Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 7 – De Ontdekking van het Zelf. 5

Live Kryon Channeling:

Kryon in Egypte. 7

12 maart 2022 /Lee Carroll
Geplaatst: 20 september 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Ontdekking van het Zelf. 5

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die luisteren naar deze channelings, deze afleveringen, deze leringen: de groep zeilt vandaag de Nijl af vanuit Boven Egypte, Kom Ombo. Dit is een ongebruikelijke tempel, er is geen tempel die hierop lijkt….aan de oostelijke kant van de rivier – dit is belangrijk voor hetgeen ik straks ga vertellen.

De Egyptenaren waren groots in het gebruik van metaforen. Veel van de berichten op de muren zijn metaforisch. Steeds als jullie een mens zien met een dierenhoofd gaat het over de mens en het dier en de zienswijze over wat men wil zeggen, in welke richting men kijkt. Maar de tempel zelf, lieve mensen, is een geweldige metafoor.

De tempel is in werkelijkheid twee tempels in een. Je zou kunnen zeggen dat er twee goden waren, hoewel het om twee mannen ging. De een vertegenwoordigde het duister, de onderwereld, en de andere….het licht! Waar doet dit jullie aan denken?

Het is inderdaad de metafoor voor dualiteit. Alle mensen hebben deze attributen. Jullie kunnen met deze boodschap doen wat jullie willen. Jullie kunnen wel of niet luisteren. Jullie kunnen het horen maar niet begrijpen als jullie dit willen. Jullie kunnen dit horen en negeren als jullie daarvoor kiezen. Er zullen hier ook veel mensen zijn die een onthulling hebben.

Wij spreken weer over de Oude Egyptenaren die veel hadden van wat jullie vandaag hebben, minstens het begrip hiervan. Laten wij het hebben over iets dat jullie misschien hebben gezien. Elke gids toont jullie de genezingsgang, de kamers. Dit was een plaats waar men mensen kon genezen en jullie kunnen op de muren enkele dingen zien waarvan zij wilden dat jullie hen zouden zien. Wat zijn deze dingen: enkele meetkundige berekeningen, sommige medische instrumenten, attributen voor therapie, en er was meer. Het is een beetje moeilijk om af te beelden op de muren wat zij deden met frequenties, met geluid.

Een studie die ik niet heb gezien, zal mijn partner jullie vertellen, is de studie over het geluid en wat de Egyptenaren in die kamers daarmee deden, met sarcofagen deden. Er zijn daar dingen die bestudeerd, opgeschreven en getest dienen te worden. Wat is de frequentie, de resonantie van de Koningskamer? Die is er. Trillen alle sarcofagen van de koningen op een bepaalde resonantie? Allemaal! Het antwoord is dus JA! Zij geloofden dat resonantie en geluid belangrijk waren….niet alleen bij genezing, maar ook voor de reis naar het leven na de dood! Wacht maar! Iemand zal het ontdekken. Denk hier eens aan, dat is niet veel gedaan maar het zou kunnen. Misschien zijn hier wel mensen met interesse hiervoor. Jullie zagen nog iets anders, lieve mensen. Op de achtermuur is er een tekening van wat jullie de schaal van Justitia noemen. Met twee schalen die in balans kunnen zijn. Jullie weten wat dit instrument kan doen. Als zij naar het leven na de dood gingen werd het hart gewogen! Het hart moest licht zijn door hun daden, door wat zij hadden gedaan. Dit is wat het betekent, want zo niet, dan was men op de verkeerde plek.

Dit vinden jullie op de muren, lieve mensen, en het ging over het leven na de dood en dit was de tempel. Wat kon die weegschaal betekenen? Misschien de dualiteit waarover ik sprak. Toch stond die weegschaal vlak naast de tekeningen van de medische instrumenten! Wat zegt dit jullie? Ik zeg het nogmaals: De Egyptenaren kenden chemie. Het was ook een weeginstrument om bepaalde substanties te kunnen wegen om medicijnen te kunnen maken. Zij begrepen meer dan jullie weten van medicijnen en geneeskunst, van sommige planten die langs de Nijl groeiden en die zij konden mengen met andere planten voor wat jullie genezing noemen, magie! Zij waren zeer rijk begiftigd met de kennis van de grond, de aarde…de kennis van eeuwen! Zij wisten veel van bomen, van planten, en zij hadden duizenden jaren om dit te ontwikkelen. En, lieve mensen, dat deden zij ook.

Jullie hebben vandaag zoveel te bekijken en dat kan jullie brengen tot een andere zienswijze, een idee. Zij wisten veel meer dan welke geschiedkundige ook van hen zou denken.

Zo gaat ook Wo, in ons verhaal, een ontdekking doen. Hij gaat veel meer leren dan hij dacht te weten. Hij leerde het van die man, die gids, die leraar, die hem gaat uitleggen wat energie is. De energie van bewustzijn is iets dat zelfs vandaag niet wordt onderwezen, en daarom doe ik dit nu. Misschien een voorbode voor een dag waarop jullie misschien bepaalde gedachten zullen zien en de patronen van prachtige, multidimensionale attributen die jullie niet hebben verwacht in het bewustzijn….maar zij zijn daar wel! Er zijn delen en deeltjes van jullie lichaam, lieve mensen, die reageren op bewustzijn.

Hij zit voor zijn leraar en de leraar zegt: “Wo, welkom weer!” waarop Wo zegt: “Ik kan niet wegblijven want wat u mij vertelt klinkt logisch en het vertelt mij hoe ik dit kan gebruiken en mij beter kan voelen.” Wo vertelde de man: “Ik ging de vorige keer naar huis en ik luisterde voor het eerst echt naar de onderwerpen en dingen waarover mijn huisgenoten spraken, en bijna alles wat zij zeiden had een negatieve teneur en dat realiseerde ik mij nooit eerder! Ik ga nu dus niet zo doen als zij en zij hadden het in de gaten en zeiden: “Wat ben jij stil!” En ik zei: “Ja, ik ben stil!” Ik wilde hen niet vertellen wat u mij vertelde omdat ik bang was dat het gewoon te vreemd zou zijn.

De man vroeg hem: “Wo, ben jij klaar voor iets dat nog vreemder is??” En Wo zei: “Oh, ja, want alles wat u mij heeft verteld zit vol liefde!” Toen zei de man tegen Wo: “Hou met heel je hart van God, elk moment van de dag…of je wakker bent of slaapt, is de Schepper in jou! De Schepper kent jouw naam, Wo, en de Schepper heeft erop gewacht tot jij wakker zou worden voor iets waarvan jij niet wist dat je het had!”

Toen legde de man het uit….iets waar Wo geen idee van had. “Wo, laten wij het hebben over de energie van bewustzijn en je lichaam.” Wo vond dit vreemd, want even daarvoor hadden zij het over het veranderen van de realiteit en het schijnen van het licht in het duister en nu wil hij het hebben over het veranderen van mijn lichaam?

“Wat is het? Vertel het mij.” Hier is wat de man Wo vertelde: “Elke cel van je lichaam, Wo, is een energieontvanger. De cellen doen wat zij geacht worden te doen en dat is hun taak. Het is eenvoudige chemie. Als je hen alleen laat en hen nooit energie geeft werken zij gewoon goed, maar niet heel goed. Als zij alleen gelaten worden doet het lichaam wat het wil. Als het alleen gelaten wordt zal het lichaam gewoon ouder worden volgens een bewustzijnssysteem dat op dat gebied tekort schiet. Een bevolking met laag bewustzijn zal doorgaans een verouderingsschema hebben dat door de meeste mensen gevolgd zal worden. Dit is wat jullie verwachten….het is wat jullie dokters zeggen….het is jullie gemiddelde levensverwachting.”

Wo keek de man aan en zei: “Wat kan ik hierop zeggen? Komt er nog meer?” De man zei: “Maar als je energie stuurt naar je cellulaire structuur kan je verscheidene dingen doen en vandaag zullen wij het over een van hen hebben….waarschijnlijk degene die niemand zal geloven. Wo, jouw cellen zijn allemaal ontworpen om te verjongen….allemaal.”

Wo wist dit want sommigen hadden hem verteld dat sommige cellen dit doen en anderen cellen weer niet, maar de man zei dat zij dit allemaal doen. “Allemaal op hun eigen manier….dit zal ontdekt worden. Zelfs je zenuwen, zelfs je hersenen…zij doen het allemaal. Je huid doet het, dit kun je zien. Je ziet het als je je huid verwondt en die zich in een paar weken helemaal herstelt. De huid verjongt zich. Elke cel is ontworpen om zich te verjongen. Toch gebeurt dit niet helemaal goed en daardoor is de gemiddelde leeftijd van de mensheid vastgezet….vast in de “onvoldoende werken”- modus, Wo.

Toch, als jij de energie van bewustzijn ernaar stuurt, samen met en instructieset, zou je niet veel ouder worden.”

Wo had veel interesse. Hij had nog nooit zoiets gehoord….energie sturen naar je cellulaire structuur? “Wo, het zijn ontvangers van energie en alle cellen hebben een multidimensionaal deel. Het komt van het multidimensionaal DNA en dat is bewezen. Jullie zouden geen kwantumbiologen hebben als jullie geen DNA zouden hebben. Zij hebben een bepaalde vorm van dimensionaliteit, en dat is de ontvanger van de energie van het bewustzijn, Wo! Hier zijn jouw instructies voor vandaag. Ga terug en vertel je cellen elke dag om met verjongen te beginnen, anders dan voorheen. Vertel hen dit en stel je voor dat het verjongingsproces aan het werk gaat. Dat is de energie die dit aan het werk zal zetten. Je zult het resultaat niet direct zien, maar na een tijdje zul jij het aan/in jezelf zien….ook in vergelijking met anderen. Ik zal jou vertellen, Wo, dat jij bent ontworpen om op een efficiënte manier te verjongen en een levensspanne te hebben van meer dan honderd jaar.

Zo is je lichaam ontworpen! Maar dit gebeurt weinig omdat maar heel weinig mensen dit geheim kennen. De cellen zijn daar en wachten op instructies en als zij die niet krijgen doen zij eenvoudigweg wat zij kiezen. Dat is voor morgen, Wo, maar vandaag stuur ik je weg met een lichter hart in de wetenschap dat jij je eigen lichaam kunt controleren.

Wo ging weg, in de wetenschap dat de man en alle anderen veel makkelijker door het zand konden lopen dan hij en dat hij heel veel leerde. Elk ding dat hij leerde was absoluut gloednieuw en was hem nooit verteld door welke spirituele bron dan ook….geen enkele dokter, maar alles wat hem werd verteld kwam ook uit, klopte gewoon. “Ik ga afwachten en zien of degenen om mij heen sneller oud worden dan ik”. Op de een of andere manier wist Wo dat dit zo zou zijn. Dit zijn allemaal dingen die je kunt gebruiken bij het mediteren en zij zijn allemaal vol licht en vol van God. Hij begon zich te realiseren dat dit de katalysator is om te manifesteren, om het te laten gebeuren. Het gebeurt niet door het alleen maar te wensen of eenvoudigweg boodschapjes te sturen. Het dient van iets vergezeld te gaan en hij was aan het leren wat dat “iets” is. Hij voelde zich nu ook compassievoller…niet zoals degenen om hem heen, maar voor het eerst…zelf!

Ik Ben Kryon en ik Ben verliefd op de mensheid en ik vertel jullie over een ontdekking voor ieder van jullie die hiernaar luistert: De Waarheid over hoe het kan zijn!

En zo is het.

Kryon