Live Kryon channeling De Akasha cirkel.

Live Kryon channeling

De Akasha cirkel.

Doorgegeven via Lee Carroll / 17 juli 2011
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Kom bij mij zitten en voel de waarheid van de energie die jullie voelen. Er is hier zo veel! De mensen die hier vanavond, in deze incarnatie, aan meedoen en hier in de stoelen zitten, zijn zich echt onbewust van wat er om hen heen is, onbewust van de voorgeschiedenis vanuit hun eigen Akasha, echt onbewust van de multi-dimensionale energieën die hen omringen.

Ieder is naar deze plaats toegebracht zodat hij meer kan leren over de familie. Kom even bij mij zitten en schuif alle aardse dingen die in de weg kunnen zitten van de pure liefde, van vrede, even opzij. Schuif alle puzzels van het leven even opzij, alle dingen die je geest bezighouden en hetgeen jullie de bewuste geest noemen. Jullie zijn altijd aan het werk, mensen. Het is een deel van de overlevingsdrang. Met is de manier waarop jullie met het leven omgaan. Ik vraag jullie dus om dat even terzijde te schuiven. Er is een groter plaatje, een momentopname voor hetgeen ik jullie vanavond wil brengen.

Ik ga jullie nogmaals iets vertellen dat een metafoor is. Tegelijkertijd is het een realiteit en ook een uitleg. Stel je een man in een gevangeniscel voor, niet zolang geleden. Hij schrijft zijn vrienden over iets waarover hij opgewonden is en dat hij heeft ontdekt. Hij zit in de gevangenis vanwege zijn geloof. Hij maakt iets teveel lawaai over de liefde die hij heeft gevonden. In zijn tijd staat men het buiten de norm gaan niet toe. Hij weet niet of hij zal worden vrijgelaten en hij weet niet of hij zal blijven leven.

Hij schuift al deze gedachten opzij en schrijft zijn vrienden via het perkament dat voor hem ligt. Zijn woorden zijn prachtig. Hij heeft zichzelf nooit als schrijver gezien maar het komt vanuit zijn hart. Hij schrijft zijn vrienden: “Ik heb vrede gevonden en ik ben daar blij mee. Ik heb God gevonden. Ik heb de waarheid gevonden.” Hij bemoedigt zelfs degenen die niet in de gevangenis zitten om naar binnen te kijken en daar de liefde van God te vinden. Hij schrijft naar zijn persoonlijke vrienden in Korinthe en Efese en zijn naam is Paulus.

Meer dan 30 jaar daarvoor vond de dood plaats van de man waarover hij schrijft, wiens leringen hem de weg toonden, maar hij heeft hem nooit gekend. Deze man heette Sol van Tarsis, een koopman. Op weg naar Damascus had hij een visioen waarin hij de energie ontmoette van de man in engelachtige vorm. Hij was daar in zo’n heilige energie dat dit hem op zijn knieën bracht. Hij voelde dat het goddelijk was en dat hij een visioen had. Zijn woorden kunnen vandaag de dag worden gelezen in wat jullie de heilige schrift noemen of wat sommigen het woord van God noemen. Nogmaals zeg ik jullie dat het woord van God in dit geval het woord van Paulus was in zijn brieven aan zijn vrienden.

Alle geschriften op de planeet, allemaal, zijn geschreven door mensen onder invloed van vreugde en wijsheid en de energie van het goddelijke. Jullie hebben die documenten het woord van God genoemd.

Wat zegt dat jullie? Het is een echte kennis die mensen in zich dragen en wat groots is en speciaal en van de Schepper zelf, iets wat heilig en prachtig is.

Er zijn systemen die zo compleet verborgen zijn dat zij een onzichtbare puzzel voor jullie vormen. Zij zijn prachtig en gaan allemaal over jullie. Deze schijnbare welwillendheid die jullie hebben gevonden en die jullie als gepast beschouwen en waarderen, die jullie ontdekken, is absoluut echt. Er is een doel en een plan.

Hetgeen jullie God en Spirit noemen is familie en dat is weldadigheid die jullie ontdekken, dat is de liefde van God, de weldaad van de Schepper van het universum om naar jullie toe te komen met geschenken, met liefde en met een doel.

De Schepper zou dat nooit doen zonder dat jullie een onderdeel van de schepping zijn. Er zit een stukje in jullie, in elk deel van de dubbele helix (DNA) die geheiligd is.

Paulus was dus aan het channelen en wat hij op papier vertelde wordt vandaag gelezen met eerbied en erkenning van autoriteit. Toch schreef hij alleen maar brieven naar zijn vrienden die Korinthen en Efesen werden. Paulus wist niets over systemen van eerbiediging. Alles wat hij wist was dat er veel van hem werd gehouden en dat was voor hem goed genoeg.

De Akashacirkel.

Ik wil het hebben over een zeer complex systeem dat gevuld is met eerbied, doel en liefde. Ik zal het de Akashacirkel noemen het systeem van de Akasha.

Akasha: soms wordt het gedefinieerd als het registratiesysteem van alle dingen. Het gaat niet alleen over jullie maar ook over Gaia. Je zou kunnen zeggen dat het een registratiesysteem is van alle dingen op de planeet en ook van de planeet zelf. Er zit een cirkel in dit systeem dat wij de Akashacirkel zullen noemen.

De Grot van Creatie is de naam die ik gaf en die attributen heeft van opslag voor de cirkel. Hij stond bekend onder vele vormen en er is veel over gepraat terwijl er steeds andere namen aan werden gegeven. Er is eigenlijk geen naam voor want het is een systeem en geen plaats hoewel er wel een ruimte bij betrokken is. De plaats is gevuld met schoonheid binnen de korst van de Aarde, zou je kunnen zeggen, en toch ook dieper dan dat. Op een dimensionale plek die door een mens nooit kan worden gezien of gevonden bestaat er een heiligheid die de Akashacirkel is.

Hij is kristallijn van nature maar kan niet geteld of opgeschreven worden. In een kwantumstaat bestaat er een kristallijnen structuur voor elke aparte ziel op de planeet die hier ooit zal zijn of die hier ooit was. Het is het NU dat geen tijd vertegenwoordigt, maar wel potentiëlen van tijd.

Er is een plan van aankomst en van vertrek. Er bestaat al een structuur die verwacht dat zielen hem zullen vullen en er zijn er ook die van andere plaatsen voor de eerste keer op de planeet tot bestaan komen. Jullie kunnen dat niet visualiseren. Oh, jullie kunnen dit in drie dimensies proberen maar het zal niet accuraat zijn. Het hoeft niet accuraat te zijn. Alles wat jullie moeten weten is dat het bestaat. Je zou het de Akashatelling kunnen noemen.

Er is een ziel per kristallijnen object en toch is het ontelbaar. Jullie zouden kunnen zeggen: “Wacht even. Er moeten miljarden van die kristallen zijn. Waarom kunnen zij niet geteld worden? “Ik zeg nogmaals dat als zij soep zouden zijn, hoe kun je dan het zout tellen? Hoe kun je de smaak opschrijven als een cijfer? Dit is de kwantumstaat die verwarrend is voor mensen want jullie willen het individualiseren, afscheiden, opschrijven, kwantificeren en tellen – en dat kunnen jullie niet met liefde. Toch zeg ik jullie dat er een kristal is voor ieder van jullie.

Een ziel kan vele levens hebben. Oude ziel, luister hiernaar: Op deze planeet is er geen gelijkgestelde energetische, kristallijnen kwantumbron voor alles wat samengaat met Gaia. Het is diepgaand en vertegenwoordigt de cirkel van het leven.

De reden ervan.

Waarom denken jullie dat het als een grot werd geschapen? Waarom zou het diep in Gaia liggen? Waarom zou het diep in Gaia liggen als daar geen reden voor was? Zie je, het systeem behelst ook de Aarde. Dat moet wel. Is het niet interessant dat de Ouden hier alles vanaf wisten? Het eerste wat jullie Ouden deden, jullie meest veraf staande voorouders, was de Aarde begrijpen. Kijk naar de inheemsen die in dit gebied rondliepen. Het eerste wat zij deden was een offer brengen aan de Aarde. Tot op vandaag begrijpen de inheemsen op de planeet het systeem. De Aarde leeft, de moeder. De Aarde zorgt voor voedsel, net als een moeder. En het eerste wat jullie doen is haar eren en haar een geschenk toe te kennen.

Als de Aarde de moeder is, wat is dan het leven op Aarde? Het eerste wat jullie zouden doen als jullie een inlander zouden zijn is het leven eren. Misschien zit het in het woud in de vorm van een wolf, een beer, een bever of een opossum. Zij zijn allemaal deel van een levenskracht van jullie en Gaia en zij zijn het systeem dat spiritueel ronddraait en waar jullie niets van weten. De cirkel is de reden voor jullie bestaan.

De inboorlingen wisten het, Denken jullie dat de inboorlingen de vachten en de pelsen van de dieren droegen voor warmte? Ja en nee. Vaak was het om te eren. Zij droegen het op hun hoofd om het woud, de bomen en de dieren te eren. Het eerde de planeet en de Aarde en het systeem. Alle levens die jullie ooit hadden zijn geëtst in een prachtige, multi-dimensionale energie in een kristallijn object. Het is het deel van jullie dat het boekhoudkundige object in de grot is.

De werkingen van het systeem.

Luister nu, het bestaat samen met alle anderen – miljarden, als je hen enkelvoudig maakt. Er is een samensmelting van interactieve energie tussen de kristallijnen objecten.

Dat is te zeggen dat ondanks dat jullie hen apart willen zien en hen ‘zielen’ noemen en er inkepingen in willen aanbrengen en hen ‘stukjes kristal’ noemen, zij dat toch niet zijn. Zij zijn allemaal samen in een systeem en vormen dat samen met elkaar. Wij hebben het daar nooit eerder over gehad omdat het zo complex is.

Als jullie levens met anderen doorbrengen kruisen jullie soms energieën van wat wij deze samensmelting noemen en zij worden dan iets anders. Een worden er twee. Twee worden er vier. Families die samenwerken in karmische uitwisseling, speciaal in de oude energie en feitelijk kristallen delen van dit systeem veranderen die zelfs geen enkele relatie lijken te hebben. Het is een van de meest complexe puzzels die jullie ooit hebben gezien.

Mensen met mensen. Het verklaart synchroniciteit. Het verklaart intuïtie en het leeft met Gaia.

Gaia weet wie hier zijn en Gaia beantwoordt het bewustzijn van jullie die op de planeet rondlopen, de personificatie, de belichaming van de uitdrukking van jullie ziel in dit leven. Het is wie jullie nu zijn met het actieve bewustzijn dat kan veranderen wat er op Aarde gaat gebeuren. Dat is wat Gaia ziet. Dit is wat jullie veranderen. Wij hebben verteld dat jullie het kristallijnen raster van de planeet kunnen veranderen dat wil zeggen dat jullie energie veranderen en overbrengen naar de Grot van Creatie door alles wat jullie doen. Omdat er een systeem is – een complex systeem.

DNA

In jullie DNA dragen jullie je persoonlijke Akashakroniek. Wat hebben jullie op deze planeet gedaan? Hoe vaak zijn jullie hier geweest? Welke energieën hebben jullie al ervaren? Oude zielen hebben iets dat maar zeer weinig mensen hebben en wat niemand heeft als hij voor de eerste keer op de planeet aankomt. Jullie hebben een kroniek. Elke aparte energie uit elk apart leven is opgeslagen in het DNA. Toch kunnen zij niet worden gelezen door een Akashalezer. Degenen die de kunnen lezen over voorbije levens kunnen alleen maar die energieën benaderen want dat zit allemaal onder de oppervlakte, door elkaar heen en klaar om gezien en gelezen te worden.

De meest diepgaande van alle levens die jullie hebben gehad bevinden zich in de top omdat zij allemaal samen zijn. Er is geen hiërarchie. Mensen willen hen op een rij zien, georganiseerd en op datum gesorteerd. Willen mensen tegen iemand die iets over een voorgaand leven wil weten, zeggen dat het meer kost omdat het een ‘ouder’ leven betreft? Dat is grappig! Velen van jullie ontwaken nu voor het meest diepgaande leven wat jullie ooit hebben gehad – het eerste – het Lemurische.

Lemurie bestond duizenden jaren geleden als de oudste, langst bestaande beschaving op de planeet. Er is geen historische kennis over want die is voor altijd begraven in de basis van een berg in de Stille Oceaan, op wat jullie nu Hawaii noemen. Het is zo ontworpen dat de mensheid nooit die dingen zou kunnen opgraven die deel van het scheppingsverhaal zijn. Het zou jullie een beetje teveel informatie geven.

De puzzel is deze: Kunnen jullie vinden wat er binnenin jullie zit? Deze nieuwe energie kan gezien worden als een portie van de schil van een ui die niet allen van jullie maar ook van de planeet verwijderd wordt. Er zijn lagen bewaard zodat jullie nu kunnen beginnen om te zien wat de Akasha in jullie is. Het verklaart waarom zo velen van jullie beginnen om deze dingen tijdens deze opwaardering te voelen.

Kan het echt zijn dat jullie deze dingen gaan kunnen gaan zien? Het antwoord is ja. Hoeveel van jullie zijn zich nu bewust van de sjamaan binnenin? Hoeveel van jullie beginnen, persoonlijk en privé, de oude ziel die daar is te erkennen? Sommigen van jullie beginnen talenten te ontvangen die feitelijk begraven waren – sommigen worden schrijver, verteller. Alle dingen die creatief zijn – muziek, componeren, kunst, ontwerpen, het zijn allemaal delen van jullie. Jullie weten dat zij daar zijn.

Geslachtsverandering.

Oude zielen, laat mij jullie iets vertellen. Als jullie oud genoeg zijn, en dat is bij velen het geval, zijn jullie alles geweest. Horen jullie wat ik zeg? Jullie zijn van beide geslachten geweest. Jullie zijn allemaal geweest wat ik tussen twee geslachten zal noemen, en dat betekent dat jullie allemaal geslachtswisselingen hebben gehad. Weten jullie wat er gebeurt als het tijd is voor een geslachtswisseling? Wij hebben het hier eerder over gehad. Jullie hebben tientallen levens als hetzelfde geslacht. Jullie zijn eraan gewend. Het is comfortabel. Jullie kunnen niet iets anders ontvangen en toch is het nu tijd om te veranderen.

Het vergt ongeveer drie levens om eraan gewend te raken en in die levens zullen jullie hebben wat wij ‘geslachtsverwarring’ noemen.

Het is helemaal niet verwarrend. Het is absoluut normaal en toch zien veel samenlevingen het als abnormaal. Ik zeg jullie dat jullie hier allemaal doorheen zijn gegaan. Allemaal! Dat doen oude zielen. Het is een onderdeel van het systeem.

Laat mij jullie iets vertellen over de cirkel in de Grot van Creatie die de Akashakroniek van alle dingen is, al het leven, alle zielen.

Aangesloten bij Gaia door het kristallijnen Raster lopen jullie op het oppervlak van de Aarde met jullie Akashakroniek en jullie DNA. Jullie gebruiken de informatie die jullie binnenin hebben en de cirkel is compleet. Als jullie het kristallijnen Raster met jullie bewustzijn en acties beïnvloeden, verandert dat weer de Grot van Creatie.

Alle is in een cirkel, geliefden. Het is prachtig! Het is interactief. Meer kan ik niet uitleggen behalve dat hoe hoger jullie vibreren, hoe meer jullie gebruiken van wat jullie hebben geweten op de planeet, hoe meer het de planeet verandert.

Binnen de Grot van Creatie is er een samenvloeiing van kwantumenergie met miljarden zielen, miljoenen die hier zelfs nog niet zijn, het beïnvloedt ook hen! Ik zal jullie zeggen waarom. Omdat jullie de toekomst veranderen als jullie met en in het verleden werken. Jullie veranderen de toestand van degenen die zullen arriveren en wat zij zullen doen en hoe hun bewustzijn zal zijn.

Wat jullie vandaag doen plant de zaden voor vrede op Aarde dus als zij zijn geboren zullen zij hebben wat jullie hebben. Het is veel diepgaander dan jullie weten en jullie zitten hier in de stoel en maken je druk om geld voor benzine. Begrijpen jullie wat ik zeg? Misschien is het tijd om dat even opzij te schuiven en te zeggen: “Dank U, God, dat ik weet wat ik weet.”

Als jullie van deze planeet af gaan wil ik dat jullie iets weten. Jullie zijn groots, veel grootser dan jullie je kunnen voorstellen en jullie zouden je hoofd rechtop moeten houden. Jullie hebben er geen idee van wat jullie hebben gedaan. Sommigen noemen het opoffering, wat wij gepastheid noemen. Er zijn er hier in deze zaal die naar de planeet zijn gekomen met het doel om er maar drie maanden te blijven. Dan overlijden zij en breken schijnbaar hun moeders hart. Jullie zouden zeggen: “Waarom zouden zij ooit zoiets doen?” Ik zal het jullie zeggen: Zodat de moeder God kan vinden, daarom! Omdat dat anders niet zou gebeuren! Zij moest naar de donkerste plaats gaan, zichzelf onderzoeken en eruit komen als lichtwerker. Dat staat in de Akasha geschreven! Het is een energie die in het kristallijnen Raster zit. Denken jullie dat God dat niet weet? Het is een deel van het systeem.

Oh, ik weet wie er hier zijn. Misschien hebben jullie dit meegemaakt, moeders. Nu weten jullie het. Misschien zitten jullie daarom hier in de stoel. Denken jullie dat wij niet weten wie hier zijn? Het is groots! Jullie noemen het opoffering, maar dat is het niet. Jullie zijn hier drie maanden, gaan terug naar huis en komen weer hier – vaak bij dezelfde moeder. Er zit systeem in! Het is prachtig!

Er zijn veel minder zielenkronieken dan jullie denken. Dat komt omdat jullie terugkomen. Hoeveel mensen zijn er op Aarde? Hoeveel mensen zijn er op Aarde geweest? Hoeveel zijn dat er samengeteld?

Veel meer dan er in de Grot van Creatie zijn want jullie blijven terugkomen. Het is waar, de bevolking van de Aarde neemt exponentieel toe. Dat betekent dat er steeds nieuwe mensen komen en dat is ook zo. Maar Gaia weet wie er komen. De stukjes van God rond dit universum weten wie er komen en de oude zielen weten dit op een bepaald niveau ook. Dat is waar de schoonheid in zit.

Schuif nu het geloof even opzij. Ik wil jullie meenemen naar een plaats. Het is een prachtige planeet. Er is hier niet veel onenigheid. Oh, er zijn verschillen in opvattingen, maar niet veel onenigheid. Er zijn op deze planeet maar een paar continenten die omgeven zijn door water. Er is al 100 jaar geen oorlog meer geweest Degenen op de planeet zijn het niet altijd met elkaar eens maar zij doden elkaar niet meer. Kunnen jullie je zo’n planeet voorstellen? Oh, er is onbalans omdat er vrije keuze is. Maar zij geven om elkaar.

Zij doden elkaar niet meer. Dat is geen optie omdat zij dat barbaars vinden. Het bestaat in hun samenleving niet meer, net zoals het bij jullie niet voorkomt dat je de hand van je zoon afhakt omdat hij iets steelt. Dat is barbaars en het is geen optie voor een verlichte samenleving.

Ik wil jullie deze plaats bekendmaken. Hij heet Aarde. Hij vertegenwoordigt de resultaten van degenen die in de Grot zullen aankomen. Het heeft zoveel generaties nodig als daarvoor nodig zijn omdat de zaden daarvoor nu geplant worden. Het zal langzaam gaan. Jullie zien nu het begin daarvan. Zien jullie het niet?

Jullie krijgen niet nog een wereldoorlog. Dat gebeurt gewoon niet. Dat kan niet. Er is gewoon teveel welwillendheid in het systeem waarvan jullie deel beginnen deel uit te maken.

Oh, het lijkt misschien niet zo maar kijk naar het nieuws! Jullie zitten in een overgang van de oude energie naar de wedergeboorte van het menselijk bewustzijn. Kan het zijn dat jullie hier zijn gekomen, oude zielen, om iets voor elkaar te krijgen waar jullie voorouders alleen maar van konden dromen? Hoeveel generaties zullen daarvoor nodig zijn? Dat maakt niet uit. Het gaat langzaam die kant op.

Zullen er oorlogen zijn? Zeker. In het proces van voltooiing zal de oude energie op sommige plaatsen prevaleren en die plaatsen zullen teruggaan naar het duister. Dat doet het duister. Maar het licht zal winnen. Langzaam als het gaat zullen er generaties voor nodig zijn, maar de kinderen moeten fris binnenkomen op Aarde. Het is moeilijk voor een volwassene om een wedergeboorte van het bewustzijn te ondergaan op middelbare leeftijd.

En wie zullen die kinderen zijn, oude zielen? Jullie! Zien jullie de cirkel? Wat jullie nu doen plant het zaad op zo’n manier dat als jullie terugkomen jullie in staat zullen zijn om het water te geven met de schoonheid van de liefde van God zijn groei te verzorgen. Jullie zijn je eigen voorouders en zullen dat ook in de toekomst zijn. Ik zou het niet vertellen als het niet waar was, als het niet in het plan der dingen zat, als het niet al jaren geleden was voorzien.

Geliefden, en zou nu geen Kryon tegen jullie spreken als jullie niet zouden hebben gedaan wat jullie hebben gedaan. Ik zou hier niet zijn als jullie jezelf gaan vernietigen. Ik zou hier niet zijn als de Aarde jullie gaat vernietigen. Horen jullie mij?

Jullie hebben de vrije keuze om alles te doen wat jullie willen. Jullie zijn op een punt gekomen waar de potentiëlen jullie drukken naar welwillendheid, waar de menselijke natuur begint te veranderen, waar wat jullie willen zich begint te manifesteren – en het werd tijd!

Neem met je mee wat jullie vandaag hebben geleerd en communiceer anders dan je voorheen deed. Weet wie jullie zijn. Ik zal iets zeggen wat ik nog nooit heb gezegd. Begrijp het in de context waarin het wordt gezegd.

Twee woorden. VERTREK TROTS.

En zo is het.

KRYON