Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 10 – De Ontdekking van het Zelf. 8

Live Kryon Channeling:

Kryon in Egypte. 10

15 maart 2022 / Door Lee Carroll
Geplaatst: 1 november 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Ontdekking van het Zelf. 8

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik ga nu een statement geven dat ik al vaker heb gedaan. Sommigen van jullie zullen dit grappig vinden, maar als jullie erover nadenken wordt dit misschien een van de meest diepgaande statements die ik kan vertellen over jullie relatie met de Schepper. Hier is het! Als jullie allemaal honden zouden zijn, zou God een hond zijn en zouden alle engelen aan elkaar snuffelen! Overeenstemmende realiteit is dit: Omdat jullie mensen zijn en denken als mensen en alle emoties die jullie hebben, menselijk zijn, moet de Schepper ook wel menselijk zijn, of denken als een mens! Dit is niet zo. Liefde denkt niet…liefde IS! Van compassie en vriendelijkheid zouden jullie denken dat zij bepaalde gedragsregels hebben. Dat is niet zo. Zij hebben heiligheid.

Wo staat op het punt om iets te leren dat hij niet had verwacht. Een van de meest tegenstrijdige dingen die hij heeft geleerd, zoals hetgeen hij gisteren leerde. Jullie kunnen merken dat de lessen, moeilijker, dieper en sterker worden om in je op te nemen.

Wo is net zoals alle lichtwerkers, behalve bepaalde dingen die ik in deze series al vaker heb verteld, maar ik zeg jullie dat een doorsnee lichtwerker die, net zoals Wo,  van onderaf begint, zonder enige kennis omtrent het ontdekken van het zelf, daar vaak jaren voor nodig heeft. Het is allemaal zo anders dan de algemeen aanvaarde realiteit waar een mens over leert.

Wo ging naar de plek waarvan hij wist dat ZIJ er waren, die schijnbaar geen moeite hadden met het zand…en hij begreep het. Het verschil tussen zijn bewustzijn en dat van zijn familie, van zijn vrienden, zijn hele leven en zijn realiteit. Wo is alles wat hij heeft geleerd opnieuw aan het opbouwen. De laatste les was de moeilijkste, waarin hij leerde dat zijn ziel heilig is en dat die geen begin en geen einde heeft omdat zijn ziel een deel is van de Creatieve Bron en dat dit betekende dat HIJ een deel is van de Creatieve Bron. Er werd hem gevraagd om evenveel van God te houden als van zichzelf. Dat is onvoorwaardelijk, dat is zonder ego, dat is houden van het Zelf….het is een deel van het leren en van de ontdekking van het Zelf.

Maar vandaag wordt hij geconfronteerd met een waarheid waardoor hij alles moet herschrijven wat hem ooit is verteld over de regels en wetten van God. Daar was de leraar, Yusha, en zij zeiden elkaar voorheen gedag, maar nu omhelsden zij elkaar. “Goed om je te zien, Wo. Bedankt dat je weer bent gekomen. Ben je klaar voor de volgende les?” “Wo zei: “Ja, daarom ben ik teruggekomen en daarom ben ik hier.”

Yusha zweeg even en zei even later: “Deze les, Wo, zal jou laten twijfelen of ik gelijk heb of niet, want zie je, jij bent een product van alles wat jou is verteld, Wo. De manier waarop jij over God denkt is van jouw ouders gekomen, van jouw religieuze leraren, van je vrienden…..degenen die jij vertrouwde en waar je van hield. Ik ga jou iets vertellen dat anders is dan alles wat jou ooit is verteld door degenen die jij respecteert en waar je van houdt. Ik wil dat jij begrijpt dat zij hun best deden en jou vertelden wat zij wisten. Je doet het dus niet verkeerd als jij beslist om niet te geloven wat zij jou vertelden. Jij verraadt hen of hun waarheid niet als jij besluit dat er een grootsere waarheid is die zij nooit kenden. Maar zij deden hun best.

Hier is wat ik jou wil vertellen: God denkt niet als een mens. God heeft geen bewustzijn op de manier waarop jij daaraan denkt. God heeft geen regels en wetten want God is de Bron van Alles Wat Is. God heeft geen bewustzijn dat deze planeet weerspiegelt. Wat er op deze planeet is, is de mens met vrije keuze, die de keuze is gegeven tussen licht en donker zodat de mens kan kiezen. Dit weerspiegelt God niet. Luister hiernaar Wo: Er zijn geen straffen. Er is geen afwegen van goede daden voor waar het de Creatieve Bron betreft. God is liefde. God is geen regels en wetten. Het idee van straf, goed, slecht, zonde, marteling, duivel….al die dingen over het leven na de dood komen van de mensheid en niet van God.

Hier moet je nu even spirituele logica gebruiken….iets dat nooit is gebruikt. Elk spiritueel systeem op de planeet….allemaal, heeft een systeem voor als jullie overlijden. Dat systeem laat jullie dan weer terugkomen om meer dingen te leren. Een systeem van goed of kwaad en jullie leren daardoor dat er geoordeeld wordt en dat jullie naar een afschuwelijke plaats gaan waar jullie elke dag worden gemarteld en dat jullie regelmatig terugkomen. Dat is wat jullie geschriften jullie leren.

Klinkt het verhaal over Adam en Eva logisch, waarbij mensen op de planeet worden geplaatst en weer fris en nieuw zijn en regels en wetten hebben en al doende die wetten overtreden? Jullie zouden vrije keuze hebben gekregen en daar onmiddellijk over geoordeeld worden. Is dat logisch? Wat is vrije keuze als je onmiddellijk daarover wordt geoordeeld? Jullie kinderen zijn fris en nieuw en zij testen jullie, nietwaar? Luisteren zij altijd naar jullie? Nee. Omdat zij nieuw zijn en de dingen uitproberen betreffende de regels van hun ouders, nietwaar? Zouden jullie dan een kind dat niet heeft gedaan wat jullie het vertelden te doen, vertellen: “Goed. Ik heb er genoeg van. Ik stuur jou het huis uit en als wij jou te pakken krijgen zullen wij je levend verbranden!” Hoe verhoudt zich dit met liefde? Als jullie dit niet doen met je kinderen, wat denken jullie dan dat God doet met jullie?

Wo, God is liefde en martelt niet. Ik zal jou nog iets geven om over na te denken, Wo. Als je een priester of een pastor vraagt, of wie van hen in je land ook die jullie respecteren, vraagt: “Hoe kan het dat God zegt dat als je van een bepaalde profeet hebt gehoord, veilig bent en naar de hemel gaat, en als je daar niet van hebt gehoord dat je dan naar een afschuwelijke plaats gaat waar je wordt gemarteld? Dit betekent dan dat als je niet van die profeet hebt gehoord wordt gemarteld….zelfs kinderen….het staat in de Schrift. Is daar ook maar enige logica in te ontdekken?” Als jullie hen dit vragen is dit wat zij zullen antwoorden: “Dat is de Schrift, en wij geloven daarin, en God werkt op mysterieuze manieren!”

Laat mij jou vertellen Wo, dat God niet op mysterieuze manieren werkt. God werkt met liefde, compassie en vriendelijkheid, en als jullie kiezen voor het slechte op deze planeet – en daarvan is er meer dan genoeg – wordt dit voortgebracht door mensen en niet door een of andere entiteit met horens en als mensen, of een groep mensen, ervoor kiezen om duisternis te scheppen en als deze zielen na hun leven naar een majestueuze plaats gaan is daar een grandioze ziel, net als die van jullie.

Als jullie ooit een van de oude geschriften hebben gezien, is daar ook het verhaal van de verloren zoon. Jullie zouden dit eens moeten bestuderen. Dit is een waarheid en die werd hen toen gegeven om in de Schrift op te nemen. De ene broer doet alles verkeerd en de andere broer doet alles goed en aan het eind van het verhaal komen zij thuis bij hun vader – de metafoor voor naar de andere kant van de sluier gaan – en zij kregen allebei hetzelfde….een feest! Dit is de manier waarop het werkt! Liefde…dat is God!

Herschrijf dus het idee dat er regels zijn voor gedrag. Regels die opgevolgd dienen te worden en dat jullie allerlei dingen dienen te doen om bij God in de gunst te komen. Jullie zijn een stukje van God en jullie leerden dit gisteren en dit betekent dat jullie een stukje van Liefde zijn.”

Wo was zeer beduusd en zei: “Er moet toch op de een of andere manier iets zijn dat ons vertelt hoe wij ons dienen te gedragen” en Yusha zei: “ik heb het jou nu twee keer verteld. Luister er nog eens naar. Hier zijn de instructies: Hou van God met heel je hart en met je geest, als je slaapt of wakker bent. Als je dit doet wordt dit aan jou toegevoegd en zullen betere intuitie en liefde van jou zijn, van jouw partner, want God is jouw partner! Het is niet zo dat God in de hemel is terwijl jij hier bent. God is bij jou….elk moment. Onthoud Wo, dat God jouw naam kent.

Als je wakker bent geworden voor deze dingen zullen de beslissingen die jij neemt meer compassie bevatten, vriendelijk en liefhebbend zijn. Dit komt omdat er steeds meer licht op deze planeet schijnt, Wo! En jullie beginnen dit te zien. Jij weet nu waarom!

Wo ging weer weg van die plaats en had vragen over hoe dit mogelijk was. Hoe kan het zijn als iemand iets verkeerd had gedaan dat er dan geen straf zou zijn. Hij herinnerde zich ook nog iets dat Yusha had gezegd. Dat het een straf op zich is als men voor het duister kiest, in een realiteit die duister is, als dit je leven beheerst en je ziekten krijgt en andere slechte dingen aantrekt. Dat is de straf! Het gebeurt terwijl jullie hier zijn en niet later.

Yusha vertelde hem dat er veel meer was. Wo wist daar niet veel van maar hij wist ook niet of hij zoveel in zich kon opnemen. Maar Wo ging voor een tijdje weg om over al deze dingen na te denken. Dit is het moment waarop Wo, helemaal zelf, iets deed, zonder dat Yusha dit hem vertelde. Hij ging mediteren en stelde de vagen: “Lieve God, als deze dingen waar zijn geef mij dan de intuïtie om te weten wanneer iets ja of nee is. Geef mij de mogelijkheden als er liefde in het spel is om ja of nee te zeggen. Wo begon God als partner te zien en dingen te vragen die hij nodig had om te geloven….en hij begon ze te krijgen!

Er is niets mee te vergelijken, lieve mensen, om naar de eigen stilte te gaan en te zeggen: “Lieve Spirit, lieve Schepper, laat mij zien wat ik moet weten en geleid mij door het licht.”

Dit is een goed verhaal en het wordt zelfs nog beter.

Wo komt weer terug.

En zo is het.

Kryon