Kryon in Ashville, North Carolina.1 Altijd aanwezig!

 Live Kryon Channeling:
Kryon in Ashville, North Carolina.1

Altijd aanwezig!

23 maart 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij gaan door met de vorige boodschap. Jullie licht wordt zeker gezien en er is zeker grote liefde voor ieder van jullie. Hoeveel channelaars moeten dit tegen jullie zeggen in deze grootse dagen voordat jullie begrijpen dat er een nieuw paradigma is en jullie vertellen over de relatie die jullie hebben met de Schepper van Alle Dingen? Dat wat jullie God hebben genoemd, of Spirit of de Schepper. Een compleet nieuw paradigma! Langzaamaan zijn er mensen die begrijpen en dit begrip begint jullie vrede te brengen. Ik kan jullie mee terug nemen, nu, letterlijk en als ik jullie mee terug neem kunnen jullie de engelwezens zien die naar deze planeet kwamen en begonnen met het zaaien van verlichting naar wat jullie nu mensen noemen. Vinden jullie het niet interessant dat jullie DNA verschilt van alle andere dieren op de planeet? Zelfs degenen die vlak onder jullie staan hebben geen 23 paar chromosomen zoals jullie. Jullie begrijpen dat het een DNA-verandering was, en dat was het ook! De wetenschap ziet dit ook heel duidelijk maar zij weten niet waarom, maar het correspondeert zelfs met de timing die wij jullie hebben gegeven waarin alles gebeurde.

Lieve mensen, dit werd in liefde gedaan, dit werd niet als gevolg van een oordeel gedaan, dit was een prachtig experiment waarbij de Schepper zei dat hij de mensheid als volgende wilde. Deze planeet, de enige, met 23 paar chromosomen, om een reis te gaan starten die werd bepaald door hun eigen vrije wil en waarbij zij konden doen wat zij wilden doen. Maar vergis je niet; toen jullie werden geboren verheugden de engelen zich en dit doen zij nog steeds. Een ander menselijk leven, een ander bewustzijn in het beeld van liefde, in het beeld van de Schepper….hier!

Ik wil jullie dit laten zien in een licht dat jullie zullen begrijpen omdat er mensen zijn die zeggen: “Ik kan niet doordringen tot God!” De sluier waarover jullie is verteld, is echt maar misschien is hetgeen jullie erover is verteld, misinformatie. De sluier is er en jullie kunnen daar zelf niet doorheen kijken. Maar dit betekent niet dat jullie deze sluier niet kunnen transmuteren.

Moeders, vaders, kunnen jullie je herinneren dat jullie je kind voor de eerste keer zagen? Jullie noemen dit een overvloed aan vreugde omdat er zoveel blijdschap is. Het kind begrijpt de glimlachen nog niet echt – sommigen al vrij snel – maar op het moment van de geboorte is het zo prachtig als jullie die stem voor het eerst horen. Wat is het eerste dat jullie doen? Wat doen jullie dan als je aan de metafoor God/mens denkt, gaan jullie het kind dan meteen verdoemen…want er wordt gezegd dat God dit met jullie deed! Jullie doen dit natuurlijk niet. Jullie huilen van vreugde en compassie en blijdschap. Het kind groeit op en jullie houden er altijd van…. altijd! Wat het kind ook doet houden jullie er onmetelijk van….jullie blijven ervan houden, jullie kunnen er niets aan doen! God kan er ook niets aan doen: God houdt van jullie…. wat jullie ook doen! Er is een gezegde dat jullie je hele leven beschadigd worden en dat komt van degenen die aan God twijfelen: “Kijk naar de afschuwelijke dingen die op Aarde gebeuren! Kijk naar wat er hier is gebeurd…. wat deze mensen hebben gedaan. Er IS geen God die deze dingen stopt. Hij zou dit nooit mogen toestaan! Daarom geloof ik niet in God!” zeggen zij.

Lieve mensen, laat mij jullie vertellen wat dit is; het is absolute, maximale vrije keuze! Het is aan de mens om naar het laagste of naar het hoogste niveau te gaan en alles ertussenin. Alle dingen die de mens naar het laagst mogelijk niveau brengen, de horror en het duister, dat is mensenwerk. Ik wil jullie iets vertellen: Licht is sterker dan duisternis en jullie staan op de drempel van het mooiste licht dat ooit is geschapen door een mens die zich gaat ontwikkelen en meer gezond verstand heeft. Gezond verstand om geen oorlog te scheppen, gezond verstand om van elkaar te houden en elkaar te respecteren zoals dit nooit eerder is gebeurd.

Zie je, dit is nieuw en kijk maar naar het nieuws. Je ziet ook een toename van bewustzijn. Jullie krijgen een klap als jullie lage energie zien in plaats van welwillendheid, compassie en liefde…. dit is de mens van vandaag. Er kan zo veel licht worden gegenereerd door een mens of door een groep; jullie kunnen het nog niet zien maar het komt eraan! Op dezelfde manier als waarop jullie duisternis scheppen kunnen jullie ook licht scheppen. God zal jullie niet veroordelen of helpen…. dat is vrije keuze. Aha, maar er is nog iets anders: In een channeling waarin ik vertelde dat God luistert vertelde ik dat er een sluier is en jullie vrije keuze hebben en dat vrije keuze ook inhoudt dat jullie om hulp kunnen vragen. Jullie beschermen je kind. Laten wij jullie een metafoor vertellen, een allegorie. Jullie kind groeit op tot teenager en besluit dat jullie dom zijn, en in die jaren van beginnende volwassenheid zullen wij zeggen dat de cake nog niet uit de oven is en toch voelt de teenager zelf dat hij of zij compleet is. Dit is algemeen in de mensenwereld, net zo algemeen als in de dierenwereld, kijk maar!

Laten wij zeggen dat er in dit verhaal een sluier op de wereld is en dat op dit punt de teenager vrije keuze heeft om door die sluier heen te gaan en zijn eigen leven te gaan leiden, op zijn eigen manier, zonder jullie hulp, oordeel of tussenkomst. “Dit is het dan, vader en moeder….jullie komen van oude plaatsen, uit de oude dagen….wij hebben andere dingen te doen. Wij en de andere teenagers gaan dus naar achter de sluier naar ons eigen land”….en zij verdwenen door de sluier. Voordat zij dit doen zeggen jullie dat het hun vrije keuze is om dit te doen maar denk erom….als jullie ons nodig hebben, wanneer dan ook, roep ons dan en wij zullen luisteren…als jullie onze namen roepen zullen wij er altijd zijn want geen enkele stem klinkt als die van jou, lieverd! Als je mijn naam roept zal ik er zijn!

De teenager zegt: “Dank je wel, maar dit zal niet nodig zijn! Laten wij zeggen dat jullie je dagen doorbrengen voor de sluier en wachten op de oproep. Jullie herkennen de stem van jullie geliefde, degene die uit jullie lendenen voortkwam….man of vrouw, het maakt niet uit….jullie besteedden zoveel tijd en denken: “Hoe zal het met hen gaan….de sluier is dicht, ik kan hen niet zien en ik weet het niet maar ik beloof dit: Als hij/zij roept dan hoor ik zijn/haar stem en zal ik direct helpen. Bij een ommunicatie die twee kanten opgaat kan ik direct adviseren!”

Vraag voor jullie: Op een dag horen jullie dit stemmetje: “Mam, je hebt gelijk over iets. (Kryon lacht) Ik heb je nu echt nodig….ik heb je nu echt nodig want ik zit in de moeilijkheden!”

Vraag: Wat doen jullie? Elk gezond verstand zegt dat je huilt van vreugde en hen geeft wat zij nodig hebben. “Ik zal naar hen luisteren, ik zal hen dingen door de sluier heen geven!” zeggen jullie jullie allemaal want daarop hebben jullie gewacht. Toch wordt jullie door spirituele leiders verteld dat God zou zeggen: “Jij hebt niet geluisterd….zoek het zelf maar uit, kind! Jij bent zelf weggegaan, weet je nog?”

Dit is wat er wordt gemaakt van een prachtige en welwillende Schepper! Ik zal jullie nogmaals en nogmaals en weer zeggen dat de menselijke liefde voor een kind maar een fractie is van de liefde die God voor jullie heeft. Wanneer was de laatste keer dat jullie hardop uitspraken of je hand opstaken en zeiden: “Lieve Spirit, ik heb je nodig! Ik weet niet wat ik nodig heb, maar ik zit in de problemen!” Misschien geestelijke problemen over wat de dokter vertelde of over wat dan ook, maar jullie zitten in moeilijkheden en nu hebben jullie nodig waarvan wij zeggen dat het beschikbaar is….want God luistert! Vrije keuze betekent dat jullie kunnen vragen! Er zal een gevoel komen dat jullie worden gehoord….er wordt naar jullie geluisterd en jullie worden gehoord….en dan gaat het beginnen….een multidimensionaal proces dat jullie niet begrijpen – of leuk vinden – maar het gaat veranderen.

Soms is het wachten op synchroniciteit en soms gaat het om dingen waarvan jullie niet dachten dat jullie daar doorheen moesten gaan, al deze dingen… maar als jullie aan de andere kant zouden kunnen zien zouden jullie begrijpen dat jullie de hand van God aanraakten en jullie weten dat jullie anders zijn dan voorheen en dat je ziel heeft geantwoord en weten dat het gedaan kan worden en jullie kunnen nauwelijks wachten….en houden van God! Jullie zeggen: “Ik ben verbonden. Ik heb tot achter de sluier gereikt. Ik kan mijn eigen realiteit scheppen; ik kan synchroniciteit scheppen; ik kan liefhebben wanneer ik maar wil; ik kan de handen en de harten aanraken van degenen waarvan ik houd omdat ik weet hoe ik dit moet doen.

Ieder mens weet hoe hij dit moet doen om hij interacties heeft met geliefden als een geliefde heeft gezegd dat hij hulp nodig heeft.

Dit is de boodschap. De Schepper is niet degene die jullie is verteld, lieve mensen. De Schepper luistert altijd en is er altijd klaar voor. Jullie maken deel uit van de Schepping! Hoewel God niet jullie ouder zal zijn: God is bij jullie op manieren die ik jullie niet eens kan beginnen uit te leggen. Binnenin jullie DNA is de liefde van God; is een deel van de ruimte van de Schepper. Jullie zijn een deel van de Schepping. Jullie lopen niet rond als kleine goden zoals sommigen hebben gezegd: jullie zijn een deel van de Ene God! Allemaal! Dit geeft jullie het recht om je arm uit te steken tot achter de sluier en te zeggen: “Ik heb hulp nodig!”

Dit is de manier waarop spontane genezing werkt, lieve mensen, voor degenen die nooit op een plaats als deze zitten maar die zo diep in de moeilijkheden zitten en het uitschreeuwen naar God en vragen om hulp….het werkt! Zo veel dingen als dit zijn mogelijk en doenbaar! Wat denken jullie hiervan….geloven jullie dit of geloven jullie het niet? Wat staat jullie doos van geloof jullie vandaag toe? Dit is het grootste probleem: uit het vooroordeel vandaan gaan van alles dat jullie ooit is verteld en naar een houding te gaan van gezond verstand, liefde, compassie en zelf nadenken!

Er is meer!

Vanavond ga ik spreken over Marilyn.
(Hard gelach in de zaal)

En zo is het.

Kryon