Kryon in Ashville, North Carolina. 3 Het Bondgenootschap

 Live Kryon Channeling:
Kryon in Ashville, North Carolina. 3

Het Bondgenootschap

23 maart 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Vaak zal de essentie van channelen veranderen. Sommige van die veranderingen zullen lijsten zijn met zaken die jullie moeten weten. Onthullingen over processen; uitleg en soms…niet! Dit is een van degenen die niet worden uitgelegd, lieve mensen, dit is een viering van liefde. Het is heel moeilijk om dingen te definiëren. Zij liggen buiten het gebied van jullie realiteit en het enige dat jullie hebben dat lijkt op de liefde van God is de liefde die jullie voor elkaar hebben, voor jullie kinderen of dieren. Die liefde is soms zo onvoorwaardelijk. Wij hebben jullie verteld dat deze liefhebbende bron jullie naam kent en ver, heel ver boven jullie liefde is verheven. Wat jullie je niet realiseren is dat er overal welwillendheid ten opzichte van jullie is. Ik heb het nu tegen degenen die voelen dat zij slachtoffers zijn van de planeet; die naar een channeling als deze luisteren en boos zijn. Dit maakt hen boos, en dit is vaak gebeurd en mijn partner ontvangt dan een brief of een mail over hoe absurd dit allemaal is. “Hoe kan jij praten over de welwillendheid en de liefde van God als er zoveel mis is?

Er is zoveel mis in mijn leven!” Hoe leg je aan zo iemand uit dat zij zelf hun eigen leven scheppen en ook hun slachtofferschap? Hoe leg je energie aan zo iemand uit, die alleen maar bang is? Bang om het huis uit te gaan omdat er misschien iets zou kunnen gebeuren? Mensen die het ergste bij elke stap verwachten? Hoe verklaar je het feit dat dit een affirmatie is? Als jullie verwachten om slachtoffer te zijn….zullen jullie dit ook zijn! Dit is de manier waarop de energie van deze planeet werkt en die heet: vrije keuze! Wij hebben jullie heel vaak verteld dat de mens krachtig is. Krachtig in elke richting die de mens wil nemen. Als de mens duisternis wil genereren en moeilijkheden is dit precies het bed waarin zij zullen liggen….in al hun levens. En dan horen zij een boodschap van liefde en zeggen: “Absurd, onmogelijk, en begrijpen niet dat zij precies hebben geschapen wat zij doen en het enige bewijs hiervan, voor degenen die luisteren of lezen, om geen slachtoffer te zijn, is het verleggen van hun focus naar iets dat welwillend en prachtig is….als zij dit kunnen! Angst is een gewoonte en in de nieuwe energie keert de gewoonte zich naar het licht. Er is een welwillendheid, een houding, helemaal om jullie heen, en toch hebben jullie vrije keuze. Spirit kan jullie niet pakken en door elkaar schudden en zeggen: “Kijk hier of daar eens naar!” Jullie moeten dit zelf doen. Velen doen dit ook. Maar weet dit: Er is welwillendheid overal om jullie heen.

Er zullen mensen zijn die zeggen: “Er is overal duisternis om mij heen.” Tegen hen wil ik zeggen: Ja, dat klopt, en jullie naam staat erop! Maar de welwillendheid van God is ook om jullie heen als jullie van het paard afstappen dat jullie berijden. Wat het paard ook doet, jullie verwachten dat het rijdt naar angst. Het paard heeft zijn instructies….van jullie!

Oh, ik wil jullie vertellen over de welwillendheid. De reden dat jullie worden omringd door welwillende processen en ideeën is dat als jullie gaan beginnen erover na te denken, om te beslissen om te kijken en je dingen af te vragen, dat het makkelijk te vinden is. Er is jullie misschien verteld dat God zeer mysterieus is, zo groot, zich ergens anders in een vacuüm bevindt. Ik zeg jullie dat het zo erg om jullie heen is dat jullie de tekenen daarvan missen. Laten wij het over het grootste teken hebben. Dat zovelen die hier aanwezig zijn zich hiervan hebben verwijderd. Adironnda begon met channelen en sprak over Gaia. Ik zal daarmee doorgaan. Lieve mensen, als jullie de liefde van God ontvangen is dit voor altijd. Wisten jullie dat jullie jezelf niet weg kunnen trekken van de liefde van God en die je rug kunnen toedraaien? Je kunt een andere richting op gaan; dat is de vrije keuze, maar de liefde van God blijft. Als jullie deze welwillendheid eenmaal ontdekken, lieve mensen, en die in jullie cellulaire structuur gaat zitten is er geen delete-knop in jullie hersenen om dit ooit weg te kunnen krijgen. Oh, jullie kunnen het ontkennen; jullie kunnen het niet gebruiken en dan zijn jullie disfunctioneel….maar de liefde is er! Wat ik jullie vertel is dat er een openbaring kan zijn over wie jullie zijn of waar jullie zijn, maar de vrede die jullie hebben is voor altijd, die gaat niet weg omdat jullie op een lineaire manier denken dat dit de manier is waarop de Schepper werkt! Het ontdekken van de God binnenin is voor altijd! Er is zoveel welwillendheid. Hebben jullie ooit gedacht dat Gaia weet wie jullie zijn? Hebben jullie er ooit aan gedacht dat de planeet op een bepaalde manier bestaat voor jullie leven….dit is zo! Jullie gaan een bos in en een boomknuffelaar zal jullie dit vertellen; iemand die nooit naar een bijeenkomst van Kryon gaat maar van de natuur houdt omdat die welwillend is en hij/zij de liefde van de Schepper voelt die samenwerkt met hen en de bomen en de vogels. Dit is geen verbeelding, lieve mensen, als jullie de natuur in gaan, en er dingen gebeuren.

Toen mijn partner en zijn groep een van de laatste keren bij de vulkaan op Hawaii waren ervoer hij iets diepgaands. Zij stonden op de rand van de vulkaan met Kahuna en zij zong weer de chants van Lemurie en de Aarde luisterde naar haar en de vulkaan verwelkomde haar weer in al zijn majesteit. De groep zat daar en vroeg zich dingen af. Het was een prachtige dag en de zon stond helder aan de hemel en je kon bijna de volgende vulkaan zien. Toen verscheen er een witte vogel. Kahuna zag het direct en stopte even en glimlachte tegen de vogel. Later vroeg zij: “Zagen jullie wat dit was?” Niemand wist het. Zij zei: “Deze witte vogel komt hier niet voor, tenzij er een reden voor is!” Het gevoel bij de vulkaan, de geur, al deze dingen vielen hen op. Zij zei: “Zij komen hier niet tenzij daar een reden voor is. Het was een heel duidelijke zegening dat de witte vogel hier rondcirkelde en weer wegging, weer terugkwam en cirkelde en weer wegging! Dit was een teken van Gaia, de natuur en het Universum dat alles goed was en dat de groep de waarheid hoorde over de planeet”

Er zijn mensen die dit verhaal horen en zeggen dat dit belachelijk is; een vogel is gewoon een vogel….hij was gewoon buiten zijn eigen leefgebied en vloog wat rond….verder niets! Deze persoon zegt dit omdat hij is getraind buiten het idee dat er een bondgenootschap is van welwillendheid op de planeet! Dat is er zeker! Stedenbewoner, ga eens naar de oceaan of naar het bos en zoek een rustig plekje, ga daar als het kan even alleen zitten en denk eens na over je leven, over God en mediteer wat en luister dan en kijk om je heen wat er gebeurt omdat de Aarde jou kent….het is geen toeval dat de wind opeens iets oppakt en dat dit ritselt….het probeert te zeggen: “Wij horen jou, wij horen jou! Dank je wel” Of er komt een vogel op een tak zitten, heel dichtbij zodat jullie denken: “Dit is buitengewoon” en jullie kijken naar de vogel en maken een beweging, maar hij zit daar en blijft daar zitten….je zou er zelfs tegen kunnen spreken en “Hallo” zeggen “Wat is jouw naam?” En voordat de vogel weg fladdert en als je er het gevoel voor hebt….”zegt” de vogel jou: “Er wordt door God heel veel van jou gehouden!”

Dit is het bondgenootschap. Jullie kunnen dit overal vinden en zien en als jullie het donkere paard van angst willen berijden zal dit jullie meenemen waarheen je maar wilt….in de duisternis! Maar, lieve mensen, er is zoveel welwillendheid om jullie heen!

Ik sluit hiermee….jullie willen een definitie van dit bondgenootschap tussen jullie en de Schepper? Als jullie van iemand houden, houden jullie hun hand vast. Jullie houden de hand vast en lopen samen, het is als een bondgenootschap dat jullie hebben met de persoon naast je en jullie willen dat iedereen het kan zien dat jullie van die persoon houden en het is goed dat jullie dit in het openbaar doen. Iedereen kan zien dat jullie hand in hand lopen en laten zien dat er een bondgenootschap tussen jullie is; een teken naar buiten toe dat jullie verbonden zijn en van elkaar houden. Ik wil dat jullie iets visualiseren: de hand vasthouden van God! Zie je, er is een welwillendheid op de planeet en helemaal om jullie heen, die uitgestrekte hand die voor ieder van jullie de juiste maat heeft. Deze hand is altijd uitgestoken en jullie kunnen die met vrije keuze aannemen….maar als jullie dit doen laat deze hand jullie niet meer gaan….wat jullie ook denken en wat jullie ook doen, hoe jullie ook ontkennen….hij is er en hij trekt je uit een kuil als dit nodig is.

Dit is het visioen, dit is de definitie….hand in hand met de Schepper. Laat je ziel herkennen, lieve mensen, dat jullie thuishoren bij de Schepper. Dat is jullie familie! Het is geen instructieset, het is geen informatie, want de liefde van God gaat veel verder dan dat. Op dit moment, op dit moment in de tijd, is dit bondgenootschap het licht dat is gerealiseerd en dat wordt gezien op de planeet.

Als je aan de Navajo’s vraagt waar hun voorouders zijn zeggen zij dat zij zich in de rotsen bevinden. Als je een Aboriginal vraagt naar de grote gele rots (Ayers Rock. Henk) de oranje rots als de zon onder gaat, zal hij zeggen dat zijn voorouders daarin zitten, samen met degenen die dit gebied schiepen.

Zij begrijpen het bondgenootschap met Gaia.

Jullie worden uitgenodigd om dit weer te ontdekken.

En zo is het.

Kryon