Live Kryon Channeling. Jullie Akasha ontwaakt langzaamaan  

Live Kryon Channeling.
Jullie Akasha ontwaakt langzaamaan  

Lee Carroll / 27 november 2020
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ongeveer 11.000 jaar geleden, aan het einde van de IJstijd, een mini-ijstijd als jullie willen, gebeurden er dingen op deze planeet en jullie kunnen hiernaar zoeken en jullie zullen het ook vinden. Deze dingen hebben te maken met wat ik een ongebruikelijke plasmische activiteit in de atmosfeer wil noemen.

Het magnetisch raster was heel, heel anders. Massa-uitbarstingen van de Zon en de soort dingen waar films over zijn gemaakt, bereikten en raakten het magnetisch veld van deze planeet. Dit laadde het op met verschillende soorten plasma. Jullie kunnen het zien in de geschiedenis van de wetenschap. Het zit in de ijskernen en in het magnetisme dat jullie kunnen meten in de lagen van de Aarde.

Het was toen anders en ik wil jullie vertellen wat dit veroorzaakte. Allereerst veroorzaakte het veel dood. Wij hebben jullie dit eerder verteld en wij vertelden het jullie dat de mensen dit deels schiepen. De mensheid was door minstens vier stadia van beschaving gegaan en had zichzelf elke keer bijna vernietigd.

Jullie zouden je kunnen herinneren dat jullie profetieën vertelden dat jullie enkele jaren gelden een laatste oorlog zouden hebben met massavernietiging. Dit gebeurde niet. Dat was nummer vier die overgaat naar nummer vijf. Het jaar 2013 en later is nummer vijf.

Wij hebben jullie verteld over het kijken naar nummer drie in een “onbekende geschiedenis.” Jullie zullen niet makkelijk iets vinden waarover ik spreek en de geschiedenis werd niet uitgewist door wapens, maar eerder door plasma-ontlading – de natuur dus!

Maar ver daarvoor had jullie planeet een atmosfeer die leefde op een andere manier door de activiteit van de zon (de heliosfeer) en dit laadde het magnetisch raster op een manier waardoor de mensheid in staat was om het DNA zich te laten ontwikkelen tot minstens 50%.

Bedenk dat jullie momenteel op 30 tot 35% zitten. “Wacht even, Kryon, bedoel jij dat wij achteruit zijn gegaan? Ja, uiteindelijk zullen jullie hier bewijs voor vinden – een gevorderde samenleving.

Als jullie levens hadden waarin jullie voelden dat jullie deel uitmaakten van een gevorderde samenleving, waren jullie daar ook. Dit komt omdat jullie bewustzijn gevorderd was, niet jullie technologie. (lees dit nog eens langzaam!)

Jullie konden met je bewustzijn dingen doen die jullie nu niet kunnen, en jullie konden hen makkelijk doen. Jullie konden je eigen lichaam helen met je eigen bewustzijn.

Er waren mensen die feitelijk materie konden scheppen uit het niets, allemaal door gevorderd denken en niet door mechanische apparaten. Wij geven jullie een principe waar nog niet echt aan gedacht is: “Bewustzijn is natuurkunde!” Het is een echt, meetbaar veld dat de fysieke realiteit beïnvloedt. Is je computer ooit gecrasht of ging er een lamp kapot toen je boos was? Hoe? Het is natuurkunde!

Ja, jullie waren daar, niet met vliegende auto’s en anti-zwaartekracht, maar met een wijsheid en hoge natuurkunde die jullie je goed herinneren. Jullie herinneren je gevorderde wijsheid en bewustzijn. Er is een reden voor het feit dat jullie je deze dingen intuïtief kunnen herinneren. Het zit in jullie Akasha!

Luister, want dit is de les van vandaag: Jullie bedekken het oude niet als jullie je ontwikkelen – luister – in plaats daarvan brengen jullie naar voren wat jullie hadden. Jullie gaan terug om de toekomst te bereiken!

Jullie Akasha ontwaakt langzaamaan omdat jullie 2012 zijn gepasseerd. Er is al een patroon of een sjabloon voor deze gevorderde realiteit en jullie leefden die eonen geleden. Dit Akasha-patroon bestaat binnenin jullie om de evolutie te versnellen waar jullie nu doorheen gaan. Jullie zijn daar eerder geweest!

Oude zielen, wat jullie je herinneren is een gevorderde beschaving van veel meer dan 10.000 jaar geleden. Maar de zaden ervan gaan zich weer in patroon brengen. Het is niet nieuw en het is niet onbekend en jullie Akasha weet dit. Het innerlijk aangeborene van jullie lichaam weet dit.

Wat er was zal er weer de realiteit zijn en dit zal voor jullie niet nieuw zijn. Jullie komen er weer in terug. Wij hebben gesproken over Atlantis en wij hebben het gehad over het feit dat jullie niet allemaal, geen miljoenen van jullie, op een zinkend eiland kunnen zijn geweest. Toch geloven jullie allemaal dat jullie erbij waren. Er is om vele redenen een metafoor voor de vernietiging van de mensheid, en dit was echt, en jullie gingen er allemaal doorheen. De meesten van jullie werden in die tijden vernietigd en dit was beschaving nummer drie. Nummer twee had zijn eigen redenen, grotendeels Aarde-gebaseerd.

Toen was er de herstart van beschaving nummer vier (in jullie huidige 11.000-jarige geschiedenis. Alles wat jullie toeschrijven aan menselijke beschaving, alle 11.000 jaar ervan, is feitelijk de vierde beschaving. Ik weet dat dit heel vreemd klinkt, maar zelfs een deeltje van de wijze Oude Informatie van de Inheemsen van jullie planeet kende deze dingen. Het is een deel van hun leringen.

Lieve mensen, jullie beschaving is hier 50.000 jaar geweest. De wetenschap zal het er op een dag mee eens zijn dat er een stuk geschiedenis verloren is gegaan en dan zien zij het voor wat het is. Jullie zijn niet zo erg jong! Vele van jullie zielen zijn zeer oud en wijs en jullie zijn hier lang geweest. Jullie Akashakroniek is vol van dit soort dingen.

Begrijpen jullie wat ik vandaag bedoel? Jullie hebben de bouwstenen van de toekomst omdat jullie dit in het verleden hebben ervaren. Hierdoor zullen jullie er niet bang voor zijn en als jullie dit gaan ervaren zal het iets zijn dat comfortabel voor jullie zal voelen.

Kryon

**Source **Channel: Lee Carroll