Kryon in Tasmanië. Excursie. 1 / Wandelen met Gaia

Live Kryon Channeling:
Kryon in Tasmanië.

Excursie. 1 Wandelen met Gaia

november/december 2018/ Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn op een strand aan de westkust van dit eiland, Tasmanië in een stad die
Strong heet. Tasmanië wordt – voor degenen die dit nog niet weten – de bodem van dit continent genoemd. Het is beroemd om zijn rijke wouden en zijn schoonheid. Het strand waarop wij ons bevinden is een van de langste van het eiland. De golven rollen op het strand zoals zij dit al eonen lang hebben gedaan en het geluid is hetzelfde als de voorouders hoorden als zij naar hun strand kwamen.

Wat ik vandaag wil doen is het eren van het strand. Maar meer dan alleen maar het
strand….iets waar ik het eerder over heb gehad. Onzichtbare dingen zijn goed voor de mensheid zolang jullie hen kunnen meten, maar als jullie dit niet kunnen vragen jullie je af of zij energie hebben. Zwaartekracht is onzichtbaar en jullie kunnen het meten en dus vindt de mensheid dit goed. Maar dit bewijst wel dat multidimensionale energie bestaat. Met magnetisme is dit hetzelfde….jullie kunnen het meten en daarom bestaat het voor jullie. Maar er zijn ook dingen waarvan ieder mens weet dat zij bestaan maar die jullie niet kunnen meten. Een van de meest diepgaande, lieve mensen, is liefde. Elke volwassene weet hoe het is om op een bepaald punt in de tijd een ander te hebben die zegt van jou te houden, en andersom, en misschien is er ook liefde in de ogen van een kind en jullie kennen de liefde voor hen of die zij voor jullie hebben, misschien zelfs met een dier. Deze energie is zo sterk en zo mooi en het beïnvloedt jullie emoties, je hart en wat jullie doen en niet doen; het is onzichtbaar en prachtig en het kan niet worden gemeten. Ik vertel jullie dit zodat jullie het volgende begrijpen. Wij hebben vaak gesproken over het Gaia-raster. Het Gaia-raster is voorbereid op de mensheid en het is de link met de Aarde – jullie partner, en een deel van dit raster, lieve mensen, is wat wij Pacha Mama noemen; de liefde van de Aarde. Voor jullie…en de verbinding met de Aarde die jullie kunnen hebben met de planeet. Een deel van het Gaia-raster is communicatie. Er zijn mensen die heel goed in staat zijn om alleen in het woud te zijn en zich te bevinden in hetgeen Gaia voor hen heeft.

Als jullie in de Oude Tijd tegen de voorouders spraken en tegen de inheemsen van
nu, die hier misschien wel zijn geweest….jullie horen het goed, (Kryon lacht) zouden zij jullie vertellen dat Gaia de drijvende kracht is voor wat zij deden en doen. Zij hadden Gaia en zij hadden de sterren en zij hadden de juiste manier om te leven. Dit waren de belangrijkste dingen voor de voorouders. Zij vertellen zelfs dat er energieën zijn als jullie naar het zuiden of het westen kijken. Lieve mensen, dit is hun herkenning van het Gaia-raster.

Deze excursies zijn op veel plaatsen op Aarde gehouden. Wij zijn in de Atacama-woestijn geweest waarin maar heel weinig levende dingen voorkomen, meest zand, veel rotsen, de plek die men de Vallei van de Maan noemt en zelfs zonder levende dingen in overvloed, zoals hier, sprak Gaia door de wind en met de stilte en zelfs met de hitte en de zonsondergangen, dingen waarmee gecommuniceerd kan worden. Er is dus geen overvloedig leven nodig want overal op de planeet waar jullie gaan is Gaia. Een deel van de redenen voor de excursies naar deze landen en plaatsen is niet alleen dat jullie mooie dingen konden zien, maar ook een mogelijkheid om bewustzijn te vragen, en dit is: “Gaia, toon mij jouw liefde.” Degenen die dit regelmatig doen worden misschien boomknuffelaars genoemd en zij zullen het bos in gaan en de boom omarmen en sommigen zullen huilen door de directe communicatie die zij ontvangen vanuit de Aarde. Dit is niet noodzakelijk, jullie zijn verbonden, of je nu met je voeten in het zand staat of niet, jullie zijn verbonden met het Gaia-raster. Is het voor jullie teveel om te geloven dat deze planeet feitelijk weet dat jullie hier zijn?

Dit Gaia-raster is een multidimensionale energie, een deel van de Creatieve Bron en wij zeggen dus dat Gaia zich bewust is van jullie. Gaia kent jullie namen en als jullie  – letterlijk – op het zand lopen, lopen jullie op een vriendin die zegt: “Hallo, luister naar het geluid van de oceaan!” Het is interessant; als jullie een regenwoud bezoeken of deze reis, is dit verschillend. Zoals wij al eerder hebben gezegd hebben jullie levende dingen op levende dingen want elke tak schittert en gloeit van het leven, en daar kunnen jullie je een beetje anders voelen, en dan vragen jullie je af: “Hoe komt dit nu? Het regenwoud is zo spectaculair.” Ik zal het jullie vertellen en het kan een beetje te praktisch voor jullie zijn. Iets waar biologen het wel of niet mee eens kunnen zijn. De meeste zuurstof op deze planeet komt van Mars, niet van bomen. Daarom zitten jullie in een zuurstofrijke atmosfeer en zoals de meesten van jullie weten zal een zuurstofrijke omgeving jullie zienswijze verhogen. Dit is een goede omgeving om de elementalen te zien. Alle dingen die ik jullie vandaag heb verteld zijn er voor het verhogen van dingen en dit heb ik eerder verteld.

Dit reisje gaat over het voelen van de communicatie met deze prachtige, prachtige
planeet van jullie. Een vraag die uiteindelijk altijd wordt gesteld:  Is het mogelijk dat Gaia kan liefhebben? Het antwoord is: op haar eigen manier, ja! Kunnen jullie voelen dat de planeet jullie omhelst? Ja!

Hier is een uitdaging voor jullie. Loop alleen over het strand naar de oceaan en voelde armen die jullie herkennen en zeggen: “Dank je wel omdat jullie hier zijn gekomen!”

Vraag: Is het mogelijk dat Gaia helende energie in haar bewustzijn heeft? Het antwoord is: absoluut! Deze planeet is zulk een partner voor jullie en is er zo klaar voor om jullie te omhelzen dat er feitelijk fysieke heling aanwezig is voor jullie als jullie hier rondlopen, luisteren en erom vragen. Dit wordt echt, echt niet gezien door de mensheid. De mensheid zal de voordelen zien en daarmee helen, maar het bewustzijn van Gaia wordt maar weinig (h)erkend als iets dat meer is dan men zich kan voorstellen. Het is meer dan dat, lieve mensen, maar op een dag als jullie kwantum-meetinstrumenten hebben zullen jullie het zien! Dan kunnen jullie het meten en dan zullen jullie de vragen stellen en dan zullen jullie het gaan geloven op deze wetenschappelijke planeet. Maar voor nu zijn het esoterische en de uitnodiging duidelijk. Ga vanaf deze plaats naar het strand, loop op het zand en neem de uitnodiging aan en begrijp dat jullie bewustzijn is verweven met de planeet en dit betekent dat zij jullie kent, en jullie weten dit! Het is een goede tijd om deze dingen te doen en deze plek is vervuld van de energie van liefde voor de mensen. Zij roept jullie….luister maar. Zelfs het geluid van de golven die nu zachtjes binnenrollen is prachtig voor elke mens die dit hoort. De kinderen worden erdoor aangetrokken, en niet alleen omdat het water is en beweegt, maar ook omdat het tegen hen spreekt op dezelfde manier als tegen jullie. Ga hier vandaan en doe een paar experimenten!

En zo is het.

Kryon