Kryon in Calgary, Alberta, Canada. God in een doos 

Live Kryon Channeling 199:
Kryon in Calgary, Alberta, Canada.

God in een doos 

9 maart 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik wil graag doorgaan met het onderwerp:
Verbinden, waarmee wij zijn begonnen in de vorige channeling.

Mensen hebben zoveel vragen over het schijnbaar onaantastbare idee van een Schepper, een God, een Spirit, een Kracht, die jullie voorstellingsvermogen te boven gaat, maar waar jullie je op een of andere manier direct mee kunnen verbinden.

Het is voor jullie moeilijk te geloven dat er een Groep is – jullie kunnen hen allerlei namen geven – die steeds om ieder van jullie aanwezig is. Deze Groep kent jullie namen. Hoe vaak hebben wij jullie verteld dat de naam niet degene is die jullie denken? De naam is die van een zielengroep en is zelfs groter dan jullie je kunnen voorstellen….deze naam zelf. Hij bestaat in Licht en de naam is er niet om te identificeren….de naam is een beschrijving van grootsheid en die spreekt van een zielengroep in dit melkwegstelsel die aan de Aarde toebehoort. Als ik dit zou kunnen samenvatten zou ik zeggen: God kent jullie en dit, lieve mensen, moet gerealiseerd, of getraind worden….dienen de meeste mensen zich eigen te maken. De reden hiervan is algemeen en duidelijk en ik zal het nu nogmaals spreken over het idee dat mensen hebben dat alles wat om hen heen is en intelligentie heeft, een weerklank is van de menselijke intelligentie. Als jullie een huisdier hebben kan dit dier natuurlijk niet jullie taal verstaan maar het begrijpt jullie emotie.

Jullie spreken tegen hen alsof zij alles verstaan (Kryon lacht). Jullie projecteren menselijkheid op het dier om het beestje zich beter te laten voelen, en het heeft geen idee….maar het kan het wel de liefde die jullie hebben voelen!

Lieve mensen, dit is de manier waarop de mens naar beneden kijkt, maar als de mens omhoog kijkt….wij hebben het jullie eerder verteld….gebeurt er iets….ik zal het noemen: God in een Doos. Deze doos is een menselijke doos waarin God bestaat en dan projecteert de mens alle menselijke aspecten op de Almachtige. God wordt dan afgebeeld als een supermens, maar die mens heeft op de een of andere manier boosheid en teleurstelling, veroordeling, en ook liefde, natuurlijk!

Ik heb jullie verteld dat elke beschaving op deze planeet hetzelfde heeft gedaan als jullie doen. Ik heb jullie ook verteld dat jullie nummer vijf zijn. Jullie zijn ook de beschaving die door de precessie van de equinoxen heen zou gaan en voor verandering zou moeten zorgen. Andere beschavingen zoals die van jullie zijn door gelijksoortige dingen heen gegaan en wij zullen hier nu niet over spreken omdat de meeste mensen hier helemaal niets van geloven omdat zij denken dat er voor hen niets gebeurde in de vier- of vijfduizend jaar dat jullie hier zijn….het zijn er eerder vijftig- of zestigduizend.

Zou het jullie verbazen als ik zeg dat enkele van jullie uitvindingen, belangrijke uitvindingen zoals elektriciteit, niet alleen in jullie beschaving voorkomen maar ook in de beschavingen die voor jullie waren? De reden hiervan is dat het makkelijk te ontdekken is. De natuur produceert dit en iedereen die dit ziet en erin rondloopt en een onderzoekende geest heeft, kan dit uiteindelijk ontdekken. Jullie zijn dus niet de eersten. Dit leidt tot dingen die ik jullie zo ga vertellen, maar wat ik jullie wil vertellen is dat jullie steeds een model hebben voor alles! Zo zijn jullie!

Communicatie met de mensheid is interessant. Laten wij het even hebben over jullie beschaving en wat er wanneer is gebeurd. Zo interessant…. Jullie denken dat jullie zo technisch zijn. Dat is ook zo. Wat als ik jullie vertel dat lang voor de telegraaf of de radio of de telefoon jullie een systeem van communiceren hadden met de snelheid van het licht en tot wel dertig kilometer ver weg? Jullie kunnen nu lachen, maar alles wat jullie hoeven te doen is een berg beklimmen en daar een vuur aan te steken! (Kryon lacht) Communicatie met de nelheid van het licht en dertig kilometer ver weg!!! De ene berg sprak tegen de andere en die weer tegen een andere enzovoorts. De taal was misschien een beetje primitief….weinig woorden, maar het was communicatie! Het was nodig. De droom van de mens door alle tijden heen was onmiddellijke communicatie. Als jullie in zeer vroege tijden aan een bekende een bericht wilden sturen in een dorp of een stad die ver weg was, was het systeem dat jullie een brief(je) schreven en op een of ander dier de afstand overbrugden naar de volgende stad, en dit werd dan uiteindelijk de post! Vandaag lachen jullie over hoe langzaam dit ging….vandaag hallo zeggen in een brief en drie weken later hadden jullie hallo terug en dit was het beste wat zij hadden. In jullie beschaving, in de 8e eeuw of zo, kwam er een systeem van elektriciteit. Jullie noemden dit de telegraaf waarmee jullie via een code berichten konden versturen naar lange afstanden.

Honderd jaar later kwam er de radio en toen begonnen de uitvindingen te komen, maar opeens konden jullie wel een continent ver weg praten en jullie konden het antwoord direct horen. Sommigen dachten dat het nooit beter zou worden dan dat. Toen konden jullie het met beelden doen, en nu, lieve mensen, met eenvoudige zakapparaatjes en jullie aan de andere kant de juiste apparatuur hebben, kunnen jullie met de hele planeet spreken en wel meteen! Het geheim is natuurlijk het hebben van de juiste apparatuur. De grote verbinding die nodig is in de huidige
wereld noemen jullie het internet. Spreken met iedereen en dus moet iedereen de juiste apparatuur hebben. Nu, uiteindelijk, kan een mens met iedereen spreken en terug spreken. Zover zijn jullie gekomen. Maar zelfs vandaag kunnen jullie dit niet toepassen op God en jullie weten dit. Jullie sturen nog steeds brieven.

Jullie kunnen zeggen: “Wacht even. Ik kan nog steeds bidden en ik weet dat God mij hoort!” Ja, lieve mensen, maar jullie hebben altijd gevoeld dat dit maar een kant op ging omdat jullie nooit dachten dat God jullie genoeg zou horen om direct antwoord te geven….wat het ook was, misschien was de afstand te groot of was God disfunctioneel of zo! Alleen de Grieken deden het….zij stuurden boodschappen naar hun goden en maakten hen disfunctioneel zodat zij menselijker werden. Met andere woorden….dit gaat ook vandaag gewoon verder. Zoals jullie als mensen zijn, plaatsen jullie dit op God! Het idee van God in een doos gaat als volgt: Er is geen enkele technologie die hoog genoeg is om een directe communicatie te hebben met Spirit of God en waarbij een heen-en-terug-boodschap mogelijk is met de snelheid van het licht….het is gewoon onacceptabel.

Het grootste deel van de mensheid moet naar een ander gaan omdat zij de mogelijkheid hebben door training, gaven of geschenken en daardoor in staat zijn om je boodschap door te geven aan Spirit en die op een bepaalde manier te laten terugkomen.

Ik vertelde jullie vanmorgen dat het nog erger wordt…het gaat vaak gepaard met het maken van stappen of zelfs geld om jullie een boodschap te laten krijgen, een verbinding met de Creatieve Bron.

Lieve mensen, dit is waarlijk begrijpelijk omdat dit het enige model is dat jullie hebben en dit model zijn jullie zelf. Zo is er dus ergens een almachtige God, ergens in een doos, en er zijn allerlei dingen die jullie moeten doen om de communicatie daarmee voor elkaar te krijgen. Wij vertelden jullie vanmorgen dat jullie waarlijk de apparatuur hiervoor al binnenin je hebben en dat deze communicatie direct is en die is er zelfs als jullie brieven per dieren versturen. Schrijvers, jullie hadden dit vanaf het begin maar jullie begrepen het niet omdat jullie het ewoon zagen op de manier waarop jullie communiceren. Wat interessant is, is dat jullie het niet opwaardeerden toen jullie de communicatie hadden zoals die vandaag is en denken: “Misschien heeft de Schepper zelf ook wel uitvindingen.” Zelfs vandaag is het voor het grootste deel van de mensheid onmogelijk om direct te spreken tegen de Schepper.

Mijn boodschap is deze: Wij gaan nog een beetje verder met het idee dat jullie hebben en altijd hebben gehad. Om een verbinding te hebben, hoe jullie dit ook willen noemen, met 100% van de snelheid van het licht….verbindingen die nog verder gaan dan de lichtsnelheid, met de Creatieve Bron omdat de Creatieve Bron jullie kent.

Een ander interessant ding over mythologie, spiritualiteit die mensen kunnen hebben….jullie hebben er echt geen moeite mee om te geloven dat God alle mensen tegelijk kan horen….door gebed. Jullie schrijven dit ook toe aan een mythologisch schepsel dat jullie hebben en doen hetzelfde….ik heb het natuurlijk over de kerstman! (Kryon en publiek lachen) Hoe jong jullie ook zijn….de kerstman kan al jullie verzoeken tegelijk horen. Natuurlijk plaatsten jullie op de kerstman hetzelfde als jullie op de Schepper plakten:  Jullie konden je maar beter goed gedragen want anders zouden jullie het cadeautje niet krijgen! Zien jullie waar jullie hiermee naartoe gaan? Jullie belopen niet de gehele weg! Zelfs als jullie geloven dat jullie kunnen communiceren is er nog steeds het idee: “Hoe denkt God hierover?”

Is het mogelijk dat Spirit gefrustreerd kan zijn? Het antwoord is NEE, dat is een menselijke emotie. Boosheid? Nee, dat is een menselijke emotie. “Wacht even, Kryon, jij vertelde dat Spirit compassie kan hebben….is dat geen menselijk emotie?” Nee, lieve mensen, dat is een Schepper-emotie die jullie krijgen omdat jullie mensen zijn! Liefde, compassie, welwillendheid, schoonheid….als jullie vandaag bezig zijn om dingen samen te voegen en ermee te werken….het komt allemaal van de Schepper! De creativiteit van muziek, het idee van harmonie die emotionele effecten schept is een samenwerkingsvorm die rechtstreeks van de Creatieve Bron komt. Alle andere emoties waarvan jullie dromen en die jullie hebben en die jullie op God hebben geplakt, zijn van JULLIE, niet van de Schepper! Die zit bij jullie allemaal binnenin. Waarom gaan jullie daar niet naartoe in plaats van trappen te beklimmen of naar een ander toe te gaan? Jullie kunnen in een stoel zitten, geweldig als jullie zijn, en zeggen: “Spirit, ik weet dat je bij mij bent. Lieve Spirit, ik weet dat jij hier bent. Lieve Spirit, ik verwacht welwillende dingen en verandering in mijn leven!” Lieve mensen, jullie hoeven alleen de knop maar om te draaien want vanaf nu hebben jullie echte communicatie en resultaten. Laat mij beginnen met een of twee dingen.

God zit niet in een doos! Laten wij bijvoorbeeld zeggen dat jullie helers zijn en al vele jaren de gave en het gereedschap van heling hebben. Laten wij zeggen dat er veel jaren frustratie is geweest omdat het soms niet werkte, of te goed werkte en jullie hen niet onder controle hebben. Dit kan komen omdat de geschenken bestaan uit hoog ontwikkelde energie die de meeste mensen niet hebben. Het frustreerde zelfs de Oude Sjamanen….soms werd er genezen en soms niet, en dat bracht hen in moeilijkheden omdat degenen om hen heen bepaalde dingen verwachtten in de lineariteit, en dit is niet wat de gave doet. Laten wij zeggen dat jullie dit zijn…hoe denken jullie dat Spirit hierop zal reageren? Wat gebeurt daar nu echt? Laat mij het jullie vertellen: Jullie hebben een groep om je heen en elk wezen daarvan kent jullie, kent jullie namen, kent de zielen die jullie zijn, en zij zien jullie ploeteren omdat jullie denken dat God in een doos zit. Zelfs als jullie denken dat jullie kunnen communiceren denken jullie dat het God niet genoeg kan schelen om aan bepaalde zaken met jullie te werken en dus lopen jullie een leven rond met een Groep om je heen die jullie smeekt: “Waarom vraag je het niet en gaat hiermee aan de slag, want jullie zitten in een communicatie, de lijn is open, de knop is omgedraaid en alles wat jullie denken is dat dit goed genoeg is om te praten!” Jullie snappen het niet….dit is  goed genoeg om dingen op te lossen die multidimensionaal zijn. Het is goed genoeg om jullie leven te veranderen, dat jullie alleen maar naar het eerste honk zijn gegaan, zoals men zegt.

Jullie hebben zojuist de knop omgedraaid….nu kunnen jullie praten! Wat als ik jullie dit vertel: die doos waarvan jullie denken dat God erin zit, is binnenin jullie. Tegen deze helers wil ik dit zeggen: Jullie hebben de mogelijkheid om hiermee te werken en jullie gave te ontwerpen zodat alles wat het schept samenhang is, welwillendheid en schoonheid! Jullie kunnen dingen doen die verder gaan dan jullie dachten onder controle te hebben omdat het multidimensionale gaven zijn waarmee eerder weinig gebeurde. Jullie dachten dat zij gewoon werkten en begrepen niet dat JULLIE de ontwerpers waren. Zij landden in jullie laboratorium zodat jullie hen konden ontwerpen. Stel je eens een kok voor waarbij opeens alle ingrediënten uit de lucht komen vallen en daar staat hij dan met alle ingrediënten om zich heen….het is zo frustrerend, het is frustrerend omdat de ingrediënten nergens op slaan…en opeens zeg iemand tegen hem ”Waarom ga je er niet mee koken? (Kryon lacht) Hij zegt: “Kan ik dat dan?” De ingrediënten werden dus dingen die in de maaltijd gingen en toen sloeg het wel ergens op….dat is voeding! Jullie hebben nooit gedacht dat jullie hen konden koken….nooit gedacht dat jullie de controle hadden en dat het ontwerp bestaat uit de deeltjes die jullie hebben ontvangen.

Elke heler op de planeet zou dit moeten weten. Niet al te lang geleden brachten wij jullie een boodschap waarin stond dat als je heler bent of wat voor gaven dan ook hebt die boven 3D uitgaan en zelfs ook boven 4D, dat er opeens een uitbreiding, een verbetering, zou gaan komen in de balans tussen licht en donker….opeens! Jullie zullen een toegenomen potentieel hebben en jullie zullen dingen zien die jullie nooit hebben verwacht….dubbel, driedubbel en zelfs meer! Is het ooit bij jullie opgekomen dat het leuk kan zij om hen onder controle te hebben? Of laten jullie hen gewoon weggaan? Dit is wat er gaat gebeuren als jullie de pracht gaan inzien van wat jullie als heerlijk geschenk hebben gekregen.

“Goed, Kryon, jij hebt mijn aandacht getrokken….ik ben heler. Heb jij iets dat praktisch is? Hoe moet ik dit ontwerpen? Hoe kook ik de maaltijd?” Lieve mensen, jullie hebben een open communicatie en een Groep die jullie naam kent, die erbij zit als jullie slapen terwijl zij naar jullie kijken. Ik wil dat jullie een communicatie hebben….”Lieve Groep, lieve Spirit, dank je voor deze mooie geschenken. Het is tijd dat ik hen ga ontwerpen. Geef mij alsjeblieft de intuïtie en de energie waarin ik geloof en die mij helpt om dingen te doen bedwingen die bedwongen moeten worden en de dingen los te laten die losgelaten moeten worden….en ook de juiste timing hiervoor.” Ik wil dat jullie dit zo vaak doen als nodig is tot jullie het gaan geloven! (Kryon lacht) Er is echt maar een keer voor nodig, lieve mensen. Dan wordt dit het proces:  jullie gaan de intuïties krijgen en jullie gaan hen verwachten en zij gaan werken, en jullie willen meer. Jullie gaan meer verwachten. Het is een proces zoals het oefenen van spieren die steeds weer getraind worden. Al vrij snel zullen jullie je dit realiseren dat met de hulp van de Groep om je heen, God niet in een doos zit en er altijd voor jullie is geweest en wachtte totdat jullie zouden vragen of het werkte….en dit doet het!

Helers van deze planeet, als jullie luisteren wil ik jullie iets vertellen. Jullie moeten gaan ontwerpen wat jullie hebben in de nieuwe energie. En als ik spreek over ontwerpen heb ik het over JULLIE met jullie gaven. Jullie hebben een gave die welwillend en heilig is en die jullie toebehoort. Jullie kunnen naar een plaats gaan en precies weten hoe jullie gave zal gaan werken. Dit is nodig en er is behoefte aan, en het zal niet werken als jullie denken dat jullie alleen de knop maar hoeven om te draaien en dat God niet toekijkt. Spirit kent jullie zo goed. Wie jullie ook zijn en waar jullie ook in deze groep luisteraars zitten, ik heb nieuws voor jullie: Er is een patroon voor ieder van jullie, om jullie te helpen de angst te laten vallen, om jullie te helpen verbeteren van dingen waarvan jullie dachten dat jullie dit niet konden….om controle te krijgen over jullie lichaam. Op al deze dingen staat jullie naam….het is niet teveel voor Spirit, lieve mensen, om dit bij miljoenen mensen tegelijk te doen….dat is de spectaculaire energie van het bewustzijn van God. Beperk niet wat je denkt dat mogelijk is, alleen maar omdat je denkt dat je tot op die graad verbonden bent. Dit zijn jullie WEL! Dit is de uitnodiging!

Als jullie denken dat God te ver weg is om jullie te horen zal dit een probleem worden. Maar als jullie denken dat jullie kunnen fluisteren en gehoord en geliefd worden door de eeuwige Creatieve Bron, zijn jullie op het juiste spoor. “Lieve Spirit, help mij om mijn leven te vormen op een manier die zal werken omdat jij mij beter kent dan ikzelf. Mijn Hoger Zelf, mijn ziel, aan de andere kant van de sluier, de Groep, hoe je het ook wilt noemen, ik realiseer mij dat zij er allemaal zijn om mij te helpen….juist nu tijdens de opwaardering van de planeet zodat ik langer kan leven, vredig kan zijn en om kan gaan met de kleine problemen die bijna elke dag op mijn weg komen en dat ik een realiteit kan ontwerpen die prachtig is voor mij; niet voor iemand anders, maar voor mij. Dat is de individualiteit van de schoonheid en de liefde van God.

Snappen jullie dit? Groter dan jullie denken. In dit licht makkelijker dan jullie denken….maar het is niet wat jullie is verteld. Voor sommigen van jullie is dit moeilijker, voor sommigen is het makkelijker, maar, lieve mensen, voor jullie allemaal is dit mogelijk!

Dit is de boodschap en dit zal de boodschap blijven van de man in de stoel.

En zo is het.

Kryon