Kryon in Vancouver. 4: Overgang. 

Live Kryon Channeling: Kryon in Vancouver. 4 

Lee Carroll / 22 augustus 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Overgang. 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Dit is de vierde channeling van dit weekend en die gaat over een idee. Het idee is dit: De mens is niet blootgesteld geweest aan de volledige waarheid en het deel van wat er niet is verteld komt met bewustzijn en evolutie en dat is wat er nu aan de hand is met en voor de mensheid. Met name degenen die zichzelf als oude zielen zien beginnen informatie te ontvangen die er altijd al is geweest maar er was steeds een niveau waarop het zelfs moeilijk voorstelbaar was dat het er was! De niveaus die er waren werden jullie getoond door vele goeroes, misschien intuïtieve helers of mensen die jullie Akasha konden lezen of alles wat verder ging dan hetgeen jullie je realiteit noemen. Dit is wat er gaande is en dit thema zal direct doorwerken in wat wij de Cirkel van Twaalf noemen omdat dit een vertonen van nieuwe energie is. Niet echt nieuwe energie, maar voor jullie wel, maar op zijn minst energie die jullie niet hadden verwacht, en de soort energie waarover ik spreek is een energie van activering waarbij alles wat jullie tot nu toe hebben gedaan en wat jullie dichter bij je Hoger Zelf bracht, of zelfs bij Spirit, de Schepper, wordt verhoogd en krachtiger wordt. Het geeft al jullie gebeden en de dingen die jullie tot nu toe hebben gedaan, meer kracht en maakt hen zoveel sterker en in samenhang met Al Wat Is.

“Kryon, jij spreekt in metaforen!” Dit komt omdat jullie nog niet multidimensionaal kunnen zien, lieve mensen. Jullie leven in een zeer kleine en ondiepe realiteit, lieve mensen, die niets is vergeleken met de realiteit die er werkelijk is. Wij hebben het hier in de afgelopen dagen over gehad.

Een van de attributen die voor velen heel interessant zijn, is de realiteit waarin jullie leven vergeleken met misschien de volgende dimensie. Esoterische mensen wensen altijd druk op de ketel als zij zeggen: “Dit is echt, maar wij kunnen verdergaan naar dit en dat, naar die en die dimensie, zelfs jullie, luitjes, zelfs jullie, lieve mensen, begrijpen niet dat jullie niet naar een volgende dimensie gaan maar naar alle dimensies tegelijk. Jullie gaan vanuit je eigen realiteit en stappen in iets wat jullie niet hebben verwacht….en dit is de majesteit van de schepping van jullie….jullie ziel!

Laten wij nu eens spreken over iets dat een stuk persoonlijker is. Ik wil het hebben over transitie, overgang. Overgaan van de ene realiteit naar de andere, maar niet de Cirkel van Twaalf-transitie. Ik wil spreken over de overgang naar de andere kant van de sluier. Ik wil het hebben over de dood. Het is zo’n lelijk, fout woord….dood! Het hele idee van dood draagt een beëindiging in zich van alles wat er is. Dit is niet zo. Het is geen goed woord omdat er zoveel “einde’ in zit van iets dat zo mooi en prachtig is en dat jullie leven wordt genoemd. Het draagt het idee van verdriet om zich heen van degenen om je heen omdat jullie van bestaan naar niets gaan…..schijnbaar….in dit woord “dood!” Zoveel mensen gaan dus in transitie, gaan over, overlijden, of hoe jullie het ook noemen om te weerspiegelen wat de mensheid feitelijk gelooft. Ik heb dit al heel vaak verteld: Zijn jullie je ervan bewust dat het grootste deel van de mensheid, te beginnen met de Inheemsen, alle culturen, tot en met de meest moderne cultuur die jullie hebben, de westerse cultuur, allemaal bijna geheel gelooft dat jullie ergens naartoe gaan als jullie overlijden.

Dit is intuïtief, lieve mensen, omdat dit is ingebouwd in jullie ziel. Welk geloofssysteem of welke religie jullie ook hebben….het brengt jullie naar een andere plaats als jullie uit dit leven vandaan gaan. Dit is heel speciaal, nietwaar? Dit is een overeenkomst, nietwaar, dat er na de dood iets gebeurt en het niet het einde is. Het is het einde van het lichamelijk Zelf. Degenen die het systeem van het leven op deze planeet begrijpen en zich realiseren dat jullie levens weer verjongen, net zoals jullie lichaam zichzelf lichamelijk verjongt. Jullie verjongen je ziel omdat de mens niet al te lang leeft en jullie weer terugkomen en werken aan de puzzel, de puzzel van licht en donker op deze planeet en jullie werken er weer aan, maar jullie gaan niet weg. De moeilijkheid voor jullie, lieve mensen, is dat de mens waar jullie van houden, weggaat. Ik zal jullie vertellen dat dit niet zo is. Het enige dat vertrekt is het lichaam. Dit is echt het enige dat weggaat.

Ik wil jullie iets geven om over na te denken. Het kristallijnen raster van de planeet is een raster dat zich emoties herinnert. Het herbergt ook jullie Akasha, jullie weten dit. Wij hebben jullie vaak vertelt hoe het kristallijnen raster werkt en over de Grot van Creatie en over de manier waarop jullie Akashakroniek aan de planeet toebehoort. Het planetaire Akasha over jullie levens hoort hier thuis in het raster. Als jullie hier weggaan en weer terugkomen komt het weer bij jullie, het is een deel van jullie ziel en het herinnert zich dingen en het hoort bij jullie. Het gaat gewoon door….hoe jullie waren gaat gewoon door met wie jullie zijn. Als jullie dus weggaan wordt alles wat jullie zijn geweest daar opgeslagen en weer teruggegeven als jullie hier weer terugkomen. Dit betekent dat jullie nog steeds hier zijn, elk leven dat jullie hebben geleefd is hier nog steeds. Het behoort aan de Aarde en het zit in het kristallijnen raster. Denk daar eens over na. Het betekent dat degenen waarvan jullie hielden en die zijn overgegaan, lieve mensen, op een bepaald niveau in dit raster zijn. Waarom maken jullie in alle rust niet een wandeling in het bos en noem de naam van degene die onlangs is overleden en waar jullie nog steeds om rouwen en luisteren naar hen in de wind…zij komen door de wind, de bomen en door de vogels die op vreemde plaatsen gaan zitten en voor jullie zingen.

Dit is het raster van de planeet, jullie partner, die jullie een boodschap van hen doorgeeft….zij zijn het dit tegen jullie spreken en zeggen: “De liefde die jij voor mij voelt is wederzijds en ik ben niet weg!” Begrijp het systeem en de schoonheid daarvan dat geen persoon, niemand, echt vertrekt…niet echt! Alleen het lichaam is dood….dat is het enige. Het bewustzijn van het individu blijft. Tijdens de healing deed ik iets waarvan ik wil dat jullie het zien. Niet ieder van jullie heeft het gezien. Ik wil jullie vertellen dat er een kamer is waar ik jullie mee naartoe nam. Er is een kamer en de toeschouwers die in die kamer naar jullie keken naar die situatie, naar die metafoor, terwijl jullie op je stoel zaten en elke andere stoel bezet werd door een van je vorige levens. Jullie kunnen je hier geen beeld van vormen als zij niet gescheiden zijn. Zij vormen geen gietvormen van voorbije levens. Zij staan apart, persoonlijkheden….wie jullie waren, hoe jullie eruit zagen en wat jullie deden. Dit zit in de Akasha, dit zit in de planeet. Het gaat niet samen in een mengeling van vorige levens waar jullie naar kunnen kijken….zij zijn apart, lieve mensen, zij kunnen bekeken worden vanuit een verbazingwekkende gescheidenheid. Elke enkelvoudige mens wordt hier geëerd voor elk leven. Het blijft hier om geëerd te worden.

Ik zal jullie iets vertellen wat er gebeurt tijdens de transitie, de overgang. Voor degenen van jullie die een prachtige bijna-doodervaring hebben gehad waarbij jullie terugkwamen van de drempel van de dood en wat de rest van je leven heeft veranderd: Jullie zijn geen kleine groep….er zijn er heel veel van jullie op deze planeet die deze ervaring hadden. In sommige culturen kunnen jullie hier zelfs niet eens over spreken en in andere kunnen jullie meer dan dat doen….jullie kunnen er zelfs boeken over schrijven. Ik zal jullie iets vertellen: Wij wisten dat jullie terug zouden komen (Kryon lacht) omdat dit een deel was van wat jullie doen. Sommige mensen noemen het een contract. Een contract is niet wat jullie denken. Ook dit hebben wij eerder gezegd. Elk contract dat jullie op Aarde denken te hebben is geschreven met onzichtbare inkt. Jullie kunnen het veranderen. Wat als de dingen beter worden en hetgeen jullie geacht worden te doen groter wordt? Denken jullie dat jullie je contract geweld aandoen als jullie klein blijven denken?

Met andere woorden: het is variabel….van helemaal niets doen tot meer doen. Maar jullie hebben nog steeds iets wat een overeenkomst wordt genoemd….dat als jullie zouden ontwaken en als de dingen op een synchrone manier zouden gebeuren….er een pad voor jullie zou zijn. Toen mijn partner een veertiger en technicus was had hij aan zijn overeenkomst voldaan. Ik vertelde hem toen hij in de stoel zat dat als hij dit niet zou hebben gedaan, anderen dit wel gedaan zouden hebben. Dit was zijn overeenkomst die hij vervulde en daarom is hij vandaag hier. Dit is hetzelfde bij een bijna doodervaring. Met andere woorden: wij wisten dat hij naar de andere kant van de sluier zou gaan en daarom had hij een unieke ervaring….hij bereikte een top zonder naar achter de sluier te gaan. Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Jullie waren niet echt dichtbij de dood….niet echt….zelfs al lagen jullie als dood op een operatietafel wisten wij dat jullie terug zouden gaan, maar wij hadden dus een kans om jullie kort te ontmoeten en jullie de realiteit te laten zien die jullie nu niet hebben zodat jullie de ongelooflijke toename van bewustzijn konden ervaren tijdens die top achter de sluier….jullie hebben geen idee! Dit was het moment waarop jullie zeiden niet terug te willen gaan want jullie zagen de majesteit, de schoonheid en het licht van God en jullie bevonden je daarin en hoorden er ook in. Jullie vrienden waren daar en alle dingen waarvan jullie dachten dat zij daar konden zijn en jullie wilden niet meer terug….maar jullie deden dit wel. Dit was een hele snelle ervaring en hij duurde niet lang. Jullie dachten misschien dat jullie lange tijd weg waren tot jullie weer terugkwamen en degenen om je heen zeiden dat zij jullie bijna kwijt waren geraakt. Op dat moment was er grote teleurstelling. “Ik ben weer terug in mijn lichaam! Dit is niet waar ik wil zijn!” Deze hele ervaring kenden wij vooraf. Dit was jullie overeenstemming, jullie afspraak. Wat jullie daarmee deden was jullie keuze, maar het was geen dood.

Laat mij jullie vertellen over de overgang. Ik geef jullie deze dingen in alle liefde om twee redenen. Nummer een: degenen die bang waren voor de transitie zullen er niet meer zijn en degenen die er nu nog zijn zullen de overgang meemaken, het begrijpen en wellicht vrede hebben met dit hele proces. God kent jullie en als de transitie begint zal die een beetje langzamer plaatsvinden dan jullie denken. Om van een lichamelijk bewustzijn op deze planeet of welke planeet dan ook, te gaan, dient er een toegevoegde tijd, een aanvulling, te zijn waarin dingen gaan bewegen op manieren die ik jullie zelfs niet kan uitleggen want er zijn zoveel multidimensionale processen om jullie naar het licht te brengen en jullie niet alleen maar het gordijn opzij houden om even naar binnen te gluren. Jullie WORDEN het gordijn! Jullie worden Deel van het GEHEEL dat de SCHEPPER is. Jullie ziel komt even met alle anderen samen in wat wij de SUPERGOD noemen….en familie is daar! Er zijn minstens drie van jullie aardse dagen nodig zodat dit kan gebeuren. Dit is zeer intuïtief waardoor vele van jullie geloofssystemen deze regel hebben….dat er een bepaald aantal dagen nodig is voor dit of dat wat te maken heeft met transitie, overgang, met dood.

Zo intuïtief is dit….over de hele planeet….het werd een deel van het protocol, een doctrine. Het is echt….er zijn minstens drie dagen voor nodig, en aan het einde van die tijd is er dan een samenkomen op een manier die ik jullie niet kan uitleggen, van alle stukken en delen van jullie die er waren terwijl jullie hier waren….de delen die jullie misten, die groots waren en een deel waren van Al Wat Is die deze goddelijkheid schept.

Er is geen oordeel, lieve mensen, want dit is iets dat JULLIE schiepen om jullie op zovele manieren te dienen. Er is geen oordeel als jullie teruggaan naar de Creatieve Bron. Jullie hebben het grootste feest ooit. Dit is een metafoor, maar jullie kunnen je voorstellen hoe het zou kunnen zijn om het bewustzijn te hebben dat jullie nu hebben en dat ontwaakt op een plaats die magnifiek is. Jullie hebben zelfs geen ogen maar jullie hebben andere ogen die alle dimensies zien, alle vormen van licht….alle vormen van geluid. Kunnen jullie je voorstellen hoe dit zou kunnen zijn? Nee? Jullie leven in zwart en wit en er verschijnt kleur….jullie denken dat jullie zicht hebben, jullie hebben duizenden ogen en miljoenen jaren en het lijkt erop dat er niets is wat jullie niet kunnen doen, vergeleken met nu, nu jullie zo ver afstaan van de Creatieve Bron.

Dit is wat er gebeurt, en, lieve mensen, luister naar mij, jullie zijn verbonden met het enige dat nooit vernietigd kan worden, en dat is de liefde die jullie hebben voor de anderen die zijn achtergelaten. Jullie gaan niet weg naar een plaats die ergens heel ver weg is en waar jullie worden achtergelaten….dit was ook nooit zo. In een multidimensionaliteit zijn betekent dat jullie OOK HIER ZIJN, want hier is ook een deel van de multidimensionaliteit. Zij die zijn heengegaan weten dit allemaal en jullie kunnen hen soms voelen en soms zelfs ruiken. Daarom vertel ik jullie dat zij niet weg zijn….zij zijn gewoon veranderd! Dat is alles! Dit is niet alles, zij zijn onderdeel van het kristallijnen raster. Het is niet wat jullie denken….zo is het gewoon niet. Dan, na een passende hoeveelheid tijd die voor elke ziel weer anders is, komt de reïncarnatie, zoals jullie dit noemen, en komen zij hier weer terug. Maar jullie komen niet alleen maar terug….ook alweer moeilijk te beschrijven.

Laat mij jullie iets vragen: Jullie ziel is groot(s). Denken jullie dat die nu alleen op Aarde aanwezig is terwijl jullie hier rondlopen, of zijn delen ervan aan de andere kant van de sluier? Snel….wat is jullie intuïtieve antwoord? Natuurlijk is dit zo. Er zijn dus delen ervan aan de andere kant van de sluier….zijn jullie je ervan bewust dat zij nu een planningsbijeenkomst kunnen hebben en erover praten wie en hoe jullie kind zal zijn als jullie hier terugkomen, of wie jullie zullen ontmoeten en alle overeenkomsten die jullie zullen hebben als jullie gaan samenwerken in de realiteit die jullie hebben? Met andere woorden: Jullie zijn met je bewustzijn en intentie in staat om jezelf naar een plaats te sturen die welwillend is, waar goede dingen zijn, inclusief jullie heling!

Wij hebben jullie dit eerder verteld. Wat een concept! Met je intentie scheppen jullie je eigen realiteit, maar het heeft ook te maken met de overeenkomsten die jullie hebben gesloten met mensen die nu op de planeet leven want hun ziel is ook aan de andere kant van de sluier! Hebben jullie het beeld te pakken? Hier zijn jullie dan aan de andere kant van de sluier in een ontmoeting met degenen waarmee jullie overeenstemmingen sluiten over de manier waarop jullie de planeet het best kunnen dienen als jullie weer terugkomen. Welke familie jullie zullen hebben, in welke cultuur jullie zullen leven….meestal dezelfde als de laatste keer en waarin jullie je gemakkelijk voelen, welke sekse jullie zullen hebben….heel vaak degene die jullie de laatste keer hadden zodat jullie je prettig voelen….en dan komen jullie hier. Als jullie dit niet geloven laten wij dan aan een moeder vragen die meer dan een kind heeft gehad dat twee kinderen van dezelfde twee mensen op alle gebieden heel veel op elkaar zouden moeten lijken, nietwaar, omdat zij van twee mensen dezelfde chromosomen en DNA erven….alle dingen, zelfs het instinct, de manier waarop zij spreken, denken en voelen….en toch hebben jullie een kind dat zus is en een ander kind dat dramatisch anders is, alsof de een van de ene planeet kwam en de ander van een andere. Hoe denken jullie dat dit kan? Jullie weten dat ik gelijk heb. Dit werd gepland. Zij namen de beslissing om in deze familie te komen…de een misschien als een nieuwe ziel en de ander misschien als een oude ziel en zo handelen zij ook. Dit hoort bij het ouderschap, nietwaar, om je hiervan bewust te zijn en met de veranderingen en de verschillen tussen de persoonlijkheden om te gaan en ook met de Akasha-volwassenheid van jullie kinderen.

Wat een systeem! Het is niet zomaar wat, het is niet bij toeval. Er is een ongelooflijke hoeveelheid planning, maar dat is een andere verhaal. Wat ik jullie werkelijk wil vertellen is dat degenen waarvan jullie hielden en die jullie zijn verloren, veel dichterbij jullie zijn, veel dichter bij dan jullie kunnen bedenken en iemand jullie ooit heeft kunnen vertellen. Ik wil jullie heel graag weghalen van het idee dat als jullie iemand op de planeet verliezen, zij regelrecht naar een oordeel gaan en naar eeuwige straffen en een plaats waar hun ziel is verdoemd. Wat een idee….wat een afschuwelijk idee dat jullie werd verteld over de majesteit van God. Zouden jullie dit je kinderen aandoen? Het antwoord is natuurlijk nee. Waarom zou God dit jullie dan aandoen met de ongelooflijke liefde die daar aanwezig is? Het was nooit anders. Jullie waren geweldig en gaan weer terug naar geweldig, maar jullie zijn ook hier heel erg dichtbij de snaar van liefde van degenen die jullie hebben achtergelaten, met name als er zeer veel liefde was toen jullie over gingen, liefde van en voor zovele mensen en juist deze liefde zorgt ervoor dat jullie hier blijven.

Nu, op dit moment, zijn er heel veel mensen die de planeet verlaten, maar zij gaan niet weg, zijn transitioneren gewoon naar een hoger dimensionale omgeving en zij houden nog steeds van jullie zoals zij gewend waren. Jullie missen hun knuffels, jullie missen het spreken met hen, maar oh, zij zijn zo zuiver en dichtbij, lieve mensen, meer dan jullie ooit konden denken….zij zijn zo dichtbij, en hoe dichter jullie opschuiven in die ziel van jullie en dingen en genezing ontdekken, de Cirkel van Twaalf, hoe dichter jullie bij de substantie van het Universum komen, hoe dichter zij bij jullie zullen zijn….elke dag, op een manier die niet lichamelijk is.

Hebben jullie de moed om transitie te vieren? Niet alleen maar het leven vieren van iemand die jullie hebben verloren, maar om hun herinnering te nemen, in een stoel tegenover je te zetten en ertegen te praten omdat zij daar zijn? Zij voelen het en jullie voelen het. Ik wil dat jullie tranen van vreugde en viering hebben over hetgeen ik jullie vertel in plaats van verdriet en zorgen omdat jullie hen zijn kwijtgeraakt….jullie raakten hen niet kwijt. Het systeem laat sommige mensen soms over gaan….soms zelfs voor hun tijd, omdat het nodig is voor hen omdat zij terug willen komen om deze planeet meer te veranderen dan zij nu zouden kunnen doen. Hebben jullie dit gehoord?

Hoe zit het met de senioren die de planeet nu verlaten? Zij willen weer terugkomen en jong zijn als oude zielen omdat deze planeet hulp nodig heeft. De planeet zal hulp nodig hebben en zij zijn de volgende generatie omdat zij de oude zielen zijn en dan zijn zij weer jong en hebben weer de benodigde energie om de dingen te veranderen die veranderd moeten worden….de dingen die nu op de planeet gebeuren. Gezegend zijn degenen die onlangs zijn overgegaan en die hun best doen om met jullie te communiceren dat alles goed met hen gaat en dat dit met jullie ook zo kan zijn en dat de liefde nooit kan veranderen en dat liefde jullie verbindt….beide kanten van de sluier op een manier die jullie nooit eerder hebben gezien of gekend.

Ik vertel jullie deze dingen in liefde omdat jullie dit dienen te weten om de volgende stap te zetten in de versnelde evolutie van het bewustzijn die momenteel op deze planeet plaatsvindt.

Dit is wat ik jullie vandaag wilde vertellen. Oh, er is meer! Er komt nieuwe informatie over hoe de dingen zoveel anders zijn dan jullie denken. Allemaal goed nieuws.

Ontspan je, lieve mensen, wees vredig met wat er gaat komen.

En zo is het.

Kryon