Channeling 177: San Jose, Californië. : Verandering. 3

Live Kryon Channeling 177:
San Jose, Californië.

Verandering. 3

14 januari 2017 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De letter G is het grote geschenk. Kunnen jullie je een tijd voorstellen die – wat jullie nu ook zorgen baart – uiteindelijk het grootste geschenk van jullie leven gaat worden? Jullie zouden kunnen zeggen: “Er gebeurde iets dat mij ertoe bracht om iets te doen dat ik voorheen nooit zou hebben gedaan. Ik ben vredig en ik ben bij mensen waarvan ik houd, in plaats van drama te beleven met mensen die zich in de opschudding bevinden.” Dit is de pracht en de wijsheid van de oude zielen!

Het zien van een geschenk in opschudding is een attribuut van wijsheid. Jullie worden “voor-zieners” van jullie eigen bewustzijn! Jullie zijn in staat om een welwillende uitkomst te zien en zelfs al voordat die zich voordoet. Dit ontspant jullie. Lieve mensen, dingen kunnen niet gaan waarheen jullie denken dat zij gaan, zelfs als jullie denken dat zij het goed zullen doen. Zouden jullie iets beters accepteren?

Zouden jullie nog een verrassing accepteren die verder gaat dan jullie hebben overwogen? Een oude ziel zal dit doen omdat hij zal begrijpen dat deze dingen deel uitmaken van de grootste opwaardering van de mensheid.

Deze opwaardering is er een waarover de sociologen in de toekomst zullen spreken. Zij zullen het hebben over een tijd waarin de menselijke natuur zelf zich verder ging ontwikkelen en dat dit verder ging dan wat in het verleden ook. Wij hebben hier vaak over gesproken.

Degenen van jullie die mij vaak horen en mijn boodschappen lezen worden er vaak moe van om dit te horen. Laat mij jullie vertellen dat jullie het steeds weer moeten horen. Lieve mensen, word nooit moe om goed nieuws te horen! Hoe vaker jullie dit horen, hoe eerder jullie het zullen herkennen en hoe meer jullie het leven, hoe meer jullie het zullen geloven. Het vertegenwoordigt juist nu de creatieve bron en jullie horen de waarheid.

Jullie zullen deze verandering doorstaan! Kunnen jullie je daar prettig bij voelen, bij deze waarheid? Jullie zullen het doorstaan. Het is een heerlijke boodschap.

De letter E kan voor vele dingen staan. Vandaag de dag staat hij voor prachtige energie – de energie van voltooiing, compassie, balans, begrip en een heerlijke nachtrust.

Realiseren jullie je hoe goed jullie slapen als alles in je leven in orde is – en ik zeg jullie dat dit polariteit is. Het zijn jullie die beslissen wat er verkeerd is in plaats van wat er in balans is en prachtig is.

Familieleden, jullie zitten in de grootste opwaardering voor waar het de mensheid betreft. Jullie beginnen in de richting te gaan die uiteindelijk een prachtig scenario op deze planeet zal scheppen waarin er nooit oorlog zal zijn. In dit proces zullen jullie je door enkele dingen heen moeten ploeteren. Het kan een generatie of meer duren voordat dit gaat gebeuren. Het klassieke voorbeeld hiervan is historisch en wij vertellen dit opnieuw: Het zijn de Israëlieten die uit slavernij kwamen. Slavernij was de oudste en de donkerste energie die jullie je kunnen voorstellen en die hen en hun kinderen in slavernij hield. Het verkortte hun levens en die van hun kinderen en het maakte hun levens lange tijd afschuwelijk. Toen de afschaffing van slavernij kwam zouden jullie denken dat er enorme vreugde zou zijn maar in plaats daarvan was er gemor en verdeeldheid.

Toen gingen zij de woestijn in en liepen 40 jaar lang in cirkels. En ik vertel jullie nogmaals waarom: Jullie kunnen degenen die een bewustzijn van slavernij hadden niet in het glorieuze beloofde land brengen. Het zou niet werken. Een hele generatie moest voorbij gaan en vernieuwd worden. Zelfs degene die hen leidde kom er niet binnengaan, niet echt. Dit laat zien hoe krachtig het verleden is voor jullie toekomst.

Snappen jullie dit? Je kunt het bewustzijn van een oude energie niet in een korte tijd ergens anders her-kaderen. Ik geef jullie het ABC van deze opwaardering. Dit is wat ik doe en waarvoor ik hier ben gekomen en dit is de reden waarom ik hiermee doorga om jullie het goede nieuws in stukjes en beetjes te geven zodat jullie het nu kunnen begrijpen.

Dit betekent dat jullie niet hoeven te overlijden en terug te komen om deze informatie te gebruiken. Jullie kunnen deze lessen gebruiken terwijl jullie hier als oude zielen leven. In feite heeft de planeet jullie nodig om dit werk nu te doen.

Oude zielen, verwacht dat jullie langer zullen leven dan jullie hebben verwacht omdat jullie door je gedrag vaak spreken over jullie eigen overlijden. Let op de woorden die uit je mond komen, omdat zij echt een patroon vormen van de realiteit van wie jullie zijn. Denk bij jezelf: “Er is een grote machinerie die luistert naar elk woord en die machinerie zal leveren waar ik om vraag”. Stop en denk erover na wat je tegen anderen zegt. Laat de integriteit van wat ik zeg even in je bezinken. Denk aan wat jullie zeggen en verander de woorden in welwillende, compassievolle dingen die jullie voor jezelf verwachten.

Affirmaties zijn de sleutels en wij hebben het eerder gezegd: Maak je eigen affirmaties en zeg hen hardop. Laat je lichaam horen wie jij bent, net zoals je iets bestelt in een restaurant.

Wanneer? Wanneer zal dit gebeuren? Niet snel genoeg. Het gaat hier om leren en herijken. Klinkt dit niet logisch? Jullie zijn pas aangekomen in deze energie.

Er zal geleerd moeten worden en er zullen mensen zijn die overlijden en weer terug moeten komen om verder tegaan, maar, zoals ik al eerder heb gezegd, als jullie terug komen zullen jullie je bewust zijn van wat er is gebeurd. Jullie zullen niet de fouten maken die jullie eerder hebben gemaakt en jullie zullen doorgaan met wie jullie zijn. Er zal een gevoel vanuit je Akasha zijn en jullie zullen je herinneren waarvoor jullie hier zijn. Het kan inderdaad een tijdje duren voordat jullie deze dingen gaan zien in jullie nieuws en toch zien velen van jullie hen nu al in jullie persoonlijk leven. Julie beginnen klein en worden groot. Het is een grootse boodschap over wat er nu op de planeet gebeurt.

Tot besluit zeg ik dit: Maak geen fouten. Jullie hoeven geen speciaal geloof te hebben om dit te laten gebeuren.

Grote religies op deze planeet leren over compassie. Let hierop, want ook zij zullen gaan veranderen en wat zij zullen doen is vertellen dat zij elkaar anders gaan bezien. Let hier maar op! Er zal vergevingsgezindheid zijn – Let ook hier maar op! Er zal een realiseren zijn dat allen zich op hetzelfde spoor bevinden met dezelfde Schepper – let hier maar op! Het proces zal intrinsiek (innerlijk) zijn.

Dit is wie jullie zijn, oude zielen.

Laat de verandering beginnen.

En zo is het.

KRYON