Kryon in Ashville, North Carolina. 4 De Regels

Live Kryon Channeling:
Kryon in Ashville, North Carolina. 4

De Regels

23 maart 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Als jullie een van degenen zijn die hier naartoe zijn gekomen of later de opname horen of deze boodschap lezen, naar welk medium jullie ook luisteren, wees je er dan van bewust dat dit de vierde boodschap is van dit weekend. Dit is een toevoeging aan de andere drie, je zou het zelfs de afscheidsboodschap van dit weekend kunnen noemen. Ik wil ieder van jullie aanmoedigen om te weten dat er een plek is waar de andere drie bestaan zodat jullie de samenhang kunnen zien tussen de vier boodschappen. Zoek de anderen op, zij zijn niet zover weg!

Jaren geleden vertelde in mijn partner om alle boodschappen op te nemen en te bewaren en hen beschikbaar te maken voor de planeet. Hierbij is er soms een misvatting omdat degenen die maar een boodschap lezen niet weten wat er eerder werd gebracht. Daarom zeggen wij wat wij nu zeggen.

De energie waar jullie nu in zitten is een samenwerkende energie. Jullie hebben bij de vorige boodschappen gezeten, bij de vragen en de leringen. Dit schept bijna een familie door deze ervaringen, ook al zijn het maar twee dagen. Dit vormt de boodschap, lieve mensen, die ik aan deze zaal wil brengen, want de boodschappen van Kryon, hoewel die voor iedereen worden gegeven, zijn specifiek bestemd voor de energie van de hier aanwezigen. Jullie zitten samen met mijn partner en de boodschap is voor jullie. Degenen die later lezen en luisteren kunnen sommige dingen van waarheid opmerken, maar echt waar, dit is voor jullie! De energie van de mensen die hier voor mij zitten beïnvloedt altijd de boodschap die wordt gebracht. Wat voor boodschap kan ik brengen aan een publiek dat zit op een hoogtepunt van samenwerking die ervoor zorgt dat zij de meeste dingen die ik vertel kunnen begrijpen. Het gaat dus geen instructie worden, maar meer een ervaring.

Er niet zoiets als een afscheidsboodschap. Ik vertel jullie al heel lang dat jullie niet alleen zijn. Maar er zijn mensen die hiervan gewoon niets begrijpen en er kwam zoiets als channelen op hun weg en misschien waren zij wel bang om te luisteren terwijl zij niet begrijpen dat channeling de vrijuit stromende rivier van het leven is en van de andere kant van de sluier komt, van de Schepper, direct van wat jullie de Creatieve Bron noemen, naar een mens, en het wordt in woorden uitgesproken. Dit wordt niet begrepen – met name door een Aarde die ondergedompeld is in regels en met een georganiseerde spiritualiteit. Dit geldt voor het grootste deel van de Aarde, lieve mensen. Jullie pikken je geloofssysteem op dat gebaseerd is op je cultuur, je ouders en de regels.

Hoeveel van jullie – niet degenen in deze zaal – hebben besloten op het spirituele systeem op te pikken dat is gebaseerd op de relatie met de Schepper? Het antwoord is: niet veel! Ik wil jullie vertellen wat de kritieken zijn. En ik wil het met jullie hebben over wat er gaande is in de geest van zo vele mensen die zeggen: “Ik begrijp hier niets van!”

“Wat is dit geloofssysteem, Kryon, waarover jij spreekt?” En ik zou zeggen dat je niet
hebt geluisterd; het is niet zo moeilijk. Het is helemaal geen systeem. Er zijn ook mensen die zeggen: “Wij hebben dit gehoord, maar dit is onze kritiek: Er zijn geen regels….hoe kan dit nu….er moeten minstens een paar regels zijn. Wat wij van anderen hebben gehoord is dat het gewoon ruim is; alles is goed! Er is geen hemel, er is geen hel. Er is discutabele waarheid, het zit vol met dingen waar wij nooit van hebben gehoord….het is allemaal erg vreemd! Hoe kunnen wij aanhaken bij iets dat zo vreemd is?”

Ik zal jullie de regels vertellen, lieve mensen, hier zijn zij: God houdt meer van jullie dan wat dan ook in het aangezicht van het Universum want binnenin jullie zit de Creatieve Bron. Jullie zijn gemaakt naar het evenbeeld van God….naar het evenbeeld van God! Dit betekent dat jullie een deel van de Schepper zijn!

DIT ZIJN DE REGELS!

Hoe vinden jullie dit tot nu toe? Wat jullie daarmee kunnen doen is wat iedereen met liefde doet!!! Dit is waar er wel of geen regels zijn want wij willen geen lijst met dingen die er gebeuren als jullie die regels niet opvolgen. Dit zijn dingen die behoren bij een paradigma van menselijke dingen en niet van dingen van de Schepper! Er is zoveel weerstand omdat mensen denken dat bij dit systeem alles kan en mag.

Als jullie vastzitten in een doos en iemand jullie daar uiteindelijk uithaalt zijn er sommigen die zo teleurgesteld zijn dat zij daar direct weer in teruggaan omdat het hen er veel te losjes aan toegaat – je hebt de wetenschap van de doos niet meer, je hebt de richtlijnen van de doos niet meer en in plaats daarvan zegt iemand tegen je: “Voel wat je voelt en begrijp dat de Schepper binnenin je is, dit is intuïtief….ga ervoor! Er zijn mensen die zeggen: “Dit is gewoon belachelijk! Wij hebben een systeem nodig!” Dit gaat veranderen. Er ontwaken steeds meer mensen voor het idee dat alle regels zijn verpakt in het woord LIEFDE. Als jullie dit in je op gaan nemen en het een deel van jullie wordt, wordt dit de juiste weg. Het wordt eerlijk en er is integriteit, compassie en welwillendheid…. automatisch…. vanwege die ene regel: Liefde! Meesters over de hele Aarde hebben jullie deze informatie gegeven. Een of twee van hen werden beroemd omdat zij jullie deze informatie brachten. Niet veel meer, niet veel regels. Zij wilden jullie in de ogen kijken en zeggen dat daar een eenheid is met alle dingen en dat alles daarbij betrokken is. Het vuil van de Aarde, de rotsen, de vogels, de mensheid….allemaal in een eenheid die jullie smeekt om lief te hebben. Dit schept dan de metafoor die wij vertellen over licht omdat het jullie verandert, het verandert alles wat jullie zien en toch zijn er mensen die zeggen dat het niet genoeg is….te losjes allemaal….veel te losjes! Wij hebben het voorbeeld eerder gegeven. Als jullie op een mens verliefd zijn en die persoon jou aankijkt zegt deze de meest verbazingwekkende dingen tegen je: “Ik ben zo blij dat ik jou heb gevonden. Ik houd meer van jou dan jij je kunt voorstellen. Ik ben verliefd en ik wil verliefd blijven. Ik houd werkelijk heel veel van jou!”

Wat is de reactie hierop, lieve mensen? Jullie doen een stap achteruit, wringen je armen en zeggen: “Wat bedoel je daarmee?” (Gelach in publiek) “Het is een beetje te gemakkelijk!!!” Dit zeggen jullie niet. Jullie voelen de overweldigende passie van eenheid en liefde en jullie beantwoorden die en zeggen: “Zo voel ik het ook!” Dan pakken jullie elkaars hand en veranderen er dingen. Je lichaam verandert, je chemie verandert, je manier van leven verandert door de liefde….zelfs bij mensen.

Als jouw kind jou aankijkt en zegt: “Ik hou van jou, mam” “Ik hou van jou, pap” en
je ziet die ogen en je realiseert je wat dit betekent en dat het echt zegt wat het van jou heeft geleerd en je denkt dat er hoop is voor deze planeet door deze kleintjes….of kijk je het aan en zegt: “Daar ben ik nog niet zo zeker van!”

Jullie hebben geen regels voor deze dingen; jullie zeggen niet dat dit een beetje te
gemakkelijk voor jullie is. Dit is liefde!!! Hoeveel structuren en dozen moeten jullie erom heen bouwen voordat dit voor jullie acceptabel is? Als jullie denken dat dit nodig is: JULLE HEBBEN GEEN VAN DEZE DINGEN NODIG!!! Het idee dat God ergens is in een andere kamer is jullie bijgebracht door mensen en dan is er om de een of andere reden een beperkt groepje dat contact heeft met God en jullie moeten met hen spreken om uit te vinden wat God met jullie voor heeft. Klinkt dit nu echt logisch? “Ik houd van je, lieverd, maar als je met mij wilt spreken moet je eerst even naar een ander gaan! Ik houd onmetelijk van je, maar ga eerst even naar die ander! Ik ben niet beschikbaar voor je, ook al weet je dat ik van je hou!”

Dit is gewoon komisch.

Waarom zouden jullie deze komedie en dit disfunctioneren ook op de Creatieve Bron
plakken? Willen jullie het beeld van God binnenin je dragen? Het is tijd voor jullie om dit te begrijpen. Dit is niet lineair. Dit is een multidimensionaliteit die jullie binnenin je dragen en dit is de Creatieve Bron zelf die jullie laat ontwaken voor liefde op deze planeet en die jullie vraagt om het licht in je leven te vinden….als jullie het al niet gevonden hebben, met hulp en bijstand van alles wat jullie goddelijk noemen, inclusief de engelen en de groepen die jullie kennen en een naam geven. Er is geen hogere sleutel maar jullie kunnen het doen omdat jullie je daardoor beter voelen. Maar er is niet echt een sleutel….jullie hebben een 100% verbinding als jullie dit willen.

Toch zijn er steeds mensen die zeggen: “Goed, ik geloof jou, maar hoe…?” Het antwoord dat ik steeds geef is: ”Ik houd ook van jou….laten wij kijken wat er gebeurt!”

“Lieve Spirit, ik snap hier helemaal niets van maar ik ben bereid om het te proberen!”
Wat je dan hebt gedaan is je hand uitsteken door de sluier heen. Je hebt de deur geopend die zegt: “Ik geloof dat er meer is dan mij werd verteld; dat God misschien groter is dan mij werd verteld; Ik Ben misschien groter dan mij is verteld!” Dan stroomt het in je….de liefde die je voelt van de andere kant van de sluier schreeuwt je tegemoet en zegt: “Jij bent prachtig. Prachtig geboren! Laten wij aan de slag gaan met het licht op deze planeet en je hoeft er niet over na te denken en geen etiket op te plakken en je hoeft geen lijsten op te maken omdat het intuïtief dagelijks naar je toe zal komen.…is dit een beetje te gemakkelijk voor jullie? Voor sommigen is dit nog steeds zo.

Dit is de vrije keuze van de mens, lieve mensen. Deze boodschap die ik al dertig jaar
heb gebracht viel bij heel veel mensen en heel vaak gebruikelijk op rotsige bodem en nu – opeens – begint dezelfde boodschap hout te snijden. Het enige dat hierbij veranderd is, lieve mensen, zijn jullie! Het licht begint zich op deze planeet te tonen op manieren die jullie nooit eerder hebben gezien en dit blijft zo! Als het licht het duister zich laat vertonen zien jullie dingen die jullie eerder hebben weggestopt of niet konden zien en dan begrijpen jullie de enige reden waarom jullie dit zien….het komt door het licht dat jullie in je dragen!

De uitnodiging is altijd dezelfde geweest en zorgt voor dingen die jullie niet begrijpen; zorgt voor dingen die grootser zijn dan jullie dachten. Ga niet mee in het idee dat de dingen altijd alleen maar slechter gaan en dat jullie niemand zijn. Lieve mensen, dit zijn de levens in de duisternis die het beeld van God in jullie willen wegnemen en jullie willen brengen naar een plaats waar jullie niet weten wie jullie zijn en waar jullie gemanipuleerd kunnen worden.

DIT IS NIET WIE JULLIE ZIJN! JULLIE ZIJN GEWELDIG!!! VOL MET LICHT!!!

“Kryon, ik zou dit net zo willen zien als jij. Ik vind het moeilijk om mijzelf te zien als iets anders dan mij is verteld!” Ik heb jullie vaker verteld: alles wat je hoeft te doen is het proces starten en alles wordt anders. “Lieve Spirit, toon het mij. Ik wil het licht zien dat ik nooit eerder heb gehad. Ik wil uit het gat komen waarin ik zit en waar ik niet uit kan komen! Ik weet niet hoe het werkt. Neem mijn hand vast”

Spirit zal zeggen: “Het werd tijd ook dat je dit vraagt! In plaats van het maken van
lijsten en het opvolgen van regels en doen wat je door anderen werd verteld die niet echt begrijpen wat liefde is die er altijd voor iedereen is.”

Vaarwel channelen? Nee! Want als de Creatieve Bron in iedereen aanwezig is zijn zij inderdaad in het beeld van liefde geschapen en zijn jullie FAMILIE! Jullie zullen deze verbinding altijd hebben, waar jullie ook naartoe gaan, wat jullie ook doen en waar jullie ook zijn! Het zal net zo zijn als jullie hier nu in de stoel zitten, lieve mensen. Als jullie naar huis rijden of nog even hier blijven…..de liefde is er en blijft er….jullie kunnen ons niet wegjagen omdat wij een deel van jullie zijn.

Dit is de boodschap, en die zal het altijd zijn, van deze man in de stoel.

En zo is het.

Kryon