Kryon in Zuid Frankrijk. 1 / Atributen van het Katharenland

 Live Kryon Channeling:
Kryon in Zuid Frankrijk. 1

ATTRIBUTEN VAN HET KATHARENLAND

3 oktober 2018 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er is een begrip dat deze streek speciaal is, zelfs bij degenen die hier wonen, alsof het land verschilt van andere plaatsen – zelfs in hun eigen land. Ik wil hierover met name spreken tegen degenen die zich hier voor mij hebben verzameld.

Geloven jullie in de ziel? Als jullie dit doen, wat is de ziel dan? Als jullie geloven dat jullie er een hebben, is hij dan een deel van jullie biologie, je lichaam, of staat hij daar apart van? Het Universele antwoord hierop is dat een deel hiervan aan God toebehoort en God is wat jullie de Creatieve Bron noemen de Schepper van alle dingen. Ieder van jullie komt dus met de gereedschappen om dingen te zien en dingen te voelen die verder gaan dan vier dimensies. Laat mij dit op een andere manier vertellen. Ongeacht wat jullie denken: elke persoon in deze zaal heeft de mogelijkheid om dingen te voelen die verder gaan dan jullie hadden verwacht.

Wij hebben jullie naar zoveel plaatsen op deze planeet meegenomen en wij hebben jullie ook over vele andere verteld. Er zijn speciale plaatsen waar mensen naartoe gaan en zij voelen dingen. Soms zijn die verbonden met wat er op die plaats gebeurde. Wij channelden in Fatima. Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom de wonderen daar gebeurden? Was daar een speciale energie die een meisje in staat stelde om dingen te zien die niemand anders kon zien en dan de mensen om haar heen verzamelen zodat zij het ook konden zien? Soms hebben deze plaatsen een relatie met geologie. Misschien weten jullie dit niet, maar in dit gebied is een beroemde plaats van heling en toch heeft dit met geen enkele mens te maken. Het heeft te maken met het water dat uit de grond komt. Dat is een speciale soort land. Jullie zitten in een speciaal gebied, ik noem het een regio, waar dingen gebeuren die normaliter niet gebeuren, vanwege de verbinding met de ziel.

Waarom zouden de Katharen hier zijn? En as zij uit dit gebied verjaagd zijn, waarom zouden zij hier dan weer terugkeren? Denken jullie dat dit gewoon is omdat dit thuis was? Het was thuis waar afschuwelijke dingen gebeurd zijn, waarom zouden zij terugkeren? Zij kwamen terug. Waarom zou de laatste Kathare gezegd hebben wat hij zei? Hij zij: “Ik kom terug.” En daarmee bedoelde hij hier! Soms, lieve mensen, is de esoterie van het land zo speciaal dat dit de menselijke ziel in staat stelt om te zien door de kreukels van de dimensies.

Wij namen sommigen van jullie mee naar Ierland waar het zien van kabouters en elfen algemeen is en zelfs de regering het daarmee eens is. Dit is een plaats waar de rasters van de planeet elkaar overlappen op een manier waardoor er een ruimte te zien is tussen de kreukels van de dimensionaliteit. Maar het is niet alleen maar zien. Het gaat om het hart! Er zijn mensen die naar bepaalde plaatsen gaan waar niets is gebeurd en op hun knieën vallen en vieren waar zij zijn. Dit is niet vanwege een profeet of een paus omdat zij het land voelen en wat er naar hen toestroomt….naar hun ziel en naar de Schepper. Jullie zullen het zo interessant vinden dat enkele van de meest geheiligde meesters van de Aarde gebieden als dit uitzochten. Zij liepen daar rond in de wetenschap dat de mensen hun gevoelens zouden voelen. Er zou een
“klaarblijkelijke intelligentie” zijn bij mensen die vandaag intellectuelen worden genoemd, maar dit is niet correct, hoewel zij intellectuelen werden genoemd. Hoewel zij konden lezen en schrijven was het intelligente in hen dat zij gingen onderzoeken wat er bij hen binnenin was. Het bracht hen altijd tot dezelfde conclusie: Hoe dichter ik bij het land ben, hoe dichter ik bij God ben! Zonder profeet, zelfs zonder symbool, of een religieus leider, waren de Katharen dichtbij het land. Zij geloofden in Eenheid.

Lieve mensen, wij hebben dit eerder gezien en het is verspreid onder de mensen en het wordt niet makkelijk begrepen. Zoals de geschiedenis jullie laat zien werden zij vervolgd en daarna vermoord.

De Opwaardering van de Precessie van de Equinoxen begint iets te scheppen dat anders is. Vrij denken zal nu gevierd worden en niet vervolgd worden. Je zou aan de Katharen kunnen denken als de voorlopers of degenen die de Opwaardering hebben geïntroduceerd. In dit gebied heeft ieder van jullie die hier zitten, de mogelijkheid om iets te voelen. Sommigen van jullie zullen zeggen: “Nou, ik niet!” Misschien zeggen jullie wel dat jullie normaal gesproken geen dingen voelen. Ik zal jullie iets vertellen. Dit komt omdat jullie dit niet wensen. Het gereedschap dat jullie hebben is de ziel die ieder ander heeft en dit stelt jullie in staat om het land te voelen, niet de tragedie van de geschiedenis van het land, niet de zorgen over het lijden maar van de schoonheid van de onthullen van wat hier is. Om deze reden hebben wij jullie naar deze regio gebracht. Ik moedig de deelnemers aan deze reis aan om je verwachtingen opzij te schuiven, dingen die jullie misschien van huis hebben meegenomen, ideeën waarvan jullie dachten dat zij zouden opkomen en een schone lei van liefde en compassie te zijn zodat jullie feitelijk het land kunnen voelen, het gebied, de regio, en de reden waarom ik dit zeg is omdat dit jullie voor altijd kan veranderen. Als jullie eenmaal met deze gebieden op een bepaalde manier zijn verbonden, vergeten jullie dit nooit meer! Het stelt jullie in staat om je te verbinden met deze regio’s op manieren die jullie nooit hebben verwacht.

Dit is een mooi ding, lieve mensen, om te bedenken dat jullie nu in een van de meest speciale gebieden van de Aarde zijn en waar dimensionaliteit niet is wat jullie denken en waar spiritualiteit en intuïtie naar jullie toe zullen komen. In je lichaam hebben jullie iets dat het “innerlijk aangeborene” wordt genoemd. Dit is een intelligent deel van jullie spirituele ziel dat met jullie lichaam werkt en tegen jullie zegt: “Voel je het niet, voel je het niet?” Hoewel jullie kunnen denken dat dit hier is gecentreerd in dit kasteel, is dit niet zo. Het zit in deze regio, want dit is Katharenland!

En zo is het.

Kryon