Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 5 – De Ontdekking van het Zelf. 3

Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 5

9 maart 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 13 september 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Ontdekking van het Zelf. 3

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Alweer bevinden wij ons naast de Grootse Dame. Hoeveel van jullie voelen dat dit het grootste standbeeld in de wereld is en dat het vrouwelijk is. Zo is het, ook al wordt jullie dit niet verteld. De Grote Verdediger die hier is neergezet om anderen af te schrikken….een Farao-verdediger. Laten wij het hier even over hebben. Hij is mysterieus, zegt men. Wat is er mysterieus aan iets dat al duizenden jaren is onderzocht met de best mogelijke apparatuur? Steeds weer onderzoeken, steeds weer. Er is geen geheim over wat er binnenin is. Waarom is het beeld dan zo mysterieus? Wij vertellen jullie dit straks.

Ik zal nog iets zeggen waar de geschiedkundigen het niet mee eens zullen zijn. Nog niet! Ik zal jullie dit soort dingen vertellen omdat ik weet wat er onder het zand begraven is en dat op een tijd voor jullie onthuld zal worden. Ik zat hier twee jaar eerder en vertelde jullie dat deze sfinx veel ouder is dan de mensen denken. De historici zullen zeggen dat zij uit dezelfde tijd komt als waarin de piramiden werden gebouwd en dat het dit en dat is. Ik zeg jullie dat hij niet zo oud is. Laat mij jullie iets geven dat perceptueel is. Wat als de piramiden ouder zijn dan zij denken? (Kryon lacht) Zou dat een verschil uitmaken? Natuurlijk. Niet alles wat jullie hier zien is wat het lijkt.

Wat is de aantrekkingskracht hier? Waarom is het zo mysterieus? Daar hebben wij het straks over. Laten wij even gaan naar iets waarvan ik geloof dat jullie het zullen ontdekken…..het heeft het verkeerde hoofd! Dit was als verdediging bedoeld. Het is helemaal verkeerd, mensen, het moest afschrikwekkend zijn en een leeuwenkop of horens hebben. Het was ter verdediging. Als jullie er nu naar kijken, hoe meedogenloos vinden jullie deze sfinx? Dit is niet het goede hoofd. De Egyptenaren stonden ergens om bekend en dat was dat de Farao’s hun afbeelding overal wilden zien. Dit is het beeld van een Farao, niets bijzonders dat het hoofd op een sfinx staat, maar bij deze is wel iets bijzonders…..hij is buiten proporties. Je zou er eens goed naar kunnen kijken en hoewel het op vele manieren is uitgelegd heeft het een andere kleur. Het hoofd is ook anders ge-erodeerd dan de rest van het lichaam. Zij zullen jullie vertellen dat het hoofd boven het zand uitstak en dat de rest van de sfinx al jarenlang bedekt was. Dat is precies het tegenovergestelde van dat het minder ge-erodeerd is…het zou meer ge-erodeerd moeten zijn. Zij zullen jullie vertellen dat het deze kleur heeft gekregen. Waarom een andere kleur door het erosieproces?

Als je weet en ziet wat de Egyptenaren deden…zij maakten geen reusachtig beeld zoals dit om dan alleen het hoofd te kleuren. Dat is gewoon niet logisch. Het is het verkeerde hoofd! Het is het hoofd van een Farao….een die beroemd wilde blijven en zijn hoofd op de sfinx wilde hebben….niet een bekende farao, maar hij werd de beschermer en jullie hebben al gehoord wat farao’s wilden doen, met name degenen die de koning van het noorden en het zuiden wilden zijn. Het zijn bewakers, het zijn beschermers van het volk. En zo kwam zijn hoofd op de sfinx. Dit is wat zij deden. Het waren steenexperts, lieve mensen, maar zelfs degenen die ernaar kijken en geen experts zijn, krabben een beetje op hun hoofd en zeggen: “Het lijkt niet helemaal te kloppen met het lichaam!” (Kryon lacht)

Mysterieus. Wat is mysterieus? Laten wij even teruggaan naar Wo uit de vorige aflevering waar Wo juist van iemand heeft gehoord over de kracht van het bewustzijn. Wo begint te begrijpen, in deze parabel, terwijl hij door het zand ploetert, dat hij mensen vond waarbij het zand van vandaan trok, en hij ontmoette een man die hem vertelde hoe je je realiteit kunt controleren. Wo begon er wel en niet een beetje van te begrijpen, maar de man vertelde dat bewustzijn energie is en dat het niet met kansen te maken heeft maar om op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn en dat je bewustzijn kunt inbouwen op plaatsen en in dingen.

Terug naar de sfinx. Hij is mysterieus omdat iedereen die energie kan voelen op een diepgaande manier en die stonden waar jullie nu staan, heeft gezegd: “Er is hier nog iets anders aanwezig!” Beroemde channelaars, geschreven in boeken, hebben geschreven over wat er in de grond verstopt zou kunnen zijn omdat zij dit zo zagen. Er is een metafoor voor het bewustzijn dat erin gebouwd zou kunnen zijn, lieve mensen, door een oud ras dat dit begreep….bewustzijn is energie! Wat als er een bewustzijn zou zijn ingebouwd dat angst aanjaagt, want dat was het doel van de sfinx?

Bewustzijn is energie. Dit is pas de laatste 25 jaar ontdekt en het is nu ook wetenschappelijk aangenomen. Maar het gaat om jullie, lieve mensen. Wat denken jullie dat de ouden wisten en wat jullie nu hebben ontdekt? Er is zoveel! Door heel Egypte heen vinden jullie sporen en bewijzen van zeer ontwikkelde gevoelstechnieken…geluidstechnieken, chemie. Waar komt het woord chemie vandaan? Egypte! De Grieken kunnen dit betwisten, maar het was Egypte! Zij hadden chemie. Wat als zij de chemie hadden om in stenen te etsen? Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Zou dit een bepaalde precisie verklaren die tenenkrommend is voor degenen die hen daarvoor niet aan zouden zien en niet begrijpen. Jullie zijn een grote hoeveelheid dingen aan het herontdekken….zelfs elektriciteit kan ontdekt worden…in zijn basisvorm. Niet om steden te verlichten maar om andere dingen te doen, misschien zelfs om geluid te scheppen. Er is hier zoveel dat wel of niet ontdekt kan worden, maar onderschat de oude Egyptenaren niet en bezie hen niet als mensen die geen dingen hadden en niets konden ontdekken. Het kan allemaal….misschien wisten zij wel meer over bewustzijn dan jullie.

Op deze plek zijn er dingen die gevoeld kunnen worden. Er is hier veel gebeurd voordat het in het zand werd ontdekt en dit kan te maken hebben met wat jullie hier voelen en het heeft werkelijk niets te maken met de dimensies van het beeld, of zelfs met het verkeerde hoofd.

Wo bracht nog een bezoek aan de man om te spreken over dingen in zijn realiteit en zijn bewustzijn en de manier waarop hij hierover dacht. Hij was weer gewaarschuwd door de heilige mannen, de spirituele leiders, de zandspiritualisten zeiden: “Blijf bij die mensen vandaan die in staat lijken te zijn om ongehinderd door het zand te lopen. Hij ontmoette de man weer en WO zei: “Laat dit duidelijk zijn…jullie kunnen de kansen beïnvloeden en de realiteit!” De man zei: “Nee, Wo, dat heb ik niet gezegd. Jij hebt door je intuïtie het bewustzijn om op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn. Dit is wat het Veld voor jou doet! Maar er is meer, Wo, bewustzijn is wat je voelt en wat je bent, wat jouw hersenen denken en doen….heeft energie. Maar het gaat niet alleen om denken, Wo, er is nog iets dat je zou moeten weten!”

Wo was een en al oor. “Het gaat ook om de manier waarop! Hoe gebeurde dit, Wo? Wat kun jij doen om te worden zoals wij, Wo?” Wo luisterde en hij verwachtte het antwoord niet. “Wo, hier is het begin van de manier waarop je deze dingen kan bereiken. Hou van de Heer, jouw God, op elk moment van de dag. Als je slaapt: hou van God op elk moment…ook al denk je dat je dat niet kunt. Laat God, naar wiens beeld jij bent geschapen, alles voor je zijn. Begrijp, en wees toegewijd dat alles waar je naar kijkt niet door mensen is gemaakt. Het werd allemaal naar zijn beeld gemaakt, zoals jou nu de rest wordt gegeven….een ontdekking van meer dan je ooit hebt gedacht en waar jij gereedschappen hebt in die schepping, die jij kunt gebruiken en waarover jou nooit iets is verteld. Er is jou altijd verteld dat je nietig bent en als jij iets wilde doen moest je naar hen luisteren en toestemming hebben, eer betonen en naar een gebouw gaan. Jij moest bepaalde dingen doen om degene te bereiken die jou heeft geschapen. Deze Schepper houdt van jou, kent jou, weet wie jij bent en weet wat jij nu denkt, Wo, of je dit nu gelooft of niet. Wo, ik wil dat jij hier terugkomt en als je dit doet zal je zien dat het zand zich terugtrekt. Niet door een realiteit die vreemd lijkt voor anderen en waarbij jij altijd geluk lijkt te hebben. Maar er is nog iets, dat groter is, wat jij kunt doen. Maar dit vereist toewijding, begrip, dat God meer is dan jou ooit is verteld en dat jij weet dat God binnenin jou leeft en een deel van jou is, en er klaar voor is dat jij de rest van jezelf kunt ontdekken.”

Wo verliet deze lessen, en zat vol van een idee waar hij nooit eerder aan had gedacht. Wat als….wat als God veel groter is dan hem ooit is verteld. Het is bijna godslastering om dit te denken…maar wat als het waar is?

Wij laten het hierbij tot de volgende aflevering.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon