Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 9 – De Ontdekking van het Zelf. 7

Live Kryon Channeling:

Kryon in Egypte. 9

14 maart 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 17 oktober  2022
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Ontdekking van het Zelf. 7

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij bevinden ons met een groep lichtwerkers op de Nijl, vlakbij Luxor. Er is iets wat mijn partner heeft beschreven als consensus-realiteit. Vandaag gaan wij het daar een beetje over hebben in relatie met Wo, want vandaag gaat hij iets horen dat hem zal wegjagen van alles dat hem ooit is verteld. Het is diepgaand, controversieel en ongelooflijk, en het gaat over God. Jullie vragen je af: “Wie, wat, hoe?” al die dingen over God, want jullie hebben, lieve mensen, allemaal een beeld van God dat jullie je hele leven al hebben, van degenen die jullie vertrouwen, van jullie cultuur.

In deze cultuur is dit het resultaat van gebeden en aanbidding, van sterk geloof en toewijding. Waar jullie vandaan komen is dit hetzelfde….jullie gaan daarvoor naar een plaats…of niet. Maar ik weet zeker dat jullie hierover hoorden toen jullie opgroeiden. Misschien herinneren jullie je nog de eerste keer waarop je ouders over God spraken. Misschien deden zij dit niet en namen jullie gewoon mee naar een plaats waar jullie dit op een andere manier leerden. Maar wat een kind vooral leert is hetgeen de ouders en de andere volwassenen doen. Vaak hebben jullie kinderen die ook de imprint van deze realiteit hebben, en dit wordt dan jullie geloofssysteem.

Wat zijn de belangrijkste dingen als jullie kijken naar de cijfers? Het grootste deel van de planeet gelooft in deze ene God, en er zijn zeer vele manieren om hun geloof tot uitdrukking te brengen, ermee om te gaan of het te organiseren, of er regels voor te maken. Heel vaak is het gecentreerd rondom een profeet die dan een leraar is over wat God is.

Deze consensus-realiteit houdt jullie tegen om echt, echt, te zien wie God is omdat jullie beperkt zijn tot hetgeen jullie is verteld, of waar jullie doorheen moeten gaan om bij God te komen. Of de regels daar omheen. Dit verdoezelt de pracht, de glorie, de schoonheid, de compassie, de vriendelijkheid die centraal en puur is om dat heen dat God is!

Wo ging weer naar de man toe die hij eerder had gezien en hij realiseerde zich dat deze man een leraar was, misschien een gids. De man vertegenwoordigde een groep van hoog-bewuste denkers waartoe Wo zich aangetrokken voelde omdat hij door het zand worstelde en zag dat zij dit niet deden. Dit is een metafoor, lieve mensen, voor hoog bewustzijn en laag bewustzijn. Hij was opgewonden door wat hem was verteld en wat hij kon doen….op zoveel manieren, over wie hij was. Hij was inderdaad zichzelf aan het ontdekken.  Maar Wo wist nog steeds niet hoe hij die dingen kon laten werken nu hij zichzelf aan het ontdekken was. Hij voelde zich wel lekker. Het waren gewoon gereedschappen voor bewustzijn en realiteit. Maar hij was er klaar voor om meer te weten.

Toen hij zijn vriend, zijn leraar, zag, grinnikte de man alsof hij iets wist dat Wo niet wist. Dit was ook zo. Dit zou het kritieke punt worden of Wo hier ooit nog naar terug zou komen omdat Wo dingen ging leren over God….niet de bestaande realiteit, maar de waarheid over God. De man keek naar Wo en zei: “Wo, welkom! Ben jij klaar voor de les der lessen? Degene die zoveel ideeën en lessen laat beginnen…..een waar je lang over zal moeten nadenken voordat je terugkomt. Een waarbij je rustig moet zitten om uit te zoeken of jij dit echt vindt of niet voordat je terugkomt.

Wo realiseerde zich dat er iets zou komen dat diepgaand was. De man keek naar Wo en zei: “Wo, jij bent niet wie jij denkt te zijn. Jij bent een schaduw door wie jij denkt te zijn. Jij hebt geen idee wat Zelf is. Wo, vertel mij wie God is!” Wo probeerde deze leraar te vertellen wat hem was verteld. Hij zei: “God is zoiets als iemand die het overzicht heeft. God is degene waarnaar wij bidden en die ons dingen schenkt die wij nodig hebben!” De man keek naar hem en zei: “Dat is niet juist. God is geen van deze dingen. Luister, mijn vriend, naar iets wat jij niet hebt verwacht.” De man begon met een duidelijke uitleg over de Creatieve Bron van alle dingen door de vraag: Hoe groot is God en het antwoord dat dit onmogelijk te beschrijven is omdat God geen entiteit is die geen WAT is, maar dat God gewoon IS! God is de Bron van alle dingen, alle partikels van alles wat overal bestaat. God is in elk atoom dat jou vormt. God is als een donkere plaats…God is als een verlichte plaats. God is liefde!”

Wo luisterde en realiseerde zich dat dit veel groter was dan hem ooit was verteld. In zijn geest dacht Wo: Wow! Als ik toch eens naar die plaats zou kunnen gaan waar ik met deze God kan communiceren! De man wist wat Wo dacht en hij vroeg: “Wo, hou jij van God?” Wo antwoordde direct: “Ja, dit is mijn les….het houden van God!” De man vroeg: “Hou jij ECHT van God?” Wo aarzelde even. Was zijn antwoord niet goed genoeg? Hij vroeg zich even bepaalde dingen af en hij zei: “Ja!” En de man ging verder en zei: “God is het heiligste der heiligen, om deze Egyptische uitdrukking te gebruiken. God is meer dan jij denkt want God is persoonlijk. Deze Schepper van het Universum kent jouw naam, Wo!” Wo was onder de indruk. “Hij kent mijn naam?” “Natuurlijk!”

De man keek naar Wo en zei: “Ik ga jou iets vertellen waar je over na moet denken. Er was geen begin van God, Wo. Alles op jouw planeet is lineair, en God is dat niet. Alles wat jij hebt heeft een begin en een einde. Jullie hebben eeuwen en cycli en geen van deze dingen zijn God. God was hier voordat hier zelfs bestond. Er is geen einde aan God. Dit is wat jij dient te weten, Wo, voor wat ik je ga vertellen. Als ik zeg: “In het Begin”, heb ik het fout want er was geen begin van God. Het bestond gewoon als de Creatieve Bron van alle dingen en het kent jouw naam. En hier is de reden: Omdat alle zielen in dit hele melkwegstelsel en in dit hele Universum, deel uitmaken van deze Creatieve Bron.

Er was geen begin en er is geen einde voor elke ziel. De ziel werd niet geschapen maar WAS gewoon. De manier waarop jij over jezelf dacht heeft een structuur…dit was gecreëerd, een systeem dat jouw ziel werd geschapen. Maar de essentie van jouw ziel is God. Wo, als jij van God houdt, MOET je van jezelf houden! Daar had Wo het moeilijk mee want van jezelf houden is een egoïstisch iets. Het is niet iets wat je geacht wordt te doen en dat is hem door de religieuzen verteld. Dit moet je doen om in de hemel te komen! En dan komt er opeens een wijze man die zegt dat je van jezelf moet houden.

Wo zei dat hij meer uitleg wilde hebben en de man zei: “Dat weet ik, Wo. Van jezelf houden is niet iets dat je als een emotie moet zien of als een egotrip, zoals men dat noemt. Het is houden van de essentie van God in jezelf. Er ZOVEEL van houden dat je het zo  goed als je kunt gaat uitstralen omdat jouw ziel nooit een begin kende en een einde heeft. Jij bevindt je in je ziel en ik ga jouw meer vertellen over het systeem van jouw ziel, Wo, als je weer terugkomt!

Wo zei: ”Lieve man, wiens naam ik zelfs nooit heb gevraagd, bedoel jij dat ik God ben?” De man keek Wo aan en zei: “Op een bepaalde manier ben jij God die hier op Aarde rondloopt in een menselijke vorm, met vrije keuze, om deze waarheid wel of niet uit te vinden. Als je ervoor kiest om die te vinden is er zoveel voor jou om uit te zoeken en te vinden! Van jezelf houden is de eerste stap om al het andere te bereiken dat ik jou heb gegeven en dat jij kunt doen.

Ga hier vandaan Wo, en denk na over deze waarheid.” Wo keek de man aan en zei: “Dit is diepgaand. Ik moet nadenken. Ik moet erover nadenken want het gaat tegen alles in dat mij is verteld.

Mijnheer, wat is uw naam?” vroeg Wo. “Daar heb ik nooit naar gevraagd!” De man keek hem aan en zei: “Vandaag kun je mij Ushaa noemen”. Wo was verward. Waarom zou hij hem vandaag zo noemen? De man stond op en ging heen. Ushaa! Wo ging en was verwarder dan toen hij kwam en hij had veel dingen om over na te denken. Hij stond op het punt om ergens in te stappen dat groots was, maar in dat proces zou hij vrienden en familie kunnen verliezen als hij hen zou vertellen wat hij had geleerd.

Waar staan jullie in dit alles, lieve mensen? Staan jullie op het punt van weten dat God groter is dan jullie ooit is verteld? Ik hoop het, wat alles wat jullie denken, zo groots als het is, zal alleen maar een deel van de waarheid zijn.

Jullie horen misschien de gebedstorens, de minaretten, om mij heen als zij eer betonen, als zij oproepen tot gebed in dit land.

God is zo groot, lieve mensen….zo groot!

De uitnodiging om dit voor jezelf te overdenken is er.

En zo is het.

Kryon