Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 6 – De Ontdekking van het Zelf. 4

Live Kryon Channeling:

Kryon in Egypte. 6

11 maart 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 14 september   2022

Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Ontdekking van het Zelf. 4

 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij gaan door met het verhaal over Wo in een parabels die op vele manieren zal doorklinken over de ontdekking van het zelf. De groep bevindt zich vandaag op de Nijl bij het Olifanteneiland.

Lieve mensen, degenen van jullie die naar de andere delen hebben geluisterd over de ontdekking van het zelf, beginnen je bewust te worden van wat wij jullie hier stukje bij beetje vertellen en dat dit een samenvatting is, een synopsis, van bijna alles wat ik jullie heb gegeven in de laatste tien jaren of zo. Als je het in delen tot je neemt is het veel makkelijker te begrijpen….het wordt herhaald, samengevat en verduidelijkt en wij gaan daar vandaag mee verder.

Wo heeft een belangrijke ontdekking in zijn leven gedaan. Hij vond mensen die niet verstoord werden door dingen in het leven wat hij leefde. Met andere woorden: zij leken niet aangetrokken te worden door een planeet met een laag bewustzijn. Het is juist het tegenovergestelde. In deze parabel gaat de metafoor over zand en het zand wordt vergeleken met bewustzijn en wijkt het zand bij hen vandaan terwijl Wo zich daar doorheen moet worstelen…..zijn hele leven lang. Dit gold ook voor zijn familie, zijn vrienden. Het was gewoon de manier waarop alles ging. Niemand sprak hierover. Als je in een plaats woont waar corruptie heerst en waar altijd al corruptie was….al duizend jaar, en dit maar doorgaat….is dit een manier van leven. Heel vergelijkbaar. In deze parabel vergelijken wij Wo dus met bewustzijn…met het bewustzijn van de Aarde.

Dit is een laag bewustzijn en wij hebben dit jullie eerder verteld. Sommigen noemen dit de menselijke natuur die verantwoordelijk is voor oorlog na oorlog. Het is verantwoordelijk voor heel veel dingen, en toch, als hij die anderen steeds vaker zag, hinderde het zand hen niet. In feite leek het van hen weg te wijken…. Het is een metafoor die betekent dat degenen met aan ander bewustzijn een beter leven leken  te hebben. Dit leek in elk geval zo. Hij keek scherp naar hen om te zien of het een illusie was. Zij leken meer te lachen. Hij zag vreugde. Hij vroeg zich af of zij dezelfde God hadden als hij en hij realiseerde zich dat dit inderdaad zo was. Zij baden en zij mediteerden net zoals hij, maar er was iets dat anders was.

In de tijden die wij samen hadden, deze leertijden, ontmoette hij een man die de mensen leek te vertegenwoordigen die niet een donker bewustzijn hadden en het diepe zand dat hij had. Deze man begon uit te leggen wat Wo zag. Ook hoe hij dit misschien zou kunnen bereiken omdat in zijn cultuur, in zijn situatie, er altijd iemand was die probeerde om hem iets te verkopen en hij wilde niet in een val lopen.

De man had hem nooit gevraagd om weer te komen. De laatste keer vertelde de man dat Wo alleen maar terug moest komen als zijn hart hem dit ingaf. Wo vond dit prettig. Hij voelde de liefde van deze man, zelfs voor hem terwijl de man hem helemaal niet kende. Wo ging terug naar de man en Wo vroeg hem om meer te vertellen over het Veld of het scheppen van een andere realiteit. De man had hem twee voorbeelden gegeven en toch was Wo nog steeds verward. Hoe kan iemand kansen veranderen? De man had hem verteld over een wereld met kuilen en hobbels en je gewoon niet alles moest laten afhangen van kansberekening maar van intuïtie en daardoor in staat te zijn om de hobbels en kuilen te ontwijken.

Maar hij wilde meer. Daarom ging hij terug naar de man. De man groette Wo vol liefde en zei: “Ik verwachtte jou al, Wo! Dank je! Wat zou jij willen weten?” Wo zei: “Ik zou graag meer willen weten van wat jullie het Veld noemen.” De man begon Wo te vertellen over een grootse waarheid die ik jullie vandaag op een andere manier zal vertellen. Mijn partner heeft verteld, en jullie weten het, dat bewustzijn nu wordt gezien als energie. Niet iedereen weet dit, lieve mensen, er zal op de universiteiten nog niet over gesproken worden. Nog niet! Maar uiteindelijk zal het ook daar doordingen als er experimenten zijn gedaan. Maar het klopt wel. Het is diepgaande energie.

De man ging dus uitleggen aan Wo, over het zand, een donkere energie, een energie die jullie “lager” zouden noemen. Het hele idee van hoger en lager is een perceptie, lieve mensen, en jullie gebruiken dit steeds en bedoelen licht en donker. Wij gaan nu door… Een lage energie…hoe lang hebben jullie die op Aarde gehad? Wo wilde weten hoelang wij deze lagere energie hebben gehad, en de man zei: “Sinds het begin, Wo. Het is alleen maar door de Grote Opwaardering dat de hele planeet door een energie-opwaardering is gegaan…iets wat jullie niet in de gaten hebben gehad omdat het zo langzaam ging. In de laatste twintig jaar, of zo, is het omhooggegaan. Heel langzaam en het is nu hoger dan het was. Evengoed is het donker en is het lang niet zo hoog als het kan zijn.

Wo wilde weten wat dit werkelijk betekende en toen kreeg hij een les over de kracht van het bewustzijn.

De man vertelde hem: “Wo, jij leeft in een energie die vanzelf is ontwikkeld tot het bewustzijn van de mensheid, en om dit echt omhoog te krijgen moeten er enkele dingen gebeuren, en een daarvan is gebeurd en dit was de precessie van de equinoxen dat bijna als een mogelijkheid, een toestemming voor de mensheid was om de vibratie zelf langzaam omhoog te brengen. Maar in dit proces”, vertelde de man Wo, Moet er nog iets anders gebeuren waarvan ik wil dat jij het weet.

De energie die bewustzijn wordt genoemd, beweegt dingen. Deze energie die bewustzijn wordt genoemd werkt feitelijk voor het Veld. Wij hebben jullie eerder verteld, maar dit Veld is er….niet direct zoals een verlicht raster, dat slecht, vals of goed is. Het is gewoon en het geeft antwoord en dit is iets dat jullie kunnen voelen als jullie daarvoor kiezen”. Toen vertelde hij Wo iets wat hij nog niet wist. Hij was zich er niet van bewust. Hij zei: “Degenen met een laag bewustzijn scheppen ook energie met hun bewustzijn”. Hij vroeg Wo: “Ken jij iemand die steeds pech heeft? Precies het tegenovergestelde van waar wij over spreken?” Wo zei: “Oh, ja, ik heb een zus. Zij is ervan overtuigd dat de planeet haar moet hebben. Zij is een slachtoffer van de planeet!” De man vroeg:  Wat vertelt zij jou? Wo zei: “Oh, zij vertelt mij constant over alle vreselijke dingen die met haar zijn gebeurd en dat er een grote kans is dat die steeds weer zullen gebeuren….dat zij een slachtoffer is!”

De man vroeg Wo: “En wat gebeurde er met haar? Wo haalde even diep adem en zei: “Oh, wat er met haar gebeurde is precies hetgeen waar zij steeds over sprak!” (Kryon lacht) Hij begon iets in te zien. De man wilde hem vertellen dat dit de kracht hiervan kan zijn….in beide richtingen. Toen vertelde hij Wo iets dat hij nooit zou vergeten. Hij gaf een metafoor: “Wo, laag bewustzijn is als geboren worden in het donker. De mensheid bevindt zich in het duister door een bewustzijn dat het zelf heeft gekozen, en in het donker loop je tegen iedereen op en val je in de kuilen. In het duister ben je bang. In het donker weet je niet welke bronnen je tot je beschikking hebt en welke de anderen hebben en in het donker worden er oorlogen geschapen, want in het donker knal je tegen anderen op….jullie zien elkaar niet eens en kennen elkaar niet.

Dit heeft de mensheid steeds gekend. Maar er is meer, Wo, luister eens hiernaar, en dit is wat indruk op Wo maakte: “Er zijn mensen die zo aan het duister zijn gewend….oude zielen die voor het donker hebben gekozen en die in het duister beter kunnen werken dan wie dan ook. Zij zijn specialisten en zij zijn degenen die op jullie staan te wachten en je te pakken nemen als je dit het minst verwacht.”

En Wo zei: “Ja, ik denk dat ik daar een paar van heb ontmoet!” “Dit is de kracht van bewustzijn, Wo! Je kunt zelfs donkerder bewustzijn ontwikkelen als je dit wilt. Dat is de vrije keuze van de mens.” Toen vertelde hij Wo dit: “De Opwaardering is aan de gang en donker bewustzijn begint van de planeet te verdwijnen.” Hij zei tegen Wo: “Ik heb jou verteld dat het er soms op lijkt dat je twee stappen vooruit zet, en dan weer een achteruit. Maar het gaat wel vooruit.” En het bewustzijn waarover hij Wo ging vertellen was een bewustzijn dat lichter was, maar dat het geleerd moet worden en dat het absoluut zeker tot voordeel kan strekken naar iets waar ik jou de vorige keer over vertelde….compassie, vriendelijkheid, meditatie en het voelen van een grotere liefde voor de Schepper dan jou ooit is verteld, en dit zijn de dingen die jou naar een licht brengen, en als je dat licht hebt ga jij je niet met verkeerde dingen bezig houden….je ziet ze al aankomen. Als je dit licht hebt gebeuren er andere interessante dingen….je gaat heilige intuïtie ontwikkelen. Ik noem dit zo omdat het iets is dat van het licht komt. De intuïtie van met de stroom meegaan, de intuïtie van het gebruiken van het Veld waardoor je de hobbels en kuilen ziet. Men is niet in staat om jou te pakken te nemen…de intuïtie die heilig is en die van het hart komt. Heel anders, Wo, dan alles wat jij ooit eerder hebt ervaren.”

Wo begon het te begrijpen. “Jij bedoelt dat wat ik denk mijn pad schept?” De man glimlachte en zei: “Wo, jij bent nu klaar voor de volgende stap. Dit is het verhaal van het bewustzijn Het is een energie die licht en donker kan scheppen en deze planeet is langzaamaan begonnen met het scheppen van een lichter bewustzijn. Je zult dit overal om je heen gaan zien!’’ Toen zei hij weer tegen Wo: “Ga hier vandaan en wees niet verward. Overdenk mijn woorden en als zij bij jouw hart passen, als het overeenkomt met je ziel, kom dan terug en dan zal ik doorgaan met de lessen en zal jij meer ontdekken over jezelf dan jij ooit dacht dat daar was, want de energie van bewustzijn is in deze tijden het nieuwe gereedschap waarvan jij nooit hebt gedacht dat je dit had.

Dit leek Wo wel wat en hij vertrok weer, maar toen hij deze keer thuiskwam begon hij te luisteren naar wat zijn verwanten en de mensen om hem heen vertelden. Hij merkte dat zij allemaal klaagden en dat zij dit uitspraken en daardoor juist die dingen naar zich toetrokken waarover zij klaagden.

Wo nam de beslissing om niet meer te klagen omdat hij zag wat er met zijn energie gebeurde. Wo begon het Zelf te ontdekken!

Ik kom weer terug.

En zo is het.

Kryon