Kryon in Perth. 1 / 18 Dimensies

Live Kryon Channeling:
Kryon in Perth. 1

18 Dimensies

24 november 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die luisteren of lezen: wij zijn in Perth, Australië. Een prachtige omgeving met een schitterende oceaan. Helder, prachtig, lieflijk en waarin je Gaia zelf kunt zien en je kan verheugen in de geweldige vergezichten die hier zijn.

Lieve mensen, er is zo veel, er is zo veel. Mensen stellen dezelfde vragen. Dit is een tijd van veranderende energie en terwijl de energie omhoog gaat staat de realiteit zelf ter discussie. Mensen die hun hele leven op een bepaalde manier hebben geleefd gaan naar zichzelf kijken en zeggen: “Wat voel ik? Het is anders?” Wij hebben heel vaak over de opwaardering gesproken, over het nieuwe bewustzijn dat eraan komt en wie het verschil op deze planeet maakt – en deze “wie” zijn de mensen die nu naar deze woorden luisteren of hen lezen. Er komt een opwaardering aan die onverwacht is. Niet angstaanjagend, alleen onverwacht, en wij hebben er op deze manier nog nooit eerder over gesproken. Ik vertel jullie nu dat het een DIMENSIONALE opwaardering is, en om jullie daar iets van te laten begrijpen moet ik bij het begin beginnen.

Ik ga het over dimensies hebben. Jullie zouden zeggen dat dit niet erg spiritueel is. (Kryon lacht) Is dit zo? Als jullie een mens waren in 1 dimensie zouden jullie op een stuk papier geschreven staan en in een richting gaan, maar dat zou echt een zienswijze zijn. Jullie zouden niets anders kunnen. Als je daar een dimensie aan toevoegen kunnen jullie diverse richtingen op gaan, en dat is jullie zienswijze. Als iemand jullie iets zou vertellen over een concept van boven en onder zouden jullie dit niet begrijpen omdat dit niet in jullie bewustzijn voor komt. Als jullie in drie dimensies zijn zitten jullie opeens op een wereldbol en kennen boven en beneden, vooruit en achteruit en zijn veel vrijer. Jullie kijken terug naar de eerste en de tweede dimensie en zeggen: “Dat was gek en stom, wij konden alleen maar een richting op gaan op een stuk papier, maar nu weet ik beter, nu ben ik in de derde dimensie!”

Als jullie in de vierde zijn is het een beetje meer esoterisch, een beetje verstandiger; het werd tijd!. De vierde dimensie laat jullie dingen meten en te weten over de tijd die ervoor nodig is om dingen te doen. Jullie hebben een concept van tijd. Daar zijn jullie dan, en dat is waar jullie zijn geweest, en jullie zaten vast. Jullie zouden zeggen: “Wacht even, wij zijn in de vierde geboren, dit is wat mensen doen en dit is normaal voor mensen, wij zijn in vier dimensies!”

Er zijn mensen die zeggen: “Wel wat is er in de vijfde dimensie?” Zie je, jullie kunnen daar met je hersenen/geest niet naartoe gaan, intellectueel kunnen jullie daar naartoe gaan….jullie denken dat jullie dit kunnen – maar niet meer dan degene op het vel papier die niet naar de wereldbol kan gaan, kunnen jullie niet naar de vijfde, zesde, zevende en achtste omdat jullie niet eens weten wat zij zijn. Jullie hebben geen idee. In hoeveel dimensies is God, zouden jullie kunnen vragen. God, Spirit, de Creatieve Bron, hoe jullie hem ook willen noemen, is hetgeen waar jullie vandaan kwamen. God is in alle dimensies. Goed? Volg mijn logica want ik heb jullie iets te vertellen. Wetenschappers weten nu al ruim twintig jaar dat er bepaalde dingen om jullie heen multidimensionaal zijn. Veel meer dan vroeger. Er zijn fractals, deeltjes, die zij niet begrijpen, maar toen zij de structuur van het atoom gingen ontdekken, zagen zij dat vele er dimensies waren in een enkel atoom. De atomen van het lichaam waarin jullie zitten, de atomen van de stoel waarin jullie zitten. Alle atoomstructuur was dus multidimensionaal. Wetenschappers konden een terugkerend getal, een niveau, van twaalf erin ontdekken en dat betekende dat er een oneindig aantal mogelijkheden was in elk atoom op de planeet. Waar zijn jullie van gemaakt? Het antwoord is: Van multidimensionale atomen. Waar is God? God is in elke dimensie, in elk atoom, en waar zijn jullie… in nummer vier.

Hoe kan dat? Wat bepaalt dan het dimensionaal bewustzijn en wat betekent het om in een hogere dimensie te zijn? Het is heel interessant. Jullie moeten gehoorzamen aan het concept van lineariteit. Mensen zijn lineair en m ultidimensionale dingen niet. De enige manier waarop ik jullie dit kan uitleggen is door iets heel simpels. Hoe lang is een stuk draad? Jullie zeggen: “Laat mij mijn meetlat even pakken en ik zal het je zeggen!” Hoe lang leeft iemand? Jullie hebben een klok en meten het op die manier. Het concept van lineariteit is dat elk ding – inclusief het leven – een begin en een einde moet hebben. Dat is lineariteit en als jullie daarin zitten en zeggen: “Is dat niet de realiteit?” zal ik jullie vertellen dat dit niet zo is. Dit is jullie realiteit in vier dimensies. Alles moet een begin en een einde hebben.

Jullie gaan dus vragen stellen over jezelf. Jullie ziel. De reden waarom deze planeet een overeenkomst heeft over EEN God. Dat alle mensen een ziel hebben, wat dat ook moge betekenen. En dat dit format doorgaat, dat zelfs na de menselijke dood er de herkenning is van de ziel en dat die een deel uitmaakt van de vier dimensies en dat die schijnbaar gaat en gaat en gaat en dat er niemand is die ter discussie stelt wat dit allemaal betekent en wat er is voordat jullie hier kwamen.

Hoe lang is jullie ziel? Hoe oud is jullie ziel. In een lineaire omgeving moet er een begin en een einde zijn. Hoe zit dit met het stukje touw? Laten wij zeggen dat wij het samenknopen. Nu is het een lus….hoe lang is het touw? Het antwoord is dat jullie het nu niet kunnen meten omdat er een lus in zit. Betekent dit dus dat het onmeetbaar is? Nee. Dus: hoe lang is de lus? Het antwoord is: oneindig lang. Het is eeuwig. Als jullie dit nu gaan toepassen op andere dingen, op levende dingen misschien en misschien op je ziel, komt jullie geest een beetje in de knoop. Hoe werkt dit in werkelijkheid? Het antwoord is dat het goed werkt. Jullie ziel is eeuwig. Dit wat in jullie lichaam zit maakt deel uit van een multidimensionale structuur die er altijd was en er altijd zal zijn. Maar toch is dit niet zoals jullie het zien omdat het een beetje te vreemd is.

Is jullie ziel in je lichaam of erbuiten, en hoe groot is hij; allemaal lineaire vragen die niet op een lineaire manier beantwoord kunnen worden. Hier is een ander voorbeeld dat jullie misschien leuk zullen vinden. Laten wij zeggen dat jullie een polsband of zoiets hebben en laten wij zeggen dat die weggehaald kan worden. Met een schaar bijvoorbeeld. Laten wij zeggen dat er een mier op die band loopt. De mier loopt op de buitenkant en dan misschien ook aan de binnenkant en als jullie dan aan de mier vragen waar hij is zal hij zeggen: “Aan de binnenkant of aan de buitenkant!” Jullie realiseren je natuurlijk dat de mier niet tegelijk aan de binnenkant en de buitenkant kan zijn. Neem nu die band en knip hem door met de schaar. Draai hem een stukje en maak de eindjes weer aan elkaar met plakband. Waar de mier nu op loopt wordt een Möbiusband genoemd en de mier is op de buitenkant en de binnenkant. Steeds op hetzelfde moment. Lieve mensen, dit is een allereenvoudigst voorbeeld om aan te tonen dat jullie het zeer moeilijk vinden om  multidimensionaliteit te begrijpen.

“Kryon, waarom vertel jij dit?” Ik zal jullie de volgende stap vertellen. Wat bepaalt de dimensie waarin jullie zitten? Hebben jullie je dit ooit afgevraagd? Als jullie rondlopen met een volledige atomische structuur, wat is het dan dat die van informatie voorziet? Laat mij jullie ergens mee naartoe nemen. Prachtig! In jullie samenleving is de grootste profeet degene die jullie de meester van liefde noemen. De meester van liefde liep tweeduizend jaar geleden op deze planeet en hij was anders. Deze mens was multidimensionaal. Waar hij ook liep kwam hij mensen tegen die ziek waren en als hij hen aanraakte waren zij niet meer ziek. Er werd gezegd dat het gras onder zijn voeten groeide en dat de dieren hem volgden. Er was rapport na rapport dat vertelde dat hij de natuurkunde beheerste; dat hij dingen uit het niets kon laten ontstaan en dingen kon veranderen van het ene in het andere. Op al deze prachtige dingen had een vierdimensionale mens dezelfde reactie: Angst! Wat hij deed was magie en wat er uiteindelijk gebeurde is jullie bekend. Misschien hebben jullie interesse in het helingsdeel. Wij hebben hier niet vaak over gesproken, maar jullie zouden dit moeten horen. Hebben bepaalde dingen die op de planeet leven specifieke dimensionaliteit? Ja, grappig dat jullie dit vragen. Kan een virus een dimensionale perceptie hebben; het leeft tenslotte. Het antwoord is: Ja. Het is een 3D-entiteit. Het kent de tijd niet eens; in die zin is hij dom. Hij infecteert het gastlichaam en begrijpt niet dat dit hem zelf mettertijd zal doden. Dan komt er een multidimensionale mens die een multidimensionale zienswijze toepast op een zieke mens en een ziekte kan niet bestaan in een hogere dimensie en de ziekte gaat dood.

Er zijn zoveel mensen die even uit hun vierdimensionale patroon glippen – in angst of in euforie gaan zijn voorbij die grens en voor korte tijd zijn zij even verbonden met het multidimensionale dat tijdloos is en de ziekte wordt verpletterd omdat die niet kan bestaan in een vijf-dimensionale omgeving.

Lieve mensen, er zal een tijd komen waarin de mensen uit de vierde dimensie gaan en er geen ziekte meer zal bestaan want ziekte is een driedimensionale entiteit. Waar ging het om – ervoor en erna? Het antwoord is: bewustzijn. Bewustzijn is de motivator, de regelaar, de veranderaar van dimensionaliteit in mensen. Ik heb jullie vaak verteld dat als jullie een compassievol wezen gaan zijn, als jullie de diepgang begrijpen van de liefde van God, dat dit jullie dimensionaal gezien beweegt. Het beweegt jullie vanuit de vierde naar die plaats waarin jullie niet meer tellen. Jullie weten het en jullie voelen het en weten niet waarom en worden niet zo snel meer ouder. Is het niet interessant dat een dimensionale zienswijze jullie van de klok losmaakt?

Welke wetenschapper was het ook alweer die jullie vertelde dat tijd variabel is? Het was Albert Einstein. Wat gebeurt er als jullie naar een dimensie gaan waar geen tijd is of waar de tijd anders is en je lichaam niet ouder wordt? Welke mens was het waarover werd geschreven en die jullie allemaal kennen? Abraham. Deze man sprak met God en hij sprak ook met ontelbare engelen….en hij leefde 900 jaar! Er zijn mensen die zeggen dat er een tijd fout moet staan in de Bijbel. Dat is niet zo. Hij moest wel multidimensionaal zijn om 900 jaar oud te worden. Dat was hij, dat moest wel om te zijn wie hij was.

In het begin, lieve mensen, was het anders. Dus wil ik dat jullie begrijpen wat de dimensies in jullie veranderde: bewustzijn! De meester van liefde, multidimensionaal en met hoog bewustzijn, had zelfs de natuurkunde onder controle. Dat is wat veelvoudig, compassievol bewustzijn doet. Dit gebeurt er als jullie compassie hebben die onmeetbaar is. Dat is wat er gebeurt als men zo compassievol is dat men alle mensen om hen heen kan voelen op een goede en positieve manier waardoor anderen dingen konden ontvangen…..dat was de meester van liefde! Dat is een multidimensionale mens!

Ik zal jullie iets vertellen dat ik nooit eerder heb gezegd. Op dit moment op deze planeet zijn er mensen die dingen uit het niets kunnen maken, met hoog bewustzijn op bepaalde plaatsen. Op dit moment zijn er mensen die kunnen zweven. Jullie noemen dit levitatie en lachen erom. Zij doen dit. Hoe is dit mogelijk? Wat doen zij en hoe kan dit? Ik zal het jullie vertellen. Het is de zienswijze van het bewustzijn. Het is de verandering van de menselijke natuur naar een prachtig, zeer prachtig paradigma dat jullie nu net beginnen aan te raken. Het heet “oneindige liefde” en oneindige liefde, samen met compassie, zal jullie veroudering afzwakken en van jullie een persoon maken die compassievol ontwaakt en zich geen zorgen maakt over tijd en begrijpt dat er iets groters is dan jullie ooit dachten: jullie ziel! Hoe hoger jullie komen hoe dichter bij je ziel in jullie zienswijze van dimensies, en daarin, lieve mensen, hoe hoger jullie komen en hoe dichter bij je ziel, hoe langer jullie leven. Hoe meer jullie dit doen, hoe vaker mensen bij jullie in de buurt willen zijn en zeggen: “Ik weet niet wat jij hebt, maar ik wil het ook hebben.” Zij zullen balans en liefde zien, zij zien zorgzaamheid!

Dit is de nieuwe mens!

Wees je bewust van deze dimensionaliteit en het gaan naar andere dimensies, en ik zal niet vijf of zes noemen omdat dimensionaliteit niet-lineair wordt als jullie de grens passeren. Jullie zullen stoppen met vragen hoe lang de draad is. Jullie zullen stoppen met vragen hoe groot iets is. Hoe groot is God? Jullie zijn een deel van God…..hoe groot zijn jullie? Willen jullie weten hoe groot jullie ziel is…..die is zo groot als God zelf.

Wisten jullie dat er anderen zijn in andere universums, die jullie kennen? Dat zal jullie geest aangeven hoe groot jullie zijn! Niet hoe groot je lichaam is, lieve mensen, maar hoe groot je bewustzijn is telt, bij ieder van jullie.

JULLIE ZIJN GEWELDIG!!!!

Ik Kryon, kom nu al dertig jaar naar deze planeet en mijn boodschap is steeds dezelfde: “Luister niet naar iemand die vertelt dat jullie minder dan geweldig zijn! Geloof niemand die zegt dat jullie in zonde zijn geboren, want dit is niet de manier waarop God naar jullie kijkt!”

Het zijn mensen, zie je, die dit zeggen!

Weet deze dingen.

Ik ga hier vanavond over verder.

En zo is het.

Kryon