Live Kryon-channeling 225: DE REACTIE VAN DE LICHTWERKER OP DE VERSCHUIVING

Live Kryon-channeling 225.

DE REACTIE VAN DE LICHTWERKER OP DE VERSCHUIVING

Lee Carroll /1 april 2022 / Geplaatst 25 mei 2023
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Veel mensen praten over de toekomst van deze planeet, dus laten we teruggaan in de tijd. Niet veel, maar een beetje, en praten over dat wat plaatsvond in wat astronomen de precessie van de equinoxen noemen. Om preciezer te zijn, het tijdsbestek waarover we willen spreken zou het midden zijn van de precessie van de equinoxen, het einde van jullie jaar 2012.

In de astronomie vertegenwoordigde die naam een timing waarbij een 26.000 jaar durende wiebeling van de aarde om haar as zich op het neutrale punt of het midden van haar wiebeling bevond. Het is waar de wiebelhoek door het neutrale punt gaat en een nieuwe cyclus voortzet. Deze positie van de planeet heeft een ontzagwekkend potentieel, en de Ouden wisten het. Het was het doelwit van veel samenlevingen en culturen als een tijd van nieuwe kalenders en van nieuw bewustzijn. Het was ook de tijd waarover wij jullie vertelden dat er een Grote Verschuiving op komst was.

Dus in wezen is je toekomst hier. Je zit in de energie van de Verschuiving en dit is een korte herinnering dat er een test op je afkomt – zag je die aankomen, of werd je er op andere manieren door overvallen?

Ik heb de afgelopen acht jaar veel gechanneld over hoe Oude Zielen klaar kunnen zijn voor de Verschuiving, en nu is de Aarde er stevig bij betrokken. Niet alleen erin, maar er komt nog meer aan. Een channeling die we de laatste tijd gaven, ging helemaal over hoe je veranderingen kunt zien en ermee kunt omgaan die je direct in het dagelijks leven zult zien vanwege The Shift.

Velen van jullie voelden dat deze nieuwe energie eraan kwam, maar dat het heel langzaam zou evolueren. Net als al het andere dat met de planeet te maken heeft, dacht je dat je de kans zou krijgen om langzaam een nieuw normaal te zien ontstaan en tijd zou hebben om je aan te passen.

We hebben de term ‘Nieuw normaal’ keer op keer gebruikt, lang voordat je het op je nieuws zag. Het is hier. Hoewel je The Shift verwachtte, had je het misschien niet zo snel verwacht? COVID was precies op tijd, zou je kunnen zeggen, want nu zit je midden in iets dat je normaal begint te herschrijven. Dit is een veel snellere verandering dan je had verwacht, en het ziet ernaar uit dat het niet meer zal worden zoals het was. Dat is correct.

Hoe ging het tot COVID? Was je er klaar voor? Oefen je enige vorm van nieuwe energie? Veranderde je je leven op een of andere manier? Het is waar: er begonnen al dingen te veranderen in het bewustzijn. Je had een nieuwe paus die ik voorspelde, en je had de Me-too-beweging. Je was begonnen met het veranderen van allerlei dingen die feitelijk het paradigma van een verleden met oudere energie begonnen te herschrijven. Het was al bezig. Sommigen van jullie zeiden: “Wel, dit is het nieuwe normaal en we maken ons klaar voor een hoger bewustzijn op deze planeet. Dat hogere bewustzijn zal ons langzaam brengen naar wat is beschreven als “Een geëvolueerd bewustzijn voor de mensheid”. Er was COVID.

Waar ga ik hiermee heen? Ik ga je vragen, Lichtwerker, nadrukkelijk: Hoe gaat het met The Shift?

Hoe gaat het met jullie in het nieuwe normaal? Op dit moment, terwijl ik deze boodschap channel, blijft The Shift op alles trappen wat in veel levens normaal was.

We zijn in 2022 waar je deze planeet nog steeds hebt die te maken heeft met lockdowns, mandaten, demonstraties, ongeluk en een gepolariseerde bevolking. Er is een grote kloof tussen degenen die het oneens zijn en het eens zijn met wat de regeringen doen – het is universeel. Het is niet alleen in jouw land.

Er is nog nooit zoiets geweest als dit verdelende probleem, dat de hele planeet op deze manier beïnvloedt. Er zijn regeringen geweest die dingen deden en landen die daarop reageerden. Er zijn al generaties lang demonstraties over veel dingen, maar dit is de eerste keer dat je een wereldprobleem als dit ziet.

Dierbaren, de Verschuiving is een wereldprobleem. Begin je te zien hoe dit allemaal precies op tijd kan zijn? De planeet bevindt zich nu op het kruispunt waar het beslissingen moet nemen, maar in het proces van het nemen van beslissingen is er polariteit. Die polariteit is: wie heeft er gelijk? Wie heeft er ongelijk wat betreft de regels van het virus?

Er is een enorme verdeeldheid van mening.

“Kijk, ze gehoorzamen niet, en hun acties brengen anderen in gevaar.” of “Dat is onjuist. Het zijn de regels zelf die ons pijn doen, zie je dat niet?” Laat me je vragen: kun je kijken naar degenen met wie je het niet eens bent en zeggen: “Ze zijn ook lichtwerkers – en ik hou zielsveel van ze?” Of niet?

Hoe gaat het, Lichtwerker, met de Verschuiving?

Deze dingen die nu op deze planeet worden gepresenteerd, zijn echt de lakmoesproef van een Lichtwerker. Zag je de test aankomen, of greep het je… en maakte je er deel van uit? Was je verstrikt in goed of fout, en ging toen recht naar en boosheid die het je bezorgde? Dit is het moment, dierbaren, voor jullie om actie te ondernemen die alleen Lichtwerkers weten te doen.

Mijn partner [Lee] vertelde je eerder in dit programma: Lichtwerkers weten dat hun mededogen en hun liefde een energie is die kan worden gericht – letterlijk gericht op andere plaatsen. Je bewustzijn is energie. Het is de houding van hoe je denkt, en dat creëert een patroon van energie.

Om woorden te gebruiken die u echt begrijpt: waarom noemen we het geen patroonraket, met een patroon van liefde of mededogen dat kan worden gestuurd waar het maar heen moet. Het is een liefdesraket. Wanneer het bij het doel komt, explodeert het in liefde en mededogen, met duizenden harten die eruit komen. Het valt en landt zachtjes op anderen die het nodig hebben. Wat een visualisatie! Wat een visualisatie waar je compassie en liefde zou kunnen richten. Het kan inderdaad van het ene land naar het andere zijn. Soms is het echter aan de overkant van de straat. Misschien door de kamer? Misschien aan de andere kant van de lijn? Heb je daar over nagedacht?

De volgende keer dat u enthousiast begint te worden over wat u gelooft of boos wordt over het feit dat anderen niet geloven wat u gelooft, wat is dan uw actie? Denk je gewoon: “Ze hebben het mis! Hoe kunnen ze zo denken? Waarom zien ze de waarheid niet?”

Of – misschien, heel misschien heb je geluisterd naar de attributen van meesterschap die ik je heb gegeven? Misschien herinner je je dat je krachtig bent, voorbij de emoties van het uur, en dat je de volwassenheid en de wijsheid hebt om een liefdesraket te sturen? Er is geen betere manier om het te zeggen waar je compassie en liefde richt, en het door de kamer te sturen, misschien aan de andere kant van de tafel, naar iemand die het misschien helemaal niet met je eens is. Dierbaren, de liefde zal hun mening of jouw mening over een kwestie niet veranderen, maar het zendt een bericht uit: “Ik ben het er misschien niet mee eens, maar ik heb vriendelijkheid in mijn gezicht van dit alles. Ik weet hoe ik aardig moet zijn voor degenen die ik niet mee eens. Als dit voorbij is, zal de liefde zegevieren.” Laat me je vertellen wat er gebeurt als je dit doet: hoe boos ze ook zijn, ze voelen wat je doet. Hoe kunnen ze dat niet? Je hebt ze zojuist een medelevende liefdesraket gestuurd. Ze voelen het, deze fysica van vriendelijkheid

Het andere deel van deze vergelijking? Ze kunnen een liefdesraket terugsturen! Dit is hoe het werkt! We hebben hierover zelfs in genezing gesproken. Wanneer je een proces start om iemand anders te helpen genezen, komt deze energie naar je terug. Er wordt een wederzijdse energie ontvangen – altijd.

De natuurkunde werkt in paren. Alle energie van de natuurkunde werkt in paren. Vriendelijkheid, mededogen en iets helpen genezen is energie sturen. Het is energie en hoe meer je het stuurt, hoe meer het op bepaalde manieren terugkomt. Je hebt het misschien niet terug verwoord, maar ik zal je dit vertellen: met de energie van een hoog bewustzijn weet de ander wat je doet! Er is een begrip dat je het in liefde doet. Misschien ben je het er niet mee eens omdat je dit nog niet hebt zien gebeuren? Dat maakt niet uit, aangezien de energie is ontvangen. Mensen zijn gebouwd om energie te voelen. Je voelt angst en woede meteen, nietwaar? Hoe gaat het met het sturen en ontvangen van liefde van degenen met wie je het niet eens bent?

Hoe gaat het tot nu toe, dierbaren, beste Lichtwerker?

Dit is het nieuwe normaal. Het is hier. Je zou kunnen zeggen: “Kryon, zal het altijd zo zijn?” Natuurlijk niet. Dit zijn de tests waarvan we zeiden dat ze zouden komen. En het virus is niet de test! Alles rond het virus en het vaccin is een test van je bewustzijn, gegeven waar je dat het meest voelt. Hoe deed je het? Kom je hier doorheen? Ga je achterom kijken en zeggen: “Ik deed het in liefde en vriendelijkheid”? Of ga je achterom kijken en zeggen: “Hoe kunnen ze het zo fout hebben? … die andere lichtwerkersvrienden die ik vroeger had.”

Ga je boos achterom kijken en zeggen: “Nou, ik ben blij dat we daar doorheen zijn gekomen.” Laat me je vertellen: je zult een tijdje in deze kleine test zitten. Het heeft zijn hoogtepunt nog niet bereikt. Het virus wel, maar er is meer. En het zal voor meer beslissingen en de mogelijkheid voor liefdesraketten zijn, of niet, en je zult weten wanneer het hier is. Ondertussen heb je een prachtige reeks kansen.

Nu, voor degenen die luisteren en misschien in de toekomst zijn, en dit is nu oud nieuws – je zult ook iets hebben: je zult altijd iets hebben om je te testen om te zien of je je meesterschap gaat gebruiken en jouw licht, of je bent het niet.

Dierbaren, hoe meer Lichtwerkers dit kunnen doen, hoe sneller het bewustzijn van deze planeet zal stijgen tot het punt waarop je niet meer zo hoeft te oefenen door de tests. Het zal automatisch zijn dat je vriendelijkheid in anderen zoekt als lakmoesproef om te zien of ze bij je horen als vriend of niet, of dat je wilt dat ze je partner zijn, misschien in wat dan ook. Je zult op zoek zijn naar meesterschap en vriendelijkheid en volwassenheid, en het maakt niet uit wat ze geloven. Luister lieve mensen: Er zal altijd een scheiding zijn van ideeën over wat jij gelooft in vergelijking met iemand anders. Een discrepantie tussen jouw perceptie en hun perceptie is altijd de weg. Dat is de menselijke natuur. Het is hoe je het behandelt, dat is de test. Dat is waar meesterschap begint te tonen.

Hoe gaat het tot nu toe?

Dit zijn de tijden van beproeving, dierbaren. Dit is waar een Lichtwerker laat zien dat hij een Lichtwerker is. Dit zijn de tijden waarin meer compassie, vriendelijkheid en liefde beschikbaar is dan ooit in de afgelopen acht jaar.

Dit zijn de tijden waarvan we jullie al jaren hebben verteld dat ze zouden komen. Dit is The Shift… een tijd waarin het bewustzijn van de planeet begint te veranderen.

Op een dag zul je wakker worden, als de tijd is verstreken, en je zult beseffen hoe onbeduidend en klein de onderwerpen zijn die de argumenten van 2022 hebben gecreëerd. De tijd zal zijn verstreken en de situaties die woede veroorzaakten, zijn ook verdwenen. De grote vraag is deze: hebben uw reacties op dit alles geleid tot een overwinning in vriendschap en liefde?

Als het liefde is, zijn je vrienden en familie nog steeds je familie.

Hoe is het met jullie?

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd is op jullie allemaal.

Kryon