Kryon in Los Angeles 3  / Cultuur 

Live Kryon Channeling
Kryon in Los Angeles 3  

Lee Carroll / 30 mei 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Cultuur 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De dingen waar ik vandaag over wil spreken kunnen heel anders zijn dan wat jullie ervaren in je huizen, tijdens het werk, in jullie cultuur. Misschien zullen wij het hebben over de moeilijkste dingen voor jullie om te doen. Dit is de derde channeling over het onderwerp van levensbeeldbeeldvorming. Hij zal volgen op de vorige channeling die vandaag werd gegeven. Wij zeggen het nogmaals: er zijn plaatsen waar jullie alle onderwerpen kunnen vinden. Jullie kunnen nummer een en twee daar ook vinden….en ook de vierde die nog moet komen. Het is moeilijk om jullie te vertellen wat er vandaag de dag gebeurt, maar ik zeg jullie in het kort dat hetgeen waarover wij spraken ging over de mogelijk voor mensen om te veranderen wat hen onveranderbaar scheen….dat er heel veel mensen zij die een beeld hebben dat zij slachtoffers zijn van de planeet, van de cultuur en zij niets kunnen doen waardoor zij vooruit zullen gaan en dus houden zij zich maar koest en doen hun best, en dit is de manier waarop het gaat en ging….al eeuwen lang. Wij hebben jullie verteld dat het tweede niveau een mens in staat stelt om te begrijpen dat waar zij met hun bewustzijn naar hebben gekeken en wat zij verwachtten en voor hun leven planden, ook kan gebeuren omdat bewustzijn in de natuurkunde een speler is. Wij hebben jullie ook eerder verteld dat als jullie daarnaar gaan kijken dat dit zelfs met gezondheid zo is….dat degenen die verwachten ziek te worden dit ook worden. Dit is ook de boodschap van Adironnda, en jullie zien dit herhaaldelijk gebeuren. Mensen lijken aan te trekken waar zij bang voor zijn of wat zij denken dat iets is. Bij degenen die bang zijn voor dit of dat zal dat of dat in hun leven ook gebeuren.

Dit is echt zo, lieve mensen, en het heeft te maken met de kracht van het denken en met het bewustzijn.

Waar bevinden jullie je in al deze dingen? Wij noemen dit levensbeeldvorming. In de laatste channeling hadden wij het over de kracht van het menselijk bewustzijn over jullie gezondheid en misschien zelfs over het ouder worden van je lichaam. Zo machtig is dit! Dit is verdergaande werkelijkheid waar jullie en degenen die dit later beluisteren of lezen vanaf weten. Dit zijn inderdaad de esoterische kern-leringen: Jullie kunnen je eigen realiteit scheppen! Maar in het verleden waren dit alleen maar esoterische woorden want er was geen bewijs en daar hebben wij het gisteren over gehad. Wij spraken over wat er gebeurde op de Universiteit van Princeton wat aantoonde dat bewustzijn zelfs het toeval kan veranderen….jullie zijn de baas!

Wat wij ook zeggen, er zijn altijd mensen die zeggen dat er niets zal veranderen, de menselijke natuur niet zal veranderen en dat zij daardoor doorgaan om slachtoffers te zijn. Er zijn anderen die zeggen: “Nee, nee, ik heb dit mijn hele leven al gevoeld. Ik heb controle over sommige van deze dingen” en nu vertel ik jullie dat jullie de controle hebben over al deze dingen.

De volgende stap: Sla de bladzijde om en dit betekent voor mijn partner: doe iets anders dat hiermee in relatie staat. …met dit onderwerp. In de laatste tientallen jaren, lieve mensen, met name in de laatste tien, werd er een nieuw paradigma ontwikkeld en gebruikt en vele van de senioren die nu luisteren of lezen zijn hiermee niet echt intuïtief omdat dit niet hun manier is. Wij hebben het nu niet alleen over het internet maar over hetgeen sociale media wordt genoemd. De jongeren hebben iets ontdekt….iets wat voorheen niet mogelijk was en logisch is. Een activiteit die er nooit eerder is geweest….zij verbinden zich met iemand en die weer met een ander en al heel snel is dit logaritmisch, exponentieel. Hoeveel mensen kunnen jullie bereiken als de een contact heeft een ander, die weer met twee en die twee weer met vier, enzovoorts? Dit staat bekend als de logaritmische kromme en die is exponentieel waardoor jullie je direct met ontelbare mensen kunnen verbinden. Beperkt dit nu alleen maar eens tot sociale groepen, maar een jongere die iets op het internet zet en dit naar vrienden en vriendinnen stuurt, zal opeens duizenden vrienden hebben en opeens praten zij onderling en geven informatie en deze verbondenheid brengt jullie op plaatsen van dingen waar jullie mee bezig zijn of je voor interesseren en jullie merken waar de anderen mee bezig zijn en spreken over dingen waar jullie geen idee van hebben en over hetgeen zij hebben uitgevonden. Dit gaat verder dan wat jullie je kunnen voorstellen. Stel je eens voor dat je hallo zegt tegen twee mensen en dat jullie honderden hallo’s terugkrijgt. Ik vertel jullie dit omdat de jongeren weten dat dit een nieuwe realiteit schept want vaak zijn er in die groep vrienden van sociale media mensen die zij gaan ontmoeten….zij vinden banen omdat zoveel meer mensen begrijpen wat zij voelen en denken en na een jaar hebben zij heel veel vrienden die zij nog nooit gezien of omarmd hebben. Opeens kent iemand een ander en is er een mogelijkheid tot het krijgen van een baan, er is muziek die zij anderen willen laten horen omdat die jou je hele leven bij zal blijven en waardoor jullie creativiteit meer zal uitbreiden dan ooit tevoren. Het verandert levens, het verbindt.

Ik wil dat jullie met je gedachten even terugkomen naar deze channeling want waar ik jullie over wil vertellen is iets dat het Veld wordt genoemd. Het is echt, het is fysiek, maar jullie kunnen het niet zien. Het is iets waar jullie bewustzijn zich mee kan verbinden, en in dit Veld is: Alles! In dit Veld zijn de potentiëlen – niet de toekomst – die zijn gebaseerd op wat mensen denken over wat er gaat gebeuren. Stel je eens voor: elke gedachte, elk bewustzijn, elk project dat onderweg is….is in het Veld. Alles! Positief en negatief. Bewustzijn is natuurkunde. Het Veld bestaat en jullie kunnen een samenhang hebben met dit Veld zoals de laatste jaren is bewezen met groepen mensen die dezelfde gedachten hebben en die met andere groepen mensen contact hebben en zij merken ook dat dit zo is. Oh, wat een concept! Er zijn specialisten die hierbij betrokken zijn, zelfs in jullie eigen team, zelfs bij de mensen die hiernaar luisteren en die dit lezen. Zij ontdekken het Veld. Het is als sociale media op mobieltjes en het gaat verder dan jullie je kunnen voorstellen. Stel je eens voor….elk bewustzijn en elke gedachte gaat naar het Veld.

Wat als jullie je daarmee zouden kunnen verbinden? Het zou jullie niet de toekomst voorspellen maar opeens zijn jullie verbonden op een manier die synchroniciteit schept. Met andere woorden: de dingen die jullie in je leven willen, relaties die jullie nooit zouden vinden….zijn zij daar of niet? Als jullie je verbinden met het Veld gebeuren er allerlei dingen. Relaties waarvan jullie denken dat jullie hen nooit zullen hebben of al heel lang niet hebben gehad kunnen veranderen omdat de dingen die jullie nodig hebben om hen te veranderen…zullen gebeuren. Oh, ja, dat zullen zij….synchroniciteit die jullie zal verplaatsen van plekken waarin jullie vast zitten…het zit in het Veld! Opeens is het er. Niet met het bewustzijn dat jullie het kennen maar met het bewustzijn waarmee jullie weten dat het wordt gezien en begrepen.

Esoterische, prachtige sociale media waarmee de dingen in je leven komen zoals relaties en…zijn jullie er klaar voor….banen! Wat is er….wie heeft interesse….wie heeft dingen en kent mensen die loopbanen kunnen veranderen? Wie en waar zijn zij? Hoe vinden jullie hen? Via de sociale media waar ieders gedachten zijn….met name in jullie eigen karmische groep. Daarom zien jullie mensen waarvan jullie denken dat zij zoveel geluk hebben. Zij gaan naar een plaats waar zij kansen inschakelen en zij staan buiten de gewone gang van zaken, mensen en zakenpartners die elkaar ontmoeten en aan hen vragen: “Wat doe jij? Wat heb jij dat ik niet heb? Wat is er gaande?” En zij zeggen: “Ik heb een levensbeeld waarbij ik ben verbonden met alles!”

Klinkt dit jullie bekend in de oren? EEN zijn met ALLES is een zeer oud concept, lieve mensen. Direct vanaf het begin van menselijk denken over God. EENn zijn met ALLES is de beschrijving van in het Veld zijn. Daarmee EEN zijn betekent dat er synchroniciteit naar jullie komt waarvan jullie niet eens dachten dat die bestond. Dan komen jullie erachter dat al die dingen in het Veld zijn omdat jullie in het Veld zijn. Ik hoop dat ik dit goed en correct uitleg. Dit is een levensbeeld dat verder gaat dan wat dan ook en waarvan gewone mensen niet denken dat het ooit mogelijk zal zijn. “Normaal” in die zin dat zij niet direct naar dit programma hoeven te kijken om te weten dat het niet doenbaar of mogelijk is. Zij rollen met hun ogen en toch is het bewijsbaar….het is natuurkunde….het is hier en er zijn mensen die dit doen. Zij voeren dit uit…..hoe zit dit met jullie? Kunnen jullie een levensbeeld hebben dat jullie als gezond ziet? Dat niet alleen, maar weten dat er een Veld is waarmee jullie verbonden kunnen zijn en alles kunnen halen wat jullie nodig hebben. “Oh, ik was gestrest, ik heb mij zorgen gemaakt.” Wat als jullie je even zouden kunnen ontspannen en je met het Veld verbinden en er welwillendheid naar jullie toe komt….de deuren die daar zijn openduwen in plaats van hen te negeren omdat daarachter misschien de dingen liggen waar jullie om hebben gevraagd? Gaan kijken op plaatsen waar jullie nooit eerder keken omdat jullie dachten dat daar niets was terwijl jullie nu weten dat daar wel iets is.

Dit is de manier waarop het werkt.

Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Ik spreek tegen de groep die nu niet kijkt omdat zij later zullen luisteren. Zij kunnen mij niet zien, alleen maar horen. Nu spreek ik tegen jullie. Wat is op dit moment jullie zelfbeeld? Maken jullie je zorgen? Maken jullie je zorgen over je land, over de planeet? Maken jullie je zorgen over je relaties en jullie banen? Wat als ik jullie vertel dat dit allemaal in het Veld is? Als jullie verbonden zijn met het Veld is het eerste dat jullie zullen vinden: Vrede! “Welwillendheid is van mij” zouden jullie kunnen zeggen. “Als ik morgen wakker wordt zal ik denken: Welk welwillend ding kan ik vandaag voor een ander doen? Want dit zal op dezelfde manier bij mij terugkomen!” “Lieve Spirit, ik hoop dat het Veld welwillende dingen bij mij brengt en dat dit de problemen zal oplossen die ik nu heb op manieren die ik mij niet eens kan voorstellen.” Dit is bij zeer veel mensen gebeurd, lieve mensen, bij zoveel mensen. Allen die luisteren en lezen….begrijpen jullie dit echt. Alle kijkers….jullie ook?

Dit is wat ik jullie wilde vertellen. Dit is de tweede stap. Dit was channeling nummer drie! Er komt er nog een. Een beeld maken van je leven is het gereedschap dat jullie hebben dat zoveel dingen voor jullie gaat oplossen en dit hoeft niet alleen voor jullie te zijn maar ook voor degenen om je heen. Zien jullie hoe dit werkt?

Vraag eens een jongere naar sociale media. Open je ogen voor wat er beschikbaar zou kunnen zijn in het Veld.

Ik kom terug. Tot de volgende keer.

En zo is het.

Kryon