Live Kryon Channeling 216: Healing Wednesday livestream

Live Kryon Channeling 216:

Healing Wednesday livestream

25 augustus 2021/Lee Carroll
vertaald uit het Engels door Henk Steur

 Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de vierde channeling van de maand aangaande verandering. De vorige drie weken hebben wij het gehad over diverse attributen van verandering die plaats gaan vinden op deze planeet. De veranderingen betreffen grotendeels het bewustzijn en wij hebben jullie enkele voorbeelden gegeven die laten zien dat veel daarvan werden verwacht en in lijn zijn met de berichten van de Inheemsen. Zij draaien rond de cyclus van onze tijd, de precessie van de equinox en de Opwaardering van 2012.

Hier zitten jullie dan in een tijd van verwachte veranderingen en het eerste dat er gebeurt is COVID. Dan zouden jullie moeten vragen: “Is daar een relatie tussen?” Wij hebben jullie het antwoord al vaak gegeven. Inderdaad, er is een relatie tussen. Meer dan een relatie….het is de katalysator voor wat er verder gaat gebeuren. Dit virus heeft de normaal opererende attributen van deze planeet bijna tot stoppen gebracht en ik heb jullie verteld dat dit als het stoppen van een grote fabriek is zodat die alles opnieuw kan instellen.

Wij hebben gesproken over de metafoor van een fabriek die niet kan stoppen. Na een tijdje gaat hij disfunctioneel worden en gaan degenen die daar werken een proces van hebzucht en een gebrek aan integriteit vertonen. Het wordt zo slecht dat het vreselijk inefficiënt wordt, en toch kan niemand dit stoppen. Het is te groot. Toch heeft COVID dit gestopt! Dit geeft ruimte, nietwaar? Het is een ruimte die niemand verwachtte met betrekking tot de inefficiënte dingen van de fabriek (de systemen van de Aarde) Het is een tijd om duistere dingen opnieuw uit te werken en duidelijk de dingen te zien die in duistere hoeken zijn gegroeid en waarbij jullie daarvoor niet in staat waren om daar te kunnen kijken. Het is een verandering om meer licht dan ooit te zien en degenen te zien en degenen die jullie tegenhielden, om dit te zien, te ontdekken.

Lieve mensen, dit is nog maar het begin van waar wij het over hebben gehad. Wij hebben jullie in het verleden enkele boodschappen van verandering gebracht en zeiden: “Let hier op” en “Kijk daar naar!” Deze dingen komen eraan. Er komen enkele dingen die jullie gaan verrassen, die echt sensationeel zijn en vol met grootse dingen en als ik jullie over een paar van die dingen vertel zullen jullie vragen: “Hoe snel, Kryon. Hoe snel?”

Elk van de dingen die ik jullie zal geven bestaat feitelijk al. Zij bestaan al in een bepaalde vorm of worden ontwikkeld. Laat mij duidelijk zijn: Sommige dingen komen er voor de mensheid en wachten op de “Aha-ervaring!”

“Kryon, waar heb jij het over?”

Uitvindingen worden gegeven als zij nodig zijn.

Laat mij even teruggaan naar enkele boodschappen die jullie eerder hebben gehoord:  Grote uitvindingen die de cultuur op deze planeet hebben veranderd schijnen allemaal tegelijk te gebeuren, over de hele wereld, alsof zij ergens anders vandaan tegelijk werden afgeleverd aan het bewustzijn.

Maar zelden is er een individu met een idee dat de planeet verandert. Dit kan wel het verhaal zijn dat jullie geschiedenis vertelt, maar deze diepgaande uitvindingen en ontdekkingen komen er normaal gesproken simultaan en het eerste individu dat ermee komt krijgt de credits.

Elektriciteit: Sommige van de uitvindingen die zich op de planeet manifesteren lijken een vreemde timing te hebben. Jullie zouden terug kunnen kijken en vragen: “Waarom duurde dit zo lang? Hoe is dit mogelijk?” Als jullie naar de feiten kijken is de ontdekking van de elektriciteit er een van. Hoelang is deze energie er voor de mensen op vele manieren duidelijk geweest? Of het nu de statische (elektriciteit) is als jullie je voeten bewegen op bepaalde substanties, of dat dit het weerlichten aan de hemel is, …..waarom duurde het tot maar een paar honderd jaar geleden voordat er echt naar werd gekeken, of de vraag werd gesteld: “Ik vraag mij af of dit een energie is die wij kunnen gebruiken?”

Wie dit feitelijk uitvond weten jullie, het was Michael Faraday, goed? (Of hebben jullie een ander verhaal gehoord? En….dit was feitelijk geen elektriciteit, maar eerder elektromagnetische inductie. (Magnetisme)

Vliegen is een andere. De chinezen gebruikten vliegers en wisten de wind al 3.000 jaar te gebruiken. Waarom waren dit geen mensen in de lucht die vliegers en opwaartse luchtstromen gebruikten met het diepgaande begrip dat de mensheid over deze dingen al had?

Waarom duurde dit zo lang? Zelfs vandaag zien jullie mensen die van bergtoppen op lucht naar beneden zweven met een grote vlieger! Waarom was dit zo? Het zou intuitief moeten zijn en het zou duizend jaar geleden plaats hebben moeten vinden, maar niemand deed het. Klinkt dit logisch? De Wright broeders waren ervoor nodig om jullie het vliegen te geven middels krachtige motoren. Dat was niet zo lang geleden, lieve mensen, en zij versloegen de Fransen met hun beroemde vlucht maar met twee weken! Begrijpen jullie wat ik zeg? Deze uitvinding werd “aan het Veld toegevoegd” toen hij klaar was – over de hele wereld tegelijkertijd.

Uitvindingen die de Aarde diepgaand veranderen gebeuren wanneer het daarvoor tijd is. Jullie kunnen het daar niet mee eens zijn. Jullie zouden kunnen zeggen: “Oh, wij kunnen altijd aan deze dingen denken als wij iets willen.” Dit is niet waar en sommige uitvindingen zouden er “intuïtief zijn” en zouden eerder zijn gebeurd dan zij deden.

Er zijn een paar dingen die gaan komen en nu al hier zijn, lieve mensen, op bepaalde manieren. Zij zijn al in het Veld en wachten erop tot zij “geplukt” worden. Ik wil jullie hierover vertellen. Sommigen hebben dit al eerder gehoord.

De beste komende uitvindingen zullen geen High Technology zijn.

Wees niet verrast als de meest geavanceerde ontdekkingen die jullie zullen doen en die de planeet zullen gaan veranderen, niets te maken hebben met kunstmatige intelligentie of grote hoeveelheden computergebruik. Jullie zouden kunnen zeggen: “Heel gewoon!” omdat sommige uitvindingen patronen en basis-natuurkunde zullen gebruiken die er altijd al waren, maar waar  jullie gewoon nog niet aan hebben gedacht.

Kryon, waar heb jij het over?”

HET EINDE VAN BATTERIJEN EN ACCU’S – EN HET RASTER

Laat mij het hebben over het magnetisch energiewiel. Het kunnen er twee of zelfs drie wielen zijn, maar er is een eenvoudig patroon, een rijtje magneten die, als zij op de juiste manier zijn opgesteld – een wiel kunnen laten draaien – voor altijd!

Door het gebruiken van de duw/trekbeweging van kleine of grote magneten die op een specifieke manier zijn opgesteld, kunnen jullie dit wiel voor altijd laten draaien. Jullie zijn je ervan bewust, nietwaar, dat natuurlijke magneten heel krachtig zijn en dat zij met veel kracht kunnen duwen en trekken zonder dat zij vervangen hoeven te worden, geen bijwerkingen hebben en geen brandstof gebruiken.

Dit is een groot geheim!

Waarom hebben jullie dit niet eerder gezien? Stel hen op een bepaalde manier op waardoor zij ten opzichte van elkaar zullen duwen en trekken en elke grootte van wielen kunnen laten draaien – tot het einde der tijden! Alles wat jullie hoeven te doen is af en toe een spuitje olie geven. Hebben jullie daaraan gedacht? Lieve mensen, luister: Als jullie iets kunnen laten draaien, kunnen jullie dit verbinden met een elektrische generator. Elektriciteit in elke hoeveelheid, voor altijd!

Ik wil dat jullie denken aan wat dit betekent. Stel je eens voor: Geen batterijen, geen accu’s! “Kryon waar heb jij het over? Er moeten gewoon batterijen zijn.” Lieve mensen, die gedachte is zo van gisteren! Denk een aan jullie favoriete apparaatje…jullie draagbare telefoon bijvoorbeeld. Wat als die in plaats van een batterij een miniatuur, draaiende, magnetische motor heeft die het apparaat van stroom voorziet…voor altijd! Niet alleen zijn er in de toekomst geen batterijen, jullie hoeven nooit meer iets op te laden. Elk elektronisch apparaat dat jullie hebben heeft dan zijn eigen ingebouwde draaiende generator.

“Kryon, hoe groot kan dit wiel zijn?” Wel, laat mij denken: Alles wat ik heb gezegd kan groter worden gemaakt. Dus in plaats van een accu in de auto is er dan een groter, draaiend apparaat dat altijd elektriciteit toevoegt aan wat wij nu supercapaciteit zullen noemen (iets waar wij het in het kort eerder over hebben gehad.) Jullie zullen altijd voldoende elektriciteit hebben om honderden en honderden kilometers te rijden zonder ooit te stoppen. Zelfs terwijl jullie slapen wordt de energie nog steeds gegenereerd naar de “super verzamelaar.” Het stopt nooit!

“Kryon, ik begrijp nog steeds niet hoe dit alles de hele planeet gaat veranderen.”

Lieve mensen, ik heb het over individuele stroom voor elk gebouw dat bestaat op de planeet – zonder dat het verbonden is met een elektriciteitsnet. GEEN KABELS EN BRON VAN BUITENAF. Geen weerspatroon zal ooit nog een stad zonder stroom laten zitten of mensen laten overlijden omdat zij zonder stroom komen te zitten, omdat er vlakbij, buiten, een klein apparaatje staat dat nooit stopt en altijd draait en zorgt voor welke hoeveelheid stroom dan ook. Magnetisme is het antwoord. Het is gratis, directe, en draagbare elektriciteit voor iedereen.

Elk continent op deze planeet kan zoveel elektriciteit hebben als men wenst of wat nodig is om de steden van elektra te voorzien voor huizen en steden, ziekenhuizen, communicatie, onderwijs via internet, en meer. Het internet zal werken….wat er ook gebeurt. Kunnen jullie je voorstellen dat iedereen met iedereen kan spreken? Culturen en continenten zouden kunnen beginnen met het helen van zichzelf en uiteindelijk allemaal ontwikkeld zijn.

Dit kan allemaal gebeuren door een onontdekt patroon, een magnetische opstelling….door deze magneten op een bepaalde manier neer te zetten zodat zij voor altijd zullen draaien en in elke grootte kunnen worden gebruikt – van heel klein tot zeer groot. Zij kunnen schepen en auto’s van stroom voorzien en zij kunnen altijd maar doorgaan. Er is geen bron die makkelijker en veiliger is om stroom op te wekken dan magnetisme. Er worden geen natuurlijke bronnen verbrand, er is geen vervuiling en het is volkomen veilig!

“Kryon – Dit kan niet werken! Als ik deze uitvinding zou doen, zijn er krachten die dit nooit zouden laten ontwikkelen. Ik zou er bang voor zij om dit te hebben! De elektriciteitsbedrijven van de planeet zullen het kopen omdat zij willen verkopen wat zij hebben. Zij zullen dit nooit laten gebeuren!”

Laten wij even wachten. Lieve mensen, dit is niet de wereld van jullie vaders. Wat heb ik jullie de laatste dertig jaar verteld over verandering? Denk niet aan de toekomst op basis van hetgeen er in het verleden is gebeurd! De Opwaardering is de verandering van het bewustzijn op de planeet!

Op dit moment zitten de elektriciteitsbedrijven van jullie planeet in de problemen. Fossiele brandstoffen geven ook problemen, als jullie het hebben gemerkt. Kernenergie, de voormalige Heilige Graal, heeft duidelijk getoond buitengewoon gevaarlijk te zijn! Elk van de systemen om stroom op te wekken voldoet niet.

Ik zal jullie zeggen dat de elektriciteitsbedrijven van dit land (VS), zelfs als zij stoom, wind of zonlicht gebruiken, allemaal nieuwsgierig zijn naar deze uitvinding! Het is eenvoudig, efficiënt en er zijn geen grote investeringen voor nodig. ZIJ zullen dan degenen zijn die de apparaatjes zullen gaan maken en verkopen, hen zullen verbeteren en meer en meer toepassingen vinden om jullie te bevrijden van alle kabelnetwerken. Ik zeg jullie dus dat het een nieuwe wereld is en degenen in de “krachtcentrale-business” zullen de eersten zijn die dit willen gebruiken.

De hoogste en meest krachtige krachtbron van de mensheid.

Laat mij jullie mijn favoriet geven: Er zijn dingen die jullie lichaam doet en die alleen te maken hebben met bewustzijn, nergens anders mee. In de laatste twintig jaar zijn er veel bewijzen daarvoor gekomen. Bewustzijn is energie en het kan natuurkunde veranderen! Aan de realisatie hiervan werd niet altijd gedacht. In het verleden was bewustzijn iets dat esoterisch was en niet goed gedefinieerd kon worden en het hoorde niet in natuurkunde thuis. Nu wel. Er is nu langzamerhand een bewustzijn dat bewustzijn gezien moet worden als energie.

Denk: Als bewustzijn energie is dan moeten er, net als bij elke andere energie, ook regels of axioma’s zijn. Het wordt voorspelbare wetenschap. Als jullie dit gaan uitzoeken en gaan begrijpen wat die regels zijn, zullen jullie enkele diepgaande antwoorden krijgen op enkele van de grootste geheimen over de gezondheid: de energie van bewustzijn is de reden voor het placebo-effect! Iemand neemt een gesuikerde pil en er is hem verteld dat deze pil hem zal genezen….en dat doet hij ook! Wat is het proces?

Hoe is dit mogelijk?

Iemand neemt een homeopathische tinctuur, een chemie die te klein is om een chemische reactie te veroorzaken. En toch geneest het. Wat gebeurt er? Hoe werkt dit? Het antwoord is de energie en de natuurkunde van bewustzijn in combinatie met iets dat spiegelneuronen wordt genoemd. Wat het lichaam ziet en verwacht, schept het vaak zelf. Misschien zien jullie een ander eten en loopt je het water in de mond. Dit is bewustzijn over natuurkunde, lieve mensen.

Hebben jullie je ooit afgevraagd op spiegelneuronen een groter en sterker deel zouden kunnen spelen ik een komend systeem van heling? Wat als jullie je lichaam zouden kunnen overtuigen dat het dingen heelt? Spiegelneuronen kunnen het verschil niet vertellen tussen wat jullie geloven en wat er chemisch gezien gebeurt. Daarom instrueert het bewustzijn het lichaam om zichzelf te helen….en dat doet het ook! Nu begrijpen jullie hoe spontane genezing kan plaatsvinden. Als jullie het lichaam ervan overtuigen dat er heling plaatsvindt, gelooft het dit zo volledig dat het zichzelf heelt.

Dit zal een nieuw heling proces zijn. Het zal het beste systeem zijn dat ooit heeft bestaan…het gebruiken van de energie van bewustzijn op nieuwe, meetbare manieren

Geen kunstmatige intelligentie – geen super high tech-vooruitgang.

In plaats daarvan wordt dit de openbaring van wat jullie als mensen altijd al hebben gehad. Kracht!

Ik wil dat jullie deze dingen overdenken omdat zij in het Veld zijn. Denken jullie dat als de wetenschap deze dingen ontdekt, zij daar niet mee aan de slag zullen gaan? Nee. Zij willen er meer van weten!

Het eerste dat zij zich realiseren is dat zij te maken hebben met multidimensionale energie. Zeker, de wetenschap zal niet direct denken aan de zelfhelende potentiëlen die er zijn, maar uiteindelijk zullen zij dit wel doen.

Hoe lang dit zal duren? Dat hangt van jullie af. Hoeveel van jullie geloven deze dingen? Want het geloof zelf is een overbrenger van realiteit, want als jullie iets geloven kunnen jullie het laten gebeuren.

Er komen veranderingen naar de planeet, lieve mensen, en ik heb jullie dit verteld. Wij gaan door met jullie vertellen over degenen die de mensheid zullen verhogen en er zal een tijd komen waarin het laatste wat jullie ooit zouden willen doen, het doden van een ander is. Er is een precedent hierover op andere plaatsen waarover ik heb gesproken….ik heb het dus gezien.

Ik heb het gezien!

Ik Ben Kryon en Ik Ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon