Kryon in Zuid Frankrijk. 2 / De Ontdekking

Live Kryon Channeling:
Kryon in Zuid Frankrijk. 2

DE ONTDEKKING

3 oktober 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die later luisteren: wij zijn nog steeds in het zuiden van Frankrijk. Dit is de tweede boodschap. Wij zijn op een geheiligde plaats, lieve mensen. Hier is geschiedenis, maar oh, er is meer. Om jullie het volledig te laten begrijpen is er deze boodschap. Ik wil hem langzaam brengen en ik wil een klein beetje terughalen van wat wij gisteren hebben gezegd en wij gaan verder met wat wij jullie gisteren vertelden. Wij hebben jullie verteld dat deze omgeving specialer is dan de meeste andere regio’s op de planeet en wij vertelden dat er verschillende soorten van deze regio’s in de wereld zijn. Wat hen speciaal maakt is een uitlijning met Gaia. Een uitlijning waarbij jullie voelen wat ik noem: tussen de dimensies.

Wij beginnen hier en gaan het hebben over energie omdat wij in een omgeving zijn die helemaal niet lineair is. Als jullie intellectuele, lineaire denkers zijn stopt alles hier. Het zal voor jullie nergens op slaan! Om dit wat beter aan jullie te kunnen uitleggen, lieve mensen, neem ik liefde als voorbeeld. Als iemand die je aanbidt je in de ogen kijkt en zegt: “Ik hou van jou” zijn er nog steeds intellectuelen die dit verbaal in zich opnemen in plaats van emotioneel, en zeggen: “Wat bedoel je daarmee?” Zij voelen niet, maar analyseren, en, lieve mensen, liefde kan niet geanalyseerd worden. Dit is onmogelijk.

Een andere is intuïtie. Als jullie intuïtie willen analyseren is dit onmogelijk. Wij hebben jullie verteld dat intuïtie deel uitmaakt van een energie die zeer denkbeeldig is. Het is geen synaps van de hersenen. Het is niet echt denken. Intuïtie komt van het deel van jullie dat geheiligd is. Het gaat samenwerken met het Hoger Zelf. De ziel is het deel van jullie dat verder gaat dan het lineaire lichaam. Als jullie gevestigd zijn in licht  en donker, in goed en kwaad, of het meten van dingen, oordelen, is dat lineair, en geen van deze dingen, lieve mensen, komt maar in de buurt van het aanraken van het gelaat van God dat compassie en liefde en geen lineariteit heeft. Geen regels, alleen schoonheid en een deel daarvan is binnenin jullie. Dus gaan wij daar beginnen…. mensen die in dit gebied wonen of in gebieden die hier erg op lijken, kunnen binnenin, intuïtief, iets voelen dat anders is. Ik zal jullie vertellen wat dit betekent. Degenen die in dit gebied wonen hebben door de geschiedenis heen de intuïtie van wat ik ontdekking wil noemen. Ontdekking is geen intellectueel streven van de ziel. Het is een liefhebbende, compassievolle realisatie van de Eenheid van God en dit is de ontdekking van vele mensen in deze gebieden en dit gaat vaak, niet altijd, tegen onze lering van de dag in. Ik zal jullie een voorbeeld geven.

Wij channelden in een kapel die Roughlin heet en daar vroegen wij jullie om de verborgen dingen te voelen, de geheimen die daar zijn en die geheimen zijn alleen geheimen voor degenen die lineair denken. Stel je even voor dat jullie bouwers zijn en jullie een ontdekking hebben, een interne ontdekking van wat jullie ziel werkelijk is en laten wij zeggen dat een van de grootste ontdekkingen zoals die in de Roughlin kapel een samenwerking heeft met de Aarde. Dit is een van de eerste ontdekkingen die mensen intuïtief hebben als zij gaan ontwaken voor hun spiritualiteit….uitlijning met Gaia en het idee dat de Aarde een is met jullie en dat het een systeem is, een prachtig systeem en dat jullie elkaar spiritueel gezien nodig hebben. Er zijn mensen die dit weten en de bomen omhelzen en houden van de oceanen en de meren….een spirituele ervaring. Het moet zo zijn want het is een deel van jullie. Dat is  ontwaken….. het is een ontdekking en jullie zullen die in geen enkele kerk vinden. Nergens! En toch weten de inheemsen op de planeet dit allemaal en zij hebben dit allemaal ervaren. Laten wij dus zeggen dat jullie bouwers zijn, metselaars en steenhakkers die dit weten, een kennis die veel verder gaat dan een doctrine, en jullie bouwen aan een structuur van een doctrine. Hebben jullie ooit van de groene man gehoord? De groene man is een symbool  voor Gaia. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat hij een symbool voor de schepping is, maar vergis je niet, hij is geen onderdeel van de doctrine van de kerk. De groene man is daarom een symbool dat zegt: “Gaia is spiritueel verbonden met jullie, hoewel jullie dit niet in de doctrine vinden.” In de kapel zochten jullie dus naar de groene man en de steenhouwers waren vrij om dit rondom de kapel in te bouwen omdat zij niet betrokken waren bij die doctrine, zij waren gewoon steenhouwers. Dit was het begin van het idee dat er een groep zou zijn die de Eenheid kende en de bovennatuurlijke geheimen van een liefhebbende God. Dit gaf vaak fricties met de doctrine van die tijd die extreem lineair was. Het ging meer over donker en licht, soms meer over afschuw en verschrikking in plaats van liefde, compassie en schoonheid.

Ik heb jullie zojuist een van de geheimen gegeven van Roughlin, er zijn er veel meer, onder andere numerologie….allemaal geheimen die verborgen waren binnen een lineaire structuur en binnen de kerk. Dit treffen wij ook hier aan, maar dit wordt nu ook uitgedragen op vele andere verborgen manieren die misschien nog verder gaan dan jullie hadden verwacht. Wat is die verborgen waarheid? Dat er een Eenheid is met deze planeet. En meer….en meer!

Laten wij even stoppen en dieper gaan kijken naar de Katharen. Als jullie kijken naar wie zij waren vertel ik jullie dit: Zij waren zeer ontwikkelde denkers. Ik wil dat jullie je even bedenken dat zij maar heel weinig structuur hadden; er was geen hiërarchie; er was niet een persoon tot wie zij zich richtten. Er was geen symbool van hun Zijn, en toch had iedereen een symbool. Het leek op een etiket, zodat jullie hen konden identificeren….en toch deden zij dit niet. Dit is een ontwikkeld denken over de Eenheid van God en niet alleen maar de Eenheid met God maar ook de uitlijning met de planeet, met de kunst, met de schoonheid van de muziek, en meer!

Als je zou moeten zoeken waar de Katharen misschien hun ideeën vandaan haalden waren zij deels wat jullie noemen ”gnostische christenen.” De apostel Jacobus was het niet eens met bijna alle anderen die de planeet met Christus bewandelden. Hij werd samen met Johannes degene die Christus in een ander licht plaatste. Hij zei dit: “Christus kwam als een voorbeeld, een mens om te laten zien wat de hele mensheid kon doen; de liefde laten zien die de mensheid kon hebben!” Ik heb dit eerder gezegd: Waar de meester liep groeiden de bloemen! De dieren volgden hem; de uitlijning met Gaia was zo duidelijk, zo compleet en hij heelde terwijl hij voortging, en hij hield van de mensen terwijl hij voortging. De mensen kwamen en zaten aan zijn voeten omdat zij intuïtief de energie konden voelen waarover wij spreken. Zij konden
tussen de dimensies voelen en die liefde die hen vanuit deze man doorstroomde, en de apostel zei: “Dit is een voorbeeld voor mij!” Dit was tot op bepaalde hoogte een voorbeeldmodel voor de Katharen. Zij hadden geen regels nodig….zij hadden een voorbeeld voor iedereen.

Ik zal jullie vertellen over wat de Katharen dachten en wat zelfs nog verder gaat dan vandaag. Zij kenden en voelden de ziel. De Katharen wisten van het Hoger Zelf. Zij kenden de constante verbinding met de andere kant van de sluier; zij hadden geen tussenpersoon nodig; zij kenden het aangezicht van God door gewoon te mediteren, te zingen en lief te hebben waardoor er een directe verbinding was. Net zoals jullie dit vandaag geloven. Maar meer dan dat geloofden zij in de essentie van de ziel….niet in oordeel en zij geloofden – zoals zo velen van jullie die hier nu zitten en lezen – dat na de laatste adem de ziel naar een geascendeerde status gaat en weer naar Huis gaat, naar de Creatieve Bron zelf. In hun geloof was er een mystiek idee dat de ziel feitelijk een engel zou worden. Dit is zo prachtig en op bepaalde manieren zo correct. Zij wisten ook van ascensie, als een mens zich tot het licht keert. Dit is de mystiek van de Katharen. Geen mysterie; niet ongebruikelijk, maar zeer ontwikkeld en zeer correct. Aldus vinden jullie hier ideeën die eigenlijk te groot zijn om te benoemen. Er zijn hier dingen die prachtig zijn, meer dan jullie weten. Ik nodig jullie uit om de heiligheid te voelen van de ontdekking die ook die van jullie kan zijn.

Laat de dag beginnen.

En zo is het.

Kryon