Kryon in Ashville, North Carolina. 2 / De Walk-in en de BDE

Live Kryon Channeling:
Kryon in Ashville, North Carolina. 2

De Walk-in en de BDE

23 maart 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wat nu volgt is nieuw en dit zal zoals altijd gezien worden als controversieel.

De controverse komt van degenen die een bepaald ding op een bepaalde manier hebben geleerd, en wat dit ding ook is, het is gebaseerd op een cultuur die – jullie begrijpen het – lineair is. Een van de moeilijkste dingen die een mens kan doen is buiten de doos te denken waarin hij is geboren naar een doos die logisch is omdat die gaat over de manier waarop de dingen werken. Het is logisch omdat dit de manier is waarop jullie zijn getraind. Het is logisch omdat jullie geliefden dit vertelden. Het is logisch want als jullie bepaalde dingen leren – inclusief de spirituele en bovennatuurlijke dingen – is dit de manier waarop het werkte. Nu komt er een heel ander inzicht, en voordat ik hierover begin vertel ik jullie dit: Het is een nieuw perspectief, lieve mensen, omdat de energie van deze planeet het begrip hierover gaat steunen. Er zijn mensen onder jullie die met hun hoofd schudden en zeggen: “Nee, dit slaat nergens op! Ik word desondanks geacht dit gewoon te aanvaarden”. Het is compleet anders….zo anders dat jullie je hoofd schudden en zeggen: “Ik weet niet hoe dit werkt!” Multidimensionale dingen, lieve mensen, gaan compleet buiten de dimensie om waarin jullie leven, en zij zijn raar en vreemd. Jullie kunnen multidimensionaal leven niet begrijpen dat kan bestaan op manieren die niet passen in jullie definitie van het leven omdat alles wat jullie hebben biologie is.

Wat denken jullie van licht? Heeft licht leven? Jullie zouden zeggen: “Het lijkt zichzelf niet te reproduceren, het lijkt geen dingen te doen die logisch zijn!” Het zijn geen logische dingen in jullie definitie, en toch verandert licht als jullie in de buurt zijn. Licht verandert als jullie het observeren. Dit is bijna een oorzaak-en-gevolg relatie die menselijk bewustzijn verlicht. Wat moeten wij daarmee? Licht is een  ultidimensionale energie die feitelijk kan antwoorden op menselijk bewustzijn. Dit roept weer andere vragen op: Wat is leven? Wat leeft niet? Wat is jullie definitie van het leven? Ik heb het hierover omdat hetgeen gaat komen extreem complex is.

Alweer openen wij de deur naar een discussie die zo prachtig is….over de menselijke
ziel. De menselijke ziel lijkt in geen velden of wegen op hetgeen jullie hierover is verteld. Zelfs als jullie de boodschappen van Kryon volgen geef ik jullie alleen maar oppervlakkige informatie. Bondige informatie over de complexiteit, de schoonheid, de enormiteit en de pracht van jullie ziel. Jullie gebruiken dit woord zo gemakkelijk op een schip – hoeveel zielen zijn er aan boord? – dit is een referentie naar het aantal mensen, want zo zien jullie dit. Er is een mens en elke mens heeft een ziel. Nu jullie je naar spirituele lessen keren vragen jullie je af: “Wat is de ziel en hoe werkt die?”

Jullie zullen vele beschrijvingen horen maar meestal lineair! Jullie hebben een ziel die je hele leven bij je is. Deze ziel bestond al voordat jullie kwamen, jullie nemen deze ziel mee en komen naar de Aarde, jullie maken de keuzen die jullie maken, de ziel is bij jullie. Jullie gaan weer weg en de ziel gaat naar de andere kant van de sluier en de ziel komt hier weer terug. Dit is een reïncarnerende ziel en niet iedereen gelooft dit. Velen geloven dat de ziel hier een tijdje is en dan weggaat; hij komt nooit meer terug! Zo verschillend zijn de gedachten en ideeën. De oorspronkelijke spirituele systemen van deze planeet – de zeer, zeer oorspronkelijke, zagen de ziel als steeds weer reïncarnerend. Deze systemen zagen ook de energie van wat wij vandaag karma noemen; karma dat een uitdrukking was van licht dat er was voor jullie licht, dat jullie meebrachten naar dit leven en dat een energie had waar jullie mee om moesten gaan. Deze energie is voor een Hindoe vooraanstaand, van het eerste belang. Jullie gaan allemaal uiteindelijk naar het Nirwana maar dat hangt af van je karma! Dus waren al deze principes oorspronkelijke principes; het waren de meest intuïtieve principes die jullie op de planeet kunnen vinden.

Vandaag wordt de ziel lineair en de informatie erover is ongelooflijk eenvoudig. Jullie
zouden niet geloven hoe eenvoudig!

Wat gebeurt er als jullie overlijden? De ziel gaat weg! Ik heb vaak tegen jullie gezegd en heb informatie gegeven over het splitsen van de ziel. Ik heb jullie zelfs gevraagd om je Hoger Zelf te onderzoeken, het hogere deel van je ziel. Waar is dit? Dan vertelde ik jullie dat er geen waar is als er multidimensionaliteit is. Locatie, plaats, is op zichzelf een lineair idee, lieve mensen. Wat als ik jullie vertel dat de ziel steeds overal is in alle delen van het melkwegstelsel omdat alles Een is. Misschien kunnen jullie nu begrijpen wie jullie zijn als jullie overal tegelijk in het melkwegstelsel zijn? Jullie ziel is niet aan maar een plaats gebonden, hij komt hier niet gewoon samen met jullie binnen. Lieve mensen, over het hele melkwegstelsel….dat is moeilijk te verteren, nietwaar? “Wacht even Kryon, jij bedoelt dat mijn ziel niet compleet in mijn lichaam is?” Jij snapt het! “Hoe kan je een Hoger Zelf hebben dat in je hele lichaam is? Het Hoger Zelf moet ergens anders zijn!” Dan gaan jullie je realiseren dat er een element van splitsing moet zijn. Nu, dat woord is verkeerd want zelfs splitsing is een absoluut lineair concept….jullie hebben een ding, neem een mes, en dan zijn er twee dingen. Dit is niet de manier waarop het gebeurt. Het is het enige concept dat ik kan gebruiken!

Jullie hebben geen woord dat een samenstromen betekent van deling. EEN ziel met miljoenen anderen….dit zijn dingen die niet in jullie voorstellingsvermogen voorkomen. Er is geen woord voor. Wat er nu volgt is dus moeilijk. Dit alles heb ik verteld omdat ik een Walk-in wil definiëren. Ik heb dit nooit eerder gedaan. In de channeling die wij eerder hebben gegeven, zaten wij naast de lerares Marilyn. Als zij channelt, lieve mensen, sluit zij haar ogen, opent hen dan weer en dan is zij iemand anders. Dit alles nadat zij een ervaring had gehad die zij de Walk-in noemt. Het is heel goed gedocumenteerd in wat zij beschrijft over haar leven en daarin vertelt zij wat er gebeurde met wat het bovennatuurlijke beschrijft als een Walk-in. Alles wat ik jullie nu ga vertellen lijkt nergens op te slaan.

Jullie lineariseren alles. Laten wij het hebben over een Walk-in en hoe dit geacht wordt te werken in zijn basisvorm – ook wanneer dit gaat werken, hoe vaak, de meest voorkomende, en dit gaat als volgt. Jullie houden je met zelf bezig en met je eigen ziel. (Kryon lacht) En dan, door iets dat wij zullen beschrijven, komt er een andere ziel binnen in je leven en word je zo anders dat je hetgeen je daarvoor was niet eens herkent. Het is zo onthutsend anders en zo was het ook bij Marilyn de lerares zodat zelfs haar zoon vroeg: “Wat heb je gedaan met mijn moeder?” Zo diepgaand zijn de opwaardering en de verandering. Voor een mens is er maar een antwoord: Jouw ziel is omhoog gegaan! De ziel waarmee jullie zijn geboren gaat dus op de een of andere manier weg, of gaat op de achterbank zitten, en dat is het dan. Dit noemt men een Walk-in, dus voordat wij verder praten: wat zou hier zijn gebeurd? Ik wil het hebben over de manier waarop dit vaak gebeurt. Ik ga jullie nu een prachtig verhaal vertellen en er zijn mensen in de zaal die dit hebben ervaren. Het is gewoon, algemeen, bij mensen, om bij een noodgeval, een ongeluk of ziekenhuis, thuis, dat er een zogenaamde bijna-dood-ervaring kan zijn. Zelfs dit is een verkeerde naam. Jullie definitie van dood is wetenschappelijk gezien heel duidelijk.

Vele mensen zijn meerdere keren gestorven op de operatietafel. Dit komt allemaal samen in wat medici een BDE noemen. Bijna Dood Ervaring. Wij zullen het een BDE noemen. Als je met iemand spreekt die een BDE heeft gehad zijn er verschillende verhalen. Interessant genoeg zijn zij niet altijd positief. Dit heeft te maken met het bewustzijn van degene die de ervaring heeft gehad. Laten wij het hebben over degenen die de ervaring hebben gehad en hier veranderd uit terugkwamen. Wat gebeurt er tijdens een BDE? Om te beginnen is het idee dat jullie overlijden onzinnig. Jullie gaan alleen klinisch dood. Jullie weten het als jullie dood zijn. Als er ook maar de kleinste aanwijzing is dat jullie stoppen met leven, als jullie geen adem meer halen, als het hart stopt, als de systemen die zuurstof nodig hebben niet meer kunnen functioneren….al deze dingen geven signalen aan de hersenen. De hersenen doen dan dingen die jullie nooit hebben geweten. Er is een systeem hiervoor. Als de hersenen zich realiseren dat het leven ten einde loopt….ik wil jullie iets vertellen…. jullie hebben allemaal een veiligheidsgordel….het is een bewustzijn van welwillendheid die over jullie komt om je te beschermen tegen wat jullie is verteld: de horror van de dood! Dit geeft jullie heerlijke gevoelens over welwillendheid en licht die jullie nooit zullen vergeten.

Dit is algemeen bij bijna iedereen die een positieve BDE ervaart….zij gaan misschien
door een tunnel en zien misschien het licht en voelen misschien de liefde van God en zijn helemaal niet bang. Zeg ik jullie iets dat onnauwkeurig is? Ik zeg jullie dat dit heel nauwkeurig is. Jullie hersenen zijn geprogrammeerd voor de waarheid en in de tijd waarin de dood duidelijk lijkt, of duidelijk zou kunnen zijn, kent het lichaam dit verschil niet en het weet dat het bij het sterven al snel zal worden gered. Dit start het programma van welwillende liefde om jullie de waarheid ervan te laten voelen. De waarheid is dat jullie door zullen gaan….het is prachtig dat er geen einde is, lieve mensen. Er is geen horrorverhaal. Het komt allemaal goed en dat doet het ook! Dit is een grote waarheid en jullie hart, je hersenen en je pijnappelklier werken allemaal samen om jullie dit te laten zien. Dit is de liefde van God! Het is een programma. Wat vaak gebeurt, lieve mensen, is dat jullie hieruit komen en voor altijd veranderd zijn omdat het programma ging lopen en jullie niet dood gingen maar de waarheid kennen. Daarna komen jullie uit de operatie, komen uit deze ervaringen, en opeens is alles anders. Tjonge, wat een verschil! Voor sommigen van jullie is het zo anders dan wat jullie hebben gedaan…zijn jullie er klaar voor….dat jullie je zielservaring verhogen naar het volgende niveau…

Jullie weten het, je ziel is nu in 3D en een verhoogde ziel is niet in 3D…die heeft een ervaring gehad die verder ging dan hij ooit heeft ervaren. Jullie komen eruit en zijn zo veranderd dat jullie een ander persoon lijken. Jullie gaan veel verder dan wie jullie waren zodat alle anderen zullen zeggen: “Wat hebben jullie met mijn moeder gedaan?”

Begrijpen jullie wat ik zeg? Kregen jullie de ziel specifiek van iemand anders? Het
antwoord is nee. Dit is controversieel! Maar jullie dienen wel te identificeren wat er in je ziel is. Bevat je ziel dan familieleden die jullie hebben ontmoet in vorige levens? Het antwoord is Ja! (Kryon lacht) Jullie ziel is niet van jezelf. Er zit familie in….dat is controversieel want jullie willen in de spiegel kijken en zeggen dat er niemand anders in je lichaam zit dan je eigen ziel. Wat denken jullie van alle helpers en gidsen die samen met jullie binnenkomen? Waar denken jullie dat zij zich bevinden? Op het plafond? Zij zijn binnenin jullie. De Groep waarover wij spreken is van jullie en die komt samen met de ziel. Julie hebben niet de leiding over het multidimensionale ding dat jullie het Merkabah noemen en als jullie aan de andere kant van de sluier komen gaan jullie terug naar de familie en jullie hoeven hen geen naam te geven….er is een naam voor jullie allemaal en jullie zingen een lied in licht en dat is complex…wij hebben hier eerder over gesproken!

Terug naar de Walk-in. Hebben jullie dit eerder gezien? Ontwikkelde zielen, dat wil
zeggen: zielen die een enorme ontwaking hebben gehad, die uit een oude energie
komen en worden geplaatst in een nieuwe energie die multidimensionaal is, zien er compleet anders uit. Jullie zien dit elke dag bij de religies om je heen waar iemand een ontwaken heeft naar de liefde van God….het maakt niet uit welke religie het is…liefde is liefde en wij hebben jullie dit eerder verteld. Welk geloofssysteem het ook is, er kan een tijd komen waarin de mens heeft rondgewenteld in oude energie en met alle beproevingen van het leven of een spontane genezing heeft en wordt geconfronteerd met de liefde van God die wordt vertegenwoordigd door een pastor of een priester, wie of wat dan ook, en tot een gloednieuwe conclusie komt! Ik vraag het jullie….is er vandaag een Walk-in omdat het erop lijkt? Hebben jullie er ooit een geïnterviewd? Zij zullen zeggen: “Gisteren was ik een bepaalde persoon en vandaag ben ik een ander! Ik zal nooit doen wat ik eerder heb gedaan omdat ik vandaag de liefde van God heb” en zij vertellen jullie over de liefde van God die absolute kernliefde is. Zij voelen het in hun hart en weten dat zij anders zijn. Zij tellen de dagen van hun nieuwe ervaring! Dit verschilt niet veel van een Walk-in nietwaar?

Wat er is gebeurd is dit: Jullie kregen geen ziel van een ander, lieve mensen, jullie
hadden je eigen ziel die verhoogd werd; verder werd verhoogd dan wie jullie waren en dit schept een ander mens! Hij denkt anders, hij handelt anders, hij is niet geïnteresseerd in de dingen waarvoor hij dit daarvoor wel was; hij is ervaren, of er nu een BDE was of gewoon een beslissing die in het leven is genomen….over liefde. Het wordt vaak vergezeld door een gebeurtenis want die opent dan de envelop en is een katalysator voor wat er gebeurt. In het geval van Marilyn was het een operatie. Een operatie kan daarvoor zorgen. Jullie worden naar een plaats gebracht waar jullie normaal gesproken niet zijn. Als je verdoofd bent met chemicaliën is er een tijd waarop bewustzijn behoorlijk vaak zegt: “Dit is het moment” en de ziel zegt: “Ben jij klaar voor de volgende stap? Jij doet niet waarvoor je hier bent gekomen!” en op een bepaald niveau zeg je: “Da’s waar, laten wij ervoor gaan!” Dan kom je er anders uit dan je erin ging. Ik vertel jullie iets dat jullie zouden moeten weten. Jullie krijgen geen ander persoon in je….jullie krijgen jezelf verhoogd. Wij hebben jullie eerder verteld dat de profeten die hier rondliepen en waarvan sommigen dit nog steeds doen, in staat zijn om hun fysiek te veranderen en welwillendheid uit te stralen zodat mensen en dieren aan hun voeten willen zitten en bloemen groeien waar zij hebben gelopen….dit zijn zielen die op een zeer hoog niveau werken. Het kan ook zijn, lieve mensen, dat zij in een vorig leven het bewustzijnsniveau van de planeet hadden. Met andere woorden: dit is de keuze die jullie hebben! Het enige verschil is de graad waarop de ziel handelt als die is geactiveerd door de liefde van God, van de andere kant van de sluier. Voelen jullie dit?

Waar zijn jullie in dit alles? Tot op dit punt is wat jullie een Walk-in noemen hier in deze zaal aanwezig en jullie weten dit niet! Maar kunnen jullie terugkijken naar een punt waarop jullie een aha-ervaring hadden, als jullie gingen slapen en iets anders deden omdat jullie het nu snapten en waarbij jullie zeiden: “Spirit, ik ben er klaar voor om de volgende stap te doen!” Daardoor veranderden jullie voor altijd. Laat mij jullie iets vertellen: Jullie kunnen nooit teruggaan naar een lagere ziel. Jullie kunnen niet teruggaan! Als jullie dit willen proberen merken jullie dat je in disfunctie bent. Jullie kunnen oudere energie niet terugwinnen….het gaat maar een kant uit….het gaat omhoog!

Marilyn spreekt van een samenkomen van een oude ziel maar dit is een lineair idee; maar wat er gebeurde is echt. Waartoe zij in staat was, was het herkennen dat dit een volgende stap was in de evolutie van haar ziel. Zij had het idee en de herkenning dat zij echt verenigde, zelfs met een ziel van lagere energie en de goede dingen die daar waren kon overhouden….de herinneringen, de kinderen, de geboorten…al die dingen. Dit was een vooruitgang!

Het was dus geen samengaan van een oude ziel met een Walk-in, het was een vooruitgang naar een hoger niveau om haar in staat te stellen om hier te onderwijzen, om het te begrijpen en in staat te zijn om zich te verenigen met wie zij was geweest, op een volwassen manier die logisch en in balans was.

Ik wil niet dat deze informatie op een manier wordt ontvangen die teleurstellend is.
Ik wil dat jullie de pracht begrijpen van een evolutieproces van je ziel. Dit gebeurt vaker dan jullie denken!

Is de man die voor jullie zit een Walk-in? Als jullie naar de definitie willen kijken zou je zeggen dat het een beetje twijfelachtig is. Hij ging, laten wij zeggen, van de ene persoon naar de andere en hij had daar jarenlang voor nodig maar hij deed het wel. Is dit een Walk-in? Het antwoord is Nee. En toch als je naar zijn vorig leven kijkt zijn er mensen die hem kenden en aan hem vroegen: “Op welk punt in de tijd ben jij gek geworden want jij lijkt niet op de man die ik kende en die mijn collega was. Jij bent compleet anders. Sommigen zullen zeggen dat een donkere energie hem te pakken heeft en zijn leven heeft ge(ver)vormd omdat hen is verteld dat dit gebeurde.

Lieve mensen, ik wil jullie de waarheid vertellen. De ziel van de man die jullie voor je zien ging gedeeltelijk weg naar wat jullie nu zien. Geen Walk-in maar dit is precies wat er bij Marilyn gebeurde. Het gebeurde alleen in een ogenblik. Dit gebeurt bij zoveel mensen. Jullie hebben een aha-ervaring zonder BDE en zonder operatie omdat de energie van vandaag dit ondersteunt. Als jullie gaan ontwaken voor een grootsere waarheid en genoeg vertrouwen hebben en dapper genoeg zijn om tegen Spirit te zeggen: “Ik hou van jou, God, ik vertrouw jou, God!”

Is dit echt? Ja, dit is een bevestiging en dit is precies wat mijn partner deed, de man in de stoel, 30 jaar geleden. Hij was de technicus en hij wilde bevestiging of dit feitelijk wel waar was en die voelde hij in zijn hart en dit kon alleen hij voelen en weten. Dit is het directe ding waarnaar jullie op zoek zijn en dat mogelijk is voor ieder van jullie. De meesten vragen er niet om; de meesten blijven in hun doos, maar de oude zielen op deze planeet die beginnen te ontwaken naar een grotere waarheid die spreekt over de pracht van het plan, waar jullie zijn op Aarde en wat er om jullie heen gebeurt.

Jaren geleden vertelde ik jullie dat de opwaardering de donkere kant naar buiten zou
gaan brengen. Dit was ook zo. Ik vertelde jullie over het leger dat samen zou komen, een leger zonder grenzen….voor het eerst want legers hebben altijd grenzen. De enige interesse van dit leger was jullie angst aan te jagen en het duister te vieren. Zij werden groter en groter. Jullie hebben er een naam voor. Jullie weten wat die naam is. Ik heb jullie ook verteld dat zij geen kans hadden omdat duister niet zo helder is. (Kryon en publiek lachen) Met andere woorden: zij zijn niet zo verlicht met gezond verstand! Alles wat zij deden – vanuit de diepten van hun onwetendheid – was de planeet tegen hen op te zetten. Gisteren zijn zij overleden en jullie kunnen dit in de kranten lezen: het laatste bastion van dit leger werd ingenomen….het duister van de planeet werd daar overwonnen. Hun dood, lieve mensen, is gewoon het einde van een oud paradigma. Zie je, zij zijn er nog steeds. Nu zullen zij hun volgende stap zetten en wat eleganter worden in hun duisternis. Let maar op! Het duister zal niet opgeven. Dit was eeuwenlang de manier waarop het ging en dit gaat niet weg. Maar zij gaan ook niet winnen. Maar zij blijven niet erg snugger! Waar zij ook naartoe gaan zullen jullie hen in de gaten hebben en je afvragen wat er aan de hand is. “Dit is duisternis. Ik kan het zien. Het probeert mensen in slavernij te brengen, het wil alles onder controle krijgen….het is dit…het is dat!” De bevolking – niet alleen oude zielen – zullen het zien voor wat  het is omdat er nu licht op de planeet is dat ontvangen gaat worden. Dit is de manier waarop het gaat, dit is het aanzien hiervan. “Dit is de manier waarop het werkt; dit bevalt mij, dit is de richting die ik ga nemen!” Moeders en vaders zien dit in hun kinderen omdat hun kinderen hen feitelijk laten zien hoe het zou kunnen zijn. Sociale media hebben iets dat jullie nog nooit hebben gezien; honderdduizenden spreken ogenblikkelijk met elkaar, ongeacht de grenzen van land of cultuur! Al deze dingen, lieve mensen, zijn het begin van het licht! Ik heb jullie deze dingen eerder gebracht. Jullie ziel gaat ontwaken. De Walk-in is het resultaat van een snel ontwaken maar deze gevorderde zielen zijn jullie, niet een ander! Het zijn de zielen die anabole steroïden gebruiken. (ik wist dat Marilyn dit leuk zou vinden) Het brengt de ervaring dus niet naar de achtergrond; het bevordert het!

Jullie zijn werkelijk fantastisch, lieverds, en alles waar jullie doorheen zijn gegaan, Marilyn, is geweldig! Wij zullen doorgaan omdat de evolutie van jullie ziel niet is afgelopen….helemaal niet!

Luister goed, want jullie hebben dit allemaal: Jullie hebben het in je om te ontwaken
voor een grotere waarheid, gewoon door te onderzoeken en je hand op te steken en te zeggen: “Lieve God, als dit echt is laat het mij dan zien. Dat zou eerlijk zijn!” Dat is het ook en het zal jullie getoond worden.

Dit is de manier waarop het werkt, lieve mensen, voor zo vele mensen.

Dit is de boodschap die jullie vandaag moesten horen!

En zo is het.

Kryon