Live Kryon Channeling: Kryon in St. Simons Island. Georgia. 1

 Live Kryon Channeling:

Kryon in St. Simons Island. Georgia. 1

29 januari 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 6 juni 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Nieuwe vuurtorens van de Aarde. De dunner wordende sluier.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn zoveel mensen, zelfs in deze zaal, die nog niet lang geleden channeling niet zouden accepteren, en misschien doen zij dit nog steeds niet. Elke aanwezige in deze zaal doet mee aan een gedeeltelijke waarheid….allemaal!

Mijn partner heeft verteld dat jullie eigen wetenschappers hebben aangegeven dat er vele, vele dimensies zijn. Het is meer dan dat, lieve mensen. Zij willen hen nog steeds tellen. Zij willen hen nog steeds identificeren en hen op een mathematische manier benaderen terwijl zij niet begrijpen dat zij allemaal samen zijn in een soep van dimensionaliteit die dat bevat wat God is…die dat bevat wat Spirit is, en alle dingen waarvan jullie hier in de zaal zouden kunnen denken dat zij bovennatuurlijk zijn….en dat zijn zij niet! Zij zijn natuurlijk. De gedeeltelijke waarheid waarin jullie allemaal leven is deze: er zijn dingen die jullie wel en niet zullen accepteren, gebaseerd op wat er om je heen is en wat jullie is verteld en het feit dat er zoiets als channeling is, jezelf met deze of gene te verbinden….er is jullie verteld dat dit onmogelijk is, een brug te ver voor velen, en dit is de reden: Ook al is iedereen die hier is, en degenen die dit later horen, in staat om te channelen, is de meesten van jullie verteld dat dit slecht is en ongepast en dat het voor een mens onmogelijk is om gewoon te gaan zitten en op deze manier met Spirit te spreken; dat jullie onwaardig zijn. Ik wil dat jullie nu onderzoeken wat jullie is verteld. Dit zit tot op bepaalde hoogte nog steeds in jullie onderbewustzijn.

Waar zijn jullie toe in staat? Het is tot op zekere hoogte in jullie onderbewustzijn. Wat zal jullie lichaam jullie niet toestaan om te doen…omdat het in jullie onderbewustzijn zit, is het onmogelijk! Dat is wat jullie is verteld. Dit is waar jullie mee omgaan, en dat is die sluier waarover jullie het hebben.

Laten wij het eens over de sluier hebben. De sluier die als een muur voor vele mensen is tussen henzelf en dat wat Spirit is, dat wat God is, dat wat engelachtig is. Er is een muur, een sluier, iets dat de sluier wordt genoemd. Sommigen zullen zeggen: “Dat is wat God daar heeft geplaatst om de majesteit van het goddelijke te scheiden van de mens. Dat is ook wat jullie is verteld, en wat zegt jullie dit over wie jullie zijn? Dit is een makkelijke stelling, een onschuldige stelling die de mens betreft, dat snappen jullie wel, nietwaar? Er is een muur tussen jullie en de Schepper, die de sluier wordt genoemd. Dan zijn er nog regels om door die muur te kunnen komen….en jullie geloofden hen en begrepen nooit dat de sluier iets is dat jullie hebben geschapen in je eigen, persoonlijke leven!

“Lieve Spirit” zouden jullie kunnen zeggen. “Ik wil de sluier verwijderen. Ik wil dat hij dunner wordt. Ik wil er doorheen kunnen reiken en het aangezicht van God aanraken. Ik wil zoveel meer weten over waartoe ik in staat ben.”

Dit is zo liefhebbend en zo compassievol en zo onschuldig, dit verzoek. Toch zullen sommigen zeggen dat hun onbewuste dit niet zal toestaan. “Ik kan niet door de sluier gaan, ook al heb ik die zelf geschapen!”

Daarom zijn wij hier. Dit is een tijd van ontwaken voor de mensheid en dit ontwaken is niet een nieuw idee over wat er gebeurt. Het ontwaken is niet iets wat zich toont, iets waar jullie naar moeten kijken. Dat gebeurt niet. Dat is niet het grote ontwaken. Het ware ontwaken….mens voor mens, is weten hoe geweldig jullie zijn.

Ik wil jullie een beeld scheppen over iets wat jullie eerder hebben gedaan….vele malen. Het beeld is dit….het is ONS beeld van JULLIE. Wij staan naast jullie. Er zijn helpers die bij de geboorte bij jullie komen, helpers die jullie niet kunnen zien. Hoe klinkt dit? Velen van jullie zien hen toen jullie kinderen waren. Jullie zagen hen, speelden met hen, gaven hen namen, maar jullie lieten dit allemaal los vanwege de houding van jullie ouders. En dan gaan zij weg. Maar zij gaan niet weg….zij blijven bij jullie. Elke mens in deze zaal heeft deze helpers. Jullie kunnen hen noemen hoe jullie willen. Multidimensionale wezens, bijna engelachtig, die hier zijn om jullie te begeleiden. Zij zijn gidsen. Zij helpen jullie met hun begeleiding, als jullie daarom vragen. ALS JULLIE EROM VRAGEN! Zo is het ontworpen. Denk aan de liefde die hierbij gepaard gaat. Denk aan de mogelijkheid om hier op deze Aarde te komen en de dingen wel of niet te zien. Om verder te gaan dan het gebruikelijke verhaal… als jullie dit willen. En al die tijd dat er aan de puzzel wordt gewerkt….de groep die met hen mee komt, ontworpen om hen te helpen en jullie te leiden naar prachtige plaatsen, staat daar gewoon, en wachten, je hele leven lang, en als jullie jullie hen nooit roepen, nooit zien, of zelfs geen idee hebben dat zij daar zijn, blijven zij bij jullie.

Zij horen bij jullie ziel, lieve mensen, en zij komen steeds weer als jullie incarneren, steeds dezelfden. Zij zijn als vrienden die jullie kennen maar nooit hebben ontmoet omdat jullie nooit je hand uitstaken en zeiden: ”Laat het mij zien! ”Jullie hebben nooit je geest geopend en gevraagd: “Zijn jullie daar? Laten wij samenwerken. Ik zal geduldig zijn.

Dit zijn dingen die gewoon niet intuïtief worden gedaan. Tot nu toe….er gebeurt iets. Je zou kunnen zeggen dat het voor de hele bevolking van deze planeet is, en dat is ook zo! De sluier is een beetje opgetild. Er zijn nu meer mensen die een glimp kunnen opvangen…iets dat zij voorheen niet konden….maar het is altijd hetzelfde geweest. Jullie komen hier met vrije keuze…geen vooroordeel. God staat er niet bij en zegt hoe jullie hier moeten komen…zo is het gewoon. De vrije keuze is een systeem, een test, en dit is een test van licht en donker, en het resultaat van deze test verlicht of verduistert een planeet. En deze test komt in het licht!

Anderen hebben hetzelfde gedaan en daarom zijn wij zo opgewonden om jullie het goede nieuws te laten horen waren jullie je misschien niet van bewust zijn, niet kunnen voelen, niet kunnen zien in deze tijden. Wij hebben jullie verteld dat deze tijden zouden komen en nu zijn zij er. Het is geen toeval dat jullie nu een pandemie hebben. Wij hebben jullie verteld dat de dingen zouden veranderen. Sommige mensen verwachtten een wereldoorlog. Jullie hebben – laat ik zeggen – de attributen van een wereldoorlog. De verwoestingen van een wereldoorlog zouden de infrastructuur helemaal vernietigen. Denk daar eens over na. Het is hier allemaal en wij hebben gezegd dat dit zo zou zijn en het trekt en duwt mensen weg van elkaar als zij gaan onderzoeken wat voor hen belangrijk is en waarom zij geloven wat zij geloven, en nu gaan wij een tijdje zo door. Het eindresultaat zal iets zijn dat jullie niet hebben verwacht….een vereniging van WAARHEID die jullie niet hebben verwacht! Ik heb dit niet eerder verteld. Dit zijn de dingen die in het verleden zijn gebeurd en die zijn opgebouwd en nu langzaam op deze planeet gaan gebeuren. Als die dingen niet waren gebeurd zou dit nu niet gebeuren, hebben jullie je dat gerealiseerd? Het zou gewoon op dezelfde manier zijn doorgegaan.

Er zijn velen die het ergste hebben verwacht en zeggen: “Hier is het dan! Ik heb het ergste verwacht, en hier is het dan….precies op tijd, het allerergste! Zij zeggen: “Hier zullen wij niet doorheen komen. Het is het allerergste. De geschiedenis herhaalt zich weer! Wij gaan naar bepaalde gebieden met politiek en oorlog en het zal hetzelfde zijn als altijd. Ik hoop dat ik er doorheen kom!” Dit is niet waar!

Laat mij jullie een ander beeld schetsen. Voelt het voor jullie alsof de geschiedenis zicht herhaalt? Voelt het voor jullie zo? Of voelt het absoluut nieuw en een beetje vreemd? Jullie merken het in je geest, en als het nieuw en een beetje vreemd voelt….is dat de Opwaardering en ik zeg jullie dat die een zilveren rand heeft. Dit is iets dat velen van jullie nooit hebben gedaan of nooit hebben geprobeerd. Jullie hebben positief denken geprobeerd, jullie hebben affirmaties geprobeerd, jullie hebben alles geprobeerd. Maar ik zal jullie vertellen wat mijn partner deed en wat werkte.

De Groep om jullie heen houdt zoveel van jullie en zij wachten. Zij wachten tot jullie hen roepen, hen vertrouwen, het herkennen en weten dat het werkt…dat jullie je hand uitsteken en zeggen: “Laat mij het zien!”

Toen mijn partner in de stoel zat – 32 jaar geleden – als een ongelovige, maar wel worstelde met dingen die hij zag en die hem in die stoel lieten zitten omdat hij zei dat er toch nog iets anders zou moeten zijn, zei hij: “ik zal het een kans geven, maar alleen maar voor even!” Toen hij in de stoel zat geloofde hij niet eens wat er gebeurde, maar hij deed het wel, intuïtief en bijna als een grap.

Hij zei dit: “Als u daar bent, wat uw naam ook is, laat het mij dan zien!” Er was vreugde, zeg ik jullie, bij de Groep die hun ogen bijna niet konden geloven. Er kwamen rimpelingen in zijn leven omdat er een kans was dat hij het zou zien en dat hij een levensles zou gaan volgen die hij voor zichzelf had gepland. Iets dat zegt dat jullie zijn ontwaakt voor een grotere waarheid en dat gebeurt rond de 45-jarige leeftijd als vele mensen gaan denken aan hun pensioen….een leven dat zou doorgaan, en doorgaan en doorgaan en invloed zou kunnen hebben op duizenden mensen.

Hij zei: “Laat het mij zien!” En toen hij in de stoel zat, wij hebben het eerder verteld, huilde hij als een baby. Hij huilde. W Hij was zo ondersteboven dat hij zelfs dacht dat het door de stoel kwam. (Kryon lacht) Hij ging uit de stoel….ging er weer in zitten, en huilde weer. Hij realiseerde zich dat er een positief effect was omdat hij met intentie ging zitten en vroeg: “Laat het mij zien!” Hij kreeg iets wat hij niet verwachtte en dat hem dingen liet zien. Hebben jullie dit gehoord?

Hij kreeg niet DE oplossing. Hij kreeg niet wat hij wilde, hij begreep nog niets van Kryon, maar het liet hem kijken naar iets dat zo opzienbarend was en dat hij niet verwachtte. En toen hij KEEK werden de dingen beter en ontmoette hij mensen die hij moest ontmoeten en zijn leven gingen zich bewegen in gebieden waar hij nooit eerder was, omdat hij daar toestemming voor gaf. Er was geen spontane genezing van zijn geloof voor hem. Maar toen hij zei: “Laat het mij zien” kreeg hij antwoord en begon het balletje langzaam te rollen. Velen van jullie werken op die manier. Jullie verwachten dat de heling direct plaatsvindt en begrijpen niet dat de heling ook kan plaatsvinden als jullie bepaalde mensen ontmoeten, of zelfs dokters, of helers waarvan jullie het bestaan niet eens kenden….alleen maar omdat jullie zeiden: “Laat het mij zien! Ik wil weten dat dit echt is. Laat het mij zien!”

Maar dit is niet alles. Er moet ook een woord zij dat jullie in het Engels niet kennen…het woord: cognize (opmerken, herkennen, ergens van bewust worden) Jullie hebben wel iets in die richting, maar dat is niet het juiste woord. Dit woord heeft nooit bestaan in jullie taal.

Als ik vraag of jullie in zwaartekracht geloven, beginnen jullie te lachen. “Wat bedoel je? Die is er toch gewoon? Als je springt ga je ook weer naar beneden!” Het gaat mij niet om het woord….het is een bepaald soort geloof…het is een semantisch geloof (de leer van de betekenis der woorden) Er is geen enkele manier waarop jullie het kunnen on-geloven.

Zwaartekracht is er altijd.

En zo is het.

Kryon