Kryon in Perth. 2 / 18 Dimensies

Live Kryon Channeling:
Kryon in Perth. 2

18 Dimensies

24 november 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Op deze momenten stapt mijn partner zoals gewoonlijk opzij zodat hij dingen kan brengendie hij nog niet eerder heeft gehoord…..en concepten die jullie verdienen te
weten. Dit is een vervolg op de channeling die ik vanmorgen gaf. Wij zijn nog steeds in Perth, Australië, voor degenen die op een ander moment lezen en luisteren en wij gaan door met de boodschap over dimensies. Nu worden wij een beetje specifieker en brengen wij informatie. Sommigen van jullie zullen nu begrijpen en je realiseren dat jullie in een multidimensionale wereld leven als een enkelvoudige mens. Wij hebben vanmorgen gezien dat alle atomische structuren multi-dimensies hebben en toch is de menselijke zienswijze van dimensies menselijk, en dat zijn er alleen maar vier. Wij hebben het er ook over gehad dat er mensen op deze planeet zijn – en in de geschiedenis waren – die een multidimensionale zienswijze hadden en daarbij vertelden wij ook dat hetgeen deze dingen controleert, het menselijk bewustzijn is. Hoe hoger het bewustzijn van een mens hoe meer hij dimensionaal bewust is. Dit verklaart waarom de menselijke natuur zo lang een laag bewustzijn had. Waarom herinnert de mensheid zich de wijsheid van het verleden niet en gaat het door met oorlog voeren?

Omdat jullie vastzitten in de 4, dat wil zeggen de 4e dimensie. Alleen maar vier van de vele die om jullie heen zijn en dit noopt mij jullie te vertellen dat er dingen zijn die jullie zouden moeten weten. Dingen die jullie misschien wel herkennen. Laten wij met Gaia beginnen. Is het mogelijk dat de Aarde zelf meer dimensionaal bewust is dan jullie?  Het antwoord is: natuurlijk! Er zijn multidimensionale energieën overal om jullie heen. Een daarvan, mijn favoriet, is magnetisme. Het is multidimensionaal. Wetenschappers kunnen het meten en weten dat het er is, maar jullie kunnen het niet begrijpen. Als jullie dit deden, (Kryon lacht) zouden jullie voor altijd elektriciteit hebben.

Zwaartekracht is multidimensionaal en is een uitdrukking van massa-dichtheid, wij hebben dit eerder verteld. Jullie claimden het, hebben het gezien en gemeten en jullie hebben het gebruikt en kennen de wetten ervan. Maar hoeveel van jullie hebben eraan gedacht om massa-dichtheid te veranderen? Het antwoord is: bijna niemand heeft dit ooit besloten. Jullie meten het en begrijpen niet dat het veranderbaar is; jullie meten alleen het standaard verhaal. Jullie kunnen het veranderen; jullie hebben het ontdekt. Een hoger bewustzijn zal op een multidimensionale manier onthullingen kennen van uitvindingen die nog gedaan moeten worden. Licht is multidimensionaal. Vraag de natuurkundigen of licht op twee plaatsen tegelijk kan zijn, omdat dit zo is en het kan, het is een multidimensionaliteit op zichzelf: Licht! De Aarde genereert dus allerlei multidimensionale dingen buiten jullie gezichtsveld om.

Er zijn plaatsen op deze planeet waarover wij hebben gesproken waar de dimensionaliteit een beetje vreemd is. Het veroorzaakt vreemde dingen om jullie heen. Mensen zullen het zien, technologie zou het zelfs kunnen zien waar het magnetisch raster en het Gaia-raster elkaar op vreemde manieren overlappen. Als zij dit doen scheppen zij een multidimensionale overlapping die anders is dan op andere gebieden van de planeet. Wij hebben jullie verteld waar zij zijn. Zij zijn beroemd. Een van hen is de Bermuda Driehoek en een andere is Ierland. Laat mij nogmaals zeggen: vinden jullie het niet vreemd dat Ierland honderden jaren lang bekend heeft gestaan om Elfen en kabouters? Jullie zouden zeggen: “Dat is een interessante traditie!” Laat mij jullie vertellen, lieve mensen, dat zelfs de regering de Feeën en de kleine mensen erkent omdat zij af en toe zijn gezien, omdat zij er zijn. Teveel mensen hebben hen gezien, velen hebben met hen gesproken en het kan niet worden afgedaan als gewoon mythologie of traditie.

Ierland heeft iets speciaals. Er is een overlapping van de twee rasters die een multidimensionaal effect schept. Ik vertelde jullie dat er ontdekt zal worden dat gewassen daar beter groeien, voedsel daar beter zal groeien; er wordt momenteel zelfs mee geëxperimenteerd. En hier zitten jullie dan in vier dimensies. De Aarde schept dimensionaliteit die veel grootser is dan die van jullie. Vraag het aan een boomknuffelaar wat Gaia hen heeft te zeggen. Vraag het inheemsen die al honderden jaren zijn verbonden met de grond. Hoe kan het land met jullie communiceren? Zij zullen jullie een antwoord geven dat jullie nooit zouden begrijpen of zouden verwachten in vier dimensies. Gaia zelf is multidimensionaal. Bewustzijn heeft jullie altijd in de vierde gehouden. Wat gaat er verder dan vier? Natuurlijk vijf, nietwaar? Als jullie multidimensionaal worden, worden jullie niet-lineair. Het tellen zelf, de handeling van het tellen, is een lineaire functie. Als jullie dus uit de vierde dimensie gaan, al is het maar een beetje, betekent dit dat je de volgende dimensie geen cijfer kan toekennen. Sommigen van jullie begrepen dit en anderen niet. Maar dit is wat ik jullie wil vertellen: Er zijn hier dingen die bijna elke moeder zal weten of zal hebben gezien. Ik kom daar zo op, maar eerst: mijn partner die in de stoel zit, gaat morgen op weg naar Tasmanië. Jullie noemen het hier Tanji, en daar is een reden voor. Ik wil niets weggeven dat gevoelig of geheim is, maar ik zal het jullie vertellen. Wij zullen hem iets laten zien bij Cradle Mountain. Hij was in een regenwoud waar het groen net zo groeit als in Ierland.

Op die magische plaatsen waar Gaia heerst, waar Gaia vrij kan zijn, waar Gaia op deze plaatsen koningin is, zijn altijd dingen te zien. Velen hebben hen gezien. Mijn partner nog nooit. Wij hebben deze dingen bij hem vandaan gehouden en de reden is praktisch: Zodat hij niet wordt gevangen in dingen die hij niet uit kan leggen of dat hij naar plaatsen gaat waar hij naartoe wordt getrokken en alleen maar omdat daar iets ongebruikelijks is. Dat is de geest van de ingenieur, maar hij vond iets in Tanji. Hij was alleen en werd gevraagd om het woud te verlaten, maar hij wilde blijven en in zijn ooghoeken zag hij een beweging van lichtjes en steeds als hij naar de lichtjes wilde kijken waren zij weg, alsof zij aan de andere kant waren, maar hij wist dat zij levend waren. Hij wist dat wat hij zag hetgeen was dat sommige mensen de multidimensionale Deva’s van het woud noemen. Lieve mensen, Gaia heeft gevoel, Gaia heeft intelligentie, Gaia is jullie partner, en er zijn plaatsen waar Gia zichzelf laat zien en zegt: “Wij zijn hier!” Dat is waarom hij terugkomt; ik heb met hem gesproken. Hij is op veel plaatsen op deze planeet geweest die op die manier tegen hem spraken. Zie je, Gaia zelf is een multidimensionale kracht.

Ik wil jullie iets vertellen waar ik nooit eerder over heb gesproken: Wanneer zakt
multidimensionaliteit tot vier? Antwoord: als mensen worden geboren. Vraag: Is er intelligentie en intellect nodig om multidimensionaliteit te ontvangen die verder gaat dan vier? Antwoord: het zou beter zijn als jullie deze twee niet zouden hebben omdat jullie het dan sneller zouden zien. Een intellectueel zal een deksel op alle dingen doen omdat hij hen niet kan verklaren of omdat zij zichzelf ergens uit “intellectualiseren”, of zoiets. Zij zien het niet zoals anderen omdat zij een verklaring moeten hebben. Een intellectueel denkt dat hij zo hoog kan denken als hij wil en begrijpt niet dat er een verzegeling is, een zeer sterke verzegeling, aan wat zij kunnen denken. Een intellectueel zal zo ongeveer de laatste mens zijn om multidimensionaal te worden omdat zij het weg zullen redeneren met de vooroordelen van de vierde dimensie.

Als een kind wordt geboren op deze planeet, lieve mensen, luister hiernaar: in de
eerste zes maanden kan dit kind multidimensionaal zien…..de eerste zes maanden! Zes maanden is de tijd die een kind ervoor nodig heeft om het bewustzijn van de ouders over te nemen. Het maakt een verschil als er een kind wordt geboren dat  schijnbaar gelukkig is of een kind dat gefrustreerd lijkt te zijn – in al hun levens zijn zij boos en kwaad terwijl anderen gelukkig zijn. Lieve mensen, dit gebeurt allemaal in de eerste zes maanden. Zij nemen in zich op wat er om hen heen gebeurt. Hun zelf neemt het helemaal op, hun omgeving moet begrepen worden en het bewustzijn van degenen om hen heen, ouders of niet, wordt opgenomen door het kind en in die perioden van 0 tot 6 maanden, lieve mensen, staan zij wijd open. Moeder? Hoe vaak heb jij een kind gezien (Kryon lacht) herinneren jullie je die keren dat een kind vier tot zes maanden oud was? Hoe vaak hebben jullie naar het kind gekeken dat was gefocust op iets dat in de hoek was? Jullie keken om en er was niets! Jullie zagen misschien een stukje speelgoed met lichtjes en dat geluid maakt, maar het kind had daar geen interesse voor. Zij keken naar het plafond omdat daar iets anders gebeurde en jullie keken naar het plafond en zagen helemaal niets. Het kind is zich bewust van multidimensionale dingen, lieve mensen, omdat het bewustzijn nog niet is gesetteld in het kind. Dit is klassiek…nieuwe moeders, let er maar op want het kind is wijd open geboren en multidimensionaliteit kan gezien worden. Zij kunnen kijken naar de multi-kleuren die zich ontwikkelen in de hoek of misschien naar engelwezens die hen zeggen dat het goed met hen gaat en: Welkom op de planeet! Zij lachen naar
niets, staren en giechelen naar iets dat jullie niet zien! Zij kunnen het zien. Ja, moeders, dit wisten jullie bijna, nietwaar? Er is meer!

Als jullie kijken naar het dierenrijk heb ik nieuws voor jullie. Wisten jullie dat bepaalde dieren jullie multidimensionale Merkabah kunnen zien? Er zijn mensen die een dier tegenkomen en het dier hen begroet alsof zij oude vrienden zijn. Er zijn anderen die een dier ontmoeten en het dier zal hen schoppen; wisten jullie dit? Waarom zou dit zo zijn, lieve mensen. Waarom zou het zijn als je een dier benadert, zelfs een huisdier dat erop is getraind om liefhebbend te zijn, het dier de ene mens accepteert en de ander niet…..waarom zou dit zo zijn? Wat is er aan de hand? Er zijn dieren, groot en klein, die de Merkabah van de mens kunnen zien. Dat ding waar jullie in rondlopen, dat voertuig dat jullie berijden kunnen dit multidimensionale ding zien….acht meter groot, en het kan zelfs door andere mensen worden gevoeld.

Zijn jullie ooit wel eens alleen een theater ingelopen en naast iemand gaan zitten die jullie niet kennen? Een moment later gaan jullie weg en jullie kunnen niet zeggen waarom, maar jullie voelen iets…onbalans, ziekte misschien….en jullie gaan weg. Dit is een voorbeeld. Wat als zij het kunnen zien in plaats van voelen….dat is een multidimensionale vraag die op het moment niet beantwoord kan worden, maar zij zijn zich bewust van de patronen van een mens met compassie.

Sommigen van jullie hebben gehoord van dierenfluisteraars. Dit zijn mensen die kunnen samenwerken met het bewustzijn van een dier. Samenwerken, en dit betekent dat zij niet alleen kunnen voelen waar een dier emotioneel gezien doorheen gaat, maar zij kunnen dan ook de oplossing aan het dier doorgeven. Jullie weten dat zij op deze planeet bestaan. Lieve mensen, ik zal jullie vertellen dat dieren meteen naar hen toekomen omdat zij het verschil kennen en weten dat zij speciaal zijn. Een compassievol mens heeft voor dieren een andere “begroeting” dan degenen die dit niet hebben. Wat ik jullie vertel? Ik vertel jullie dat dieren meer dimensies kunnen zien dan mensen. Hoe voelen jullie je hierbij? Misschien zeggen jullie: “Het wordt tijd dat wij ons in meer dimensies gaan bezighouden.” Zeker! Zeker!!

Er is nog meer dat wij jullie kunnen vertellen. Over dat de dimensies op deze planeet
door de een kan worden gezien en door anderen niet. Wij hebben jullie al verteld over de kinderen en de dieren; jullie leven in vele dimensies en jullie weten dit niet. Jullie kunnen niet zien wat velen kunnen, zelfs de dieren kunnen zien wat jullie niet zien en dit gaat veranderen, lieve mensen. Het gaat veranderen omdat jullie het bewustzijn dat jullie hebben beginnen te begrijpen. Het zal dan jullie leven beginnen te geleiden en daarbij zullen jullie merken dat als jullie pieken in een multidimensionale vorm, jullie dit misschien niet eens zullen merken. Jullie zullen feitelijk multidimensionale dingen kunnen ervaren en niet echt weten wat dit is, maar jullie voelen je beter. Misschien merken jullie dat jullie minder snel ouder worden. Misschien voelen jullie je gezonder….jullie beginnen een multidimensionale grens over te gaan. Een intellectueel zal hier moeite mee hebben. Maar iemand die compassievol is en deze vragen niet stelt zal er geen enkel probleem mee hebben.

Als jullie aan God denken, de Creatieve Bron, Al Wat Is, hebben jullie helemaal geen problemen met een God die overal tegelijk is en antwoordt en luistert naar miljoenen mensen en spreekt met hen allen tegelijk. Dat is een multidimensionale God. Maar dan krijgen jullie problemen met ditzelfde idee en dat komt omdat jullie in 4D leven, lieve mensen, en toch is er hier nog zoveel meer voor jullie, lieve mensen. Waar gaat dit naartoe? Dit gaat precies terug naar de eerste boodschappen die ik bracht over jullie ziel!!! Lieve mensen, jullie ziel is zo groot als het Universum. Jullie ziel heeft een naam die in licht kan worden gezongen voor degenen die deze liederen kunnen horen.

Jullie zijn tijdelijk op deze planeet in een lichaam met een naam, maar dit is niet wie jullie zijn. Wat er gaat gebeuren is dat jullie beginnen samen te werken met – een nauwere relatie beginnen te krijgen – met wie jullie werkelijk zijn; een  multidimensionale ziel die zijn hand heeft uitgestoken…..het Hoger Zelf. Het nodigt jullie uit om mee te doen aan iets dat grootser en groter is. Wij hebben jullie de instructies zeer vaak gegeven maar dat jullie doos van geloof zo sterk is dat vele van jullie daar niet overheen kijken omdat jullie voelen dat jullie dan degenen verraden die jullie dit geloof gaven; zij die jullie vertelden hoe jullie moesten denken, die jullie de beste informatie gaven die zij hadden, maar nu beginnen jullie uit deze doos te breken en vragen te stellen….vragen die altijd worden gesteld: “Is er iets dat groter is dan mij werd verteld? Is het mogelijk dat ik langer kan leven en dit zelf onder controle kan hebben?”

Zo velen van jullie hebben in het duister gezeten en hebben gedacht: “Ik ben groter!” in dat soort dingen. Als ik kom te overlijden zal ik verder gaan!” Dit is intrinsiek, hoort erbij en dat lieve mensen, bewijst zichzelf. Want dit is wat jullie ziel je vertelt.

Als jullie op de planeet worden geboren – geweldig – hoe lang duurt het dan voordat
jullie bewustzijn het heeft opgenomen en zegt: “God houdt niet zoveel van jullie omdat jullie in zonden zijn geboren, zie je!” En dan weten jullie dat als jullie de verkeerde dingen doen, gestraft zullen worden, niet alleen nu, maar voor altijd…. omdat jullie een liefhebbende God hebben die jullie zo heeft geschapen! Als jullie vragen gaan stellen klinkt dit niet goed. Voor sommigen maakt dit niet uit omdat zij nog steeds geloven in wat hen werd verteld, zelfs al is het niet logisch en klinkt het niet goed. Dit is wat er op deze planeet gaat veranderen en ik zeg het nogmaals: Spirituele logica!

God houdt zoveel van jullie; jullie zijn kinderen van God. Er zijn geen straffen, lieve
mensen, omdat jullie niets verkeerd doen, jullie zijn geweldig en jullie doen je best en nemen de levensenergie mee als jullie gaan. Jullie zijn in het duister en proberen licht daarin te scheppen. Jullie doen je uiterste best in een wereld die gaat veranderen en jullie beginnen te winnen en het duister gaat verliezen, en hierbij zijn jullie de helden en hierbij wordt er groots van jullie gehouden. Jullie zijn geen slachtoffers – alleen van wat jullie zelf geloven. Het zijn jullie angsten die omhoog komen en alleen maar door hetgeen jullie is verteld, niet vanwege wat werkelijk IS en de majesteit die jullie zijn! Dat is wat er gebeurt. Het licht is aan de winnende hand omdat de lichtknop is omgedraaid en hierdoor is het bewustzijn op de planeet aan het veranderen. Er zijn veel mensen op de planeet die nog nooit in een stoel als deze hebben gezeten, nooit, en zij geloven niet wat jullie geloven, en ook zij zijn aan het veranderen! Zij weten niet hoe, zij hebben geen instructies vanuit channelings, zij weten alleen zelf dat er dingen veranderen en dat zij betere dingen willen; zij willen integriteit, beter leiderschap, zij willen geen oorlog en zo goed als zij kunnen willen zij dingen “schoonmaken” die hen niet goed meer bevallen. Het milieu, anderen, situaties, bedrijven, medicijngiganten, politiek….alles wat in die categorie valt! Ontwaken!

Multidimensionaliteit zal systemen scheppen die jullie nog nooit hebben gezien. De intellectueel zal zeggen: “Wel, wij zijn bijeen geweest in onze denktanks en wij hebben aan elk mogelijk systeem gedacht dat wij zouden kunnen hebben.”(Kryon lacht) In die doos natuurlijk waarin jullie zitten! Als jullie meer multidimensionaal worden, zelfs een klein beetje uit de vierde dimensie breken, gaan er dingen met jullie gebeuren die niets met intelligentie te maken hebben maar met andere, eerlijker systemen. Systemen in regeringen, systemen voor het schoonmaken van het milieu. Zij gaan allemaal vooruit in bewustzijn en het mooie hiervan is dat zij en de planeet zullen luisteren. Welkom bij een nieuw bewustzijn!

Lieve mensen, het zal langzaamaan gebeuren. Te langzaam voor velen van jullie. Zij
zeggen dat zij een beetje licht zien, maar niet al teveel. Ik zal jullie vertellen dat jullie de tijd hebben. Uiteindelijk zal iedereen eraan meedoen terwijl op dit moment alleen jullie eraan meedoen. Julie weten waar ik het over heb. Er zijn zaken van integriteit die nog onthuld moeten worden en dat zal gebeuren als het licht gaat schijnen op donkere plaatsen, dingen waarvan jullie niet eens wisten dat zij gebeurden. Jullie gaan ook dat reinigen. De mensheid wil licht en dat is nieuw. Dit is nieuw omdat dit niet altijd het geval was in een laag bewustzijn. Dit was op Aarde niet altijd het geval. Nu gaan jullie zien dat jullie een hoek omgaan. De oude zielen zijn de sleutel en ik zeg dit nogmaals. De oude zielen hebben de grotere kennis die intuïtief is, dat dingen veranderd kunnen worden als jullie de wijsheid van vroeger hebben en jullie dit eerder hebben gezien, maar niet zoals nu. Het is groots, lieve mensen, grootser dan jullie ooit kunnen geloven, en jullie hebben heel veel hulp. Ik sluit hier nu mee.

Op dit prachtige continent Australië heb ik vele boodschappen gebracht. Ik heb jullie
verteld over de zielen die gaan en komen. Ik heb jullie verteld over het systeem op deze Aarde dat op een grootse manier verder gaat dan wat jullie kunnen geloven en dat in geen enkel instituut op deze manier is onderwezen, en dat gaat als volgt: Als de ziel energie is, als bewustzijn energie is, waar gaat die dan naartoe? De wetenschap zal zeggen dat hij ergens anders naartoe gaat, misschien terug in de ether. Klinkt dit voor jullie als een prachtig plan? Klinkt dit jullie als heilig in de oren? Of lijkt het erop dat zij er maar naar raden? Wij hebben jullie van het systeem verteld. Jullie moeten begrijpen dat multidimensionale dingen niet duidelijk voor jullie zijn, en een van deze dingen is: Hoe ter wereld is het mogelijk dat een ziel op meerdere plaatsen tegelijk kan zijn, met een identiteit van vele verschillende mensen, en wij hebben jullie verteld dat dit het plan is, het systeem, dat iemand zijn laatste adem uitblaast en toch bij jullie blijft. Zij veranderen van vorm maar het bewustzijn van hen…..het lijkt er bijna op dat dit op jullie wordt geplakt, dat jullie hen kunnen ruiken, kunnen voelen en sommigen van jullie hebben alleen maar leed en verdriet en rouwen, terwijl zij niet begrijpen dat zij vlakbij zijn en hun hand uitsteken en zeggen: “Kijk hier…kijk hier. Stop met rouwen, stop met de angst. Ik ben hier nog steeds, ik ben hier nog steeds!!!!” Jullie zullen dit doen voor je kinderen en je geliefden zoals zij dit voor jullie hebben gedaan. Het is een prachtig systeem, maar jullie zullen erover redetwisten. De spirituele intellectueel zegt: “Wacht even, Kryon. Hoe kan een ziel over de grens gaan en incarneren naar een nieuw leven en toch bij je blijven? Het slaat nergens op!” En hij heeft gelijk. Dit is niets voor de intellectuele spiritueel die alles in een doos moet stoppen en zegt dat dit alles is wat er is.

Het is zo groots en zo multidimensionaal en zo wijd open en zo prachtig, en ik wil het
nogmaals zeggen: er is hier zoveel meer voor jullie dan jullie ooit hebben geweten, om jullie op je gemak te stellen, om jullie genezing te geven, om voor jullie te zingen als jullie verdriet hebben….het is hier allemaal en het bevindt zich allemaal in de dimensies die nu om jullie heen zijn. Of jullie hen nu zien of niet: ga hier anders vandaan dan jullie zijn gekomen. Ga hier weg en zeg dat je deze dingen wilt zien en hoe vaker je dit zegt, hoe meer het lichaam zal luisteren en het Universum met jullie gaat samenwerken en jullie zielen gaan glimlachen en zeggen: “Het werd een keertje tijd!” (Kryon lacht)

Dit is de boodschap van Kryon, dezelfde als die van vorige week, deze als die van de week daar voor, en hij is al dertig jaar hetzelfde!

DE MENS VERDIENT DIT!!!

En zo is het.

Kryon