feite het volgende universum en hoe intelligent het ontwerp zal zijn. Het is allang aanwezig om op een moment te komen waarop natuurkunde kan laten zien dat het een bepaald gedrag vertoont. Het is een houding van welwillendheid. Dat is het grote beeld. Laten wij het hebben over een gemiddeld beeld.

De enige houdbare kwantumenergie op de planeet.

Laat mij jullie meenemen naar een experiment van meer dan tien jaar geleden. Twee mannen in Schotland waren erbij betrokken, een medicus en een natuurkundige. De medicus is Dr. Todd Ovokaitys, mijn partners collega. Wat een toeval dat zij elkaar in dit leven ontmoetten. (Kryonglimlach) De natuurkundige en de medicus waren de eersten om een houdbare, samenhangende, controleerbare, herhaalbare kwantumgebeurtenis te ontwikkelen. Dat is te zeggen, zij deden een uitvinding die kwantumenergie schept die bewaard kan worden, herhaald en gebruikt kan worden.

Zij hebben dit gedaan door laserenergieën te verzetten buiten een fase die wij een kwantumholografische lensregeling zouden willen noemen. Een opwaardering van tijd deed zich voor en die samenhangende kwantumsoep, hoewel zeer klein, controleerbaar is en herhaald kan worden, gemanipuleerd en die afgeleverd kan worden waar zij dat willen.

Zij zijn echter niet de eerste mensen op de planeet die kwantumenergie schiepen. Maar zij waren de eersten die het dusdanig schiepen dat het werd ontworpen en herhaald kon worden. De eerste mens die kwantumenergie schiep was Nikola Tesla. Hij had het niet onder controle maar hij wist dat het bestond en hij had het veelvuldig gezien binnen zijn magnetische experimenten.

Wat de natuurkundige en de medicus meer dan tien jaar geleden deden liet de kwantumfactor zien want zij pasten die ontworpen kwantumsoep die zij hadden uitgevonden toe bij biologie. Steeds als zij die energie bij een biologische test of experiment toepasten, kregen zij heling! Denk daar eens aan. Hoe vreemd is het niet dat jullie een energie ontwikkelden op de planeet en dat het waar jullie het ook gebruikten, genas?

Wat is het vreemde daarvan? Het is als het gooien van een dobbelsteen en steeds maar weer de zes te gooien. Beginnen jullie hierin een patroon te zien?

Als deze kwantumenergie ook geproduceerd kan worden in andere laboratoria zullen er mensen zijn – die zijn er altijd – die het als wapen willen gebruiken. Hier is iets wat jullie moeten weten: het is de eerste energie die ooit ontdekt is die dat niet zal toestaan. Het kan niet als wapen worden gebruikt omdat hij welwillend is.

Stel je eens voor, een kwantumenergie die gewoon natuurkunde is, maar met eigenschap. Wat zegt dat jullie? Het zou jullie moeten laten zien dat er iets gaande is binnen de hogere fysica dat meer is dan wiskunde en attributen van materie.

Over een tijdje zal de kwantumfactor op deze planeet ontdekt zijn. Als het zover is, zal dat zeer controversieel zijn en gaat het tegen de logica van 3D en van de manier waarop de dingen werken binnen de wetenschappelijke methode, in. De introductie ervan zal moeilijk zijn. De oude zielen hier voor mij hebben ervoor getekend om met deze nieuwe energie te werken en zij zijn door levens heengegaan en hebben hierop gewacht. Wat zouden jullie als wetenschappers doen als er experimenten voor jullie ogen werden uitgevoerd door wetenschappers met een heel andere ziens- en werkwijze?

Wat zouden jullie ervan denken als magnetisme, zwaartekracht en licht alleen konden worden samengesteld op een bepaalde manier die genezing schept en nooit een destructieve richting ingaat? Dit alles zal enkele basiskrachten in het universum herdefiniëren. Intelligent ontwerp is alleen maar het begin en zelfs vandaag nog denken veel wetenschappers dat het een anomalie (onregelmatigheid) is. Dit zal de volgende grootse ontdekking op jullie planeet zijn. Het is voor jullie achtergehouden omdat er een hoger vibrerend bewustzijn voor nodig is om het te scheppen en te begrijpen.

Als een planeet kwantumenergie ontdekt en in staat is om het te gebruiken kunnen jullie weten dat jullie daar entiteiten zouden ontmoeten met hoog ontwikkelde bewustzijn. Dit is nog nooit aan jullie verteld want binnen de kwantumfactor is er geheim over interplanetair reizen met gebruik van grote, verstrikte toestanden. Er zijn manieren om dingen te doen waaraan jullie nooit hadden kunnen denken. Jullie kunnen je raketten wel weggooien. Jullie staan op het punt!

DNA – een kwantumkracht.

Laat mij jullie nu meenemen naar het hele kleine. Meer dan tien jaar geleden gebruikte een Russische wetenschapper, Vladimir Poponin, licht bij een experiment met een molecule DNA. Door dit experiment ontdekte hij een multi-dimensionaal veld om het DNA heen. Licht vormde zelf een patroon naar een meetkundige vergelijking als er DNA bij te pas kwam. Niet alleen dat, het was een kwantumveld dat op de een of andere manier was gevuld met informatie. Dit kwam van een kwantumbioloog, niet van Kryon. Toch zijn er velen die eraan twijfelen of dit experiment ooit plaatsvond. Zij schrijven het toe aan de nieuwe tijd en niet aan wetenschap. Het is altijd interessant om te zien wat mensen met wetenschap doen, nietwaar? Als het niet aan het 3D-model van hun realiteit voldoet, ontkennen zij gewoon dat het bestaat.

Als het hele menselijk genoom in beeld gebracht zou zijn, zou elke scheikundige stof daarin gezien kunnen worden. De aantallen zijn verbijsterend want in een molecule die zo klein is dat jullie hem niet eens kunnen zien zonder een elektronenmicroscoop, zijn er meer dan 3 miljard scheikundige stofdeeltjes! De dubbele helix is veel completer dan jullie denken. Deze molecule is klein genoeg om te zeggen dat hij in een kwantumstaat is en Vladimir Poponin liet zien dat er een veld om elke DNA-molecule heen zit.

Degenen die meededen aan het project over het menselijk genoom wilden weten hoe drie miljard scheikundige deeltjes DNA meer dan 26.000 genen van het menselijk lichaam kunnen scheppen. Er zijn, tussen twee haakjes, meer genen dan dat maar ik gebruik de cijfers van de wetenschappers, niet de mijne. Hier waren zij dus in geïnteresseerd, Zij zagen geen DNA in een kwantumstaat. Zij zochten daar niet naar terwijl juist de wetenschap over het DNA er met logica om schreeuwt dat het kwantum moet zijn.

Zij zochten daar niet naar. In plaats daarvan telden zij chemische deeltjes en zochten naar codes en die vonden zij in een zeer vreemde ordening.

Zij ontdekten dat van de 3 miljard chemische deeltjes in de dubbele helix van het DNA alle genen werden geschapen in de proteïne-gecodeerde delen van het DNA. Drie en een half procent van het DNA schiep alle genen. Meer dan 90 procent van de chemische samenstelling van het DNA scheen willekeurig te zijn. Het deed absoluut niets wat zij konden zien of begrijpen. Zelfs tot op vandaag ziet de wetenschap het voor de hand liggende niet – dat 90 procent kwantum is en 3,5 procent lineair is. Jullie zien dus maar 3,5 procent van het totaal!

Vandaag de dag werken jullie natuurkundigen met tien dimensies en de tijd.(11 dimensies) binnen de meest populaire soort van Multi-dimensionale natuurkundige snarentheorie. Als jullie hen zouden vragen waar dit allemaal op lijkt zouden zij de woorden: “Chaos’ en “toevallige patronen’ gebruiken. Want dit is de manier waarop kwantumvelden werken. Zij zijn gevuld met potentiëlen in plaats van absolute dingen en zij variëren afhankelijk van vele factoren……inclusief het menselijk bewustzijn. Op een dag zal er de realisatie zijn van een sterke mogelijkheid dat DNA, hoewel via biologische moleculen, in een kwantumstaat is. Dit zal breken met de regels over ‘grootte’ in een kwantumstaat. Het is grotendeels kwantum en het beïnvloedt zelfs de draaiing van de atomen die het veld binnenkomen. Dan zal de volgende voor de hand liggende vraag opdoemen: “Wat voor informatie zit er in de overige 90 procent”van het DNA dat kwantum is?”

Nu komen wij bij de kern, nietwaar? Ik zal het jullie vertellen. De negentig procent van het DNA dat kwantum is, is gevuld met informatie die zowel esoterisch als tijdloos is. Het is een kwantumblauwdruk voor alles wat jullie zijn en zijn geweest sinds jullie voor de eerste keer op de planeet arriveerden. DNA bevat instructiesets voor jullie leven, alles uit jullie gevulde Akashakroniek – elk leven wat jullie ooit hadden – tot de weldadige vingerafdruk van de Schepper binnen de zaden van creatie zelf. Elk talent wat jullie ooit hadden is daar, zelfs als jullie vandaag geen enkel talent hebben……de kroniek heeft hen.

Elke aanleg voor zwakheid en kracht is daar. Biologisch gezien is elke instructie voor elke stamcel daar aanwezig.

Hebben jullie je ooit afgevraagd waar de stamcellen hun informatie vandaan halen om een mens samen te stellen? Het zit in de 90 procent van het DNA en het is allemaal kwantum. Waarom bevat bepaald kwantum-DNA instructies om zwakkere lichamen te scheppen? Waarom hebben sommigen aanleg voor ziekten? Ik ga jullie nu die informatie geven zodat jullie iets zullen begrijpen dat verderop komt…..misschien het meest belangrijke biologische attribuut wat ooit is gepresenteerd.

DNA is een dynamische molecule, geen statische.

De mensheid is blijven steken in het 3D-deel van hun eigen biologische denken. In jullie 3D-leven accepteren jullie eenvoudigweg de chemie die jullie is gegeven. Jullie handelen alsof de drie procent genen alles zijn wat er is. Jullie denken dat er een chemisch protocol is dat onveranderlijk en simpelweg ‘jullie’ is. Jullie zien het niet op de manier waarop het is ontworpen. Het is ontworpen en dat is altijd zo geweest. Het is niet vastgesteld maar het zal gewoonweg doorgaan met herhalen wat het doet totdat er een andere kwantuminvloed voor komt.

Daarom leven jullie met de drie procent alsof dat alles is maar omdat het ‘met jullie lichaam meekwam’ en schijnbaar alles controleert, praten jullie er nooit tegen. Velen van jullie komen met talenten die gebaseerd zijn op het karma dat vanuit vorige levens op jullie drukt. Jullie komen niet schoon binnen (zonder karmische energie). In plaats daarvan komen jullie met talenten, angsten en fobieën.

Sommige zijn positief. Misschien komen jullie binnen als een verlorene die het laatste leven voortzet…..de achtjarige die kan schilderen als een meester en die penseelstreken zet die dertig jaar nodig hebben om te ontwikkelen. Wat zegt dat jullie over wat er in het DNA moet zitten.

Misschien komen jullie binnen als de componist, de violist, de verlorene, de pianist die niet wachten totdat hij op het toetsenbord kan spelen of de noten op het papier kan zetten……zonder lessen. Hoe verklaren jullie dat, geliefden? Het antwoord is dat het allemaal opgeslagen zit in de dynamische kwantuminstructiesets van jullie DNA…….het deel waar jullie nooit tegen praten.

Celdeling – een statisch proces?

Laat mij het met jullie hebben over het cellulaire scheidingsproces. Wij hebben het eerder gezegd maar het is goed dat jullie nog eens horen hoe het werkt. Een cel is er klaar voor om te delen. Het menselijk lichaam is erop gebouwd om te verjongen……allemaal weefsel. Er is jullie verteld dat er weefsel is dat niet verjongt, maar dat klopt niet. Het verjongt allemaal met verschillende snelheden en op verschillende manieren, maar het verjongt. Nu weten jullie dat het menselijk lichaam is ontworpen om lang te leven. Ongelukkigerwijs heeft de energie die jullie op de planeet hebben geschapen en waar jullie doorheen zijn gegaan het opgejaagd. Jullie leven niet meer dan 80 jaar. Zo is het niet ontworpen.

De Bijbelse personen waren soms profeten en soms meesters en soms waren zij er gewoon……en leefden honderden jaren. Deden zij dat echt? Of is het misschien een metafoor? Staat dat echt zonder fouten in de Bijbel? Ik zal jullie de waarheid vertellen. Die is zeer accuraat. Duizenden jaren geleden leefden jullie heel lang, Lemuriers. Als jullie wisten hoe lang jullie toen leefden zouden jullie naar adem happen. Maar niet lang meer want er zijn instructies gegeven aan het DNA, letterlijk, door de energie van de planeet……een energie die jullie hebben geschapen door jullie bewustzijn.

Een cel deelt zich. Vlak voordat hij dat doet heeft het de blauwdruk nodig om zichzelf te klonen. De blauwdruk is beschikbaar vanuit de stamcel. De stamcel krijgt zijn informatie vanuit het kwantumdeel van het DNA dat nooit is veranderd sinds jullie zijn geboren. Hij blijft statisch omdat niets hem ooit veranderd heeft……en door het feit dat jullie niet geloven dat het te veranderen is en het ouder worden gewoon hebben geaccepteerd. Er is geen deel van het bewustzijn dat daar iets mee te maken heeft, het is daar gewoon en het is daar altijd geweest.

De delende cellen ’spreken’ met de stamcel en zeggen: “Hetzelfde als je altijd hebt gedaan? Iets veranderen?” En de stamcel zegt tegen de zich delende cel: “Maak een andere cel net zoals de vorige.” Dan verjongen jullie net zoals die laatste en accepteren alles wat jullie hebben ontvangen bij je geboorte.

Er is nog een kwantumenergie op de planeet die de kwantumfactor heeft……de grote opwaardering. Het is een welwillendheid die jullie hebben geschapen en die nieuw is. Jullie zitten nu in een revolutionaire verandering die jullie hebben geschapen en sommigen van jullie voelen het en anderen niet. Het is de opwaardering van menselijk bewustzijn en het verhoogt direct naar de kwantumfactor toe omdat jullie meer kwantum worden in jullie bewustzijn…….en welwillend worden. Daarom reageert de Aarde zoals zij dat doet!

Jullie beginnen degenen te zien die de oude systemen niet langer toestaan. Er zullen geen dictators meer zijn. Burgers over de hele wereld willen over hun leven beschikken. Zij willen geen oorlog. Zij willen dat hun families veilig zijn. Zij willen vrede en overvloed. Zij willen dat hun kleinkinderen kunnen hopen op een beter leven dan zij hebben gehad. Jullie beginnen dit te zien op vele plaatsen waar dictators na jaren zijn afgezet.

De vraag is gesteld: “Wanneer zal dat ook voor Afrika gelden? Zal daar een fluwelen revolutie komen?” Dus zal ik jullie opnieuw vertellen over de volgende generatie. Raad eens wie ervoor gaat zorgen dat dit gaat gebeuren? De man in de stoel! (Lee) Dit is zijn keuze en hij is er klaar voor. Hij zal een donkere huid hebben, net als hij eerder had en hij zal zijn waar men hem nodig heeft.

Over 75 jaar zal hij ervoor klaar zijn om te gaan en hij zal geen channeler zijn. Dit valt niet te bewijzen, nietwaar? Hij zal ook niet weten wie hij is geweest……maar hij zal wel weten wat hij geacht wordt te doen. Net als bij een wonderkind staat het in zijn DNA, en hij heeft dat zelf geschreven! Hij zal niet alleen zijn want er zijn ook anderen waarvan hij weet dat zij er zullen zijn. Misschien ook de doctor? (Dr. Todd Ovokaitys), jullie reizen vaak samen, behalve dat mijn partner zijn karma kwijt is! Wat gaat er dus gebeuren? Het antwoord is vrije keuze en zelfbeschikking over wie je zal gaan worden. Hij zal arriveren en er klaar voor zijn om zijn rol te spelen in een welwillend, verenigd Afrika.

Tegen die tijd zal er een geheeld Afrika zijn, rijp en klaar om een van de meest overvloedige en van bronnen voorzien continenten te zijn, zoals de wereld nog nooit heeft gezien……zonder enige geschiedenis met betrekking tot democratie. Zij hoeven niets af te leren! Zij kunnen beginnen vanaf nul. Zij kunnen het beste nemen van elk systeem dat zij ooit hebben gezien en daarmee gaan opbouwen. Afrika zal een van de meest overvloedige continenten in de wereld zijn. En tussen twee haakjes, zij zullen Een munteenheid hebben. (Kryonglimlach)

Sommigen zeggen: “En China dan? Zij zijn heel groot. Kijk eens naar wat zij hebben gedaan.” Dus zeg ik nog eens, kijk naar wat zij moeten afleren Zij moeten duizenden jaren van cultuur herschrijven om te veranderen. Afrika zal alleen de geschiedenis hebben die jullie vandaag zien. Ziekte, ongemak, dictators……en overleving. Er zal geen gevestigde orde zijn om zich te herinneren of te herschrijven. Het zal origineel en weldadig zijn! Dit is weldadige energie die in synchroniciteit voor jullie op de planeet werkt. Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe energie op deze manier kan ontwikkelen? Omdat die van jullie houdt en een eigen zienswijze heeft!

De grote opwaardering.

Dit zouden jullie moeten weten: Binnen deze opwaardering van menselijk bewustzijn beginnen jullie de kwantumfactor te ontvangen voor weldadigheid in het menselijk bewustzijn. Dat wil zeggen, de menselijke natuur wordt meer en meer weldadig. Wat dit ook betekent is dat jullie nu in staat zijn om je aan te sluiten bij nog een kwantumveld……een veld om jullie heen dat Merkabah heet en wat jullie DNA-veld is. Dat zal een ‘samenvloeiing van kwantumheden met elkaar scheppen.’ Ik weet niet of jullie weten wat dat betekent in de natuurkunde maar ik zal het jullie zeggen. Wat jullie denken, scheppen jullie.

Wat is dus het eerste wat jullie willen scheppen, mensen? Wat denken jullie van het herschrijven van de potentiëlen……de kwantumdelen die tegen de stamcellen spreken en jullie in staat stellen om langer te leven? Hoe zouden jullie het vinden om honderd jaar langer te leven? Steeds als ik dat zeg geven mensen mij een oude energie, 3D-antwoorden……en ik heb hen zojuist ook hier gehoord.

“Niet ik, ik wil daar niet aan denken, Ik heb het al moeilijk genoeg met hoe ik er nu uitzie. Ik zal oud en zwak zijn. En ook, de Aarde zal dat niet ondersteunen. De populatie zal veel te groot worden. Het is niet verantwoordelijk om dat te doen. Wij zullen niet in staat zijn om zo velen te voeden.”

Oh, hoe 3D van jullie! Zien jullie je eigen vooroordeel?

Degenen die hun hele leven zwart en wit hebben gezien zijn bang voor kleuren. Wat zullen jullie met dat alles doen? Het zal verwarrend zijn. Het zal ons verbijsteren. Wij zullen zelfs niet weten wat wij ermee moeten doen! Misschien vernietigen wij onszelf wel!

Wat als, wat als…..jullie ook wijzer zullen zijn? Wat als jullie je populatie zouden beginnen te controleren en de bronnen van de Aarde beter gaan gebruiken? Wat als jullie gaan stoppen met het uitputten van de bronnen van de Aarde en de oceaan gaan gebruiken voor energie op de manier die wij jullie hebben uitgelegd. Wat als jullie beslissen om een gat te graven en de stoom die daaruit komt gaan gebruiken in plaats van nog een kernreactor te bouwen?

Wat als jullie je uiteindelijk realiseren dat kernreactoren de duurste en gevaarlijkste stoommachines zijn? Er zijn vele manieren op stroom op te wekken die geen dier, geen molecule of de Aarde zullen beschadigen en het proces ligt klaar om door jullie ontdekt te worden. Wat als jullie weldadig en verantwoordelijk zullen worden en Gaia de balans van jullie aantallen zou steunen? Wat een concept!

Wat is het tweede dat jullie zouden willen veranderen? Wat denken jullie van vrede op de planeet? Geloof het of niet, dit is zich al aan het ontwikkelen en dat doet het al 50 jaar!

Veranderen wat in jullie DNA zit.

Stamcellen zijn maar een ding om te veranderen in jullie DNA. Wat denken jullie van je emotionele engrammen……de energie die bewustzijn toestaat? Er zijn mensen in deze zaal die het nodig hebben dit te horen. Wie is het die jullie niet willen vergeven? Van wie vinden jullie dat zij zoveel hebben ingekrast op jullie leven dat jullie het nooit kunnen vergeten en waar jullie iedere dag mee wakker worden? Ik weet wie hier zijn. Onthoud……als de cel zich gaat delen, laten wij zeggen een hersencel, vraagt die: “Hetzelfde of anders?” Hebben jullie hierover met je cellen gesproken? Is dit het wat jullie je hele leven willen? “Hetzelfde of anders?” Jullie DNA kan welwillender worden als jullie dat willen. Het zal vrediger zijn als jullie dat willen. Zelfs een gebeurtenis die in jullie hersenen gegrift staat en waarvan jullie denken dat jullie dat nooit zullen vergeten, kan worden geschreven en in balans gebracht worden. Zien jullie wat ik jullie vertel? Jullie hebben de controle! Letten jullie op? Jullie kunnen herschrijven wat jullie willen. Dat is de kracht van de mens in deze nieuwe energie.

De oude ziel heeft ervaring.

In deze nieuwe energie zullen oude zielen dit het eerst oppikken. Misschien zijn jullie oude zielen……wijs op de planeet, en beginnen jullie te veranderen. Anderen om jullie heen zien het aan jullie handelingen……misschien zelfs een verandering van de menselijke natuur, en zij zullen zeggen:
Wat willen jullie ons vertellen?”

Jullie hoeven hen nooit een Kryonboek te geven! Jullie hoeven nooit ook maar een woord te zeggen over wat jullie geloven. In plaats daarvan kijken zij naar hoe jullie met andere mensen werken, zij zien hoe jullie van anderen houden waar schijnbaar niemand van houdt. Zij zien jullie voor mensen zorgen waar jullie voorheen nooit over peinsden.

De menselijke natuur weldadiger? Misschien zien jullie het al in gebieden waar jullie het nooit van zouden hebben gedacht? Politici beginnen te veranderen. De manier van zakendoen begint te veranderen. Wat jullie van anderen verwachten wordt vrediger en minder scherp. Oh, geliefden, er zullen altijd mensen zijn die niet in balans zijn. Er zullen altijd dingen zijn die jullie niet onder controle kunnen krijgen. Er zullen altijd vrije menselijke keuze en gevangenissen zijn. Er zullen altijd mensen zijn die voor de eerste keer naar de planeet komen en die geen idee hebben hoe de dingen hier werken en die schijnbaar alles verkeerd doen en oude zielen zijn de eersten om dat te zien en helpen dat te verbeteren.

Er is een groep in deze zaal. Niet een van gewoon vele levens maar van de wijsheid die jullie naar deze stoelen brengt. De vragen die jullie stellen over de beschaving en de Aarde zijn wijze vragen. “Wanneer gaan wij de lessen leren?” zeggen jullie. Wel, het begint en jullie moeten gebeurtenissen zien waardoor jullie deze vraag stellen, nietwaar? Er zit in deze stoelen een wijsheid die enorm is. Voelen jullie dat ook?

En dus, lieve mensen, hebben jullie de mogelijkheid om een energie terug te krijgen waarvan jullie dachten dat jullie die kwijt waren, waarin mensen langer kunnen leven en niet het milieu vernietigen. Zij zorgen niet voor overbevolking omdat zij dat onder controle kunnen houden door de geest en niet door wetten…..en door wijsheid.

Op een dag zullen jullie het sterrenzaad ontmoeten, jullie Pleiadische zusters en broeders. Ook zij zijn hier nu omdat jullie in kwantumstaat zijn. Jullie hebben Pleiadische voorouders die al heel, heel lang leven in een situatie op een planeet die door eenzelfde test als die van jullie heenging. Ook zij ontwikkelden een kwantumfactor. Zij hebben welwillendheid en zij hebben kwantumenergie. Daarom kunnen zij hier in een ogenblik zijn en weer terugkeren, maar zij zullen nooit jullie vrije keuze beïnvloeden. Dat is ook de reden waarom zij niet landen en hallo zeggen. In plaats daarvan staan zij aan de zijlijn en juichen om wat jullie uiteindelijk hebben gedaan. Zij wachten om met jullie de zonnewende van december van 2012 te vieren……het punt waarop jullie half op weg zijn met de 36 jaar durende opwaardering waar jullie mee bezig zijn.

Voordat wij gaan afsluiten, geliefden, zullen wij jullie vertellen dat het een langzaam proces is. Wij hebben het eerder gezien. Het duurt generaties, door de kinderen van de kinderen van de kinderen. Het is niet iets wat jullie gaan zien als een flitslampje. Er zal een tijd komen waarin de dingen een tijdje achteruitgaan voordat zij vooruit gaan. Maar als jullie er samen naar kijken is het als een langzaam schip wat door het roer van wijsheid wordt gestuurd naar een tijd waarin haat geïsoleerd zal zijn en zich niet meer kan vestigen in cultuur of religie. Het komt omdat kwantumenergie weldadig is en mensen dat beginnen te zien.

Dit is de waarheid van vandaag. Dat is de energie van vandaag. Dat zijn de potentiëlen die ik vandaag zie en daarom brengen wij deze boodschap vandaag. Ga anders weg dan jullie hier zijn gekomen, meer wetend over wie jullie zijn en wat jullie hebben gedaan en wat er voor jullie ligt.

Ik ben Kryon, die van de mensheid houdt.

En zo is het!

KRYON