Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 4 – De Ontdekking van het Zelf. 2

Live Kryon Channeling:

Kryon in Egypte. 4

8 maart 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 7 september 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Ontdekking van het Zelf. 2

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de tweede van verschillende leringen over de ontdekking van het Zelf. De groep maakt nu de zonsopgang mee bij een piramide die is gebouwd in de vijfde dynastie. Dit kan velen weinig zeggen als je bedenkt dat er 36 dynastieën waren in meer dan 3000 jaar. De vijfde dynastie was er vroeg. Jullie zitten op een plaats die andere mensen gebruikten en zij gebruikten hem op dezelfde manier als jullie om dingen te doen die zij wilden doen. Op hun eigen manieren gebruikten zij hem om meer te ontdekken over zichzelf zodat zij voorbereid zouden zijn op hetgeen zij geloofden over wat er gebeurd als zij zouden overlijden. Daar ging het allemaal om, lieve mensen, het aanbidden van het licht van de zon, en daarom staan wij hier bij zonsopgang. Het is ook belangrijk dat het zonsopgang is en jullie hier zijn op de plaats waar zij dit deden.

De zon was alles voor hen terwijl de zon door de hemel trok. Zij allen, net zoals jullie, zo lang geleden, probeerden dat punt te bereiken waarop zij zoveel meer zouden kunnen ontdekken over zichzelf….na de dood, misschien.

Er was een verhaal van Wo dat wij gaven, en in dit verhaal ploeterde hij zich door het zand en dit was een metafoor voor een oude energie, en wij vertelden jullie dit.

Deze serie wordt “De ontdekking van het Zelf” genoemd. Voor velen kan dit weinig betekenen als zij naar zichzelf kijken en zeggen: “Ik ben mij bewust van wie ik ben!” Er valt hier dus niets te ontdekken, Kryon. Ik loop al een tijdje mee en ik en mijzelf en ik weet alles van mijzelf!” Dus zeg ik tegen jullie: Jullie weten dus alles? Er zijn geen horizonten aan wat jullie weten. Zij zeggen dan: “Natuurlijk, in de wetenschap en al die dingen heb je gelijk, maar dit gaat over mij en ik ken mijzelf.” Ik zou tegen hen willen zeggen: Nee, dat is niet zo. Zijn jullie je ervan bewust dat er zoveel meer is dat is ingebouwd in je ziel en dat daar klaarstaat zodat jullie het kunnen ontdekken? Het ontdekken van het zelf eindigt dus nooit. Wat jullie denken te weten is niet het hele verhaal en dat is de schoonheid van deze boodschap. Degenen die hier voor jullie zaten hadden diezelfde kennis….zij wisten niet wat zij niet wisten maar zij stonden ervoor open dat hen meer werd gegeven. Ook bij de priesters die hier waren ging het maar om een ding: het Licht! In ieder van jullie wordt meer meegedragen dan jullie weten en wat de Ouden hier niet wisten en waar zij geen concept van hadden is, dat er op een dag een Opwaardering zou gaan komen….vele duizenden jaren verder.

Deze Opwaardering van de mensheid zou iets binnenin hen scheppen, in de mensen, dat hen niet alleen in staat zou stellen om het Licht te zien, maar ook om Licht te scheppen!

Dit is de belofte van de Opwaardering….een ontwaken voor grotere dingen dan jullie wisten of verwachtten. Degenen van jullie die ontwaakten zouden zich gaan realiseren dat dit nieuw is. Dit zijn dingen die nooit eerder met de mensheid zijn gedeeld.

Wo ploetert door het zand….door de oude energie, al eonen lang….de oude energie van de mensheid. Zoals wij jullie in de laatste channeling vertelden, in deze parabel, ziet Wo een groep mensen waarbij het zand zich gewoon van hen terugtrekt terwijl zij lopen. Hij was ervan ondersteboven en er werd hem verteld dat dit magie was. Er werd hem verteld dat hij hen met rust moest laten omdat zij niet de heiligheid vertoonden die de kerk hem leerde; zij MOESTEN wel slecht zijn. Maar hij werd door hen aangetrokken omdat zij vriendelijk waren en naar hem luisterden en compassie hadden. Zij vielen hem nergens mee lastig. Zij vroegen hem niet om bij de groep te komen of om een boek te lezen. Zij stonden gewoon met open armen, maar hij wist het niet zo zeker….wat zat daar mogelijk achter? Wat anders zouden zij nog hebben om hem in een ander geloofssysteem te trekken?

Hij bleef dus op afstand staan kijken….en kijken….met name naar een man die zo aardig leek te zijn. Hij nam Wo apart en zei: “Ik merk dat jij hier erg nerveus bent!” Hij ontwapende Wo hiermee en Wo zei: “Ja, dat is waar. Ik weet niet precies wat ik zie en ik ben er een beetje bang voor en er is mij verteld om niet met jullie te spreken.” De man zei: “Gebruik je hart als je gids, zelfs nu. Het kan geen kwaad om te praten.” Het hart van Wo staat open als hij naar de man luistert. De man zegt: Ik zal jou vertellen wat er met ons gebeurt. “Wij hebben iets verbazingwekkends ontdekt….het idee dat God de mens prachtig heeft geschapen en dat wij daar alleen maar een gedeelte van gebruiken. Het bewustzijn is energie en een deel van die energie die ons is gegeven is geheiligd, en dat is niet wat jou is geleerd door de religieuze leiders die jou onderwijzen. Zij wilden zelf de heilige mensen zijn en zij leren jullie dat jullie dit niet zijn. De ontdekking die wij hebben gedaan is dat God ons allemaal schiep naar zijn beeld en gelijkenis en dat wij iets kunnen doen….iets waarvan niemand ooit heeft gedacht dat wij dit zouden kunnen. Er is iets dat: Het Veld wordt genoemd en dat is een Veld van andere energie, genaamd: Bewustzijn van de Mensheid!  Het is altijd beschikbaar en het is daar en wacht erop totdat jullie het ontdekken en gebruiken. Denk er op deze manier aan…Alles wat er op Aarde gebeurt met betrekking tot bewustzijn is beschikbaar…alle waaraan wordt gedacht, met name de dingen waar mensen soms moeite mee hebben maar die jullie kansen noemen.

Wo, ik zeg jou dat er geen kansen bestaan als het op bewustzijn aankomt. Wat ik jou vertel is dat kans een resultaat is van niets doen. Dat is als je van het trottoir stapt en de auto jou aanrijdt. Sommigen zouden zeggen dat als je ook maar enig idee zou hebben gehad dat de auto eraan kwam, jij niet van de stoep afgestapt zou zijn. Dat klopt. Maar wat als jullie intuïtie hebben dat er in het Veld een auto aankwam?

Wo keek hem aan en zei: “Jij bedoelt voorbestemming?” De man zei: “Nee, het is in het Veld…het is daar zodat jij het kunt oppikken…het is een geschenk dat wij allemaal hebben. Het zand trekt bij ons vandaan omdat wij afgestemd zijn op het Veld….het is een stroom. Denk er op deze manier aan, Wo: Er is een weg met vele kuilen. Als jezelf blinddoekt en er gaat lopen heb je een grote kans om in een daarvan te vallen, maar als je die blinddoek afdoet ben je in staat om die kuilen te zien en naast het zien hebben jullie nu intuïtie om jezelf in een stroom van het leven te brengen waardoor jullie niet in een kuil zullen stappen.

Wo kon niet geloven wat hij hoorde. In feite geloofde hij het niet. De man zei: “Wo, wij weten dat dit heel vreemd klinkt. Ga hier straks vandaan en denk er eens over na. Kom hier pas terug als jouw hart je dit vertelt.” Wo was hierdoor onder de indruk omdat hier iemand was die niet probeerde om hem te overtuigen van iets en die hem vroeg zijn eigen hart en zijn eigen intuïtie te gebruiken. De man ging verder en zei: “Wo, er zijn hier nog zoveel dingen waarover ik jou zou willen vertellen over wie jij bent en wat je hier komt doen en over wat God jou allemaal heeft gegeven. Gebruik dus je hart Wo, en zie de liefde in mij, en komt terug als je dat wilt want ik heb jou zoveel te vertellen over Het Veld, over jouw pracht en over wie jij bent.

Wo verliet die plek en dacht na over alles wat hij had gehoord. Zou het kunnen zijn dat een mens zijn leven kan sturen door het Veld te gebruiken en dit allemaal onderdeel is van zelfontdekking? Wo realiseerde zich dat als dit waar was, hij zichzelf helemaal niet kende en dat er zoveel meer was.

Wij stoppen hier nu mee en zullen zien of Wo naar deze man teruggaat om te zien of er nog meer prachtige dingen zijn waarvan hij niets afwist.

De zoektocht naar deze dingen is wat de mensen hier ook aan het doen zijn, net zoals jullie….mensen die zoeken, net zoals jullie, misschien wel bij een zonsopkomst zoals deze.

Hier zijn jullie dan….meer dan vijfduizend jaar later en weten zoveel meer over jullie eigen pracht en over de waarheid en het licht.

Er komt meer.

En zo is het.

Kryon