Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 11 – Licht sturen

Live Kryon Channeling:

Kryon in Egypte. 11

16 maart 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 14 november  2022
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Licht sturen

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij gaan vandaag op de Nijl, naar het zuiden, naar Abidaz. De groep luistert ditmaal in de zon op het dek terwijl de zon ondergaat. Laat mij jullie een blik in Egypte bieden. Ik heb tot nu gewacht om het jullie te vertellen. Er is geschiedenis voor de geschiedenis. Er is ook een bewustzijnsrealiteit over wat hier is gebeurd.

Egyptenaren zijn zeer trots, en zij hebben gelijk, op een elegante maatschappij die er al heel lang was. Kijk maar naar de geschiedenis die op de muren van de tempel is afgebeeld. De tempels zijn zo sterk dat zij er al duizenden jaren zijn. Maar de bewustzijnsrealiteit weigert aan te nemen dat er geschiedenis voor de geschiedenis was….hier….en die ook elegant was. Misschien was het Oude Egypte zelfs nog ouder in Abidaz. Er zijn bewijzen, lieve mensen, hier in Abidaz. Voor degenen die goed hebben gekeken: de grond rondom de tempel is wat lager dan het fundament van de tempel. De tempel moest onbedekt zijn, lieve mensen, net als de andere tempels. Maar toen men verder ging graven en op een dieper niveau kwam, noemden zij dit Osirah. Ik vraag jullie: Is het niet vreemd dat dit zoveel lager was dan Abidaz?

Als jullie architecten zouden zijn, wat zou dit jullie dan vertellen? Jullie hebben lagen van geschiedenis. Zij bouwden de een op de ander. Soms wisten zij dit zelfs niet eens. Steden op steden. Zij groeven nog lager en ontdekten een voormalige stad. Kijk eens naar de afbeeldingen die jullie zagen in Osirah. Lijken die op de huidige bouwtechnieken van de Egyptenaren? Of is het eenvoudig zo dat als je gaat graven, geschiedenis voor geschiedenis gevonden zal worden. De Egyptologen zijn er zeer trots op dat dit allemaal vijfduizend jaar geleden begon.

Dit was niet zo! Er was daarvoor ook elegantie. Zij wisten al van de sterren. Zij hadden al sterrenkaarten. De geschiedenis in het zand is bijna tienduizend jaar oud, lieve mensen. Op een dag zullen zij dit weten door een koolstoftest en dan zullen zij het een tijdje geheim houden totdat de studenten van de universiteit eisen dat dit bekend zal worden gemaakt. Het narratief, het verhaal, de bewustzijnsrealiteit is heel moeilijk te veranderen. Het is moeilijk te veranderen in de chemie, de fysica, de geschiedenis, de medische wereld enz. Ik heb jullie dit eerder verteld. Maar ik zeg dit nu omdat jullie omlaag hebben gekeken naar iets heel speciaals: geschiedenis voor geschiedenis.

Ik heb jullie eerder ook al verteld wat er ontbreekt en dat heel veelzeggend is. Jullie zijn nu in de ene na de andere tempel geweest. Abidaz heeft zoveel informatie op de muren staan. Meer dan jullie je kunnen voorstellen staan er duizenden figuurtjes op de muren, verhalen, dagelijkse ervaringen. Jullie hebben tot nu toe dagelijkse ervaringen van Egyptenaren op muren gezien en jullie zullen er nog meer zien. Er zullen ook plaatjes van gevechten en oorlogen bij zijn.

Maar wat hebben jullie tot nu toe gezien? Jullie hebben gezien hoe zij samenwerkten, hoe zij aanbaden….op welke manier….wie de voorganger opvolgden en wat zij deden. Jullie hebben hen op plaatjes zien dansen, spelen en aanbidden. Elke dag. Jullie hebben beeldjes gezien van jagers en vissers. Zij stonden allemaal op de muren.

Hier is mijn vraag: Waar waren de oude Egyptenaren beroemd om? Als jullie op de hele wereld aan de kinderen zouden vragen waar de oude Egyptenaren om bekend waren, zouden zij zeggen: hun bouwkunst. En toch hebben jullie niet een afbeelding die weergeeft dat zij aan het bouwen zijn. (Kryon lacht) Toch is dit het meest grootse van alles, zie je. Hoe deden zij dit? Het is geweldig. Kijk eens hoe lang zij er al staan. Hoe hebben zij dit daar gebracht en zo perfect gemaakt in architectuur en perspectief, en toch….geen een afbeelding van hen terwijl zij iets aan het bouwen zijn.

Dit zou jullie moeten vertellen – ik zeg het weer –  dat er twee geheimen zijn op de muren, die van God kwamen. Hoe zij dit deden, de ontwerptekeningen….zij zijn niet gevonden. Zelfs de gereedschappen van de architecten zijn niet ontdekt. Interessant!

Laat mij jullie er nog een geven voordat wij het over Wo gaan hebben. Hoeveel van jullie hebben dit allemaal samengetrokken? Julie waren in de tombe in de Vallei der Koninginnen, die van Nefertare. Het was mooi en jullie hebben het werk gezien dat zijn hebben gedaan en in stand hebben gehouden. Prachtig! Hoe lang heeft dit geduurd? Jaren, waarschijnlijk. Zeker! Bij allemaal waren hier jaren voor nodig. En zij waren onder het zand verborgen.

Vraag: Hoe konden zij zien wat zij deden? Jullie zouden zeggen: “Nou, het is duidelijk dat zij fakkels of zoiets hadden. Bedenk, lieve mensen, dat ook zij er heel goed van op de hoogte waren dat rook, zeker een aantal jaren achtereen, de muren zwart zou maken en zou ruïneren. Hoe deden zij het dan? Welk licht gebruikten zij? In deze moderne maatschappij zouden sommige mensen zeggen dat zij overduidelijk elektriciteit gehad moeten hebben of dat zij iets gehad moeten hebben dat heel technisch was en waarvan wij niets afweten. Misschien niet! Ik zeg jullie dit: Wat als de elegantie van hun chemie en de manier waarop zij oliën gebruikten kaarsen samenstelden zonder rook. Zij hadden olie die niet rookte.

Is dit mogelijk? Dit laat ik aan jullie over. Maar nog steeds is dit een van de mysteries, nietwaar? Zij moesten zonder de zon licht hebben om onder de grond te kunnen werken.

Wo is niet gekomen. Het werd wel verwacht, maar hij kwam niet. Yushah stond daar op hem te wachten, maar hij wist dat hij niet zou komen omdat Wo nog steeds aan het worstelen was met een van de grootste vragen over het leven, over zichzelf, over God, en die vraag is deze: Is God groter dan mij ooit is verteld? Zijn de attributen rondom God groter dan mij ooit is verteld? Is er een relatie tussen de mens, de ziel en de Creatieve Bron die groter is dan mij ooit is verteld? Is het mogelijk dat er een Veld van bewustzijn is waarop ik mij kan aansluiten? Al die dingen waarvan sommige Wo angst aanjoegen omdat zij tegen alles ingingen dat hem was verteld. Sommigen van jullie weten hoe dit voelt want jullie groeiden op en het werd allemaal aan jullie uitgelegd. Jullie deden eraan mee en toen ontwaakten jullie voor een grotere waarheid. Sommigen van jullie alleen en sommigen samen met anderen en op een bepaald punt moesten degenen die dit hoorden of lazen ook een beslissing nemen en doorgaan met datgene dat goed voelde in hun hart. En dat ging over een zorgzame God, een God die niet straft, maar liefheeft. Het enige wat de Schepper vraagt is dat jullie in je hart de vrede van de Schepper vinden….God binnenin vinden. Iedereen.

Yushah is hier, lieve mensen, en hij wil tegen jullie spreken. Deze parabel is tijdloos. Er zal na deze cruise vaak naar geluisterd worden. Maar op dit moment, op deze Aarde, gebeuren er dingen, en daar wil Yushah het met jullie over hebben. In het NU voelen degenen die luisteren en lezen, inclusief degenen die nu op het dek van deze boot zijn,  zich prettig. Julie hebben genoeg te eten. Jullie hebben misschien een baan en jullie hebben geen echte problemen. Jullie werken zo goed mogelijk aan de puzzel van het leven. Degenen op dit schip ontspannen je en kijken naar het mooie uitzicht en naar de geschiedenis die voorbij komt. Jullie zijn goed gevoed. Iedereen die hiernaar luistert en iets buitengewoons doet….maar ver weg zijn er families die een normaal leven leidden, net zoals jullie. Zij eten, hebben kinderen, en opeens waren zij in oorlog. Zij konden het niet geloven….dit was niet iets wat er gebeurt in deze dagen en in deze tijd. Zij hadden het niet verwacht. Noem het horror als jullie willen omdat het ook zo is. Sommigen zijn wanhopig. Meer dan drie miljoen van hen zijn de grens over getrokken om er vandaan te zijn en de rest bleef achter. Zij hebben geliefden verloren. Zij hebben kinderen verloren en het kan nog erger worden.

En hier zitten jullie dan!

Er is kracht in bewustzijn dat licht is! Kracht! Het bewustzijn heeft zoveel kracht om dingen te doen waarvan jullie niet wisten dat het dit kan.

Yushah wil jullie daarover vertellen en hier is wat hij heeft te zeggen: Het Veld is echt en het is overal op de planeet. Het is als een pakhuis van bewustzijn waar jullie het in stoppen en het dan overal naartoe gaat. Maar het meest geheiligde dat jullie kunnen doen is licht sturen naar het Veld omdat het dan direct gezien kan worden door degenen die dit nodig hebben. Zijn jullie ooit in moeilijkheden en wanhopig geweest? Misschien stapten jullie dan de deur uit en gingen naar een plaats in de natuur. Misschien zaten jullie bij een sloot, een boom of iets anders. Misschien waren jullie even een moment in jezelf, en in dat moment en misschien waren er dan mensen die in al hun moeilijkheden en zorgen even tot zichzelf kwamen en er een beetje vrede was. Sommigen van jullie konden dan zelfs je handen opsteken en “Dank U wel zeggen….omdat u zoveel van mij houdt dat ik deze momenten van vrede heb.”

Dat is het Veld! Wat jullie in deze momenten samen doen kan vrede geven aan degenen die in de moeilijkheden zitten en die van wanhoop hun handen wringen…die honger hebben en niet weten wat er gaat gebeuren en niet weten of het ooit, ooit weer normaal zal worden. Zullen zij een plek hebben om te wonen? Zullen zij een baan hebben? Zullen zij te eten hebben? En het gaat maar door.

Hier is wat wij samen kunnen doen. Ik wil dat jullie hen visualiseren….niet in de moeilijkheden, maar in vrede! Als jullie je het meest vredige kunnen voorstellen dat jullie ooit hebben meegemaakt, gebruik dit en stuur de essentie van liefde, passie en vriendelijkheid, en ik wil dat jullie dit brengen naar het Veld. Maak er wolken van als jullie willen, want het Veld is onzichtbaar. Het zal worden gezien als jullie dit doen en rechtstreeks worden doorgezonden naar degenen die dit nodig hebben. Dit is de manier waarop het werkt.

Dat wat jullie voelden toen jullie in de natuur wandelden was niet gewoon en alleen maar Gaia. Dit werd verzameld en het werd jullie toegestuurd omdat er mensen op de hele planeet zij die mediteren waardoor jullie er ook gebruik van maken….dag en nacht door.

Maar nu is het tijd voor meer. Zo gaat het ook bij gebeden. Er zijn mensen in dit grootse land die toegewijd zijn om dit steeds te doen om het toe te voegen aan het Veld. Zij doen hetzelfde, lieve mensen. Zij sturen de energie naar het Veld en er is een verbinding met de Creatieve Bron.

Ik vraag jullie nog iets. Dit komt van Yushah, voordat jullie vanavond weer teruggaan en gaan slapen. Ik wil dat jullie op de rand van je bed zittend, je voeten op de grond houden en het na een paar seconden weer doen. Als jullie wakker worden, laat hen dan even boven de vloer zwengelen voordat jullie iets anders gaan doen. Haal diep adem en doe dit nogmaals. Als jullie de manier waarop dit voelt prettig vinden omdat jullie tegelijkertijd geven en ontvangen vanuit het Veld. Als jullie dit Veld prettig vinden, kan dit eventueel uitgroeien tot iets dat heel prettig is om ‘s morgens en ’s avonds te doen. Jullie eigen tijd waarin jullie niets doen dan sturen naar anderen.

Dit is wat jullie ongelooflijke lichtwerk heeft gedaan voor jullie en anderen omdat jullie een krachtig bewustzijn hebben omdat jullie weten dat God groter is, jullie weten van het Veld en de realiteit die onder controle kan zijn. Jullie weten dat jullie vrede kunnen sturen naar de plaatsen waar die nodig is.

Dit is wat jullie doen. Dit moment is jullie gegeven voor schoonheid en vrede voor jezelf om het daarna te sturen naar mensen aan de andere kant van de planeet, waar zij zich ook bevinden.

Maar voor nu zijn dit de instructies van de man genaamd Yushah.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid en om goede redenen. Als deze dingen, lieve mensen, in deze tijd van ontwaken en opwaarderen, zullen uiteindelijk vervagen en de geschiedenis zal laten zien dat de Aarde iets deed dat zij nooit eerder heeft gedaan. De mensheid deed iets dat onverwacht was…over oorlog. Men koos ervoor om geen oorlog te willen. Voor het eerst!

De dingen zijn aan het veranderen, lieve mensen!

En zo is het.

Kryon