Live Kryon Channeling 217: Healing Wednesday livestream – De Grotere JIJ

Live Kryon Channeling 217:

Healing Wednesday livestream

De Grotere JIJ

1 september 2021/Lee Carroll
Geplaatst: 29 oktober2023
vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Noot: Deze boodschap is verhoogd voor de lezers en bevat meer informatie en meer verklaringen dan in de originele audio werd gegeven die werd vertaald.

Wij hebben heel vaak verteld dat dit geen globale boodschap is maar eerder een boodschap die persoonlijk is. Wij zeggen dit weer. Dit zijn inderdaad moeilijke tijden voor heel veel mensen, en toch hebben wij jullie er steeds aan herinnerd dat de Opwaardering hier is! Deze Opwaardering, die was voorspeld door de Ouden en Inheemsen, werd ook vaak aangekondigd in mijn channelings voor 2012….en hier zijn zij dan. Bijna tien jaar later. Nu kunnen jullie zien waarover wij het hadden. Het is niet nodig dat deze opwaardering jullie oorlogen tussen landen brengt zoals jullie misschien hebben gedacht. In plaats daarvan is het een oorlog tussen donker en licht en jullie gaan nu de attributen en de resultaten daarvan zien.

De antwoorden die eerder werden gegeven – in de radio-uitzending – gingen over het feit dat wij weggaan van de strijd van het lage bewustzijn naar een plaats in jullie geest waar jullie je eigen pracht kunnen zien en voelen. Dit helpt jullie om door deze tijden heen te komen.

“Geraas van het Duister?”

Wij zullen jullie een serie van gechannelde boodschappen brengen om jullie meer te laten begrijpen over wie jullie zijn. De vier channelings van deze maand zullen heten: “De Attributen van de Menselijke Ziel.”

Lieve mensen, sinds wij hier in 1989 kwamen hebben wij gesproken over de menselijke ziel. 31 jaar geleden begonnen wij met boodschappen over de menselijke ziel. In 2014 vroeg ik mijn partner om dit samen te stellen in een leerprogramma waarin wij spraken over de Negen Attributen van de Menselijke Ziel, en hoe die in verhouding stonden met jullie leven, jullie Akasha, en alle delen van jullie die esoterisch zijn – inclusief jullie innerlijk aangeborene!

Wij zullen het hier zeker nog over hebben, maar voor nu zou ik willen spreken over de buitengewone attributen waaraan ik jullie op dit bijzondere punt in de tijd wil herinneren, zodat jullie zullen begrijpen wie jullie zijn.

Lieve mensen, als jullie jezelf eens zouden kunnen zien zoals wij jullie zien….het zou jullie de adem benemen. Jullie zijn geweldig, en wij hebben het nu niet alleen over jullie lichaam met een huid, met hersenen en wat bewustzijn. Dit is heel vaak de manier waarop velen van jullie naar jezelf kijken. Jullie gebruiken dit model om jezelf te bezien en al jullie vragen te beantwoorden: “Hoe ga ik in deze wereld van A naar B? Hoe werk ik deze levenspuzzel uit en hoe kom ik door dit alles heen?”

De grootste frustraties van het menselijk bewustzijn komen door het proberen uitzoeken van multidimensionale puzzels met gebruik van lineair denken. Oh, er is zoveel aan de hand! Ik wil jullie eraan herinneren hoe groot(s) jullie zijn.

DE MENSELIJKE ZIEL

De menselijke ziel is een spiritueel deel van jullie dat wereldwijd wordt herkend. Wij hebben dit eerder gezegd. Elke religie en geloofssysteem op de planeet heeft een of andere metafoor voor een “grotere jij” – een ziel. Eeuwenlang, en ook nog vandaag, gebruikten zeelui, piloten etc. de term: “aantal zielen aan boord! Er is een (h)erkenning bij de meeste mensen en in de geschriften dat er een “grotere jij” is en dat dit ergens in jullie resideert.

Het is jammer, lieve mensen, dat op een lineaire planeet met lineaire geloofssystemen met een liefhebbende God, jullie wordt verteld dat de ziel maar voor een reden bestaat: om gestraft of beloond te worden aan het einde van het menselijk leven. Het is bijna alsof de ziel wordt gezien als een of ander voertuig dat bestaat om op te slaan hoe jullie handelen in de korte tijd waarin jullie in een aards lichaam zijn, en dan het resultaat daarvan meeneemt naar een leven na de dood dat horror of schoonheid betekent. Klinkt dit jullie eerlijk in de oren? Dit gezichtspunt is lineair, zwart/wit, en heel, heel duidelijk een menselijk verhaal.

Luister mensen: Jullie ziel is een deel van de Creatieve Bron. Wisten jullie dat? Hij heeft bestaan sinds God. Het verhaal dat jullie is verteld is een kinderverhaaltje over iets dat veel grootser is dan alles wat jullie je kunnen voorstellen. Ik wil het even hebben over hoe groot jullie zijn. Hoe groot is de ziel van een mens? Er zijn mensen die er maten aan hebben toegekend. De menselijke ziel kan niet gemeten worden. In plaats daarvan meten zij het “3D-energieveld” dat is geschapen rondom een fysiek lichaam en dat “Merkabah” wordt genoemd. Dit is een soort van spirituele bubbel om jullie lineaire vorm heen, waarmee jullie de planeet belopen. Dit energieveld is acht meter in doorsnee, bij alle mensen. Toch is dit niet jullie ziel.

SPIRITUELE LOGICA

Laten wij het even hebben over een diepgaande logische puzzel. Het is er een van timing en het laat een menselijk vooroordeel zien dat altijd in de weg zit van de spirituele realiteit.

Wanneer kregen de mensen hun ziel? Het antwoord is: JA! Dit is een schijnbaar nietszeggend antwoord, maar het is het enige antwoord dat gegeven kan worden. Dit gebeurde nooit. In plaats daarvan WAS de ziel altijd. Denk daar eens over na!

Het is waar dat multidimensionale concepten moeilijk te leren, te begrijpen en te herkennen zijn omdat de mens lineair is. Want voor een lineaire geest heeft alles een begin en een einde in jullie dagelijkse realiteit op de planeet. Of het nu je leven is, je auto, een paar sokken, of een string, of daglicht – het heeft een begin en een einde. Daarom passen jullie ditzelfde concept overal op toe en dan komen jullie bij God. Als mensen vragen: “Wanneer was het begin van God? Het antwoord is: Er is geen begin omdat God altijd WAS! Dit is een ware zin maar dit is voor een mens niet begrijpelijk.

Dus ook zonder deze discussie realiseren jullie je dat er dingen zijn die niet passen bij jullie bekende natuurkunde over God of de timing van spirituele dingen. De eersten die instemmend hun hoofd zullen schudden zijn de kwantumnatuurkundigen die ook in hun werk dezelfde dingen nu ontdekken.

Laten wij nu eens wat spirituele logica toepassen: Als jullie ziel een deel is van Gods Creatieve Bronenergie, dan was die, net zoals God, altijd! Jij, de grotere jij, de ziel van jullie, was altijd en is altijd geweest en zal altijd zijn!

“Dit slaat nergens op, Kryon. Hoe staat dit esoterische Ziel-idee in verband met humanisme en alle dingen die ons zijn verteld over dat wij GEEN van deze dingen zijn? Mijn kerk vertelde mij dat ik mijn ziel kreeg toen ik werd geboren!”

Lieve mensen, voor jullie is dit een puzzel die wij al heel vaak hebben uitgelegd. Op jullie simpele, lineaire manier lijken jullie intuïtief te weten dat de menselijke ziel bestaat en dus hebben jullie door de eonen heen in je geest systemen ontworpen om dit te verklaren en hebben jullie die toegevoegd aan jullie “spirituele regels” over God. Het is gebaseerd op een idee: LEVEN is alleen chemisch en daarom hebben jullie alleen een bewustzijn voor een paar jaren op Aarde terwijl jullie hier in dit ene lichaam zijn.

DE MYTHE VAN DE REALITEIT (een metafoor)

Een tijdreiger uit 2022 liet 5.000 jaar per ongeluk een smartphone achter. Door de tijd heen werd dit apparaatje aanbeden en de mensheid nam aan dat het van engelen kwam. Er waren zelfs verhalen over de paar dagen waarin het “levend was en speciale boodschappen bracht” (totdat de batterijen leeg waren) door de gezalfden die het hadden gevonden. Er werden door de hele geschiedenis heen afbeeldingen van gemaakt op stenen en in piramiden en er ware vele andere verhalen over helende krachten die eraan werden toegeschreven. Sommigen waren ervan overtuigd dat het magisch was en graveerden snuisterijen die in het leven om de nek werden gehangen en na de dood mee werden begraven. Er werden boeken geschreven over wat dit had te zeggen en velen werden gedood omdat zij hun duidelijke spirituele doctrines en betekenissen probeerden uit te leggen rondom dit apparaatje. Het origineel werd nooit gevonden omdat het door degenen die het hadden gevonden in beslag werd genomen, of dat het werd vernietigd door degenen die geloofden dat dit de duivel was.

Intussen, in 2022, had bijna elk kind boven de twaalf jaar er een en was het heel gewoon om boodschapjes naar vrienden te sturen met gebruik van een energietransmissie die algemeen was voor die tijd, maar die eerder werd gezien als duivels. De waarheid was verbazingwekkend anders dan de zienswijze van degenen die begrepen ten opzichte van degenen die niet begrepen!

Het begrijpen van de bovenstaande metafoor

Nu is deze planeet in de donkere tijden van spirituele vooruitgang. Hij is nog steeds lineair. Hij heeft alleen de technologie eromheen ontwikkeld (elektriciteit) en is nog niet begonnen om de technologie te ontwikkelen van de “natuurkunde” van het bewustzijn.” Het heeft de renaissance van het bewustzijn nog niet gezien en het heeft zich de complete invloed van alle fysieke en chemische dingen die naar de geest kunnen komen nog niet gerealiseerd. Het zijn donkere tijden.

De menselijke ziel is als het object dat door de tijdreiziger werd achtergelaten. Stel je eens voor dat je het tijdreizen moet uitleggen aan iemand van 5.000 jaar geleden, of elektra, of het internet, of wat dan ook van vandaag waarvoor duizenden jaren nodig waren om het te ontwikkelen en algemeen te laten worden.

De menselijke ziel is als de smartphone uit het verhaal en wordt totaal verkeerd begrepen. De ongelooflijk hoge “spirituele energie” die ervoor zorgt dat dit op een multidimensionale manier door de universums heen kan werken kunnen jullie nu nog niet bevatten.

Begrijpen jullie wat ik jullie wil zeggen?

EEN HOGERE WAARHEID

Deze oneindige ziel van jullie werd ontworpen om de dingen te doen die jullie nu doen: Het is het spirituele “deeltje van God” dat jullie in staat stelt om te incarneren op verschillende plaatsen in dit Universum, een menselijke vorm kunnen aannemen op Aarde en een ontwikkelend bewustzijn kunnen gebruiken om te werken aan de puzzels van energie (licht en donker). Als jullie met een leven klaar zijn gaan jullie terug naar de ziel en die gaat, soms, ergens anders naartoe, of het gaat naar een verbazingwekkende planningssessie die jullie in staat stelt om door te gaan met een bewustzijn op Aarde in een ander lichaam terwijl jullie alle belangrijke dingen met je meedragen in je DNA.

Jullie ziel is een deel van een universeel systeem van schoonheid, welwillendheid en vriendelijkheid. Daar is een doel voor. Er is een doel voor de sluier (de energie die scheidt van alle kennis) Er is een doel voor de vrije keuze die jullie op deze planeet hebben, waar jullie beperkt menselijk bewustzijn beslissingen kan nemen zonder engelachtige tussenkomst die zegt: “Doe dit of doe dat.” Er is een reden voor al deze dingen.

DE PRAKTISCHE TOEPASSING

Jullie ziel is immens groot! Hoe groot is God?

Je zou kunnen vragen: “Goed, ik begrijp dat ik het niet begrijp – dat de ziel enorm is en immens en dat ik een mens ben en dat ik hier nu ben. Maar hoe helpt deze kennis mijn verder?

Goed, nu herinneren wij jullie aan de Opwaardering en de energie die op de planeet verandert. WEET DIT: Ieder mens draagt in zich een deel van de multidimensionale ziel. Die zit in jullie DNA en dit betekent dat hij in elke cel van jullie lichaam is. Hij ontwaakt nu in vele oude zielen en begint licht te ontvangen. Dit is waar de Opwaardering over gaat! Luister: de Opwaardering op de planeet gaat over jullie die meer multidimensionaal bewustzijn ontvangen en meer multidimensionaal gezond verstand dat zich ontwikkeld naar hoger bewustzijn. Misschien willen jullie nogmaals lezen?

Dit is evolutie. Het is de evolutie van bewustzijn die nu plaatsvindt. Jullie gaan die multidimensionale ontwakingsenergie ontvangen die de evolutie schept van licht en bewustzijn. Dit is wat alles opschudt dat jullie nu zien en dit is wat uiteindelijk vele dingen zal opporren naar oplossingen. Daarom zullen jullie allen uiteindelijk meer bewust worden.

“Kryon, ik ben er niet helemaal zeker van hoe ik interdimensionaler kan zijn. Wat betekent dit?” Laat mij jullie een hint geven: Er is veel meer in jullie DNA dan jullie je realiseren. Het is veel, veel meer dan complexe chemie. Jullie bewustzijn en de multidimensionale delen en deeltjes van jullie DNA zijn immens. Jullie DNA bevat zelfs herinneringen van universele zielenervaringen. Met andere woorden. Hij hoeft niets anders te doen dan te herkennen dat het aan jullie is om dit te gebruiken. Het is daar altijd geweest en het wordt nu wakker.

HERINNERINGEN: DINGEN DIE JULLIE KUNNEN ZIEN

Kennen jullie identieke tweelingen op deze planeet? Waarom vragen jullie hen geen dingen over wat ik nu ga zeggen? Als jullie dit doen zullen zij het bevestigen: De een kan op een ander halfrond zijn dan de ander, maar als er iets gebeurt dat hen beide betreft (zoals bijvoorbeeld de dood van hun moeder) zullen zij dit beiden direct weten. De een kan de ander bellen waarna de ander zegt dat hij/zij dit al heeft gevoeld. Met andere woorden: met identiek DNA zijn deze twee individuen, twee bewustzijns, op zo’n manier verbonden dat zij, duizenden kilometers bij elkaar vandaan, dezelfde informatie ontvangen. Dit heeft een naam en het wordt verstrengeling genoemd. Het is een multidimensionaal aspect en sommigen noemen dit een kwantumaspect omdat het verder gaat dan het lineaire.

Jullie zijn misschien geen identieke tweelingen, maar dit laat zien dat er energieën in de mens zijn die ver, ver verdergaan dan de lineaire dingen waarover jullie is verteld. Jullie zijn multidimensionale wezens!

Verstrengeling is welbekend bij natuurkundigen maar het wordt niet volledig begrepen. Het is iets verbazingwekkends. Stel je eens voor dat jullie zo groots zouden zijn, als jullie verstrengeld zijn, dat je, als je in een andere sterrenstelsel zouden zijn, op een andere planeet, en er iets gebeurd met een van jullie, jullie dit direct zouden weten. Afstand speelt geen rol. Tijd speelt geen rol. Dit bestaat, lieve mensen. Vraag het aan een natuurkundige. Het is echt. Het gebeurt zelfs binnen jullie DNA. Hoe groot zijn jullie? Lieve mensen: jullie menselijke ziel is verstrengeld met God!

Is dit magie? Aanbidden jullie dit? Stoppen jullie dit in een doos en proberen jullie het lineair te maken? Maken jullie er regels voor….als goed en kwaad? Velen zouden dit kunnen doen als zij tweelingen zien reageren, maar zij begrijpen het hoge bewustzijn binnen het DNA niet, dat bestaat.

GEBRUIK DIT WONDERBAARLIJKE ASPECT VAN JEZELF

Ik wil dat jullie begrijpen dat ieder van jullie de mogelijkheid heeft om je ziel binnen te gaan, je hart in te gaan, zoals men zegt, en de meest welwillende golf van liefde over je heen te krijgen. Jullie kunnen je verstrengelen met de engelenwereld. Jullie kunnen je verstrengelen met jet “grotere” zelf! Jullie kunnen naar een plaats gaan waar dit hoger bewustzijn van jullie de retoriek van alle negatieve dingen zal stoppen en dat zegt:

“Het is goed.

Ik Ben wie ik Ben.

Ik Ben de toekomst van mijzelf.

Ik was hier voordat ik was!”

Dit is multidimensionaal spreken, lieve mensen, maar het zegt dat jullie weten wie jullie zijn. Jullie zijn een deel van de Schepper die lang bestond voordat de Aarde werd gemaakt en jullie weten waarom jullie hier zijn.

Als jullie deze verbazingwekkende dingen een heel klein beetje kunnen herkennen zal dit jullie gaan helpen om door de tweedracht heen te komen die zo zeer lineair is – die zo NU is!

Er is hoop voor deze planeet, lieve mensen. Er is hoop en er zijn oplossingen als jullie de hoop levend houden. Dat is de gedachte. Dat is het licht. Het licht gaat zichzelf versterken en door dat proces verstoort dit het duister behoorlijk en het duister wil opstaan en jullie vertellen dat het niet makkelijk weg zal gaan.

Dit is waar. Het licht zal winnen in deze puzzel! Het licht is in bepaalde gebieden al aan het winnen. Houd vol.

Weet wie jullie zijn!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon